Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4, Łódź, T: (42) , F: (42) , W: oke.lodz.pl, E:

2 Spis treści Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/ Wyniki ogólne... 4 I. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w październiku i listopadzie 2013 roku... 6 Wyniki ogólne... 6 Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji... 8 II. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2014 roku... 9 Wyniki ogólne... 9 Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji...12 III. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju, czerwcu i lipcu 2014 roku...16 Wyniki ogólne...16 Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji...19 Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu

3 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, ze zmianami) w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Egzaminy odbyły się w terminach w październiku i listopadzie 2013 pisemna w dniu 15 października 2013 roku, praktyczna od 16 października do 18 listopada 2013 roku, w styczniu i lutym 2014 pisemna - w dniu 10 stycznia 2014 roku, praktyczna - od 3 stycznia do 28 lutego 2014 roku, w maju, czerwcu i lipcu 2014 pisemna - 16 czerwca, praktyczna - od 26 maja do 7 lipca 2014 r. 3

4 Wyniki ogólne Egzamin przeprowadzono w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w: 2 kwalifikacjach w październiku i listopadzie 2013 roku, 17 kwalifikacjach w styczniu i lutym 2014 roku oraz 53 kwalifikacjach w maju, czerwcu i lipcu 2014 roku. W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu w zawodzie przystąpiło zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie świętokrzyskim otrzymało 57,35% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. przystąpiło do części pisemnej: przystąpiło do części praktycznej: zdało pisemną: (80,18%) zdało praktyczną: (65,96%) *obejmuje zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: (57,35%)* Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów). Zdawalność i przystępowalność do części pisemnej egzaminu w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Przystąpiło Zdało Zdawalność Październik-listopad ,32% Styczeń-luty ,28% Czerwiec-lipiec ,32% Łącznie w roku szkolnym 2013/ ,18% 4

5 Zdawalność i przystępowalność do części praktycznej egzaminu w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Przystąpiło Zdało Zdawalność Październik-listopad ,67% Styczeń-luty ,85% Czerwiec-lipiec ,31% Łącznie w roku szkolnym 2013/ ,96% Zdawalność i przystępowalność do egzaminu* w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Przystąpiło Zdało Zdawalność Październik-listopad ,67% Styczeń-luty ,26% Czerwiec-lipiec ,71% Łącznie w roku szkolnym 2013/ ,35% 5

6 I. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w październiku i listopadzie 2013 roku W październiku i listopadzie 2013 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Egzamin odbył się w terminach: pisemna w dniu 15 października, praktyczna od 16 października do 18 listopada. Wyniki ogólne Egzamin przeprowadzono w 2 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 30 zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie świętokrzyskim otrzymało 46,67% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. przystąpiło do części pisemnej: 31 przystąpiło do części praktycznej: 30 zdało pisemną: 28 (90,32%) zdało praktyczną: 17 (56,67%) *obejmuje zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: 14 (46,67%)* Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów). 6

7 Zdawalność egzaminu ogółem oraz z podziałem na zdających Uczniowie Kursanci Eksterni Absolwenci Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 13,33% 80,00% ,67% 7

8 Przystąpiło cz. pisemna Przystąpiło cz. praktyczna Przystąpiło cały Zdawalność cz. pisemna Zdawalność cz. praktyczna Zdawalność Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji Tabela 1. Zdawalność i liczba przystępujących do egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Wykonywanie zabiegów Technik usług 1 A.61 kosmetycznych twarzy kosmetycznych Rolnik, Prowadzenie produkcji Technik 2 R.03 rolniczej agrobiznesu, Technik rolnik % 13,33% 13,33% ,25% 100% 80,00% Tabela 2. Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach. pisemna Absolwent Ekstern Kursant Uczeń praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały A ,0% 13,3% 13,3% R.03 81,3% 100,0% 80,0% 8

9 II. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2014 roku W styczniu i lutym 2014 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Egzamin odbył się w terminach: pisemna - w dniu 10 stycznia 2014 roku, praktyczna - od 3 stycznia do 28 lutego 2014 roku. Wyniki ogólne Egzamin przeprowadzono w 17 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 754 zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie świętokrzyskim otrzymało 39,26% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. przystąpiło do części pisemnej: 808 przystąpiło do części praktycznej: 821 zdało pisemną: 681 (84,28%) zdało praktyczną: 360 (43,85%) *obejmuje zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: 296 (39,26%)* Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów). 9

10 Zdawalność egzaminu ogółem oraz z podziałem na zdających Uczniowie Kursanci Eksterni Absolwenci Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 37,25% 68,09% 100% - 39,26% Zdawalność osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z podziałem na organizatorów kursów Szkoła publiczna Szkoła niepubliczna Placówka publiczna Placówka niepubliczna Instytucja rynku pracy prowadząca działalność edukacyjnoszkoleniową Podmiot prowadzący działalność gospodarczą Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 68,09% ,09% Zdawalność uczniów i absolwentów z podziałem na szkoły i placówki publiczne i niepubliczne Publiczne Niepubliczne Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 53,75% 32,42% 37,25% 10

11 Zdawalność i przystępowalność uczniów i absolwentów, którzy przystąpili do obu części egzaminu z podziałem na typy szkół Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna Zdawalność 8,00% 61,25% 35,73% Udział w całości 3,32% 10,61% 83,16% *Pozostały odsetek zdających (22 kursantów - 2,92% zdawało egzamin w ośrodku egzaminacyjnym). 11

12 Przystąpiło cz. pisemna Przystąpiło cz. praktyczna Przystąpiło cały Zdawalność cz. pisemna Zdawalność cz. praktyczna Zdawalność Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji Tabela 1. Zdawalność i liczba przystępujących do egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację 1 A.19 2 A.36 3 A.61 4 B.05 5 E.12 6 E.13 7 M.20 8 R.05 9 R R R T.11 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Prowadzenie rachunkowości Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Montaż systemów suchej zabudowy Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych Wykonywanie kompozycji florystycznych Planowanie i realizacja usług w recepcji Fryzjer, Technik usług fryzjerskich Technik ekonomista, Technik rachunkowości Technik usług kosmetycznych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Technik informatyk Technik informatyk, Technik teleinformatyk Ślusarz, Technik mechanik Ogrodnik, Technik ogrodnik Technik weterynarii Technik weterynarii ,24% 36,84% 36,84% ,34% 31,37% 28,21% ,56% 31,82% 32,18% ,20% 91,25% 61,25% ,71% 26,67% 36,36% ,73% 74,19% 62,96% ,43% 100% 71,43% ,24% 100% 95,24% ,89% 11,11% 0,00% ,25% 93,33% 73,33% Florysta ,24% 100% 95,00% Technik hotelarstwa ,75% 12,50% 12,50% 12

13 13 Z Z Z Z Z.20 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Opiekun medyczny Asystent osoby niepełnosprawnej Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Asystentka stomatologiczna Technik sterylizacji medycznej % 98,04% 97,78% 6 100% ,00% 12,29% 12,29% % 72,00% 75,00% % 36,36% 36,36% 13

14 Tabela 2. Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach. Absolwent Ekstern Kursant Uczeń pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały A.19 95,2% 36,8% 36,8% A.36 39,3% 31,4% 28,2% A.61 89,6% 31,8% 32,2% B.05 64,2% 91,3% 61,3% E.12 64,7% 26,7% 36,4% E.13 72,7% 74,2% 63,0% M.20 71,4% 100,0% 71,4% R.05 95,2% 100,0% 95,2% R.09 88,9% 11,1% 0,0% R.10 81,3% 93,3% 73,3% R ,0% 95,0% 100,0% 95,0% T.11 93,8% 12,5% 12,5% Z ,0% 100,0% 97,8% 97,8% Z ,0% Z ,0% 100,0% 100,0% 93,0% 11,9% 11,9% Z.15 0,0% 100,0% 75,0% 75,0% Z ,0% 36,4% 36,4% 14

15 Tabela 3. Przystępowalność do egzaminu z części pisemnej z podziałem na arkusze i przy komputerze (dla kwalifikacji, w których odbyły się egzaminy z części pisemnej w obydwu formach). Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Przystąpiło arkusz Przystąpiło komputer 1 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Technik informatyk

16 III. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju, czerwcu i lipcu 2014 roku W okresie maj-lipiec 2014 odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Egzamin odbył się w terminach pisemna - 16 czerwca, praktyczna - od 26 maja do 7 lipca 2014 r. Wyniki ogólne Egzamin przeprowadzono w 53 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie świętokrzyskim otrzymało 60,71%zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. przystąpiło do części pisemnej: przystąpiło do części praktycznej: zdało pisemną: (79,32%) zdało praktyczną: (70,31%) *obejmuje zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało: (60,71%)* Wyniki części pisemnej i praktycznej egzaminu w zawodach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty odpowiedzi oraz karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdających. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz 2) z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów). 16

17 Zdawalność egzaminu ogółem oraz z podziałem na zdających Uczniowie Kursanci Eksterni Absolwenci Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 60,38% 78,13% - 71,43% 60,71% Zdawalność uczniów, absolwentów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe, z podziałem na szkoły i placówki publiczne i niepubliczne Publiczne Niepubliczne Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 59,88% 61,55% 60,71% Zdawalność osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z podziałem na organizatorów kursów Szkoła publiczna Szkoła niepubliczna Placówka publiczna Placówka niepubliczna Instytucja rynku pracy prowadząca działalność edukacyjnoszkoleniową Podmiot prowadzący działalność gospodarczą Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 78,13% ,13% 17

18 Zdawalność uczniów i absolwentów z podziałem na szkoły i placówki publiczne i niepubliczne Publiczne Niepubliczne Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 59,30% 61,55% 60,43% Zdawalność uczniów, absolwentów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe, z podziałem na szkoły i placówki publiczne i niepubliczne dla wspólnych kwalifikacji Publiczne Niepubliczne Ogółem* Przystąpiło Zdało Nie zdało Zdawalność 81,82% 75,49% 76,11% 18

19 Przystąpiło cz. pisemna Przystąpiło cz. praktyczna Przystąpiło cały Zdawalność cz. pisemna Zdawalność cz. praktyczna Zdawalność Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji Tabela 1. Zdawalność i liczba przystępujących do egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację 1 A.19 2 A.26 3 A.30 4 A.35 5 A.36 6 A.61 7 A.62 8 A.65 9 A B B B.08 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Sprzedaż produktów i usług reklamowych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Prowadzenie rachunkowości Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Obsługa klienta w jednostkach administracji Montaż systemów suchej zabudowy Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Fryzjer, Technik usług fryzjerskich Technik organizacji reklamy Technik logistyk Technik ekonomista Technik ekonomista, Technik rachunkowości Technik usług kosmetycznych Technik usług kosmetycznych Technik rachunkowości Technik administracji Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Technik urządzeń sanitarnych ,86% 100% 92,31% ,39% 48,84% 44,19% ,96% 52,50% 51,50% ,65% 76,92% 64,47% ,71% 20,83% 23,81% ,36% 29,58% 31,77% ,63% 95,02% 90,65% ,00% 56,82% 39,02% ,04% 41,32% 36,53% ,47% 93,58% 78,64% ,64% 96,97% 63,08% ,44% 100% 67,44% 19

20 13 B B E E E E E E M M.17 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Murarztynkarz, Technik budownictwa Technik geodeta Monter mechatronik, Technik mechatronik Elektromechanik, Elektryk, Technik elektryk Technik informatyk Technik informatyk, Technik teleinformatyk Technik informatyk Technik teleinformatyk Mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, Technik mechanizacji rolnictwa Mechanikmonter maszyn i urządzeń, Technik mechanik ,50% 100% 87,50% ,47% 76,83% 68,29% % 100% 100% ,16% 60,53% 45,95% ,90% 62,40% 36,50% ,00% 50,00% 50,00% ,38% 25,00% 20,83% ,00% 45,45% 18,18% ,95% 100% 80,95% ,44% 100% 94,44% 23 M M M R.03 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Użytkowanie obrabiarek skrawających Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Prowadzenie produkcji rolniczej Mechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych Operator obrabiarek skrawających, Technik mechanik Ślusarz, Technik mechanik Rolnik, Technik agrobiznesu, Technik rolnik ,18% 91,15% 84,68% % 100% 100% % 100% 100% % 92,86% 92,86% 20

21 27 R.07 Ocena stanu środowiska 28 R R R R R R R T T T T Z.01 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska Wykonywanie kompozycji florystycznych Sporządzanie potraw i napojów Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich Planowanie i realizacja usług w recepcji Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Świadczenie usług w zakresie masażu 40 Z.03 Ochrona osób i mienia 41 Z Z Z Z Z.08 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Świadczenie usług opiekuńczych Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie podopiecznej Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie starszej Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Technik ochrony środowiska Technik weterynarii Technik weterynarii Technik leśnik Technik ogrodnik Technik architektury krajobrazu Technik inżynierii środowiska i melioracji ,75% 6,25% 6,25% ,18% 18,52% 9,09% ,71% 92,86% 85,71% ,57% 91,43% 45,71% ,00% 9,09% 9,09% ,62% 61,90% 38,10% ,00% 10,00% 10,00% Florysta ,21% 82,46% 76,11% Kucharz, Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik turystyki wiejskiej Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik masażysta Technik ochrony fizycznej osób i mienia Opiekun medyczny Opiekunka środowiskowa Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Asystent osoby niepełnosprawnej ,57% 100% 90,57% ,44% 52,94% 52,94% ,95% 59,23% 59,23% % 84,21% 86,49% % 74,47% 74,47% ,89% 33,33% 22,22% ,20% 99,41% 97,60% ,77% 93,55% 90,32% ,50% 100% 87,10% % 45,45% 45,45% % 92,86% 92,31% 21

22 46 Z Z Z Z Z Z Z Z.20 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Świadczenie usług w zakresie dietetyki Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Terapeuta zajęciowy Ratownik medyczny Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Higienistka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna % 100% 100% ,51% 92,13% 89,89% ,67% 72,73% 73,33% ,67% 87,50% 54,17% ,20% 58,72% 53,40% Dietetyk ,00% 75,00% 50,00% Technik farmaceutyczny Technik sterylizacji medycznej ,69% 93,27% 90,38% % 100% 100% 22

23 Tabela 2. Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach. Absolwent Ekstern Kursant Uczeń pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały pisemna praktyczna cały A.19 92,86% 100,00% 92,31% A.26 84,39% 48,84% 44,19% A.30 76,96% 52,50% 51,50% A.35 73,65% 76,92% 64,47% A.36 85,71% 20,83% 23,81% A.61 94,36% 29,58% 31,77% A.62 92,63% 95,02% 90,65% A.65 50,00% 56,82% 39,02% A.68 79,04% 41,32% 36,53% B.05 84,47% 93,58% 78,64% B.06 63,64% 96,97% 63,08% B.08 67,44% 100,00% 67,44% B.18 87,50% 100,00% 87,50% B.34 76,47% 76,83% 68,29% E ,00% 100,00% 100,00% E.07 62,16% 60,53% 45,95% E.12 46,90% 62,40% 36,50% E.13 50,00% 50,00% 50,00% E.14 65,38% 25,00% 20,83% E.15 25,00% 45,45% 18,18% M.01 80,95% 100,00% 80,95% M.17 94,4% 100,0% 94,4% M.18 90,18% 91,15% 84,68% M ,0% 100,0% 100,0% M ,00% 100,00% 100,00% R ,0% 92,9% 92,9% R.07 68,75% 6,25% 6,25% R.09 68,18% 18,52% 9,09% R.11 85,71% 92,86% 85,71% R.13 48,57% 91,43% 45,71% R.18 75,0% 9,1% 9,1% R.21 47,62% 61,90% 38,10% R.23 90,00% 10,00% 10,00% 23

24 R ,0% 100,0% 100,0% 90,9% 90,9% 81,8% 94,44% 81,37% 75,25% T.06 90,57% 100,00% 90,57% T.07 94,44% 52,94% 52,94% T.11 98,95% 59,23% 59,23% T ,00% 84,21% 86,49% Z ,00% 74,47% 74,47% Z.03 88,89% 33,33% 22,22% Z ,0% 100,0% 100,0% 98,19% 99,40% 97,59% Z.05 96,77% 93,55% 90,32% Z.06 87,50% 100,00% 87,10% Z ,00% 45,45% 45,45% Z ,0% 100,00% 92,31% 92,31% Z ,00% 100,00% 100,00% Z.12 94,51% 92,13% 89,89% Z ,0% 68,4% 68,4% 98,21% 74,14% 75,00% Z.14 66,67% 87,50% 54,17% Z ,0% 93,20% 56,31% 53,40% Z.16 50,00% 75,00% 50,00% Z.19 95,69% 93,27% 90,38% Z ,00% 100,00% 100,00% 24

25 Tabela 3. Zdawalność egzaminu w poszczególnych kwalifikacjach wspólnych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych (uczniowie szkół zawodowych, absolwenci oraz osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe). Symbol kwalifikacji Zdawalność publiczne Zdawalność niepubliczne Zdawalność publiczne i niepubliczne A.26 42,07% 55,56% 44,19% A.30 61,82% 38,89% 51,50% A.35 63,64% 69,05% 64,47% A ,00% 29,57% 31,77% A.62 87,50% 90,84% 90,65% A.68 33,33% 36,84% 36,53% B.05 91,30% 68,42% 78,64% B.06 63,33% 60,00% 63,08% E.12 41,40% 22,11% 36,50% M.18 83,00% 100,00% 84,68% R.21 37,50% 40,00% 38,10% R.26 81,82% 75,49% 76,11% T.06 84,00% 96,43% 90,57% T.11 59,73% 57,38% 59,23% Z.01 93,75% 64,52% 74,47% Z ,00% 96,49% 97,60% Z.12 94,59% 86,54% 89,89% Z ,00% 71,43% 73,33% Z.19 96,15% 89,56% 90,38% Z ,00% 100,00% 100,00% 25

26 Tabela 4. Przystępowalność do egzaminu z części pisemnej z podziałem na arkusze i przy komputerze (dla kwalifikacji, w których odbyły się egzaminy z części pisemnej w obydwu formach). Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Przystąpiło arkusz Przystąpiło komputer 1 A.30 2 A.35 3 A.61 4 A.62 5 B.34 6 E.12 7 M.18 8 Z.01 9 Z.20 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Świadczenie usług w zakresie masażu Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Technik logistyk Technik ekonomista Technik usług kosmetycznych Technik usług kosmetycznych Technik geodeta Technik informatyk Mechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych Technik masażysta Technik sterylizacji medycznej

27 Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489) organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490) 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 278 z późn. zm.) ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 186) eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188) zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7) lasyfikacji programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r., nr 97, poz. 624 z późn. zm.) programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2009 r., nr 70, poz. 600 z późn. zm.) 27

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w terminie maj-lipiec 2014 roku W terminie od 26 maja do 7 lipca 2014 odbył się potwierdzający

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, styczeń 2014 Informacja wstępna o wynikach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2017 Praussa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2016 Praussa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo łódzkie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Łódź, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 04.11.2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji styczeń-luty 2015r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Wrocław, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - styczeń/luty 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,3 67, ,6 88, ,7

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,3 67, ,6 88, ,7 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na

Bardziej szczegółowo

Województwo PODKARPACKIE

Województwo PODKARPACKIE Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń-luty 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin przeprowadzenia sierpień październik 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 8 stycznia do 2 7 l u t e g o Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE MAJ - LIPIEC 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48,

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48, OKE we Wrocławiu OKRĘG OKE WE WROCŁAWIU Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji sierpień-październik 2015 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE STYCZEŃ - LUTY 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2017 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2017 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2017 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2017 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

,0 70, ,0 95, ,0 dystrybucji i magazynowania ,7 72, ,0 80, ,7 organizacyjnych

,0 70, ,0 95, ,0 dystrybucji i magazynowania ,7 72, ,0 80, ,7 organizacyjnych OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stan na dzień 31

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 3 s t y c z n i a do 2 8 l u t e go Jaworzno 2014 Jaworzno, 28 marca 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim sesja od 16 czerwca do 8 lipca Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2016/2017. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 206/207. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 207 Praussa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 1. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.35 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27.02.2015 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj - lipiec 2015r. egzaminu. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE CZERWIEC - LIPIEC 2017 1 Informacje ogólne o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja styczeń-luty 2016 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN STYCZEŃ LUTY 2015 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń luty 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Aleksandra Dąbrowska wez@oke.gda.pl 4, 7, 8 i 9 kwietnia 2014 r. 1 Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 4 stycznia do 2 6 l u tego Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 Warszawa, 30 września 2014 Spis treści Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r.

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 absolwenci 2-letnich ZSZ po raz 10. absolwenci 3-letnich ZSZ po raz 9. absolwenci techników i policealnych szkół zawodowych po

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2015/2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 40 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo