Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu Warszawa 2012

2 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2012 r. 1 W czerwcu 2012 r. odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w czerwcu, w tym po raz dziewiąty dla absolwentów 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych, po raz ósmy dla absolwentów 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych, po raz siódmy dla absolwentów techników i policealnych szkół zawodowych. Absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe już po raz szósty. Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 18 czerwca 2012 roku dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Etap praktyczny od 19 do 22 czerwca 2012 roku dla absolwentów techników i szkół policealnych, od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Egzamin przeprowadzono w 62 zawodach dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz w 108 zawodach dla absolwentów techników i szkół policealnych. Do egzaminu zawodowego przystąpiło w kraju razem absolwentów (w tym absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i absolwentów technikum/szkoły policealnej). Po raz pierwszy do obu etapów egzaminu przystąpiło absolwentów (w tym absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i absolwentów techników i szkół policealnych). Dyplom w kraju otrzymało 67,5% absolwentów spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu. W odniesieniu do wyników egzaminu, który odbył się w czerwcu 2011 r. odsetek absolwentów w kraju, którzy uzyskali dyplomy, nieznacznie wzrósł o ok. 0,8 punktu procentowego. Jednocześnie, w stosunku do egzaminu, który odbył się w czerwcu 2011 r., zwiększyła się o ok. 0,4 punktu procentowego zdawalność egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz o ok. 1 punkt procentowy zdawalność absolwentów techników i szkół policealnych, co wyrażone jest poprzez procent otrzymanych przez absolwentów dyplomów. 1 na podstawie wstępnych wyników egzaminu zawodowego przekazanych przez OKE stan na dzień r. Strona 2 z 10

3 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kraj) w 62 zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych przystąpiło: dyplom otrzymało: * * (81,2%)* (80,8%)* w 108 zawodach w technikach i szkołach policealnych przystąpiło: dyplom otrzymało: * * (63,9%)* DYPLOMY otrzymało: * (67,5%)* (66,7%)* (62,9%)* * obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów egzaminu) Kursywą są oznaczone wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. Wyniki etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego ustaliły okręgowe komisje egzaminacyjne po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi, karty obserwacji lub karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: z części pierwszej co najmniej 50% i z części drugiej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz 1) z etapu praktycznego co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa W całym kraju do egzaminu w 62 zawodach zgłoszono absolwentów. Do egzaminu w kraju przystąpiło (przynajmniej do jednego etapu) absolwentów, tj. 87,4 % absolwentów zgłoszonych do egzaminu. Etap egzaminu Przystąpiło Zdało Pisemny (80,6%) (80,7%) Praktyczny (96,1%) (95,5%) * (81,2%) (80,8%) *obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów egzaminu) Strona 3 z 10

4 Kursywą są oznaczone wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. Etap pisemny egzaminu zdało 80,7% absolwentów, a etap praktyczny 95,5%. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało 80,8 % absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu. Etap praktyczny egzaminu zdał większy odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych niż w czerwcu 2011 r., odsetek absolwentów, którzy zdali etap pisemny egzaminu był podobny w stosunku do roku 2011r. Wzrósł też procent absolwentów, którzy otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Po zmniejszeniu liczby absolwentów, którzy otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w roku 2010 w stosunku do roku 2009, obserwuje się niewielki jej wzrost. W ponad 87% zawodach zdawalność egzaminu wynosi powyżej 50%, w tym w 27 zawodach (43,5%) zdawalność wynosi 80 i więcej procent. W 6/62 zawodach (9,7%), w tym w 4 zawodach małolicznych zdawalność jest mniejsza niż 50%, a w 2/62 zawodach (3,2%) zdawalność wynosi 0%. W tabeli przedstawione są zawody, które były wybierane najczęściej na egzaminie wraz ze zdawalnością. Lp. Popularność (liczba zdających) Zdawalność [%] 1 Kucharz małej gastronomii ,5% 2 Sprzedawca ,8% 3 Mechanik pojazdów samochodowych ,6% 4 Opiekun medyczny ,6% 5 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,5% 6 Ślusarz ,0% 7 Elektromechanik pojazdów samochodowych ,4% 8 Murarz ,3% 9 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,5% 10 Fryzjer ,0% 11 Elektryk ,1% 12 Cukiernik ,3% W 8/12 zawodach najbardziej popularnych na egzaminie zdawalność wynosi powyżej 82% (w 1 zawodzie = 82%). Najmniejsza zdawalność występuje w zawodzie kucharz małej gastronomii 71,5%. W zawodach: poz. 3, 8-10 w odniesieniu do 2011 r. zdawalność zmniejszyła się. Na liście najczęściej wybieranych na egzaminie zawodów pozostają niezmiennie od 2010 roku zawody: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun medyczny, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz (zachowując pozycje według tabeli), elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, elektryk (zmieniają się na poz. od 7 do 11), od 2010 r. na liście tej znalazły się również zawody: operator obrabiarek skrawających (2 razy), stolarz (1 raz), cukiernik (1 raz) Strona 4 z 10

5 Liczba i procent absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody* Lp. Przystąpiło Liczba % absolwentów absolwentów 1 Betoniarz-zbrojarz ,0% 2 Blacharz ,5% 3 Blacharz izolacji przemysłowych ,3% 4 Blacharz samochodowy ,8% 5 Cieśla ,7% 6 Cukiernik ,3% 7 Dekarz ,0% 8 Drukarz ,3% 9 Elektromechanik ,6% 10 Elektromechanik pojazdów samochodowych ,4% 11 Elektryk ,1% 12 Fotograf ,9% 13 Fryzjer ,0% 14 Górnik eksploatacji podziemnej ,2% 15 Introligator ,0% 16 Kaletnik ,3% 17 Koszykarz-plecionkarz ,0% 18 Kowal ,0% 19 Krawiec ,4% 20 Kucharz małej gastronomii ,5% 21 Lakiernik ,9% 22 Malarz-tapeciarz ,5% 23 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych ,5% 24 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych ,2% 25 Mechanik pojazdów samochodowych ,6% 26 Mechanik precyzyjny ,9% 27 Mechanik-monter maszyn i urządzeń ,2% 28 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,5% 29 Modelarz odlewniczy ,0% 30 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,2% 31 Monter izolacji budowlanych ,7% 32 Monter kadłubów okrętowych ,3% 33 Monter konstrukcji budowlanych ,4% 34 Monter mechatronik ,9% 35 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ,9% 36 Monter systemów rurociągowych 1 0 0,0% 37 Monter-elektronik ,2% 38 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim ,0% 39 Murarz ,3% 40 Obuwnik ,0% 41 Ogrodnik ,6% Strona 5 z 10

6 Lp. Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 42 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 0 0,0% 43 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej ,0% 44 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ,0% 45 Operator maszyn leśnych ,0% 46 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym ,3% 47 Operator obrabiarek skrawających ,5% 48 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego ,7% 49 Operator urządzeń przemysłu chemicznego ,0% 50 Opiekun medyczny ,6% 51 Piekarz ,4% 52 Posadzkarz ,7% 53 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,2% 54 Renowator zabytków architektury ,7% 55 Rolnik ,2% 56 Rzeźnik-wędliniarz ,9% 57 Sprzedawca ,8% 58 Stolarz ,6% 59 Ślusarz ,0% 60 Tapicer ,1% 61 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,5% 62 Złotnik-jubiler ,9% *zestawienie tylko dla zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu Technikum i Szkoła Policealna W całym kraju do egzaminu w 108 zawodach zgłoszono absolwentów techników i szkół policealnych. Do egzaminu przystąpiło (przynajmniej do jednego etapu) absolwentów, tj. 86,2% absolwentów zgłoszonych do egzaminu. Etap egzaminu Przystąpiło Zdało Pisemny (87,9%) (86,6%) Praktyczny (65,3%) (65,3%) * (63,9%) (62,9%) *obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów egzaminu) Kursywą są oznaczone wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. Strona 6 z 10

7 Etap pisemny egzaminu zdało 87,9% absolwentów, a etap praktyczny 65,3%. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało 63,9 % absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu. Egzamin w etapie pisemnym zdało więcej % absolwentów techników i szkół policealnych niż w czerwcu 2011 r., w etapie praktycznym zdawalność jest na tym samym poziomie co w 2011 r. Wzrósł też % absolwentów, którzy otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wzrost liczby absolwentów, którzy otrzymali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe obserwuje się od 2008 r. W ponad 72% zawodów zdawalność egzaminu wynosi powyżej 50%, w tym w 15 zawodach (13,9%) zdawalność wynosi 80 i więcej procent. W 8/108 zawodach, o liczbie zdających mniejszej niż 100, zdawalność jest mniejsza niż 50%. W tabeli przedstawione są zawody, które wybierane były najczęściej na egzaminie wraz ze zdawalnością. Lp. Popularność (liczba zdających) Zdawalność [%] 1 Technik informatyk ,7% 2 Technik ekonomista ,9% 3 Technik hotelarstwa ,0% 4 Technik budownictwa ,8% 5 Technik usług kosmetycznych ,2% 6 Technik mechanik ,0% 7 Technik administracji ,2% 8 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,3% 9 Technik logistyk ,1% 10 Technik usług fryzjerskich ,3% 11 Technik pojazdów samochodowych ,3% 12 Technik farmaceutyczny ,2% 13 Technik handlowiec ,3% 14 Technik organizacji usług gastronomicznych ,6% 15 Technik rolnik ,8% W 14/15 zawodów najbardziej popularnych na egzaminie zdawalność wynosi powyżej 51%. Najmniejsza zdawalność występuje w zawodzie: technik mechanik 41,0%. Zawody wymienione w tabeli w poz.1 3. utrzymują swoją popularność zajmując w niej te same miejsca. Liczba i procent absolwentów technikum i szkoły policealnej, którzy otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody* Lp. Przystąpiło Liczba % absolwentów absolwentów 1 Asystent operatora dźwięku ,9% 2 Asystent osoby niepełnosprawnej ,2% 3 Asystentka stomatologiczna ,3% 4 Dietetyk ,5% 5 Florysta ,0% Strona 7 z 10

8 Lp. Przystąpiło Liczba % absolwentów absolwentów 6 Fototechnik ,4% 7 Higienistka stomatologiczna ,8% 8 Kelner ,0% 9 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych ,3% 10 Kucharz ,4% 11 Opiekun osoby starszej ,0% 12 Opiekun w domu pomocy społecznej ,7% 13 Opiekunka dziecięca ,6% 14 Opiekunka środowiskowa ,9% 15 Ortoptystka ,1% 16 Protetyk słuchu ,5% 17 Ratownik medyczny ,6% 18 Technik administracji ,2% 19 Technik agrobiznesu ,5% 20 Technik analityk ,8% 21 Technik architektury krajobrazu ,0% 22 Technik archiwista ,2% 23 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym ,0% 24 Technik awionik ,4% 25 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,2% 26 Technik budownictwa ,8% 27 Technik budownictwa okrętowego ,5% 28 Technik budownictwa wodnego 2 0 0,0% 29 Technik cyfrowych procesów graficznych ,6% 30 Technik dentystyczny ,2% 31 Technik drogownictwa ,2% 32 Technik dróg i mostów kolejowych ,8% 33 Technik ekonomista ,9% 34 Technik eksploatacji portów i terminali ,8% 35 Technik elektroenergetyk transportu szynowego ,7% 36 Technik elektronik ,5% 37 Technik elektroradiolog ,3% 38 Technik elektryk ,1% 39 Technik energetyk 4 0 0,0% 40 Technik farmaceutyczny ,2% 41 Technik gazownictwa ,0% 42 Technik geodeta ,2% 43 Technik geolog ,5% 44 Technik górnictwa odkrywkowego ,5% 45 Technik górnictwa otworowego ,2% 46 Technik górnictwa podziemnego ,4% 47 Technik handlowiec ,3% 48 Technik hodowca koni ,4% 49 Technik hotelarstwa ,0% 50 Technik informatyk ,7% Strona 8 z 10

9 Lp. Przystąpiło Liczba % absolwentów absolwentów 51 Technik instrumentów muzycznych ,6% 52 Technik inżynierii środowiska i melioracji ,4% 53 Technik księgarstwa ,7% 54 Technik leśnik ,4% 55 Technik logistyk ,1% 56 Technik masażysta ,4% 57 Technik mechanik ,0% 58 Technik mechanik lotniczy ,8% 59 Technik mechanik okrętowy ,6% 60 Technik mechanizacji rolnictwa ,7% 61 Technik mechatronik ,6% 62 Technik nawigator morski ,1% 63 Technik obsługi turystycznej ,8% 64 Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,4% 65 Technik ochrony środowiska ,1% 66 Technik odlewnik ,7% 67 Technik ogrodnik ,6% 68 Technik optyk ,1% 69 Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej ,1% 70 Technik organizacji reklamy ,3% 71 Technik organizacji usług gastronomicznych ,6% 72 Technik ortopeda ,0% 73 Technik papiernictwa ,5% 74 Technik pojazdów samochodowych ,3% 75 Technik poligraf ,4% 76 Technik pożarnictwa ,3% 77 Technik prac biurowych ,5% 78 Technik przeróbki kopalin stałych ,7% 79 Technik przetwórstwa mleczarskiego ,7% 80 Technik pszczelarz ,7% 81 Technik rachunkowości ,6% 82 Technik realizacji dźwięku ,5% 83 Technik rolnik ,8% 84 Technik spedytor ,2% 85 Technik technologii ceramicznej ,7% 86 Technik technologii chemicznej ,2% 87 Technik technologii drewna ,2% 88 Technik technologii odzieży ,4% 89 Technik technologii szkła ,0% 90 Technik technologii wyrobów skórzanych 2 0 0,0% 91 Technik technologii żywności ,6% 92 Technik teleinformatyk ,6% 93 Technik telekomunikacji ,9% 94 Technik transportu drogowego ,6% 95 Technik transportu kolejowego ,7% Strona 9 z 10

10 Lp. Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 96 Technik turystyki morskiej (eksperyment pedagogiczny) ,1% 97 Technik turystyki wiejskiej ,1% 98 Technik urządzeń sanitarnych ,8% 99 Technik usług detektywistycznych (eksperyment pedagogiczny) ,5% 100 Technik usług fryzjerskich ,3% 101 Technik usług kosmetycznych ,2% 102 Technik usług pocztowych i finansowych ,2% 103 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych ,5% 104 Technik weterynarii ,8% 105 Technik wiertnik ,0% 106 Technik żeglugi śródlądowej ,9% 107 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,3% 108 Terapeuta zajęciowy ,5% *zestawienie tylko dla zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu Strona 10 z 10

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w województwach dolnośląskim i opolskim w sesji

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 01.08.2013 r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami trudny moment wyboru ponadgimnazjalnej szkoły. Bardzo nam zależy, abyście podjęli te decyzje z rozwagą i odpowiedzialnością. W tym celu przygotowaliśmy informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo