Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze"

Transkrypt

1 Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze 1 Ołów PNEN 14082:2004 Metoda bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS) 2 Kadm (0,020 0,25) mg/kg (przetwory zbożowomączne) (0,002 1,25) mg/kg (przetwory zbożowomączne) 3 Rtęć PB003 wydanie 4 z dnia r. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) (0,01 3,000) mg/kg (suplementy diety, ryby) 4 Arsen PNEN 14546:2005 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) (0,030 1,00) mg/kg (ryby) Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych woda 5 Chrom PNEN 1233:2000 Metoda bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS) (0,007 0,060) mg/l (woda) 6 Rtęć PNEN 1483:2007 Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) (0,0004 0,002) mg/l (woda) metoda zgłoszona do akredytacji

2 Laboratorium Badań Fizykochemicznych środki spożywcze 7 PNEN ISO :2004 Azotyny: (1,00 30,0) mg/kg NO 2 (1,50 45,0) mg/kg NaNO 2 Azotany: (9,00 160) mg/kg NO 3 (13,50 240) mg/kg NaNO 3 (mleko i przetwory mleczarskie) 8 9 Azotyny i azotany PN92/A75112 PB002 z r. Azotyny: (5,0 280) mg/kg NO 2 Azotany: (27,0 3400) mg/kg NO 3 (owoce, warzywa i ich przetwory) Azotyny: (1,61 200) mg/kg NaNO 2 Azotany: (11,46 370) mg/kg NaNO 3 (wędliny i przetwory mięsne) metoda zwalidowana 10 Kwasowości ogólnej PN90/A75101/04 (0,2 2,0) % (m/m) (przetwory i warzywa) metoda zwalidowana 11 Jodek potasu PN80/C * (10 100) mg /kg J (sól) 12 Wilgotność 13 Kwasowość Oznaczenie azotu metoda Kjeldahla i przeliczenie na białko Przetwory zbożowe. Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń PN80/C84081/20 Metoda wagowa PNA74108:1996 metoda wagowa PNA74108:1996 metoda miareczkowa PN75/A04018 PN74/A74016 Metoda makroskopowa (sól) (pieczywo) (pieczywo) (0,5 60,0) % (środki spożywcze) metoda zwalidowana Cechy organoleptyczne

3 17 ph 18 Barwa 19 Mętność 20 Przewodność elektryczna właściwa 21 Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu 22 Wapń 23 Magnez 24 Żelazo ogólne 25 Żelazo rozpuszczone Laboratorium Badań Fizykochemicznych woda PNEN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna PNEN ISO 7887:2012 Metoda wizualna PNEN ISO 7027:2003 Metoda nefelometryczna PNEN 27888:1999 Metoda konduktormetryczna PNISO 6059:1999 PNISO 6058:1999 PNC045544:1999 załącznik A Z obliczeń PNISO 6332:2001 PNISO 6332:2001 (3 10) (5 70) mg/l Pt (0,20 10) NTU (5 1413) μs/cm (4 300) mg/l CaCO 3 (3 80) mg/l (0,02 0,60) mg/l (0,022 0,60) mg/l metoda zwalidowana 26 Jon amonowy (0,05 0,97) mg/l PNISO 71501: Amoniak (0,05 0,97) mg/l 28 Azotyny 29 Azotany 30 Chlorki 31 Fluorki 32 Siarczany 33 Indeks nadmanganianowy 34 Bor PNEN 26777:1999 PN82/C * PNISO 9297:1994 PN78C04588/03 Metoda z użyciem elektrody jonoselektywnej PN79C PNEN ISO 8467:2001 Test Boru firmy Merck (0,04 0,820) mg/l (0,70 90) mg/l (4 250) mg/l (0,1 2) mg/l (2,5 100) mg/l (0,70 10) mg/l O 2 (0,055 0,800) mg/l metoda zwalidowana 35 Cyjanki Test Nanocolor (0,001 0,100) mg/l metoda zwalidowana

4 36 Tlen rozpuszczony 37 BZT5 38 Zawiesiny PNEN 25813:1997 PNISO 5813:1997 Metoda jodometryczna PNEN 18992:2002 Z obliczeń PNEN 872:2007+AP1:2007 Metoda wagowa od 0,2 mg/l od 2 mg/l Laboratorium Analiz Instrumentalnych 39 Mangan (0,006 2,00) mg/l 40 Kadm (0,001 0,060) mg/l 41 Ołów (0,006 0,60) mg/l 42 Glin PNEN ISO 15586:2005 (0,040 4,00 ) mg/l 43 Miedź (0,005 4,0) mg/l 44 Nikiel (0,005 0,20) mg/l 45 Cynk (0,012 2,0) mg/l 46 Arsen PNEN ISO 11969:1999 (0,001 0,010) mg/l 47 Antymon PB 018 z dnia wydanie 2 (0,002 0,010) mg/l

5 48 Sód (0,2 300) mg/l PNISO 99643: Potas (0,2 30) mg/l 50 Chloroform 51 Bromodichlorometan od 0,4 μg/l 52 Dibromochlorometan 53 Bromoform PB 014 z dnia wydanie 3 54 Σ THM od 1,6 μg/l 55 Trichloroeten 56 Tetrachloroeten od 0,4 μg/l 57 Trichloroeten i tetrachloroeten (Σ TCE) od 0,8 μg/l

6 Laboratorium Badania Powietrza i Szkodliwości Fizycznych 58 Hałas Strategia pomiarowa: 1 Strategia pomiarowa :2 Komunalny PNN01307/94 PNEN ISO 9612: 2011 PNEN01307/94 PNEN ISO 9612: 2011 PN87/B02151/02 PN87/B02156 Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (15 135) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35 138) db 59 Pył Pył całkowity: PN91/Z04030/05 0,534,0mg/m 3 Pył respirabilny: PN91/Z04030/06 0,30,334,0mg/m 3 60 Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne PNEN ISO 53491:2004, PNEN ISO 53492:2004 0,01200m/s 2 61 Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka PNEN A1:2011 0,12000m/s 2 62 Wolna Krystaliczna Krzemionka w oparciu o normę PN91/Z04018/04 podwykonawca 63 Oświetlenie sztuczne PB013 z dnia PNEN :2012 5, lx 64 Mikroklimat umiarkowany PNEN ISO 7730:2006 PMV PPD 5.100% 65 Mikroklimat gorący PNEN 27243: C 66 Mikroklimat zimny PNEN ISO 11079: kcal/m 2 h 67 Tlenek węgla PN91/Z040087:2002+Az1: ppm

7 68 Wydatek energetyczny PNEN ISO 8996:1990 Stopień ciężkości pracy wg Lehmanna Kał wymazy z odbytu Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej PB01 wydanie 04 z dnia r. Obecność pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. biochemicznymi i serologicznymi Obecność pałeczek: Salmonella Enteritidis Salmonella Typhimurium biochemicznymi i serologicznymi 71 Obecność bakterii z grupy coli 72 Liczba bakterii z grupy coli 73 Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. 74 Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. 75 Liczba gronkowców koagulazododatnich 76 Laboratorium Badań Mikrobiologicznych PNISO 4831:2007 Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PNISO 4832:2007 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w 30ºC PNEN ISO 48331:201312E Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w 30ºC PNEN ISO 48332:201312E w 30ºC PNEN ISO 68881:2001+A1:2004 Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus. PNEN ISO 7932:2005 żywność, obecność w określonej masie/ objętości, żywność / zakres od 10 jtk / g od 1 jtk/ml

8 Liczba β glukuronidazododatnich Escherichia coli. PN ISO :2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Liczba Enterobacteriaceae. PN ISO :2005 Liczba drożdży i pleśni. PN ISO :2009 Liczba drożdży i pleśni. PN ISO :2009 Liczba Listeria monocytogenes. 82 Obecność Listeria monocytogenes 83 Obecność Salmonella spp. 84 Obecność gronkowców koagulazododatnich PNEN ISO :2000+Ap1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 PNEN ISO :1999+A1:2005 biochemicznymi PNEN ISO 6579:2003 biochemicznymi i serologicznymi* * potwierdzenie serologiczne (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium), Salmonella spp. jest wykonywane w Oddziale Mikrobiologii Klinicznej PSSE w Jeleniej Górze PNEN ISO 68883:2004 +AC:2005 biochemicznymi od1 jtk/ml od11 jtk/ml od 10 1 jtk/ g od 10 jtk/g żywność, obecność w określonej masie/ objętości, żywność, obecność w określonej masie/ objętości, żywność, obecność w określonej masie/ objętości, 85 Badania Sanitarne 1) 2) 1) Metodyka PZH/ 2) wg. Polskich Norm wymazy sanitarne 86 Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ± 2 C po 72 h PNEN ISO 6222:2004 woda / zakres od 1 jtk / 1 ml 87 Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 ± 2 C po 24 h i 48 h PNEN ISO 6222:2004 woda / zakres od 1 jtk / 1 ml

9 88 89 Bakterie grupy coli w temp. 36 C 2 C (Agar mendoles) Escherichia coli w temp. 36 C 2 C (Agar mendoles) PB006 Wyd. 4 z dnia PB006 Wyd. 4 z dnia PNEN ISO 78992: Gronkowce koagulazo 92 Pseudomonas aeruginosa PB012 Wyd. 2 z dnia PNEN ISO 16266: Clostridium perfingens w temp. 44 C 2 C Metodyka PZH 2006, część II (Agar TTC z laktozą) Escherichia coli w temp. 36 C 2 C (Agar TTC z laktozą) PNEN ISO 93081:2004/Apl:2005/AC:2009 Test standardowy PNEN ISO 93081:2004/Apl:2005/AC:2009 Test standardowy 96 Clostridia redukujące siarczyny PNEN : Obecność Salmonella spp. Wytyczne PZH, 2001 woda, obecność w określonej objętości,

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo