EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim"

Transkrypt

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim Jaworzno, styczeń 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 5 3. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH 9 4. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ TECHNIKÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15] TECHNIK INFORMATYK 312[01] FOTOTECHNIK 313[01] TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09] TECHNIK LOGISTYK 342[04] TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 412[01] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514[03] WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCYCH NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] SŁOWNIK TERMINÓW 73 Strona 2 z 73

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) absolwenci techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze kończyły się w styczniu, przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 14 stycznia 2014 r. Absolwenci techników oraz szkół policealnych przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 15 do 17 stycznia 2014 r., natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej od 21 stycznia do 31 stycznia 2014 r. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba zdających egzamin: 2202 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 2001 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ Ogólna liczba zdających egzamin: 85 Liczba zdających egzamin po raz pierwszy: 55 Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego Strona 3 z 73

4 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY technika i szkoły policealne 90 szkół zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne kształcące na poziomie ZSZ 5 szkół ETAP PRAKTYCZNY technika i szkoły policealne 85 ośrodków egzaminacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne kształcące na poziomie ZSZ 6 ośrodków egzaminacyjnych Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy Strona 4 z 73

5 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W opracowaniu przedstawiono wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby przystępujące do niego po raz pierwszy w styczniu 2014 roku. ETAP PISEMNY TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE zdało: 93,55% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ zdało: 98,18% absolwentów ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE zdało: 80,39% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ zdało: 98,18% absolwentów DYPLOM TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE uzyskało: 76,56% absolwentów ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE NA POZIOMIE ZSZ uzyskało: 96,36% absolwentów Schemat 3. Zdawalność egzaminu zawodowego Strona 5 z 73

6 Tabela 1. Zdawalność egzaminu po szkołach policealnych i technikach Lp. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol w liczbach Uzyskało dyplom liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent Technik budownictwa Technik elektryk Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik pojazdów samochodowych Technik informatyk 311[04] , , ,52 311[08] , ,25 311[15] , , ,97 311[20] , , ,36 311[52] [01] , , ,70 7. Fototechnik 313[01] , , ,60 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] , , ,33 9. Technik rolnik 321[05] , , Technik architektury krajobrazu Higienistka stomatologiczna Ratownik medyczny Technik dentystyczny Technik masażysta Technik weterynarii 321[07] , ,00 322[03] , ,67 322[06] , ,00 322[09] , , ,71 322[12] , , ,00 322[14] , , Technik optyk 322[16] , , ,29 Strona 6 z 73

7 Lp. 17. Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się o dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało nazwa symbol w liczbach Technik elektroradiolog Uzyskało dyplom liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 322[19] , , Opiekunka dziecięca Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji reklamy Technik logistyk Technik administracji Opiekunka środowiskowa Opiekun w domu pomocy społecznej 322[21] , ,23 341[04] , ,00 341[05] , ,36 342[01] , , ,19 342[04] , , ,92 343[01] , , ,87 346[03] [04] , , Florysta 347[09] , , Technik archiwista Technik rachunkowości Technik prac biurowych 348[02] [01] , , ,08 419[01] , , Kucharz 512[02] , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , , Technik usług kosmetycznych 514[03] , , ,44 Technik ochrony fizycznej osób 515[01] i mienia Razem , , ,56 Strona 7 z 73

8 Tabela 2. Zdawalność egzaminu po zasadniczych szkołach zawodowych oraz po szkołach policealnych dla dorosłych kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej Lp. nazwa Zawód Etap pisemny Etap praktyczny symbol Ubiegało się o dyplom w liczbach Uzyskało dyplom przystąpiło zdało przystąpiło zdało liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent 1. Kucharz małej gastronomii 512[05] Opiekun medyczny * 513[02] Sprzedawca 522[01] , ,33 4. Malarztapeciarz 714[01] , ,00 5. Ślusarz 722[03] Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Piekarz 741[02] Razem , , ,36 *szkoła policealna dla dorosłych kształcąca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej Strona 8 z 73

9 3. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Tabela 3. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu absolwentów szkół policealnych i techników (w procentach) Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna Technik budownictwa Technik elektryk Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik Pojazdów samochodowych Technik informatyk 311[04] , , ,83 311[08] , , ,19 311[15] , , ,01 311[20] , , ,27 311[52] , , ,17 312[01] , , ,83 7. Fototechnik 313[01] , , , Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik rolnik Technik architektury krajobrazu 11. Higienistka stomatologiczna 12. Ratownik medyczny 13. Technik dentystyczny 315[01] , , ,67 321[05] , , , ,42 321[07] , , ,20 322[03] , , ,50 322[06] , , ,20 322[09] , , ,56 Strona 9 z 73

10 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna 14. Technik masażysta 15. Technik weterynarii 16. Technik optyk 17. Technik elektroradiolog 18. Opiekunka dziecięca 19. Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji reklamy 22. Technik logistyk 23. Technik administracji 322[12] , , , ,29 322[14] , , ,64 322[16] , , ,21 322[19] , , ,62 322[21] , , ,00 341[04] , , , ,50 341[05] , , ,91 342[01] , , ,37 342[04] , , ,43 343[01] , , , Opiekunka środowiskowa 25. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[03] , , , , ,50 346[04] , , , Florysta 347[09] , , , Technik archiwista 28. Technik rachunkowości 348[02] , , , , ,50 412[01] , , , Technik prac biurowych 419[01] , , , , , Kucharz 512[02] , , , Technik usług fryzjerskich 514[02] , , ,00 Strona 10 z 73

11 Zawód Etap pisemny część pierwsza Etap pisemny część druga Etap praktyczny Lp. nazwa symbol dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna dominanta mediana maksimum minimum średnia arytmetyczna Technik usług kosmetycznych Technik ochrony fizycznej osób i mienia 514[03] , , ,68 515[01] , , , ,50 Strona 11 z 73

12 Tabela 4. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 1. do 15.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,72 0,07 0,90 0,86 0,69 0,90 0,66 0,45 0,72 0,41 0,83 0,38 0,86 0,86 0,93 2. Technik elektryk 0,31 0,81 0,88 0,38 0,88 0,75 0,47 0,66 0,59 0,97 0,69 0,41 0,84 0,78 0,56 3. Technik górnictwa podziemnego 0,81 0,78 0,54 0,94 0,87 0,61 0,89 0,65 0,71 0,62 0,58 0,90 0,78 0,83 0,77 4. Technik mechanik 0,82 0,55 1,00 0,82 0,45 0,73 0,64 0,36 0,64 0,73 0,55 0,91 0,45 0,55 0,09 5. Technik pojazdów samochodowych 0,83 1,00 1,00 0,50 0,33 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,17 1,00 0,50 1,00 6. Technik informatyk 0,48 0,64 0,94 0,45 0,61 0,91 0,91 0,67 0,73 0,82 0,88 0,30 0,64 0,67 0,58 7. Fototechnik 0,54 0,43 0,98 0,90 0,92 0,43 0,68 0,75 0,75 0,86 0,95 0,84 0,71 0,97 0,81 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,11 0,78 0,33 0,33 0,67 1,00 0,67 0,22 0,00 0,56 0,56 0,22 0,44 0,78 0,33 9. Technik rolnik 1,00 0,83 0,67 0,75 0,75 0,83 0,75 0,58 0,25 0,50 0,58 0,92 0,58 0,83 0, Technik architektury krajobrazu 0,20 0,60 1,00 0,00 1,00 0,80 0,60 0,40 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,60 0, Higienistka stomatologiczna 0,83 0,83 0,83 0,83 1,00 0,83 1,00 0,17 1,00 0,67 0,00 1,00 0,83 0,00 1, Ratownik medyczny 0,60 0,70 0,20 0,80 0,70 0,30 0,10 0,80 0,40 0,40 1,00 0,60 0,20 0,50 0, Technik dentystyczny 0,79 0,63 0,61 0,71 0,91 0,76 0,89 0,34 0,89 0,90 0,83 0,97 0,90 0,34 0, Technik masażysta 0,46 0,54 0,83 0,58 0,83 0,29 0,38 0,50 0,58 0,25 0,25 0,25 0,79 0,46 0, Technik weterynarii 0,91 1,00 0,18 1,00 1,00 0,55 0,09 0,36 0,64 0,55 0,91 0,45 0,27 0,55 1, Technik optyk 0,86 0,29 0,21 0,57 0,50 1,00 0,86 0,57 0,50 0,93 1,00 0,57 0,00 1,00 0, Technik elektroradiolog 0,54 1,00 0,85 0,92 0,46 0,85 0,77 0,54 0,38 0,69 0,46 0,54 0,69 0,85 1, Opiekunka dziecięca 0,69 1,00 0,31 0,77 1,00 0,38 0,54 0,92 0,92 0,77 0,69 0,38 0,69 1,00 0, Technik hotelarstwa 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 0,64 0,64 0,91 0,91 0,55 1,00 0,73 0,91 0,36 1,00 0,18 0,18 0,36 0,45 0, Technik organizacji reklamy 1,00 0,62 0,62 0,19 0,96 0,92 0,77 0,85 0,85 0,77 0,96 0,65 0,85 0,42 0, Technik logistyk 0,68 0,66 0,85 0,48 0,74 0,59 0,79 0,97 0,59 0,71 0,87 0,63 0,88 0,64 0, Technik administracji 0,56 0,90 0,69 0,48 0,83 0,56 0,73 0,47 0,43 0,64 0,89 0,93 0,86 0,79 0, Opiekunka środowiskowa 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,76 0,76 0,95 0,67 0,90 0,19 0,19 0,90 0,86 0,67 1,00 0,90 0,52 0,71 0, Florysta 1,00 1,00 0,78 0,78 0,00 0,78 0,78 1,00 1,00 0,22 1,00 1,00 1,00 0,78 0, Technik archiwista 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1, Technik rachunkowości 0,88 0,64 0,69 0,58 0,53 0,73 0,79 0,90 0,83 0,71 0,91 0,65 0,71 0,67 0,72 Strona 12 z 73

13 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 1. do 15. numery zadań Technik prac biurowych 0,70 0,60 0,90 0,30 0,80 0,70 0,90 1,00 0,40 1,00 0,60 1,00 0,70 0,10 0, Kucharz 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 1,00 0,88 0,00 0,63 0,50 0, Technik usług fryzjerskich 0,70 0,80 0,98 0,84 0,82 0,67 0,70 0,90 0,59 0,56 0,89 0,52 0,75 0,62 0, Technik usług kosmetycznych 0,89 0,70 0,34 0,37 0,63 0,72 0,60 0,69 0,74 0,60 0,84 0,67 0,96 0,77 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,90 1,00 1,00 0,80 0,90 0,90 0,80 0,40 0,80 0,80 0,90 0,30 0,60 0,60 0,90 Tabela 5. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 16. do 30.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,14 0,62 0,21 0,97 0,83 0,66 0,93 0,86 0,90 0,90 0,59 0,69 0,97 0,86 0,86 2. Technik elektryk 0,72 0,78 0,44 0,69 0,94 0,81 0,53 0,47 0,22 0,91 0,59 0,59 0,69 0,91 0,72 3. Technik górnictwa podziemnego 0,64 0,73 0,66 0,64 0,48 0,50 0,72 0,89 0,40 0,70 0,85 0,72 0,19 0,71 0,73 4. Technik mechanik 0,64 1,00 0,45 0,82 0,18 0,36 0,27 0,91 0,82 0,36 0,27 0,64 0,45 0,27 0,27 5. Technik pojazdów samochodowych 0,50 0,50 0,67 0,00 0,67 0,67 0,50 1,00 0,33 0,83 0,83 0,83 0,33 0,67 0,33 6. Technik informatyk 0,39 0,88 0,24 0,36 0,88 0,58 0,48 0,45 0,70 0,88 0,39 0,42 0,82 0,70 0,64 7. Fototechnik 0,48 0,98 0,35 0,67 0,25 0,94 0,49 0,52 0,84 0,75 0,54 0,60 0,79 0,21 0,89 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,56 0,56 0,22 1,00 0,78 0,33 0,33 0,78 0,33 0,89 0,22 0,00 0,78 0,33 0,67 9. Technik rolnik 0,83 0,92 1,00 1,00 1,00 0,67 0,92 0,92 0,83 0,92 0,67 0,42 1,00 0,67 0, Technik architektury krajobrazu 0,80 0,60 0,40 1,00 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,80 0,40 0,80 0,80 0, Higienistka stomatologiczna 0,83 0,83 1,00 0,83 1,00 0,83 0,67 0,83 1,00 0,83 0,83 1,00 1,00 0,83 0, Ratownik medyczny 0,20 0,50 1,00 0,70 0,60 0,10 0,30 0,80 0,40 0,10 0,20 0,40 0,70 0,40 0, Technik dentystyczny 0,99 0,84 0,76 0,63 0,66 0,27 0,70 0,16 0,07 0,66 0,64 0,14 0,47 0,96 0, Technik masażysta 0,79 0,58 0,96 0,50 0,33 0,63 0,71 0,63 0,92 0,71 0,38 0,33 0,08 0,96 1, Technik weterynarii 0,91 0,09 1,00 1,00 1,00 0,55 1,00 0,73 0,45 0,64 0,73 1,00 1,00 0,73 0, Technik optyk 1,00 0,71 0,14 0,86 0,50 0,57 0,07 0,07 0,86 0,79 0,07 0,93 0,07 0,43 0,93 Strona 13 z 73

14 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 16. do 30. numery zadań Technik elektroradiolog 0,92 0,69 0,92 0,38 0,92 0,69 0,92 0,69 1,00 0,62 0,77 0,62 0,92 0,77 0, Opiekunka dziecięca 0,77 0,54 1,00 0,54 0,46 0,69 0,69 0,69 1,00 0,62 1,00 0,62 0,92 0,31 1, Technik hotelarstwa 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 0,73 0,91 0,82 0,55 1,00 1,00 0,73 0,82 0,73 0,82 0,36 0,91 0,09 0,27 0, Technik organizacji reklamy 0,12 0,62 0,96 0,62 0,73 0,85 0,27 0,85 0,50 0,85 0,88 0,62 0,19 0,54 0, Technik logistyk 0,95 0,25 0,76 0,96 0,92 0,50 0,41 0,63 0,17 0,79 0,79 0,45 0,96 0,80 0, Technik administracji 0,58 0,57 0,70 0,82 0,47 0,35 0,52 0,68 0,72 0,65 0,88 0,50 0,89 0,82 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,90 0,95 0,90 0,95 0,43 0,52 0,86 0,62 0,86 0,57 0,86 0,76 0,43 0,95 1, Florysta 0,89 1,00 1,00 0,89 1,00 0,67 0,78 0,67 1,00 1,00 0,78 0,89 1,00 1,00 0, Technik archiwista 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0, Technik rachunkowości 0,60 0,42 0,58 0,83 0,64 0,65 0,63 0,53 0,56 0,83 0,87 0,79 0,60 0,65 0, Technik prac biurowych 1,00 0,90 0,50 0,90 1,00 0,90 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 0, Kucharz 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 0,00 1, Technik usług fryzjerskich 0,54 0,77 0,72 0,49 0,75 0,49 0,98 0,97 0,80 0,34 0,61 0,97 0,90 0,87 0, Technik usług kosmetycznych 0,36 0,58 0,50 0,98 0,92 0,31 0,47 0,96 0,78 0,62 0,75 0,78 0,83 0,53 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,70 0,50 0,50 0,80 1,00 0,70 0,80 0,70 0,80 0,50 0,50 0,40 0,90 0,90 0,70 Tabela 6. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 31. do 45.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,76 0,55 0,90 0,28 0,41 0,90 0,97 0,79 0,90 0,21 0,66 1,00 0,97 0,41 0,59 2. Technik elektryk 0,75 0,31 0,25 0,25 0,50 0,69 0,88 0,81 0,88 0,81 0,72 0,84 0,78 0,91 0,97 3. Technik górnictwa podziemnego 0,90 0,78 0,81 0,62 0,66 0,69 0,91 0,86 0,90 0,54 0,89 0,45 0,45 0,56 0,74 4. Technik mechanik 0,55 0,45 0,82 0,27 0,55 0,73 0,73 0,55 0,36 0,64 0,45 0,09 0,27 0,45 0,64 5. Technik pojazdów samochodowych 0,83 0,83 0,33 0,50 0,83 0,50 0,83 0,00 0,17 1,00 0,50 0,83 0,83 0,67 1,00 6. Technik informatyk 0,88 0,30 0,73 0,58 0,64 0,67 0,58 0,30 0,58 0,42 0,64 1,00 0,45 0,52 0,09 Strona 14 z 73

15 Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 31. do 45. Nazwa numery zadań zawodu Fototechnik 0,94 1,00 0,83 0,75 0,92 0,75 0,86 0,98 0,35 0,78 0,51 0,22 0,94 0,71 0,76 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,00 0,22 0,89 0,44 0,89 0,22 0,89 0,22 1,00 0,67 0,67 1,00 0,78 0,89 1,00 9. Technik rolnik 0,75 0,58 0,83 0,42 0,67 1,00 1,00 0,92 0,83 0,92 1,00 0,67 0,67 0,92 0, Technik architektury krajobrazu 0,60 0,20 0,80 0,80 0,20 0,40 1,00 0,40 0,40 0,20 1,00 1,00 0,60 0,40 0, Higienistka stomatologiczna 0,67 0,67 0,83 1,00 1,00 0,83 0,83 1,00 1,00 0,83 1,00 1,00 0,83 1,00 1, Ratownik medyczny 0,70 0,70 0,60 1,00 0,50 0,10 0,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,50 0,50 0,40 0, Technik dentystyczny 0,91 0,86 0,29 0,81 0,54 0,80 0,76 0,83 0,89 0,47 0,73 0,91 0,63 0,84 0, Technik masażysta 1,00 0,21 0,96 0,79 0,92 0,67 0,75 0,83 0,13 1,00 0,50 0,92 0,50 0,96 0, Technik weterynarii 0,55 0,64 0,27 0,64 0,82 0,00 0,91 0,91 0,18 0,00 1,00 0,82 0,64 0,36 1, Technik optyk 0,93 0,93 0,86 0,07 0,93 0,50 0,64 0,86 0,36 0,21 0,64 0,93 0,71 0,93 1, Technik elektroradiolog 0,85 0,54 0,62 0,77 0,15 0,85 0,38 0,46 0,77 0,62 0,31 0,69 0,85 0,54 0, Opiekunka dziecięca 1,00 1,00 0,69 0,69 0,85 0,62 0,77 1,00 0,69 0,69 0,54 1,00 0,69 0,46 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0, Technik obsługi turystycznej 1,00 0,91 1,00 0,91 0,27 0,55 0,91 0,91 0,27 1,00 0,64 0,91 0,55 0,82 0, Technik organizacji reklamy 0,38 0,96 0,81 0,92 0,58 0,46 0,50 0,50 0,88 0,96 0,62 0,96 0,77 0,85 0, Technik logistyk 0,72 0,20 0,99 0,35 0,80 0,87 0,99 0,63 0,99 0,82 0,72 0,88 0,98 0,79 0, Technik administracji 0,54 0,59 0,56 0,91 0,85 0,57 0,82 0,87 0,46 0,78 0,82 0,91 0,90 0,82 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,95 0,90 0,81 0,95 0,90 0,57 0,43 0,71 0,86 0,95 0,90 0,81 0,76 0,95 1, Florysta 0,89 1,00 0,22 1,00 0,78 1,00 0,44 0,11 0,89 1,00 1,00 1,00 0,22 1,00 0, Technik archiwista 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Technik rachunkowości 0,72 0,73 0,62 0,50 0,90 0,65 0,56 0,51 0,46 0,55 0,78 0,63 0,74 0,92 0, Technik prac biurowych 0,60 0,10 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,70 1,00 0,80 0,40 1,00 1,00 1,00 0, Kucharz 1,00 0,88 1,00 1,00 0,75 0,88 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 1,00 0,63 0,00 0, Technik usług fryzjerskich 0,90 0,90 0,66 0,98 0,79 0,90 0,85 0,93 0,75 0,57 0,84 0,80 0,89 0,85 0, Technik usług kosmetycznych 0,67 0,40 0,66 0,54 0,89 0,60 0,54 0,39 0,65 0,35 0,65 0,85 0,81 0,92 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 1,00 1,00 0,90 0,70 0,80 1,00 1,00 0,50 1,00 0,80 0,60 0,90 0,70 0,40 0,70 Strona 15 z 73

16 Tabela 7. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 46. do 60.) Lp. Wskaźnik łatwości zadań zadania od 46. do 60. Nazwa numery zadań zawodu Technik budownictwa 0,90 0,93 0,93 1,00 0,93 0,76 0,83 1,00 0,83 0,34 0,52 0,90 0,90 0,69 0,83 2. Technik elektryk 0,03 0,75 0,88 0,56 0,44 1,00 0,91 1,00 0,53 0,75 0,34 0,94 0,78 0,75 0,81 3. Technik górnictwa podziemnego 0,74 0,38 0,55 0,77 0,97 0,82 0,88 0,98 0,68 0,62 0,40 0,93 0,76 0,74 0,89 4. Technik mechanik 0,82 1,00 0,36 0,91 1,00 0,91 0,82 1,00 0,82 0,73 0,45 1,00 0,64 0,82 0,82 5. Technik pojazdów samochodowych 1,00 1,00 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83 1,00 0,50 0,33 0,67 1,00 1,00 0,83 0,83 6. Technik informatyk 0,85 0,97 0,73 0,30 0,39 0,94 0,76 0,97 0,64 0,64 0,42 1,00 0,79 0,52 0,88 7. Fototechnik 0,44 0,79 0,86 0,95 0,76 0,92 0,75 0,98 0,75 0,76 0,25 0,97 0,87 0,89 0,94 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,22 1,00 1,00 0,89 0,67 0,89 0,89 0,89 0,67 0,22 0,33 0,89 0,56 0,33 0,44 9. Technik rolnik 0,58 0,50 0,75 0,67 0,92 0,92 0,83 1,00 0,92 0,75 0,75 0,83 0,92 0,58 1, Technik architektury krajobrazu 0,60 0,40 0,00 0,80 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,80 0,40 1,00 0,60 0,80 1, Higienistka stomatologiczna 0,83 1,00 0,83 0,17 0,50 1,00 1,00 0,83 0,17 1,00 0,67 1,00 0,67 0,33 0, Ratownik medyczny 0,90 1,00 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,50 0,70 0,60 0,80 0,30 1,00 0, Technik dentystyczny 0,79 0,99 0,66 1,00 0,99 0,96 0,69 0,97 0,74 0,67 0,40 0,84 0,83 0,81 0, Technik masażysta 0,96 0,83 1,00 0,58 0,71 0,96 0,75 0,96 0,83 0,63 0,42 0,88 0,71 0,79 0, Technik weterynarii 1,00 0,45 1,00 0,36 0,64 0,91 0,91 0,91 0,73 0,82 0,18 0,64 0,91 0,91 0, Technik optyk 1,00 0,14 1,00 0,36 0,71 1,00 0,71 0,93 0,64 0,86 0,36 0,79 0,86 1,00 1, Technik elektroradiolog 0,77 0,69 0,69 1,00 1,00 0,92 0,77 1,00 0,77 0,62 0,38 0,92 1,00 1,00 1, Opiekunka dziecięca 0,85 0,92 1,00 1,00 0,31 0,85 0,38 1,00 0,92 0,77 0,54 0,69 0,15 0,38 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1, Technik obsługi turystycznej 0,55 0,91 0,45 0,91 0,91 0,91 0,91 1,00 0,55 0,36 0,36 0,91 0,55 0,55 0, Technik organizacji reklamy 0,08 0,81 0,62 0,31 0,92 0,96 0,85 1,00 0,69 0,65 0,46 0,96 0,85 0,81 0, Technik logistyk 0,95 0,96 0,79 0,73 0,62 0,91 0,79 0,97 0,68 0,67 0,42 0,86 0,80 0,82 0, Technik administracji 0,77 0,53 0,81 0,75 0,91 0,91 0,77 0,97 0,76 0,80 0,39 0,83 0,70 0,85 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,38 0,62 0,71 0,95 0,62 0,86 0,86 1,00 0,67 0,57 0,38 0,86 0,62 0,81 0, Florysta 1,00 1,00 0,11 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,78 1,00 1,00 0,89 1,00 1, Technik archiwista 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0, Technik rachunkowości 0,71 0,79 0,81 0,35 0,26 0,96 0,79 1,00 0,64 0,74 0,41 0,99 0,91 0,86 0,92 Strona 16 z 73

17 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 46. do 60. numery zadań Technik prac biurowych 1,00 0,90 0,40 0,50 0,10 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,50 0,70 0,70 0,70 0, Kucharz 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 0,13 1,00 1,00 0,88 1, Technik usług fryzjerskich 0,89 0,92 0,93 0,95 0,79 0,93 0,87 0,95 0,72 0,70 0,46 0,92 0,67 0,79 0, Technik usług kosmetycznych 0,69 0,51 0,70 0,84 0,81 0,93 0,79 0,97 0,68 0,72 0,47 0,89 0,82 0,77 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,70 0,50 0,70 0,90 0,20 0,90 0,60 1,00 0,60 0,50 0,60 0,80 0,90 0,80 1,00 Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach technika oraz szkoły policealne (zadania od 61. do 70.) Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 61. do 70. numery zadań Technik budownictwa 0,97 0,90 0,52 0,97 0,79 0,97 0,34 0,66 0,93 0,93 2. Technik elektryk 0,91 0,91 0,38 1,00 0,72 0,88 0,72 0,50 1,00 0,94 3. Technik górnictwa podziemnego 0,96 0,84 0,39 0,93 0,73 0,94 0,43 0,51 0,97 0,95 4. Technik mechanik 0,82 0,64 0,45 1,00 0,64 1,00 0,36 0,36 0,91 0,73 5. Technik pojazdów samochodowych 1,00 0,83 0,00 1,00 0,67 0,83 0,17 0,50 1,00 1,00 6. Technik informatyk 1,00 0,88 0,52 1,00 0,61 0,94 0,58 0,64 1,00 1,00 7. Fototechnik 1,00 0,90 0,62 0,95 0,81 0,97 0,57 0,65 0,98 0,98 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0,67 0,67 0,33 0,78 0,56 0,89 0,33 0,44 0,78 1,00 9. Technik rolnik 1,00 0,92 0,25 1,00 0,67 0,92 0,33 0,50 1,00 1, Technik architektury krajobrazu 1,00 0,60 0,40 0,80 0,60 1,00 0,60 0,40 1,00 1, Higienistka stomatologiczna 1,00 0,83 0,17 1,00 0,83 1,00 0,17 0,83 1,00 1, Ratownik medyczny 1,00 0,80 0,10 1,00 0,80 1,00 0,20 0,40 1,00 1, Technik dentystyczny 0,96 0,83 0,41 0,97 0,70 0,93 0,39 0,69 0,97 0, Technik masażysta 0,96 0,92 0,50 0,96 0,71 1,00 0,42 0,58 0,96 1, Technik weterynarii 1,00 0,82 0,18 0,91 0,91 1,00 0,64 0,82 1,00 1, Technik optyk 1,00 0,86 0,79 1,00 0,86 1,00 0,50 0,64 1,00 1, Technik elektroradiolog 0,92 0,92 0,69 1,00 0,77 0,85 0,62 0,62 1,00 1, Opiekunka dziecięca 0,69 0,54 0,54 1,00 0,54 0,85 0,23 0,38 1,00 0, Technik hotelarstwa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 Strona 17 z 73

18 Lp. Nazwa zawodu Wskaźnik łatwości zadań zadania od 61. do 70. numery zadań Technik obsługi turystycznej 0,91 0,82 0,45 0,91 0,64 0,64 0,27 0,18 1,00 1, Technik organizacji reklamy 1,00 0,92 0,38 0,96 0,58 0,96 0,46 0,77 1,00 1, Technik logistyk 0,94 0,90 0,41 0,90 0,85 0,95 0,49 0,56 0,98 0, Technik administracji 0,95 0,77 0,55 0,93 0,82 0,94 0,56 0,48 0,97 0, Opiekunka środowiskowa 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1, Opiekun w domu pomocy społecznej 0,95 0,62 0,43 0,90 0,90 1,00 0,33 0,48 0,95 0, Florysta 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 1,00 0,78 0,22 0,89 1, Technik archiwista 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0, Technik rachunkowości 0,94 0,86 0,58 0,92 0,97 0,96 0,51 0,59 0,97 0, Technik prac biurowych 1,00 0,60 0,30 0,90 0,80 1,00 0,40 0,40 0,90 1, Kucharz 1,00 1,00 0,25 1,00 0,88 1,00 0,88 0,63 1,00 1, Technik usług fryzjerskich 0,95 0,89 0,34 0,95 0,74 0,95 0,41 0,44 0,97 0, Technik usług kosmetycznych 0,95 0,85 0,53 0,95 0,78 0,96 0,53 0,53 0,98 0, Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,90 1,00 0,40 0,90 0,60 1,00 0,30 0,50 1,00 0,90 Strona 18 z 73

19 4. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ TECHNIKÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH 4.1. TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 88,97% ETAP PISEMNY zdało: 93,50% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 92,60% Do egzaminu w zawodzie technik górnictwa podziemnego przystąpiło 816 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 69,98 76,64 85,01 Strona 19 z 73

20 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Strona 20 z 73

21 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik górnictwa podziemnego Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Strona 21 z 73

22 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik górnictwa podziemnego Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: rozróżniać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, map, wykresów, szkiców zawarte w dokumentacji technicznej stosowanej w zakładach górnictwa podziemnego; rozróżniać informacje zawarte w katalogach, normach, instrukcjach, literaturze fachowej dotyczące procesów związanych z eksploatacją podziemną złóż; stosować dokumentację techniczną w celu prawidłowego prowadzenia procesów roboczych w kopalni podziemnej; rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji technicznej i geologicznej dotyczącej warunków występowania i eksploatacji podziemnych złóż węgla kamiennego, rud i soli; określać warunki występowania i eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli na podstawie map, przekrojów i profili geologicznych; interpretować wyniki pomiarów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż z wykresów oraz odczytów przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych; rozróżniać i określać funkcje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących, transportujących i zabezpieczających wyrobisko w kopalni podziemnej na podstawie rysunków i schematów; rozpoznawać minerały i skały w złożach węgla kamiennego, rud i soli oraz określać ich właściwości na podstawie opisów, fotografii i próbek skalnych; interpretować zasady prawidłowej eksploatacji stosowane w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, rud i soli; rozróżniać zasady prawidłowej organizacji przebiegu prac podstawowych i pomocniczych w wyrobiskach podziemnych; przeliczać jednostki długości, masy, objętości, temperatury i prędkości powietrza na jednostki związane z eksploatacją podziemną złóż; obliczać wielkości ciśnień panujących w górotworze oraz sporządzać rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobisk korytarzowych i wybierkowych kopalni podziemnej; Strona 22 z 73

23 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.3 obliczać wydajność maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i transportujących oraz wydajność pomp i wentylatorów stosowanych w eksploatacji podziemnej złóż; 2.4 aktualizować postępy robót na planie na podstawie podanych pomiarów geodezyjnych; sporządzać podstawową dokumentację produkcyjną w postaci raportów, harmonogramów, 2.5 rozliczeń zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz wykonywać rysunki, schematy i szkice uzupełniające i aktualizujące tę dokumentację; 2.6 dobierać narzędzia i sprzęt do zakresu wykonywanych prac związanych z poszczególnymi etapami procesu eksploatacji podziemnego złoża; 2.7 dobierać optymalne parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych do etapów procesu eksploatacji podziemnego złoża; 2.8 dobierać systemy eksploatacji podziemnego złoża oraz likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych zależnie od warunków górniczo-geologicznych; 2.9 analizować przebieg procesu eksploatacji podziemnego złoża na podstawie wyników pomiarów urządzeń i aparatury sygnalizacyjno-pomiarowej; 2.10 oceniać stan techniczny narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ustalać zakres wykonywania konserwacji, przeglądu i drobnej naprawy; stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej 3.1 oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.2 stosować przepisy prawa geologicznego i górniczego podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.3 przewidywać zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.4 wskazywać działania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych; 3.5 organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 3.6 stosować odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną; 3.7 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z wydobywaniem kopalin metodą podziemną. Strona 23 z 73

24 [Wskaźnik łatwości] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 1,0 0,9 0,8 0,7 0,99 0,95 0,79 0,87 0,71 0,93 0,86 0,96 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 I II III IV V VI VII VIII [Element pracy] Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik górnictwa podziemnego Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. 3 II. Założenia do projektu realizacji prac, czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. 12 III. Szkic profilu geologicznego oraz rysunek przekroju ściany i przestrzeni otamowanej. 24 IV. Opis wyposażenia ściany i przestrzeni otamowanej zawierający nazwy oraz typy maszyn, urządzeń i sprzętu. 28 V. Opis doprowadzenia powietrza świeżego do ściany i odprowadzenia powietrza zużytego z uwzględnieniem nazw wyrobisk ze schematu przestrzennego. 14 VI. Obliczenie ilości sekcji " i " w ścianie oraz ilości stropnic n s i stojaków k s potrzebnych do konstrukcji tamy czołowej. 9 VII. Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych używanych w ścianie. 7 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 24 z 73

25 4.2. TECHNIK INFORMATYK 312[01] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 69,70% ETAP PISEMNY zdało: 87,88% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 80,00% Do egzaminu w zawodzie technik informatyk przystąpiło 33 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 61,27 78,48 80,83 Strona 25 z 73

26 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Strona 26 z 73

27 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik informatyk Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Strona 27 z 73

28 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik informatyk Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 1.1 stosować pojęcia, określenia i nazwy z zakresu informatycznych systemów komputerowych; 1.2 rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń parametrów i wyglądu; 1.3 rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych; 1.4 rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego; 1.5 określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych; 1.6 rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych; 1.7 interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej; 2.1 analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; 2.2 analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy); 2.3 stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych; 2.5 zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie; 2.6 analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów; 2.7 dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych; 2.8 stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych; 2.9 stosować zasady administrowania siecią lokalną; 2.10 stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu; Strona 28 z 73

29 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.11 stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych; 3.1 stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.3 organizować stanowiska zgodnie z wymaganiami ergonomii; 3.4 dobierać środki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.5 rozróżniać środki ochrony prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i 3.6 eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik informatyk Strona 29 z 73

30 Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 3 II. Założenia wynikające z treści zadania i załącznika. 12 III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego na podstawie opisu działania systemu. 12 IV. Wykaz działań prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego. 20 V. Rejestr kolejno wykonywanych czynności w postaci wydrukowanych zrzutów ekranu. 40 VI. Wskazania dla użytkowników komputera zabezpieczające system komputerowy przed podobnymi usterkami w przyszłości. 10 VII. Praca egzaminacyjne jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 30 z 73

31 4.3. FOTOTECHNIK 313[01] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 74,60% ETAP PISEMNY zdało: 95,24% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 78,33% Do egzaminu w zawodzie fototechnik przystąpiło 63 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 71,84 82,62 75,08 Strona 31 z 73

32 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Strona 32 z 73

33 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie fototechnik Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Strona 33 z 73

34 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie fototechnik Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 1.1 stosować właściwe dla zawodu pojęcia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe; 1.2 rozróżniać techniki oświetleniowe i pomiarowe; 1.3 rozróżniać techniki zdjęciowe i typowy dla danej techniki sprzęt fotograficzny; 1.4 rozpoznawać aparaty fotograficzne i ich osprzęt, z uwzględnieniem wszystkich funkcji danego urządzenia; 1.5 rozpoznawać urządzenia i sprzęt stosowany w fotografii, ich budowę i przeznaczenie; rozpoznawać materiały fotograficzne i inne nośniki, na podstawie informacji podanych przez 1.6 producenta oraz innych cech charakterystycznych; 1.7 rozróżniać procesy i techniki obróbki materiałów fotograficznych; 1.8 rozróżniać procesy i techniki obróbki obrazu fotograficznego; 1.9 wnioskować na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layoutu, szkicu sytuacyjnego o użytej technice oświetleniowej, zdjęciowej oraz nośniku obrazu; 2.1 dobierać właściwy sprzęt do zapisu, obróbki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania wartości fizykochemicznych i sensytometrycznych; 2.2 dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe właściwe dla danej sytuacji i w zależności od oczekiwanych rezultatów; dobierać właściwe techniki oświetleniowe i sprzęt oświetleniowy dla danej sytuacji i techniki 2.3 zdjęciowej, z uwzględnieniem właściwości materiałów fotograficznych oraz parametrów ekspozycji; 2.4 wskazywać procesy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych; 2.5 kontrolować i regulować fizyko-chemicznie i sensytometrycznie parametry procesów chemicznych obróbki materiałów fotograficznych; 2.6 dobierać metody i narzędzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzględnieniem przenoszenia, zapisu i edycji; 3.1 stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony środowiska podczas wykonywania prac fotograficznych; 3.2 przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac fototechnicznych; Strona 34 z 73

35 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 3.3 organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 3.4 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac fototechnicznych; 3.5 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac fototechnicznych. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie fototechnik Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej zawiera. 3 II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załączników. 12 III. Wykaz sprzętu i materiałów. 10 IV. Opis sposobu realizacji zdjęć dla przygotowania obrazu reklamowego zestawu małych przedmiotów z uwzględnieniem rozmieszczenia źródeł światła 18 (dopuszczalny schemat ) oraz parametrów pracy aparatu fotograficznego. V. Wykaz czynności wykonywanych przy obróbce zdjęć i tworzeniu pliku do wydruku z uwzględnieniem narzędzi i poleceń programu graficznego. 12 VI. Dokumentacja z wykonanych prac. 42 VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 35 z 73

36 4.4. TECHNIK DENTYSTYCZNY 322[09] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 85,71% ETAP PISEMNY zdało: 97,14% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 88,57% Do egzaminu w zawodzie technik dentystyczny przystąpiło 70 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 71,43 77,86 82,56 Strona 36 z 73

37 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Strona 37 z 73

38 Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym w zawodzie technik dentystyczny Wykres 4. Wskaźnik łatwości zadań w obszarach części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Strona 38 z 73

39 Wykres 5. Wskaźnik łatwości umiejętności sprawdzanych w części I etapu pisemnego w zawodzie technik dentystyczny Legenda do wykresu 5. Nr umiejętności 1.1 Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: stosować terminologię z zakresu stomatologii i ortodoncji oraz z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia; 1.2 rozróżniać podstawowe cechy morfologiczne i czynnościowe układu stomatognatycznego; 1.3 rozpoznawać typy uzębienia oraz odmiany zębów stałych i zębów mlecznych; 1.4 określać stan jamy ustnej na podstawie klinicznych objawów stomatopatii; 1.5 rozróżniać metody ustawiania zębów sztucznych w protezach zębowych całkowitych, uzasadniając lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez; 1.6 określać sposoby zapobiegania chorobom przyzębia i niekorzystnym zmianom w obrębie układu stomatognatycznego; 1.7 określać proces technologiczny wykonania protez stałych i ruchomych, nietypowych i aparatów ortodontycznych; 1.8 wyjaśniać zależności pomiędzy wadliwie wykonaną protezą a zaburzeniem lub stanem patologicznym przez nią wywołanym; rozróżniać rodzaje i właściwości materiałów podstawowych, pomocniczych, narzędzi, sprzętu 1.9 technicznego stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem; 2.1 wskazywać różnice w morfologii zębów stałych i zębów mlecznych w ich wzajemnym układzie; wskazywać zależności między chorobami przyzębia i zmianami w obrębie układu stomatognatycznego; wskazywać bezpośredni związek między planowanym uzupełnieniem protetycznym czy aparatem ortodontycznym, a budową i funkcjonowaniem narządu żucia; dobierać materiały podstawowe, pomocnicze, narzędzia i sprzęt techniczny niezbędne do wybranej techniki wykonania pracy protetycznej lub ortodontycznej; określać wady i zalety metod oraz technik wykonania protez stałych, ruchomych oraz aparatów ortodontycznych; Strona 39 z 73

40 Nr umiejętności Umiejętność ze standardu Absolwent powinien umieć: 2.6 szacować koszty materiałów, leków i usług protetycznych; 2.7 wskazywać zasady współpracy z zespołem stomatologicznym oraz komunikacji z pacjentem; stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 3.1 ochrony środowiska oraz wymagania sanitarne podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji; 3.2 stosować zasady aseptyki i antyseptyki; przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac z zakresu protetyki 3.3 dentystycznej i ortodoncji; 3.5 stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji; 3.6 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji. Wykres 6. Wskaźnik łatwości poszczególnych elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym w zawodzie technik dentystyczny Strona 40 z 73

41 Legenda do wykresu 6. Nr Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej Maksymalna liczba punktów I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 3 II. Założenia, wynikające z analizy treści zadania i załączonej dokumentacji. 7 III. Wykaz materiałów, narzędzi, sprzętu i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania protezy całkowitej górnej do etapu wzornika 12 zwarciowego, na podstawie zlecenia lekarskiego. IV. Wykaz prac związanych z wykonaniem protezy całkowitej górnej do etapu wzornika zwarciowego, na podstawie zlecenia lekarskiego. 11 V. Opis sposobu wykonania protezy całkowitej górnej do etapu wzornika zwarciowego, z uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, 31 zgodnie ze zleceniem lekarskim. VI. Samoocena indywidualnej łyżki wyciskowej pod względem dokładności wykonania. 8 VII. Ocena indywidualnej łyżki wyciskowej dokonana przez egzaminatora. 25 VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 3 Razem 100 * Maksymalna liczba punktów za element pracy egzaminacyjnej może ulegać zmianie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Strona 41 z 73

42 4.5. TECHNIK LOGISTYK 342[04] DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE uzyskało: 76,92% ETAP PISEMNY zdało: 98,35% ETAP PRAKTYCZNY zdało: 78,33% Do egzaminu w zawodzie technik logistyk przystąpiło 182 zdających. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu (w procentach) Wskaźniki statystyczne Część I etapu pisemnego Część II etapu pisemnego Etap praktyczny Dominanta Mediana Maksimum Minimum Średnia arytmetyczna 72,82 78,82 77,43 Strona 42 z 73

43 Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego w zawodzie technik logistyk Strona 43 z 73

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w województwach dolnośląskim i opolskim w sesji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa podziemnego 311703

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa podziemnego 311703 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik górnictwa podziemnego 311703 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik budownictwa wodnego Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik telekomunikacji Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2010 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik farmaceutyczny 321301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik usług kosmetycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik farmaceutyczny 321301 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik farmaceutyczny 321301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo