INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim. sesja letnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ _ WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ROZKŁADY WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH ROZKŁADY WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ ROZKŁADY WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ SŁOWNIK TERMINÓW 84 Strona 2 z 84

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, technikum i technikum uzupełniającego przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 23 czerwca 2014 r. Absolwenci technikum, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 24 do 27 czerwca 2014 r., natomiast absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba zdających egzamin: Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Ogólna liczba zdających egzamin: 2374 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 2062 Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego Strona 3 z 84

4 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne 404 szkoły zasadnicze szkoły zawodowe 164 szkoły ETAP PRAKTYCZNY Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne 459 ośrodków egzaminacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe 56 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych ogółem Strona 4 z 84

5 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne 300 szkół zasadnicze szkoły zawodowe 121 szkół ETAP PRAKTYCZNY Technika, technika uzupełniające i szkoły policealne 295 ośrodków egzaminacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe 52 ośrodki egzaminacyjne Schemat 3. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy Strona 5 z 84

6 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W OPRACOWANIU PRZEDSTAWIONO WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANE PRZEZ OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO NIEGO PO RAZ PIERWSZY W SESJI LETNIEJ 2014 ROKU. ETAP PISEMNY TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 84,97% absolwentów ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE zdało: 74,03% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 73,19% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE zdało: 98,17% absolwentów DYPLOM TECHNIKA, TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE, SZKOŁY POLICEALNE uzyskało: 66,50% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE uzyskało: 68,48% absolwentów Schemat 4. Zdawalność egzaminu zawodowego Strona 6 z 84

7 2.1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ Tabela 1. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 1. Technik analityk 311[02] , ,85 2. Technik budownictwa 311[04] , , ,63 3. Technik elektronik 311[07] , , ,73 4. Technik elektryk 311[08] , , ,78 5. Technik geodeta 311[10] , , ,40 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] , , ,06 7. Technik mechanik 311[20] , , ,49 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] , ,14 9. Technik ochrony środowiska 311[24] , , , Technik poligraf 311[28] , , , Technik technologii szkła 311[33] , , , Technik technologii odzieży 311[34] , , , Technik telekomunikacji 311[37] , , , Technik transportu kolejowego 311[38] , , , Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , , Technik drogownictwa 311[45] , , , Technik mechatronik 311[50] , , , Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] , , , Technik pojazdów samochodowych 311[52] , , , Technik informatyk 312[01] , , , Technik teleinformatyk 312[02] , , , Fototechnik 313[01] , , ,11 Strona 7 z 84

8 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 23. Technik mechanik lotniczy 314[05] , , , Technik awionik 314[06] , , , Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] , , Technik leśnik 321[02] , , , Technik ogrodnik 321[03] , , , Technik rolnik 321[05] , , , Technik architektury krajobrazu 321[07] , , , Technik technologii żywności 321[09] , , , Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] , , , Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] , , Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] , , Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] , , , Technik ekonomista 341[02] , , , Technik handlowiec 341[03] , , , Technik hotelarstwa 341[04] , , , Technik obsługi turystycznej 341[05] , , , Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] , , , Technik organizacji reklamy 342[01] , , , Technik spedytor 342[02] , , , Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , , , Technik logistyk 342[04] , , , Technik administracji 343[01] , ,86 Strona 8 z 84

9 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało o dyplom nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent (w liczbach) liczba procent 49. Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] , , , Kucharz 512[02] , , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , , Technik usług kosmetycznych 514[03] , , Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] , ,37 Razem , , ,50 Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających. Strona 9 z 84

10 Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w liczbach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28] Technik technologii szkła 311[33] Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] Technik transportu kolejowego Technik urządzeń sanitarnych 311[38] [39] Technik drogownictwa 311[45] Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Strona 10 z 84

11 19. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU Technik pojazdów 311[52] samochodowych 20. Technik informatyk 312[01] Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu Technik technologii żywności Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[07] [09] [10] Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] Strona 11 z 84

12 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU 39. Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik usług kosmetycznych 514[03] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Razem Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających. Strona 12 z 84

13 Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T technikum, TU technikum uzupełniające, SP szkoła policealna) wyrażona w procentach nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 1. Technik analityk 311[02] 94, ,85 2. Technik budownictwa 311[04] 95,11 86,67 81,86 40,74 78,22 35,48 3. Technik elektronik 311[07] 83, ,01 40, Technik elektryk 311[08] 75,30 82,22 45,48 47,62 42,86 42,22 5. Technik geodeta 311[10] 78,24 63,98 54,40 6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 80,00 79,57 76,77 66,67 84,34 81,82 80,00 73,71 65,81 7. Technik mechanik 311[20] 78,76 53,85 81,42 63,33 71,03 43,48 8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,14 57,14 9. Technik ochrony środowiska 311[24] 70,80 64,44 55, Technik poligraf 311[28] 83,33 46,15 46, Technik technologii szkła 311[33] 75,00 66,67 50, Technik technologii odzieży 311[34] 86,79 33,33 75,47 66,67 69,81 33, Technik telekomunikacji 311[37] 84,62 65,22 53, Technik transportu kolejowego 311[38] 62,50 62,50 56, Technik urządzeń sanitarnych 311[39] ,33 83, Technik drogownictwa 311[45] 95,92 68,75 67, Technik mechatronik 311[50] 65,70 37,73 31,54 Strona 13 z 84

14 18. nazwa Zawód Technik cyfrowych procesów graficznych symbol pisemnym Zdało w etapie praktycznym Uzyskało dyplom SP T TU SP T TU SP T TU 311[51] 73,95 55,56 45, Technik pojazdów samochodowych 311[52] 96,17 97, ,53 83, ,96 73, Technik informatyk 312[01] 33,33 71, , , Technik teleinformatyk 312[02] 53,38 69,77 38, Fototechnik 313[01] 33,33 79, , , Technik mechanik lotniczy 314[05] 17,95 25,64 5, Technik awionik 314[06] 31,82 63,16 26, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] ,25 56, Technik leśnik 321[02] 62,75 72,55 58, Technik ogrodnik 321[03] 53,85 46,15 46, Technik rolnik 321[05] 96,15 26,92 26, Technik architektury krajobrazu 321[07] 75,84 49,54 44, Technik technologii żywności 321[09] 93,75 78,57 74,60 59,26 69,23 53, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 94,15 95,35 86,67 60,47 84,15 60, Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] ,67 66, Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] ,97 72,97 Strona 14 z 84

15 nazwa Zawód symbol Zdało w etapie Uzyskało dyplom pisemnym praktycznym SP T TU SP T TU SP T TU 37. Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] 95,92 71,43 67, Technik ekonomista 341[02] ,47 73, , Technik handlowiec 341[03] 97,89 93,55 80,06 46,67 78,08 45, Technik hotelarstwa 341[04] 93,98 79,39 75, Technik obsługi turystycznej 341[05] , , , Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 94,51 94,44 89, Technik organizacji reklamy 342[01] 85,96 86,11 75, Technik spedytor 342[02] 87,06 68,24 67, Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 98,08 71,15 71, Technik logistyk 342[04] 33,33 92, , , Technik administracji 343[01] ,00 42, Technik prac biurowych 419[01] Kelner 512[01] 95,24 76,92 74, Kucharz 512[02] 88,71 73,08 72,66 46,15 67,28 37, Technik usług fryzjerskich 514[02] ,34 90, ,07 90, ,90 82, Technik usług kosmetycznych 514[03] ,33 33, Technik ochrony fizycznej osób i mienia Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających. 515[01] ,00 47,37 Strona 15 z 84

16 2.2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] , ,94 2. Fryzjer 514[01] , , ,23 3. Sprzedawca 522[01] , ,09 4. Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] , ,67 6. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] , , ,48 7. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] , ,47 8. Murarz 712[06] , ,09 9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] , , Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] , , ,80 Strona 16 z 84

17 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 12. Monter izolacji przemysłowych 713[09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] , , Ślusarz 722[03] , , , Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych 723[02] , ,02 723[03] , ,49 723[04] , , , Elektryk 724[01] , , , Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] , , , Elektromechanik 724[05] , , Monter-elektronik 725[01] , , , Mechanik precyzyjny 731[03] , , Introligator 734[02] , , , Cukiernik 741[01] , , Piekarz 741[02] , , Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Strona 17 z 84

18 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało (w liczbach) nazwa symbol liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent 28. Stolarz 742[01] , , Krawiec 743[01] , , , Tapicer 743[03] , , Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] , , Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] , ,48 Razem , , ,48 Strona 18 z 84

19 Tabela 5. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w liczbach nazwa Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało Uzyskało dyplom Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Fryzjer 514[01] Sprzedawca 522[01] Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] Górnik eksploatacji podziemnej Monter konstrukcji budowlanych 711[02] [04] Murarz 712[06] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter izolacji przemysłowych 713[06] [09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] Ślusarz 722[03] Strona 19 z 84

20 nazwa Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało Uzyskało dyplom Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem Z * M ** razem 723[02] [03] [04] Elektryk 724[01] Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Monter-elektronik 725[01] Mechanik precyzyjny 731[03] Introligator 734[02] Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] Krawiec 743[01] Tapicer 743[03] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] Razem * Z absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi ** M absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi Strona 20 z 84

21 Tabela 6. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w procentach Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom zdało zdało nazwa symbol Z * M ** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] 41,03 77,78 47, ,00 77,78 46,94 2. Fryzjer 514[01] 71,43 64,29 70, ,31 98,57 66,67 64,29 66,23 3. Sprzedawca 522[01] ,11 68, ,00 55,56 59,09 4. Rolnik 613[01] Ogrodnik 621[01] 66,67 66, ,67 66,67 6. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 80,19 80,19 98,72 98,72 75,48 75,48 7. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 76,47 76, ,47 76,47 8. Murarz 712[06] 34, , , ,09 9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 90, , , , Posadzkarz 713[05] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] 93,79 92,31 93,68 99, ,47 87,36 80,00 86, Monter izolacji przemysłowych 713[09] Blacharz samochodowy 721[03] Operator obrabiarek skrawających 722[02] 88, , , , Ślusarz 722[03] 80,28 76,25 78, ,73 99,30 75,00 75,00 75, Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 68,06 77,27 70, ,89 77,27 67, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] 86,49 86, ,49 86, Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 66,87 70,37 67,36 97, ,70 61,45 65,45 62, Elektryk 724[01] 54,02 60,00 54,19 93,33 80,00 92,94 48,57 40,00 48,33 Strona 21 z 84

22 Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Uzyskało dyplom zdało zdało nazwa symbol Z * M ** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ 20. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 90, ,53 96, ,47 78, , Elektromechanik 724[05] 61,90 76,92 67, ,90 69,23 64, Monter-elektronik 725[01] 35, , ,00 93,33 35, , Mechanik precyzyjny 731[03] 80,00 80, ,00 40, Introligator 734[02] 33,33 33,33 77,78 77,78 22,22 22, Cukiernik 741[01] 54,55 75,00 60, ,00 66,67 54, Piekarz 741[02] 0 33,33 20, ,33 20, Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Stolarz 742[01] 61,54 0,00 59, ,54 50,00 60, Krawiec 743[01] 58,82 58,82 93,75 93,75 52,94 52, Tapicer 743[03] 80,00 80, ,00 80, Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01] Drukarz 825[01] 57,14 57, ,14 57, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] 94, , , ,48 * Z absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi ** M absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi Strona 22 z 84

23 3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ Tabela 7. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym oraz szkole policealnej wyrażone w procentach Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 1. Technik analityk 311[02] Technik budownictwa 311[04] , Technik elektronik 311[07] Technik elektryk 311[08] Technik geodeta 311[10] Technik górnictwa podziemnego 311[15] Strona 23 z 84

24 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 7. Technik mechanik 311[20] Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] Technik ochrony środowiska 311[24] Technik poligraf 311[28] , Technik technologii szkła 311[33] , Technik technologii odzieży 311[34] Technik telekomunikacji 311[37] , Technik transportu kolejowego 311[38] Technik urządzeń sanitarnych 311[39] , Technik drogownictwa 311[45] , Technik mechatronik 311[50] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Technik pojazdów samochodowych 311[52] Technik informatyk 312[01] Strona 24 z 84

25 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 21. Technik teleinformatyk 312[02] Fototechnik 313[01] Technik mechanik lotniczy 314[05] Technik awionik 314[06] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] Technik hodowca koni 321[01] , Technik leśnik 321[02] Technik ogrodnik 321[03] Technik rolnik 321[05] Technik architektury krajobrazu 321[07] Strona 25 z 84

26 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 31. Technik technologii żywności 321[09] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Higienistka stomatologiczna 322[03] Technik farmaceutyczny 322[10] Technik masażysta 322[12] Technik weterynarii 322[14] Opiekunka dziecięca 322[21] Technik agrobiznesu 341[01] Technik ekonomista 341[02] Technik handlowiec 341[03] Strona 26 z 84

27 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 41. Technik hotelarstwa 341[04] Technik obsługi turystycznej 341[05] Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Technik organizacji reklamy 342[01] Technik spedytor 342[02] Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] , Technik logistyk 342[04] Technik administracji 343[01] Technik prac biurowych 419[01] , , Kelner 512[01] Strona 27 z 84

28 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny nazwa symbol modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum 51. Kucharz 512[02] Technik usług fryzjerskich 514[02] Technik usług kosmetycznych 514[03] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Strona 28 z 84

29 Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 1. do 15.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik analityk 0,86 0,81 0,83 0,70 0,66 0,31 0,66 0,51 0,59 0,83 0,47 0,32 0,69 0,72 0,69 2. Technik budownictwa 0,77 0,67 0,87 0,52 0,56 0,50 0,73 0,38 0,64 0,38 0,75 0,92 0,60 0,55 0,65 3. Technik elektronik 0,84 0,90 0,43 0,33 0,82 0,75 0,52 0,38 0,50 0,70 0,92 0,50 0,90 0,27 0,40 4. Technik elektryk 0,54 0,59 0,90 0,37 0,38 0,68 0,48 0,69 0,51 0,65 0,78 0,53 0,66 0,59 0,43 5. Technik geodeta 0,36 0,17 0,83 0,45 0,52 0,61 0,75 0,83 0,22 0,72 0,72 0,39 0,36 0,58 0,67 6. Technik górnictwa podziemnego 0,75 0,83 0,42 0,74 0,47 0,78 0,67 0,78 0,44 0,40 0,23 0,21 0,61 0,63 0,32 7. Technik mechanik 0,28 0,66 0,36 0,55 0,87 0,56 0,48 0,42 0,16 0,44 0,16 0,40 0,65 0,52 0,29 8. Technik mechanizacji rolnictwa 1,00 0,43 0,86 0,14 0,57 1,00 0,86 0,86 0,14 0,71 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 9. Technik ochrony środowiska 0,53 0,45 0,56 0,55 0,52 0,77 0,77 0,56 0,63 0,58 0,64 0,65 0,46 0,46 0, Technik poligraf 0,25 0,33 0,17 0,42 0,50 0,25 0,25 0,42 0,25 0,58 0,50 0,58 0,42 0,83 0, Technik technologii szkła 0,75 0,75 0,50 0,75 0,50 0,25 0,50 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50 1, Technik technologii odzieży 0,73 0,71 0,39 0,75 0,70 0,71 0,64 0,68 0,71 0,70 0,70 0,52 0,79 0,70 0, Technik telekomunikacji 0,85 0,96 0,92 0,73 0,42 0,69 0,46 0,81 0,46 0,88 0,58 0,88 0,31 0,27 0, Technik transportu kolejowego 0,63 0,38 0,63 0,63 0,63 0,88 0,50 0,50 0,81 0,75 0,69 0,75 0,38 0,63 0, Technik urządzeń sanitarnych 0,50 0,67 0,83 0,50 0,83 0,17 0,67 0,17 0,67 1,00 0,50 0,67 0,33 1,00 0, Technik drogownictwa 0,94 0,78 1,00 0,69 0,67 0,53 0,65 0,39 0,45 0,73 0,84 0,78 0,27 0,96 0, Technik mechatronik 0,96 0,60 0,89 0,84 0,31 0,34 0,31 0,37 0,48 0,19 0,64 0,47 0,59 0,33 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,49 0,18 0,47 0,61 0,30 0,42 0,75 0,32 0,87 0,39 0,54 0,15 0,85 0,87 0, Technik pojazdów samochodowych 0,84 0,25 0,40 0,47 0,46 0,72 0,80 0,75 0,89 0,77 0,40 0,91 0,87 0,72 0, Technik informatyk 0,73 0,44 0,76 0,60 0,54 0,85 0,67 0,42 0,86 0,41 0,09 0,51 0,07 0,58 0, Technik teleinformatyk 0,62 0,89 0,89 0,08 0,21 0,57 0,25 0,56 0,49 0,50 0,19 0,44 0,57 0,58 0, Fototechnik 0,52 0,61 0,78 0,77 0,47 0,37 0,34 0,81 0,63 0,41 0,49 0,75 0,16 0,41 0, Technik mechanik lotniczy 0,18 0,51 0,41 0,44 0,51 0,36 0,41 0,18 0,41 0,49 0,23 0,18 0,38 0,15 0, Technik awionik 0,45 0,32 0,23 0,32 0,27 0,36 0,36 0,50 0,27 0,55 0,50 1,00 0,55 0,50 0, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Technik hodowca koni 0,81 0,88 0,50 0,75 0,75 0,75 0,63 0,94 0,88 1,00 0,94 0,69 0,88 1,00 0,69 Strona 29 z 84

30 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik leśnik 0,61 0,51 0,53 0,86 0,39 0,65 0,37 0,29 0,80 0,67 0,10 0,49 0,16 0,69 0, Technik ogrodnik 0,92 0,85 0,92 0,46 0,31 0,46 0,69 0,62 0,62 0,69 0,54 0,31 0,77 0,77 0, Technik rolnik 0,69 0,77 0,88 0,92 0,58 0,65 0,62 0,73 0,85 0,42 0,58 0,96 0,73 0,77 0, Technik architektury krajobrazu 0,70 0,40 0,74 0,92 0,79 0,39 0,21 0,72 0,78 0,70 0,84 0,69 0,45 0,19 0, Technik technologii żywności 0,75 0,89 0,80 0,41 0,42 0,55 0,54 0,62 0,61 0,78 0,75 0,27 0,72 0,46 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,73 0,71 0,74 0,58 0,42 0,49 0,47 0,73 0,58 0,44 0,83 0,79 0,76 0,62 0, Higienistka stomatologiczna 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik farmaceutyczny 1,00 0,00 1,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik masażysta 0,40 0,40 0,60 0,40 1,00 0,60 0,20 0,40 0,80 1,00 0,80 0,80 1,00 0,80 0, Technik weterynarii 0,76 0,84 0,89 0,78 0,81 0,95 0,43 0,32 0,78 0,84 0,92 0,89 0,59 0,76 0, Opiekunka dziecięca 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik agrobiznesu 0,76 0,73 0,45 0,73 0,53 0,35 0,82 0,84 0,43 0,41 0,33 0,37 0,45 0,37 0, Technik ekonomista 0,41 0,69 0,88 0,56 0,86 0,93 0,91 0,87 0,88 0,94 0,87 0,73 0,75 0,84 0, Technik handlowiec 0,90 0,75 0,72 0,43 0,79 0,46 0,46 0,81 0,77 0,22 0,85 0,87 0,66 0,96 0, Technik hotelarstwa 0,39 0,82 0,71 0,59 0,95 0,83 0,72 0,57 0,36 0,45 0,72 0,40 0,59 0,50 0, Technik obsługi turystycznej 0,91 0,82 0,84 0,96 0,71 0,43 0,53 0,78 0,33 0,63 0,64 0,58 0,81 0,45 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,72 0,46 0,75 0,64 0,63 0,29 0,65 0,73 0,57 0,65 0,40 0,45 0,87 0,70 0, Technik organizacji reklamy 0,51 0,46 0,62 0,62 0,51 0,41 0,53 0,37 0,66 0,40 0,26 0,15 0,77 0,75 0, Technik spedytor 0,92 0,21 0,92 0,33 0,79 0,84 0,86 0,68 0,48 0,76 0,42 0,39 0,93 0,86 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,79 0,81 0,71 0,63 0,58 0,31 0,42 0,87 0,13 0,42 0,79 0,98 0,63 0,83 0, Technik logistyk 0,78 0,71 0,78 0,52 0,73 0,90 0,76 0,47 0,90 0,54 0,47 0,64 0,95 0,61 0, Technik administracji 0,71 1,00 0,71 1,00 1,00 0,86 0,71 0,86 1,00 0,43 1,00 0,29 0,43 0,86 0, Technik prac biurowych 0,33 0,50 0,17 1,00 0,83 1,00 0,50 0,83 0,67 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0, Kelner 0,94 0,70 0,61 0,79 0,71 0,76 0,70 0,77 0,48 0,73 0,98 0,49 0,88 0,64 0, Kucharz 0,48 0,61 0,29 0,58 0,43 0,67 0,58 0,36 0,32 0,81 0,51 0,52 0,42 0,74 0, Technik usług fryzjerskich 0,86 0,90 0,07 0,17 0,75 0,76 0,92 0,76 0,74 0,49 0,76 0,47 0,54 0,49 0, Technik usług kosmetycznych 0,67 0,33 0,33 0,67 0,67 1,00 0,67 0,33 0,67 0,67 1,00 0,33 0,67 0,33 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,42 0,95 0,63 0,26 0,95 0,58 0,16 0,42 1,00 0,74 0,11 0,42 0,42 0,58 0,74 Strona 30 z 84

31 Tabela 9. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 16. do 30.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik analityk 0,96 0,44 0,46 0,57 0,82 0,63 0,90 0,96 0,75 1,00 0,56 0,85 0,65 0,83 0,93 2. Technik budownictwa 0,53 0,81 0,86 0,74 0,73 0,74 0,87 0,78 0,64 0,89 0,62 0,24 0,30 0,41 0,81 3. Technik elektronik 0,37 0,43 0,42 0,59 0,76 0,52 0,50 0,27 0,81 0,65 0,55 0,52 0,41 0,47 0,53 4. Technik elektryk 0,55 0,42 0,36 0,58 0,50 0,84 0,21 0,27 0,67 0,50 0,90 0,59 0,66 0,40 0,43 5. Technik geodeta 0,82 0,60 0,49 0,85 0,30 0,35 0,40 0,54 0,07 0,88 0,50 0,56 0,63 0,97 0,45 6. Technik górnictwa podziemnego 0,78 0,15 0,72 0,38 0,72 0,65 0,84 0,72 0,62 0,82 0,74 0,87 0,31 0,45 0,67 7. Technik mechanik 0,63 0,44 0,81 0,69 0,51 0,57 0,93 0,62 0,30 0,42 0,54 0,70 0,44 0,46 0,53 8. Technik mechanizacji rolnictwa 0,43 0,14 1,00 0,14 0,57 0,86 0,86 1,00 0,86 1,00 1,00 1,00 0,71 0,43 1,00 9. Technik ochrony środowiska 0,51 0,69 0,51 0,47 0,66 0,62 0,32 0,72 0,59 0,71 0,66 0,54 0,53 0,60 0, Technik poligraf 1,00 0,25 0,42 0,67 0,50 0,25 0,50 0,92 0,42 0,67 0,08 0,92 0,92 0,67 0, Technik technologii szkła 0,50 0,25 0,75 0,75 1,00 0,25 0,25 0,75 0,50 0,75 1,00 0,50 1,00 0,75 0, Technik technologii odzieży 0,39 0,66 0,55 0,84 0,84 0,68 0,61 0,88 0,98 0,75 0,70 0,59 0,70 0,79 0, Technik telekomunikacji 0,15 0,65 0,19 0,62 0,38 0,81 0,12 0,12 0,46 0,46 0,38 0,54 0,81 0,42 0, Technik transportu kolejowego 0,63 0,81 0,94 0,56 0,63 0,75 0,50 0,75 0,56 0,50 0,56 0,75 0,75 0,50 0, Technik urządzeń sanitarnych 0,50 0,67 0,33 0,67 0,33 1,00 0,17 0,50 0,50 0,33 0,83 0,17 0,67 0,67 0, Technik drogownictwa 0,98 0,61 0,71 0,82 0,71 0,96 0,39 0,73 0,76 0,71 0,73 0,82 0,86 0,73 0, Technik mechatronik 0,84 0,87 0,19 0,32 0,49 0,87 0,18 0,71 0,58 0,49 0,94 0,54 0,71 0,83 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,68 0,45 0,44 0,66 0,36 0,44 0,29 0,37 0,75 0,53 0,98 0,65 0,89 0,35 0, Technik pojazdów samochodowych 0,85 0,39 0,45 0,90 0,95 0,86 0,61 0,79 0,73 0,95 0,42 0,62 0,34 0,56 0, Technik informatyk 0,07 0,36 0,50 0,54 0,62 0,87 0,29 0,93 0,58 0,52 0,46 0,53 0,78 0,53 0, Technik teleinformatyk 0,65 0,56 0,75 0,72 0,56 0,27 0,30 0,27 0,48 0,56 0,35 0,32 0,41 0,53 0, Fototechnik 0,61 0,71 0,29 0,43 0,74 0,28 0,41 0,66 0,96 0,72 0,42 0,49 0,48 0,51 0, Technik mechanik lotniczy 0,28 0,49 0,51 0,33 0,31 0,31 0,54 0,74 0,46 0,41 0,41 0,05 0,10 0,46 0, Technik awionik 0,68 0,18 0,36 0,36 0,45 0,68 0,05 0,59 1,00 0,27 0,50 0,23 0,27 0,68 0, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1, Technik hodowca koni 0,50 0,63 0,31 0,69 0,63 0,94 1,00 0,75 1,00 0,88 0,44 0,50 0,75 0,81 0,63 Strona 31 z 84

32 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik leśnik 0,47 0,35 0,39 0,33 0,67 0,75 0,61 0,75 0,55 0,39 0,35 0,31 0,75 0,49 0, Technik ogrodnik 0,38 0,77 0,54 0,69 0,54 0,38 0,46 0,23 0,92 0,46 0,23 0,77 0,69 0,69 0, Technik rolnik 0,50 0,81 0,62 0,62 0,35 0,92 0,88 0,73 0,46 0,23 0,50 0,69 0,12 0,81 0, Technik architektury krajobrazu 0,60 0,35 0,85 0,56 0,18 0,49 0,96 0,23 0,30 0,44 0,39 0,88 0,92 0,20 0, Technik technologii żywności 0,37 0,45 0,74 0,59 0,96 0,45 0,59 0,50 0,66 0,40 0,41 0,70 0,89 0,52 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,66 0,48 0,78 0,60 0,54 0,84 0,88 0,84 0,57 0,74 0,83 0,89 0,72 0,77 0, Higienistka stomatologiczna 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik farmaceutyczny 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 0,33 0,67 0,67 0, Technik masażysta 0,60 1,00 0,40 1,00 1,00 0,60 0,80 0,80 0,40 0,80 0,60 0,80 0,40 0,80 1, Technik weterynarii 0,97 0,65 0,76 0,89 1,00 0,38 0,92 0,78 1,00 0,89 0,97 0,89 0,70 0,97 0, Opiekunka dziecięca 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Technik agrobiznesu 0,61 0,65 0,90 0,61 0,86 0,55 1,00 0,94 0,82 0,98 0,39 0,92 1,00 0,78 0, Technik ekonomista 0,82 0,64 0,99 0,79 0,79 0,57 0,81 0,62 0,48 0,71 0,74 0,70 0,95 0,65 0, Technik handlowiec 0,57 0,81 0,69 0,62 0,77 0,37 0,80 0,54 0,66 0,48 0,56 0,69 0,70 0,78 0, Technik hotelarstwa 0,41 0,91 0,62 0,76 0,72 0,70 0,59 0,65 0,99 0,60 0,75 0,36 0,91 0,76 0, Technik obsługi turystycznej 0,77 0,81 0,34 0,85 0,84 0,73 0,81 0,84 0,82 0,81 0,82 0,97 0,78 0,87 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,87 0,53 0,63 0,90 0,50 0,88 0,43 0,65 0,84 0,64 0,38 0,35 0,70 0,86 0, Technik organizacji reklamy 0,21 0,06 0,83 0,68 0,99 0,89 0,83 0,84 0,88 0,63 0,41 0,94 0,88 0,93 0, Technik spedytor 0,38 0,49 0,75 0,40 0,19 0,84 0,15 0,82 0,29 0,67 0,14 0,84 0,62 0,91 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,69 1,00 0,60 0,90 0,50 0,92 0,50 0,44 0,94 0,96 0,83 0,44 0,33 0,79 0, Technik logistyk 0,65 0,80 0,51 0,59 0,44 0,77 0,68 0,87 0,43 0,61 0,68 0,61 0,88 0,71 0, Technik administracji 0,71 0,43 0,57 1,00 1,00 0,71 0,43 0,86 0,86 0,86 0,57 0,43 1,00 1,00 0, Technik prac biurowych 0,67 0,00 1,00 0,83 0,83 0,67 1,00 0,83 0,50 1,00 0,67 0,83 0,67 0,67 0, Kelner 0,96 0,95 0,67 0,41 0,77 0,46 0,71 0,86 0,91 0,57 0,70 0,80 0,83 0,90 0, Kucharz 0,49 0,80 0,71 0,58 0,28 0,57 0,50 0,87 0,74 0,76 0,77 0,53 0,46 0,58 0, Technik usług fryzjerskich 0,91 0,63 0,68 0,74 0,58 0,82 0,17 0,67 0,34 0,29 0,58 0,39 0,85 0,80 0, Technik usług kosmetycznych 0,00 1,00 1,00 0,00 0,33 0,33 0,67 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67 1,00 0,67 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,58 0,68 0,95 0,47 0,21 0,58 0,16 1,00 0,58 0,84 0,74 1,00 0,11 0,89 0,84 Strona 32 z 84

33 Tabela 10. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 31. do 45.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. numery zadań Technik analityk 0,90 0,75 0,72 0,90 0,68 0,47 0,41 0,41 0,62 0,25 0,93 0,68 0,85 0,66 0,82 2. Technik budownictwa 0,86 0,63 0,62 0,76 0,55 0,92 0,90 0,75 0,94 0,63 0,92 0,53 0,16 0,53 0,44 3. Technik elektronik 0,19 0,44 0,87 0,22 0,58 0,32 0,61 0,57 0,34 0,95 0,94 0,89 0,91 0,98 0,89 4. Technik elektryk 0,79 0,71 0,69 0,56 0,75 0,13 0,64 0,67 0,80 0,88 0,60 0,64 1,00 0,88 0,73 5. Technik geodeta 0,32 0,60 0,40 0,79 0,32 0,77 0,40 0,79 0,42 0,95 0,84 0,54 0,88 0,85 0,67 6. Technik górnictwa podziemnego 0,88 0,82 0,51 0,68 0,77 0,74 0,70 0,70 0,65 0,63 0,61 0,63 0,40 0,58 0,46 7. Technik mechanik 0,25 0,54 0,58 0,82 0,21 0,78 0,48 0,37 0,55 0,87 0,68 0,77 0,79 0,69 0,87 8. Technik mechanizacji rolnictwa 0,29 0,57 0,29 0,71 0,43 0,71 0,43 0,86 0,43 0,71 0,14 1,00 0,43 0,71 0,57 9. Technik ochrony środowiska 0,52 0,72 0,31 0,74 0,37 0,42 0,30 0,50 0,50 0,46 0,81 0,55 0,80 0,43 0, Technik poligraf 0,67 0,17 0,25 0,25 0,50 0,42 0,25 0,67 0,92 0,75 0,50 0,75 0,58 0,75 0, Technik technologii szkła 0,50 1,00 0,25 0,50 0,50 0,75 1,00 0,50 0,00 0,50 0,25 0,25 1,00 0,50 1, Technik technologii odzieży 0,77 0,75 0,86 0,45 0,48 0,91 0,64 0,45 0,91 0,70 0,66 0,50 0,88 0,82 0, Technik telekomunikacji 0,31 0,69 0,65 0,85 0,35 0,54 0,65 0,46 0,92 0,73 0,65 0,81 0,69 0,88 0, Technik transportu kolejowego 0,38 0,69 0,50 0,69 0,88 0,44 0,44 0,44 0,38 0,69 0,56 0,88 1,00 0,75 0, Technik urządzeń sanitarnych 0,33 0,67 0,83 1,00 0,67 0,67 1,00 0,17 0,83 0,83 0,83 0,67 0,67 1,00 0, Technik drogownictwa 0,49 0,94 0,76 0,29 0,98 0,76 0,73 0,63 0,86 0,69 0,55 0,90 0,59 0,47 0, Technik mechatronik 0,36 0,66 0,86 0,80 0,57 0,53 0,08 0,66 0,35 0,39 0,37 0,14 0,33 0,41 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,66 0,24 0,40 0,46 0,54 0,61 0,09 0,39 0,84 0,94 0,82 0,49 0,27 0,87 0, Technik pojazdów samochodowych 0,41 0,66 0,78 0,52 0,56 0,94 0,77 0,96 0,32 0,93 0,83 0,89 0,89 0,95 0, Technik informatyk 0,52 0,30 0,34 0,79 0,69 0,59 0,55 0,50 0,63 0,27 0,75 0,59 0,76 0,63 0, Technik teleinformatyk 0,31 0,37 0,62 0,41 0,38 0,26 0,19 0,38 0,42 0,22 0,52 0,35 0,66 0,87 0, Fototechnik 0,38 0,31 0,88 0,56 0,28 0,55 0,41 0,81 0,61 0,64 0,83 0,46 0,97 0,97 0, Technik mechanik lotniczy 0,51 0,44 0,33 0,87 0,26 0,36 0,31 0,64 0,15 0,44 0,49 0,59 0,26 0,41 0, Technik awionik 0,64 0,59 0,27 0,32 0,59 0,27 0,27 0,27 0,41 0,73 0,18 0,41 0,18 0,50 0, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Technik hodowca koni 0,38 0,69 1,00 0,38 0,25 0,31 0,69 0,31 0,94 0,75 0,75 1,00 0,19 0,56 0,25 Strona 33 z 84

34 Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. numery zadań Technik leśnik 0,37 0,59 0,67 0,43 0,37 0,59 0,65 0,75 0,86 0,65 1,00 0,18 0,71 0,65 0, Technik ogrodnik 0,46 0,85 0,62 0,31 0,54 0,62 0,38 0,54 0,46 0,46 0,46 0,77 0,77 0,92 0, Technik rolnik 0,69 0,23 0,92 0,69 0,96 0,92 0,38 0,58 0,81 0,50 0,96 0,69 0,46 0,58 0, Technik architektury krajobrazu 0,57 0,29 0,42 0,41 0,32 0,31 0,72 0,39 0,50 0,48 0,52 0,53 0,60 0,71 0, Technik technologii żywności 0,63 0,95 0,90 0,92 0,43 0,72 0,67 0,68 0,52 0,61 0,89 0,93 0,86 0,78 1, Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,39 0,77 0,78 0,83 0,30 0,88 0,89 0,68 0,48 0,92 0,86 0,59 0,98 0,62 0, Higienistka stomatologiczna 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik farmaceutyczny 0,33 0,33 1,00 0,67 0,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 1,00 0, Technik masażysta 1,00 0,00 1,00 0,60 0,60 1,00 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,60 1,00 0, Technik weterynarii 0,95 0,89 0,84 1,00 0,59 1,00 0,81 0,46 0,73 0,59 0,59 0,97 0,89 0,97 0, Opiekunka dziecięca 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1, Technik agrobiznesu 0,78 0,96 0,69 0,82 0,76 0,88 0,76 0,78 0,37 0,98 0,61 0,49 0,57 0,80 0, Technik ekonomista 0,70 0,56 0,53 0,47 0,26 0,85 0,96 0,88 0,83 0,73 0,94 0,58 0,76 0,83 0, Technik handlowiec 0,80 0,62 0,45 0,77 0,56 0,87 0,98 0,41 0,71 0,86 0,69 0,76 0,59 0,77 0, Technik hotelarstwa 0,98 0,88 0,88 0,64 0,73 0,69 0,97 0,75 0,71 0,49 0,27 0,80 0,60 0,63 0, Technik obsługi turystycznej 0,76 0,98 0,57 0,97 0,68 0,64 0,68 0,34 0,82 0,86 0,55 0,86 0,77 0,83 0, Technik organizacji usług gastronomicznych 0,60 0,96 0,95 0,87 0,67 0,70 0,31 0,53 0,43 0,66 0,83 0,66 0,77 0,95 0, Technik organizacji reklamy 0,76 0,97 0,24 0,65 0,44 0,87 0,52 0,61 0,23 0,16 0,83 0,93 0,87 0,45 0, Technik spedytor 0,87 0,61 0,81 0,47 0,67 0,76 0,76 0,33 0,78 0,32 0,88 0,93 0,84 0,52 0, Technik eksploatacji portów i terminali 0,96 0,96 0,23 0,52 0,98 0,96 0,40 0,94 0,29 1,00 1,00 0,67 0,48 0,88 0, Technik logistyk 0,92 0,70 0,75 0,80 0,83 0,65 0,75 0,72 0,74 0,18 0,56 0,52 0,54 0,45 0, Technik administracji 1,00 0,71 1,00 1,00 1,00 0,57 0,71 0,86 0,86 0,86 1,00 1,00 0,57 0,57 0, Technik prac biurowych 0,33 0,83 1,00 1,00 0,67 0,33 0,17 0,67 0,83 0,83 0,83 0,67 0,67 1,00 0, Kelner 0,46 0,41 0,79 0,57 0,47 0,96 0,43 0,47 0,55 0,57 0,62 0,75 0,51 0,87 0, Kucharz 0,88 0,59 0,86 0,33 0,71 0,50 0,64 0,67 0,72 0,53 0,60 0,99 0,78 0,99 0, Technik usług fryzjerskich 0,66 0,70 0,54 0,94 0,50 0,72 0,52 0,80 0,75 0,68 0,71 0,59 0,78 0,63 0, Technik usług kosmetycznych 0,67 0,33 0,33 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0,33 1,00 0,67 1,00 0,67 1, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 1,00 0,63 0,95 1,00 0,95 0,89 0,84 0,00 0,68 0,74 1,00 0,89 0,79 0,58 0,84 Strona 34 z 84

35 Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 46. do 60.) Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 46. do 60. numery zadań Technik analityk 0,79 0,65 0,66 0,29 0,93 0,72 0,75 0,91 0,49 0,63 0,57 0,26 0,50 0,65 0,46 2. Technik budownictwa 0,93 0,35 0,95 0,94 0,89 0,71 0,89 0,93 0,46 0,44 0,45 0,27 0,33 0,59 0,39 3. Technik elektronik 0,89 0,89 0,97 0,90 0,90 0,71 0,81 0,93 0,48 0,51 0,47 0,28 0,34 0,65 0,41 4. Technik elektryk 0,56 0,71 0,34 0,67 0,90 0,67 0,83 0,94 0,51 0,50 0,43 0,27 0,37 0,58 0,44 5. Technik geodeta 0,88 0,42 0,78 0,26 0,18 0,68 0,88 0,91 0,55 0,46 0,37 0,28 0,36 0,60 0,33 6. Technik górnictwa podziemnego 0,56 0,56 0,70 0,37 0,97 0,70 0,81 0,91 0,44 0,42 0,48 0,25 0,42 0,66 0,48 7. Technik mechanik 0,98 0,82 0,91 0,78 0,89 0,59 0,82 0,94 0,49 0,41 0,44 0,21 0,34 0,57 0,36 8. Technik mechanizacji rolnictwa 1,00 0,71 0,43 1,00 0,71 0,29 0,57 1,00 0,29 0,43 0,71 0,14 0,43 0,71 0,43 9. Technik ochrony środowiska 0,91 0,38 0,93 0,80 0,65 0,58 0,75 0,89 0,42 0,44 0,47 0,19 0,38 0,46 0, Technik poligraf 0,92 0,92 0,75 0,83 1,00 0,50 0,75 0,92 0,08 0,33 0,33 0,17 0,25 0,58 0, Technik technologii szkła 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,75 0,25 0,25 0,50 0, Technik technologii odzieży 0,79 0,95 0,63 0,75 0,52 0,63 0,77 0,95 0,43 0,54 0,45 0,36 0,54 0,50 0, Technik telekomunikacji 0,42 0,65 0,88 0,62 0,77 0,81 0,73 0,88 0,46 0,31 0,54 0,31 0,38 0,58 0, Technik transportu kolejowego 0,06 0,69 0,38 0,69 0,75 0,69 0,69 0,88 0,50 0,56 0,19 0,31 0,31 0,44 0, Technik urządzeń sanitarnych 1,00 0,83 1,00 0,50 0,83 0,67 0,67 1,00 0,17 0,50 0,33 0,17 1,00 0,50 0, Technik drogownictwa 0,59 0,78 0,53 0,84 0,98 0,63 0,86 0,96 0,29 0,41 0,41 0,29 0,24 0,33 0, Technik mechatronik 0,49 0,85 0,67 0,67 0,55 0,74 0,84 0,96 0,58 0,52 0,51 0,27 0,36 0,68 0, Technik cyfrowych procesów graficznych 0,97 0,90 0,68 0,71 0,46 0,60 0,69 0,94 0,44 0,43 0,46 0,32 0,34 0,50 0, Technik pojazdów samochodowych 0,94 0,71 0,97 0,94 0,96 0,64 0,82 0,94 0,45 0,47 0,42 0,27 0,38 0,59 0, Technik informatyk 0,99 0,96 0,99 0,22 0,95 0,72 0,81 0,93 0,50 0,45 0,50 0,27 0,37 0,62 0, Technik teleinformatyk 0,78 0,33 0,91 0,98 0,82 0,72 0,80 0,89 0,45 0,50 0,46 0,31 0,26 0,64 0, Fototechnik 0,94 0,50 0,67 0,87 0,59 0,57 0,67 0,89 0,42 0,49 0,40 0,25 0,39 0,64 0, Technik mechanik lotniczy 0,38 0,21 0,38 0,21 0,41 0,74 0,85 1,00 0,36 0,49 0,51 0,26 0,31 0,56 0, Technik awionik 0,68 0,36 0,55 0,14 0,86 0,73 0,73 0,95 0,50 0,27 0,41 0,18 0,14 0,50 0, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1, Technik hodowca koni 0,81 0,56 0,44 0,88 0,75 0,56 0,88 1,00 0,44 0,50 0,38 0,31 0,38 0,56 0,44 Strona 35 z 84

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. 311103 Technik analityk - - - 12 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 53-311104 Technik geodeta - - - - 1-5 - 10 - - - - 10 - - - - - 11-8 67 4 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski 311103 Technik analityk - - - 9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-311104 Technik geodeta - 9-23 13 3 - - 13 5 19 1 - - 8 1 9 7 - - - - 20 11 3 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57-16 311104 Technik geodeta 9 10 - - 12-13 20 - - 15 10 - - 1 - - 2-32 9 18 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2015 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 6 3. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2006 w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a l e t n ia Jaworzno, sierpień 2006 Jaworzno, 5 sierpnia 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI ZIMOWEJ 2008 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo łódzkie Łódź, grudzień 207 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 22 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 22 marca 2019 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 276 Obwieszczenie Ministra Edukacji NarodoweJ 1) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2017 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo