EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim"

Transkrypt

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 3. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH 9 4. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ TECHNIKÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15] TECHNIK INFORMATYK 312[01] FOTOTECHNIK 313[01] TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09] TECHNIK LOGISTYK 342[04] TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 412[01] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514[03] WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCYCH NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] SŁOWNIK TERMINÓW 73 Strona 2 z 73

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) absolwenci techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze kończyły się w styczniu, przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 14 stycznia 2014 r. Absolwenci techników oraz szkół policealnych przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 15 do 17 stycznia 2014 r., natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej od 21 stycznia do 31 stycznia 2014 r. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba zdających egzamin: 2202 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 2001 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ Ogólna liczba zdających egzamin: 85 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 55 Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego Strona 3 z 73

4 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY technika i szkoły policealne 90 szkół zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne kształcące na poziomie ZSZ 5 szkół ETAP PRAKTYCZNY technika i szkoły policealne 85 ośrodków egzaminacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne kształcące na poziomie ZSZ 6 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy Strona 4 z 73

5 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W opracowaniu przedstawiono wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby przystępujące do niego po raz pierwszy w styczniu 2014 roku. ETAP PISEMNY TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE zdało: 93,55% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ zdało: 98,18% absolwentów ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE zdało: 80,39% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ zdało: 98,18% absolwentów DYPLOM TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE uzyskało: 76,56% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ uzyskało: 96,36% absolwentów Schemat 3. Zdawalność egzaminu zawodowego Strona 5 z 73

6 Tabela 1. Zdawalność egzaminu po szkołach policealnych i technikach Lp. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol w liczbach Uzyskało dyplom liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent Technik budownictwa Technik elektryk Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik pojazdów samochodowych Technik informatyk 311[04] , , ,52 311[08] , ,25 311[15] , , ,97 311[20] , , ,36 311[52] [01] , , ,70 7. Fototechnik 313[01] , , ,60 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , , ,33 9. Technik rolnik 321[05] , , Technik architektury krajobrazu Higienistka stomatologiczna Ratownik medyczny Technik dentystyczny Technik masażysta Technik weterynarii 321[07] , ,00 322[03] , ,67 322[06] , ,00 322[09] , , ,71 322[12] , , ,00 322[14] , , Technik optyk 322[16] , , ,29 Strona 6 z 73

7 Lp. 17. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol w liczbach Technik elektroradiolog Uzyskało dyplom liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 322[19] , , Opiekunka dziecięca Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji reklamy Technik logistyk Technik administracji Opiekunka środowiskowa Opiekun w domu pomocy społecznej 322[21] , ,23 341[04] , ,00 341[05] , ,36 342[01] , , ,19 342[04] , , ,92 343[01] , , ,87 346[03] [04] , , Florysta 347[09] , , Technik archiwista Technik rachunkowości Technik prac biurowych 348[02] [01] , , ,08 419[01] , , Kucharz 512[02] , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , , Technik usług kosmetycznych 514[03] , , ,44 Technik ochrony fizycznej osób 515[01] i mienia Razem , , ,56 Strona 7 z 73

8 Tabela 2. Zdawalność egzaminu po zasadniczych szkołach zawodowych oraz po szkołach policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej Lp. nazwa Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol Ubiegało się o dyplom w liczbach Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Opiekun medyczny * 513[02] Sprzedawca 522[01] , ,33 4. Malarztapeciarz 714[01] , ,00 5. Ślusarz 722[03] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Piekarz 741[02] Razem , , ,36 *szkoła policealna dla dorosłych kształcąca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej Strona 8 z 73

9 3. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Tabela 3. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu absolwentów szkół policealnych i techników (w procentach) Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna Technik budownictwa Technik elektryk Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik Pojazdów samochodowych Technik informatyk 311[04] , , ,83 311[08] , , ,19 311[15] , , ,01 311[20] , , ,27 311[52] , , ,17 312[01] , , ,83 7. Fototechnik 313[01] , , , Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik rolnik Technik architektury krajobrazu 11. Higienistka stomatologiczna 12. Ratownik medyczny 13. Technik dentystyczny 315[01] , , ,67 321[05] , , , ,42 321[07] , , ,20 322[03] , , ,50 322[06] , , ,20 322[09] , , ,56 Strona 9 z 73

10 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna 14. Technik masażysta 15. Technik weterynarii 16. Technik optyk 17. Technik elektroradiolog 18. Opiekunka dziecięca 19. Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji reklamy 22. Technik logistyk 23. Technik administracji 322[12] , , , ,29 322[14] , , ,64 322[16] , , ,21 322[19] , , ,62 322[21] , , ,00 341[04] , , , ,50 341[05] , , ,91 342[01] , , ,37 342[04] , , ,43 343[01] , , , Opiekunka środowiskowa 25. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[03] , , , , ,50 346[04] , , , Florysta 347[09] , , , Technik archiwista 28. Technik rachunkowości 348[02] , , , , ,50 412[01] , , , Technik prac biurowych 419[01] , , , , , Kucharz 512[02] , , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , ,00 Strona 10 z 73

11 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna Technik usług kosmetycznych Technik ochrony fizycznej osób i mienia 514[03] , , ,68 515[01] , , , ,50 Strona 11 z 73

12 Tabela 4. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 1. do 15.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,72 0,07 0,90 0,86 0,69 0,90 0,66 0,45 0,72 0,41 0,83 0,38 0,86 0,86 0,93 2. Technik elektryk 0,31 0,81 0,88 0,38 0,88 0,75 0,47 0,66 0,59 0,97 0,69 0,41 0,84 0,78 0,56 3. Technik górnictwa podziemnego 0,81 0,78 0,54 0,94 0,87 0,61 0,89 0,65 0,71 0,62 0,58 0,90 0,78 0,83 0,77 4. Technik mechanik 0,82 0,55 1,00 0,82 0,45 0,73 0,64 0,36 0,64 0,73 0,55 0,91 0,45 0,55 0,09 5. Technik pojazdów samochodowych 0,83 1,00 1,00 0,50 0,33 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,17 1,00 0,50 1,00 6. Technik informatyk 0,48 0,64 0,94 0,45 0,61 0,91 0,91 0,67 0,73 0,82 0,88 0,30 0,64 0,67 0,58 7. Fototechnik 0,54 0,43 0,98 0,90 0,92 0,43 0,68 0,75 0,75 0,86 0,95 0,84 0,71 0,97 0,81 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,11 0,78 0,33 0,33 0,67 1,00 0,67 0,22 0,00 0,56 0,56 0,22 0,44 0,78 0,33 9. Technik rolnik 1,00 0,83 0,67 0,75 0,75 0,83 0,75 0,58 0,25 0,50 0,58 0,92 0,58 0,83 0, Technik architektury krajobrazu 0,20 0,60 1,00 0,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,60 0, Higienistka stomatologiczna 0,83 0,83 0,83 0,83 1,00 0,83 1,00 0,17 1,00 0,67 0,00 1,00 0,83 0,00 1, Ratownik medyczny 0,60 0,70 0,20 0,80 0,70 0,30 0,10 0,80 0,40 0,40 1,00 0,60 0,20 0,50 0, Technik dentystyczny 0,79 0,63 0,61 0,71 0,91 0,76 0,89 0,34 0,89 0,90 0,83 0,97 0,90 0,34 0, Technik masażysta 0,46 0,54 0,83 0,58 0,83 0,29 0,38 0,50 0,58 0,25 0,25 0,25 0,79 0,46 0, Technik weterynarii 0,91 1,00 0,18 1,00 1,00 0,55 0,09 0,36 0,64 0,55 0,91 0,45 0,27 0,55 1, Technik optyk 0,86 0,29 0,21 0,57 0,50 1,00 0,86 0,57 0,50 0,93 1,00 0,57 0,00 1,00 0, Technik elektroradiolog 0,54 1,00 0,85 0,92 0,46 0,85 0,77 0,54 0,38 0,69 0,46 0,54 0,69 0,85 1, Opiekunka dziecięca 0,69 1,00 0,31 0,77 1,00 0,38 0,54 0,92 0,92 0,77 0,69 0,38 0,69 1,00 0, Technik hotelarstwa 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 0,64 0,64 0,91 0,91 0,55 1,00 0,73 0,91 0,36 1,00 0,18 0,18 0,36 0,45 0, Technik organizacji reklamy 1,00 0,62 0,62 0,19 0,96 0,92 0,77 0,85 0,85 0,77 0,96 0,65 0,85 0,42 0, Technik logistyk 0,68 0,66 0,85 0,48 0,74 0,59 0,79 0,97 0,59 0,71 0,87 0,63 0,88 0,64 0, Technik administracji 0,56 0,90 0,69 0,48 0,83 0,56 0,73 0,47 0,43 0,64 0,89 0,93 0,86 0,79 0, Opiekunka środowiskowa 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,76 0,76 0,95 0,67 0,90 0,19 0,19 0,90 0,86 0,67 1,00 0,90 0,52 0,71 0, Florysta 1,00 1,00 0,78 0,78 0,00 0,78 0,78 1,00 1,00 0,22 1,00 1,00 1,00 0,78 0, Technik archiwista 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1, Technik rachunkowości 0,88 0,64 0,69 0,58 0,53 0,73 0,79 0,90 0,83 0,71 0,91 0,65 0,71 0,67 0,72 Strona 12 z 73

13 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik prac biurowych 0,70 0,60 0,90 0,30 0,80 0,70 0,90 1,00 0,40 1,00 0,60 1,00 0,70 0,10 0, Kucharz 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 1,00 0,88 0,00 0,63 0,50 0, Technik usług fryzjerskich 0,70 0,80 0,98 0,84 0,82 0,67 0,70 0,90 0,59 0,56 0,89 0,52 0,75 0,62 0, Technik usług kosmetycznych 0,89 0,70 0,34 0,37 0,63 0,72 0,60 0,69 0,74 0,60 0,84 0,67 0,96 0,77 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,90 1,00 1,00 0,80 0,90 0,90 0,80 0,40 0,80 0,80 0,90 0,30 0,60 0,60 0,90 Tabela 5. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 16. do 30.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,14 0,62 0,21 0,97 0,83 0,66 0,93 0,86 0,90 0,90 0,59 0,69 0,97 0,86 0,86 2. Technik elektryk 0,72 0,78 0,44 0,69 0,94 0,81 0,53 0,47 0,22 0,91 0,59 0,59 0,69 0,91 0,72 3. Technik górnictwa podziemnego 0,64 0,73 0,66 0,64 0,48 0,50 0,72 0,89 0,40 0,70 0,85 0,72 0,19 0,71 0,73 4. Technik mechanik 0,64 1,00 0,45 0,82 0,18 0,36 0,27 0,91 0,82 0,36 0,27 0,64 0,45 0,27 0,27 5. Technik pojazdów samochodowych 0,50 0,50 0,67 0,00 0,67 0,67 0,50 1,00 0,33 0,83 0,83 0,83 0,33 0,67 0,33 6. Technik informatyk 0,39 0,88 0,24 0,36 0,88 0,58 0,48 0,45 0,70 0,88 0,39 0,42 0,82 0,70 0,64 7. Fototechnik 0,48 0,98 0,35 0,67 0,25 0,94 0,49 0,52 0,84 0,75 0,54 0,60 0,79 0,21 0,89 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,56 0,56 0,22 1,00 0,78 0,33 0,33 0,78 0,33 0,89 0,22 0,00 0,78 0,33 0,67 9. Technik rolnik 0,83 0,92 1,00 1,00 1,00 0,67 0,92 0,92 0,83 0,92 0,67 0,42 1,00 0,67 0, Technik architektury krajobrazu 0,80 0,60 0,40 1,00 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,80 0,40 0,80 0,80 0, Higienistka stomatologiczna 0,83 0,83 1,00 0,83 1,00 0,83 0,67 0,83 1,00 0,83 0,83 1,00 1,00 0,83 0, Ratownik medyczny 0,20 0,50 1,00 0,70 0,60 0,10 0,30 0,80 0,40 0,10 0,20 0,40 0,70 0,40 0, Technik dentystyczny 0,99 0,84 0,76 0,63 0,66 0,27 0,70 0,16 0,07 0,66 0,64 0,14 0,47 0,96 0, Technik masażysta 0,79 0,58 0,96 0,50 0,33 0,63 0,71 0,63 0,92 0,71 0,38 0,33 0,08 0,96 1, Technik weterynarii 0,91 0,09 1,00 1,00 1,00 0,55 1,00 0,73 0,45 0,64 0,73 1,00 1,00 0,73 0, Technik optyk 1,00 0,71 0,14 0,86 0,50 0,57 0,07 0,07 0,86 0,79 0,07 0,93 0,07 0,43 0,93 Strona 13 z 73

14 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik elektroradiolog 0,92 0,69 0,92 0,38 0,92 0,69 0,92 0,69 1,00 0,62 0,77 0,62 0,92 0,77 0, Opiekunka dziecięca 0,77 0,54 1,00 0,54 0,46 0,69 0,69 0,69 1,00 0,62 1,00 0,62 0,92 0,31 1, Technik hotelarstwa 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 0,73 0,91 0,82 0,55 1,00 1,00 0,73 0,82 0,73 0,82 0,36 0,91 0,09 0,27 0, Technik organizacji reklamy 0,12 0,62 0,96 0,62 0,73 0,85 0,27 0,85 0,50 0,85 0,88 0,62 0,19 0,54 0, Technik logistyk 0,95 0,25 0,76 0,96 0,92 0,50 0,41 0,63 0,17 0,79 0,79 0,45 0,96 0,80 0, Technik administracji 0,58 0,57 0,70 0,82 0,47 0,35 0,52 0,68 0,72 0,65 0,88 0,50 0,89 0,82 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,90 0,95 0,90 0,95 0,43 0,52 0,86 0,62 0,86 0,57 0,86 0,76 0,43 0,95 1, Florysta 0,89 1,00 1,00 0,89 1,00 0,67 0,78 0,67 1,00 1,00 0,78 0,89 1,00 1,00 0, Technik archiwista 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0, Technik rachunkowości 0,60 0,42 0,58 0,83 0,64 0,65 0,63 0,53 0,56 0,83 0,87 0,79 0,60 0,65 0, Technik prac biurowych 1,00 0,90 0,50 0,90 1,00 0,90 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 0, Kucharz 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik usług fryzjerskich 0,54 0,77 0,72 0,49 0,75 0,49 0,98 0,97 0,80 0,34 0,61 0,97 0,90 0,87 0, Technik usług kosmetycznych 0,36 0,58 0,50 0,98 0,92 0,31 0,47 0,96 0,78 0,62 0,75 0,78 0,83 0,53 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,70 0,50 0,50 0,80 1,00 0,70 0,80 0,70 0,80 0,50 0,50 0,40 0,90 0,90 0,70 Tabela 6. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 31. do 45.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,76 0,55 0,90 0,28 0,41 0,90 0,97 0,79 0,90 0,21 0,66 1,00 0,97 0,41 0,59 2. Technik elektryk 0,75 0,31 0,25 0,25 0,50 0,69 0,88 0,81 0,88 0,81 0,72 0,84 0,78 0,91 0,97 3. Technik górnictwa podziemnego 0,90 0,78 0,81 0,62 0,66 0,69 0,91 0,86 0,90 0,54 0,89 0,45 0,45 0,56 0,74 4. Technik mechanik 0,55 0,45 0,82 0,27 0,55 0,73 0,73 0,55 0,36 0,64 0,45 0,09 0,27 0,45 0,64 5. Technik pojazdów samochodowych 0,83 0,83 0,33 0,50 0,83 0,50 0,83 0,00 0,17 1,00 0,50 0,83 0,83 0,67 1,00 6. Technik informatyk 0,88 0,30 0,73 0,58 0,64 0,67 0,58 0,30 0,58 0,42 0,64 1,00 0,45 0,52 0,09 Strona 14 z 73

15 Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. Nazwa numery zadań zawodu Fototechnik 0,94 1,00 0,83 0,75 0,92 0,75 0,86 0,98 0,35 0,78 0,51 0,22 0,94 0,71 0,76 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,00 0,22 0,89 0,44 0,89 0,22 0,89 0,22 1,00 0,67 0,67 1,00 0,78 0,89 1,00 9. Technik rolnik 0,75 0,58 0,83 0,42 0,67 1,00 1,00 0,92 0,83 0,92 1,00 0,67 0,67 0,92 0, Technik architektury krajobrazu 0,60 0,20 0,80 0,80 0,20 0,40 1,00 0,40 0,40 0,20 1,00 1,00 0,60 0,40 0, Higienistka stomatologiczna 0,67 0,67 0,83 1,00 1,00 0,83 0,83 1,00 1,00 0,83 1,00 1,00 0,83 1,00 1, Ratownik medyczny 0,70 0,70 0,60 1,00 0,50 0,10 0,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,50 0,50 0,40 0, Technik dentystyczny 0,91 0,86 0,29 0,81 0,54 0,80 0,76 0,83 0,89 0,47 0,73 0,91 0,63 0,84 0, Technik masażysta 1,00 0,21 0,96 0,79 0,92 0,67 0,75 0,83 0,13 1,00 0,50 0,92 0,50 0,96 0, Technik weterynarii 0,55 0,64 0,27 0,64 0,82 0,00 0,91 0,91 0,18 0,00 1,00 0,82 0,64 0,36 1, Technik optyk 0,93 0,93 0,86 0,07 0,93 0,50 0,64 0,86 0,36 0,21 0,64 0,93 0,71 0,93 1, Technik elektroradiolog 0,85 0,54 0,62 0,77 0,15 0,85 0,38 0,46 0,77 0,62 0,31 0,69 0,85 0,54 0, Opiekunka dziecięca 1,00 1,00 0,69 0,69 0,85 0,62 0,77 1,00 0,69 0,69 0,54 1,00 0,69 0,46 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 1,00 0,91 1,00 0,91 0,27 0,55 0,91 0,91 0,27 1,00 0,64 0,91 0,55 0,82 0, Technik organizacji reklamy 0,38 0,96 0,81 0,92 0,58 0,46 0,50 0,50 0,88 0,96 0,62 0,96 0,77 0,85 0, Technik logistyk 0,72 0,20 0,99 0,35 0,80 0,87 0,99 0,63 0,99 0,82 0,72 0,88 0,98 0,79 0, Technik administracji 0,54 0,59 0,56 0,91 0,85 0,57 0,82 0,87 0,46 0,78 0,82 0,91 0,90 0,82 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,95 0,90 0,81 0,95 0,90 0,57 0,43 0,71 0,86 0,95 0,90 0,81 0,76 0,95 1, Florysta 0,89 1,00 0,22 1,00 0,78 1,00 0,44 0,11 0,89 1,00 1,00 1,00 0,22 1,00 0, Technik archiwista 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik rachunkowości 0,72 0,73 0,62 0,50 0,90 0,65 0,56 0,51 0,46 0,55 0,78 0,63 0,74 0,92 0, Technik prac biurowych 0,60 0,10 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,70 1,00 0,80 0,40 1,00 1,00 1,00 0, Kucharz 1,00 0,88 1,00 1,00 0,75 0,88 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 1,00 0,63 0,00 0, Technik usług fryzjerskich 0,90 0,90 0,66 0,98 0,79 0,90 0,85 0,93 0,75 0,57 0,84 0,80 0,89 0,85 0, Technik usług kosmetycznych 0,67 0,40 0,66 0,54 0,89 0,60 0,54 0,39 0,65 0,35 0,65 0,85 0,81 0,92 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 1,00 1,00 0,90 0,70 0,80 1,00 1,00 0,50 1,00 0,80 0,60 0,90 0,70 0,40 0,70 Strona 15 z 73

16 Tabela 7. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 46. do 60.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 46. do 60. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,90 0,93 0,93 1,00 0,93 0,76 0,83 1,00 0,83 0,34 0,52 0,90 0,90 0,69 0,83 2. Technik elektryk 0,03 0,75 0,88 0,56 0,44 1,00 0,91 1,00 0,53 0,75 0,34 0,94 0,78 0,75 0,81 3. Technik górnictwa podziemnego 0,74 0,38 0,55 0,77 0,97 0,82 0,88 0,98 0,68 0,62 0,40 0,93 0,76 0,74 0,89 4. Technik mechanik 0,82 1,00 0,36 0,91 1,00 0,91 0,82 1,00 0,82 0,73 0,45 1,00 0,64 0,82 0,82 5. Technik pojazdów samochodowych 1,00 1,00 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83 1,00 0,50 0,33 0,67 1,00 1,00 0,83 0,83 6. Technik informatyk 0,85 0,97 0,73 0,30 0,39 0,94 0,76 0,97 0,64 0,64 0,42 1,00 0,79 0,52 0,88 7. Fototechnik 0,44 0,79 0,86 0,95 0,76 0,92 0,75 0,98 0,75 0,76 0,25 0,97 0,87 0,89 0,94 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,22 1,00 1,00 0,89 0,67 0,89 0,89 0,89 0,67 0,22 0,33 0,89 0,56 0,33 0,44 9. Technik rolnik 0,58 0,50 0,75 0,67 0,92 0,92 0,83 1,00 0,92 0,75 0,75 0,83 0,92 0,58 1, Technik architektury krajobrazu 0,60 0,40 0,00 0,80 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,80 0,40 1,00 0,60 0,80 1, Higienistka stomatologiczna 0,83 1,00 0,83 0,17 0,50 1,00 1,00 0,83 0,17 1,00 0,67 1,00 0,67 0,33 0, Ratownik medyczny 0,90 1,00 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,50 0,70 0,60 0,80 0,30 1,00 0, Technik dentystyczny 0,79 0,99 0,66 1,00 0,99 0,96 0,69 0,97 0,74 0,67 0,40 0,84 0,83 0,81 0, Technik masażysta 0,96 0,83 1,00 0,58 0,71 0,96 0,75 0,96 0,83 0,63 0,42 0,88 0,71 0,79 0, Technik weterynarii 1,00 0,45 1,00 0,36 0,64 0,91 0,91 0,91 0,73 0,82 0,18 0,64 0,91 0,91 0, Technik optyk 1,00 0,14 1,00 0,36 0,71 1,00 0,71 0,93 0,64 0,86 0,36 0,79 0,86 1,00 1, Technik elektroradiolog 0,77 0,69 0,69 1,00 1,00 0,92 0,77 1,00 0,77 0,62 0,38 0,92 1,00 1,00 1, Opiekunka dziecięca 0,85 0,92 1,00 1,00 0,31 0,85 0,38 1,00 0,92 0,77 0,54 0,69 0,15 0,38 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1, Technik obsługi turystycznej 0,55 0,91 0,45 0,91 0,91 0,91 0,91 1,00 0,55 0,36 0,36 0,91 0,55 0,55 0, Technik organizacji reklamy 0,08 0,81 0,62 0,31 0,92 0,96 0,85 1,00 0,69 0,65 0,46 0,96 0,85 0,81 0, Technik logistyk 0,95 0,96 0,79 0,73 0,62 0,91 0,79 0,97 0,68 0,67 0,42 0,86 0,80 0,82 0, Technik administracji 0,77 0,53 0,81 0,75 0,91 0,91 0,77 0,97 0,76 0,80 0,39 0,83 0,70 0,85 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,38 0,62 0,71 0,95 0,62 0,86 0,86 1,00 0,67 0,57 0,38 0,86 0,62 0,81 0, Florysta 1,00 1,00 0,11 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,78 1,00 1,00 0,89 1,00 1, Technik archiwista 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0, Technik rachunkowości 0,71 0,79 0,81 0,35 0,26 0,96 0,79 1,00 0,64 0,74 0,41 0,99 0,91 0,86 0,92 Strona 16 z 73

17 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 46. do 60. numery zadań Technik prac biurowych 1,00 0,90 0,40 0,50 0,10 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,50 0,70 0,70 0,70 0, Kucharz 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 0,13 1,00 1,00 0,88 1, Technik usług fryzjerskich 0,89 0,92 0,93 0,95 0,79 0,93 0,87 0,95 0,72 0,70 0,46 0,92 0,67 0,79 0, Technik usług kosmetycznych 0,69 0,51 0,70 0,84 0,81 0,93 0,79 0,97 0,68 0,72 0,47 0,89 0,82 0,77 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,70 0,50 0,70 0,90 0,20 0,90 0,60 1,00 0,60 0,50 0,60 0,80 0,90 0,80 1,00 Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 61. do 70.) Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 61. do 70. numery zadań Technik budownictwa 0,97 0,90 0,52 0,97 0,79 0,97 0,34 0,66 0,93 0,93 2. Technik elektryk 0,91 0,91 0,38 1,00 0,72 0,88 0,72 0,50 1,00 0,94 3. Technik górnictwa podziemnego 0,96 0,84 0,39 0,93 0,73 0,94 0,43 0,51 0,97 0,95 4. Technik mechanik 0,82 0,64 0,45 1,00 0,64 1,00 0,36 0,36 0,91 0,73 5. Technik pojazdów samochodowych 1,00 0,83 0,00 1,00 0,67 0,83 0,17 0,50 1,00 1,00 6. Technik informatyk 1,00 0,88 0,52 1,00 0,61 0,94 0,58 0,64 1,00 1,00 7. Fototechnik 1,00 0,90 0,62 0,95 0,81 0,97 0,57 0,65 0,98 0,98 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,67 0,67 0,33 0,78 0,56 0,89 0,33 0,44 0,78 1,00 9. Technik rolnik 1,00 0,92 0,25 1,00 0,67 0,92 0,33 0,50 1,00 1, Technik architektury krajobrazu 1,00 0,60 0,40 0,80 0,60 1,00 0,60 0,40 1,00 1, Higienistka stomatologiczna 1,00 0,83 0,17 1,00 0,83 1,00 0,17 0,83 1,00 1, Ratownik medyczny 1,00 0,80 0,10 1,00 0,80 1,00 0,20 0,40 1,00 1, Technik dentystyczny 0,96 0,83 0,41 0,97 0,70 0,93 0,39 0,69 0,97 0, Technik masażysta 0,96 0,92 0,50 0,96 0,71 1,00 0,42 0,58 0,96 1, Technik weterynarii 1,00 0,82 0,18 0,91 0,91 1,00 0,64 0,82 1,00 1, Technik optyk 1,00 0,86 0,79 1,00 0,86 1,00 0,50 0,64 1,00 1, Technik elektroradiolog 0,92 0,92 0,69 1,00 0,77 0,85 0,62 0,62 1,00 1, Opiekunka dziecięca 0,69 0,54 0,54 1,00 0,54 0,85 0,23 0,38 1,00 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 Strona 17 z 73

18 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 61. do 70. numery zadań Technik obsługi turystycznej 0,91 0,82 0,45 0,91 0,64 0,64 0,27 0,18 1,00 1, Technik organizacji reklamy 1,00 0,92 0,38 0,96 0,58 0,96 0,46 0,77 1,00 1, Technik logistyk 0,94 0,90 0,41 0,90 0,85 0,95 0,49 0,56 0,98 0, Technik administracji 0,95 0,77 0,55 0,93 0,82 0,94 0,56 0,48 0,97 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,95 0,62 0,43 0,90 0,90 1,00 0,33 0,48 0,95 0, Florysta 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 1,00 0,78 0,22 0,89 1, Technik archiwista 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0, Technik rachunkowości 0,94 0,86 0,58 0,92 0,97 0,96 0,51 0,59 0,97 0, Technik prac biurowych 1,00 0,60 0,30 0,90 0,80 1,00 0,40 0,40 0,90 1, Kucharz 1,00 1,00 0,25 1,00 0,88 1,00 0,88 0,63 1,00 1, Technik usług fryzjerskich 0,95 0,89 0,34 0,95 0,74 0,95 0,41 0,44 0,97 0, Technik usług kosmetycznych 0,95 0,85 0,53 0,95 0,78 0,96 0,53 0,53 0,98 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,90 1,00 0,40 0,90 0,60 1,00 0,30 0,50 1,00 0,90 Strona 18 z 73

19 4. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ TECHNIKÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH 4.1. TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 88,97% ETAP PISEMNY zdało: 93,50% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 92,60% Do egzaminu w zawodzie technik górnictwa podziemnego przystąpiło 816 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 69,98 76,64 85,01 Strona 19 z 73

20 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Strona 20 z 73

21 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik górnictwa podziemnego Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Strona 21 z 73

22 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: rozróżniać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, map, wykresów, szkiców zawarte w dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach górnictwa podziemnego; rozróżniać informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotyczące procesów związanych z eksploatacją podziemną złóż; stosować dokumentację techniczną w celu prawidłowego prowadzenia procesów roboczych w kopalni podziemnej; rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotyczącej warunków występowania i eksploatacji podziemnych złóż węgla kamiennego, rud i soli; określać warunki występowania i eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli na podstawie map, przekrojów i profili geologicznych; interpretować wyniki pomiarów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż z wykresów oraz odczytów przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych; rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących, transportujących i zabezpieczających wyrobisko w kopalni podziemnej na podstawie rysunków i schematów; rozpoznawać minerały i skały w złożach węgla kamiennego, rud i soli oraz określać ich właściwości na podstawie opisów, fotografii i próbek skalnych; interpretować zasady prawidłowej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, rud i soli; rozróżniać zasady prawidłowej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych w wyrobiskach podziemnych; przeliczać jednostki długości, masy, objętości, temperatury i prędkości powietrza na jednostki związane z eksploatacją podziemną złóż; obliczać wielkości ciśnień panujących w górotworze oraz sporządzać rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej; Strona 22 z 73

23 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.3 obliczać wydajność maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i transportujących oraz wydajność pomp i wentylatorów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż; 2.4 aktualizować postępy robót na planie na podstawie podanych pomiarów geodezyjnych; sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną w postaci raportów, harmonogramów, 2.5 rozliczeń zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz wykonywać rysunki, schematy i szkice uzupełniające i aktualizujące tę dokumentację; 2.6 dobierać narzędzia i sprzęt do zakresu wykonywanych prac związanych z poszczególnymi etapami procesu eksploatacji podziemnego złoża; 2.7 dobierać optymalne parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych do etapów procesu eksploatacji podziemnego złoża; 2.8 dobierać systemy eksploatacji podziemnego złoża oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zależnie od warunków górniczo-geologicznych; 2.9 analizować przebieg procesu eksploatacji podziemnego złoża na podstawie wyników pomiarów urządzeń i aparatury sygnalizacyjno-pomiarowej; 2.10 oceniać stan techniczny narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania konserwacji, przeglądu i drobnej naprawy; stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej 3.1 oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.2 stosować przepisy prawa geologicznego i górniczego podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.3 przewidywać zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.4 wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych; 3.5 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 3.6 stosować odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.7 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną. Strona 23 z 73

24 [Wskaźnik łatwości] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 1,0 0,9 0,8 0,7 0,99 0,95 0,79 0,87 0,71 0,93 0,86 0,96 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 I II III IV V VI VII VIII [Element pracy] Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik górnictwa podziemnego Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. 3 II. Założenia do projektu realizacji prac, czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 12 III. Szkic profilu geologicznego oraz rysunek przekroju ściany i przestrzeni otamowanej. 24 IV. Opis wyposażenia ściany i przestrzeni otamowanej zawierający nazwy oraz typy maszyn, urządzeń i sprzętu. 28 V. Opis doprowadzenia powietrza świeżego do ściany i odprowadzenia powietrza zużytego z uwzględnieniem nazw wyrobisk ze schematu przestrzennego. 14 VI. Obliczenie ilości sekcji " i " w ścianie oraz ilości stropnic n s i stojaków k s potrzebnych do konstrukcji tamy czołowej. 9 VII. Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych używanych w ścianie. 7 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 24 z 73

25 4.2. TECHNIK INFORMATYK 312[01] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 69,70% ETAP PISEMNY zdało: 87,88% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 80,00% Do egzaminu w zawodzie technik informatyk przystąpiło 33 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 61,27 78,48 80,83 Strona 25 z 73

26 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Strona 26 z 73

27 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik informatyk Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Strona 27 z 73

28 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 1.1 stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu informatycznych systemów komputerowych; 1.2 rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń parametrów i wyglądu; 1.3 rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych; 1.4 rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego; 1.5 określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych; 1.6 rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych; 1.7 interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej; 2.1 analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; 2.2 analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy); 2.3 stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych; 2.5 zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie; 2.6 analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów; 2.7 dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych; 2.8 stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych; 2.9 stosować zasady administrowania siecią lokalną; 2.10 stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu; Strona 28 z 73

29 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.11 stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych; 3.1 stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.3 organizować stanowiska zgodnie z wymaganiami ergonomii; 3.4 dobierać środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.5 rozróżniać środki ochrony prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i 3.6 eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik informatyk Strona 29 z 73

30 Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 3 II. Założenia wynikające z treści zadania i załącznika. 12 III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego na podstawie opisu działania systemu. 12 IV. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego. 20 V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci wydrukowanych zrzutów ekranu. 40 VI. Wskazania dla użytkowników komputera zabezpieczające system komputerowy przed podobnymi usterkami w przyszłości. 10 VII. Praca egzaminacyjne jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 30 z 73

31 4.3. FOTOTECHNIK 313[01] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 74,60% ETAP PISEMNY zdało: 95,24% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 78,33% Do egzaminu w zawodzie fototechnik przystąpiło 63 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 71,84 82,62 75,08 Strona 31 z 73

32 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Strona 32 z 73

33 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie fototechnik Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Strona 33 z 73

34 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 1.1 stosować właściwe dla zawodu pojęcia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe; 1.2 rozróżniać techniki oświetleniowe i pomiarowe; 1.3 rozróżniać techniki zdjęciowe i typowy dla danej techniki sprzęt fotograficzny; 1.4 rozpoznawać aparaty fotograficzne i ich osprzęt, z uwzględnieniem wszystkich funkcji danego urządzenia; 1.5 rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie; rozpoznawać materiały fotograficzne i inne nośniki, na podstawie informacji podanych przez 1.6 producenta oraz innych cech charakterystycznych; 1.7 rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych; 1.8 rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego; 1.9 wnioskować na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layoutu, szkicu sytuacyjnego o użytej technice oświetleniowej, zdjęciowej oraz nośniku obrazu; 2.1 dobierać właściwy sprzęt do zapisu, obróbki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania wartości fizykochemicznych i sensytometrycznych; 2.2 dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od oczekiwanych rezultatów; dobierać właściwe techniki oświetleniowe i sprzęt oświetleniowy dla danej sytuacji i techniki 2.3 zdjęciowej, z uwzględnieniem właściwości materiałów fotograficznych oraz parametrów ekspozycji; 2.4 wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych; 2.5 kontrolować i regulować fizyko-chemicznie i sensytometrycznie parametry procesów chemicznych obróbki materiałów fotograficznych; 2.6 dobierać metody i narzędzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzględnieniem przenoszenia, zapisu i edycji; 3.1 stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony środowiska podczas wykonywania prac fotograficznych; 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac fototechnicznych; Strona 34 z 73

35 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 3.3 organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 3.4 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac fototechnicznych; 3.5 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac fototechnicznych. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie fototechnik Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej zawiera. 3 II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załączników. 12 III. Wykaz sprzętu i materiałów. 10 IV. Opis sposobu realizacji zdjęć dla przygotowania obrazu reklamowego zestawu małych przedmiotów z uwzględnieniem rozmieszczenia źródeł światła 18 (dopuszczalny schemat ) oraz parametrów pracy aparatu fotograficznego. V. Wykaz czynności wykonywanych przy obróbce zdjęć i tworzeniu pliku do wydruku z uwzględnieniem narzędzi i poleceń programu graficznego. 12 VI. Dokumentacja z wykonanych prac. 42 VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 35 z 73

36 4.4. TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 85,71% ETAP PISEMNY zdało: 97,14% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 88,57% Do egzaminu w zawodzie technik dentystyczny przystąpiło 70 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 71,43 77,86 82,56 Strona 36 z 73

37 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Strona 37 z 73

38 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik dentystyczny Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Strona 38 z 73

39 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności 1.1 Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: stosować terminologię z zakresu stomatologii i ortodoncji oraz z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia; 1.2 rozróżniać podstawowe cechy morfologiczne i czynnościowe układu stomatognatycznego; 1.3 rozpoznawać typy uzębienia oraz odmiany zębów stałych i zębów mlecznych; 1.4 określać stan jamy ustnej na podstawie klinicznych objawów stomatopatii; 1.5 rozróżniać metody ustawiania zębów sztucznych w protezach zębowych całkowitych, uzasadniając lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez; 1.6 określać sposoby zapobiegania chorobom przyzębia i niekorzystnym zmianom w obrębie układu stomatognatycznego; 1.7 określać proces technologiczny wykonania protez stałych i ruchomych, nietypowych i aparatów ortodontycznych; 1.8 wyjaśniać zależności pomiędzy wadliwie wykonaną protezą a zaburzeniem lub stanem patologicznym przez nią wywołanym; rozróżniać rodzaje i właściwości materiałów podstawowych, pomocniczych, narzędzi, sprzętu 1.9 technicznego stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem; 2.1 wskazywać różnice w morfologii zębów stałych i zębów mlecznych w ich wzajemnym układzie; wskazywać zależności między chorobami przyzębia i zmianami w obrębie układu stomatognatycznego; wskazywać bezpośredni związek między planowanym uzupełnieniem protetycznym czy aparatem ortodontycznym, a budową i funkcjonowaniem narządu żucia; dobierać materiały podstawowe, pomocnicze, narzędzia i sprzęt techniczny niezbędne do wybranej techniki wykonania pracy protetycznej lub ortodontycznej; określać wady i zalety metod oraz technik wykonania protez stałych, ruchomych oraz aparatów ortodontycznych; Strona 39 z 73

40 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.6 szacować koszty materiałów, leków i usług protetycznych; 2.7 wskazywać zasady współpracy z zespołem stomatologicznym oraz komunikacji z pacjentem; stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 3.1 ochrony środowiska oraz wymagania sanitarne podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji; 3.2 stosować zasady aseptyki i antyseptyki; przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu protetyki 3.3 dentystycznej i ortodoncji; 3.5 stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji; 3.6 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik dentystyczny Strona 40 z 73

41 Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 3 II. Założenia, wynikające z analizy treści zadania i załączonej dokumentacji. 7 III. Wykaz materiałów, narzędzi, sprzętu i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania protezy całkowitej górnej do etapu wzornika 12 zwarciowego, na podstawie zlecenia lekarskiego. IV. Wykaz prac związanych z wykonaniem protezy całkowitej górnej do etapu wzornika zwarciowego, na podstawie zlecenia lekarskiego. 11 V. Opis sposobu wykonania protezy całkowitej górnej do etapu wzornika zwarciowego, z uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, 31 zgodnie ze zleceniem lekarskim. VI. Samoocena indywidualnej łyżki wyciskowej pod względem dokładności wykonania. 8 VII. Ocena indywidualnej łyżki wyciskowej dokonana przez egzaminatora. 25 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 41 z 73

42 4.5. TECHNIK LOGISTYK 342[04] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 76,92% ETAP PISEMNY zdało: 98,35% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 78,33% Do egzaminu w zawodzie technik logistyk przystąpiło 182 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 72,82 78,82 77,43 Strona 42 z 73

43 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk Strona 43 z 73

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Jaworzno 2012 1. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2013

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2013 INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2013 Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE ---------------------------------------------------------------------------- 3 2.

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik informatyk 312[01]

I.1.1. Technik informatyk 312[01] I.1.1. Technik informatyk 312[1] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 884 Przystąpiło łącznie: 1 168 przystąpiło: 1 58 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 975 (69,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI ZIMOWEJ 2011

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI ZIMOWEJ 2011 INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI ZIMOWEJ 2011 Jaworzno, luty 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 424 Przystąpiło łącznie: 367 przystąpiło: 346 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 290 (83,8%) zdało:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik elektronik 311[07]

I.1.1. Technik elektronik 311[07] I.1.1. Technik elektronik 311[7] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 11 8 Przystąpiło łącznie: 1 58 przystąpiło: 1 7 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4 324 (42,9%) zdało: DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Szkoły policealne Technika Technika uzupełniające Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Szkoły policealne Technika Technika uzupełniające Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO I.1.1. Technik architektury krajobrazu 321[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1173 Przystąpiło łącznie: 1028 przystąpiło: 1024 przystąpiło: 1008 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 850 (82,9%) zdało:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01]

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 246 Przystąpiło łącznie: 251 przystąpiło: 223 przystąpiło: 247 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 212 (95,1%) zdało: 195 (78,9%)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja sierpień-wrzesień Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. TERMIN EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45]

I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] I.1.1. Technik drogownictwa 311[45] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 747 Przystąpiło łącznie: 694 przystąpiło: 656 przystąpiło: 677 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 629 (95,9%) zdało: 448 (66,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik elektryk 311[08]

I.1.1. Technik elektryk 311[08] I.1.1. Technik elektryk 311[8] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 73 Przystąpiło łącznie:3 994 przystąpiło: 3 843 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2 43 (63,2%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 5 października d o 1 8 l i s topada Jaworzno 2013 Jaworzno, 20 grudnia 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik mechatronik w skali kraju

liczba punktów Wykres 1. Rozkład wyników części I etapu pisemnego dla zawodu technik mechatronik w skali kraju I.1.1. Technik mechatronik 311[5] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 235 Przystąpiło łącznie:2 przystąpiło: 191 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 147 (3,) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE przystąpiło:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Fototechnik 313[01]

I.1.1. Fototechnik 313[01] I.1.1. Fototechnik 313[1] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 369 Przystąpiło łącznie: 315 przystąpiło: 38 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 297 (96,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE przystąpiło:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik masażysta 322[12]

I.1.1. Technik masażysta 322[12] I.1.1. Technik masażysta 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2219 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 2156 przystąpiło: 2156 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2146 (99,5%) zdało: 1671 (77,5%)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik elektroradiolog 322[19]

I.1.1. Technik elektroradiolog 322[19] I.1.1. Technik elektroradiolog 322[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 417 Przystąpiło łącznie: 399 przystąpiło: 399 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 320 (80,2%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2014 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik leśnik 321[02]

I.1.1. Technik leśnik 321[02] I... Technik leśnik 32[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 33 Przystąpiło łącznie: 079 przystąpiło: 998 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 888 (89%) zdało: 378 (35,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik budownictwa 311[04]

I.1.1. Technik budownictwa 311[04] I.1.1. Technik budownictwa 311[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 5790 Przystąpiło łącznie: 5289 przystąpiło: 5066 przystąpiło: 5131 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4662 (92%) zdało: 3131 (61%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015 województwo łódzkie Łódź, grudzień 2015 Praussa 4, 94-203

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Opiekunka środowiskowa 346[03]

I.1.1. Opiekunka środowiskowa 346[03] I.1.1. Opiekunka środowiskowa 346[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1507 Przystąpiło łącznie: 1296 przystąpiło: 1208 przystąpiło: 1282 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1201 (99,4%) zdało: 1013 (79%)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) grudnia 2014 r.

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) grudnia 2014 r. Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) 12-17 grudnia 2014 r. 1 Program spotkania Egzamin z zawodu po technikum i szkole policealnej sesja letnia 2014. Egzamin z zawodu po zasadniczej

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Ratownik medyczny 322[06]

I.1.1. Ratownik medyczny 322[06] I.1.1. Ratownik medyczny 2[6] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1 9 Przystąpiło łącznie:1 839 przystąpiło: 1 838 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 779 (96,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI ZIMOWEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34]

I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34] I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1 48 Przystąpiło łącznie: 1 369 przystąpiło: 1 36 przystąpiło: 1 312 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 19 (87,6%) zdało:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej) OKE we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 008 r. 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo