Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim"

Transkrypt

1 Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu-lipcu 2013 roku przystąpiło łącznie absolwentów szkół zawodowych, w tym: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe oraz absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Do swoich absolwentów zgłosiło 209 szkół, w tym 50 zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz 159 techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Egzamin przeprowadzono w 24 zawodach dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz w 58 zawodach dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Informacje o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawiają poniższe tabele i wykresy. Tabela 1. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwenci przynajmniej do jednego z etapów (pisemnego i praktycznego) Zdawalność Zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych Techników, techników uzupełniających i szkół policealnych ,1% ,0% Prezentując zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przyjęto następujące założenia: ogólna zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe została obliczona dla absolwentów, którzy (pisemnego i praktycznego), zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla powiatów i zawodów została obliczona dla absolwentów, którzy (pisemnego i praktycznego), zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych etapów została obliczona dla absolwentów, którzy do danego etapu. Analizując zdawalność w poszczególnych zawodach, należy zwrócić uwagę na liczbę absolwentów przystępujących do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na wykresach oznaczono ją znakiem N.

2 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Wykres 1. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego absolwenci zasadniczych szkół zawodowych augustowski 87,3% białostocki 64,5% bielski 87,5% grajewski 35,3% hajnowski 35,7% kolneński 83,0% łomżyński 81,8% m. Białystok 75,6% m. Łomża m. Suwałki 77,6% 83,5% moniecki 90,9% sejneński 100% siemiatycki 82,6% sokólski 73,7% wysokomazowiecki 76,6% zambrowski 87,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% absolwentów, którzy zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 2

3 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim Tabela 2. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo podlaskie do etapu pisemnego 3 zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny do obu etapów i otrzymali dyplom % % % 512[05] Kucharz małej gastronomii , , ,1 513[02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer , , ,8 522[01] Sprzedawca , , ,8 613[01] Rolnik , ,8 621[01] Ogrodnik , [06] Murarz , ,4 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , ,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , , ,8 722[02] Operator obrabiarek skrawających , ,3 722[03] Ślusarz , ,3 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń , ,6 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych , ,2 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych , , ,9 724[01] Elektryk , , ,3 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych , , ,9 724[05] Elektromechanik , , ,7 725[01] Monter-elektronik [02] Introligator , , ,0 741[01] Cukiernik , ,0 741[02] Piekarz , ,3 741[03] Rzeźnik-wędliniarz [01] Stolarz , , ,0 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej , ,8

4 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim Tabela 3. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo podlaskie do obu etapów i otrzymali dyplom augustowski białostocki bielski grajewski hajnowski kolneński 512[05] Kucharz małej gastronomii ,2 522[01] Sprzedawca ,7 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,8 724[01] Elektryk ,5 512[05] Kucharz małej gastronomii ,1 514[01] Fryzjer ,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,5 512[05] Kucharz małej gastronomii [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,0 741[01] Cukiernik ,7 512[05] Kucharz małej gastronomii ,0 522[01] Sprzedawca ,3 734[02] Introligator 4 0 0,0 522[01] Sprzedawca ,7 722[03] Ślusarz ,3 512[05] Kucharz małej gastronomii [01] Sprzedawca ,9 613[01] Rolnik ,4 722[02] Operator obrabiarek skrawających ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Monter-elektronik [01] Stolarz [01] Sprzedawca [01] Rolnik ,7 łomżyński Mechanik-operator pojazdów i maszyn 723[03] rolniczych ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,9 sejneński 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 4

5 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim siemiatycki sokólski wysokomazowiecki zambrowski m. Białystok do obu etapów i otrzymali dyplom 512[05] Kucharz małej gastronomii [01] Fryzjer ,4 522[01] Sprzedawca ,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,0 741[02] Piekarz [05] Kucharz małej gastronomii ,7 514[01] Fryzjer [01] Rolnik ,4 722[02] Operator obrabiarek skrawających [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń ,6 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych 1 0 0,0 741[01] Cukiernik [02] Piekarz [01] Stolarz 1 0 0,0 512[05] Kucharz małej gastronomii ,1 522[01] Sprzedawca ,4 613[01] Rolnik [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 741[02] Piekarz 1 0 0,0 741[03] Rzeźnik-wędliniarz [01] Stolarz [05] Kucharz małej gastronomii ,0 514[01] Fryzjer ,4 522[01] Sprzedawca [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 724[01] Elektryk 1 0 0,0 512[05] Kucharz małej gastronomii ,1 513[02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer ,6 522[01] Sprzedawca [01] Ogrodnik [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,9 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,3 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 5

6 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim m. Białystok m. Łomża m. Suwałki do obu etapów i otrzymali dyplom 724[01] Elektryk ,7 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,3 724[05] Elektromechanik ,7 741[01] Cukiernik ,7 742[01] Stolarz ,7 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,8 512[05] Kucharz małej gastronomii ,7 514[01] Fryzjer ,4 522[01] Sprzedawca ,5 712[06] Murarz ,4 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,0 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,6 512[05] Kucharz małej gastronomii ,7 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,3 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,2 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,3 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 6

7 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim Wykres 2. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego technika, technika uzupełniające i szkoły policealne augustowski 53,9% białostocki 44,3% bielski grajewski 52,5% 59,0% hajnowski 69,7% kolneński 49,1% łomżyński 61,7% m. Białystok m. Łomża m. Suwałki 63,6% 72,0% 68,3% moniecki 53,2% sejneński 40,0% siemiatycki sokólski 60,8% 62,7% suwalski wysokomazowiecki zambrowski 60,0% 65,7% 69,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% absolwentów, którzy zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 7

8 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim Tabela 4. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci techników i szkół policealnych województwo podlaskie do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 311[04] Technik budownictwa , , ,2 311[07] Technik elektronik , , ,3 311[08] Technik elektryk , , ,0 311[10] Technik geodeta , , ,9 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji , , ,0 311[20] Technik mechanik , , ,1 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa , , ,9 311[24] Technik ochrony środowiska , , ,1 311[28] Technik poligraf , , ,0 311[32] Technik technologii drewna , , ,2 311[34] Technik technologii odzieży , , ,5 311[39] Technik urządzeń sanitarnych , , ,0 311[45] Technik drogownictwa , [50] Technik mechatronik , , ,4 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych , , ,8 311[52] Technik pojazdow samochodowych , , ,4 312[01] Technik informatyk , , ,0 312[02] Technik teleinformatyk , , ,3 313[01] Fototechnik , , ,0 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy , ,3 321[01] Technik hodowca koni , , ,2 321[02] Technik leśnik , , ,1 321[03] Technik ogrodnik ,

9 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim do etapu pisemnego zdali etap pisemny 9 do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 321[05] Technik rolnik , , ,3 321[07] Technik architektury krajobrazu , , ,9 321[09] Technik technologii żywności , , ,8 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego , , ,1 322[01] Asystentka stomatologiczna , [03] Higienistka stomatologiczna , , ,5 322[06] Ratownik medyczny , , ,7 322[09] Technik dentystyczny [10] Technik farmaceutyczny , , ,4 322[12] Technik masażysta , , ,0 322[14] Technik weterynarii , , ,0 322[15] Terapeuta zajęciowy , ,5 322[19] Technik elektroradiolog , ,6 322[20] Dietetyk , ,3 322[21] Opiekunka dziecięca , , ,2 341[01] Technik agrobiznesu , , ,1 341[02] Technik ekonomista , , ,3 341[03] Technik handlowiec , , ,7 341[04] Technik hotelarstwa , , ,8 341[05] Technik obsługi turystycznej , , ,8 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych , , ,4 342[01] Technik organizacji reklamy , , ,5 342[02] Technik spedytor , , ,8 342[04] Technik logistyk , , ,1 343[01] Technik administracji , , ,8

10 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej , [04] Opiekun w domu pomocy społecznej , , ,7 347[09] Florysta , , ,2 412[01] Technik rachunkowości , , ,0 419[01] Technik prac biurowych , ,3 512[01] Kelner , , ,3 512[02] Kucharz , , ,0 514[02] Technik usług fryzjerskich , , ,3 514[03] Technik usług kosmetycznych , , ,4 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia , , ,6 10

11 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim Tabela 5. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci techników i szkół policealnych województwo podlaskie augustowski białostocki bielski bielski i otrzymali dyplom 311[04] Technik budownictwa ,2 311[08] Technik elektryk ,0 311[20] Technik mechanik ,0 311[50] Technik mechatronik ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,0 312[01] Technik informatyk ,9 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,1 321[05] Technik rolnik ,5 321[07] Technik architektury krajobrazu ,7 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,5 322[10] Technik farmaceutyczny ,6 341[01] Technik agrobiznesu ,7 341[04] Technik hotelarstwa ,0 341[05] Technik obsługi turystycznej ,5 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,8 343[01] Technik administracji 9 0 0,0 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,6 311[04] Technik budownictwa ,0 311[20] Technik mechanik ,3 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,7 311[24] Technik ochrony środowiska ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,7 312[01] Technik informatyk ,6 321[01] Technik hodowca koni ,7 321[05] Technik rolnik ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,3 343[01] Technik administracji ,0 311[04] Technik budownictwa ,1 311[20] Technik mechanik ,0 312[01] Technik informatyk ,3 321[05] Technik rolnik ,1 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,1 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,5 11

12 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim grajewski hajnowski kolneński łomżyński moniecki sejneński zdali egzami i otrzymali dyplom 311[04] Technik budownictwa ,7 311[20] Technik mechanik ,4 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,4 312[01] Technik informatyk ,3 321[01] Technik hodowca koni ,7 321[05] Technik rolnik ,9 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,0 341[03] Technik handlowiec ,6 341[04] Technik hotelarstwa [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [04] Technik logistyk ,0 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,9 311[20] Technik mechanik ,6 312[01] Technik informatyk ,8 321[02] Technik leśnik ,1 341[02] Technik ekonomista ,2 311[20] Technik mechanik ,6 321[05] Technik rolnik ,2 341[02] Technik ekonomista 5 0 0,0 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,5 321[05] Technik rolnik ,5 312[01] Technik informatyk ,3 321[05] Technik rolnik ,0 321[09] Technik technologii żywności ,7 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,2 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,9 321[05] Technik rolnik ,0 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,6 312[01] Technik informatyk ,3 321[05] Technik rolnik ,5 siemiatycki 321[07] Technik architektury krajobrazu ,8 341[04] Technik hotelarstwa ,4 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,2 12

13 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim sokólski suwalski wysokomazowiecki zambrowski m. Białystok zdali egzami i otrzymali dyplom 311[20] Technik mechanik ,5 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,3 321[05] Technik rolnik ,8 341[01] Technik agrobiznesu ,9 341[02] Technik ekonomista ,4 341[04] Technik hotelarstwa ,0 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,9 321[05] Technik rolnik ,0 341[02] Technik ekonomista 2 0 0,0 311[04] Technik budownictwa ,5 311[07] Technik elektronik 1 0 0,0 311[50] Technik mechatronik ,7 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,0 312[01] Technik informatyk ,6 321[05] Technik rolnik ,6 321[09] Technik technologii żywności ,6 341[01] Technik agrobiznesu ,6 341[02] Technik ekonomista ,8 341[04] Technik hotelarstwa ,7 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,3 343[01] Technik administracji ,9 512[02] Kucharz ,8 514[02] Technik usług fryzjerskich ,5 311[07] Technik elektronik ,0 312[01] Technik informatyk ,0 321[05] Technik rolnik ,0 341[02] Technik ekonomista ,3 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,2 419[01] Technik prac biurowych ,0 311[04] Technik budownictwa ,0 311[07] Technik elektronik ,5 311[08] Technik elektryk ,7 311[10] Technik geodeta ,1 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji ,0 311[20] Technik mechanik ,8 311[28] Technik poligraf ,0 311[32] Technik technologii drewna ,3 311[34] Technik technologii odzieży ,5 311[39] Technik urządzeń sanitarnych ,7 13

14 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim m. Białystok zdali egzami i otrzymali dyplom 311[45] Technik drogownictwa [50] Technik mechatronik ,5 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych ,8 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,9 312[01] Technik informatyk ,6 312[02] Technik teleinformatyk ,9 313[01] Fototechnik ,0 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,1 321[05] Technik rolnik ,2 321[07] Technik architektury krajobrazu ,3 321[09] Technik technologii żywności ,0 322[01] Asystentka stomatologiczna [03] Higienistka stomatologiczna ,5 322[06] Ratownik medyczny ,0 322[09] Technik dentystyczny [10] Technik farmaceutyczny ,9 322[12] Technik masażysta ,1 322[14] Technik weterynarii ,9 322[15] Terapeuta zajęciowy ,5 322[19] Technik elektroradiolog ,6 322[20] Dietetyk ,3 322[21] Opiekunka dziecięca ,2 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,7 341[03] Technik handlowiec ,6 341[04] Technik hotelarstwa ,8 341[05] Technik obsługi turystycznej ,0 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,1 342[01] Technik organizacji reklamy ,5 342[02] Technik spedytor ,9 342[04] Technik logistyk ,1 343[01] Technik administracji ,1 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej [04] Opiekun w domu pomocy społecznej ,7 347[09] Florysta ,2 412[01] Technik rachunkowości ,4 419[01] Technik prac biurowych ,4 512[01] Kelner ,7 512[02] Kucharz ,2 514[02] Technik usług fryzjerskich ,9 514[03] Technik usług kosmetycznych ,1 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,6 14

15 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim zdali egzami i otrzymali dyplom 311[04] Technik budownictwa ,2 311[07] Technik elektronik ,0 311[10] Technik geodeta ,0 311[32] Technik technologii drewna ,0 311[39] Technik urządzeń sanitarnych ,3 311[50] Technik mechatronik ,3 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,9 312[01] Technik informatyk ,3 312[02] Technik teleinformatyk ,0 321[07] Technik architektury krajobrazu ,0 m. Łomża m. Suwałki 321[09] Technik technologii żywności ,3 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,5 322[06] Ratownik medyczny ,9 322[10] Technik farmaceutyczny ,8 322[12] Technik masażysta 2 0 0,0 322[14] Technik weterynarii ,3 341[01] Technik agrobiznesu ,4 341[02] Technik ekonomista ,9 341[03] Technik handlowiec ,7 341[04] Technik hotelarstwa ,5 341[05] Technik obsługi turystycznej ,5 342[04] Technik logistyk ,9 343[01] Technik administracji ,8 412[01] Technik rachunkowości ,0 514[02] Technik usług fryzjerskich ,2 514[03] Technik usług kosmetycznych ,7 311[04] Technik budownictwa ,6 311[07] Technik elektronik ,3 311[08] Technik elektryk ,0 311[20] Technik mechanik ,1 311[24] Technik ochrony środowiska ,5 311[50] Technik mechatronik ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,6 312[01] Technik informatyk ,1 312[02] Technik teleinformatyk ,6 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,0 321[05] Technik rolnik ,4 321[07] Technik architektury krajobrazu ,6 321[09] Technik technologii żywności ,1 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,8 322[06] Ratownik medyczny ,0 15

16 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku w województwie podlaskim m. Suwałki zdali egzami i otrzymali dyplom 322[12] Technik masażysta ,0 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,9 341[03] Technik handlowiec ,8 341[04] Technik hotelarstwa ,9 341[05] Technik obsługi turystycznej ,5 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,0 342[01] Technik organizacji reklamy ,5 342[02] Technik spedytor ,4 342[04] Technik logistyk 1 0 0,0 343[01] Technik administracji ,7 412[01] Technik rachunkowości ,5 512[01] Kelner [02] Technik usług fryzjerskich ,5 514[03] Technik usług kosmetycznych ,8 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0 16

17 Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku W województwie warmińsko-mazurskim do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu-lipcu 2013 roku przystąpiło łącznie absolwentów szkół zawodowych, w tym: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe oraz absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Do swoich absolwentów zgłosiło 260 szkół, w tym 77 zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz 183 technika, technika uzupełniające i szkoły policealne). Egzamin przeprowadzono w 29 zawodach dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz w 56 zawodach dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Informacje o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawiają poniższe tabele i wykresy. Tabela 1. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Absolwenci przynajmniej do jednego z etapów (pisemnego i praktycznego) Zdawalność Zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych Techników, techników uzupełniających i szkół policealnych ,4% ,7% Prezentując zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przyjęto następujące założenia: ogólna zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe została obliczona dla absolwentów, którzy (pisemnego i praktycznego), zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla powiatów i zawodów została obliczona dla absolwentów, którzy (pisemnego i praktycznego), zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z poszczególnych etapów została obliczona dla absolwentów, którzy do danego etapu. Analizując zdawalność w poszczególnych zawodach, należy zwrócić uwagę na liczbę absolwentów przystępujących do potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na wykresach oznaczono ją znakiem N.

18 Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku Wykres 1. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego absolwenci zasadniczych szkół zawodowych bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski iławski 80,7% 56,4% 87,3% 81,5% 86,0% 84,5% 74,4% 83,1% kętrzyński lidzbarski 78,2% 79,4% m. Elbląg m. Olsztyn mrągowski nidzicki nowomiejski 83,0% 89,8% 78,3% 84,3% 93,3% olecki 63,9% olsztyński 91,3% ostródzki piski szczycieński 84,3% 74,2% 82,7% węgorzewski 80,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% absolwentów, którzy zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 2

19 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku Tabela 2. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo warmińsko-mazurskie do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 512[05] Kucharz małej gastronomii , , ,1 513[02] Opiekun medyczny , , ,8 514[01] Fryzjer , ,0 522[01] Sprzedawca , , ,7 613[01] Rolnik , ,0 621[01] Ogrodnik 1 0 0, [02] Cieśla [06] Murarz , , ,1 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , ,9 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie , , ,6 714[03] Lakiernik [02] Operator obrabiarek skrawających , ,9 722[03] Ślusarz , , ,0 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń , ,5 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych , ,7 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych , , ,4 724[01] Elektryk , , ,8 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych , , ,5 724[05] Elektromechanik , ,6 725[03] Monter mechatronik 1 0 0, [04] Optyk-mechanik 2 0 0, ,0 734[02] Introligator [01] Cukiernik , ,4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 3

20 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 741[02] Piekarz , ,5 741[03] Rzeźnik-wędliniarz , ,7 742[01] Stolarz , , ,1 743[03] Tapicer [01] Drukarz 1 0 0, [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej , ,7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 4

21 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku Tabela 3. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci zasadniczych szkół zawodowych województwo warmińsko-mazurskie bartoszycki braniewski działdowski elbląski i otrzymali dyplom 512[05] Kucharz małej gastronomii ,4 514[01] Fryzjer [01] Sprzedawca ,6 712[06] Murarz ,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [05] Elektromechanik 2 0 0,0 741[01] Cukiernik [02] Piekarz ,0 742[01] Stolarz ,7 512[05] Kucharz małej gastronomii ,7 522[01] Sprzedawca ,8 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie [03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [05] Kucharz małej gastronomii [01] Sprzedawca ,6 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,3 724[01] Elektryk ,0 742[01] Stolarz ,7 743[03] Tapicer [05] Kucharz małej gastronomii [01] Sprzedawca ,7 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,0 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 5

22 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku do obu etapów i otrzymali dyplom 512[05] Kucharz małej gastronomii ,7 ełcki giżycki iławski kętrzyński lidzbarski 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [01] Cukiernik ,3 741[02] Piekarz ,1 741[03] Rzeźnik-wędliniarz ,3 512[05] Kucharz małej gastronomii ,0 514[01] Fryzjer [01] Sprzedawca ,5 613[01] Rolnik [06] Murarz 2 0 0,0 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych [04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych [02] Piekarz [01] Stolarz 1 0 0,0 743[03] Tapicer [01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej [05] Kucharz małej gastronomii ,2 514[01] Fryzjer 1 0 0,0 522[01] Sprzedawca ,1 712[06] Murarz 3 0 0,0 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,0 722[03] Ślusarz ,2 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk ,3 741[01] Cukiernik ,7 742[01] Stolarz ,9 512[05] Kucharz małej gastronomii ,3 522[01] Sprzedawca ,4 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,3 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,3 742[01] Stolarz ,0 743[03] Tapicer [01] Sprzedawca ,2 722[03] Ślusarz ,9 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Cukiernik ,0 741[02] Piekarz ,0 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 6

23 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski do obu etapów i otrzymali dyplom 512[05] Kucharz małej gastronomii ,2 522[01] Sprzedawca ,3 613[01] Rolnik [04] Mechanik pojazdów samochodowych [05] Kucharz małej gastronomii ,7 522[01] Sprzedawca ,4 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,3 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,9 741[02] Piekarz [01] Stolarz 1 0 0,0 512[05] Kucharz małej gastronomii ,9 522[01] Sprzedawca ,9 613[01] Rolnik [03] Ślusarz 1 0 0,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [05] Kucharz małej gastronomii ,0 522[01] Sprzedawca ,9 712[06] Murarz ,6 722[03] Ślusarz [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [05] Kucharz małej gastronomii ,3 522[01] Sprzedawca ,2 722[03] Ślusarz [02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń [04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Introligator [03] Rzeźnik-wędliniarz [05] Kucharz małej gastronomii ,2 522[01] Sprzedawca ,7 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ,9 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,9 724[05] Elektromechanik ,1 742[01] Stolarz ,0 512[05] Kucharz małej gastronomii ,9 522[01] Sprzedawca ,0 712[06] Murarz [04] Mechanik pojazdów samochodowych ,7 724[01] Elektryk [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,6 741[02] Piekarz ,6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 7

24 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg m. Olsztyn do obu etapów i otrzymali dyplom 512[05] Kucharz małej gastronomii ,1 522[01] Sprzedawca ,6 613[01] Rolnik ,7 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń ,2 741[01] Cukiernik [01] Stolarz [05] Kucharz małej gastronomii [01] Sprzedawca ,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych ,8 512[05] Kucharz małej gastronomii [01] Fryzjer [01] Sprzedawca ,4 722[03] Ślusarz ,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Piekarz [05] Kucharz małej gastronomii ,3 513[02] Opiekun medyczny [01] Fryzjer ,9 522[01] Sprzedawca ,7 712[02] Cieśla [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,0 714[03] Lakiernik [04] Mechanik pojazdów samochodowych [01] Elektryk ,0 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,0 724[05] Elektromechanik [05] Kucharz małej gastronomii ,4 513[02] Opiekun medyczny ,1 522[01] Sprzedawca ,7 712[06] Murarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,2 722[02] Operator obrabiarek skrawających ,9 722[03] Ślusarz 2 0 0,0 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych [02] Elektromechanik pojazdów samochodowych ,7 724[05] Elektromechanik ,0 731[04] Optyk-mechanik 2 0 0,0 741[01] Cukiernik ,0 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ,5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 8

25 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku Wykres 2. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego technika, technika uzupełniające i szkoły policealne bartoszycki 48,6% braniewski 57,8% działdowski 66,8% elbląski 88,4% ełcki giżycki gołdapski 58,7% 57,5% 64,7% iławski 75,1% kętrzyński 58,1% lidzbarski 69,3% m. Elbląg 62,6% m. Olsztyn mrągowski nidzicki nowomiejski 71,7% 66,7% 65,4% 68,9% olecki 42,7% olsztyński ostródzki piski 56,8% 55,8% 61,5% szczycieński węgorzewski 77,9% 79,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% absolwentów, którzy zawodowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 9

26 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku Tabela 4. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci techników i szkół policealnych województwo warmińsko-mazurskie do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 311[02] Technik analityk , ,6 311[04] Technik budownictwa , , ,7 311[07] Technik elektronik , , ,4 311[08] Technik elektryk , , ,1 311[10] Technik geodeta , , ,5 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji , , ,0 311[20] Technik mechanik , , ,6 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa , , ,4 311[24] Technik ochrony środowiska , , ,7 311[26] Technik odlewnik , , ,0 311[32] Technik technologii drewna , , ,0 311[37] Technik telekomunikacji , ,7 311[45] Technik drogownictwa , , ,5 311[50] Technik mechatronik , , ,3 311[52] Technik pojazdow samochodowych , , ,7 312[01] Technik informatyk , , ,2 312[02] Technik teleinformatyk , , ,4 313[01] Fototechnik , ,7 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy , ,5 321[02] Technik leśnik , , ,3 321[05] Technik rolnik , , ,8 321[07] Technik architektury krajobrazu , , ,4 321[09] Technik technologii żywności , , ,2 10

27 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego , , ,4 322[01] Asystentka stomatologiczna , ,0 322[03] Higienistka stomatologiczna , ,8 322[06] Ratownik medyczny , , ,2 322[10] Technik farmaceutyczny , , ,0 322[12] Technik masażysta , ,4 322[14] Technik weterynarii , ,7 322[15] Terapeuta zajęciowy , , ,7 322[16] Technik optyk , , ,4 322[19] Technik elektroradiolog , , ,8 322[20] Dietetyk [21] Opiekunka dziecięca , , ,6 341[01] Technik agrobiznesu , , ,0 341[02] Technik ekonomista , , ,5 341[03] Technik handlowiec , , ,1 341[04] Technik hotelarstwa , , ,6 341[05] Technik obsługi turystycznej , , ,6 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych , , ,2 342[01] Technik organizacji reklamy , ,0 342[02] Technik spedytor , , ,7 342[04] Technik logistyk , , ,0 342[05] Technik transportu drogowego , , ,7 343[01] Technik administracji , , ,8 346[03] Opiekunka środowiskowa , [04] Opiekun w domu pomocy społecznej

28 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku do etapu pisemnego zdali etap pisemny do etapu praktycznego zdali etap praktyczny i otrzymali dyplom % % % 347[09] Florysta , , ,6 412[01] Technik rachunkowości , , ,1 419[01] Technik prac biurowych , , ,0 512[01] Kelner , , ,3 512[02] Kucharz , , ,4 514[02] Technik usług fryzjerskich , , ,8 514[03] Technik usług kosmetycznych , , ,1 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia , , ,7 12

29 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku Tabela 5. Zdawalność potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach z podziałem na zawody absolwenci techników i szkół policealnych województwo warmińsko-mazurskie i otrzymali dyplom 311[20] Technik mechanik ,6 311[50] Technik mechatronik ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,7 bartoszycki braniewski działdowski elbląski 312[01] Technik informatyk ,9 341[02] Technik ekonomista ,5 341[03] Technik handlowiec ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,0 343[01] Technik administracji ,2 311[04] Technik budownictwa ,3 312[01] Technik informatyk ,8 341[03] Technik handlowiec ,7 341[04] Technik hotelarstwa ,7 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,7 342[02] Technik spedytor ,7 343[01] Technik administracji ,0 311[04] Technik budownictwa ,0 311[50] Technik mechatronik ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,5 312[01] Technik informatyk ,5 321[02] Technik leśnik ,3 321[05] Technik rolnik [07] Technik architektury krajobrazu ,4 322[03] Higienistka stomatologiczna ,7 322[12] Technik masażysta [02] Technik ekonomista ,8 341[03] Technik handlowiec [04] Technik hotelarstwa ,3 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,0 343[01] Technik administracji ,8 412[01] Technik rachunkowości ,5 514[02] Technik usług fryzjerskich ,5 514[03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [04] Technik logistyk ,6 13

30 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku ełcki giżycki i otrzymali dyplom 311[04] Technik budownictwa [07] Technik elektronik ,0 311[08] Technik elektryk ,6 311[24] Technik ochrony środowiska ,1 311[50] Technik mechatronik ,3 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,5 312[01] Technik informatyk ,0 321[07] Technik architektury krajobrazu ,7 321[09] Technik technologii żywności ,6 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 0 0,0 322[06] Ratownik medyczny ,0 322[10] Technik farmaceutyczny ,2 322[12] Technik masażysta ,3 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,4 341[03] Technik handlowiec ,9 341[04] Technik hotelarstwa ,1 341[05] Technik obsługi turystycznej ,0 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,4 342[04] Technik logistyk ,7 343[01] Technik administracji ,2 512[01] Kelner ,5 514[02] Technik usług fryzjerskich ,9 514[03] Technik usług kosmetycznych ,1 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0 311[04] Technik budownictwa ,3 311[07] Technik elektronik ,3 311[08] Technik elektryk ,3 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji ,0 311[50] Technik mechatronik ,5 312[01] Technik informatyk ,0 312[02] Technik teleinformatyk 9 0 0,0 321[05] Technik rolnik ,3 321[07] Technik architektury krajobrazu ,2 322[06] Ratownik medyczny ,5 322[12] Technik masażysta ,2 14

31 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku i otrzymali dyplom 341[01] Technik agrobiznesu ,0 341[02] Technik ekonomista ,2 341[03] Technik handlowiec ,6 giżycki iławski kętrzyński 341[04] Technik hotelarstwa ,8 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,0 343[01] Technik administracji ,9 412[01] Technik rachunkowości [03] Technik usług kosmetycznych ,0 311[04] Technik budownictwa ,7 311[08] Technik elektryk ,0 311[20] Technik mechanik 5 0 0,0 311[32] Technik technologii drewna ,7 311[45] Technik drogownictwa ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,3 312[01] Technik informatyk ,6 321[05] Technik rolnik ,2 322[06] Ratownik medyczny ,5 322[10] Technik farmaceutyczny [02] Technik ekonomista ,0 341[03] Technik handlowiec ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,2 341[05] Technik obsługi turystycznej ,9 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,0 343[01] Technik administracji ,0 412[01] Technik rachunkowości ,4 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,9 311[04] Technik budownictwa ,7 311[08] Technik elektryk ,8 311[20] Technik mechanik ,3 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa ,6 311[32] Technik technologii drewna ,0 312[01] Technik informatyk ,5 321[07] Technik architektury krajobrazu ,0 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,9 322[10] Technik farmaceutyczny ,0 322[21] Opiekunka dziecięca ,0 341[01] Technik agrobiznesu [02] Technik ekonomista ,0 15

32 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku i otrzymali dyplom 341[03] Technik handlowiec ,5 kętrzyński lidzbarski mrągowski nidzicki olecki 341[05] Technik obsługi turystycznej ,0 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,6 343[01] Technik administracji ,7 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,2 311[20] Technik mechanik ,2 312[01] Technik informatyk ,3 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,2 341[02] Technik ekonomista ,3 341[03] Technik handlowiec ,3 341[04] Technik hotelarstwa ,9 343[01] Technik administracji ,3 311[20] Technik mechanik ,0 312[01] Technik informatyk ,9 321[05] Technik rolnik ,1 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,1 341[02] Technik ekonomista ,0 341[04] Technik hotelarstwa ,4 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,4 342[04] Technik logistyk ,9 412[01] Technik rachunkowości 1 0 0,0 512[02] Kucharz ,9 311[04] Technik budownictwa ,0 311[20] Technik mechanik ,6 311[32] Technik technologii drewna 5 0 0,0 321[05] Technik rolnik ,7 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,9 341[01] Technik agrobiznesu ,3 341[02] Technik ekonomista ,8 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,2 341[01] Technik agrobiznesu ,4 341[02] Technik ekonomista ,0 341[03] Technik handlowiec ,4 311[04] Technik budownictwa ,3 311[10] Technik geodeta ,7 311[20] Technik mechanik ,0 311[24] Technik ochrony środowiska ,0 312[01] Technik informatyk ,3 16

33 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku i otrzymali dyplom 321[05] Technik rolnik ,3 321[07] Technik architektury krajobrazu ,3 322[01] Asystentka stomatologiczna 1 0 0,0 322[20] Dietetyk olecki olsztyński ostródzki piski piski 341[02] Technik ekonomista ,4 341[04] Technik hotelarstwa [07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,0 342[04] Technik logistyk 4 0 0,0 343[01] Technik administracji 4 0 0,0 311[20] Technik mechanik ,9 312[01] Technik informatyk ,8 321[05] Technik rolnik ,8 341[02] Technik ekonomista ,3 341[04] Technik hotelarstwa [20] Technik mechanik ,0 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,0 312[01] Technik informatyk ,4 321[05] Technik rolnik ,1 321[07] Technik architektury krajobrazu ,9 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,5 341[01] Technik agrobiznesu ,5 341[02] Technik ekonomista ,5 341[04] Technik hotelarstwa ,7 341[05] Technik obsługi turystycznej ,0 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,8 343[01] Technik administracji ,3 512[02] Kucharz ,3 514[03] Technik usług kosmetycznych ,7 311[20] Technik mechanik [22] Technik mechanizacji rolnictwa ,8 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,3 312[01] Technik informatyk ,0 321[02] Technik leśnik ,0 321[07] Technik architektury krajobrazu ,5 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,1 341[02] Technik ekonomista ,9 341[04] Technik hotelarstwa ,9 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,7 343[01] Technik administracji ,6 17

34 Informacja wstępna o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2013 roku i otrzymali dyplom 312[01] Technik informatyk ,0 341[01] Technik agrobiznesu ,9 341[02] Technik ekonomista ,5 szczycieński gołdapski węgorzewski m. Elbląg 341[03] Technik handlowiec ,6 341[04] Technik hotelarstwa ,6 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych [01] Kelner ,0 512[02] Kucharz ,7 311[20] Technik mechanik ,3 341[03] Technik handlowiec ,7 341[05] Technik obsługi turystycznej ,3 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych ,3 312[01] Technik informatyk ,0 341[02] Technik ekonomista ,9 343[01] Technik administracji ,7 311[02] Technik analityk ,0 311[04] Technik budownictwa ,0 311[07] Technik elektronik ,4 311[08] Technik elektryk ,0 311[20] Technik mechanik ,0 311[26] Technik odlewnik ,0 311[50] Technik mechatronik ,6 311[52] Technik pojazdow samochodowych ,0 312[01] Technik informatyk ,9 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,7 321[05] Technik rolnik ,7 321[07] Technik architektury krajobrazu ,0 321[09] Technik technologii żywności ,3 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,0 322[01] Asystentka stomatologiczna ,0 322[03] Higienistka stomatologiczna [06] Ratownik medyczny ,7 322[10] Technik farmaceutyczny ,0 322[12] Technik masażysta ,0 322[14] Technik weterynarii ,7 322[15] Terapeuta zajęciowy [02] Technik ekonomista ,1 341[03] Technik handlowiec ,3 341[04] Technik hotelarstwa [05] Technik obsługi turystycznej 1 0 0,0 18

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2012 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie EGZAMINY ZAWODOWE 2013 - podsumowanie Osiągnięcia zdających z województwa warmińsko-mazurskiego Stary egzamin zawodowy - dane statystyczne (sesja letnia) Egzamin dla absolwentów zsz i szkół policealnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum Załącznik do uchwały nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ROK SZKOLNY 2012/2013 TYP SZKOŁY ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WG STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w województwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2015 Jaworzno, 18 grudnia 2015 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2017 Praussa

Bardziej szczegółowo