REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych"

Transkrypt

1 REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

2 Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu Wdrażanie RPO WM Szkolenia i Promocja funduszy UE Realizacja projektów własnych Nawiązywanie partnerstw

3 W którym kierunku idziemy? Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza w skali kraju i Europy Prawie 22% PKB Polski Prawie 40% nakładów na B+R Zwiększanie nakładów na B+R Wzmacnianie współpracy nauki z biznesem Większe zaangażowanie biznesu w badania i rozwój

4 W którym kierunku idziemy? Wysoka jakość życia np. programy kształcenia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność, nowoczesne technologie i rozwiązania w medycynie, systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, zwiększenie dostępności e-usług Bezpieczna żywność np. systemy monitorowania procesu produkcji, zarządzanie cyklem dostaw, aparatura do badania jakości żywności, środki ochrony upraw Inteligentne specjalizacje Inteligentne systemy zarządzania np. systemy zarządzania i sterowania ruchem, infrastrukturą, automatyzacja systemów pomiaru, magazynowanie energii Nowoczesne usługi dla biznesu np. rozwój instytucji otoczenia biznesu, rozwój usług finansowych wspierających innowacyjność, usługi sektora kreatywnego, systemy Informatyczne w procesie zarządzania

5 Jak RPO WM wspiera obszar R&D? Projekty badawczo-rozwojowe Bony na innowacje (małe projekty B+R) Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R Eksperymentowanie i poszukiwania nisz rozwojowych & innowacyjnych 151 mln euro Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym i zaawansowanych usługach ICT 108,1 mln euro 259,1 mln euro =12% budżetu RPO WM

6 Jak RPO WM wspiera obszar R&D? Wsparcie głównie sektora MŚP i powiązań kooperacyjnych Duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki Koncentracja na obszarach inteligentnej specjalizacji wynikającej z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. (z wyjątkiem procesu eksperymentowania) Minimum 20% wkładu własnego

7 Pomoc publiczna na R&D Badania podstawowe do100 % kosztów kwalifikowalnych Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe do 50 % kosztów kwalifikowalnych do 25% kosztów kwalifikowalnych Możliwość zwiększania wsparcia (do maksymalnie 80%): 20% dla małych przedsiębiorstw 10% dla średnich przedsiębiorstw 15% w przypadku realizacji projektu we współpracy lub szerokiego rozpowszechniania wyników Utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury B+R do 50% kosztów kwalifikowalnych *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

8 Pomoc publiczna na R&D Innowacje procesowe i organizacyjne do 50% kosztów kwalifikowalnych dla MŚP do 15% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm Duże firmy: tylko pod warunkiem współpracy z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych *Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

9 #Projekty badawczo-rozwojowe #Badania przemysłowe i prace rozwojowe do etapu I wdrożenia MŚP + Duże Firmy Powiązania kooperacyjne cały proces powstania innowacji lub wybrane elementy prowadzony samodzielnie lub we współpracy z jednostką naukową #Rozwój technologii (własnej lub nabytej) technologia, która nie została jeszcze skomercjalizowana koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac B+R uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa W ramach projektu możliwy jest: zakup infrastruktury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, realizacja ochrony, prowadzenie analiz czystości patentowej

10 #Bony na innowacje 15,3 mln euro #Projekty badawczo-rozwojowe rozpoczęcie współpracy z jednostką naukową prace B+R związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym usług z zakresu wzornictwa do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych Pierwszy nabór: grudzień mln euro #Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych&innowacyjnych projekty B+R w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejących technologii

11 #Tworzenie lub rozwój zaplecza R&D Aparatura, sprzęt, technologie, laboratoria i inna infrastruktura niezbędna do prowadzenia prac B+R i wdrażania innowacji Warunek konieczny: przedstawienie planów dotyczących prac B+R

12 #DobrePraktyki Rozwój firmowego obszaru R&D Topsil Global firma specjalizująca się w przetwórstwie silikonów i elastomerów termoplastycznych Stworzenie laboratorium technologicznego Wartość projektu: 2,5 mln PLN Dofinansowanie z UE: 710,4 tys. PLN Centrum obróbcze do wytwarzania prototypowych narzędzi Maszyna pomiarowa 3D Linia przetwórstwa ciekłego silikonu Innowacyjne techniki monitorowania wyrobów w procesie produkcji Unikalna na skalę światową technologia wtrysku ciekłego silikonu optycznego (wykorzystywana do produkcji lamp LED)

13 86,5 mln euro #Innowacje w MŚP #Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług wdrożenie wyników prac B+R poprawa efektywności przedsiębiorstwa (np. wdrożenie systemu zarządzania) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do rozwoju firmy budowa lub modernizacja infrastruktury sprzyjająca oszczędności surowców i energii MŚP porozumienia/konsorcja powiązania kooperacyjne 21,6 mln euro #Rozwój produktów i usług opartych na e-handlu oraz rozwiązaniach ICT zakup sprzętu i usług służących rozwojowi ICT, w tym nowej e-usługi zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem wprowadzanie nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw

14 #Instrumenty finansowe na innowacje w MŚP 54,07 mln euro (50%) Planowany podział instrumentów finansowych*: pożyczka mała 26,37 mln euro pożyczka duża 17,70 mln euro poręczenie 10 mln euro Finansowanie części projektów z zakresu wdrażania innowacji (z wyjątkiem wdrożenia prac B+R) Finansowanie wszystkich projektów z zakresu e-handlu i wykorzystania ICT * Etap ustaleń po analizie ex-ante

15 #DobrePraktyki Innowacje w procesie produkcyjnym DRUKPOL.FLEXO Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji przez zakup fleksograficznej maszyny drukującej do firmy Wartość projektu: 7,8 mln PLN Dofinansowanie z UE: 2,5 mln PLN zwiększenie szybkości pracy redukcja używanych w produkcji rozpuszczalników ulepszony system suszenia wydruku zwiększenie jakości produktów pozytywny wpływ na środowisko

16 Gdzie szukać informacji? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Infolinia:

17 Dziękuję za uwagę. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 1 Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo