ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYTOMIU ul. Moniuszki Bytom Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: C/1; C/9; C/22 N/9; N/22 K/3; K/9; K/22 Q/9; Q/22 Badania chemiczne, analityka chemiczna produktów rolnych, wody, żywności Badania właściwości fizycznych wody, żywności Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych, próbek środowiskowych: wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności Badania sensoryczne wody, żywności KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 532 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 1/12

2 Mięso i przetwory mięsne Żywność z udziałem mięsa dla niemowląt i małych dzieci z udziałem warzyw i owoców Ryby i przetwory rybne Próbki owoców, warzyw i ich przetworów Żywność dla niemowląt i małych dzieci z udziałem owoców i warzyw Soki owocowe i warzywne Przyprawy Próbki orzechów łuskanych Przetwory zbożowe Konserwy mięsne Konserwy rybne Konserwy owocowe, warzywne i warzywno-mięsne Sekcja Badań Żywności ul. Moniuszki 25, Bytom Zawartość azotynów i azotanów (2-100) mg/kg NaNO2 (10-250) mg/kg NaNO3 Zawartość azotynów i azotanów (2-10) mg/kg NaNO2 (10-50) mg/kg NaNO3 Zawartość azotynów i azotanów (2-400) mg/kg NaNO2 Zawartość azotanów ( ) mg/kg Zawartość azotynów i azotanów (2-100) mg/kg NaNO2 (6-300) mg/kg NaNO3 Kwasowość miareczkowa (50 130) mmol/l H + Metoda miareczkowania potencjometrycznego ph 3,00-8,00 Metoda potencjometryczna Zawartość substancji obcych Metoda wagowa (0,001 8,000) g/100g Zawartość substancji obcych Metoda wagowa (0,01 20,00) g/500g Obecność szkodników Metoda ręcznego wybierania. Zawartość szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń Metoda wagowa (0, ,0000)g/kg Szczelność konserw hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Szczelność konserw hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa Szczelność konserw hermetycznie zamkniętych Metoda próżniowa PB-07 wydanie 1 z dnia r. PB-26 wydanie 1 z dnia PN-EN 12147:2000 PN-EN 1132:1999 PB-19 wydanie 1 z dnia r. PB-15 wydanie 2 z dnia r. PN-74/A pkt , 2.3, 2.4.1, 2.5.2, PN-A :1997+Az1:2002 PN-92/A pkt PB-24 wydanie 1 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 2/12

3 Pieczywo Wyroby garmażeryjne Wyroby cukiernicze Margaryny Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce Koncentraty spożywcze Przetwory ziemniaczane Konserwy rybne Konserwy mięsne, drobiowe oraz konserwy z dodatkiem warzyw i innych produktów niemięsnych Makaron Ciastka Sekcja Badań Żywności ul. Moniuszki 25, Bytom Wygląd zewnętrzny, barwa skórki, grubość skórki, wygląd powierzchni skórki, elastyczność miękiszu, porowatość miękiszu, pozostałe cechy miękiszu (barwa, wilgotność, lepkość) Prosty test opisowy Wygląd, konsystencja, zapach, smak Prosty test opisowy Barwa, konsystencja, zapach, smak, wygląd, kształt, powierzchnia, przełom Metoda punktowa Barwa, smakowitość, rozpływalność w ustach i smarowność Metoda punktowa Smakowitość Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach, smak, konsystencja przed i po przyrządzeniu Metoda punktowa i prosty test opisowy Postać, barwa, zapach Prosty test opisowy Zapach, konsystencja, barwa, smakowitość, tekstura, wygląd lustra, prawidłowość ułożenia Prosty test opisowy Wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach, tekstura Prosty test opisowy Wygląd, barwa i zapach przed ugotowaniem Zapach, smak i wygląd po ugotowaniu Prosty test opisowy Jednolitość partii, wygląd zewnętrzny, struktura i tekstura, smak i zapach Metoda punktowa PN-A-74108:1996 PN-A-82107:1996 PN-A-88032:1998+Ap1:2001 PN-A-86936:1997 PN-A-86935:1996 PN-A :1998+Az1:2000 PN-A :1998 PB-27 wydanie 1 z dnia PB-21 wydanie 1 z dnia r. PN-93-A PN-A-74252:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 3/12

4 Próbki konserw mięsnych Próbki konserw rybnych Próbki konserw owocowych, warzywnych i warzywno-mięsnych -mięso i produkty mięsne -wyroby garmażeryjne - wyroby garmażeryjne Sekcja Badań Żywności ul. Moniuszki 25, Bytom Trwałość konserw Metoda hodowlana-badanie trwałości konserw met. próby termostatowej Trwałość konserw Metoda hodowlana-badanie trwałości konserw met. próby termostatowej Trwałość konserw Metoda hodowlana-badanie trwałości konserw met. próby termostatowej Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa w temp. 30 ºC-posiew wgłębny Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa-posiew powierzchniowy Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) w określonej masie produktu Metoda płytkowa-posiew powierzchniowy Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) od 0,03 jtk/ml dla produktów płynnych od 0,3 jtk/g dla produktów stałych Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby Liczba Listeria monocytogenes 10 jtk/1 g dla produktów stałych 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa posiew powierzchniowy Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie produktu Metoda płytkowa z przednamnażaniem posiew powierzchniowy Liczba Enterobacteriaceae od 0,03 jtk/ml dla produktów płynnych od 0,3 jtk/g dla produktów stałych Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby z przednamnażaniem PN-A :1994 PN-92/A pkt PB-25 wydanie 1 z dnia r PN EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-ISO :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 4/12

5 -wyroby garmażeryjne -owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Liczba Enterobakteriaceae od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa posiew wgłębny Obecność pałeczek Salmonella w określonej masie produktu Metoda płytkowa z przednamnażaniem posiew powierzchniowy Obecność przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica w określonej masie produktu Metoda płytkowa z przednamnażaniem posiew powierzchniowy PN-ISO :2005 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO10273:2005+Ap1:2005 +Ap2:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 5/12

6 -wyroby garmażeryjne -mięso i produkty mięsne -zboża i produkty zbożowe -zboża i produkty zbożowe Liczba bakterii z grupy coli od 0,03 jtk/ml dla produktów płynnych od 0,3 jtk/g dla produktów stałych Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby Liczba bakterii z grupy coli od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa posiew wgłębny Liczba przypuszczalnych Escherichia coli od 0,03 jtk/ml dla produktów płynnych od 0,3 jtk/g dla produktów stałych Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa posiew powierzchniowy Liczba β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli od 10 jtk/1 g dla produktów stałych od 1 jtk/1 ml dla produktów płynnych Metoda płytkowa posiew wgłębny PN-ISO 4831:2007 PN-ISO 4832:2007 PN-ISO 7251:2006 PN-EN ISO 7932:2005 PN-ISO :2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 6/12

7 Woda Sekcja Badań Wody ul. Moniuszki 25, Bytom Mętność (0,2 20) NTU (FNU) Metoda nefelometryczna Indeks nadmanganianowy (utlenialność) (1,1 10) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie manganu ( ) μg/l ph 4,0 10,0 Metoda elektrometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda elektrometryczna Stężenie azotu amonowego (0,3 2,0) mg/l Stężenie jonu amonowego Z obliczeń Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu twardość ogólna (5,0 800) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa Stężenie żelaza ( ) μg/l Stężenie chlorków (5,0 400) mg/l Metoda miareczkowa (Mohra) Stężenie azotu azotanowego (0,1 25) mg/l Stężenie azotanów Z obliczeń Stężenie azotynów (0,02 0,8) mg/l Stężenie azotu azotynowego Z obliczeń Stężenie wapnia (2,0 320) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie magnezu Z obliczeń PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6 PN-EN ISO 8467:2001 PB-03 wydanie 1 z dnia r. PB-22 wydanie 1 z dnia r. PN-EN 27888:1999 PN-C :1994 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 9297:1994 PN-82/C PN-EN 26777:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 7/12

8 Woda Stężenie glinu ( ) μg/l Stężenie fluorków (0,1 3,0) mg/l Barwa (5 70) mg/l Pt Metoda wizualna PN-92/C-04605/02 PB-11 wydanie 2 z dnia r. PB-23 wydanie 1 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 8/12

9 Woda Sekcja Badań Wody ul. Moniuszki 25, Bytom Liczba progowa smaku TFN Liczba progowa zapachu TON 1 4 Metoda parzysta wyboru niewymuszonego PB-13 wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 9/12

10 Próbki wody: wodociągowej, przeznaczonej do spożycia, powierzchniowej, z niecki basenowej, z kąpielisk Próbki wody: przeznaczonej do spożycia, wodociągowej, powierzchniowej Próbki wody: przeznaczonej do spożycia, wodociągowej, z niecki basenowej Sekcja Badań Wody ul. Moniuszki 25, Bytom Liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych E. coli < 1 jtk/100 ml < 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba enterokoków kałowych <1 jtk/100 ml < 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. (36 ± 2) ºC i (22 ± 2) ºC < 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa posiew wgłębny Liczba Pseudomonas aeruginosa < 1 jtk/100 ml < 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) < 1 jtk/100 ml < 1 jtk/50 ml Metoda filtracji membranowej Liczba Clostridium perfingens (łącznie ze sporami) < 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność bakterii z rodzaju Legionella w określonej objętości próbki Liczba bakterii z rodzaju Legionella < 1 jtk/100 ml < 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej PB-04 wydanie 2 z dnia r PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN :2001 PB-10 wydanie 2 z dnia r. PB-20 wydanie 2 z dnia r Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 10/12

11 Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń ul. Moniuszki 25, Bytom Próbki biologicznych wskażników kontroli skuteczności sterylizacji Sporal A i S Próbki kału i wymazów z odbytu Próbki kału i wymazów z odbytu Skuteczność procesów sterylizacji Metoda testów biologicznych Obecność bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność pałeczek Escherichia coli Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PB-09 wydanie 1 z dnia r. PB-02 wydanie 3 z dnia r. PB-28 wydanie 1 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str. 11/12

12 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 532 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 11, 04 sierpnia 2014 r. str.12/12

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1399 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 września 2014 r. Nazwa i adres DELTIMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo