SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP. Anna Lenart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP. Anna Lenart"

Transkrypt

1 SAP SOLUTION MANAGER JAKO PLATFORMA IMPLEMENTACJI SYSTEMU MYSAP ERP Anna Lenart Wprowadzenie Wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania są prowadzone z wykorzystaniem metodyk implementacji wspomaganych narzędziami informatycznymi. Celem artykułu jest prezentacja platformy SAP Solution Manager jako zestawu metod i narzędzi implementacji systemu mysap ERP. W artykule opisano również system ERP jako zintegrowany system informatyczny zarządzania oraz ukazano specyfikę projektu wdrożeniowego tej klasy systemu. System ERP jako zintegrowany system informatyczny zarządzania Globalizacja rynku oraz dążenie do przewagi konkurencyjnej zwiększają wymagania w stosunku do systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Produktem technologii informacyjnej (IT), który umożliwia dostosowanie się firmy do nowych warunków gospodarowania jest zintegrowany system informatyczny zarządzania. Systemy zintegrowane umożliwiają planowanie i sterowanie procesami biznesowymi oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie zdarzeń gospodarczych [Lena05]. Cechą charakterystyczną systemów zintegrowanych jest ich orientacja na procesy logistyczne i finansowe.

2 W latach 90. XX wieku zaczęto stosować zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy ERP łączą dostawców i klientów w łańcuch dostaw, a także koordynują sprzedaż, marketing, produkcję, logistykę, zaopatrzenie, finanse, rozwój produktu i zasoby ludzkie [WaKr01]. Podstawą systemu ERP jest pakiet zarządzania finansami, który dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody zarządzania logistycznego, nakreślone przez APICS (American Production and Inventory Control Society) w standardzie MRP II (Manufacturing Resource Planning). Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania systemów ERP to: integracja informacji ze wszystkich działów przedsiębiorstwa, poprawa poziomu obsługi klientów, synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poprawa płynności finansowej. Rynek systemów ERP w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przegląd systemów ERP oferowanych na polskim rynku jest cyklicznie prezentowany w czasopismach [Zint06]. Najbardziej znanym systemem ERP jest mysap ERP niemieckiej firmy SAP (następca SAP R/3). System mysap ERP działa na platformie integracyjno-aplikacyjnej SAP NetWeaver. Platforma SAP NetWeaver udostępnia m.in.: portal korporacyjny, system business intelligence, system zarządzania wiedzą, mechanizmy integracji i zarządzania procesami biznesowymi, obsługę urządzeń mobilnych oraz narzędzie zarządzania rozwiązaniami SAP Solution Manager. W drugiej połowie lat 90. systemy ERP stały się niewystarczające do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Popularność zyskały inne rozwiązania informatyczne: systemy zarządzania relacjami z klientami CRM

3 (Customer Relationship Management), systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) oraz hurtownie danych. Rozwiązania te są, zintegrowane z systemami ERP [Adam04]. Organizacje gospodarcze powinny również nawiązywać pogłębione relacje z dostawcami SRM (Supplier Relationship Management) oraz stosować systemy zarządzania cyklem życia produktów PLM (Product Lifecycle Management) [Lena06]. W 2000 roku amerykańska firma analityczno-doradcza Gartner Group, której przypisuje się autorstwo pojęcia ERP, ogłosiła powstanie koncepcji ERP II (Enterprise Relationships Planning). Określiła ERP II jako zintegrowany system obejmujący i optymalizujący działanie wielu współpracujących ze sobą firm. W systemach tych stosuje się technologie internetowe, standard języka XML (Extensible Markup Language) oraz rozwiązania mobilne. Zgodnie z tą koncepcją pozostałe systemy informatyczne są łączone z systemami ERP [Lena05]. Przykładem systemu klasy ERP II jest pakiet rozwiązań biznesowych mysap Business Suite firmy SAP. Pakiet ten obejmuje: mysap ERP, mysap PLM, my SAP CRM, mysap SCM i mysap SRM. ERP pełni w koncepcji ERP II rolę systemu integrującego informacje dotyczące wewnętrznych procesów organizacji gospodarczych. System ERP jako jądro systemu ERP II stanowi podstawowy pakiet oprogramowania służący do zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Mimo, iż przedsiębiorstwa interesują się różnymi rozwiązaniami informatycznymi, które zwiększają efektywność i konkurencyjność, to systemy ERP nadal stanowią strategiczny element biznesu.

4 Specyfika projektu wdrożeniowego systemu ERP Wdrożenie systemu ERP jest złożonym projektem informatycznym, określanym jako kompleks skoordynowanych działań stanowiących praktyczną realizację systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Projekt informatyczny obejmuje cały cykl życia systemu informatycznego: od definicji wymagań, poprzez analizę problemu i projekt systemu, jego wdrożenie, aż po eksploatację użytkową oraz bieżącą eksploatację i rozwój. Ze względu na tematykę artykułu uwagę skupiono na projektach wdrożeniowych realizowanych z zastosowaniem modeli referencyjnych. Pozyskanie właściwego systemu informatycznego jest punktem wyjścia do prac wdrożeniowych. W przypadku implementacji systemów ERP w dużych organizacjach gospodarczych, prace wdrożeniowe prowadzone są najczęściej przez firmy konsultingowe z zastosowaniem metodyk implementacji wspomaganych narzędziami informatycznymi. Metodykę implementacji można określić jako sformalizowany, szczegółowy opis czynności wykonywanych w procesie wdrożenia, podzielnych na poszczególne fazy. Metodyka obejmuje wszelkie działania od przygotowania projektu, aż po testowanie wdrożonego systemu. Żadna z metodyk nie zapewnia sukcesu wdrożenia systemu ERP. Systematyzacja prac jest jedynie sposobem zapewnienia kontroli nad przebiegiem wdrożenia. Na potrzeby wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych ich producenci oraz firmy świadczące usługi wdrożeniowe stworzyły wiele metodyk implementacji (np. AcceleratedSAP). Ponadto wielu producentów (integratorów) posiada także narzędzia wspomagające proces wdrożenia systemu informatycznego (np. SAP Solution Manager).

5 Niezależnie od stosowanej metodyki można wyróżnić trzy cele projektu wdrożeniowego systemu ERP [Lena05]: dostosowanie przedsiębiorstwa do wymagań systemu, dopasowanie systemu do potrzeb przedsiębiorstwa, ostateczna weryfikacja systemu. Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymagań systemu obejmuje: przygotowanie organizacyjne (np. analiza procesów biznesowych), przygotowanie personelu eksploatacyjnego oraz przygotowanie bazy technicznej systemu. Dopasowanie systemu do potrzeb przedsiębiorstwa dotyczy: instalacji i konfiguracji parametrów oraz modyfikacji systemu (adaptacja lub kastomizacja systemu). Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkowej konieczna jest weryfikacja systemu informatycznego. Weryfikację realizuje się testowo eksploatując wdrażany system. Szczegółowej charakterystyki czynności wdrożeniowych dokonano w literaturze: [Flas06; KiSi05; Lena05; Shel05]. Poniżej opisano tylko analizę procesów biznesowych i konfigurację systemu ze względu na szczególne znaczenie tych działań. Każdy projekt wdrożeniowy systemu ERP jest poprzedzony niezbędnymi pracami analitycznymi. Aby skrócić czas trwania analizy procesów biznesowych, przygotować koncepcję biznesową oraz skonfigurować system, firmy konsultingowe stosują w projektach wdrożeniowych modele referencyjne oraz narzędzia informatyczne wspomagające korzystanie z tych modeli (np. ARIS for SAP NetWeaver firmy IDS Scheer). Modele referencyjne to wzorcowe rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne uwzględniające specyfikę branżową organizacji gospodarczej. Z doświadczeń konsultantów firmy IDS Scheer wynika, że zastosowanie branżowych modeli referencyjnych pozwala zaoszczędzić do 80% czasu

6 w realizacji projektu wdrożeniowego [Kasp05]. Narzędzie ARIS (Architecture of Integreted Information Systems) można używać w trakcie analiz przedwdrożeniowych, do opracowania ogólnej koncepcji procesów organizacji, realizacji szkoleń, testowania systemu i tworzenia dokumentacji wdrożonego systemu. Zastosowanie w projekcie wdrożeniowym systemu ERP modeli referencyjnych umożliwia [Gabr06; Kasp05]: procesowe zorientowanie wdrożenia, redukcję kosztów (skrócenie czasu wdrożenia), poprawę wyników (lepsze wykorzystanie koncepcji zarządzania), zmniejszenie ryzyka realizacji projektu. Mapa wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa przygotowana na bazie modelu referencyjnego jest wprowadzana do rozwiązania mysap ERP poprzez konfiguracje parametrów systemu w Przewodniku wdrożenia (ang. Implementation Guide IMG). System mysap ERP posiada ponad 8000 tabel konfiguracyjnych. Przewodnik wdrożenia jest narzędziem umożliwiającym konfigurację systemu dla każdego obszaru zarządzania. IMG odgrywa kluczową rolę w dostosowaniu systemu do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa [AnLa05; Kale01]. Duże znaczenie w projektach wdrożeniowych systemów ERP mają wiedza i doświadczenie zespołów wdrożeniowych. W strukturze kosztów inwestycji w system ERP wyróżnia się [Lena05]: licencje (do 45%), usługi wdrożeniowe (do 45%) i infrastrukturę techniczną (do 25%). Cena licencji zależy od liczby użytkowników, natomiast cena usług wdrożeniowych (np. szkolenia, usługi konsultingowe) od zakresu wdrożenia.

7 Geneza i zastosowanie platformy SAP Solution Manager w projekcie wdrożeniowym systemu mysap ERP Procesowo zorientowane wdrożenie systemu ERP jest dla firmy wielkim wyzwaniem i wymaga zastosowania odpowiedniej metodyki implementacji. Wraz z rozwojem rozwiązań biznesowych firma SAP wprowadza nowe metody i narzędzia implementacji. Zestaw narzędzi do zarządzania rozwiązaniami SAP Solution Manager (SSM) powstał w wyniku ewolucji wcześniej stosowanych przez firmę SAP metodyk i narzędzi implementacji takich jak: ASAP (dla systemu SAP R/3) i GlobalSAP (dla systemu mysap.com). SAP Solution Manager (SolMan) zawiera kluczowe koncepcje i narzędzia wprowadzone w ASAP i GlobalSAP, a przeznaczony jest dla pakietu rozwiązań biznesowych mysap Business Suite. Od czerwca 2003 roku SolMan zastąpił metodyki ASAP i GlobalSAP. Poniżej ukazano genezę i właściwości platformy SSM jako zestawu metod i narzędzi implementacji rozwiązań biznesowych firmy SAP oraz korzyści wynikające z jej zastosowania. W 1997 roku firma SAP wprowadziła metodykę AcceleratedSAP. Zastosowane w niej metody i narzędzia zostały oparte na wzorcach (np. listy kontrolne), które koncentrowały się przede wszystkim na konfiguracji funkcjonalnej i innych zadaniach związanych z realizacją projektu wdrożeniowego [Ande03]. Celem metodyki ASAP jest efektywna optymalizacja czasu, ludzi, jakości i innych zasobów stosowanych w procesie implementacji. Metodyka ASAP jest to zorientowana procesowo mapa wdrożenia (ang. Implementation Roadmap).

8 W 2000 roku w odpowiedzi na potrzebę szybszego wdrażania rozwiązań globalnych oferowanych przez firmę SAP, na bazie metodyki ASAP, wypracowano metodykę GlobalSAP. Zadaniem tej metodyki było przyspieszenie procesu instalacji rozwiązania mysap.com, poprzez zastosowanie najlepszych praktyk (ang. Best Practice), aby skrócić czas osiągania korzyści z implementacji [Ande03; AnLa05]. Większego znaczenia nabrały też branżowe modele referencyjne (SAP Reference Model) stosowane w procesie implementacji. Modele te zawierają najlepsze praktyki (tzn. zidentyfikowane procesy i role) i wspomagają dostarczanie rozwiązań z pakietu mysap Business Suite. SAP Best Practices umożliwia analizę i wdrożenie rozwiązania biznesowego. Zawiera predefiniowane scenariusze biznesowe, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać korzyści z implementacji bez konieczności czasochłonnej konfiguracji systemu. Rozwiązanie SAP Best Practices obejmuje trzy komponenty [SAPB07]: szczegółowe procedury wdrożenia krok po kroku; szczegółową dokumentację przeznaczoną do samokształcenia użytkowników lub przeprowadzenia analizy, a także szkolenia zespołu wdrożeniowego i użytkowników końcowych; pełne ustawienia prekonfiguracji, które umożliwiają realizację kluczowych procesów biznesowych. Na przełomie XX i XXI wieku uwagę koncentrowano głównie na zadaniach przedinstalacyjnych takich, jak: strategia implementacji, topologia systemu globalnego, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, standaryzacja globalnych procesów biznesowych oraz rozwój globalnych elementów (np. wzorce dokumentacji, standardowe struktury i ustawienia

9 IMG, formaty podstawowych danych i dokumentów) [Ande03]. Wspomniane kwestie umożliwiły realizowanie wdrożenia na zasadzie rollout, tzn. wykorzystaniu globalnych wzorców wielokrotnego użytku. To spowodowało powstanie spójnych standardów implementacji oraz obniżenie kosztów, a także podniesienie jakości wdrożenia. W 2001 roku firma SAP wprowadziła platformę SAP Solution Manager (Menedżer rozwiązań), która stanowi zestaw narzędzi do scentralizowanego i efektywnego zarządzania rozwiązaniami. Oferuje funkcjonalności umożliwiające przedsiębiorstwom nie tylko wdrażanie, ale także obsługę, monitorowanie oraz wspieranie rozwiązań SAP. W zakresie wdrożenia SSM oferuje metodykę ASAP, dokumentację, materiały informacyjne oraz zintegrowane zarządzanie dokumentami, które przyspiesza wdrożenia pakietu rozwiązań biznesowych mysap Business Suite. SSM umożliwia także efektywne administrowanie projektami wdrożeniowymi oraz scentralizowaną kontrolę nad wdrożeniami obejmującymi wiele komponentów. Ponadto Menedżer rozwiązań zapewnia dostęp do infrastruktury SAP (np. usługi serwisowe), materiały i narzędzia, które mają na celu zwiększenie niezawodności oprogramowania oraz obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji. Udostępniane materiały informacyjne to m.in.: mapa wdrożenia, dokumenty Best Practice i dokumentacja wdrożenia. W zakresie narzędzi można wyróżnić: platformę wdrożeniową, organizatora testów, narzędzia szkoleniowe, raporty dotyczące struktury systemów, help desk i monitorowanie rozwiązań. SSM umożliwia również centralne administrowanie rozwiązaniami SAP.

10 Metodyka implementacji SAP Solution Manager (powstała na bazie ASAP) to zorientowana procesowo, udoskonalona mapa wdrożenia, która obejmuje pięć faz scharakteryzowanych w tabeli 1. Fazy wdrażania według metodyki SAP Solution Manager Tabela 1 Nazwa fazy Charakterystyka Czas trwania Przygotowanie projektu (Project Preparation) Koncepcja biznesowa (Business Blueprint) Realizacja (Realization) Ostateczne przygotowania (Final Preparation) Uruchomienie i obsługa systemu (Go-live and Support) Stworzenie organizacji projektu i standardów jego realizacji Określenie sposobu działania firmy wspomaganej systemem Opracowanie prototypu rozwiązania z wykorzystaniem IMG Testy integracyjne prototypu, szkolenie użytkowników, transfer danych, przygotowanie środowiska pracy Rozpoczęcie eksploatacji i utrzymanie w ruchu dni dni dni dni dni Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [AnLa05; MoWa06; Szyj04] SolMan udostępnia nie tylko mapę wdrożenia, ale również udoskonaloną zawartość (przykładowe dokumenty, wzorce, repozytorium procesów biznesowych) i lepsze narzędzia zarządzania projektami. Monitorowanie projektu i możliwości raportowania rozbudowano o elektroniczne narzędzia szkoleniowe zorientowane na role (Learning Maps), które wykorzystują Internet do nauczania na bieżąco i wirtualne klasy. Dzięki temu zespół wdrożeniowy może szybko się dokształcać [AnLa05].

11 Najważniejsze zasoby udostępniane przez SSM w projektach wdrożeniowych m.in. rozwiązania mysap ERP to [Ande03]: narzędzia szkoleniowe, które umożliwiają transfer wiedzy niezbędnej do implementacji rozwiązania; udoskonalona mapa wdrożenia, która opisuje jak zorganizować realizację projektu implementacji rozwiązania; repozytorium procesów biznesowych, które określa rozwiązanie i jest częścią zestawu narzędzi monitorowania i raportowania; zawartość biznesowa, która oferuje dostęp do opartych na scenariuszach ogólnych opisów technicznych i wspólnych map biznesu; narzędzia kastomizacji, które stosują najlepsze praktyki w zakresie implementacji rozwiązań SAP. Platforma SAP Solution Manager dostarcza narzędzi umożliwiających konfigurowanie procesów biznesowych i dostosowanie ich do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Do kastomizacji można stosować ARIS for SAP NetWeaver firmy IDS Scheer. SAP XI (Exchange Infrastructure) jako komponent SAP NetWeaver udostępnia narzędzia do zarządzania cyklem życia procesów biznesowych [CAMo07]. SAP Solution Manager jako scentralizowana platforma zarządzania rozwiązaniami uwzględnia techniczne i biznesowe aspekty rozwiązań. Łączy procesy biznesowe z infrastrukturą informatyczną. W rezultacie upraszcza komunikację pomiędzy działem IT i obszarami działalności biznesowej oraz gwarantuje osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji w IT. Ponadto zapewnia intensywny transfer wiedzy dzięki dostępowi do najlepszych praktyk [SAPS07].

12 Podsumowując warto wskazać korzyści wynikające z zastosowania SSM jako narzędzia implementacji rozwiązań firmy SAP [Ande03]: wspomaga kluczowe działania w procesie implementacji i zawiera udoskonaloną mapę zarządzania rozwiązaniami; dostarcza procesowego podejścia do tworzenia koncepcji biznesowej, konfiguracji technicznej i testowania; wykorzystuje standardowe scenariusze implementacji; zawiera wbudowane monitorowanie projektu i możliwości raportowania oraz centralne repozytorium do przechowywania dokumentacji projektu; określa usługi i procesy niezbędne do zapewnienia bezproblemowej eksploatacji rozwiązania. SAP Solution Manager oferuje nowe możliwości w zakresie zarządzania rozwiązaniami, ponieważ obejmuje wszystkie istotne aspekty wdrożenia, eksploatacji i stałej optymalizacji rozwiązań informatycznych. Narzędzie zarządzania rozwiązaniami SolMan jest częścią platformy SAP NetWeaver, dlatego koszt jego użytkowania jest wliczony w roczne opłaty serwisowe za rozwiązania firmy SAP [SAPN07]. Literatura [Adam04] [Ande03] Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa Anderson G.W.: SAP Planning. Best Practices in Implementation, Sams Publishing, Indianapolis 2003.

13 [AnLa05] Anderson G.W., Larocca D.: Sams Teach Yourself SAP in 24 Hours, Sams Publishing, Indianapolis [CaMo07] Campbell S., Mohun V.: Mastering Enterprise SOA with SAP NetWeaver and mysap ERP, Wiley Publishing, Indianapolis [Flas06] Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa [Gabr06] Gabryelczyk R.: ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa [Kale01] Kale V.: SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice [Kasp05] Kasprzak T. (red.): Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa [KiSr05] Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa [Lena05] Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Uniwersytet Gdański, Gdańsk [Lena06] Lenart A.: Kierunki rozwoju systemów ERP, [w:] Kozielski S., Mrozek D., Matysiak B., Kasprowicz P. (red.): Bazy danych Struktury, algorytmy, metody, Wybrane technologie i zastosowania, WKiŁ, Warszawa [MoWa06] Monk E., Wagner B.: Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course Technology, Boston [SAPB07] SAP Best Practice, marzec [SAPN07] SAP NetWeaver, marzec [SAPS07] SAP Solution Manager, marzec 2007.

14 [Shel05] [Szyj04] [WaKr01] [Zint06] Sheldon D.H.: Class A ERP Implementation. Integrating Lean and Six Sigma, J. Ross Publishing, APICS, Boca Raton Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa Wallace T. F., Kremzar M. H.: ERP - Making It Happen. The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning, Wiley, New York Zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP, ComputerworldERP, czerwiec Informacje o autorach Dr Anna Lenart Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański ul. Piaskowa Sopot Polska Numer telefonu (fax) +48/58/

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego

1 System ERP jako model zintegrowanego systemu informatycznego Rozdział 30 Szkolenie użytkowników jako działanie krytyczne w projekcie wdrożeniowym systemu ERP Streszczenie. Celem rozdziału jest prezentacja własnej koncepcji szkolenia użytkowników systemu ERP. Jako

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP Anna Lenart Wprowadzenie W warunkach globalnej konkurencji rozwój organizacji jest ściśle związany z doskonaleniem systemów wspomagania organizacji.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju systemów ERP

Kierunki rozwoju systemów ERP Kierunki rozwoju systemów ERP Rozdział 21 Streszczenie. Rozdział ukazuje specyfikę oraz główne kierunki rozwoju systemów ERP (Enterprise Resource Planning). W drugiej połowie lat 90. zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0692 Zintegrowane systemy zarządzania Integrated Management Systems

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent więcej niż prosta aplikacja Cechy niefunkcjonalne systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Konrad ZARĘBA Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę funkcjonalności i elastyczności systemu informatycznego ERP

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie GIS w systemach ERP

Zastosowanie GIS w systemach ERP Rozdział 35 Zastosowanie GIS w systemach ERP Streszczenie. Jednym z atrybutów systemów ERP jest otwartość na inne systemy informatyczne. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie analizy, które poza

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i praktyczne metody wdrażania optymalnie działających procesów i zarządzania dokumentami elektronicznymi w narzędziach BPMS/DMS

Nowoczesne i praktyczne metody wdrażania optymalnie działających procesów i zarządzania dokumentami elektronicznymi w narzędziach BPMS/DMS Nowoczesne i praktyczne metody wdrażania optymalnie działających procesów i zarządzania dokumentami elektronicznymi w narzędziach BPMS/DMS Warszawa, 03.03.2015 AGENDA Informacje wprowadzające Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW I US UG

KATALOG PRODUKTÓW I US UG KATALOG PRODUKTÓW I US UG PORTAL KORPORACYJNY Nowoczesne miejsce pracy Wykorzystując możliwości portalu korporacyjnego stworzysz wygodne i efektywne miejsce pracy, publikacji dokumentów, współpracy grupowej.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Kontraktor - Analityk Biznesowy

Kontraktor - Analityk Biznesowy Kontraktor - Analityk Biznesowy Imię i nazwisko: Antal International_JC Lokalizacja: Warszawa Dostępność: 1 miesiąc Godzinowy koszt współpracy: 110 PLN + VAT Znajomość języków obcych: Angielski - Bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Autor Anna Papierowska Praca magisterska wykonana pod opieką dr inż. Dariusza Chaładyniaka mgr inż. Michała Wieteski

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami Dawid Doliński AGENDA 1. Przedstawienie Instytutu Logistyki i Magazynowania 2. Charakterystyka prac projektowych 3. Wskazanie korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 4.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas AGENDA Korzyści dla Twojej organizacji Kilka słów o nas

Bardziej szczegółowo