ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp. z o.o. ul. Kościelna 2 a, Łajski Legionowo AB 1095 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: C/1; C/9; C/18, C/22; C/9/P; C/22/P, C17/P K/3/P; K/9/P; K/22/P; K/17/P K/1; K/4; K/22 N/9; N/22; N/9/P; N/22/P; Badania chemiczne pasz dla zwierząt, próbek środowiskowych, wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, gazów składowiskowych, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania chemiczne i pobieranie próbek: wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, próbek środków do zwalczania śliskości zimowej Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek: obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, próbek środowiskowych, powietrza, wody, wody do spożycia, płynu i koncentratu do dializ Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, kosmetyków, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, gleby, osadów, odpadów Q/4; Q/9; Q/17; Q18; Q/22 Badania sensoryczne kosmetyków, chemii gospodarczej, wody, wody do spożycia, plastikowych pojemników do kontaktu z żywnością, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1095 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sieprnia 2014 r. str. 1/83

2 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego Przeznaczenia żywieniowego Pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego Przeznaczenia żywieniowego Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000 (0,10-80)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego PN-ISO 1444:2000 (0,30-70)% Metoda wagowa Zawartość hydroksyproliny PN-ISO 3496:2000 (0,01 1,4)% Zawartość kolagenu R.M.R i R.W. z dnia 10 lipca 2007 Z obliczeń (Dz.U.2007 Nr 137 poz.966) Zawartość tkanki łącznej: Z obliczeń Zawartość: azotanów i azotynów PB-51/LF wyd. 2 z dnia Azotany (V) (4,0 260) mg/kg Azotany (III) (2,0 160) mg/kg Zawartość polifosforanów dodanych PB-84/LF wyd. 3 z dnia Z obliczeń Zawartość suchej masy/wody PB-16/LF wyd. 3 z dnia (0,10 99,9)% Metoda wagowa Zawartość wody (0,10 2)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu wolnego (0,30 99)% Metoda wagowa PB-16/LF wyd. 3 z dnia PB-15/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 2/83

3 Badane obiekty/grupa obiektów Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zawartość skrobi (0,50-20)% (Luffa-Schoorla) Zawartość skrobi (0,50 60 )% (Luffa-Schoorla) Zawartość skrobi (0,70-40)% (Luffa-Schoorla) Zawartość soli kuchennej (0,50-95) % (Volharda) Zawartość soli kuchennej (0,10-95)% (Mohra) PB-22/LF wyd. 3 z dnia PB-54/LF wyd. 2 z dnia PB-59/LF wyd. 2 z dnia PB-17/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 3/83

4 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Przetwory mleczne Przetwory owocowo-warzywne Zawartość tłuszczu całkowitego (0,10 90)% Metoda wagowa Zawartość tłuszczu całkowitego (0,30 50)% Metoda wagowa Zawartość błonnika pokarmowego (0,1 50)% Metoda wagowa Zawartość azotanów i azotynów Azotany (V) (0,50-150) mg/kg Azotany (III) (0,50-5) mg/kg Zawartość azotanów i azotynów Azotany (V) (3,0-2000) mg/kg Azotany (III) (1,0-50) mg/kg PB-69/LF wyd. 3 z dnia PB-18/LF wyd. 3 z dnia PB-51/LF wyd. 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 4/83

5 Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz Zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Herbaty Pasze Zioła i przyprawy Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i Ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Sosy Zawartość popiołu ogólnego (0,02 80)% Metoda wagowa Zawartość popiołu nierozpuszczalnego (0,02 20)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego (0,70-25)% Metoda wagowa Zawartość włókna surowego (0,70-40)% Metoda wagowa Zawartość kwasu benzoesowego i jego soli kwas benzoesowy (4,0-2700) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) PB-19/LF wyd. 3 z dnia PB-67/LF wyd. 2 z dnia PB-68/LF wyd. 2 z dnia PB-31/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 5/83

6 Badane obiekty/grupa obiektów Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Sosy Napoje, herbata rozpuszczalna, soki Przetwory owocowo-warzywne, słodziki tabletkowe Ryby i przetwory rybne Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy Zboża i przetwory zbożowe Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce Zawartość kwasu sorbowego i jego soli kwas sorbowy (4,0-7000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość acesulfamu-k, aspartamu, sacharyny i sacharynianiu sodu acesulfam K (10,0-2000) mg/l aspartam (10,0-2000) mg/l sacharyna (10,0-2000) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość acesulfamu-k, aspartamu, sacharyny i sacharynianiu sodu acesulfam K (5,0 500) g/kg aspartam (5,0 500) g/kg sacharyna (5,0 500) g/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość sacharyny i sacharynianiu sodu (10,0 2000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Aktywność wody (0,05 1,0) Metoda wykrywania punktu rosy Liczba nadtlenkowa i liczba nadtlenkowa wyekstrahowanego tłuszczu (0,10-30) meq O2/kg PB-31/LF wyd. 3 z dnia PB-57/LF wyd. 2 z dnia PB-87/LF wyd. 1 z dnia PB-72/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 6/83

7 Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce Przetwory owocowe i warzywne Przetwory owocowe i warzywne Soki owocowe i warzywne Kawa palona Kawa rozpuszczalna, napoje kawowe Napoje energetyczne, napoje bezalkoholowe, produkty o obniżonej zawartości kofeiny Liczba kwasowa (0,10-90) mg KOH /g Zawartość soli kuchennej. (0,10-95) % nia Wartość kaloryczna i energetyczna Z obliczeń Liczba kwasowa (0,10-90) mg KOH/g Liczba anizydynowa (0,5-70) Kwasowość ogólna (0,20-10) % Zawartość cukrów ogółem (0,50-85)% Zawartość cukrów redukujących (0,50-60) % ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość ekstraktu ogólnego (1,0-85) % Metoda refraktometryczna Ekstrakt bezcukrowy Z obliczeń ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna (0,30-70) g/l Zawartość ekstraktu (1,0-85)% Metoda refraktometryczna Zawartość kofeiny ( ) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość kofeiny (2,0-1000) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) PB-20/LF wyd. 4 z dnia PB-24/LF wyd. 2 z dnia PB-64/LF wyd. 2 z dnia PN-EN ISO 660:2005+Ap1:2007 PN-EN ISO 6885:2008 PN-90/A-75101/04 + Az1:2002 PN-90/A-75101/07 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-90/A-75101/02+Az1:2002 PN-90/A-75101/07 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-EN 12147:2000 PN-EN 12143:2000 PB-32/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 7/83

8 Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Napoje Owoce, warzywa i przetwory Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Suplementy diety Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Pasze Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Wyroby garmażeryjne Jajka Napoje bezalkoholowe Koncentraty spożywcze Przetwory rybne Zawartość witaminy C (0,005 2,0) g/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-UV) Zawartość witaminy A, D, E Witamina A ( ) µg/100g Witamina D2 (4,0-8000) µg/100g Witamina D3 (4,0-8000) µg/100g Suma witaminy D2 i D3 Witamina E (0, ) mg/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV (HPLC-UV) Kwasowość w przeliczeniu na kwasy organiczne: (0,20-10) % Zawartość ekstraktu ogólnego (1,0-85) % Metoda refraktometryczna Zawartość tlenku węgla (IV) (1,0 6,0) g/l Zawartość cukrów ogółem (0,50-85)% Kwasowość ogólna (0,20-50)% ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna (0,2-10)% ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna PN-EN 14130:2004 PB-257/LF wyd. 1 z dnia PN-A-79033:1985 PN-A-79033:1985 PN-A-79033:1985 PN-A :1998 PN-A :1998 PB-56/LF wyd. 3 z dnia PN-74/A PB-56/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 8/83

9 Przetwory zbożowe, pieczywo Wyroby i półprodukty cukiernicze i ciastkarskie Wyroby cukiernicze Słodycze i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Pieczywo Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Kawa i herbata Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Makarony Majonez Przekąski (w tym ziemniaczane, zbożowe) Orzechy Ryby i przetwory rybne Miody Napoje Zboża i przetwory zbożowe Przetwory owocowo-warzywne Żywność mrożona Wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Koncentraty spożywcze Kwasowość ogólna (0,20-10)% Zawartość cukrów ogółem (0,50-85) % Kwasowość tłuszczowa (0,50 70) mg KOH/100 g Zawartość cukrów ogółem (0,50-80) % Zawartość cukrów redukujących (0,50-60) % Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących (0,50-90) % Wygląd, barwa, zapach, smak, konsystencja, struktura Analiza sensoryczna Prosty test opisowy Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego (QDA) 1-5 Metoda punktowa Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna 1-6 Metoda skalowania Wygląd, kształt, powierzchnia, przełom, wypełnienie nadzieniem, barwa, zapach, konsystencja, smak, zdolność tworzenia balonika 1-5 Metoda punktowa Wygląd, struktura, tekstura, zapach, smak 2-5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak Prosty test opisowy 1-5 Metoda punktowa PN-A-74108:1996 PN-A-74108:1996 PN-ISO 7305:2001 PN-A-74252:1998 PN-61/A PB-21/LF wyd. 4 z dnia PB-21/LF wyd. 4 z dnia PN-ISO 6658:1998 PN-ISO 6564:1999 PN-ISO 11036:1999 PB-48/LF wyd. 2 z dnia PN-A-88032:1998+Ap1:2001 PN-A-74252:1998 p.4 PN-A :1998 p Az2:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 9/83

10 Przetwory mięsne Konserwy mięsne Wyroby garmażeryjne Kawa palona Margaryny Rafinowane oleje i tłuszcze Makarony Herbata czarna Herbata - napar do badań sensorycznych Koncentraty spożywcze Słodycze i wyroby cukiernicze Wyroby ciastkarskie Pieczywo Dodatki do żywności Napoje Mleko i produkty mleczne Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Ryby i przetwory rybne Makarony Majonez Przekąski (w tym ziemniaczane, zbożowe) Orzechy Przetwory owocowo-warzywne Miody Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Kosmetyki i chemia gospodarcza Materiały i wyroby opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością Wygląd, kształt, rodzaj i jakość osłonki, prawidłowość wypełnienia osłonki, konsystencja, barwa, zapach, związanie i konsystencja, smak Prosty test opisowy Wygląd, kształt, barwa, konsystencja, zapach, stopień związania, smak Prosty test opisowy Wygląd, konsystencja, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, barwa, smak i zapach naparu Prosty test opisowy Barwa, smakowitość, konsystencja 1-5 Metoda punktowa Smakowitość 1-5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, barwa, zapach, smak naparu Prosty test opisowy Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Metoda parzysta Wyróżniki jakości sensorycznej Analiza sensoryczna Metoda trójkątowa Obcy zapach i smak przekazywany przy bezpośrednim kontakcie Metoda trójkątowa Prosty test opisowy PN-88/A p. 2.2 PN-85/A p. 2.2 PN-A-82107:1996 p. 2.2 PN-A-76100:2009 p i PN-A-86936:1997 PN-A-86935:1996 PN-93/A p.3.4 PN-ISO 6078:1996 z wyłączeniem p. 222 i 5 PN ISO 3103 :1996 p i PB-106/LF wyd. 2 z dnia PB-107/LF wyd. 2 z dnia PB-255/LF wyd. 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 10/83

11 Koncentraty spożywcze Owoce, warzywa i przetwory Owocowo-warzywne Produkty sypkie Ryby i przetwory rybne Mięso i produkty mięsne Napoje, soki Kawa, herbata Wyroby garmażeryjne Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i produkty mleczne Herbaty Zboża, przetwory zbożowe, pasze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, pieczywo Zboża, przetwory zbożowe, pasze, pieczywo Zboża, przetwory zbożowe, kakao, suszone owoce, koncentraty spożywcze Kawa, przyprawy i zioła Zboża, przetwory zbożowe, suszone owoce, orzechy, bakalie, przyprawy, pasze i zioła Zawartość cukrów ogółem (0,60-30)% (Luffa Schoorla) Zawartość laktozy (0,50-90)% (Bertranda) Kwasowość (0,50-90) o SH Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących (0,50-40)% (Bertranda) Wyciąg wodny (1,0 50,0)% Zawartość deoksyniwalenolu ( ) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Zawartość zearalenonu (6-400) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A (0,32-40) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A (0,80 40) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2. B1, G1: (0,80 15,0) µg/kg B2, G2: (0,20 5,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją FLD (HPLC-FLD) PB-73/LF wyd. 2 z dnia PB-81/LF wyd. 2 z dnia PB-79/LF wyd. 3 z dnia PB-80/LF wyd. 2 z dnia PN-ISO 9768: AC1:2000 PB-63/LF, wyd. 2 z dnia PB-47/LF wyd. 2 z dnia PB-46/LF wyd. 3 z dnia PB-53/LF wyd. 3 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 11/83

12 Mięso i produkty mięsne Oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce Ryby i przetwory rybne Produkty wędzone Koncentraty spożywcze Owoce, warzywa i przetwory Owocowo-warzywne Napoje, soki Kawa, herbata Dodatki do żywności Suplementy diety Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko w proszku Produkty mleczne Ryby i ich przetwory oraz produkty pochodzenia morskiego Przetwory owocowe i warzywne, suszone owoce i warzywa, wina Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(b)fluoranten (1,6 50)µg/kg Benzo(a)piren (1,6 50)µg/kg Chryzen (1,6 50) µg/kg Benzo(a)antracen (1,6 50) µg/kg Suma czterech WWA ( z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Gęstość (1,00 2,00) g/ml Metoda piknometryczna ph (3,0 8,0) Metoda potencjometryczna Zawartość azotu pochodzącego z niezdenaturowanych białek serwatkowych Z obliczeń Zawartość fosforu całkowitego (0,025 1,0)% m/m P2O5 Zawartość fosforu dodanego z obliczeń Zawartość glazury (1,0 35)% m/m Metoda wagowa Zawartość tlenku siarki (IV) (5,0-500) mg/kg PB-258/LF wyd. 1 z dnia PB-85/LF wyd. 2 z dnia PB-56/LF wyd. 3 z dnia PB-155/LF wyd. 2 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PB-154/LF wyd. 2 z dnia PB-111/LF wyd. 2 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 12/83

13 Kosmetyki i artykuły chemii gospodarczej Ryby i przetwory rybne Woda Gęstość (1,00 2,00) g/ml Metoda piknometryczna ph (3,0 11,0) Metoda potencjometryczna Sucha masa (1,0 99,0)% Metoda wagowa Zawartość chlorków (0,50 5,0)% Stężenie pierwiastków Kadm (0,10-100) mg/kg Ołów (0,50-100) mg/kg Chrom (0, ) mg/kg Miedź (0, ) mg/kg Arsen (0,50-100) mg/kg Nikiel (0, ) mg/kg Rtęć (0,10-100) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość histaminy ( ) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD) Barwa pozorna (5-100) mg/l Pt Barwa (5-100) mg/l Pt Stężenie azotanów(v) (3,0 60) mg/l Stężenie azotanów (III) azotynów (0,03 0,8) mg/l Stężenie amoniaku (0,10-3,25) mg/l Mętność (0, ) NTU Metoda nefelometryczna Indeks nadmanganianowy (0,80-10) mg/l PB-85/LF wyd. 2 z dnia PB-56/LF wyd. 3 z dnia PB-82/LF wyd. 2 z dnia PB-156/LF wyd. 2 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia PB-161/LF wyd. 1 z dnia PB-06/LF wyd. 5 z dnia PN-EN ISO 7887:2012 PB-08/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8039 PB-07/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8507 PB-11/LF wyd. 4 z dnia na podstawie testu odczynnikowego HACH do metody nr 8038 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 8467:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 13/83

14 Woda Ścieki Woda, ścieki Obecność obcego smaku Liczba progowa smaku TFN (1-6) TFN Metoda parzysta, pełna, wybór niewymuszony Obecność obcego zapachu Liczba progowa zapachu TON (1 6) TON Metoda parzysta, pełna, wybór niewymuszony Indeks nadmanganianowy (5-1000) mg/l Stężenie chloru wolnego (0,03 6,0) mg/l Stężenie chloru ogólnego/ całkowitego (0,03 6,0) mg/l Stężenie chloru związanego Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr (15, ) mg/l Zawiesiny ogólne (4,0-5000) mg/l Metoda wagowa Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5). (3-2000) mg/l Metoda elektrochemiczna ph 3,0 12,0 Metoda potencjometryczna Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym (15,0 5000) mg/l Metoda wagowa Zawartość substancji ekstrahujących się chloroformem (15,0 5000) mg/l Metoda wagowa Stężenie siarczanów (10,0-5000) mg/l Metoda wagowa Stężenie chlorków (5,0-500) mg/l nia potencjometrycznego Stężenie chlorków (5,0-500) mg/l Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,5 20,0) mg/l Metoda elektrochemiczna PB-05/LF wyd. 9 z dnia PN-EN ISO 8467:2001 PB-25/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 15705:2005 PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN ISO 5814 :2013 PN-EN ISO 10523:2012 PB-26/LF wyd. 5 z dnia PB-256/LF wyd. 1 z dnia PN-ISO 9280:2002 PB-29/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 5814 :2013 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 14/83

15 Woda, ścieki Woda Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 (5-2000) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie pierwiastków PN-EN ISO 11885:2009 Antymon (0, ) mg/l Arsen (0, ) mg/l Bor (0, ) mg/l Chrom (0, ) mg/l Cyna (0, ) mg/l Cynk (0, ) mg/l Glin (0, ) mg/l Kadm (0, ) mg/l Magnez (0, ) mg/l Mangan (0, ) mg/l Miedź (0, ) mg/l Nikiel (0, ) mg/l Ołów (0, ) mg/l Potas (1, ) mg/l Selen (0, ) mg/l Sód (0, ) mg/l Srebro (0, ) mg/l Wapń (0, ) mg/l Żelazo (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) Stężenie środków ochrony roślin PN-EN ISO 11369:2002 Symazyna (0,05-0,50) µg/l Chlorotoluron (0,05-0,50) µg/l Atrazyna (0,05-0,50) µg/l Linuron (0,05-0,50) µg/l Diflubenzuron (0,05-0,50) µg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 15/83

16 Woda i ścieki Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Porcje żywnościowe Dodatki do żywności Suplementy diety Kawa i herbata (napar) Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Soki /nektary Wody mineralne/naturalne Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(b)fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(k)fluoranten (0,005 0,50) µg/l Benzo(a)piren (0,0020 0,50) µg/l Benzo(ghi)perylen (0,005 0,50) µg/l Chryzen (0,005 0,50) µg/l Dibenzo(a,h)antracen (0,005 0,50) µg/l Indeno(1,2,3-cd)piren (0,005 0,50) µg/l Naftalen (0,005 0,50) µg/l Acenaften (0,005 0,50) µg/l Acenaftylen (0,05 0,50) µg/l Fluoren (0,005 0,50) µg/l Fenantren (0,005 0,50) µg/l Antracen (0,005 0,50) µg/l Piren (0,005 0,50) µg/l Benzo(a)antracen (0,005 0,50) µg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Suma WWA Zawartość pierwiastków Kadm (0,002 1,00) mg/kg Ołów (0,010 0,100) mg/kg (0,100 5,00) mg/kg Sód (30, ) mg/kg Wapń (2, ) mg/kg Żelazo (0,01 50,00) mg/kg (1,0 1000) mg/kg Chrom (0,1 500) mg/kg Cynk (0,1 1000) mg/kg Cyna (0,1 500) mg/kg Magnez (0, ) mg/kg Mangan (0,1 500) mg/kg Fosfor (1, ) mg/kg Miedź (0,1 500) mg/kg Arsen (0,1 5,0) mg/kg Potas (1, ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie pierwiastków Antymon (0, ) mg/l Arsen (0, ) mg/l Chrom (0, ) mg/l Cynk (0, ) mg/l Kadm (0, ) mg/l Miedź (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PB-160/LF wyd. 3 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 16/83

17 Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Dodatki do żywności Pasze dla zwierząt Suplementy diety Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Żywność mrożona Dodatki do żywności Wyroby garmażeryjne Porcje żywnościowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Jajka Kawa i herbata Koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Napoje Owoce, warzywa i przetwory Ryby i przetwory rybne Słodycze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie Surowce i przetwory zielarskie, Przyprawy Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Porcje żywnościowe Dodatki do żywności Suplementy diety Udział % kwasów tłuszczowych C4 C24 0,05% 85% m/m Zawartość kwasów tłuszczowych (0,10 90)% (m/m) g/100 g Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) Zawartość cholesterolu i steroli Cholesterol (1,0 3000)mg/100g Brassicasterol (1,0 3000)mg/100g Campesterol (1,0 3000)mg/100g Stigmasterol (1,0 3000)mg/100g β-sitosterol (1,0 3000)mg/100g δ5-avenasterol (1,0 3000)mg/100g Metoda chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) Zawartość rtęci (0,005 5,0) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z techniką zimnych par (ICP-OES-CV) PB-191/LF wyd. 2 z dnia PB-110/LF wyd. 1 z dnia PB-158/LF wyd. 5 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 17/83

18 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Tworzywa sztuczne Żywność Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Owoce i warzywa oraz ich Przetwory Ryby i przetwory rybne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Kawa i herbata Surowce i przetwory zielarskie oraz zioła Żywność mrożona Dodatki do żywności Suplementy diety Porcje żywnościowe Mięso i produkty mięsne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pasze Mięso i przetwory mięsne Migracja globalna do płynów modelowych (0,5 15) mg/dm 2 Metoda wagowa Migracja globalna do mediów substytucyjnych (0,5 15) mg/dm 2 Metoda wagowa Szczelność opakowań hermetycznie zamkniętych Metoda wizualna Metoda przez zanurzenie Metoda suszarkowo-próżniowa Zawartość azotu wg Kjeldahla (0,2 95)% Zawartość białka Zawartość fosforu całkowitego (0,025 1,0)% m/m P2O5 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PB-55/LF wyd. 3 z dnia PB-14/LF wyd. 5 z dnia PB-84/LF wyd. 3 z dnia PN-ISO 13730:1999+Ap:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 18/83

19 Odpady (wyciągi wodne) nr kodów: *, , *, , , , , , , *, , , , , , , *, *, *, *, *, *, , , *, *, *, , , *, , *, *, , , 15 01, *, 17 01, 17 02, , 17 05, , , 19 01, , *, , , , , 19 08, 19 09, 19 12, , , , Środki do zwalczania śliskości zimowej Sól Stężenie siarczanów (VI) 10, mg/l Zawartość siarczanów (VI) mg/kg Metoda wagowa Stężenie siarczanów (0,1-5) % Metoda wagowa Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie (0,02-10) % Metoda wagowa PN-ISO 9280: 2002 PN-80/C PN-80/C-84081/21 Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Produkty sypkie Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne Dodatki do żywności Suplementy diety Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zawartość tłuszczu (0,50 50)% Metoda wagowa Zawartość glutenu (2,5-80) mg/kg (ELISA) PB-61/LF wyd. 1 z dnia PB-259/LF wyd. 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 19/83

20 Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO : jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO : jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność Salmonella spp. w określonej objętości próbki Metoda hodowlana, biochemiczna, serologiczna Obecność i liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność endotoksyn bakteryjnych Metoda z zastosowaniem testu LAL Obecność i liczba bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia) oraz przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczyny (clostridia) 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Legionella sp. Metoda filtracji membranowej Ogólna liczba mikroorganizmów w 362C Metoda płytkowa, posiew wgłębny PB-174/LM wyd. 2 z dnia PN-EN ISO :2004 PZH ZHK:2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (DZ.U , załącznik B, pkt 4) PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN ISO 19250: PN-ISO :1999 FP VII 2007 pkt FP VIII 2008 pkt FP IX 2011pkt PN-EN :2001 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO 6222:2004 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 20 sierpnia 2014 r. str. 20/83

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo