Wybrane typy projektów proponowane do realizacji w ramach programu Bon na Innowacje 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane typy projektów proponowane do realizacji w ramach programu Bon na Innowacje 2012"

Transkrypt

1 Wybrane typy projektów proponowane do realizacji w ramach programu Bon na Innowacje 2012

2 Warszawa, 2012 r.

3 Spis treści Zaproszenie Przedsiębiorców do współpracy z Instytutem Projekt Indywidualne projektowanie, wycenianie i zamawianie produktu przez Internet.6 2.Projekt Opracowanie mobilnej aplikacji współpracującej z portalem 3.Projekt System elektronizacji zamówień - internetowy multimedialny katalog towarów i usług wraz z systemem obsługi dokumentów sprzedaży Projekt e-sklepik Projekt Internetowy system zarządzania projektami oraz pracą zespołową w przedsiębiorstwie Projekt Platforma e-learningowa baza wiedzy i szkoleń o produktach, komercyjny system zdalnych szkoleń, testów i rekrutacji Projekty Systemy sterowania i nadzoru oparte na sterownikach PLC, układach PLD, procesorach AVR i internetowych kamerach Projekt Wizualizacja i personalizacja treści - szkolenia i prezentacje produktów w formie interaktywnych wideo Projekt Interaktywne szkolenia i prezentacje dla mobilnego użytkownika z zastosowaniem videoblogów, radia internetowego oraz portali społecznościowych Projekt Nowa usługa przedsiębiorstwa radio i/lub telewizja internetowa Projekt Wprowadzenie przedsiębiorstwa do wirtualnej rzeczywistości minilaboratorium szkoleniowe i/lub promocja przedsiębiorstwa

4 Zaproszenie Przedsiębiorców do współpracy z Instytutem Szanowni Państwo, został ogłoszony przez PARP V konkurs na małe projekty w ramach programu Ministerstwa Gospodarki Bon na Innowacje (BNI). Celem tego Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro- lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. W ramach programu BNI mogą być realizowane usługi badawcze określone w Wytycznych dla Wnioskodawców na stronie następująco: Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje jest przeznaczone na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii realizowanej przez Wykonawcę usługi, mającej na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących produktów (wyrobów) lub technologii danego przedsiębiorstwa. Produktem jest każdy wytwór działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy, a więc zarówno rzecz, jak i dobro niematerialne albo usługa. Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana z tym co jest produkowane przez danego przedsiębiorcę (jest efektem działalności gospodarczej) i nie jest przeznaczone wyłącznie do dalszego wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. Technologią jest metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego, a także dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców. Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana z metodą przeprowadzania produkcji lub metodą przetwórstwa. Nie mogą być realizowane usługi związane z promocją przedsiębiorstwa oraz niedotyczące bezpośrednio działalności przedsiębiorstwa np. usługi związane ogólnie z poprawą organizacji czy zarządzania. Wysokość dofinansowania) usługi świadczonej dla przedsiębiorstwa wynosi 15 tys. zł netto, którą opłaca PARP, 23% VAT od tej kwoty wynoszący 3450 zł opłaca Przedsiębiorca. Okres realizacji umowy jest do r., w uzasadnionych przypadkach można występować o przedłużenie. Koszty usługi przekraczające 15 tys. zł netto mogą być pokrywane przez samo przedsiębiorstwo. W celu uzyskania dofinansowania, przedsiębiorstwo, po ogłoszeniu przez PARP konkursu, zgłasza wniosek o dofinansowanie usługi badawczej napisany w internetowym Generatorze Wniosków ze sformułowanym tematem. We wniosku wskazuje jako jej wykonawcę jednostkę naukową, uprzednio uzgadniając z jednostką zakres i charakter prac w ramach usługi. Wybór jednostki odbywa się poprzez wybór oferty z co najmniej 3 ofert od jednostek naukowych. Więcej informacji o programie można znaleźć, na stronie PARP na niej m.in. jest podany link do Generatora wniosków. Merytoryczne punkty we wniosku są dwa punkt 17 i 18 (wzór wniosku został podany na stronie PARP): 17. Opis usługi, która zostanie zrealizowana w ramach programu Bon na innowacje (należy wykazać zakres, planowany/e rezultat/y i sposób realizacji). Opis usługi powinien umożliwić ustalenie, że jest ona zgodna z celem i zakresem programu Bon na innowacje (dotyczy wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii). Usługa powinna mieć na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących produktów (wyrobów) lub technologii danego przedsiębiorstwa. Usługa nie powinna mieć na celu 4

5 wsparcia procesów zarządczych i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz nie powinna mieć charakteru promocyjnego. 18. Cel i wpływ usługi (opisanej w pkt. 17) na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa (należy wykazać związek pomiędzy profilem działalności przedsiębiorstwa a realizowaną usługą tj. jakiego obszaru działalności przedsiębiorcy usługa dotyczy i jak realizowana usługa wpłynie na innowacyjność przedsiębiorstwa). W ciągu 3 ostatnich lat, r., Instytut Maszyn Matematycznych brał udział w programie BNI,, realizując ciekawe, innowacyjne usługi badawcze dla wielu mikro i małych przedsiębiorstw. Jesteśmy otwarci na propozycje projektów zgłaszanych przez Przedsiębiorców. Również sami proponujemy do realizacji wybrane typy projektów, wynikających z naszych realizacyjnych doświadczeń oraz z przekonania, że dobrze przysłużą się rozwojowi przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że podane przykłady możliwych typów projektów będą inspirujące dla Państwa. Zapraszamy i zachęcamy, dodając, że pomagamy w formułowaniu wniosków i obsłudze wymaganych przez program Bon na Innowacje dokumentów. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Kontakt w sprawach projektów: tel , kom

6 1. Projekt Indywidualne projektowanie, wycenianie i zamawianie produktu przez Internet Projekt obejmuje wykonanie internetowej aplikacji, dostępnej ze strony WWW przedsiębiorstwa, która umożliwia samodzielne zaprojektowanie finalnego produktu zbudowanego z oferowanych przez przedsiębiorstwo elementów oraz wykonuje wycenę projektu i generuje zamówienie. Przykładami tego typu aplikacji są: aplikacja projektowania i wyceny ogrodzenia z wybranych przez użytkownika elementów ogrodzenia, aplikacja projektowania biżuterii techniką przeciągnij i upuść, z elementów wizualizowanych na ekranie, aplikacja projektowania ocieplenia budynku w wybranej technologii i dla przyjętych parametrów, aplikacja określania struktury projektu graficznego (ulotki, wizytówki, plakaty, foldery i inne) i parametrów każdego elementu (rozmiar, nakład i inne). Wygenerowane przez aplikację zamówienie, zawierające cenę i dane projektu, sposób zapłaty i dostawy, termin dostawy lub realizacji oraz wprowadzone przez użytkownika dane o nim, jest przesyłane do realizacji do przedsiębiorcy, po zweryfikowaniu wiarygodności użytkownika. Dominujący w Web 2.0 user centryczny model informacyjny wymaga coraz większego angażowania użytkownika w proces przekazywania treści (informacji) i indywidualnego podejścia do potrzeb użytkownika. Użytkownik musi mieć możliwość wypowiedzenia się. Aplikacja tego typu umożliwia to. Innym aspektem oceny atrakcyjności i/lub użyteczności projektu jest dynamika rozwoju e-handlu taka aplikacja skutecznie zwiększa liczbę klientów, którzy nie mając do czynienia z nią, nie pofatygowaliby się do przedsiębiorstwa, by ustalić i wizualizować swój projekt. Aplikacja może być atrakcyjnym uzupełnieniem e-sklepu prowadzonego przez przedsiębiorstwo lub jego zapoczątkowaniem. 2. Projekt Opracowanie mobilnej aplikacji współpracującej z portalem WWW Projekt może obejmować, w zależności od potrzeb, opracowanie natywnej aplikacji instalowanej na smartfonie lub mobilnej aplikacji internetowej, dostępnej z adresu WWW dostosowanej do urządzeń mobilnych, która współpracuje z portalem/serwisem WWW. Funkcje aplikacji dostępnej na urządzeniu mobilnym może być: - funkcjami wybranymi z dostępnych na stronie WWW, - funkcjami uzupełniającymi funkcje istniejące na stronie WWW, 6

7 - nowe funkcje, które mają sens, gdy użytkownik wykonuje je z urządzenia mobilnego np. gdy jest w terenie. Przykładami mobilnych aplikacji współpracującymi z portalami WWW, które mogą być zrealizowane w ramach BNI, są: - aplikacja dostarczająca na portal WWW informacji, w formie tekstu i multimediów, z terenu np. z realizacji budowy, z imprezy kulturalnej lub sportowej, wywiadów z ludźmi i innych; - aplikacja umożliwiająca dostęp do tych samych informacji na portalu, do których można sięgnąć poprzez przeglądarkę WWW np. dostęp do danych o usługodawcach z danej branży; dodatkowo aplikacja może zawężać informacje do tych, które dotyczą określonego przez użytkownika obszaru wokół jego aktualnej lokalizacji; - aplikacja umożliwiająca udostępnianie na urządzeniu mobilnym informacji z wysyłanego z portalu WWW newslettera. Uzasadnienie projektu: Ilość użytkowników korzystających z Internetu za pomocą urządzań mobilnych stale wzrasta w związku z coraz większymi możliwościami tych urządzeń. Konieczne jest zatem dostosowanie strategii obecności przedsiębiorstwa w mobilnym Internecie. Strony WWW niemające wersji mobilnych są trudne w odbiorze na urządzeniach mobilnych. Ich użyteczność, gdy przeglądamy je na urządzeniu mobilnym, drastycznie spada. Normalnie strony często są bogate w treść, zawierają aplikacje flash i video i nie wyświetlają się poprawnie w smartfonie. Nieudostępnianie mobilnych wersji portali WWW i/lub mobilnych aplikacji współpracujących z nimi może powodować, że część klientów nie zapozna się z ofertą przedsiębiorstwa w ogóle, a pozostała cześć uzyska złe doświadczenie wynikłe z wyświetlania stron WWW niedostosowanych do ich odbioru na urządzeniach mobilnych. Rzutuje to na spadek sprzedaży, a co najmniej hamuje jej wzrost. 3. Projekt System elektronizacji zamówień - internetowy multimedialny katalog towarów i usług wraz z systemem obsługi dokumentów sprzedaży Projekt obejmuje wykonanie internetowego katalogu produktów jednego lub wielu producentów z modułem płatności poprzez serwis płatności. W katalogu można prezentować kolekcje produktów, gromadzone w wielopoziomowych kategoriach. Przypisywanie produktów do kategorii nie jest konieczne. Możliwa jest również prezentacja pojedynczych, nieskategoryzowanych pozycji. Każdy produkt można opatrzyć opisami zwięzłym i rozszerzonym. Opisy można ilustrować. Niezależnie od ilustracji osadzanych w opisie, każdy produkt można zilustrować galerią zdjęć. Każdy opis można również wzbogacić załącznikami do pobrania, np. specyfikacją techniczną, ulotką, itp. W ramach projektu katalog zostanie wypełniony przykładowymi danymi, dostarczonymi przez przedsiębiorcę Użytkownik z katalogu wybiera oferowane towary (lub usługi), określa ich ilość i składa zamówienie. Druga część projektu to internetowy system, lub aplikacja Windows, obsługi zamówień, dostępna 7

8 tylko dla pracowników przedsiębiorstwa, umożliwia obsługę zamówień i faktur oraz obsługę katalogu. Rysunek drugi przedstawia tę część administracyjną. Uzasadnienie projektu: Katalog internetowy może być uzupełnieniem firmowej strony WWW. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić e-sklepu, a oferują i chcą prezentować na swojej stronie produkty, mogą zwiększyć liczbę klientów o klientów internetowych wzbogacając stronę o czytelną, sklasyfikowaną, multimedialną prezentację dobrze opisanych produktów, i umożliwiając ich zakup przez Internet. Jest to rozwiązanie alternatywne do e-sklepu, dla tych przedsiębiorstw, które nie chcą w pełni automatyzować sprzedaży internetowej, w wielu sytuacjach biznesowych satysfakcjonujące. 4. Projekt e-sklepik Projekt obejmuje opracowanie e-sklepiku o małej lub średniej dynamice odwiedzalności. Sklepik może obsługiwać nieograniczoną liczbę produktów i kategorii. Produkt może być przypisany do kilku kategorii. Produkty mogą być ładowalne z Internetu. Mogą mieć przypisane różne ceny w zależności od trybu sprzedaży (np. sprzedaży grupowej). Dostępne są różne formy realizacji płatności. Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o System Zarządzania Treścią (CMS Content Management System). System CMS i jego aplikacja e-sklepik zostaną posadowione na serwerze przedsiębiorcy. Badane trendy technologiczne wskazują na dalszą dynamikę rozwoju e-commerce elektronicznego handlu, bez wychodzenia z domu, w formie e-usługi. Elektroniczne sklepy prowadzą zarówno wirtualne przedsiębiorstwa, jak również przedsiębiorstwa, dla których e-sklep jest uzupełnieniem sieci sklepów w realnej przestrzeni. e-sklepy prowadzą duże przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa małe, ze względu na relatywnie niskie koszty utrzymania tego internetowego przedsięwzięcia. Małe e-sklepiki, często niszowe, jednak przynoszące zyski, mogą być uwidaczniane w Internecie poprzez włączanie ich do sieci semantycznych. Warto więc w ramach programu Bon na Innowacje pozyskać e-sklepik, a w przyszłości opisać go semantycznie według semantycznego słownika (ontologii) dotyczącego e-commerce i zarejestrować dodatkowo w wyszukiwarkach semantycznych. 8

9 5. Projekt Internetowy system zarządzania projektami oraz pracą zespołową w przedsiębiorstwie Zakresem usługi jest analiza potrzeb w zakresie informatyzacji działalności przedsiębiorstwa, służącej zwiększeniu efektywności oraz wdrożenie, we właściwej konfiguracji, internetowego systemu zarządzania projektami i pracą grupową. Wdrożeniu towarzyszy szkolenie z obsługi systemu. Wdrożenie systemu może być przeprowadzone na serwerze wskazanym przez przedsiębiorcę lub, w przypadku braku serwera w gestii przedsiębiorcy, Instytut może wdrożyć system na serwerze komercyjnym z opłatą roczną ok. 150 zł. System ma wiele aplikacji, z których nie wszystkie muszą być wdrażane, jeśli są nadmiarowe w stosunku do potrzeb. Aplikacje systemu to: - Poczta elektroniczna, powiązana z kontami na zewnętrznych serwerach pocztowych; - Kalendarz; - Kontakty-adresy; - Zadania pracowników; - Menedżer projektów; - Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa; - Rozliczanie czasu pracy pracowników obarczonych wieloma zadaniami; - Monitoring zdarzeń; - Menedżer plików. System ma możliwości pełnienia roli intranetu i firmowej bazy wiedzy. W tym celu będzie można wdrożyć dodatkowe aplikacje - Wiadomości, Głosowanie (komunikacja grupowa) oraz Wiki i Zakładki (baza wiedzy). W ramach systemu można założyć i prowadzić firmową stronę WWW. Uzasadnienie projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności operacyjnej w procesach biznesowych realizowanych przez firmę oraz wzrost potencjału firmy poprzez wzbogacenie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, co często się liczy przy składanych przez przedsiębiorstwo wnioskach o dofinansowanie projektów. System jest tak wszechstronny, że spełnia większość wymagań funkcjonalnych wynikających z działalności projektowej/zleceniowej przedsiębiorstwa i bardzo dobrze wspomaga tę działalność, umożliwiając zorganizowanie pracy zespołów wykonawców i jej monitorowanie. 6. Projekt Platforma e-learningowa baza wiedzy i szkoleń o produktach, komercyjny system zdalnych szkoleń, testów i rekrutacji Zakresem usługi jest analiza celów, jakie ma spełniać internetowy system typu LMS Learning Management System, następnie jego konfiguracja, kastomizacja, wdrożenie na wskazanym przez przedsiębiorcę serwerze, jak również przeszkolenie z obsługi systemu i z tworzenia przy jego pomocy treści informacyjnych (e-kursy, testy, prezentacje produktów i inne). Platforma umożliwia udostępnianie treści zarejestrowanym użytkownikom 9

10 nieodpłatnie. Możliwe jest opracowanie, na uzgodnionych warunkach, dodatkowego modułu płatności za udostępniane treści. W ramach projektu zostanie wykonane przykładowe szkolenie/test/prezentacja z materiałów dostarczonych przez przedsiębiorcę. Projekt może być bardzo interesujący dla firm szkoleniowych, firm prowadzących rekrutacje i ankietowania oraz dla przedsiębiorstw chcących zwiększyć dostępność i efektywność szkoleń produktowych oraz różnych form prezentacji produktów i materiałów informacyjnych o oferowanych produktach i usługach. 7. Projekty Systemy sterowania i nadzoru oparte na sterownikach PLC, układach PLD, procesorach AVR i internetowych kamerach Projekt i wdrożenie systemu zdalnego nadzoru nad ploterami produkcyjnymi pracującymi bez operatora. System zapewnia podgląd stanu obróbki poprzez dołączone do Internetu kamery. System zapewnia sygnalizację poprzez SMS stanów awarii oraz umożliwia interwencję operatora w stanach awarii poprzez SMS. Inne usługi badawcze związane z automatyzacją i modernizacją procesów produkcji i nadzoru oparte na: - projektach logicznych pakietów elektronicznych z układami PLD (programmable logic devices) do zastosowań w automatyce i informatyce, - projektach logicznych pakietów elektronicznych z mikroprocesorami AVR firmy Atmel do zastosowań w automatyce i informatyce, - oprogramowaniu modułów z mikroprocesorami AVR firmy Atmel do zastosowań w automatyce i informatyce i inteligentnym domu mieszkalnym, - oprogramowaniu sterownika PLC (programmable logic controller) o przystosowującym system sterowania numercznego CNC (computer numerical o controller) do nowego typu obrabiarki, włączającym do systemu sterowania numerycznego CNC nowe urządzenia pomiarowe, - projektowaniu i wdrożeniu systemów z komunikacją bezprzewodową Bluetooth, - zdalnym monitoringu wizyjnym. Systemy oparte na programowalnych układach i kamerach internetowych mogą wprowadzić lub zwiększyć automatyzację procesów produkcyjnych i ich kontrolę, wprowadzić lub unowocześnić nadzór obiektów i ich elementów, unowocześnić istniejące w przedsiębiorstwie inne rozwiązania automatyki i nadzoru. 10

11 8. Projekt Wizualizacja i personalizacja treści - szkolenia i prezentacje produktów w formie interaktywnych wideo Usługa badawcza ma na celu opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie szkoleń, prezentacji i innych treści w formie interaktywnych wideo opartych na dobranych do potrzeb multimedialnych technologiach. Interaktywne wideo możliwościami różnią się w zależności od przyjętej technologii wykonania. W każdej technologii przebieg scenariusza prezentowania treści wideo uzależniony jest od decyzji i wyboru użytkownika. Elementami interaktywnymi w wideo mogą być np. opcje (check box), menu, linki, hot spoty, przyciski nawigacji. Ich wybranie może powodować wyjście z wideo do innego zasobu w Internecie (strony WWW, pliku PDF, innego wideo), przejście do innej sekwencji w wideo, wyświetlenie dodatkowej informacji lub obrazu. Bardzo silnie wzrastające potrzeby wizualizacji informacji powodują, że treści np. szkolenia i prezentacje trzeba przekazywać odbiorcom w formach multimedialnych. Jedna z takich form jest wideo, w którym we współpracy z odbiorcą jest realizowany przebieg scenariusza dopasowany do odbiorcy, zależnie od jego wyborów. Oprócz wizualizacji następuje personalizacji przekazywanych treści. Zwiększa to skuteczność odbioru informacji, a to rzutuje w zależności od charakteru treści na lepszą pracę pracowników, na większą lojalność i zadowolenie klientów ( i wzrost ich liczebności). 9. Projekt Interaktywne szkolenia i prezentacje dla mobilnego użytkownika z zastosowaniem videoblogów, radia internetowego oraz portali społecznościowych Przekazywanie treści szkoleniowych/prezentacyjnych w dobie dużej mobilności potencjalnych odbiorców wymusza zastosowanie technologii docierających do miejsca przebywania odbiorcy. Uwzględniając fakt rosnących potrzeb wizualizacji, a nawet multimedialności form przekazu informacji, można wskazać na takie technologie jak radio i telewizja internetowe, videoblogi, audioblogi, portale społecznościowe dostępne z urządzeń mobilnych. Te technologie powinny być wprzęgane w potrzeby przekazu informacji przez przedsiębiorstwo swoim klientom. W ramach projektu można dokonać analizy możliwych i dostępnych ww. technologii, wybrać i wdrożyć na uzgodnionym z przedsiębiorcą serwerze opracowany i skastomizowany zestaw technologii, współpracujących z portalami społecznościowymi, wraz z pilotażowymi treściami na podstawie dostarczonych przez przedsiębiorstwo materiałów merytorycznych. Do projektowanej infrastruktury można włączyć Google Analytics, jeżeli przedsiębiorstwo chce 11

12 prowadzić testy, ankietowanie, zbieranie opinii. Tak utworzony system służyć będzie prowadzeniu szkoleń, polityki informacyjnej, również z interaktywnym udziałem odbiorców. Anglosaskim terminem na tak konstruowaną infrastrukturę szkoleniową/informacyjną jest App Fusion. Jej cechą są niskie koszty wdrożenia, którym towarzyszą nowoczesność rozwiązań i atrakcyjność dla odbiorcy. Coraz częstszym miejscem przebywania użytkownika jest wirtualny świat przede wszystkim związany z portalami społecznościowymi. Technologie społecznościowe jak również konkretne rozwiązania jak Twitter są powszechnie znane i lubiane. Nowy kierunek, który się ujawnia w docieraniu do klienta z informacją polega na wykorzystywaniu tych technologii do budowy sieci powiązań między technologiami (poprzez przepływy informacji, a tam gdzie potrzeba powiązań za pomocą opracowanych interfejsów programistycznych). Celność informacji jest wysoka, bo informacja wysyłana jest tam, gdzie jest użytkownik np. na Twitterze lub w podróży (słuchający radia internetowego z urządzenia mobilnego). Niskie koszty wdrożenia i i nowoczesność kanałów informacyjnych zapewnia tej technologii dużą efektywność. 10. Projekt Nowa usługa przedsiębiorstwa radio i/lub telewizja internetowa W tym projekcie technologie radia i telewizji internetowej służą jako podstawa świadczenia przez przedsiębiorstwo nowej usługi lub rozpoczęcia przez przedsiębiorstwo działalności radiowo-telewizyjnej w Internecie. Wdrożeniu technologii będzie towarzyszyć opracowanie pilotowych treści audio i video we współpracy z przedsiębiorcą. W ramach projektu nie jest przeprowadzana analiza biznesowa ani studium wykonalności jako niezgodne z wytycznymi programu BNI. Do projektu przystępujemy w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wiedzę, jakie treści tymi technologiami pragnie dystrybuować i na czym polegać będzie biznes. Wdrożenie będzie poprzedzone wnikliwą analizą możliwych rozwiązań technicznych oraz istniejących lub planowanych przez przedsiębiorstwo możliwości technicznych (infrastruktura i utrzymanie w ruchu). Popularność technologii radia i TV internetowych oraz proponowane w projekcie rozwiązania oparte na istniejących usługach i ew. otwartym kodzie źródłowym stwarzają szanse dla startujących przedsiębiorstw na rozpoczęcie świadczenia atrakcyjnych usług przy niedużym nakładzie finansowym. Pozytywny rozwój usługi zainicjowanej projektem BNI pozwoli w przyszłości na modernizację przyjętej w ramach projektu BNI infrastruktury. 12

13 11. Projekt Wprowadzenie przedsiębiorstwa do wirtualnej rzeczywistości mini-laboratorium szkoleniowe i/lub promocja przedsiębiorstwa Projekt może obejmować, do wyboru i uzgodnienia z przedsiębiorcą: zbudowanie małego ośrodka szkoleniowego w środowisku wirtualnej rzeczywistości Second Life (lub Open Simulator), w którym będą prowadzone zajęcia synchroniczne z możliwością prezentacji video i dialogów między uczestnikami w formie głosowej lub czatów tekstowych, szczególnie nadającego się do prowadzenia zajęć nauki języków obcych lub symulacji ról oraz dyskusji w gronie oddalonych geograficznie uczestników, wizualizację oferty przedsiębiorstwa w różnej postaci, np. galerii produktów, sklepu, stoiska, banerów; przykładowym projektem zrealizowanym przez IMM jest wirtualna marina dla operatora turystycznego wynajmującego jachty śródziemnomorskie, zintegrowanie platformy e-learningowej Moodle ze środowiskiem wirtualnej rzeczywistości Second Life lub Open Simulator, dla wzbogacenia e-kursów Moodle a o możliwości prowadzenia zajęć grupowych (dyskusje, symulacje ról) lub wykonywania przez szkolonych projektów w ramach zadań domowych oraz wymiany danych między obydwoma środowiskami. Przedsiębiorca w zależności do wyboru może otrzymać: zamówiony projekt posadowiony w SecondLife (www.seconfdlife.com) na obszarze odpłatnie wydzierżawionym (zakupionym) przez przedsiębiorcę, skonfigurowaną instalację oprogramowania pośredniczącego między Moodle i SecondLife na serwerze przedsiębiorcy (lub serwerze IMM, odpłatnie). zainstalowane środowisko wirtualnej rzeczywistości OpenSimultaor na wskazanym serwerze z pilotażowym projektem. Uzasadnienie projektu: Wirtualna rzeczywistość stwarza możliwości włączania użytkownika do procesu szkoleniowego lub innego informacyjnego, uatrakcyjnia przekaz, przykuwa uwagę, zwiększając skuteczność przekazu. Środowisko wirtualnej rzeczywistości np. komercyjny portal Second Life (www.secondlife.com) skupia ponad 21 mln zarejestrowanych użytkowników, z których codziennie kilkaset tysięcy jest aktywnych. Użytkownicy wywodzą się z całego świata, w postaci avatarów prowadzą kontakty, wymieniają opinie, uczą się wzajemnie, przekazują informacje ze/do świata rzeczywistego. Zwłaszcza dla przedsiębiorstw, których oferta jest skierowana również do odbiorców zagranicznych, środowisko wirtualnej rzeczywistości dostarcza skutecznych form docierania do potencjalnych klientów z promocjami, transmisjami na żywo ze świata rzeczywistego, jest świetną platformą prowadzenia nauki języków, czy to polskiego dla cudzoziemców, czy też języka angielskiego z naturalnymi native speakerami, jakimi mogą być zaproszeni międzynarodowi goście obecni w wirtualnym świecie. 13

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo