KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

2 Szanowni Państwo, Proponujemy Państwu udział w projekcie doradczo-szkoleniowym, którego celem jest istotne zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach będących członkami naszej organizacji. Na realizację projektu pozyskamy środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składając wniosek o dofinansowanie na konkurs HeRosi organizacji, który ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Badania dowodzą, że efektywne zarządzanie ludźmi jest jednym z kluczowych czynników sukcesu biznesowego. Aby praca menedżerów i specjalistów personalnych przynosiła rzeczywiste i mierzalne korzyści, konieczne jest wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania ludźmi w firmie oraz wdrożenie sprawdzonych narzędzi i dobrych praktyk z tego zakresu. Kompetentne, wykwalifikowane i zmotywowane do działania zespoły pracowników nabierają szczególnego znaczenia w czasach kryzysu, w których trzeba konkurować z innymi o zasoby i klientów, których jest mniej niż dotychczas. Dlatego proponowany Państwu projekt w swoim założeniu ma na celu zwiększenie kompetencji zarówno kadry zarządzającej, jak i służb HR tak, aby w konsekwencji obie strony mogły skuteczniej wspierać się w codziennym wykonywaniu swoich zadań. Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu. Strona 2 z 9

3 Spis treści 1. Zakres merytoryczny projektu Strategia personalna Szkolenia i Rozwój Pracowników Możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie i rozwój pracowników Etapy możliwej współpracy... 8 Strona 3 z 9

4 1. Zakres merytoryczny projektu Projekt, którego celem jest istotne zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi w firmach będących członkami naszej organizacji, składa się z dwóch obszarów, których zakres będzie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. Rysunek 1. Obszar merytoryczny projektu. Strategia personalna Szkolenia i rozwój pracowników 1.1. Strategia personalna Na bazie diagnozy potrzeb Państwa przedsiębiorstwa i innych firm z projektu, doradcy, wspólnie z kluczowymi osobami z Państwa strony przygotują strategie personalne dla każdej z firm w perspektywie kilkuletniej. Dokumenty te będą zawierały główne kierunki działań w obszarach: rozwoju funkcji personalnej, pozyskiwania pracowników, ich rozwijania i motywowania. Dobra strategia personalna, która powstanie dla Państwa w trakcie projektu, pozwoli Państwu zatrudniać i utrzymać najlepszych, rozwijać kluczowe dla organizacji kompetencje i kwalifikacje, motywować do pracy i osiągania wyników biznesowych. W ramach usługi doradczej istnieje możliwość skupienia się na takich zagadnieniach jak: opisy stanowisk pracy, narzędzia i dobre praktyki w obszarze rekrutacji, narzędzia i dobre praktyki w obszarze oceny potencjału pracowników, narzędzia i dobre praktyki w obszarze sukcesji i zarządzania talentami, narzędzia i dobre praktyki w obszarze motywowania. Co Państwu oferujemy? Opracowanie Strategii Personalnej, która zawierać będzie odpowiedzi na między innymi następujące pytania: Jak zbudować przewagę konkurencyjną w oparciu o zasoby ludzkie? Jakich pracowników potrzebujemy? Jakimi metodami pozyskiwać pracowników? Jak budować wizerunek pożądanego pracodawcy? Jakie są Państwa mocne i słabe strony w zakresie zarządzania ludźmi? Jaki kierunek rozwoju organizacji wybrać, aby zbudować silną i długowieczną firmę? Strona 4 z 9

5 Jakie korzyści Państwo odniosą? Strategia personalna pozwoli Państwu na budowanie długotrwałej i stabilnej przewagi konkurencyjnej firmy. W dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie biznesu ułatwi ona podejmowanie decyzji w niejednoznacznym środowisku, w którym brak wielu informacji. Strategia personalna jest zasadniczym instrumentem długofalowego planowania, dzięki któremu będziecie Państwo lepiej przygotowani do zmian na rynku Szkolenia i Rozwój Pracowników W ramach Projektu proponujemy Państwu cykl szkoleń i wsparcie w postaci doradztwa, podczas których Państwa kierownicy, menedżerowie, pracownicy działów HR dowiedzą się: Jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem? Jak przyciągnąć do firmy najlepszych pracowników? Jak ich skutecznie zmotywować? Jak ich rozwinąć i utrzymać w firmie? Rekomendujemy, aby szkolenia były zakończone testami kompetencyjnymi w celu oceny i weryfikacji zdobytych umiejętności i zwiększenia motywacji pracowników do aktywnego udziału w szkoleniach. W ramach projektu wszystkie materiały szkoleniowo-rozwojowe wykorzystywane w czasie szkoleń zostaną Państwu przekazane do użytku wewnętrznego w kolejnych latach. Co Państwu oferujemy? Oferujemy przeprowadzenie dla Państwa kadry kierowniczej oraz pracowników zatrudnionych do obsługi procesów zarządzania zasobami ludzkimi cyklu szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne, menedżerskie oraz kompetencje ważne z punktu widzenia wdrażanych rozwiązań, czyli rekrutacji i selekcji, oceny pracowników i systemów motywacyjnych. W ramach Projektu proponujemy Państwu: Ścieżki szkoleniowe dedykowane kadrze kierowniczej wszystkich szczebli Ścieżka szkoleniowa 1 Budowa efektywnej firmy Finanse dla menedżerów i niefinansistów Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić najlepszych? Ścieżka szkoleniowa 2 Budowa efektywnej firmy Strategiczne myślenie i planowanie Zarządzanie przez cele Jak zmotywować do efektywnej pracy? Ścieżka szkoleniowa 3 Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie przez cele Zarządzanie kompetencjami Rozwiazywanie konfliktów Strona 5 z 9

6 Ścieżka szkoleniowa dedykowana kadrze HR / działom kadrowym Ścieżka szkoleniowa 4 Innowacyjność w firmie HR partnerem biznesu Jak znaleźć, wybrać i zatrudnić najlepszych? Jak rozwijać i szkolić pracowników? Ocena pracowników Jak zmotywować do efektywnej pracy? Analiza złożonych danych biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Prezentacja profesjonalnych raportów z wykorzystaniem edytora tekstu i prezentacji multimedialnych Jakie korzyści Państwo odniosą? Biorąc udział w Projekcie uzyskacie Państwo: Aktualną wiedzę, bezpośrednio związaną z praktyką biznesową. Szkolenia, w których wezmą Państwo udział są stworzone z myślą o jak najszybszym praktycznym wykorzystaniu nabywanych kompetencji; Wsparcie trenerów posiadających dużą wiedzę z danego obszaru i praktykę biznesową. Dzięki temu mają Państwo pewność, że przekazywana wiedza sprawdziła się w realnych sytuacjach biznesowych; Inspirację. Oprócz sprawdzonej, praktycznej wiedzy podczas szkoleń mają też Państwo okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poznać najnowsze trendy światowe, a to jest wielką inspiracją do wzbogacenia swojego warsztatu zawodowego. Szkolenia są też momentem, podczas którego możecie Państwo przyjrzeć się temu jak funkcjonujecie, co może Państwa zainspirować do wzmocnienia niektórych działań, a osłabienia innych; Wzrost kultury pracy, jej jakości, efektywności. Szkolenia są tak zaplanowane, aby osiągały efekty w tych właśnie obszarach. Dzięki czemu nawet, jeśli z rynku trudno pozyskać wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, mogą Państwo ich rozwinąć we własnej firmie; Skondensowaną wiedzę. Szkolenia składające się na cały cykl są dwudniowe, dzięki czemu nie odrywając się od pracy, mają Państwo okazję poznać i nauczyć się tylko najważniejszych zagadnień. Strona 6 z 9

7 2. Możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie i rozwój pracowników Po raz kolejny polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają możliwość skorzystania ze środków europejskich, które mogą być wykorzystane na realizację proponowanego dla Państwa Projektu. W październiku 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został nazwany HeRosi organizacji. Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Wnioski będzie można składać do 9 listopada bieżącego roku. Konkurs HeRosi organizacji oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firmy mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności: biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż; analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych; interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania przedsiębiorstwem. Alokacja przeznaczona na konkurs to aż 217 mln zł. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie projektów w wysokości 100% na usługi doradcze oraz od 70% do 80% na usługi szkoleniowe stanowiące przedmiot projektu: Rysunek 2. Poziom dofinansowania Mikro i Małe przedsiębiorstwa 100% na wydatki dotyczące usług doradczych 80% na wydatki dotyczące usług szkoleniowych Średnie przedsiębiorstwa 100% na wydatki dotyczące usług doradczych 70% na wydatki dotyczące usług szkoleniowych Ponadto istnieje możliwość znacznego zminimalizowania wkładu własnego Przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go w postaci bezgotówkowej. Klienci, dla których realizowane są tego typu projekty, w rzeczywistości partycypują w kosztach realizacji projektu na poziomie kilku procent. Strona 7 z 9

8 3. Etapy możliwej współpracy W celu skorzystania ze środków europejskich na niniejszy projekt nasza organizacja przygotuje wspólny wniosek o dofinansowanie projektu oraz wymaganą dokumentację. Proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie realizowaną w czterech etapach. Rysunek 3. Etapy możliwej współpracy. Etap I Etap II Etap III Etap IV Analiza potrzeb Wycena realizacji projektu i wkładu własnego Opracowanie wniosku o dofinansowanie Realizacja projektu Tabela 1. Charakterystyka etapów możliwej współpracy. Nasza rola: w ramach etapu przeprowadzimy analizę Państwa potrzeb i innych firm będących członkami Izby i ocenimy możliwość ich realizacji pod kątem udziału w projekcie. Analizę przeprowadzamy bezpłatnie. Państwa rola: Od Państwa będziemy oczekiwali podstawowych informacji na temat Państwa firmy oraz informacji na temat zatrudnianych pracowników i ich potrzeb szkoleniowych. Strona 8 z 9

9 Nasza rola: w ramach etapu przygotujemy informację o możliwościach zminimalizowania wkładu własnego Państwa przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go w postaci bezgotówkowej. Państwa rola: w drugim etapie, na podstawie informacji dotyczących sfinansowania Państwa potrzeb z funduszy unijnych i wysokości wkładu własnego, będziecie Państwo mogli podjąć decyzję o udziale w projekcie. Nasza rola: w ramach etapu przygotujemy dokumentację aplikacyjną: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz złożymy ją w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Państwa rola: od Państwa będziemy oczekiwali finalnej akceptacji zakresu projektu oraz deklaracji udziału w nim w przypadku uzyskania przez Izbę dofinansowania na jego realizację. Po uzyskaniu dofinansowania nastąpi etap realizacji projektu. Na tym etapie zostaną zrealizowane szkolenia zgodne z Państwa potrzebami ustalonymi w etapie I. Państwa faktyczny wkład gotówkowy będzie stosunkowo niewielki, zaakceptowany przez Państwa w etapie II. Strona 9 z 9

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Oferta AG TEST HR i PM Doradztwo Gospodarcze Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Europejskiego Outplacement, czyli odpowiedzialna restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Zarządzanie strategiczne Komunikacja Human Resources Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Raport z badania Styczeń 2010 Idziemy, idziemy jak długo już? To trudno powiedzieć. Nic nie zmienia się

Bardziej szczegółowo