Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łomża, 29 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku przystąpiło łącznie absolwentów szkół zawodowych, w tym: 942 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe oraz absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Do egzaminu zawodowego swoich absolwentów zgłosiło 226 szkół, w tym 66 zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne oraz 160 techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Egzamin przeprowadzono w 27 zawodach dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz w 53 zawodach dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Informacje o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawiają poniższe tabele i wykresy. Tabela 1. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwenci, którzy Absolwenci przystąpili przynajmniej do jednego z etapów egzaminu zawodowego przystąpili do obu etapów egzaminu zawodowego (pisemnego i praktycznego) Zdawalność Zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych Techników, techników uzupełniających i szkół policealnych ,8% ,3% Prezentując zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przyjęto następujące założenia: ogólna zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe została obliczona dla absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu (pisemnego i praktycznego), zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla powiatów i zawodów została obliczona dla absolwentów, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu (pisemnego i praktycznego), zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych etapów egzaminu została obliczona dla absolwentów, którzy przystąpili do danego etapu. Analizując zdawalność w poszczególnych zawodach, należy zwrócić uwagę na liczbę absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na wykresach oznaczono ją znakiem N.

2 Wykres 1. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa województwa warmińsko-mazurskiego absolwenci zasadniczych szkół zawodowych bartoszycki 77,4% braniewski 100% działdowski 83,3% elbląski ełcki giżycki 92,9% 88,4% 83,3% gołdapski 100% iławski 72,5% kętrzyński 88,5% lidzbarski 40,0% m. Elbląg 57,4% m. Olsztyn 83,7% mrągowski nidzicki 75,0% 80,6% nowomiejski 100% olecki olsztyński 52,0% 57,1% ostródzki 66,7% piski 81,8% szczycieński 71,8% węgorzewski 85,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% procent absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 2

3 Tabela 2. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo warmińsko-mazurskie Absolwenci, którzy zaliczyli etap zaliczyli etap przystąpili otrzymali Kod Zawód przystąpili pisemny przystąpili praktyczny do obu dyplom zawodu do etapu do etapu etapów pisemnego liczba % praktycznego liczba % egzaminu liczba % zawodowego 512[05] Kucharz małej gastronomii , , ,7 513[02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer , , ,0 522[01] Sprzedawca , [01] Rolnik , [06] Murarz , , ,0 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , ,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , , ,3 721[03] Blacharz samochodowy [02] Operator obrabiarek skrawających , ,4 722[03] Ślusarz , ,7 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń , ,0 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych , ,1 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych , , ,7 724[01] Elektryk , , ,0 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych , , ,0 724[05] Elektromechanik , , ,1 725[03] Monter mechatronik , , ,8 731[04] Optyk-mechanik [01] Cukiernik , ,6 741[02] Piekarz , ,4 741[03] Rzeźnik-wędliniarz , [01] Stolarz , , ,5 742[02] Koszykarz-plecionkarz 2 0 0, ,0 743[03] Tapicer [01] Drukarz [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,

4 Tabela 3. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo warmińsko-mazurskie Absolwenci, którzy Powiat bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki Kod zawodu Zawód przystąpili do obu etapów egzaminu zawodowego otrzymali dyplom liczba procent 721[03] Blacharz samochodowy [01] Cukiernik [01] Fryzjer [01] Rolnik [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [01] Stolarz ,3 712[06] Murarz ,0 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [02] Piekarz ,0 725[03] Monter mechatronik ,8 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,0 712[06] Murarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [01] Stolarz [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [01] Fryzjer [01] Sprzedawca [03] Tapicer [01] Stolarz ,3 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,7 522[01] Sprzedawca [02] Piekarz 2 0 0,0 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [03] Rzeźnik-wędliniarz [01] Cukiernik ,3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 4

5 giżycki iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 1 0 0,0 741[01] Cukiernik [03] Tapicer [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [01] Fryzjer ,0 512[05] Kucharz małej gastronomii 1 0 0,0 514[01] Fryzjer [02] Piekarz [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Stolarz ,0 741[01] Cukiernik 6 0 0,0 722[03] Ślusarz ,9 724[01] Elektryk ,3 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,3 522[01] Sprzedawca [01] Stolarz ,3 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Cukiernik [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 741[02] Piekarz ,0 722[03] Ślusarz ,0 613[01] Rolnik [03] Ślusarz [01] Cukiernik [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,2 712[06] Murarz [02] Piekarz 1 0 0,0 742[01] Stolarz [03] Tapicer [01] Elektryk 2 0 0,0 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 613[01] Rolnik [02] Operator obrabiarek skrawających [01] Stolarz [01] Rolnik [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,3 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [06] Murarz ,3 522[01] Sprzedawca [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Rolnik [06] Murarz ,3 724[01] Elektryk 3 0 0,0 722[03] Ślusarz ,6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 5

6 ostródzki piski szczycieński 741[02] Piekarz [05] Kucharz małej gastronomii ,0 724[05] Elektromechanik ,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,1 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,9 712[06] Murarz 1 0 0,0 742[01] Stolarz [01] Cukiernik ,0 741[02] Piekarz 2 0 0,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,9 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,4 741[02] Piekarz 1 0 0,0 613[01] Rolnik [05] Kucharz małej gastronomii 3 0 0,0 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń ,0 722[02] Operator obrabiarek skrawających ,9 gołdapski 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn 522[01] Sprzedawca [02] Piekarz ,7 742[01] Stolarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [01] Elektryk ,5 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,0 514[01] Fryzjer ,9 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,1 722[03] Ślusarz 1 0 0,0 742[02] Koszykarz-plecionkarz 2 0 0,0 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [05] Kucharz małej gastronomii ,7 722[02] Operator obrabiarek skrawających ,0 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [01] Cukiernik [05] Elektromechanik ,9 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 6

7 Wykres 2. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego technika, technika uzupełniające i szkoły policealne bartoszycki braniewski działdowski 51,1% 50,9% 54,7% elbląski 83,7% ełcki giżycki 60,4% 59,8% gołdapski 81,8% iławski 71,1% kętrzyński 54,7% lidzbarski 78,6% m. Elbląg m. Olsztyn mrągowski nidzicki nowomiejski 65,8% 69,5% 72,2% 72,2% 60,5% olecki 39,4% olsztyński ostródzki 53,1% 58,6% piski szczycieński węgorzewski 78,1% 73,8% 72,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% procent absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 7

8 Tabela 4. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci techników i szkół policealnych województwo warmińsko-mazurskie Kod zawodu Zawód przystąpili do etapu pisemnego zaliczyli etap pisemny przystąpili do etapu praktycznego Absolwenci, którzy zaliczyli etap praktyczny przystąpili do obu etapów egzaminu zawodowego otrzymali dyplom liczba % liczba % liczba % 311[02] Technik analityk , ,1 311[04] Technik budownictwa , , ,7 311[07] Technik elektronik , , ,7 311[08] Technik elektryk , , ,9 311[10] Technik geodeta , , ,3 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji , ,0 311[20] Technik mechanik , , ,4 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa , , ,0 311[24] Technik ochrony środowiska , , ,5 311[26] Technik odlewnik , , ,1 311[32] Technik technologii drewna , ,0 311[34] Technik technologii odzieży 1 0 0, , ,0 311[45] Technik drogownictwa , ,1 311[50] Technik mechatronik , , ,6 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych , , ,3 311[52] Technik pojazdow samochodowych , , ,1 312[01] Technik informatyk , , ,6 312[02] Technik teleinformatyk , , ,0 313[01] Fototechnik , [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [02] Technik leśnik , , ,5 321[05] Technik rolnik , , ,1 321[07] Technik architektury krajobrazu , , ,7 321[09] Technik technologii żywności , , , , , ,5 322[01] Asystentka stomatologiczna , [03] Higienistka stomatologiczna [06] Ratownik medyczny , , ,0 8

9 322[10] Technik farmaceutyczny , , ,1 322[12] Technik masażysta , [15] Terapeuta zajęciowy , [16] Technik optyk , ,0 322[19] Technik elektroradiolog [21] Opiekunka dziecięca , ,0 341[01] Technik agrobiznesu , , ,4 341[02] Technik ekonomista , , ,3 341[03] Technik handlowiec , , ,6 341[04] Technik hotelarstwa , , ,2 341[05] Technik obsługi turystycznej , , , , ,1% ,9 342[01] Technik organizacji reklamy , , ,5 342[02] Technik spedytor , [04] Technik logistyk , , ,9 343[01] Technik administracji , ,6 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej [09] Florysta [01] Technik rachunkowości 3 0 0, , ,0 419[01] Technik prac biurowych [01] Kelner , , ,1 512[02] Kucharz , , ,6 514[02] Technik usług fryzjerskich , , ,4 514[03] Technik usług kosmetycznych , , ,1 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia , ,0 9

10 Tabela 5. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci techników i szkół policealnych województwo warmińsko-mazurskie Powiat bartoszycki braniewski działdowski elbląski Absolwenci, którzy Kod przystąpili otrzymali dyplom Zawód zawodu do obu etapów egzaminu liczba liczba zawodowego 343[01] Technik administracji [03] Technik handlowiec ,0 311[20] Technik mechanik ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,2 312[01] Technik informatyk ,3 341[04] Technik hotelarstwa ,2 311[50] Technik mechatronik ,4 341[02] Technik ekonomista ,8 341[03] Technik handlowiec 1 0 0, ,2 311[04] Technik budownictwa ,7 312[01] Technik informatyk ,9 342[04] Technik logistyk ,4 341[04] Technik hotelarstwa ,9 321[05] Technik rolnik 1 0 0,0 343[01] Technik administracji [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia , ,3 311[04] Technik budownictwa ,5 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,6 321[02] Technik leśnik ,7 341[03] Technik handlowiec ,5 341[04] Technik hotelarstwa , ,6 341[02] Technik ekonomista ,0 311[50] Technik mechatronik ,2 312[01] Technik informatyk ,4 341[01] Technik agrobiznesu , ,7 341[02] Technik ekonomista ,0 10

11 311[34] Technik technologii odzieży 1 0 0,0 322[10] Technik farmaceutyczny [01] Technik administracji [07] Technik elektronik ,7 311[20] Technik mechanik ,0 311[08] Technik elektryk ,0 311[50] Technik mechatronik 9 0 0,0 321[07] Technik architektury krajobrazu 9 0 0,0 341[01] Technik agrobiznesu [01] Kelner ,0 311[10] Technik geodeta ,6 321[09] Technik technologii żywności ,8 311[45] Technik drogownictwa ,7 ełcki giżycki 341[05] Technik obsługi turystycznej ,3 342[01] Technik organizacji reklamy ,2 514[02] Technik usług fryzjerskich ,8 311[24] Technik ochrony środowiska ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,0 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych ,3 512[02] Kucharz ,3 341[03] Technik handlowiec ,2 341[04] Technik hotelarstwa ,4 342[04] Technik logistyk ,9 311[04] Technik budownictwa ,3 341[02] Technik ekonomista , ,3 312[01] Technik informatyk ,3 312[02] Technik teleinformatyk 3 0 0, ,3 311[07] Technik elektronik ,5 512[02] Kucharz , ,7 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji ,0 514[02] Technik usług fryzjerskich ,0 341[02] Technik ekonomista ,3 311[04] Technik budownictwa ,3 311[50] Technik mechatronik ,3 321[07] Technik architektury krajobrazu ,1 341[04] Technik hotelarstwa ,3 341[01] Technik agrobiznesu ,0 312[01] Technik informatyk ,6 11

12 iławski kętrzyński lidzbarski mrągowski 311[20] Technik mechanik ,0 311[32] Technik technologii drewna ,4 341[05] Technik obsługi turystycznej ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,4 311[08] Technik elektryk ,8 311[45] Technik drogownictwa , ,0 311[04] Technik budownictwa ,3 341[04] Technik hotelarstwa ,9 312[01] Technik informatyk ,4 341[03] Technik handlowiec ,5 321[05] Technik rolnik ,0 341[02] Technik ekonomista ,2 322[21] Opiekunka dziecięca 1 0 0,0 343[01] Technik administracji [32] Technik technologii drewna 2 0 0,0 322[10] Technik farmaceutyczny ,0 341[01] Technik agrobiznesu [08] Technik elektryk ,9 321[07] Technik architektury krajobrazu ,5 311[20] Technik mechanik , , ,9 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,8 312[01] Technik informatyk ,3 341[02] Technik ekonomista ,3 312[01] Technik informatyk ,9 512[01] Kelner ,2 311[20] Technik mechanik , ,0 341[02] Technik ekonomista ,3 341[04] Technik hotelarstwa ,1 412[01] Technik rachunkowości 1 0 0,0 321[05] Technik rolnik ,3 341[03] Technik handlowiec ,8 311[20] Technik mechanik , ,8 312[01] Technik informatyk , ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,5 341[05] Technik obsługi turystycznej ,8 512[02] Kucharz ,6 342[04] Technik logistyk ,3 341[02] Technik ekonomista ,7 12

13 311[04] Technik budownictwa [32] Technik technologii drewna ,3 311[20] Technik mechanik ,6 nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki 321[05] Technik rolnik ,7 341[02] Technik ekonomista [01] Technik agrobiznesu , ,2 341[03] Technik handlowiec ,0 312[01] Technik informatyk , ,3 341[01] Technik agrobiznesu ,8 311[10] Technik geodeta 1 0 0,0 321[07] Technik architektury krajobrazu 1 0 0,0 341[02] Technik ekonomista 4 0 0,0 341[03] Technik handlowiec ,3 311[20] Technik mechanik ,0 311[04] Technik budownictwa , ,0 312[01] Technik informatyk ,9 341[04] Technik hotelarstwa ,0 311[20] Technik mechanik ,0 312[01] Technik informatyk ,6 341[02] Technik ekonomista ,9 341[04] Technik hotelarstwa ,8 321[05] Technik rolnik ,2 311[20] Technik mechanik ,0 341[03] Technik handlowiec 4 0 0,0 514[03] Technik usług kosmetycznych ,0 343[01] Technik administracji ,0 512[02] Kucharz ,0 321[07] Technik architektury krajobrazu , ,0 342[04] Technik logistyk ,7 311[04] Technik budownictwa ,3 321[05] Technik rolnik , ,4 341[05] Technik obsługi turystycznej ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,3 341[02] Technik ekonomista ,8 341[01] Technik agrobiznesu ,6 312[01] Technik informatyk ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,8 13

14 piski szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg 321[07] Technik architektury krajobrazu ,0 343[01] Technik administracji [01] Technik informatyk ,0 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,0 341[02] Technik ekonomista , , ,2 341[04] Technik hotelarstwa ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,4 321[02] Technik leśnik ,3 512[02] Kucharz ,0 341[02] Technik ekonomista [03] Technik handlowiec ,9 512[01] Kelner , ,3 341[01] Technik agrobiznesu ,9 312[01] Technik informatyk ,3 341[04] Technik hotelarstwa ,0 311[20] Technik mechanik [03] Technik handlowiec ,4 312[01] Technik informatyk ,5 341[02] Technik ekonomista ,4 311[08] Technik elektryk 1 0 0,0 322[06] Ratownik medyczny [01] Technik administracji [12] Technik masażysta [20] Technik mechanik ,5 321[07] Technik architektury krajobrazu ,5 341[05] Technik obsługi turystycznej [07] Technik elektronik ,0 311[26] Technik odlewnik ,1 311[50] Technik mechatronik , ,0 341[03] Technik handlowiec ,0 311[04] Technik budownictwa ,5 514[02] Technik usług fryzjerskich ,9 311[02] Technik analityk ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,9 342[01] Technik organizacji reklamy ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,2 341[02] Technik ekonomista ,2 512[02] Kucharz ,5 342[04] Technik logistyk ,2 312[01] Technik informatyk ,8 14

15 311[45] Technik drogownictwa 1 0 0,0 322[06] Ratownik medyczny 1 0 0,0 322[12] Technik masażysta [15] Terapeuta zajęciowy [21] Opiekunka dziecięca [01] Technik administracji 1 0 0,0 321[05] Technik rolnik ,0 321[07] Technik architektury krajobrazu ,0 322[10] Technik farmaceutyczny [16] Technik optyk ,0 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [03] Technik usług kosmetycznych ,7 311[24] Technik ochrony środowiska ,5 311[02] Technik analityk [20] Technik mechanik ,0 m. Olsztyn 512[01] Kelner ,5 312[02] Technik teleinformatyk ,2 341[05] Technik obsługi turystycznej ,2 342[04] Technik logistyk [02] Kucharz ,3 321[09] Technik technologii żywności ,4 514[02] Technik usług fryzjerskich ,9 311[07] Technik elektronik ,2 341[03] Technik handlowiec , ,2 311[04] Technik budownictwa ,5 341[04] Technik hotelarstwa ,0 311[50] Technik mechatronik ,6 312[01] Technik informatyk ,4 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,1 341[02] Technik ekonomista ,1 311[08] Technik elektryk ,8 15

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. 311103 Technik analityk - - - 12 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2011 Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2007 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 311104 Technik geodeta -

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dane aktualne na dzień: r. Legenda: nie wydano świadectw. Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 53-311104 Technik geodeta - - - - 1-5 - 10 - - - - 10 - - - - - 11-8 67 4 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: kolbuszowski. bieszczadzki. krośnieński leżajski. jarosławski jasielski 311103 Technik analityk - - - 9 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-311104 Technik geodeta - 9-23 13 3 - - 13 5 19 1 - - 8 1 9 7 - - - - 20 11 3 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski

Liczba wydanych dyplomów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powiat: chrzanowski dąbrowski gorlicki. bocheński brzeski 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57-16 311104 Technik geodeta 9 10 - - 12-13 20 - - 15 10 - - 1 - - 2-32 9 18 311106 Technik geolog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU 1. OPIS FORMUŁY EGZAMINU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2010 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2011 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Suma z Liczba absolwentów. niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej. Dorośli. niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Suma z Liczba absolwentów. niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej. Dorośli. niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Powiat Miejscowość (Wszystko) (Wszystko) Suma z Liczba absolwentów Kategoria uczniów Dorośli Szkoła/Placówka jest niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie EGZAMINY ZAWODOWE 2013 - podsumowanie Osiągnięcia zdających z województwa warmińsko-mazurskiego Stary egzamin zawodowy - dane statystyczne (sesja letnia) Egzamin dla absolwentów zsz i szkół policealnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

X X Technik rolnik 321[05]

X X Technik rolnik 321[05] ROK SZKOLNY 2014/2015 LP. TYP SZKOŁY PLANOWANEUTWORZENIE PIERWSZEJ KLASY W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA W ISTNIEJĄCYCH JUŻ ODDZIAŁACH, W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w czerwcu - lipcu 2017 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2017 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum Załącznik do uchwały nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ROK SZKOLNY 2012/2013 TYP SZKOŁY ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WG STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2016 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo