INFORMACJA O WYNIKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYNIKACH"

Transkrypt

1 INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_ Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbył się: etap pisemny 23 czerwca 2014 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych etap praktyczny od 24 do 27 czerwca 2014 r. dla absolwentów techników i szkół policealnych od 1 lipca 2014 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. W sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 do egzaminu zawodowego mieli prawo przystąpić tegoroczni absolwenci: ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych, dwuletnich i trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno wychowawcze w czerwcu 2014 roku oraz absolwenci czteroletnich ponadgimnazjalnych techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz dwuletnich i trzyletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych: nie zdali jednego lub obu etapów egzaminu zawodowego nie przystąpili do jednego z etapów egzaminu lub przerwali egzamin w trakcie jego trwania z różnych przyczyn w ogóle nie przystąpili do egzaminu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał się z dwóch etapów: etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu i których zdający rozwiązywali: złożonego z dwóch części, podczas w Części I zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie w Część II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania właściwego dla danego, sprawdzającego umiejętności właściwe dla danego opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Warunkiem zdania etapu pisemnego egzaminu zawodowego było uzyskanie przez zdającego: i - co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z Części I (co najmniej 25 pkt) - co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z Części II (co najmniej 6 pkt) Warunkiem zdania etapu praktycznego egzaminu zawodowego było uzyskanie przez zdającego co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów (ich liczba zależała od ). Warunkiem zdania egzaminu i otrzymania przez zdającego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie było zdanie obu etapów egzaminu. 1

2 2. EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu Województwo kujawsko pomorskie W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 przystąpiło łącznie zdających, w tym zdających przystąpiło do obu etapów egzaminu. Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu za zdany otrzymało: w etapie pisemnym z (87,0%) zdających w etapie praktycznym z (76,2%) zdających. W województwie kujawsko-pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z (70,0%) wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu). Województwo pomorskie W województwie pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 przystąpiło łącznie zdających, w tym zdających przystąpiło do obu etapów egzaminu. Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu za zdany otrzymało: w etapie pisemnym z (86,8%) zdających w etapie praktycznym z (75,5%) zdających. W województwie pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z (69,9%) wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu). W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach zestawione są szczegółowe dane na temat efektywności zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych zawodów z podziałem na populację zdających z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. 2

3 Tabela Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplomy Nazwa Egzamin zawodowy przystąpili zdali i otrzymali dyplomy do egzaminu liczba* liczba %** Technik analityk 311[02] ,0% Technik budownictwa 311[04] ,7% Technik elektronik 311[07] ,0% Technik elektryk 311[08] ,4% Technik geodeta 311[10] ,6% Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] ,9% Technik mechanik 311[20] ,3% Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,8% Technik ochrony środowiska 311[24] ,7% Technik poligraf 311[28] ,9% Technik technologii chemicznej 311[31] ,1% Technik technologii drewna 311[32] ,4% Technik technologii odzieży 311[34] ,0% Technik drogownictwa 311[45] ,7% Technik mechatronik 311[50] ,6% Technik ch procesów graficznych 311[51] ,5% Technik pojazdów samochodowych 311[52] ,6% Technik informatyk 312[01] ,3% Technik teleinformatyk 312[02] ,0% Fototechnik 313[01] ,0% Technik żeglugi śródlądowej 314[02] ,7% Technik mechanik lotniczy 314[05] ,3% Technik awionik 314[06] ,0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] ,0% Technik hodowca koni 321[01] ,9% Technik leśnik 321[02] ,8% Technik ogrodnik 321[03] ,9% Technik rolnik 321[05] ,0% Technik architektury krajobrazu 321[07] ,4% Technik technologii żywności 321[09] ,7% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] ,0% Ratownik medyczny 322[06] ,3% Technik farmaceutyczny 322[10] ,5% Technik masażysta 322[12] ,0% Technik weterynarii 322[14] ,7% Dietetyk 322[20] 1 0 0,0% Opiekunka dziecięca 322[21] ,0% Technik agrobiznesu 341[01] ,7% Technik ekonomista 341[02] ,2% Technik handlowiec 341[03] ,6% Technik hotelarstwa 341[04] ,1% Technik obsługi turystycznej 341[05] ,4% Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] ,7% Technik turystyki wiejskiej 341[08] ,7% Technik organizacji reklamy 342[01] ,2% Technik spedytor 342[02] ,5% Technik logistyk 342[04] ,8% Technik administracji 343[01] ,7% Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 1 0 0,0% Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] ,0% Technik rachunkowości 412[01] ,7% Kelner 512[01] ,1% Kucharz 512[02] ,8% Technik usług fryzjerskich 514[02] ,6% Technik usług kosmetycznych 514[03] ,7% Razem ,0% * - liczba wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 3

4 Tabela Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie etapy egzaminu Nazwa Etap pisemny Etap praktyczny przystąpili zdali przystąpili zdali liczba liczba %* liczba liczba %* Technik analityk 311[02] ,0% ,0% Technik budownictwa 311[04] ,9% ,5% Technik elektronik 311[07] ,7% ,6% Technik elektryk 311[08] ,8% ,4% Technik geodeta 311[10] ,3% ,7% Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] ,0% ,9% Technik mechanik 311[20] ,8% ,8% Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,5% ,1% Technik ochrony środowiska 311[24] ,3% ,8% Technik poligraf 311[28] ,8% ,2% Technik technologii chemicznej 311[31] ,3% ,9% Technik technologii drewna 311[32] ,0% ,4% Technik technologii odzieży 311[34] ,0% ,0% Technik drogownictwa 311[45] ,3% ,0% Technik mechatronik 311[50] ,4% ,4% Technik ch procesów graficznych 311[51] ,7% ,5% Technik pojazdów samochodowych 311[52] ,8% ,4% Technik informatyk 312[01] ,1% ,6% Technik teleinformatyk 312[02] ,4% ,4% Fototechnik 313[01] ,0% ,0% Technik żeglugi śródlądowej 314[02] ,0% ,2% Technik mechanik lotniczy 314[05] ,5% ,6% Technik awionik 314[06] ,0% ,0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] ,0% ,0% Technik hodowca koni 321[01] ,9% ,9% Technik leśnik 321[02] ,4% ,0% Technik ogrodnik 321[03] ,7% ,9% Technik rolnik 321[05] ,6% ,0% Technik architektury krajobrazu 321[07] ,1% ,4% Technik technologii żywności 321[09] ,9% ,9% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] ,7% ,1% Ratownik medyczny 322[06] ,9% ,9% Technik farmaceutyczny 322[10] ,8% ,5% Technik masażysta 322[12] ,0% ,0% Technik weterynarii 322[14] ,2% ,7% Dietetyk 322[20] 1 0 0,0% 1 0 0,0% Opiekunka dziecięca 322[21] ,0% ,0% Technik agrobiznesu 341[01] ,1% ,7% Technik ekonomista 341[02] ,7% ,0% Technik handlowiec 341[03] ,5% ,0% Technik hotelarstwa 341[04] ,3% ,2% Technik obsługi turystycznej 341[05] ,2% ,4% Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] ,7% ,2% Technik turystyki wiejskiej 341[08] ,0% ,7% Technik organizacji reklamy 342[01] ,7% ,2% Technik spedytor 342[02] ,0% ,5% Technik logistyk 342[04] ,4% ,5% Technik administracji 343[01] ,4% ,5% Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] ,0% 1 0 0,0% Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] ,0% ,0% Technik rachunkowości 412[01] ,7% ,7% Kelner 512[01] ,6% ,8% Kucharz 512[02] ,6% ,5% Technik usług fryzjerskich 514[02] ,8% ,7% Technik usług kosmetycznych 514[03] ,3% ,0% Razem ,0% ,2% 4

5 Tabela Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplomy Nazwa Egzamin zawodowy przystąpili zdali i otrzymali dyplomy do egzaminu liczba* liczba %** Technik analityk 311[02] ,5% Technik budownictwa 311[04] ,2% Technik budownictwa okrętowego 311[05] ,0% Technik elektronik 311[07] ,0% Technik elektryk 311[08] ,9% Technik geodeta 311[10] ,7% Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] ,1% Technik mechanik 311[20] ,8% Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,6% Technik ochrony środowiska 311[24] ,6% Technik papiernictwa 311[27] 1 0 0,0% Technik poligraf 311[28] ,4% Technik technologii chemicznej 311[31] ,0% Technik technologii drewna 311[32] ,8% Technik technologii odzieży 311[34] ,0% Technik telekomunikacji 311[37] 1 0 0,0% Technik drogownictwa 311[45] ,8% Technik mechatronik 311[50] ,4% Technik ch procesów graficznych 311[51] ,6% Technik pojazdów samochodowych 311[52] ,4% Technik informatyk 312[01] ,1% Technik teleinformatyk 312[02] ,1% Fototechnik 313[01] ,0% Technik nawigator morski 314[01] ,0% Technik mechanik okrętowy 314[03] ,0% Technik mechanik lotniczy 314[05] 8 0 0,0% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] ,7% Technik hodowca koni 321[01] ,4% Technik leśnik 321[02] ,6% Technik rolnik 321[05] ,5% Technik architektury krajobrazu 321[07] ,5% Technik technologii żywności 321[09] ,6% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] ,1% Higienistka stomatologiczna 322[03] ,0% Ratownik medyczny 322[06] ,3% Technik farmaceutyczny 322[10] ,1% Technik masażysta 322[12] ,7% Technik weterynarii 322[14] ,0% Technik optyk 322[16] ,0% Dietetyk 322[20] 1 0 0,0% Technik agrobiznesu 341[01] ,0% Technik ekonomista 341[02] ,0% Technik handlowiec 341[03] ,7% Technik hotelarstwa 341[04] ,0% Technik obsługi turystycznej 341[05] ,8% Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] ,4% Technik organizacji reklamy 342[01] ,3% Technik spedytor 342[02] ,5% Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] ,8% Technik logistyk 342[04] ,0% Technik administracji 343[01] ,1% Technik rachunkowości 412[01] ,0% Kelner 512[01] ,3% Kucharz 512[02] ,5% Technik usług fryzjerskich 514[02] ,3% Technik usług kosmetycznych 514[03] ,1% Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] ,0% Technik księgarstwa 522[02] ,3% Razem ,9% * - liczba wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 5

6 Tabela Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie etapy egzaminu Nazwa Etap pisemny Etap praktyczny przystąpili zdali przystąpili zdali liczba liczba %* liczba liczba %* Technik analityk 311[02] ,5% ,0% Technik budownictwa 311[04] ,4% ,7% Technik budownictwa okrętowego 311[05] ,0% ,0% Technik elektronik 311[07] ,5% ,2% Technik elektryk 311[08] ,1% ,3% Technik geodeta 311[10] ,3% ,3% Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] ,9% ,1% Technik mechanik 311[20] ,6% ,7% Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] ,3% ,3% Technik ochrony środowiska 311[24] ,2% ,3% Technik papiernictwa 311[27] ,0% 1 0 0,0% Technik poligraf 311[28] ,6% ,6% Technik technologii chemicznej 311[31] ,0% ,0% Technik technologii drewna 311[32] ,0% ,8% Technik technologii odzieży 311[34] ,0% ,0% Technik telekomunikacji 311[37] 1 0 0,0% ,0% Technik drogownictwa 311[45] ,1% ,7% Technik mechatronik 311[50] ,7% ,4% Technik ch procesów graficznych 311[51] ,8% ,5% Technik pojazdów samochodowych 311[52] ,6% ,4% Technik informatyk 312[01] ,9% ,8% Technik teleinformatyk 312[02] ,1% ,9% Fototechnik 313[01] ,0% ,0% Technik nawigator morski 314[01] ,8% ,0% Technik mechanik okrętowy 314[03] ,0% ,7% Technik mechanik lotniczy 314[05] ,5% ,5% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] ,0% ,7% Technik hodowca koni 321[01] ,6% ,4% Technik leśnik 321[02] ,6% ,0% Technik rolnik 321[05] ,8% ,5% Technik architektury krajobrazu 321[07] ,1% ,3% Technik technologii żywności 321[09] ,8% ,5% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] ,0% ,0% Higienistka stomatologiczna 322[03] ,0% ,0% Ratownik medyczny 322[06] ,3% ,3% Technik farmaceutyczny 322[10] ,4% ,1% Technik masażysta 322[12] ,7% ,7% Technik weterynarii 322[14] ,0% ,0% Technik optyk 322[16] ,0% ,0% Dietetyk 322[20] 1 0 0,0% 1 0 0,0% Technik agrobiznesu 341[01] ,0% ,0% Technik ekonomista 341[02] ,8% ,4% Technik handlowiec 341[03] ,0% ,1% Technik hotelarstwa 341[04] ,1% ,6% Technik obsługi turystycznej 341[05] ,2% ,5% Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] ,7% ,4% Technik organizacji reklamy 342[01] ,2% ,8% Technik spedytor 342[02] ,2% ,6% Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] ,0% ,8% Technik logistyk 342[04] ,1% ,3% Technik administracji 343[01] ,4% ,3% Technik rachunkowości 412[01] ,0% ,0% Kelner 512[01] ,8% ,4% Kucharz 512[02] ,8% ,5% Technik usług fryzjerskich 514[02] ,1% ,3% Technik usług kosmetycznych 514[03] ,1% ,1% Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] ,0% ,0% Technik księgarstwa 522[02] ,0% ,3% Razem ,8% ,5% * liczba absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 6

7 2.2 Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i absolwentów szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekun medyczny Województwo kujawsko pomorskie W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 przystąpiło łącznie 1857 zdających, w tym zdających przystąpiło do obu etapów egzaminu. Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu za zdany otrzymało: w etapie pisemnym z (78,4%) zdających w etapie praktycznym z (97,3%) zdających. W województwie kujawsko-pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z (76,6%) wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu). Województwo pomorskie W województwie pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 przystąpiło łącznie 1233 zdających, w tym 942 zdających przystąpiło do obu etapów egzaminu. Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu za zdany otrzymało: w etapie pisemnym 754 z 942 (80,0%) zdających w etapie praktycznym 914 z 942 (97,0%) zdających. W województwie pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 741 z 942 (78,7%) wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu). W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach zestawione są szczegółowe dane na temat efektywności zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych zawodów z podziałem na populację zdających z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. 7

8 zawody o trzyletnim cyklu kształcenia zawody o dwuletnim cyklu kształcenia Tabela Liczba i procent absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin zawodowy i otrzymali dyplomy L.p. Nazwa przystąpili do egzaminu Egzamin zawodowy zdali i otrzymali dyplomy liczba* liczba procent** SPol 1 Opiekun medyczny 513[02] ,0% 2 Betoniarz-zbrojarz 712[01] ,0% 3 Kucharz małej gastronomii 512[05] ,6% 4 Ogrodnik 621[01] 1 0 0,0% 5 Sprzedawca 522[01] ,0% Razem zawody o dwuletnim cyklu kształcenia ,5% 6 Cieśla 712[02] ,0% 7 Cukiernik 741[01] ,0% 8 Dekarz 713[01] ,0% 9 Drukarz 825[01] ,0% 10 Elektromechanik 724[05] ,0% 11 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] ,7% 12 Elektryk 724[01] ,0% 13 Fryzjer 514[01] ,7% 14 Krawiec 743[01] ,4% 15 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01] 2 0 0,0% 16 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] ,9% 17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] ,1% 18 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] ,6% 19 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] ,5% 20 Monter-elektronik 725[01] ,1% 21 Murarz 712[06] ,5% 22 Operator obrabiarek skrawających 722[02] ,3% 23 Piekarz 741[02] ,3% 24 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] ,0% 25 Rolnik 613[01] ,9% 26 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] ,0% 27 Stolarz 742[01] ,4% 28 Ślusarz 722[03] ,2% 29 Tapicer 743[03] ,8% 30 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] ,2% Razem zawody o trzyletnim cyklu kształcenia ,9% * - liczba wszystkich zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu Razem ,6% 8

9 zawody o trzyletnim cyklu kształcenia zawody o dwuletnim cyklu kształcenia Tabela Liczba i procent absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali poszczególne etapy egzaminu L.p. Nazwa Etap pisemny Etap praktyczny przystąpili zdali przystąpili zdali liczba liczba procent* liczba liczba procent SPol 1 Opiekun medyczny 513[02] ,0% ,0% 2 Betoniarz-zbrojarz 712[01] ,0% ,0% 3 Kucharz małej gastronomii 512[05] ,6% ,0% 4 Ogrodnik 621[01] 1 0 0,0% ,0% 5 Sprzedawca 522[01] ,0% ,0% Razem zawody o dwuletnim cyklu kształcenia ,5% ,0% 6 Cieśla 712[02] ,0% ,0% 7 Cukiernik 741[01] ,0% ,0% 8 Dekarz 713[01] ,0% ,0% 9 Drukarz 825[01] ,0% ,0% 10 Elektromechanik 724[05] ,0% ,0% 11 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] ,5% ,3% 12 Elektryk 724[01] ,0% ,7% 13 Fryzjer 514[01] ,1% ,4% 14 Krawiec 743[01] ,4% ,0% Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 15 precyzyjnych 731[01] 2 0 0,0% ,0% 16 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] ,9% ,9% 17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] ,1% ,0% 18 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] ,2% ,4% 19 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] ,5% ,0% 20 Monter-elektronik 725[01] ,1% ,0% 21 Murarz 712[06] ,8% ,7% 22 Operator obrabiarek skrawających 722[02] ,5% ,7% 23 Piekarz 741[02] ,3% ,0% 24 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] ,0% ,0% 25 Rolnik 613[01] ,9% ,0% 26 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] ,0% ,0% 27 Stolarz 742[01] ,4% ,0% 28 Ślusarz 722[03] ,2% ,0% 29 Tapicer 743[03] ,8% ,0% 30 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] ,2% ,0% Razem zawody o trzyletnim cyklu kształcenia ,7% ,2% Razem ,4% ,3% * - odniesienie liczba absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 9

10 zawody o trzyletnim cyklu kształcenia zawody o dwuletnim cyklu kształcenia Tabela Liczba i procent absolwentów z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin zawodowy i otrzymali dyplomy L.p. Nazwa przystąpili do egzaminu Egzamin zawodowy zdali i otrzymali dyplomy liczba* liczba procent** SPol 1 Opiekun medyczny 513[02] ,0% 2 Kucharz małej gastronomii 512[05] ,9% 3 Monter kadłubów okrętowych 721[02] ,0% 4 Ogrodnik 621[01] ,0% 5 Sprzedawca 522[01] ,4% Razem zawody o dwuletnim cyklu kształcenia ,3% 6 Blacharz samochodowy 721[03] ,7% 7 Cukiernik 741[01] ,6% 8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] ,0% 9 Elektryk 724[01] ,3% 10 Fryzjer 514[01] ,9% 11 Introligator 734[02] 2 0 0,0% 12 Krawiec 743[01] ,7% 13 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] ,9% 14 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] ,7% 15 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] ,7% 16 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] ,2% 17 Monter-elektronik 725[01] ,8% 18 Monter mechatronik 725[03] ,2% 19 Murarz 712[06] ,9% 20 Operator obrabiarek skrawających 722[02] ,9% 21 Piekarz 741[02] ,8% 22 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] ,3% 23 Rolnik 613[01] ,0% 24 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] ,0% 25 Stolarz 742[01] ,4% 26 Ślusarz 722[03] ,6% 27 Tapicer 743[03] ,0% 28 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] ,7% Razem zawody o trzyletnim cyklu kształcenia ,2% * - liczba wszystkich zdających, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu Razem ,7% 10

11 zawody o trzyletnim cyklu kształcenia Tabela Liczba i procent absolwentów z województwa pomorskiego, którzy zdali poszczególne etapy egzaminu L.p. Nazwa Etap pisemny Etap praktyczny przystąpili zdali przystąpili zdali liczba liczba procent* liczba liczba procent SPol 1 Opiekun medyczny 513[02] ,0% ,0% 2 Kucharz małej gastronomii 512[05] ,9% ,9% 3 Monter kadłubów okrętowych 721[02] ,0% ,0% 4 Ogrodnik 621[01] ,0% ,0% 5 Sprzedawca 522[01] ,4% ,0% Razem zawody o dwuletnim cyklu kształcenia ,3% ,8% 6 Blacharz samochodowy 721[03] ,7% ,0% 7 Cukiernik 741[01] ,6% ,0% 8 Dekarz 713[01] ,0% ,0% 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] ,0% ,0% 10 Elektryk 724[01] ,3% ,0% 11 Fryzjer 514[01] ,9% ,0% 12 Introligator 734[02] 2 0 0,0% ,0% 13 Krawiec 743[01] ,7% ,0% 14 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] ,8% ,7% 15 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] ,3% ,7% 16 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03] ,7% ,0% 17 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] ,2% ,0% 18 Monter-elektronik 725[01] ,8% ,3% 19 Monter mechatronik 725[03] ,2% ,0% 20 Murarz 712[06] ,0% ,6% 21 Operator obrabiarek skrawających 722[02] ,9% ,0% 22 Piekarz 741[02] ,8% ,0% 23 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] ,3% ,0% 24 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] ,0% ,0% 25 Stolarz 742[01] ,1% ,5% 26 Ślusarz 722[03] ,6% ,8% 27 Tapicer 743[03] ,0% ,0% 28 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06] ,5% ,2% Razem zawody o trzyletnim cyklu kształcenia ,6% ,1% Razem ,0% ,0% * - liczba absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu 11

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk

SPRAWOZDANIE. O K E Gdańsk O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda.

Sprawozdanie. Informacje ogólne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk. tel. 58 320 55 90 www.oke.gda. Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny Ewentualne braki egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 40 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum Załącznik do uchwały nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ROK SZKOLNY 2012/2013 TYP SZKOŁY ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WG STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT PILSKI Oferta zgodna z Informatorem dla Gimnazjalistów 2016/2017 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica Al. Powstańców

Bardziej szczegółowo

X X Technik rolnik 321[05]

X X Technik rolnik 321[05] ROK SZKOLNY 2014/2015 LP. TYP SZKOŁY PLANOWANEUTWORZENIE PIERWSZEJ KLASY W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA W ISTNIEJĄCYCH JUŻ ODDZIAŁACH, W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo