INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U Nr 83, poz. 562 ) absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze kończyły się w styczniu, przystąpili 15 stycznia 2008 r. do etapu pisemnego egzaminu zawodowego, natomiast w okresie od 16 stycznia - do etapu praktycznego. Do egzaminu zawodowego łącznie przystąpiło 1138 absolwentów z województwa śląskiego, w tym 1076 absolwentów szkół policealnych (po raz pierwszy 998 osób) i 62 absolwentów szkół zawodowych. Zdający z województwa śląskiego ubiegali się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 23 zawodach. Spośród 1138 przystępujących do egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskało 661 (co stanowi 58,1% zdających). Tabela 1. Zdawalność na egzaminie zawodowym absolwentów szkół policealnych w procentach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało Lp. Liczba zdało Liczba zdało dyplom nazwa symbol zdających (%) zdających (%) (%) 1. technik budownictwa 311[04] , ,7 86,7 2. technik mechanik 311[20] 6 83,3 6 50,0 50,0 3. technik informatyk 312[01] 55 85, ,2 43,6 4. fototechnik 313[01] 6 100,0 6 83,3 83,3 5. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , ,8 52,4 6. ratownik medyczny 322[06] , ,6 79,6 7. technik dentystyczny 322[09] 75 98, ,3 88,0 8. technik masażysta 322[12] 4 100,0 4 50,0 50,0 9. technik hotelarstwa 341[04] 8 87,5 8 0,0 0,0 10. technik obsługi turystycznej 341[05] 6 100,0 6 33,3 33,3 11. technik organizacji reklamy 342[01] 2 100, ,0 100,0 12. technik spedytor 342[02] 5 100,0 5 60,0 60,0 13. technik logistyk 342[04] 14 92, ,6 78,6 14. technik administracji 343[01] , ,5 61,5 15. asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 44 97, ,9 65,9 16. technik rachunkowości 412[01] , ,5 61,5 17. technik usług fryzjerskich 514[02] 7 100, ,0 100,0 18. technik usług kosmetycznych 514[03] 17 94, ,4 82,4 Spośród wszystkich absolwentów (1076 osób) przystępujących do egzaminu zawodowego po szkole policealnej 58,36% otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 1

2 Tabela 2. Zdawalność na egzaminie zawodowym absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w procentach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało Lp. Liczba zdało Liczba zdało dyplom nazwa symbol zdających (%) zdających (%) (%) 1. sprzedawca 522[01] 6 66, ,0 66,7 2. malarz-tapeciarz 714[01] 9 66, ,0 66,7 3. elektryk 724[01] 5 40,0 4 0,0 0,0 4. elektromechanik 724[05] 8 100, ,0 100,0 5. krawiec 743[01] 35 94, ,3 94,3 Spośród wszystkich absolwentów (62 osoby) przystępujących do egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej 82,3% otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tabela 3. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników I części etapu pisemnego egzaminu absolwentów szkół policealnych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. technik budownictwa 311[04] 15 66, technik mechanik 311[20] 6 57, technik informatyk 312[01] 55 62, fototechnik 313[01] 6 72, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , ratownik medyczny 322[06] 54 81, technik dentystyczny 322[09] 75 73, technik masażysta 322[12] 4 71, technik hotelarstwa 341[04] 8 57, technik obsługi turystycznej 341[05] technik organizacji reklamy 342[01] 2 83, technik spedytor 342[02] 5 65, technik logistyk 342[04] 14 60, technik administracji 343[01] 65 74, asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 44 72, technik rachunkowości 412[01] 13 70, technik usług fryzjerskich 514[02] 7 80, technik usług kosmetycznych 514[03] 17 72,

3 Tabela 4. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników II części etapu pisemnego egzaminu absolwentów szkół policealnych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. technik budownictwa 311[04] 15 81, technik mechanik 311[20] 6 78, technik informatyk 312[01] 55 82, fototechnik 313[01] 6 87, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , ratownik medyczny 322[06] 54 84, technik dentystyczny 322[09] 75 85, technik masażysta 322[12] technik hotelarstwa 341[04] 8 80, technik obsługi turystycznej 341[05] 6 76, technik organizacji reklamy 342[01] 2 92, technik spedytor 342[02] 5 79, technik logistyk 342[04] 14 83, technik administracji 343[01] 65 86, asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 44 78, technik rachunkowości 412[01] 13 87, technik usług fryzjerskich 514[02] 7 84, technik usług kosmetycznych 514[03] 17 80,

4 Tabela 5. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników etapu praktycznego egzaminu absolwentów szkół policealnych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. technik budownictwa 311[04] 15 77, technik mechanik 311[20] 6 72,00 70, technik informatyk 312[01] 52 61, fototechnik 313[01] technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , ratownik medyczny 322[06] 54 80, technik dentystyczny 322[09] 75 79, technik masażysta 322[12] 4 72,50 73, technik hotelarstwa 341[04] 8 48, technik obsługi turystycznej 341[05] 6 58,67 54, technik organizacji reklamy 342[01] 2 89, technik spedytor 342[02] technik logistyk 342[04] 13 82, technik administracji 343[01] 65 72, asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 44 73,61 75, technik rachunkowości 412[01] technik usług fryzjerskich 514[02] 7 82, technik usług kosmetycznych 514[03] 17 80, Tabela 6. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników I części etapu pisemnego egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. sprzedawca 522[01] 6 66, malarz-tapeciarz 714[01] 9 55, elektryk 724[01] 5 42, elektromechanik 724[05] 8 63, krawiec 743[01] 35 76,

5 Tabela 7. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników w II części etapu pisemnego egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. sprzedawca 522[01] 6 67,50 67, malarz-tapeciarz 714[01] 9 62, elektryk 724[01] 5 59, elektromechanik 724[05] 8 86, krawiec 743[01] 35 85, Tabela 8. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników etapu praktycznego egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w procentach Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba zdających Wynik średni średnia arytmetyczna Mediana Wynik najczęstszy Wynik najwyższy Wynik najniższy 1. sprzedawca 522[01] 6 84,67 86, malarz-tapeciarz 714[01] 9 90, elektryk 724[01] 4 66, elektromechanik 724[05] 8 88,13 88, krawiec 743[01] 35 84,

6 Tabela 9. Wskaźnik łatwości zadań I części etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół policealnych Nr zadania technik budownictwa technik mechanik technik informatyk fototechnik technik bezpieczeństwa i higieny pracy ratownik medyczny technik dentystyczny technik masażysta technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik organizacji reklamy technik spedytor technik logistyk technik administracji asystent osoby niepełnosprawnej technik rachunkowości technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych Lz * ,83 0,58 0,84 0,74 0,95 0,07 0,77 0,84 0,54 0, ,78 0,83 0,85 0,76 0,97 0,75 0,93 0,31 0,44 0,92 0,86 0, ,83 0,75 0,67 0,94 0,81 0,63 0,79 0,83 0,84 0,92 0, ,43 0,58 0,76 0,91 0,61 0,88 0,83 0,07 0,86 0,81 0,77 0, ,64 0,67 0,71 0,89 0,25 0,75 0,71 0,97 0,69 0,71 0, ,21 0,33 0,87 0,83 0,28 0,85 0,96 0,83 0,86 0,94 0,65 0,85 0,29 0, ,71 0,67 0,65 0,58 0,59 0,95 0,75 0,75 0,83 0,93 0,65 0,98 0,92 0, ,71 0,56 0,72 0,85 0,67 0,25 0,86 0,54 0,93 0,54 0, ,86 0,64 0,83 0,78 0,85 0,25 0,67 0,79 0,54 0,47 0,54 0,29 0, ,57 0,56 0,79 0,91 0,71 0,13 0,07 0,83 0,95 0,92 0,86 0, ,67 0,84 0,89 0,72 0,44 0,75 0,83 0,07 0,94 0,81 0,43 0, ,57 0,47 0,58 0,92 0,79 0,88 0,95 0,15 0,57 0, ,14 0,56 0,83 0,93 0,73 0,25 0,67 0,64 0,86 0,98 0,86 0, ,14 0,33 0,51 0,67 0,73 0,43 0,84 0,25 0,38 0,83 0,21 0,86 0,72 0,71 0, ,96 0,33 0,85 0,92 0,75 0,75 0,83 0,93 0,92 0,86 0,69 0, ,14 0,83 0,35 0,67 0,87 0,93 0,67 0,75 0,83 0,97 0,79 0,86 0, ,57 0,67 0,38 0,67 0,67 0,85 0,92 0,75 0,38 0,67 0,83 0,95 0,92 0,86 0, ,71 0,17 0,09 0,83 0,96 0,84 0,38 0,57 0,46 0,28 0,69 0, ,93 0,67 0,67 0,68 0,85 0,52 0,88 0,67 0,71 0,32 0,74 0,77 0, ,36 0,65 0,89 0,96 0,25 0,38 0,67 0,71 0,95 0,84 0,85 0,86 0, ,79 0,67 0,75 0,83 0,44 0,74 0,79 0,18 0,67 0,46 0,86 0, ,64 0,33 0,67 0,67 0,89 0,65 0,72 0,63 0,83 0,93 0,05 0,05 0,62 0,86 0, ,93 0,17 0,96 0,92 0,88 0,29 0,54 0,81 0,54 0,86 0, ,36 0,17 0,33 0,67 0,56 0,93 0,63 0,84 0,15 0, ,86 0,96 0,92 0,69 0,63 0,75 0,83 0,36 0,68 0,84 0,15 0,71 0, ,93 0,17 0,51 0,33 0,89 0,85 0,77 0,75 0,93 0,89 0,86 0,38 0,86 0, ,36 0,83 0,56 0,33 0,74 0,57 0,53 0,75 0,38 0,83 0,64 0,58 0,63 0,31 0,71 0, ,93 0,17 0,44 0,83 0,36 0,75 0,88 0,17 0,21 0,89 0,69 0,71 0, ,67 0,64 0,87 0,76 0,13 0,43 0,92 0,65 0, ,14 0,33 0,44 0,83 0,96 0,76 0,69 0,13 0,57 0,91 0,92 0, ,29 0,17 0,56 0,83 0,77 0,68 0,43 0,48 0,86 0,54 0, ,65 0,57 0,89 0,76 0,75 0,63 0,07 0,94 0,58 0,62 0,14 0, ,43 0,58 0,92 0,94 0,83 0,75 0,38 0,57 0,98 0,53 0,86 0, ,83 0,56 0,79 0,89 0,75 0,84 0,54 0,29 0, ,71 0,83 0,84 0,83 0,93 0,94 0,84 0,88 0,64 0,92 0,88 0,38 0, ,57 0,82 0,89 0,59 0,75 0,17 0,43 0,66 0,65 0,08 0,71 0, ,83 0,78 0,33 0,78 0,67 0,43 0,35 0,54 0, ,79 0,35 0,33 0,95 0,78 0,85 0,75 0,33 0,36 0,92 0,58 0,92 0,43 0, ,64 0,17 0,47 0,67 0,96 0,73 0,38 0,94 0,74 0,85 0,86 0, ,64 0,45 0,83 0,87 0,64 0,75 0,38 0,93 0,42 0,69 0,86 0, ,86 0,33 0,73 0,83 0,92 0,85 0,63 0,88 0,67 0,78 0,93 0,69 0, ,93 0,17 0,67 0,92 0,87 0,64 0,83 0,77 0,77 0, ,57 0,89 0,87 0,52 0,88 0,83 0,93 0,68 0,84 0,54 0,43 0, ,36 0,96 0,57 0,75 0,17 0,93 0,42 0,53 0,86 0,59 6

7 Nr zadania technik budownictwa technik mechanik technik informatyk fototechnik technik bezpieczeństwa i higieny pracy ratownik medyczny technik dentystyczny technik masażysta technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik organizacji reklamy technik spedytor technik logistyk technik administracji asystent osoby niepełnosprawnej technik rachunkowości technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych Lz * ,93 0,64 0,83 0,13 0,65 0,75 0,88 0,57 0,89 0,91 0,92 0,86 0, ,79 0,67 0,96 0,73 0,99 0,38 0,43 0,49 0,67 0,92 0,86 0, ,33 0,67 0,91 0,47 0,75 0,38 0,43 0,83 0,85 0,86 0, ,86 0,67 0,83 0,98 0,89 0,76 0,75 0,63 0,33 0,82 0,77 0,69 0, ,79 0,83 0,45 0,97 0,53 0,63 0,07 0,68 0,67 0, ,21 0,83 0,85 0,73 0,93 0,79 0,67 0,36 0,85 0,65 0,77 0,71 0,76 * Liczba zdających Tabela 10. Wskaźnik łatwości zadań II części etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół policealnych Nr zadania technik budownictwa technik mechanik technik informatyk fototechnik technik bezpieczeństwa i higieny pracy ratownik medyczny technik dentystyczny technik masażysta technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik organizacji reklamy technik spedytor technik logistyk technik administracji asystent osoby niepełnosprawnej technik rachunkowości technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych Lz * ,71 0,67 0,75 0,65 0,89 0,77 0,33 0,77 0,65 0,85 0,86 0, ,64 0,83 0,73 0,67 0,65 0,25 0,83 0,57 0,68 0,72 0,69 0,86 0, ,79 0,83 0,84 0,83 0,77 0,89 0,92 0,63 0,83 0,86 0,94 0,72 0,92 0,86 0, ,64 0,83 0,85 0,74 0,89 0,97 0,75 0,67 0,86 0,83 0,86 0, ,83 0,89 0,93 0,92 0,88 0,94 0,88 0,71 0, ,98 0,93 0,94 0,99 0,88 0,86 0,98 0,95 0, ,83 0,96 0,96 0,93 0,93 0,95 0, ,93 0,88 0,93 0,92 0,97 0,86 0,86 0, ,64 0,44 0,33 0,42 0,63 0,64 0,75 0,67 0,43 0,51 0,44 0,54 0,71 0, ,93 0,97 0,99 0,75 0,98 0, ,98 0,93 0,94 0,97 0,88 0,83 0,97 0,93 0, ,86 0,33 0,76 0,73 0,81 0,77 0,75 0,75 0,71 0,89 0,77 0,69 0,71 0, ,93 0,96 0,83 0,89 0,87 0,97 0,83 0,93 0,91 0,84 0,92 0, ,86 0,83 0,93 0,83 0,96 0,88 0,92 0,88 0, ,93 0,83 0,91 0,83 0,87 0,91 0,93 0,75 0,67 0,79 0,92 0,74 0,85 0, ,93 0,67 0,93 0,83 0,87 0,91 0,75 0,88 0,67 0,93 0,86 0,81 0,92 0,71 0, ,83 0,96 0,83 0,94 0,93 0,99 0,93 0,97 0,91 0,92 0,71 0, ,43 0,64 0,67 0,76 0,76 0,41 0,33 0,86 0,89 0,56 0,57 0, ,29 0,83 0,33 0,67 0,33 0,22 0,25 0,38 0,67 0,57 0,45 0,28 0,23 0,43 0, ,97 0,98 0,98 0,86 * Liczba zdających 7

8 Na wykresach o numerach od 1. do 18. przedstawiono współczynniki łatwości elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w poszczególnych zawodach kształconych w szkołach policealnych. Wykres 1. Technik budownictwa (N=15) 0,86 0,59 Wykres 2. Technik mechanik (N=6) 0,92 0,87 0,89 0,61 0,75 0,68 0,67 Wykres 3. Technik informatyk (N=52) 0,81 0,78 0,55 0,58 0,67 0,61 0,55 8

9 Wykres 4. Fototechnik (N=6) 0,94 0,94 0,71 0,79 0,83 0,85 0,53 Wykres 5. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (N=678) 0,86 0,68 0,52 0,62 0,77 Wykres 6. Ratownik medyczny (N=54) 0,83 0,73 0,81 0,65 0,71 0,93 9

10 Wykres 7. Technik dentystyczny (N=75) 0,97 0,84 0,94 0,91 0,58 0,72 0,73 Wykres 8. Technik masażysta (N=4) 0,92 0,61 0,63 0,69 0,72 Wykres 9. Technik hotelarstwa (N=8) 0,79 0,79 0,69 0,51 0,47 0,58 0,38 0,11 10

11 Wykres 10. Technik obsługi turystycznej (N=6) 0,86 0,61 0,64 0,56 0,55 0,63 0,24 0,33 Wykres 11. Technik organizacji reklamy (N=2) 0,88 0,97 0,83 0,72 Wykres 12. Technik spedytor (N=5) 0,86 0,64 0,53 0,61 0,53 0,38 11

12 Wykres 13. Technik logistyk (N=13) 0,92 0,85 0,87 0,96 0,76 0,73 0,74 Wykres 14. Technik administracji (N=65) 0,93 0,95 0,95 0,65 0,66 0,73 0,69 Wykres 15. Asystent osoby niepełnosprawnej (N=44) 0,98 0,91 0,83 0,86 0,61 0,61 0,59 0,57 12

13 Wykres 16. Technik rachunkowości (N=13) 0,72 0,69 0,84 0,61 0,58 0,65 0,77 Wykres 17. Technik usług fryzjerskich (N=7) 0,86 0,88 0,95 0,95 0,78 0,75 Wykres 18. Technik usług kosmetycznych (N=17) 0,93 0,93 0,99 0,69 0,82 0,72 0,76 0,68 13

14 Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań I części etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Nr zadania Sprzedawca Malarztapeciarz Elektryk Elektromechanik Krawiec L. zdających ,67 0,56 0, ,78 0, ,67 0, ,67 0,56 0, ,11 0, ,67 0,78 0,88 0, ,78 0,88 0, ,83 0,67 0,75 0, ,83 0,56 0,88 0, ,67 0,78 0, ,83 0,33 0,25 0, ,89 0,75 0, ,83 0,33 0, ,11 0,13 0, ,33 0,63 0, ,67 0,56 0,75 0, ,17 0, ,83 0, ,17 0, ,17 0,67 0, ,83 0,44 0,88 0, ,83 0,44 0,75 0, ,67 0, ,67 0, ,83 0,11 0, ,11 0,63 0, ,22 0,88 0, ,83 0,44 0, ,83 0,33 0, ,11 0,63 0, ,67 0,22 0, ,11 0,88 0, ,33 0, , ,33 0,78 0, ,67 0,44 0, ,83 0,11 0, ,83 0,11 0, ,17 0,78 0,88 0, ,67 0,75 0, ,56 0, ,67 0,44 0,63 0, ,67 0,13 0, ,33 0,78 0,88 0, ,67 0,56 0, ,67 0,22 0,63 0, ,67 0,89 0, ,78 0,25 0, , ,83 14

15 Tabela 12. Wskaźnik łatwości zadań II części etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Nr zadania Sprzedawca Malarztapeciarz Elektryk Elektromechanik Krawiec L. zdających ,33 0,88 0, ,33 0,33 0, ,67 0,89 0, ,67 0,78 0,13 0, ,78 0, ,83 0,56 0, ,89 0, ,67 0,89 0, ,17 0,22 0,75 0, , ,67 0,67 0, ,67 0,33 0, ,67 0,56 0,88 0, ,67 0,78 0, ,56 0,88 0, ,33 0,75 0, ,83 0,78 0,88 0, ,56 0,88 0, ,17 0,33 0,38 0, ,89 Na wykresach o numerach od 19. do 23. przedstawiono współczynniki łatwości elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w poszczególnych zawodach kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych. Wykres 19. Sprzedawca (N=6) 0,84 0,86 0,85 I II III IV 15

16 Wykres 20. Malarz-tapeciarz (N=9) 0,85 0,96 0,89 0,96 I II III IV Wykres 21. Elektryk (N=4) 0,79 0,75 0,42 0,21 I II III IV 16

17 Wykres 22. Elektromechanik (N=8) 0,96 0,91 0,75 0,66 I II III IV Wykres 23. Krawiec (N=35) 0,96 0,91 0,75 0,66 I II III IV 17

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2015 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 6 3. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2017 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2017 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2017 r. Łódź, sierpień 2017 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 6 3. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo łódzkie Łódź, grudzień 207 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2010

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2010 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2010 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, luty 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2010 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. Uczestnicy egzaminu

1. Uczestnicy egzaminu Spis treści 1. Uczestnicy egzaminu... 2 2. Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe... 3 3. Ogólna charakterystyka testu i zadania egzaminacyjnego... 5 4. Wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja wstępna o wynikach egzaminu zawodowego w zawodach trzy- i dwuletnich w sesji zimowej 2006 w województwie śląskim Etap egzaminu zawodowego w sesji zimowej dla absolwentów szkół zawodowych o dwu-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja sierpień-wrzesień Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. TERMIN EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC/ LIPIEC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC/ LIPIEC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC/ LIPIEC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Opracowała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.23, MS.20 I MS.21. w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.23, MS.20 I MS.21. w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.23, MS.20 I MS.21 w województwie śląskim Jaworzno 2019 SPIS TREŚCI 1. TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.23, MS.20 i MS.21 3 2. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 3. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Sesja styczeń/luty 2018

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Sesja styczeń/luty 2018 Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Sesja styczeń/luty 2018 Opracowała Kamila

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Sesja styczeń/luty 2019

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. Sesja styczeń/luty 2019 Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Sesja styczeń/luty 2019 Opracowała Kamila

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.22., Z.23 I MS.20. w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.22., Z.23 I MS.20. w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.22., Z.23 I MS.20. w województwie śląskim Jaworzno 2018 SPIS TREŚCI 1. TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI Z.22., Z.23. i MS.20. 3 2. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2019 r. województwo świętokrzyskie /formuła 2017/ Łódź, sierpień 2019 Praussa 4, 94 203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo