ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. WYDZIAŁ BADANIA WODY ul. Wojewódzka Katowice AB 1158 Kod identyfikacji dziedziny/przedmiot badań C/9; C/22/P K/9; K/22/P N/9; N/22/P Q/9; Q/22/P Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1158 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 1/13

2 Wydział Badania Wody Pracownia Analiz Fizyczno-Chemicznych ul. Wojewódzka 19, Katowice chemicznych i fizycznych Mętność (0,10 40) NTU Metoda nefelometryczna Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna ph 4,0 10,0 Metoda potencjometryczna Stężenie żelaza (0,050 1,00) mg/l Stężenie manganu (0,040 0,50) mg/l Stężenie manganu (0,040 0,50) mg/l Stężenie glinu (0,050 1,0) mg/l Stężenie kationów Potas: (1,0 50) mg/l Sód: (1,0 200) mg/l Jon amonowy: (0,050 2,0) mg/l Azot amonowy: (0,040 1,6) mg/l Wapń: (1,0 100) mg/l Magnez: (1,0 150) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Twardość ogólna (5 600) mg/l CaCO3 (0,3 33,6) o n PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 10523:2012 PN-ISO 6332:2001 PB/05 wydanie 3 z dnia r. PN-92/C-04590/02 PN-92/C-04605/02 PN-EN ISO 14911:2002 PN-ISO 6059:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 2/13

3 Stężenie wybranych chlorowcopochodnych chloroform (1,0 150) μg/l bromodichlorometan (1,0 150) μg/l dibromochlorometan (1,0 150) μg/l bromoform (1,0 150) μg/l 1,2-dichloroetan (0,5 5,0) μg/l tetrachlorometan (0,5 5,0) μg/l trichloroeten (1,0 150) μg/l tetrachloroeten (1,0 50) μg/l Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i z detekcją wychwytu elektronów HS-GC-ECD Σ THM (z obliczeń) Stężenie wybranych lotnych związków organicznych benzen: (0,10 1,5) μg/l trichloroeten (1,0 12,0) μg/l tetrachloroeten (1,0 12,0) μg/l Metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (P&T) i detekcją fotojonizacyjną (P&T-GC-PID) Stężenie chloru wolnego (0,05 2,0) mg/l Stężenie wybranych pestycydów chloroorganicznych: heksachlorocyklopentadien (0,01 1,0) μg/l lindan (0,01 1,0) μg/l heptachlor (0,01 1,0) μg/l aldryna (0,01 1,0) μg/l epoksyd heptachloru (0,01 1,0) μg/l dieldryna (0,01 1,0) μg/l endryna (0,01 1,0) μg/l metoksychlor (0,01 1,0) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) Σ pestycydów (z obliczeń) Przewodność elektryczna właściwa 10 μs/cm 13 ms/cm Metoda konduktometryczna PN-EN ISO 10301:2002 PB/19 wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2011 PB/36 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 27888:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 3/13

4 Stężenie anionów Azotyny (0,040 1,0) mg/l Azot azotynowy (0,010 0,30) mg/l Azotany (1,0 100,0) mg/l Azot azotanowy (0,25 22,0) mg/l Fluorki (0,10 1,0) mg/l Chlorki (1,0 300) mg/l Siarczany (1,0 250) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie bromianów (0,0030 0,0200) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie metali: Miedź (0,0020 2,5) mg/l Nikiel (2,0 250) µg/l Kadm (0,5 20) µg/l Chrom (2,0 100) µg/l Srebro (2,0 100) µg/l Ołów (2,0 250) µg/l Arsen (2,0 100) μg/l Selen (2,0 100) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie WWA: benzo(b)fluoranten (0,005 0,2) μg/l benzo(k)fluoranten (0,005 0,2) μg/l indeno(1,2,3-c,d)piren (0,005 0,2) μg/l benzo(g,h,i)perylen (0,005 0,2) μg/l benzo(a)piren (0,005 0,2) μg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas(gc-ms) Σ WWA (z obliczeń) Stężenie cyjanków (0,02 0,25) mg/l Stężenie boru zakres: (0,1 1,6) mg/l PN-EN ISO :2009 +AC:2012 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO 15586:2005 PB/38 wydanie 2 z dnia r. PB/03 wydanie 4 z dnia r. PB/41 wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 4/13

5 Ścieki Liczba progowa zapachu (TON) zakres: (1 5) Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Liczba progowa smaku (TFN) zakres: (1 50) TFN Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony chemicznych i fizycznych Stężenie metali: Chrom (0,005 1,000) mg/l Nikiel (0,005 0,500) mg/l Ołów (0,005 0,500) mg/l Miedź (0,005 0,500) mg/l Kadm (0,001 0,100) mg/l Arsen (0,002 0,100) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-EN 1622:2006 PN-ISO :1997 PN-EN ISO 15586:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 5/13

6 Wydział Badania Wody Pracownia Analiz Mikrobiologicznych ul. Wojewódzka 19, Katowice PN-EN ISO 19458:2007 mikrobiologicznych Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48h w 22±2 C po 72h od 1jtk/1ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Bakterie grupy coli i Escherichia coli Enterokoki kałowe Obecność bakterii Enterokoki kałowe w badanej objętości próbki Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Obecność bakterii Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) w badanej objętości próbki Przetrwalniki Clostridium perfringens Obecność przetrwalników Clostridium perfringens w badanej objętości próbki Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Zakres od 1 NPL/100 ml Metoda NPL (Test Colilert 18/Quanti-Tray) Bakterie z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Obecność bakterii z rodzaju Legionella w badanej objętości próbki Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa w badanej objętości próbki z wyłączeniem pkt , , PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO : PN-EN ISO :2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami) PB/25 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO : PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO 16266:2009 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 6/13

7 Laboratorium Goczałkowice Pracownia Analiz Fizyczno-Chemicznych ul. Jeziorna 5, Goczałkowice fizycznych i chemicznych Mętność (0,20 40) NTU Metoda nefelometryczna Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna ph 4,0 10,0 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa 10 µs/cm 13 ms/cm Metoda konduktometryczna Ogólny Węgiel Organiczny (OWO) (1,0 100) mg/l Stężenie żelaza ogólnego (0,050 1,00) mg/l Stężenie manganu ogólnego (0,040 0,50) mg/l Stężenie glinu (0,050 1,0) mg/l Stężenie jonu amonowego (0,10 2,00) mg/l NH4 (0,08 1,60) mg/l NNH4 Stężenie azotynów (0,04 1,00) mg/l NO2 (0,01 0,30) mg/l NNO2 Stężenie azotanów (1,0 100,0) mg/l NO3 (0,25 22,0) mg/l NNO3 Stężenie chloru wolnego (0,05 2,00) mg/l Stężenie chlorków (5 400) mg/l Twardość ogólna (5 600) mg/l CaCO3 (0,3 34) o n PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 7027: 2003 PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PN-EN 1484:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/03 PN-92/C-04605/02 PN-C :1994 PN-EN 26777:1999 PN-82/C-04576/08 PN-EN ISO :2011 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 7/13

8 Ścieki Stężenie ortofosforanów (0,05 3,0) mg/l PO4 Stężenie fosforu ogólnego (0,04 4,0 mg/l) P Stężenie siarczanów (VI) (10 500) mg/l SO4 Metoda wagowa Zawiesina (4 500) mg/l Metoda wagowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT (30 300) mg/l O2 (0,7 6,0) mg/l O2 (3 300) mg/l O2 chemicznych i fizycznych Stężenie fosforu ogólnego (0,04 4,0 mg/l) P Stężenie siarczanów (VI) (10 500) mg/l SO4 Metoda wagowa Zawiesina (4 500) mg/l Metoda wagowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT (30 800) mg/l O2 (3 300) mg/l O2 (0,7 6,0) mg/l O2 Stężenie chlorków (10 800) mg/l PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 PN-ISO 9280:2002 PN-EN 872: Ap1:2007 PN-ISO 6060:2006 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO :1997 PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 PN-ISO 9280:2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 6060:2006 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 9297:1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 8/13

9 Laboratorium Goczałkowice Pracownia Analiz Mikrobiologicznych ul. Jeziorna 5, Goczałkowice mikrobiologicznych Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48h w 22±2 C po 72h od 1jtk/1ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Bakterie grupy coli i Escherichia coli Enterokoki kałowe Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Przetrwalniki Clostridium perfringens Bakterie grupy coli i Escherichia coli PN-EN ISO 19458: 2007 z wyłączeniem pkt , , PN-EN ISO 6222:2004 PB/17/G wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2004 PB/25 wydanie 2 z dnia r. PB/25 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO : Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 9/13

10 Laboratorium Maczki Pracownia Analiz Fizyczno-Chemicznych ul. Wodociągi 4, Sosnowiec chemicznych i fizycznych mikrobiologicznych Mętność (0,10 40,0) NTU Metoda nefelometryczna Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna Stężenie chloru wolnego (0,05 2,00) mg/l Stężenie żelaza (0,050 1,00) mg/l Stężenie manganu (0,040 0,50) mg/l Twardość ogólna (10 600) mg/l CaCO3 (0,6 33,6) o n Stężenie jonu amonowego (0,10 2,00) mg/l NH4 (0,08 1,60) mg/l NNH4 Stężenie azotynów (0,04 1,00) mg/l NO2 (0,01 0,30) mg/l NNO2 Stężenie azotanów (1,0 100,0) mg/l NO3 (0,25 22,0) mg/l NNO3 Stężenie glinu (0,050 1,0) mg/l ph 4,0 10,0 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa 10 μs/cm 13 ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie rtęci (0,0005 0,010) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 19458: 2007 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO :2011 PN-ISO 6332:2001 PN-92/C-04590/02 PN-ISO 6059:1999 PN-C :1994 PN-EN 26777:1999 PN-82/C-04576/08 PN-92/C-04605/02 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 PB/31/M wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 10/13

11 Ścieki Stężenie antymonu (0,0005 0,010) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) Stężenie siarczanów (VI) (10 300) mg/l Metoda turbidymetryczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT metodą z K2Cr2O7 (10 200) mg/l O2. Stężenie chlorków. (5 400) mg/l Stężenie cynku. (0,05 1,00) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawiesiny (2 500) mg/l Metoda wagowa (0,6 6,0) mg/l O2 (3 300) mg/l O2 chemicznych i fizycznych Stężenie rtęci (0,0005 0,080) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Stężenie siarczanów (VI) (10 500) mg/l SO4 Metoda turbidymetryczna Zawiesiny (2 500) mg/l Metoda wagowa Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT z K2Cr2O7 (10 800) mg/l O2 (3 300) mg/l O2 (0,7 6,0) mg/l O2 PB/6/M wydanie 4 z dnia r. PB/17/M wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 15705:2005 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO :1997 PB/31/M wydanie 1 z dnia r. PB/17/M Wydanie 2 z dnia r. PN-EN 872:2007+ Ap1:2007 PN-ISO 15705:2005 PN-EN :2002 PN-EN :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 11/13

12 Ścieki Stężenie chlorków (10 800) mg/l Stężenie cynku (0,1 10) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 8288:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 12/13

13 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1158 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 6/13 B A r. 9/13 B A r. Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 7, 3 lutego 2015 r. str. 13/13

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo