Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011"

Transkrypt

1 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011

2 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo z punktu widzenia analityka biznesowego Szersze spojrzenie architektura korporacyjna z punktu widzenia analityka biznesowego

3 Analiza Biznesowa IIBA Analiza biznesowa jest zbiorem zadań, wiedzy oraz technik wymaganych do identyfikacji potrzeb organizacji oraz wskazania rozwiązań dla jej problemów. Rozwiązania bardzo często wymagają zmian w infrastrukturze IT, aczkolwiek mogą dotyczyć także usprawnień w procesach biznesowych oraz zmian w strukturze organizacji. International Institute of Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)

4 Analityk biznesowy IIBA Analityk biznesowy ma za zadanie łączyć działania interesariuszy projektu w celu pozyskania, analizy, komunikacji oraz walidacji wymagań w stosunku do zmian w procesach biznesowych, procedurach i systemach informacyjnych. Analityk biznesowy musi rozumieć problemy biznesowe oraz szanse organizacji w kontekście wspomnianych wymagań oraz rekomendować rozwiązania pozwalające organizacji osiągnąć zamierzone cele. A business analyst works as a liaison among stakeholders in order to elicit, analyze, communicate and validate requirements for changes to business processes, policies and information systems. The business analyst understands business problems and opportunities in the context of the requirements and recommends solutions that enable the organization to achieve its goals. Copyright International Institute of Business Analysis

5 Analityk biznesowy Standardy profesji

6 Business Process Management BPM

7 Business Process Management Zestaw działań mających na celu zwiększanie skuteczności funkcjonowania organizacji poprzez zarządzanie procesami, w skład którego wchodzą między innymi: podejmowanie decyzji odnośnie wprowadzania, usprawniania, usuwania oraz wymiany procesów pozyskiwanie oraz zarządzanie zasobami, świadczenie wsparcia dla osób realizujących pracę w organizacji, diagnozowanie problemów i wprowadzanie krytycznych usprawnień,

8 Organizacja widziana procesowo

9 BPM a BPMS Business Process Management nie powinien być utożsamiany z Business Process Management Systems. BPM dotyczy zarządzania organizacją BPMS jest jednym z narzędzi informatycznych wspierających działania w ramach BPM

10 Business Process Improvement BPI

11 Główne fazy usprawniania procesów Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Optymalna efektywność organizacji Procesy bez zastrzeżeń Strategia Faza 0 Plan poprawy efektywności Plan poprawy efektywności Procesy bez zastrzeżeń Faza 4 Zarządzanie procesem Optymalna efektywność proce Faza 1 Definicja projektu Procesy z zastrzeżeniami Cele projektu, zadania i ograniczenia Faza 2 Analiza i projektowanie Faza 3 Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Proces poprawiony Rekomendacje dotyczące przebiegu nowych procesów ( should ) i wstępny plan ich implementacji Copyright Rummler Brache

12 Planowanie poprawy efektywności Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 3 Faza 4 Zarządzanie procesem Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Strategia Weryfikacja i aktualizacja strategii Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu i krytycznych zagadnień biznesowych Identyfikacja procesów głównych Określenie zakresu dla tych procesów Opracowanie planu poprawy efektywności Plan poprawy efektywności

13 Definiowanie projektu Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Faza 4 Zarządzanie Faza 3 procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Plan poprawy efektywności i krytyczne zagadnienia biznesu Określenie granic procesu Identyfikacja kluczowych zagadnień procesu Ustalenie celów projektu Identyfikacja ograniczeń Definicja ról w projekcie Rozwój planu projektu Cele projektu, role w projekcie, zakres projektu

14 Analiza i projektowanie Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Faza 4 Zarządzanie Faza 3 procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Cele projektu, role w projekcie, zakres projektu Dokumentacja procesu IS Identyfikacja nieciągłości Zaprojektowanie prototypu SHOULD Zaprojektowanie procesu SHOULD Rozwój miar procesu Opracowanie i akceptacja strategii implementacji Nowy proces, opracowana i zaakceptowana strategia implementacji

15 Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Faza 4 Zarządzanie Faza 3 procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Proces SHOULD Zalecenia, strategia implementacji Ostateczne przygotowania Ocenione przeszłe wysiłki wdrożeniowe Zidentyfikowane potencjalne problemy wdrożeniowe Przeanalizowana gotowość do zmian Przygotowana strategia wdrożenia Przejście Przygotowana infrastruktura Zainicjowany plan zarządzania zmianą Przeszkolony Zespół Implementacyjny Przygotowane i zintegrowane plany szczegółowe i budżety Wdrożenie Szczegółowe przygotowanie wdrażanych zmian Wdrożenie pilota lub wszystkich zmian Ukonstytuowanie zmian Usprawniony proces

16 Zarządzanie procesem Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 3 Faza 4 Zarządzanie procesem Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Ulepszony lub zdrowy proces Zarządzanie procesem dla optymalnej efektywności Ustanowienie ról/odpowiedzialności: Właściciela procesu Zespołu zarządzania procesem Planowanie i zarządzanie efektywnością procesu Wdrożenie systemu miar Optymalna efektywność procesu

17 Organizacja system adaptujący się Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 3 Faza 4 Zarządzanie procesem Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Proces analizy i projektowania Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Optymalna efektywność procesu Organizacja jest zarządzana jako zintegrowany system procesów System efektywności jest zaplanowany i wdrożony Efektywność jest monitorowana i analizowana z wykorzystaniem zintegrowanego systemu miar Integracja wszystkich trzech poziomów efektywności Optymalna efektywność organizacji

18 Gdzie jest miejsce dla IT? Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Optymalna efektywność organizacji Procesy bez zastrzeżeń Strategia Faza 0 Plan poprawy efektywności Plan poprawy efektywności Procesy bez zastrzeżeń Faza 4 Zarządzanie procesem Optymalna efektywność proce Faza 1 Definicja projektu Procesy z zastrzeżeniami Cele projektu, zadania i ograniczenia Faza 2 Analiza i projektowanie Faza 3 Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Proces poprawiony Rekomendacje dotyczące przebiegu nowych procesów ( should ) i wstępny plan ich implementacji

19 IT w projektach usprawniania procesów biznesowych Faza 5 Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Faza 0 Plan poprawy efektywności Faza 3 Faza 4 Zarządzanie procesem Faza 1 Definicja projektu Faza 2 Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

20 Przebiegi procesów biznesowych Reprezentacja bytów zewnętrznych wobec modelowanego procesu I I I I Komunikacja pomiędzy procesami

21 Reguły biznesowe jako ograniczenia na kroki w procesie Proces 1 I R K1 R K2 I X R R K4 K3 K5

22 Wymagania wobec IT Proces 1 I W R K1 W R K2 I X R R K4 W W W W K3 K5

23 Wymagania wobec IT Proces 1 W K1 W K2 X K4 W W W W K3 K5

24 Wymagania wobec IT Proces 1 Proces 1 K1 K4 K3 W W W W W W

25 Przełożenie oczekiwań biznesu, na oczekiwania operatorów Proces 1 K1 Oczekiwana w danym kroku funkcjonalność rozwiązania informatycznego R R R R R K4 K3 W W W W W W W W PU 1 PU 2 PU 3 PU 4 Sposób dostarczenia oczekiwanej funkcjonalności, odpowiadający specyfice pracy operatora

26 Business Process Improvement WSPÓŁPRACOWNICY

27 Analityk a BPI Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Plan poprawy efektywności Zarządzanie procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 1 Faza 2 Definicja projektu Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

28 Współpracownicy Oczywiście, najważniejszym współpracownikiem jest kierownik projektu, aczkolwiek.

29 są jeszcze inni Analityk systemowy Architekt SixSigma Black Belt Projektant Programista Specjalista dziedzinowy

30 Black Belt Wsparcie w zakresie metodyki Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Plan poprawy efektywności Zarządzanie procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 1 Faza 2 Definicja projektu Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

31 Architekt IT Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Plan poprawy efektywności Zarządzanie procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 1 Faza 2 Definicja projektu Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

32 Specjalista dziedzinowy Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Plan poprawy efektywności Zarządzanie procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 1 Faza 2 Definicja projektu Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

33 Analityk systemowy Zarządzanie organizacją jako systemem adaptującym Plan poprawy efektywności Zarządzanie procesem Zarządzanie wdrożeniem i zmianami Faza 1 Faza 2 Definicja projektu Proces analizy i projektowania Faza IT Proces produkcyjny oprogramowania

34 Architektura Korporacyjna Wyzwanie Źródło: Zachman International

35 Architektura Korporacyjna The Zachman Enterprise Framework What How Where Who When Why Scope Contexts Architektura procesów Business Concepts Słownik pojęć Model faktów Model reguł biznesowych Informacyjny model organizacji Model przebiegów procesów biznesowych Lokalizacje Struktura organizacyjna Mapa ról Cykl życia pojęć biznesowych Reguły biznesowe Wymagania Model reguł biznesowych System Logic Przypadki użycia Aktorzy Technology Physics Component Assemblies Operation Instance Classes Page 35

36 PYTANIA...

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Teresa Porębska-Miąc PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Wprowadzenie Pozyskiwanie nowych klientów jest procesem bardzo kosztownym. Szacuje się, że jedynie 1% wykonanych przez sprzedawcę rozmów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Czym się będziemy zajmować? Wsparcie narzędziowe: Ryzyko jak z nim postępować Ryzyko w projektach

Bardziej szczegółowo

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Katarzyna Trynda* AUDYT INFORMACYJNY W SEKTORZE MSP Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Streszczenie Kluczowymi problemami, od których zależy powodzenie działań organizacji, są efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Metodyka Rodan Nowe Technologie

Metodyka Rodan Nowe Technologie Metodyka Rodan Nowe Technologie Bartosz Nowicki Rodan Systems S.A. bart@rodan.pl Streszczenie Stwierdzenie, że podstawowy kapitał firmy tworzącej oprogramowanie stanowią ludzie jest prawdziwe w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo