2. Zdawalność egzaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zdawalność egzaminu"

Transkrypt

1 W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach. W tabelach przedstawiono zdawalność egzaminu zawodowego dla typów szkół w okręgu i według województw. Na wykresach w tej części przedstawiono sumaryczne wskaźniki zdawalności w typach szkół i województwach. Objaśnienia do tabel: 2. Zdawalność egzaminu Przystąpili - liczba osób, która przystąpiła do egzaminu zawodowego (etapu egzaminu). Zdali - liczba osób, która zdała egzamin zawodowy (etap egzaminu). - wskaźnik zdawalności. Etap pisemny - liczby tych, którzy /zdali etap pisemny egzaminu. Etap praktyczny - liczby tych, którzy /zdali etap praktyczny egzaminu. Razem - liczby tych, którzy przynajmniej do jednego etapu egzaminu () i tych, którzy potwierdzający kwalifikacje zawodowe (zdali) W tabelach ujęto wszystkich zdających, których szkoły macierzyste znajdują się w zasięgu OKE we Wrocławiu, zarówno zdających po raz pierwszy, jak i poprawiających niezdane egzaminy (etapy). Nie ujęto zdających etap praktyczny w zawodach ZSZ, pochodzących z innych OKE.

2 2. Zdawalność egzaminu Tabele: 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ w okręgu OKE we Wrocławiu 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w okręgu OKE we Wrocławiu 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 4. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SZKOLE POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 5. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 7. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 8. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 9. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SZKOLE POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 10. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 11. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 12. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 13. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ (w okręgu OKE we Wrocławiu) 14. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZAWODACH ZSZ (w okręgu OKE we Wrocławiu) Wykresy: Zdawalność egzaminu zawodowego w woj. dolnośląskim według etapów egzaminu i typów szkół Zdawalność egzaminu zawodowego w woj. opolskim według etapów egzaminu i typów szkół

3 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ w okręgu OKE we Wrocławiu 311[02] TECHNIK ANALITYK 1 0 0, , ,0 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,8 311[06] TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH , , ,3 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,2 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,3 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,7 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO , , ,9 311[19] TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,6 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA , , ,5 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,3 311[28] TECHNIK POLIGRAF , , ,7 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ , , ,6 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,5 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,0 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,8 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,3 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA , , ,6 311[50] TECHNIK MECHATRONIK , , ,3 311[97] TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ , , ,5 311[98] Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,1 312[02] TECHNIK TELEINFORMATYK , , ,1 313[01] FOTOTECHNIK , , ,1 313[06] ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU , , ,8 314[02] TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ , , ,6 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,2 321[01] TECHNIK HODOWCA KONI , , ,1 321[02] TECHNIK LEŚNIK , , ,7 321[03] TECHNIK OGRODNIK , , ,0 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,0 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,8 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,0 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,9 322[01] ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[03] HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[06] RATOWNIK MEDYCZNY , , ,4 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,2 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,2 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,8 322[15] TERAPEUTA ZAJĘCIOWY , , ,9 322[17] PROTETYK SŁUCHU , , ,2 322[19] TECHNIK ELEKTRORADIOLOG , , ,0 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,0 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,4 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,5 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,3 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,0 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,7

4 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ w okręgu OKE we Wrocławiu 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,2 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,6 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,7 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,5 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,5 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,3 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,4 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,2 348[02] TECHNIK ARCHIWISTA , ,0 348[03] TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ , , ,5 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,3 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,4 421[01] TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,9 512[02] KUCHARZ , , ,4 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,1 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,2 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,1 712[07] RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY , , ,9 SUMA , , ,5

5 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w okręgu OKE we Wrocławiu 313[05] FOTOGRAF [05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,1 514[01] FRYZJER , , ,8 522[01] SPRZEDAWCA , , ,7 613[01] ROLNIK , , ,3 621[01] OGRODNIK , , ,8 711[04] KAMIENIARZ , , ,2 712[01] BETONIARZ - ZBROJARZ , , ,0 712[04] MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 0 0, , ,0 712[06] MURARZ , , ,9 713[01] DEKARZ , , ,0 MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ 713[02] SANITARNYCH , , ,5 713[03] MONTER SIECI KOMUNALNYCH , , ,0 713[05] POSADZKARZ , , ,7 713[06] TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE [01] MALARZ - TAPECIARZ , , ,9 714[03] LAKIERNIK , , ,1 721[01] BLACHARZ , , ,7 721[03] BLACHARZ SAMOCHODOWY , , ,7 722[02] OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH , , ,2 722[03] ŚLUSARZ , , ,1 723[02] MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ , , ,2 723[03] MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH , , ,5 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,9 724[01] ELEKTRYK , , ,0 724[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,0 724[05] ELEKTROMECHANIK , , ,7 725[01] MONTER - ELEKTRONIK , , ,7 MONTER SIECI I URZĄDZEŃ 725[02] TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,5 725[03] MONTER - MECHATRONIK , , ,0 731[01] MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH , , ,7 734[02] INTROLIGATOR , , ,1 741[01] CUKIERNIK , , ,3 741[02] PIEKARZ , , ,0 741[03] RZEŹNIK - WĘDLINIARZ , , ,7 742[01] STOLARZ , , ,0 743[01] KRAWIEC , , ,6 743[03] TAPICER , , ,0 744[01] KALETNIK , , ,0 825[01] DRUKARZ , , ,0 913[01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ , , ,4 SUMA , , ,1

6 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 311[02] TECHNIK ANALITYK 1 0 0, , ,0 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,5 311[06] TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH , , ,3 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,1 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,0 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,6 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO , , ,9 311[19] TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,5 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,2 311[28] TECHNIK POLIGRAF , , ,7 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ , , ,6 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,8 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,0 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,8 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,5 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA , , ,6 311[50] TECHNIK MECHATRONIK , , ,3 311[97] TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ , , ,5 311[98] Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,8 312[02] TECHNIK TELEINFORMATYK , , ,1 313[01] FOTOTECHNIK , , ,1 313[06] ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU , , ,8 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,8 321[01] TECHNIK HODOWCA KONI , , ,1 321[02] TECHNIK LEŚNIK , , ,7 321[03] TECHNIK OGRODNIK , , ,8 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,5 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,6 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,1 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,5 322[01] ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[03] HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[06] RATOWNIK MEDYCZNY , , ,4 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,1 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,8 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,7 322[15] TERAPEUTA ZAJĘCIOWY , , ,6 322[17] PROTETYK SŁUCHU , , ,2 322[19] TECHNIK ELEKTRORADIOLOG , , ,0 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,2 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,5 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,1 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,2 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,8 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,3 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,1 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,0 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,7

7 3. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,4 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,1 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,7 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,5 348[02] TECHNIK ARCHIWISTA , ,0 348[03] TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ , , ,5 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,9 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,7 421[01] TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,9 512[02] KUCHARZ , , ,5 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,9 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,4 712[07] RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY , , ,9 SUMA , , ,9

8 4. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SZKOLE POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,4 311[06] TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH , , ,3 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,3 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,7 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,4 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,7 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,6 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,7 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,0 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,5 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA , , ,0 311[50] TECHNIK MECHATRONIK , , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,8 312[02] TECHNIK TELEINFORMATYK , , ,1 313[01] FOTOTECHNIK , , ,1 313[06] ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU , , ,8 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,8 321[01] TECHNIK HODOWCA KONI , , ,6 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,4 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,8 322[01] ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[03] HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA , , ,0 322[06] RATOWNIK MEDYCZNY , , ,4 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,1 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,4 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,2 322[15] TERAPEUTA ZAJĘCIOWY , , ,6 322[17] PROTETYK SŁUCHU , , ,2 322[19] TECHNIK ELEKTRORADIOLOG , , ,0 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,2 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,4 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,7 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,6 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,2 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,3 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,3 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,0 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,7 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,4 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,1 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,7 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,5 348[02] TECHNIK ARCHIWISTA , ,0 348[03] TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ , , ,5 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,9 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,7 421[01] TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,0 512[02] KUCHARZ , , ,5 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,5

9 4. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SZKOLE POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,9 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,4 712[07] RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY , , ,9 SUMA , , ,8 w tym szkoły niepubliczne 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,0 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,6 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,0 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,8 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,7 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,3 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,9 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,5 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA , , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,2 313[01] FOTOTECHNIK , , ,1 313[06] ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU , , ,8 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,8 321[01] TECHNIK HODOWCA KONI , , ,3 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,9 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,8 322[06] RATOWNIK MEDYCZNY , , ,7 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,4 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,7 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,2 322[17] PROTETYK SŁUCHU , , ,2 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,0 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,0 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , ,0 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,1 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,6 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,2 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,1 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,2 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,9 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,4 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,0 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,0 348[02] TECHNIK ARCHIWISTA , ,0 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,5 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,6 421[01] TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,0 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,5 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,9 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,3 SUMA , , ,4

10 5. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 311[02] TECHNIK ANALITYK 1 0 0, , ,0 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,0 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,9 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,9 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,5 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO , , ,3 311[19] TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,5 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,1 311[28] TECHNIK POLIGRAF , , ,7 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ , , ,4 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,8 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,0 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,4 311[45] TECHNIK DROGOWNICTWA , , ,4 311[50] TECHNIK MECHATRONIK , , ,8 311[97] TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ , , ,5 311[98] Technik agroturystyki (eksperyment pedagogiczny) , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,9 321[01] TECHNIK HODOWCA KONI , , ,9 321[02] TECHNIK LEŚNIK , , ,7 321[03] TECHNIK OGRODNIK , , ,8 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,5 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,0 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,2 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,0 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,5 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,7 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,6 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,2 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,7 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,8 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,4 421[01] TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,0 SUMA , , ,6

11 6. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,0 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,7 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,8 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,3 311[30] TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ , , ,0 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,2 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,3 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,0 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,8 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,1 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,4 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,3 512[02] KUCHARZ , , ,0 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,8 SUMA , , ,5

12 7. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 313[05] FOTOGRAF [05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,8 514[01] FRYZJER , , ,6 522[01] SPRZEDAWCA , , ,3 613[01] ROLNIK , , ,3 621[01] OGRODNIK , , ,2 711[04] KAMIENIARZ , , ,2 712[01] BETONIARZ - ZBROJARZ , , ,0 712[04] MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 0 0, , ,0 712[06] MURARZ , , ,9 713[01] DEKARZ , , ,0 713[02] MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,8 713[03] MONTER SIECI KOMUNALNYCH , , ,0 713[05] POSADZKARZ , , ,0 713[06] TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE [01] MALARZ - TAPECIARZ , , ,8 714[03] LAKIERNIK 5 0 0, , ,0 721[01] BLACHARZ , , ,0 721[03] BLACHARZ SAMOCHODOWY , , ,1 722[02] OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH , , ,6 722[03] ŚLUSARZ , , ,4 723[02] MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ , , ,3 723[03] MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH , , ,0 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,6 724[01] ELEKTRYK , , ,8 724[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,7 724[05] ELEKTROMECHANIK , , ,0 725[01] MONTER - ELEKTRONIK , , ,7 725[02] MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH , , ,5 725[03] MONTER - MECHATRONIK , , ,0 731[01] MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH , , ,7 734[02] INTROLIGATOR , , ,1 741[01] CUKIERNIK , , ,4 741[02] PIEKARZ , , ,6 741[03] RZEŹNIK - WĘDLINIARZ , , ,0 742[01] STOLARZ , , ,2 743[01] KRAWIEC , , ,4 743[03] TAPICER [01] KALETNIK , , ,0 825[01] DRUKARZ , , ,0 913[01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ , ,0 suma , , ,8 w tym pracownicy młodociani 313[05] FOTOGRAF [05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,9 514[01] FRYZJER , , ,0 522[01] SPRZEDAWCA , , ,2 613[01] ROLNIK , , ,6 621[01] OGRODNIK , , ,0

13 7. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 712[01] BETONIARZ - ZBROJARZ , , ,0 712[04] MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 0 0, , ,0 712[06] MURARZ , , ,6 713[02] MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,7 713[03] MONTER SIECI KOMUNALNYCH , , ,0 714[03] LAKIERNIK 5 0 0, , ,0 721[01] BLACHARZ , , ,0 721[03] BLACHARZ SAMOCHODOWY , , ,7 722[02] OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH , , ,5 722[03] ŚLUSARZ , , ,4 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,8 724[01] ELEKTRYK , , ,0 724[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,0 724[05] ELEKTROMECHANIK , , ,7 741[01] CUKIERNIK , , ,3 741[02] PIEKARZ , , ,0 741[03] RZEŹNIK - WĘDLINIARZ , , ,0 742[01] STOLARZ , , ,0 743[01] KRAWIEC , , ,0 743[03] TAPICER [01] DRUKARZ , , ,0 suma , , ,8

14 8. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,4 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,4 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,2 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,3 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA , , ,5 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,2 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,9 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,0 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,6 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,6 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,3 314[02] TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ , , ,6 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,7 321[02] TECHNIK LEŚNIK , , ,7 321[03] TECHNIK OGRODNIK , , ,7 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,7 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,0 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,1 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,0 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,1 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,5 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,2 322[15] TERAPEUTA ZAJĘCIOWY , , ,6 322[19] TECHNIK ELEKTRORADIOLOG , , ,0 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,0 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,8 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,5 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,3 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,5 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,2 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,5 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,9 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,9 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,0 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,8 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,9 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,5 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,8 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,0 512[02] KUCHARZ , , ,5 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,9 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,3 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,2 SUMA , , ,0

15 9. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W SZKOLE POLICEALNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,7 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,0 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,3 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,7 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,4 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,7 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,1 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,5 322[15] TERAPEUTA ZAJĘCIOWY , , ,6 322[19] TECHNIK ELEKTRORADIOLOG , , ,0 322[21] OPIEKUNKA DZIECIĘCA , , ,0 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,7 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,4 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , ,0 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,3 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,2 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,9 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,4 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,8 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,9 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,5 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,8 419[01] TECHNIK PRAC BIUROWYCH , , ,0 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,4 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,3 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,2 SUMA , , ,7 w tym szkoły niepubliczne 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,7 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,9 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , , ,1 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,7 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY , , ,9 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,8 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,0 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,7 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,4 342[01] TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY , , ,9 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,4 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,1 346[02] ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,0 346[04] OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,0 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI , , ,8 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,4 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH , , ,1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA , , ,2 SUMA , , ,5

16 10. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,2 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,4 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,7 311[10] TECHNIK GEODETA , , ,0 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,6 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA , , ,7 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA , , ,1 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,0 311[34] TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY , , ,0 311[37] TECHNIK TELEKOMUNIKACJI , , ,6 311[39] TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,6 314[02] TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ , , ,6 321[02] TECHNIK LEŚNIK , , ,7 321[03] TECHNIK OGRODNIK , , ,7 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,7 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU , , ,8 321[09] TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI , , ,1 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,0 322[14] TECHNIK WETERYNARII , , ,2 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,6 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,7 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,8 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,3 341[07] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH , , ,5 342[02] TECHNIK SPEDYTOR , , ,9 342[04] TECHNIK LOGISTYK , , ,9 512[02] KUCHARZ , , ,5 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH , , ,5 SUMA , , ,4

17 11. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 311[04] TECHNIK BUDOWNICTWA , , ,1 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , , ,0 311[08] TECHNIK ELEKTRYK , , ,7 311[20] TECHNIK MECHANIK , , ,3 311[22] TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA , , ,6 311[32] TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA , , ,0 321[10] TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO , , ,4 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,7 SUMA , , ,3

18 12. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,7 514[01] FRYZJER , , ,0 522[01] SPRZEDAWCA , , ,2 621[01] OGRODNIK , , ,5 712[06] MURARZ , , ,7 713[02] MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,5 713[05] POSADZKARZ 1 0 0, ,0 714[01] MALARZ - TAPECIARZ , , ,8 714[03] LAKIERNIK , , ,0 721[01] BLACHARZ , , ,6 721[03] BLACHARZ SAMOCHODOWY , , ,7 722[02] OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH , , ,7 722[03] ŚLUSARZ , , ,8 723[02] MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ , , ,0 723[03] MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH , , ,2 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,5 724[01] ELEKTRYK , , ,1 724[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,0 724[05] ELEKTROMECHANIK , , ,7 725[01] MONTER - ELEKTRONIK , , ,0 731[01] MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ , , ,7 PRECYZYJNYCH 741[01] CUKIERNIK , , ,8 741[02] PIEKARZ , , ,9 741[03] RZEŹNIK - WĘDLINIARZ , , ,5 742[01] STOLARZ , , ,5 743[01] KRAWIEC , , ,0 743[03] TAPICER , , ,0 825[01] DRUKARZ , ,0 913[01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ , , ,0 SUMA , , ,2 w tym pracownicy młodociani 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,8 514[01] FRYZJER , , ,0 522[01] SPRZEDAWCA , , ,9 712[06] MURARZ , , ,7 713[02] MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH , , ,5 714[01] MALARZ - TAPECIARZ , , ,6 714[03] LAKIERNIK , , ,0 721[01] BLACHARZ , , ,6 721[03] BLACHARZ SAMOCHODOWY , , ,7 722[02] OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH , , ,5 722[03] ŚLUSARZ , , ,9 723[02] MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ , , ,0

19 12. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 723[03] MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH , , ,7 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,6 724[01] ELEKTRYK , , ,1 724[02] ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,0 724[05] ELEKTROMECHANIK , , ,9 725[01] MONTER - ELEKTRONIK , , ,0 731[01] MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ , , ,7 PRECYZYJNYCH 741[01] CUKIERNIK , , ,1 741[02] PIEKARZ , , ,0 741[03] RZEŹNIK - WĘDLINIARZ , , ,0 742[01] STOLARZ , , ,0 743[03] TAPICER , , ,0 825[01] DRUKARZ , ,0 913[01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ , , ,0 SUMA , , ,1

20 13. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZAWODACH TECHNIKUM I SZKOŁY POLICEALNEJ (w okręgu OKE we Wrocławiu) Niepełnosprawni ruchowo 311[07] TECHNIK ELEKTRONIK , ,0 312[01] TECHNIK INFORMATYK , , ,0 321[07] TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 1 0 0, , ,0 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU , , ,0 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,3 341[03] TECHNIK HANDLOWIEC , , ,0 341[05] TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ , , ,0 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI , , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Niesłyszący 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,0 341[01] TECHNIK AGROBIZNESU 1 0 0, , ,0 341[02] TECHNIK EKONOMISTA , , ,3 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,0 Niewidomi - brajl 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,0 Słabo widzący 16 pkt 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA , , ,5 341[04] TECHNIK HOTELARSTWA , , ,0 Słabo widzący 24 pkt 321[05] TECHNIK ROLNIK , , ,0 322[12] TECHNIK MASAŻYSTA 2 0 0, , ,0 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 1 0 0, , ,0 346[03] OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA , , ,0

21 14. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ZAWODACH ZSZ (w okręgu OKE we Wrocławiu) Niepełnosprawni ruchowo 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,2 613[01] ROLNIK , , ,0 621[01] OGRODNIK 4 0 0, , ,0 714[01] MALARZ - TAPECIARZ 1 0 0, , ,0 734[02] INTROLIGATOR , , ,0 741[01] CUKIERNIK 1 0 0, , ,0 742[01] STOLARZ , , ,0 743[01] KRAWIEC 1 0 0, , ,0 Niesłyszący 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 1 0 0, , ,0 734[02] INTROLIGATOR 4 0 0, ,0 742[01] STOLARZ , , ,0 743[01] KRAWIEC 9 0 0, , ,0 Upośledzeni w stopniu lekkim 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,7 522[01] SPRZEDAWCA , , ,7 621[01] OGRODNIK , , ,0 712[06] MURARZ 2 0 0, , ,0 714[01] MALARZ - TAPECIARZ 1 0 0, , ,0 721[01] BLACHARZ , , ,0 722[03] ŚLUSARZ , , ,0 723[03] MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 1 0 0, , ,0 723[04] MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , , ,0 741[01] CUKIERNIK , , ,7 742[01] STOLARZ , , ,2 743[01] KRAWIEC , , ,3 743[03] TAPICER [01] PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ , ,0 Słabo widzący 16 pkt 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,0 Słabo widzący 24 pkt 512[05] KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII , , ,0 522[01] SPRZEDAWCA , , ,0

22 Zdawalność egzaminu zawodowego w woj. dolnośląskim według etapów egzaminu i typów szkół ,0 90,9 87,5 85,8 80,2 92,9 w procentach ,0 49,9 61,9 59,8 44,6 42,6 32,9 31,5 67, ogółem policealne technikum technikum uzup. zsz etap pisemny etap praktyczny egzamin

23 Zdawalność egzaminu zawodowego w woj. opolskim według etapów egzaminu i typów szkół ,3 91,8 91,3 87,4 85,2 92, ,2 w procentach ,6 52,0 60,5 59,7 50,3 48,4 46,3 43, ogółem policealne technikum technikum uzup. zsz etap pisemny etap praktyczny egzamin

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZEPROWADZONEGO W SESJI LETNIEJ 2013 ROKU Dyrektorzy szkół i

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE. Technik technologii żywności 321[09] Technik technologii żywności 314403 Technikum Załącznik do uchwały nr 289/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ROK SZKOLNY 2012/2013 TYP SZKOŁY ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WG STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc

POWIAT KIELECKI. Liceum Ogólnokształcące. - klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, biologii, informatyki - 25 miejsc POWIAT KIELECKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6 tel./fax: (41) 31-15-033 e-mail:lobodzentyn@wp.pl www.zspbodzentyn.pl dyrektor mgr Janusz Szczygielski - klasa

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OSTRÓDA, 2 kwietnia 2009 1 Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBIŃSKI SZKOŁY STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNO-HIPOTERAPEUTYCZNEGO W LUBINIE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W LUBINIE 60,8 79,8

POWIAT LUBIŃSKI SZKOŁY STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNO-HIPOTERAPEUTYCZNEGO W LUBINIE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W LUBINIE 60,8 79,8 SZKOŁY STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNO-HIPOTERAPEUTYCZNEGO W LUBINIE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W LUBINIE 1 311[15] TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 8 1 12,5% 2 311[20] TECHNIK MECHANIK 5 4

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

X X Technik rolnik 321[05]

X X Technik rolnik 321[05] ROK SZKOLNY 2014/2015 LP. TYP SZKOŁY PLANOWANEUTWORZENIE PIERWSZEJ KLASY W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA W ISTNIEJĄCYCH JUŻ ODDZIAŁACH, W ZAWODACH: SYMBOL CYFROWY ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO 1 HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO Zawód Poważanie duże średnie małe trudno powiedzi eć Strażak 87 11 1 1 Profesor uniwersytetu 82 13 2 3 Robotnik wykwalifikowany, np. tokarz, murarz 81

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Okrzei 20 TERMINARZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRDODKU DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŚWIDNICKI POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ 79,5

POWIAT ŚWIDNICKI POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ 79,5 POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ 1 322[10] TECHNIK FARMACEUTYCZNY 31 22 71,0% POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BYSTRZYCY DOLNEJ I 70,5 83,4 79,5

Bardziej szczegółowo

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 1 311[08] TECHNIK ELEKTRYK 13 1 7,7% 2 311[20] TECHNIK MECHANIK 18 2 11,1% 3 312[01] TECHNIK INFORMATYK 48 37 77,1% 4 321[09]

Bardziej szczegółowo

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017)

`TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) `TECHNIKA, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Nauczane zawody (propozycje oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017) L.p Nazwa i adres szkoły Oferta edukacyjna w technikum Oferta edukacyjna w ZSZ Terminy Dni

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo