TEST nr 1 z działu: Optyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST nr 1 z działu: Optyka"

Transkrypt

1 Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć A. rnie. B. maleje. C. nie zmienia się. D. jest niemierzalna. 2 Źródłem światła nie jest A. rozgrzany gwóźdź. B. ekran kinowy. C. żarówka. D. ognisko. 3 W gęstym lesie światło przebija się przez korony drzew. Biegnie wtedy A. po liniach prostych. B. po liniach krzywych. C. po liniach prostych i krzywych. D. po liniach prostych lub po liniach krzywych, zależnie od pory dnia. 4 Prędkć światła jest największa A. w ciałach stałych. B. w cieczach. C. w próżni. D. w gazach. 5 Ala może przeglądać się w lustrze dzięki zjawisku A. rozproszenia światła. B. załamania światła. C. rozszczepienia światła. D. odbicia światła.

2 Grupa A 6 Wrażenie, że łyżeczka w szklance z wodą jest złamana, jest wynikiem A. zjawiska rozszczepienia światła. B. zjawiska załamania światła. C. zjawiska odbicia światła. D. wady wzroku. 7 Na rysunku obok przedstawiono A. zwierciadło wklęsłe. B. zwierciadło wypukłe. C. soczewkę skupiającą. D. soczewkę rozpraszającą. 8 W przedstawionym przypadku na ekranie A. powstaje cień. B. powstaje półcień. C. powstają cień i półcień. D. nie powstaje ani cień, ani półcień. 9 Podczas mgły jazda samochodem jest bardzo utrudniona. Przyczyną jest zjawisko A. rozproszenia światła. B. rozszczepienia światła. C. załamania światła. D. odbicia światła. 10 Jeżeli kąt γ jest równy 40, to kąt odbicia wynosi A. 20. B. 40. C. 50. D. 90. α β γ δ 11 Zwierciadłem wypukłym jest A. bombka na choince. B. wewnętrzna strona łyżki. C. lustro w łazience. D. soczewka w okularach.

3 Grupa A Testy sprawdzające 12 Ola przegląda się w lustrze. Widzi obraz A. pozorny, odwrócony i pomniejszony. B. pozorny, prosty i tej samej wielkci. C. rzeczywisty, odwrócony i powiększony. D. rzeczywisty, prosty i tej samej wielkci. 13 Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone? I II III A. Na rysunku I. B. Na rysunku II. C. Na rysunku III. D. Na żadnym rysunku. 14 Na zwierciadło wypukłe pada równoległa wiązka światła. Po odbiciu staje się ona wiązką A. równoległą. B. zbieżną. C. rozbieżną. D. zbieżną lub równoległą. 15 Na podstawie rysunku zamieszczonego obok A. można stwierdzić, że światło w wodzie rozchodzi się szybciej niż w powietrzu. B. można stwierdzić, że światło w powietrzu rozchodzi się szybciej niż w wodzie. C. można stwierdzić, że prędkć światła w obu rodkach jest taka sama. D. nie można porównać prędkci światła w tych rodkach. powietrze woda 16 Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długć 20 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi A. 5 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 40 cm.

4 Grupa A 17 W odległci 30 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odległci 60 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi więc A B. 2. C. 30. D Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą (jak na rysunku). a) Skonstruuj obraz tego przedmiotu. b) Napisz, jakie cechy ma otrzymany obraz. A B 19 Oblicz zdolnć skupiającą soczewki o ogniskowej 20 cm. 20 Gosia nosi okulary o zdolnci skupiającej ( 1 D) i ( 2 D). a) Zidentyfikuj wadę wzroku Gosi i wyjaśnij, na czym ta wada polega. b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Gosi.

5 Grupa B Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Największą prędkcią w przyrodzie jest A. prędkć dźwięku w powietrzu. B. prędkć światła w wodzie. C. prędkć dźwięku w wodzie. D. prędkć światła w próżni. 2 Źródłem światła jest A. Księżyc. B. ekran kinowy. C. Wenus. D. ognisko. 3 Światło wpada do ciemnego pokoju przez dziurkę od klucza. Biegnie wtedy A. po liniach krzywych. B. po liniach prostych. C. po liniach prostych i krzywych. D. po liniach, których kształt zależy od ciśnienia atmosferycznego. 4 Prędkć światła jest największa A. w próżni. B. w ciałach stałych. C. w cieczach. D. w gazach. 5 Kierowca widzi w lusterkach jadące za nim samochody dzięki zjawisku A. rozszczepienia światła. B. załamania światła. C. odbicia światła. D. rozproszenia światła.

6 Grupa B 6 Oli wpadł do wody kolczyk. Gdy chciała go wyciągnąć, okazało się, że nie znajduje się on w miejscu, w którym go wcześniej dostrzegła. Złudzenie było skutkiem A. załamania światła. B. rozszczepienia światła. C. odbicia światła. D. wady wzroku. 7 Na rysunku obok przedstawiono A. zwierciadło wklęsłe. B. zwierciadło płaskie. C. soczewkę skupiającą. D. soczewkę rozpraszającą. 8 W przedstawionym przypadku na ekranie A. powstaje cień. B. powstają cień i półcień. C. powstaje półcień. D. nie powstaje ani cień, ani półcień. 9 Powierzchnia lustra jest widoczna dzięki zjawisku A. pochłaniania światła. B. rozszczepienia światła. C. załamania światła. D. odbicia światła. 10 Jeżeli kąt γ jest równy 50, to kąt padania wynosi A. 20. B. 40. C. 50. D Zwierciadłem wklęsłym jest A. bombka na choince. B. wewnętrzna strona łyżki. C. lustro w łazience. D. soczewka w okularach. α β γ δ 12 Kasia przegląda się w lustrze. Widzi obraz A. symetryczny. B. pomniejszony. C. niesymetryczny. D. powiększony.

7 Grupa B Testy sprawdzające 13 Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone? I II III A. Na rysunku I. B. Na rysunku II. C. Na rysunku III. D. Na żadnym rysunku nie zostało zaznaczone poprawnie. 14 Na zwierciadło wklęsłe pada równoległa wiązka światła. Po odbiciu stanie się ona wiązką A. równoległą. B. zbieżną. C. rozbieżną. D. zbieżną lub równoległą. 15 Na podstawie rysunku zamieszczonego obok A. można stwierdzić, że prędkć światła w wodzie i w powietrzu jest taka sama. B. nie można porównać prędkci światła w wodzie i w powietrzu. C. można stwierdzić, że światło w wodzie rozchodzi się szybciej niż w powietrzu. D. można stwierdzić, że światło w powietrzu rozchodzi się szybciej niż w wodzie. woda powietrze 16 Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długć 10 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi A. 5 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 40 cm. 17 W odległci 20 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odległci 10 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi A B. 2. C. 60. D. 80.

8 Grupa B 18 Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą (jak na rysunku). a) Skonstruuj obraz tego przedmiotu. b) Wymień cechy tego obrazu. A B 19 Oblicz zdolnć skupiającą soczewki o ogniskowej 10 cm. 20 Krzyś nosi okulary o zdolnci skupiającej (+0,5 D) i (+1 D). a) Zidentyfikuj wadę wzroku Krzysia i wyjaśnij, na czym ona polega. b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Krzysia.

9 Grupa C Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Światło najszybciej rozchodzi się w A. wodzie. B. powietrzu. C. szkle. D. próżni. 2 Źródłem światła jest A. Księżyc. B. ekran kinowy. C. Wenus. D. świetlik. 3 Światło zawsze biegnie po takiej drodze, aby czas jej przebycia był jak najkrótszy. Dlatego w rodku jednorodnym rozchodzi się A. po liniach prostych. B. po liniach krzywych. C. po liniach prostych i krzywych. D. po liniach, których kształt zależy od wilgotnci powietrza. 4 Prędkć światła jest największa A. w ciałach stałych. B. w próżni. C. w cieczach. D. w gazach. 5 Łódź podwodna jest zaopatrzona w peryskop, który działa dzięki zjawisku A. rozszczepienia światła. B. odbicia światła. C. rozproszenia światła. D. załamania światła.

10 Grupa C 6 Wrażenie, że wiosło zanurzone w wodzie jest złamane, to skutek A. rozszczepienia światła. B. interferencji światła. C. załamania światła. D. wady wzroku. 7 Na rysunku obok przedstawiono A. zwierciadło wklęsłe. B. zwierciadło płaskie. C. soczewkę skupiającą. D. soczewkę rozpraszającą. 8 Na rysunku przedstawiono zaćmienie Słońca, podczas którego na Ziemi A. powstają cień i półcień. B. powstaje półcień. C. powstaje cień. D. nie powstaje ani cień, ani półcień. Słońce Księżyc Ziemia 9 Światło odbite od ściany nie lepia nas dzięki zjawisku A. załamania światła. B. rozproszenia światła. C. rozszczepienia światła. D. pochłaniania światła. 10 Jeżeli kąt γ jest równy 35, to kąt padania wynosi A. 35. B. 40. C. 55. D Zwierciadłem płaskim jest A. bombka na choince. B. wewnętrzna strona łyżki. C. lustro w łazience. D. soczewka w okularach. α β γ δ 12 Na rysunku obok przedstawiono konstrukcję obrazu w zwierciadle. Otrzymany obraz jest A. pozorny, odwrócony i pomniejszony. B. pozorny, prosty i tej samej wielkci. C. rzeczywisty, odwrócony i powiększony. D. rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkci. 2 Z O 2'

11 Grupa C Testy sprawdzające 13 Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone? I II III A. Na rysunku I. B. Na rysunku II. C. Na rysunku III. D. Na żadnym rysunku. 14 Jeśli źródło światła umieścimy w ognisku zwierciadła wklęsłego, to promienie odbite od zwierciadła utworzą wiązkę A. równoległą. B. zbieżną. C. rozbieżną. D. zbieżną lub równoległą. 15 Na podstawie rysunku zamieszczonego obok A. można stwierdzić, że światło szybciej rozchodzi się w wodzie niż w szkle. B. można stwierdzić, że światło szybciej rozchodzi się w szkle niż w wodzie. woda szkło C. można stwierdzić, że prędkć światła w wodzie i w szkle jest taka sama. D. nie można porównać prędkci światła w wodzie i w szkle. 16 Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długć 5 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi A. 5 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 40 cm. 17 W odległci 15 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odległci 45 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi A B. 3. C. 30. D. 60.

12 Grupa C 18 Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą (jak na rysunku). a) Skonstruuj obraz tego przedmiotu. b) Wymień cechy tego obrazu. A B 19 Oblicz zdolnć skupiającą soczewki o ogniskowej 50 cm. 20 Basia nosi okulary o zdolnci skupiającej (+0,5 D) i ( 1 D). a) Zidentyfikuj wadę wzroku Basi i wyjaśnij, na czym ona polega. b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Basi.

13 5.4. Test sprawdzający nr 1 z działu: Optyka Plan i kartoteka testu Czas rozwiązywania: 45 minut Nr zadania Sprawdzane wiadomci i umiejętnci Uczeń: Kategoria celu operacyjnego Poziom wymagań Odp. Gr. A Odp. Gr. B Odp. Gr. C 1 określa prędkć światła w przyrodzie A K C D D 2 rozróżnia ciała świecące własnym światłem i światłem odbitym C K B D D 3 określa kształt linii, po których porusza się światło w rodku A K A B A jednorodnym 4 posługuje się pojęciem prędkci światła A K C A B 5 nazywa zjawisko, dzięki któremu powstaje obraz w zwierciadle A K D C B 6 nazywa zjawisko polegające na zmianie kierunku biegu światła A K B A C przy przejściu do innego rodka 7 rozróżnia zwierciadła i soczewki B P D C D 8 wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia B P C A A 9 opisuje zjawisko rozproszenia światła B P A D B 10 stosuje prawo odbicia światła do obliczenia kątów padania C P C B C i odbicia 11 wymienia przykłady zwierciadeł spotykanych w najbliższym A P A B C otoczeniu 12 podaje cechy obrazu A P B A D 13 posługuje się pojęciem ogniska B R A C C 14 rozróżnia wiązkę światła: równoległego, zbieżnego i rozbieżnego B R C B A 15 analizuje bieg promienia światła przechodzącego z jednego D R B D A rodka do drugiego i na tej podstawie porównuje prędkć światła w tych rodkach 16 posługuje się pojęciem ogniskowej do obliczenia promienia C R D C B krzywizny zwierciadła 17 oblicza powiększenie obrazu C R B A B 18 rysuje konstrukcyjnie obraz przedmiotu wytworzonego przez C D soczewkę skupiającą wymienia cechy narysowanego obrazu A D 19 oblicza zdolnć skupiającą soczewki C D 20 analizuje zdolnci skupiające soczewek okularów, na tej podstawie D D identyfikuje wadę wzroku i wyjaśnia, na czym ona polega oblicza ogniskowe soczewek okularów C D Proponowana punktacja: Każda poprawna odpowiedź w zadaniu zamkniętym 1 pkt, odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi 0 pkt. W zadaniach: 18a. 3 pkt (po 1 pkt za narysowanie każdego z promieni konstrukcyjnych i obrazu); 18b. 3 pkt (po 1 pkt za każdą wymienioną cechę obrazu); pkt za obliczenie ogniskowej; 20a. 2 pkt (po 1 pkt za nazwanie wady i wyjaśnienie, na czym ona polega); 20b. 2 pkt (po 1 pkt za obliczenie każdej ogniskowej soczewki). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może uzyskać 28 pkt. Proponowana ocena dla ucznia, który uzyskał 28 pkt, to ocena celująca. Do zaliczenia każdego poziomu wymagań (K, P, R, D) potrzebna jest odpowiednia liczba punktów. Normy wymagań dla różnych poziomów nie są jednakowe i nie ma gotowych rozwiązań.

14 W teście proponujemy przyjęcie następującej normy ilciowej. Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17,18a 18b, 19, 20a, 20b Poziom K P R D Liczba punktów niezbędna 6 z 7 6 z 7 5 z 6 6 z 8 do zaliczenia poziomu Ocena dopuszczający (K) dostateczny (K + P) dobry (K + P + R) bardzo dobry (K + P + R + D) Odpowiedzi do zadań otwartych: Gr. A 18b) Cechy obrazu: rzeczywisty, odwrócony, powiększony. 19. Z = 5 D 20a) Gosia jest krótkowidzem. Gdy patrzy bez okularów, źle widzi przedmioty odległe, dobrze bliskie. Obraz tworzy się przed siatkówką oka. Oko za bardzo skupia promienie świetlne. 20b) f 1 = 1 m f 2 = 1 2 m Gr. B 18b) Cechy obrazu: pozorny, prosty, powiększony. 19. Z = 10 D 20a) Krzyś jest dalekowidzem. Gdy czyta bez okularów, nie widzi wyraźnie, ponieważ obraz tworzy się za siatkówką oka. Oko za słabo skupia promienie świetlne. 20b) f 1 = 2 m f 2 = 1 m Gr. C 18b) Cechy obrazu: rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkci. 19. Z = 2 D 20a) Każde oko Basi ma inną wadę: jedno dalekowzrocznć, drugie krótkowzrocznć. Gdy Basia patrzy bez okularów, nie widzi wyraźnie, ponieważ obraz w jednym oku tworzy się za siatkówką, a w drugim przed siatkówką. Jedna soczewka oczna za słabo skupia promienie świetlne, a druga za mocno. 20b) f 1 = 2 m f 2 = 1 m

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo