ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp. z o.o. ul. Kościelna 2 a, Łajski Legionowo AB 1095 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: C/1; C/9; C/18, C/22; C/9/P; C/22/P, C17/P K/3/P; K/9/P; K/22/P; K/17/P K/1; K/4; K/22 N/9; N/22; N/9/P; N/22/P; Badania chemiczne pasz dla zwierząt, próbek środowiskowych, wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, gazów składowiskowych, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania chemiczne i pobieranie próbek: wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, próbek środków do zwalczania śliskości zimowej Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek: obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, próbek środowiskowych, powietrza, wody, wody do spożycia, płynu i koncentratu do dializ Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, kosmetyków, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów Q/4; Q/9; Q/17; Q18; Q/22 Badania sensoryczne kosmetyków, chemii gospodarczej, wody, wody do spożycia, plastikowych pojemników do kontaktu z żywnością, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1095 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sieprnia 2014 r. str. 1/83

2 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego Przeznaczenia żywieniowego Pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego Przeznaczenia żywieniowego Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000 (0,10-80)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego PN-ISO 1444:2000 (0,30-70)% Metoda wagowa Zawartość hydroksyproliny PN-ISO 3496:2000 (0,01 1,4)% Zawartość kolagenu R.M.R i R.W. z dnia 10 lipca 2007 Z obliczeń (Dz.U.2007 Nr 137 poz.966) Zawartość tkanki łącznej: Z obliczeń Zawartość: azotanów i azotynów PB-51/LF wyd. 2 z dnia Azotany (V) (4,0 260) mg/kg Azotany (III) (2,0 160) mg/kg Zawartość polifosforanów dodanych PB-84/LF wyd. 3 z dnia Z obliczeń Zawartość suchej masy/wody PB-16/LF wyd. 3 z dnia (0,10 99,9)% Metoda wagowa Zawartość wody (0,10 2)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego (0,30 99)% Metoda wagowa PB-16/LF wyd. 3 z dnia PB-15/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 2/83

3 Badane obiekty/grupa obiektów Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zawartość skrobi (0,50-20)% (Luffa-Schoorla) Zawartość skrobi (0,50 60 )% (Luffa-Schoorla) Zawartość skrobi (0,70-40)% (Luffa-Schoorla) Zawartość soli kuchennej (0,50-95) % (Volharda) Zawartość soli kuchennej (0,10-95)% (Mohra) PB-22/LF wyd. 3 z dnia PB-54/LF wyd. 2 z dnia PB-59/LF wyd. 2 z dnia PB-17/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 3/83

4 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Przetwory mleczne Przetwory owocowo-warzywne Zawartość tłuszczu całkowitego (0,10 90)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu całkowitego (0,30 50)% Metoda wagowa Zawartość błonnika pokarmowego (0,1 50)% Metoda wagowa Zawartość azotanów i azotynów Azotany (V) (0,50-150) mg/kg Azotany (III) (0,50-5) mg/kg Zawartość azotanów i azotynów Azotany (V) (3,0-2000) mg/kg Azotany (III) (1,0-50) mg/kg PB-69/LF wyd. 3 z dnia PB-18/LF wyd. 3 z dnia PB-51/LF wyd. 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 4/83

5 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Herbaty Pasze Zioła i przyprawy Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i Ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Sosy Zawartość popiołu ogólnego (0,02 80)% Metoda wagowa Zawartość popiołu nierozpuszczalnego (0,02 20)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego (0,70-25)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego (0,70-40)% Metoda wagowa Zawartość kwasu benzoesowego i jego soli kwas benzoesowy (4,0-2700) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) PB-19/LF wyd. 3 z dnia PB-67/LF wyd. 2 z dnia PB-68/LF wyd. 2 z dnia PB-31/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 5/83

6 Badane obiekty/grupa obiektów Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Sosy Napoje, herbata rozpuszczalna, soki Przetwory owocowo-warzywne, słodziki tabletkowe Ryby i przetwory rybne Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy Zboża i przetwory zbożowe Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce Zawartość kwasu sorbowego i jego soli kwas sorbowy (4,0-7000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość acesulfamu-k, aspartamu, sacharyny i sacharynianiu sodu acesulfam K (10,0-2000) mg/l aspartam (10,0-2000) mg/l sacharyna (10,0-2000) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość acesulfamu-k, aspartamu, sacharyny i sacharynianiu sodu acesulfam K (5,0 500) g/kg aspartam (5,0 500) g/kg sacharyna (5,0 500) g/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość sacharyny i sacharynianiu sodu (10,0 2000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Aktywność wody (0,05 1,0) Metoda wykrywania punktu rosy Liczba nadtlenkowa i liczba nadtlenkowa wyekstrahowanego tłuszczu (0,10-30) meq O2/kg PB-31/LF wyd. 3 z dnia PB-57/LF wyd. 2 z dnia PB-87/LF wyd. 1 z dnia PB-72/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 6/83

7 Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce Przetwory owocowe i warzywne Przetwory owocowe i warzywne Soki owocowe i warzywne Kawa palona Kawa rozpuszczalna, napoje kawowe Napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe, produkty o obniżonej zawartości kofeiny Liczba kwasowa (0,10-90) mg KOH /g Zawartość soli kuchennej. (0,10-95) % nia Wartość kaloryczna i energetyczna Z obliczeń Liczba kwasowa (0,10-90) mg KOH/g Liczba anizydynowa (0,5-70) Kwasowość ogólna (0,20-10) % Zawartość cukrów ogółem (0,50-85)% Zawartość cukrów redukujących (0,50-60) % ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość ekstraktu ogólnego (1,0-85) % Metoda refraktometryczna Ekstrakt bezcukrowy Z obliczeń ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna (0,30-70) g/l Zawartość ekstraktu (1,0-85)% Metoda refraktometryczna Zawartość kofeiny ( ) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość kofeiny (2,0-1000) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) PB-20/LF wyd. 4 z dnia PB-24/LF wyd. 2 z dnia PB-64/LF wyd. 2 z dnia PN-EN ISO 660:2005+Ap1:2007 PN-EN ISO 6885:2008 PN-90/A-75101/04 + Az1:2002 PN-90/A-75101/07 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-90/A-75101/02+Az1:2002 PN-90/A-75101/07 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-EN 12147:2000 PN-EN 12143:2000 PB-32/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 7/83

8 Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Suplementy diety Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Pasze Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wyroby garmażeryjne Jajka Napoje bezalkoholowe Koncentraty spożywcze Przetwory rybne Zawartość witaminy C (0,005 2,0) g/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-UV) Zawartość witaminy A, D, E Witamina A ( ) µg/100g Witamina D2 (4,0-8000) µg/100g Witamina D3 (4,0-8000) µg/100g Suma witaminy D2 i D3 Witamina E (0, ) mg/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-UV) Kwasowość w przeliczeniu na kwasy organiczne: (0,20-10) % Zawartość ekstraktu ogólnego (1,0-85) % Metoda refraktometryczna Zawartość tlenku węgla (IV) (1,0 6,0) g/l Zawartość cukrów ogółem (0,50-85)% Kwasowość ogólna (0,20-50)% ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna (0,2-10)% ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna PN-EN 14130:2004 PB-257/LF wyd. 1 z dnia PN-A-79033:1985 PN-A-79033:1985 PN-A-79033:1985 PN-A :1998 PN-A :1998 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-74/A PB-56/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 8/83

9 Przetwory zbożowe, pieczywo Wyroby i półprodukty cukiernicze i ciastkarskie Wyroby cukiernicze Słodycze i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Pieczywo Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Kawa i herbata Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Makarony Majonez Przekąski (w tym ziemniaczane, zbożowe) Orzechy Ryby i przetwory rybne Miody Napoje Zboża i przetwory zbożowe Przetwory owocowo-warzywne Żywność mrożona Wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Koncentraty spożywcze Kwasowość ogólna (0,20-10)% Zawartość cukrów ogółem (0,50-85) % Kwasowość tłuszczowa (0,50 70) mg KOH/100 g Zawartość cukrów ogółem (0,50-80) % Zawartość cukrów redukujących (0,50-60) % Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących (0,50-90) % Wygląd, barwa, zapach, smak, konsystencja, struktura Analiza sensoryczna Prosty test opisowy Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego (QDA) 1-5 Metoda punktowa Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna 1-6 Metoda skalowania Wygląd, kształt, powierzchnia, przełom, wypełnienie nadzieniem, barwa, zapach, konsystencja, smak, zdolność tworzenia balonika 1-5 Metoda punktowa Wygląd, struktura, tekstura, zapach, smak 2-5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak Prosty test opisowy 1-5 Metoda punktowa PN-A-74108:1996 PN-A-74108:1996 PN-ISO 7305:2001 PN-A-74252:1998 PN-61/A PB-21/LF wyd. 4 z dnia PB-21/LF wyd. 4 z dnia PN-ISO 6658:1998 PN-ISO 6564:1999 PN-ISO 11036:1999 PB-48/LF wyd. 2 z dnia PN-A-88032:1998+Ap1:2001 PN-A-74252:1998 p.4 PN-A :1998 p Az2:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 9/83

10 Przetwory mięsne Konserwy mięsne Wyroby garmażeryjne Kawa palona Margaryny Rafinowane oleje i tłuszcze Makarony Herbata czarna Herbata - napar do badań sensorycznych Koncentraty spożywcze Słodycze i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Pieczywo Dodatki do żywności Napoje Mleko i produkty mleczne Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Ryby i przetwory rybne Makarony Majonez Przekąski (w tym ziemniaczane, zbożowe) Orzechy Przetwory owocowo-warzywne Miody Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Kosmetyki i chemia gospodarcza Materiały i wyroby opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością Wygląd, kształt, rodzaj i jakość osłonki, prawidłowość wypełnienia osłonki, konsystencja, barwa, zapach, związanie i konsystencja, smak Prosty test opisowy Wygląd, kształt, barwa, konsystencja, zapach, stopień związania, smak Prosty test opisowy Wygląd, konsystencja, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, barwa, smak i zapach naparu Prosty test opisowy Barwa, smakowitość, konsystencja 1-5 Metoda punktowa Smakowitość 1-5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, barwa, zapach, smak naparu Prosty test opisowy Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Metoda parzysta Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Metoda trójkątowa Obcy zapach i smak przekazywany przy bezpośrednim kontakcie Metoda trójkątowa Prosty test opisowy PN-88/A p. 2.2 PN-85/A p. 2.2 PN-A-82107:1996 p. 2.2 PN-A-76100:2009 p i PN-A-86936:1997 PN-A-86935:1996 PN-93/A p.3.4 PN-ISO 6078:1996 z wyłączeniem p. 222 i 5 PN ISO 3103 :1996 p i PB-106/LF wyd. 2 z dnia PB-107/LF wyd. 2 z dnia PB-255/LF wyd. 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 10/83

11 Koncentraty spożywcze Owoce, warzywa i przetwory Owocowo-warzywne Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Napoje, soki Kawa, herbata Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i produkty mleczne Herbaty Zboża, przetwory zbożowe, pasze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, pieczywo Zboża, przetwory zbożowe, pasze, pieczywo Zboża, przetwory zbożowe, kakao, suszone owoce, koncentraty spożywcze Kawa, przyprawy i zioła Zboża, przetwory zbożowe, suszone owoce, orzechy, bakalie, przyprawy, pasze i zioła Zawartość cukrów ogółem (0,60-30)% (Luffa Schoorla) Zawartość laktozy (0,50-90)% (Bertranda) Kwasowość (0,50-90) o SH Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących (0,50-40)% (Bertranda) Wyciąg wodny (1,0 50,0)% Zawartość deoksyniwalenolu ( ) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość zearalenonu (6-400) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A (0,32-40) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A (0,80 40) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2. B1, G1: (0,80 15,0) µg/kg B2, G2: (0,20 5,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) PB-73/LF wyd. 2 z dnia PB-81/LF wyd. 2 z dnia PB-79/LF wyd. 3 z dnia PB-80/LF wyd. 2 z dnia PN-ISO 9768: AC1:2000 PB-63/LF, wyd. 2 z dnia PB-47/LF wyd. 2 z dnia PB-46/LF wyd. 3 z dnia PB-53/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 11/83

12 Mięso i produkty mięsne Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Ryby i przetwory rybne Produkty wędzone Koncentraty spożywcze Owoce, warzywa i przetwory Owocowo-warzywne Napoje, soki Kawa, herbata Dodatki do żywności Suplementy diety Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko w proszku Produkty mleczne Ryby i ich przetwory oraz produkty pochodzenia morskiego Przetwory owocowe i warzywne, suszone owoce i warzywa, wina Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(b)fluoranten (1,6 50)µg/kg Benzo(a)piren (1,6 50)µg/kg Chryzen (1,6 50) µg/kg Benzo(a)antracen (1,6 50) µg/kg Suma czterech WWA ( z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Gęstość (1,00 2,00) g/ml Metoda piknometryczna ph (3,0 8,0) Metoda potencjometryczna Zawartość azotu pochodzącego z niezdenaturowanych białek serwatkowych Z obliczeń Zawartość fosforu całkowitego (0,025 1,0)% m/m P2O5 Zawartość fosforu dodanego z obliczeń Zawartość glazury (1,0 35)% m/m Metoda wagowa Zawartość tlenku siarki (IV) (5,0-500) mg/kg PB-258/LF wyd. 1 z dnia PB-85/LF wyd. 2 z dnia PB-56/LF wyd. 3 z dnia PB-155/LF wyd. 2 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PB-154/LF wyd. 2 z dnia PB-111/LF wyd. 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 12/83

13 Kosmetyki i artykuły chemii gospodarczej Ryby i przetwory rybne Woda Gęstość (1,00 2,00) g/ml Metoda piknometryczna ph (3,0 11,0) Metoda potencjometryczna Sucha masa (1,0 99,0)% Metoda wagowa Zawartość chlorków (0,50 5,0)% Stężenie pierwiastków Kadm (0,10-100) mg/kg Ołów (0,50-100) mg/kg Chrom (0, ) mg/kg Miedź (0, ) mg/kg Arsen (0,50-100) mg/kg Nikiel (0, ) mg/kg Rtęć (0,10-100) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość histaminy ( ) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Barwa pozorna (5-100) mg/l Pt Barwa (5-100) mg/l Pt Stężenie azotanów(v) (3,0 60) mg/l Stężenie azotanów (III) azotynów (0,03 0,8) mg/l Stężenie amoniaku (0,10-3,25) mg/l Mętność (0, ) NTU Metoda nefelometryczna Indeks nadmanganianowy (0,80-10) mg/l PB-85/LF wyd. 2 z dnia PB-56/LF wyd. 3 z dnia PB-82/LF wyd. 2 z dnia PB-156/LF wyd. 2 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia PB-161/LF wyd. 1 z dnia PB-06/LF wyd. 5 z dnia PN-EN ISO 7887:2012 PB-08/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8039 PB-07/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8507 PB-11/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8038 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 8467:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 13/83

14 Woda Ścieki Woda, ścieki Obecność obcego smaku Liczba progowa smaku TFN (1-6) TFN Metoda parzysta, pełna, wybór niewymuszony Obecność obcego zapachu Liczba progowa zapachu TON (1 6) TON Metoda parzysta, pełna, wybór niewymuszony Indeks nadmanganianowy (5-1000) mg/l Stężenie chloru wolnego (0,03 6,0) mg/l Stężenie chloru ogólnego/ całkowitego (0,03 6,0) mg/l Stężenie chloru związanego Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (15, ) mg/l Zawiesiny ogólne (4,0-5000) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5). (3-2000) mg/l Metoda elektrochemiczna ph 3,0 12,0 Metoda potencjometryczna Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym (15,0 5000) mg/l Metoda wagowa Zawartość substancji ekstrahujących się chloroformem (15,0 5000) mg/l Metoda wagowa Stężenie siarczanów (10,0-5000) mg/l Metoda wagowa Stężenie chlorków (5,0-500) mg/l nia potencjometrycznego Stężenie chlorków (5,0-500) mg/l Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,5 20,0) mg/l Metoda elektrochemiczna PB-05/LF wyd. 9 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PB-25/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 15705:2005 PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN ISO 5814 :2013 PN-EN ISO 10523:2012 PB-26/LF wyd. 5 z dnia PB-256/LF wyd. 1 z dnia PN-ISO 9280:2002 PB-29/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 5814 :2013 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 14/83

15 Woda, ścieki Woda Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 (5-2000) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie pierwiastków PN-EN ISO 11885:2009 Antymon (0, ) mg/l Arsen (0, ) mg/l Bor (0, ) mg/l Chrom (0, ) mg/l Cyna (0, ) mg/l Cynk (0, ) mg/l Glin (0, ) mg/l Kadm (0, ) mg/l Magnez (0, ) mg/l Mangan (0, ) mg/l Miedź (0, ) mg/l Nikiel (0, ) mg/l Ołów (0, ) mg/l Potas (1, ) mg/l Selen (0, ) mg/l Sód (0, ) mg/l Srebro (0, ) mg/l Wapń (0, ) mg/l Żelazo (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) Stężenie środków ochrony roślin PN-EN ISO 11369:2002 Symazyna (0,05-0,50) µg/l Chlorotoluron (0,05-0,50) µg/l Atrazyna (0,05-0,50) µg/l Linuron (0,05-0,50) µg/l Diflubenzuron (0,05-0,50) µg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 15/83

16 Woda i ścieki Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Porcje żywnościowe Dodatki do żywności Suplementy diety Kawa i herbata (napar) Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Soki /nektary Wody mineralne/naturalne Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(b)fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(k)fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(a)piren (0,0020 0,50) µg/l Benzo(ghi)perylen (0,005 0,50) µg/l Chryzen (0,005 0,50) µg/l Dibenzo(a,h)antracen (0,005 0,50) µg/l Indeno(1,2,3-cd)piren (0,005 0,50) µg/l Naftalen (0,005 0,50) µg/l Acenaften (0,005 0,50) µg/l Acenaftylen (0,05 0,50) µg/l Fluoren (0,005 0,50) µg/l Fenantren (0,005 0,50) µg/l Antracen (0,005 0,50) µg/l Piren (0,005 0,50) µg/l Benzo(a)antracen (0,005 0,50) µg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA Zawartość pierwiastków Kadm (0,002 1,00) mg/kg Ołów (0,010 0,100) mg/kg (0,100 5,00) mg/kg Sód (30, ) mg/kg Wapń (2, ) mg/kg Żelazo (0,01 50,00) mg/kg (1,0 1000) mg/kg Chrom (0,1 500) mg/kg Cynk (0,1 1000) mg/kg Cyna (0,1 500) mg/kg Magnez (0, ) mg/kg Mangan (0,1 500) mg/kg Fosfor (1, ) mg/kg Miedź (0,1 500) mg/kg Arsen (0,1 5,0) mg/kg Potas (1, ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie pierwiastków Antymon (0, ) mg/l Arsen (0, ) mg/l Chrom (0, ) mg/l Cynk (0, ) mg/l Kadm (0, ) mg/l Miedź (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB-160/LF wyd. 3 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 16/83

17 Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Pasze dla zwierząt Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Dodatki do żywności Wyroby garmażeryjne Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Jajka Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Porcje żywnościowe Dodatki do żywności Suplementy diety Udział % kwasów tłuszczowych C4 C24 0,05% 85% m/m Zawartość kwasów tłuszczowych (0,10 90)% (m/m) g/100 g Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) Zawartość cholesterolu i steroli Cholesterol (1,0 3000)mg/100g Brassicasterol (1,0 3000)mg/100g Campesterol (1,0 3000)mg/100g Stigmasterol (1,0 3000)mg/100g β-sitosterol (1,0 3000)mg/100g δ5-avenasterol (1,0 3000)mg/100g Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) Zawartość rtęci (0,005 5,0) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z techniką zimnych par (ICP-OES-CV) PB-191/LF wyd. 2 z dnia PB-110/LF wyd. 1 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 17/83

18 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Tworzywa sztuczne Żywność Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich Przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Mięso i produkty mięsne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i przetwory mięsne Migracja globalna do płynów modelowych (0,5 15) mg/dm 2 Metoda wagowa Migracja globalna do mediów substytucyjnych (0,5 15) mg/dm 2 Metoda wagowa Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda wizualna Metoda przez zanurzenie Metoda suszarkowo-próżniowa Zawartość azotu wg Kjeldahla (0,2 95)% Zawartość białka Zawartość fosforu całkowitego (0,025 1,0)% m/m P2O5 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PB-55/LF wyd. 3 z dnia PB-14/LF wyd. 5 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 13730:1999+Ap:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 18/83

19 Odpady (wyciągi wodne) nr kodów: *, , *, , , , , , , *, , , , , , , *, *, *, *, *, *, , , *, *, *, , , *, , *, *, , , 15 01, *, 17 01, 17 02, , 17 05, , , 19 01, , *, , , , , 19 08, 19 09, 19 12, , , , Środki do zwalczania śliskości zimowej Sól Stężenie siarczanów (VI) 10, mg/l Zawartość siarczanów (VI) mg/kg Metoda wagowa Stężenie siarczanów (0,1-5) % Metoda wagowa Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie (0,02-10) % Metoda wagowa PN-ISO 9280: 2002 PN-80/C PN-80/C-84081/21 Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Dodatki do żywności Suplementy diety Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zawartość tłuszczu (0,50 50)% Metoda wagowa Zawartość glutenu (2,5-80) mg/kg (ELISA) PB-61/LF wyd. 1 z dnia PB-259/LF wyd. 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 19/83

20 Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO : jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO : jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność Salmonella spp. w określonej objętości próbki Metoda hodowlana, biochemiczna, serologiczna Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność endotoksyn bakteryjnych Metoda z zastosowaniem testu LAL Obecność i liczba bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia) oraz przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia) 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Legionella sp. Metoda filtracji membranowej Ogólna liczba mikroorganizmów w 362C Metoda płytkowa, posiew wgłębny PB-174/LM wyd. 2 z dnia PN-EN ISO :2004 PZH ZHK:2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (DZ.U , załącznik B, pkt 4) PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN ISO 19250: PN-ISO :1999 FP VII 2007 pkt FP VIII 2008 pkt FP IX 2011pkt PN-EN :2001 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO 6222:2004 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 20/83

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 5 października 2015 r. Nazwa i adres JARS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 marca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin

Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE ul. Ostrawicka 2 71-337 Szczecin ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 29 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

III. Kierunek badań: IV. Sprawozdanie z badań :

III. Kierunek badań: IV. Sprawozdanie z badań : . znak sprawy 1).... data wpływu do WSSE w Krakowie 1) ZLECENIE Nr 1) (nr z rejestru zleceń) przeprowadzenia badań próbek żywności w kierunku badań fizykochemicznych / organoleptycznych Część A wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 26 stycznia 2016 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość azotanów i azotynów

Zawartość azotanów i azotynów Mięso i przetwory mięsne Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory

Bardziej szczegółowo

Dział Próbkobrania ul. Kościelna 2a, Łajski; 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Dział Próbkobrania ul. Kościelna 2a, Łajski; 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Woda Woda Środowisko produkcji żywności Środowisko pracy Higiena uboju Środowisko produkcji żywności Woda powierzchniowa (rzeki i strumienie) Woda powierzchniowa (jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. Nazwa oznaczenia/ Badana cecha

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. Nazwa oznaczenia/ Badana cecha WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. I, z dnia 15.01.2014 r. do PO-02 strona /stron 1/11 WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 1. Mleko i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych

: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych : ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 584 - wykaz metod akredytowanych I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I MIKROBIOLOGII Kierownik Pracowni: lek.wet Beata

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: ołów, kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) CVAAS metoda zimnych par

Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: ołów, kadm Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) CVAAS metoda zimnych par ODDZIAŁ LABORATORYJNY FIZYKOCHEMII ŻYWNOŚCI tel: (12) 25-49-473 e-mail: e.witek@wsse.krakow.pl Badane obiekty / grupa obiektów Produkty owocowo-warzywne Badane cechy i metody badawcze Zawartość metali

Bardziej szczegółowo

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW. L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł Badania mikrobiologiczne 1. Liczba bakterii grupy coli A woda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: ołów, kadm* Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS)

Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: ołów, kadm* Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) ODDZIAŁ LABORATORYJNY FIZYKOCHEMII ŻYWNOŚCI tel: (12) 25-49-473 e-mail: e.witek@wsse.krakow.pl Badane obiekty / grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: ołów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo