Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5"

Transkrypt

1 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe Opis przedmiotu Ewolucja, funkcjonalność i podstawowe zasady wdrażania systemów informatycznych zarzadzania Nazwa angielska: Kod przedmiotu: Status przedmiotu: Autor: Poziom studiów: Informatics in management Obowiazkowy Andrzej Dudek 1 Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS Wykłady 10/8 VI/VI Ćwiczenia 0/4 -/VI Laboratoria 30/21 VI/VI 3.0/4.0 Seminarium 0/0 -/- Inne 0/0 -/- Semestr: VI Forma zaliczenia: Zal Forma studiów: Słowa kluczowe: Stacjonarne / Niestacjonarne systemy informatyczne zarządzania Wymagania wstępne Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów Finanse, Mikroekonomia, Podstawy zarządzania, Technologia informacyjna Efekty i cele Cele kształcenia dla przedmiotu Kod C1 Opis Przekazanie wiedzy dotyczącej miejsca zintegrowanych systemów zarzadzania w przedsiębiorstwie Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej funkcjonalności i zasad pracy z systemami informatycznymi zarządzania Przekazanie wiedzy dotyczącej procesu wdrażania systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza W1 Ma podstawową wiedzę dotyczącą ewolucji systemów informatycznych zarządzania K_W09, K_W12 C1, W2 W3 Zna charakterystykę i funkcjonalność systemów klasy IM, MRP I, MRP II, ERP I, ERP II, SCM, CRM, WF Posiada wiedzę dotyczącą procesu wdrażania systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie K_W09, K_W12 K_W09, K_W12 C1, 1 z 5

2 W4 Wie, jakie korzyści może przynieść innowacyjnemu przedsiębiorstwu umiejętne stosowanie systemów informatycznych zarządzania K_W09 Umiejętności U1 Potrafi zainstalować system informatyczny zarządzania U2 U3 U4 U5 U6 Potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie moduł Finansów systemu Potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie moduł Zakupów systemu Potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie moduł Sprzedaży systemu Potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie moduł Produkcji systemu Potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie moduł Magazynu systemu Kompetencje społeczne K1 K2 K3 K4 Dostrzega znaczenie systemów informatycznych zarządzania w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki Rozumie, że stosowanie systemów informatycznych zarządzania sprzyja wyrównywaniu szans osób wykluczonych i niepełnosprawnych Rozumie znaczenie gospodarki opartej na wiedzy dla zrównoważonego rozwoju regionu i kraju Dostrzega korzyści wynikające z konsekwentnego dążenia do innowacyjności z użyciem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych w świetle strategii lizbońskiej i agendy lizbońskiej C1,, C1, C1,, Tematy zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty Ewolucja i kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem: zadania informatyki w zarządzaniu, struktura systemu informatycznego w organizacji, Systemy MRP, MRP II, ERP, CRM, Podstawowe założenia funkcjonalne, konstrukcyjne i technologiczne zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych, modele procesowe, struktura funkcjonalna i informacyjna zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych Algorytmizacja procesów w przedsiębiorstwie: wstęp do projektowania systemów, procesy algorytmiczne, metodyka CASE, metodyka Yourdona, metodyka Martina, metodyka SSADM, Diagramy ERD, STC, FHD, DFD, narzędzia typu RAD wspomagające tworzenie systemów informatycznych C1,, K1;K3;K4;W1;W C1,, K1;K3;W2;W3 2 z 5

3 Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia: architektura I funkcje hurtowni danych, repozytorium metadanych, narzędzia zapytań, analizy i raportowania, data mining, zarządzanie hurtownią danych, eksploracja danych, podstawy OnLine Analytical Processing (OLAP), Normalizowane i nienormalizowane struktury danych, normalizacja danych, model relacji jednostkowej, normalizowane dane i systemy OLAP, analiza danych przy użyciu wymiarów i faktów, tabele informacyjne, tabela faktów, kostki, usługi OLAP na przykładzie Microsoft SQL Server. Rozproszone i scentralizowane bazy danych, pojęcie fragmentaryzacji i replikacji, rodzaje fragmentaryzacji baz danych Elementy informatyzacji w zarządzaniu: zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i modyfikacja systemu informatycznego, integracja systemów informatycznych. Strategia informatyzacji, Organizacja przedsięwzięć informacyjnych. Integrator systemu i jego rola. Czynniki krytyczne realizacji projektu. Modelowanie implementacyjne i wdrożeniowe Sieci Internet, intranet i ekstranet w organizacji, serwis internetowy: Podstawy techniczne sieci Internet, zarządzanie treścią w systemach internetowych systemy CMS, Standardy opisu i wymiany danych XML, EDI, outsourcing usług internetowych w przedsiębiorstwie. Problemy bezpieczeństwa serwisu internetowego i aplikacji intranetowych, modele bezpieczeństwa, zastosowanie technik kryptograficznych, polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Systemy inteligentne w zarządzaniu: algorytmy genetyczne, sieci neuronowe. Bazy wiedzy i metody wnioskowania, Architektura systemów z bazą wiedzy na przykładzie systemów ekspertowych. Kierunki rozwoju sztucznej inteligencji Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe: finanse-księgowość, kadry, logistyka, zarządzanie Przegląd rozwiązań klasy ERP: Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics AX, Oracle E-business Suite, mysap ERP, TETA 2000 Funkcjonalność modułu Finansów systemu Funkcjonalność modułu Zakupów systemu Funkcjonalność modułu Sprzedaży systemu Funkcjonalność modułu Produkcji systemu Funkcjonalność modułu Magazynu systemu C1,, K1;K3;K4;W1;W C1,, K1;K3;K4;W3;W C1,, K1;K2;K3;K4;W3 ;W C1,, K3;K4;W C1,, K3;K4;U1;U2;U3 ;U4;U5;U6;W C1,, K3;K4;U1;U2;U3 ;U4;U5;U6;W C1,, K1;U2;W C1,, K1;U3;W C1,, K1;U4;W C1,, K1;U5;W C1,, K1;U6;W4 W C L S I W C L S I Suma Łącznie godzin z 5

4 Tematy - praca własna Temat Stac. Niestac. Cele kształcenia Efekty kształcenia Instalacja systemu MBS Dynamics na własnych komputerach Nauka własna interfejsu użytkownika systemu informatycznego zarządzania na przykładzie MBS Dynamics na własnych komputerach C1, W C1,, W1, U1, K1 Suma: Literatura podstawowa Tytuł Systemy informatyczne zarządzania. Microsoft Business Solutions Navision Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wyd. III. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. dostępny w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: ki.pdf Autorzy (nazwisko, inicjał imienia) Dudek A. (red.) Miejsce wydania Rok wydania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Adamczewski P MIKOM Warszawa 2003 Klonowski Z.J., Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Informatyka ekonomiczna Niedzielska E. (red.) Zintegrowane systemy informacyjne w zarządzaniu Olszak C., Sroka H. Wrocław 2004 Wrocław 2001 Katowice 2001 Literatura uzupełniająca Tytuł Autorzy (nazwisko, inicjał imienia) Miejsce wydania Rok wydania Inteligentne systemy zarządzania Zieliński J. (red.) PWN Warszawa 2001 Analiza i projektowanie strukturalne Roszkowski J. Helion Gliwice 2004 Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej: zastosowanie w handlu elektronicznym Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i odkrywanie wiedzy. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa Simon A., Shaffer S. Owoc M. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Systemy informacyjne marketingu Unold J. Kraków 2002 Wrocław 2003 Pipkin D. L WNT Warszawa 2002 Wrocław 2001 Microsoft SQL Server 7.0. Hurtownie danych Sturm J. Promise Warszawa 2000 Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia. Wrycza S. PWN Warszawa 1999 Prowadzący 4 z 5

5 Tytuł naukowy Imię Nazwisko Forma zajęć Telefon Strona WWW Budynek i pok Jednostka organizacyjna dr inż. Magorzata Sej-Kolasa dr inż. Tomasz Bartłomowicz oc.pl B27 B26 dr Justyna Wilk B28 dr hab. Andrzej Dudek dr Bartłomiej Jefmański c.pl A80 A94 dr Marcin Pełka A94 5 z 5

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES 1 WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI (15/10) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały K globalizacja, Nr 42 technologie informacyjne, KGHM PM 2012 S.A. Mateusz SAWICKI 1, Maria MACH-KRÓL 2 społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska*

Ewelina Niewiadomska* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 829 STUDIA INFORMATICA NR 35 2014 Ewelina Niewiadomska* Urząd Statystyczny, Szczecin WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WORKFLOW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo