kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020."

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata Wprowadzenie Informatyzacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego to skuteczny sposób modernizacji systemu informacyjnego, a to z kolei czynnik, który w znacznej mierze decyduje o możliwościach i pozycji instytucji. W praktyce z tytułu informatyzacji nie wszystkie organizacje osiągają spodziewane efekty. Opracowanie strategii PKN jest więc warunkiem sine qua non powodzenia informatyzacji instytucji. Pomiędzy strategią instytucji a strategią informatyzacji instytucji zachodzą relacje sprzężenia zwrotnego. Oprócz strategii instytucji na przebieg przedsięwzięć informatycznych mają wpływ istniejące w organizacji rozwiązania informatyczne, jak również możliwości instytucji w zakresie środków finansowych, zasobów kadrowych i zdolności organizacyjnych. Podstawą do opracowania niniejszej strategii informatyzacji jest Strategia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata , której celem jest zdobycie w Polsce i na arenie międzynarodowej renomy - organizacji niezależnej od jakichkolwiek wpływów, autonomicznej i obiektywnej, sprawnego organizatora prac normalizacyjnych, świadczącej usługi wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa, aktywnie uczestniczącej w działalności międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych. Strategia informatyzacji PKN jest także zharmonizowana ze Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku /5

2 2. Wizja i misja informatyzacji PKN 2.1. Wizja informatyzacji PKN PKN wykorzystujący innowacyjne technologie informatyczne, aby zapewnić szeroki dostęp do usług on-line, efektywnie wykorzystujący swoje zasoby, zapewniający dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju, skuteczny i sprawnie działający dla społeczeństwa oraz organów administracji państwowej, promujący gospodarkę opartą na wiedzy Misja informatyzacji PKN PKN sprawnie realizujący proces informatyzacji, efektywnie zarządzający projektami informatycznymi, utrzymujący na wysokim poziomie niezawodności systemy teleinformatyczne, dążący do przekształcenia w instytucję opartą na wiedzy, współdziałający w tym celu z uczelniami, instytutami i jednostkami badawczorozwojowymi, przedsiębiorcami i administracją państwową, skutecznie oddziałujący na otoczenie społeczno-gospodarcze. 3. Cele strategiczne We współczesnych organizacjach rola systemów informatycznych daleko wykroczyła poza funkcje pomocnicze usprawniające realizację procesów biznesowych. Informatyzacja stanowi czynnik zmieniający charakter samej organizacji. Zmiany te zmierzają do stworzenia organizacji opartej na wiedzy, tj. organizacji, w której najważniejszym zasobem nie jest majątek rzeczowy (budynki, wyposażenie), lecz posiadane zasoby informacji i wiedzy, a także inteligencja, umiejętności, zdolności rozumienia i doświadczenie pracowników. Organizacja oparta na wiedzy identyfikuje i definiuje swoje zasoby informacji i przekształca je w zasoby wiedzy. Jest to najważniejszy cel strategiczny informatyzacji PKN. Przekształcenie PKN w organizację opartą na wiedzy oznacza wdrożenie narzędzi zarządzania wiedzą w celu tworzenia lub pozyskiwania wiedzy, dzielenia się nią i wykorzystywania, co z kolei umożliwi stworzenie i zachowania wiedzy w instytucji. Strategia epolska, jakkolwiek ukierunkowana na realizacje ambitnego zakresu usług on-line, jest determinowana przez ogólną kondycję ekonomiczną kraju zakładającą kompleksową edukację informatyczną nowego pokolenia. Warunkiem uczestniczenia w rewolucji informacyjnej jest masowe wykorzystanie technik informatycznych przez wszystkich i na co dzien. Osiągnięcie takiego celu wymaga 2/5

3 zarówno natychmiastowego dostosowania prawa i procedur administracyjnych do specyfiki realizacji spraw za pośrednictwem mediów elektronicznych z uwzględnieniem warunków eliminujących możliwość wykluczenia jednostek lub grup społecznych. Wymaga również natychmiastowego, powszechnego umożliwienia korzystania z nich obywatelom. W ramach budowy narodowej gospodarki, w tym stworzenia dostępu do usług on-line, opartej na technologiach teleinformatycznych stworzono następujące ramy prawne: Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne; Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Ustawa o ochronie danych osobowych; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych; Ustawa Prawo telekomunikacyjne; Ustawa o podpisie elektronicznym; Ustawa Prawo zamówień publicznych. Zasadniczym aktem prawnym, sankcjonującym działania wytyczane w strategiach, jest Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która wymaga, aby podmiot publiczny, w ramach realizacji zadań publicznych, dostarczał i udostępniał informacje drogą elektroniczną. Efektywne prowadzenie przedsięwzięć informatycznych wymaga posiadania odpowiednich kompetencji i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie informatyki i zarządzania projektami informatycznymi. Kompetencje i wiedze w tych obszarach powinien posiadać Wydział Informatyki (WIF), który powinien pełnić aktywną rolę w kształtowaniu systemów informatycznych odpowiadając za ich rozwój i utrzymanie. Oprócz prowadzenia działań o charakterze operacyjnym, związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych, zadaniem WIF powinno być kształtowanie kierunków i zasad w zakresie rozwoju systemów informatycznych oraz prowadzenia nadzoru nad projektami informatycznymi zgodnie z przyjętą metodyką PRINCE 2. W ramach rozwoju infrastruktury teleinformatycznej należy uwzględnić: - funkcjonalność i architekturę aplikacji; - lokalny charakter pewnych procesów przetwarzania danych; 3/5

4 - nowe rodzaje zagrożeń związane z rozwojem sieci komputerowych; dynamikę zmian strukturalnych instytucji; dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych. Za fundamentalny uznaje się więc wymóg posiadania odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Taka infrastruktura jest z kolei podstawą do organizowania zasobów informacyjnych, co wymusza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. Sprawne zarządzanie infrastrukturą determinuje właściwą realizację powyższych uwarunkowań, co wymusza, aby infrastruktura była przede wszystkim elastyczna, zdatna do sprawnego wdrażania nowych aplikacji o różnej architekturze. Biorąc pod uwagę powyższe sformułowano następujące cele strategiczne informatyzacji PKN: a) przekształcenie PKN w instytucję opartą na wiedzy; b) zapewnienie dostępu do usług on-line; c) efektywne zarządzanie przedsięwzięciami i systemami teleinformatycznymi; d) rozwój bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej. 4. Koncepcja W celu osiągnięcia celów strategicznych informatyzacji planowane są następujące zadania: wirtualizacja zasobów PKN stworzenie pełnotekstowej bazy danych norm, wdrożenie systemu OCR, opracowanie procedur w celu przekształcenia tekstów norm do formatu XML (otwartego standardu wymiany danych); wdrożenie systemu zarządzanie wiedzą normalizacyjną uruchomienie czytelni bezpłatnej i bezpłatnych porad normalizacyjnych; wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu cyfrowej sprzedaży towarów i usług normalizacyjnych czytelnia płatna, płatne informacje specjalistyczne, rozwój sklepu internetowego, kursy e-learningowe, rozbudowa modułu CRM; e-learning - udostępnienie wiedzy i zasobów normalizacyjnych w ramach pakietu szkoleń popularyzujących wiedzę normalizacyjną, jak i szkoleń komercyjnych dotyczących stosowania norm; 4/5

5 ułatwienie dostępu do portalu Polskiego Zasobu Normalizacyjnego pełna wersja bezpiecznego portalu oferującego dostęp do wszystkich produktów i usług za pomocą najnowszych technologii; utworzenie w pełni funkcjonalnego elektronicznego komitetu technicznego (e-kt system zdalnej komunikacji (Internet) z 4000 ekspertami w ramach procesu opracowywania norm; wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacyjnego wdrożenie infrastruktury technicznej i procedur; integracja systemów PKN. 5. Realizacja strategii Informatyzacja PKN zoptymalizuje zarówno krajową działalność normalizacyjną i sposób obsługi klientów, jak również wewnętrzną instytucji. Wdrożenie systemów zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz klasy CRM (Customer Relationship Management) wymusi przekształcenie procesów biznesowych obsługi klienta, a także zmieni wewnętrzne funkcjonowanie instytucji. Przemiany te powinny zwiększyć sprawność działania PKN, poprzez stworzenie mechanizmów monitorowania efektywności działania oraz sprzyjających optymalizacji zarządzania, co powinno doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych informatyzacji PKN. (dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym) Warszawa, /5

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole

IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Grażyna Gregorczyk Łódź, dnia 11 marca 2015 roku Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor jest: kierownikiem zakładu pracy, przełożonym wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki System bezpieczeostwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzanie usługami IT w urzędzie warunkiem prawidłowej realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków UE. Paweł Kamecki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo