Nauczyciel w świecie TIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauczyciel w świecie TIK"

Transkrypt

1 Nauczyciel w świecie TIK Cz. 10 TIK w szkole według modelu BYOD Czym jest BYOD? to pomysł (zapożyczony ze środowiska zakładów pracy) polegający na tym, aby w szkole stworzyć warunki do uczenia się z wykorzystaniem mobilnych urządzeń przyniesionych przez uczniów z domu skrót BYOD z ang. Bring Your Own Device = Przynieś swoje własne urządzenie. Wprowadzenie takiego modelu cyfrowej szkoły oznacza sytuację edukacyjną, w której uczniowie pracują z nowymi technologiami w systemie 1 uczeń 1 urządzenie. Praca w szkole na sprzęcie, na którym uczeń pracuje w domu stwarza daje wiele korzyści. Trzeba jednak spełnić m.in. warunek dostępności do Internetu. Kompetencje nauczycieli w zakresie TIK i stworzenie środowiska edukacyjnego, które stawia na aktywność oraz kreatywność ucznia poprzez odpowiednie metody pracy, pozwolą nauczyć uczniów jak się uczyć i jak do tego celu wykorzystać posiadane przez nich urządzenia, aplikacje i technologie. Szkoła nie ucieknie przed nowymi technologiami. Liczne są przykłady zastosowania tego modelu BYOD w szkołach amerykańskich. Niektóre polskie szkoły i nauczyciele również stosują takie rozwiązania. Z ich doświadczeń wynika, że warto oraz, że bardzo istotne jest dobre przygotowanie się do wdrażania powyższego modelu. Niektórzy sądzą, że jest to przyszłość edukacji. Rozwiązanie takie ma wiele zalet, o ile będzie dobrze zaadaptowane i wykorzystane. Według cytowanego już w przewodniku Nauczyciel w świecie TIK, cz.7 raportu The Horizon Project (wskazującego najważniejsze tendencje, wyzwania i technologie wpływające na nauczanie i uczenie się w szkołach) BYOD jest technologią, która według prognoz powinna być zaadaptowana w edukacji w najbliższym roku. Wykorzystanie przez uczniów osobistych urządzeń oznacza, że poświęcili już czas i

2 energię, by dostosować urządzenie do swoich możliwości, zoptymalizowali ich działanie i poznali możliwości. Teraz mogą je wykorzystać do uczenia się formalnego w szkole i nieformalnego poza nią. Trening techniczny mogą ograniczyć do minimum i mogą skoncentrować się na zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy z pomocą urządzeń i ich funkcji. Nauczyciele zaś mogą stawiać na personalizację, motywację, zaangażowanie i głębokie uczenie się. Zalety wykorzystania BYOD to: zmniejszenie kosztów wprowadzenia idei cyfrowej szkoły (rozłożenie kosztów między szkołę a rodziców), oszczędność czasu i energii nie potrzeba czasu na naukę dodatkowej obsługi sprzętu, uczniowie go znają i w czasie lekcji koncentrują się na rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych treści, korzystanie z własnych urządzeń zwiększa zaangażowanie uczniów i ich motywację do wykonywania zadań, korzystanie przez ucznia z własnego mobilnego urządzenia pozwala nauczycielowi tak zorganizować uczenie się, aby kreatywnie korzystać z TIK, uczeń buduje własne środowisko uczenia się/własną bazę, ponieważ korzysta w szkole i w domu z tych samych aplikacji, sprzęt należy do uczniów, dlatego bardziej go szanują, chronią, dbają, zapewniają naładowanie baterii, BYOD wspomaga uczenie się tu i teraz oraz przez całe życie, Etapy wprowadzania BYOD w szkole

3 1. Przygotowanie środowiska szkolnego 2. Powołanie w szkole zespołu ds. BYOD 3. Wybór celów, które chcemy osiągnąć 4. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury Zaangażowanie różnych podmiotów do pomocy: rodziców, uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, środowiska lokalnego, organu prowadzącego, przedstawicieli biznesu, administratorów TIK; organizacja spotkań i rozmów Planowanie i wdrażanie modelu BYOD nie jest zadaniem dla jednej osoby. Dlatego warto powołać zespół/grupę osób, złożoną z przedstawicieli w/w podmiotów (ilość osób zależna od wielkości i specyfiki szkoły). Zespół spojrzy na problem szerzej. Można określić harmonogram i zasady spotkań zespołu, przydzielić role i zadania członkom. To pierwsze zadanie dla zespołu. Aby określić cele, należy przeanalizować oczekiwania zainteresowanych (ankieta). Cele mogą być różne, np.: zwiększenie kreatywności uczniów, zmniejszenie absencji, zachęcanie do współpracy, zwiększenie osiągnięć uczniów, wzrost zaangażowania uczniów w naukę i sprawy szkolne, wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się Umożliwienie wykorzystania uczniom i nauczycielom własnych urządzeń wiąże się z intensywnych korzystaniem z łącza internetowego, a to oznacza wysokie koszty trzeba więc stawiać na profesjonalne rozwiązania (idealne łącze światłowodowe). Musimy zapewnić stabilność, szybkość, niezawodność połączenia. Sieć szkolna, z którą będą się łączyć urządzenia przyniesione z domu musi być bezpieczna i chroniona przed niepowołanym dostępem. Można ją podzielić na część administracyjną, na potrzeby edukacji (uczniowie,

4 5. Wybór wykorzystywanych urządzeń nauczyciele)oraz część dla gości(np. rodzice). Należy zapewnić możliwość rozbudowy sieci oraz planować wiele punktów dostępowych. Budowa sieci powinna być powierzona specjalistom. Technologie się zmieniają: laptopy, tablety, smartfony, netbooki, czytniki e-booków, kieszonkowe odtwarzacze multimediów, przenośne konsole gier BYOD może przybierać różne formy zwane modelami, ale ich cechą wspólną jest dostęp uczniów do sprzętu w szkole i poza nią. Wybór sprzętu zależy od możliwości i celów, które wcześniej szkoła określiła. Warto rozważyć zakup dodatkowych urządzeń przez samą szkołę (np. dla uczniów, którzy nie mogą sobie pozwolić na taki zakup lub chwilowo nie mają do nich dostępu). 6. Dobór oprogramowania W tzw. otwartym modelu BYOD uczniowie mogą korzystać z różnych urządzeń, a więc tym samym z różnych oprogramowań. Najciekawsze aplikacje i serwisy mają swoje odpowiedniki w prawie każdym systemie. Można korzystać z serwisów przez przeglądarkę internetową. 7. Przygotowanie strony szkolnej poświęconej BYOD 8. Opracowanie zasad i regulaminów działania BYOD Warto ją przygotować, aby wyjaśnić czym jest BYOD, jaki jego model przyjęła szkoła, aby zamieszczać tam wszelkie informacje a zasadach jego wykorzystania, informacje o aplikacjach itp. Zapisy o wykorzystaniu urządzeń uczniów powinny zostać zapisane w regulaminie wewnątrzszkolnym, dla lepszej organizacji oraz aby uniknąć ewentualnych problemów (np. korzystanie tyko z sieci szkolnej zabezpieczonej filtrami, respektowanie prywatności,ochrona wizerunku, przestrzeganie praw autorskich)

5 9. Zapewnienie czasu na szkolenia nauczycieli i wymianę doświadczeń Kadra powinna odczuć wsparcie dyrektora. Sukces BYOD zależy od odpowiedniego podejścia do uczenia i uczenia się z pomocą nowych technologii. Ważne są nie tylko szkolenia ale i wymiana doświadczeń. Dobrym pomysłem wydaje się rozpoczęcie wdrażania w szkole BYOD pilotażowo np. w jednej klasie, na jednym poziomie nauczania, u uczniów nauczanych przez danego nauczyciela. Przy umiejętnym wdrożeniu BYOD ważniejsze od technologii wydaje się podejście pedagogiczne. Modele BYOD w szkole W zależności od przyjętych w szkole zasad organizacji BYOD przybrać może modele, takie jak: Laptopy określone przez szkołę (określony jest typ/model sprzętu, można wtedy dokonać zakupu zbiorowego; koszty pokrywają rodzice, szkoła lub obie strony) Określone przez szkołę laptopy + urządzenia dodatkowe (model 1:2, w którym uczeń może mieć kilka urządzeń określone przez szkołę i dowolne inne mobilne urządzenie) Określone przez szkołę parametry laptopów (podobny do modelu pierwszego, ale ograniczony do wyznaczenia minimalnych parametrów jakie mają spełniać laptopy uczniów; tutaj uczniowie i rodzice mają większy wpływ na rodzaj sprzętu czy oprogramowania) Dowolne laptopy lub tablety (wybór należy do rodziców i jest przez nich całkowicie finansowany; zakłada dowolność sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania) Dowolne urządzenia (uczniowie przynoszą dowolne urządzenia pracujące w połączeniu z Internetem; wybór rodziców i uczniów; w konsekwencji musimy liczyć się z tym, że użytkowane są w procesie dydaktycznym różne systemy operacyjne, różne wielkości ekranów, różne klawiatury bądź ich brak, różne porty np. USB i różne oprogramowania)

6 Podstawa programowa a BYOD za pomocą tego modelu realizacja wielu celów określonych w podstawie będzie możliwa, a stosowanie nowych technologii (TIK) przyniesie wartość dodaną bezpieczne użytkowanie komputerów, przestrzeganie zasad etycznych i prawnych, wykorzystanie TIK do uczenia się na wszystkich przedmiotach nie tylko na informatyce. Na podstawie Bibliografia: 1. BYOD w praktyce szkolnej / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY , nr 6, s Przykłady aplikacji do tworzenia dokumentów, burzy mózgów, tworzenia i czytania książek oraz materiałów audio wideo, do gromadzenia i prezentacji informacji, do oceniania i komunikacji z rodzicami. 2.BYOD w szkole BY ODkrywać e-dukację / Dorota Janczak // MERITUM, , NR 4, S Etapy wprowadzania modelu BYOD // Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY , nr 5, s Model BYOD na lekcji / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY , nr 4, s Potencjał smartfonów i tabletów w nauczaniu przedmiotowym / Piotr Szlagor // MERITUM , nr 4, s Przydatne strony: - fragment lekcji prowadzonej przez Marcina Zaroda w V LO w Tarnowie oraz jego artykuł na dostęp: r. - artykuł Doroty Janczak, dostęp: r.

7 zapomnij-tez-glowy - kilka uwag krytycznych Macieja M. Sysły, dostęp: r. BYOD Jak wykorzystać własny sprzęt uczniów w szkole, ki/poradnik_sprzet_do_szkoly.pdf, dostęp: r. Nauczanie w modelu Weź swój sprzęt do szkoły, nik%20sprz%c4%99t%20do%20szko%c5%82y%20v3.0.pdf, dostęp: r. Opracowanie przewodnika: Barbara Kozik PBW Nowy Sącz tel/fax: w.25

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać:

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać: Cyfrowa Szkoła Poniższy materiał został przygotowany przez specjalistów z branży IT i ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

BYOD - jak wykorzystać własny sprzęt uczniów w szkole

BYOD - jak wykorzystać własny sprzęt uczniów w szkole BYOD - jak wykorzystać własny sprzęt uczniów w szkole BYOD JAK WYKORZYSTAĆ WŁASNY SPRZĘT UCZNIÓW W SZKOLE Weź swój sprzęt od pracy do szkoły............................. 3 BYOD w szkole warunki formalne...............................

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

TIK w organizacji pracy szkoły

TIK w organizacji pracy szkoły TIK w organizacji pracy szkoły II Wprowadzanie TIK w szkole powinniśmy traktować jako ważny element strategii zarządzania szkołą. To wspólne zadanie dyrektorki/dyrektora i koordynatorki/koordynatora programu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Redaktor prowadząca numeru

Redaktor prowadząca numeru Drodzy Czytelnicy, edukacja jako podstawa rozwoju społecznego wymaga analiz wybiegających daleko w przyszłość. Możemy i powinniśmy próbować przewidzieć, jak będzie rozwijać się szkolnictwo oraz jakie będą

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017 W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw. Te, które wprowadziły jakość totalną i te, które wypadły z rynku. Ty nie musisz jej wprowadzać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. - Edward Deming Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4 Spis treści Weź swój sprzęt do szkoły!......................................... 3 Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły.......................................

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo