ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Plac Starynkiewicza Warszawa Dziedzina/przedmiot badań: ZAKŁAD LABORATORIÓW ul. Koszykowa 81, Warszawa B/9/P C/9/P, C/22/P C/9 K/9/P, K/22/P N/9/P, N/22/P N/9 Q/9/P, Q/22/P Badania biologiczne, biochemiczne i pobieranie próbek osadów Badania chemiczne, analityka chemiczna i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, osadów Badanie chemiczne, analityka chemiczna odpadów Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, osadów ściekowych Badania właściwości fizycznych odpadów Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 811 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 1/19

2 WYDZIAŁ CZAJKA ul. Czajki 4/6, Warszawa chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,5 50) 0 C Stężenie chlorków (5,0 1000) mg/l BZT5 (3 3500) mg/l Metoda elektrochemiczna BZT5 (0,8 6,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Zawiesiny (2, ) mg/l Ekstrakt eterowy (10,0 3000) mg/l Stężenie siarczanów (30,0 3000) mg/l Metoda turbidymetryczna Indeks fenolowy (0,010 50,0) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,0 1500) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,5 140) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,020 10,0) mg/l Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Stężenie fosforanów rozpuszczalnych (0,05 150) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/l Detergenty anionowe (0, ) mg/l Sucha pozostałość ( ) mg/l ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007+Ap PB-LCC-OC-13 wyd. 01 z dn r. PB- LCC-OC-07 test Nanocolor 086 PB-LCC-OC-28 test Merck PB-LCC-OC-26 test Merck test Merck PB-LCC-OC-04 test Merck PB-LCC-OC-05 test Merck PB-LCC-OC-06 test Merck test Merck PB-LCC-OC-03 test Merck nr PB-LCC-OC-01 test Nanocolor 076 test Nanocolor 080 PB-LCC-OC-24 wyd. 03 z dn r. test Merck PB-LCC-OC-16 PN-EN ISO 10523:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 2/19

3 Osady Odpady kod O) : Stężenie rtęci (0,0030 5,00) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zatężaniem techniką amalgamacji Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT SP) (5, ) mg/l Detergenty niejonowe (0, ) mg/l Stężenie cyjanków ogólnych, cyjanków wolnych (0,005 15,0) mg/l Cyjanki związane z obliczeń Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (2, ) mg/l Azot organiczny z obliczeń Azot ogólny z obliczeń Stężenie chromu (VI) (0,050 3,00) mg/l Cr Stężenie metali Chrom (0,050 10,0) mg/l Cynk (0,050 50,0) mg/l Kadm (0,010 10,0) mg/l Miedź (0,050 10,0) mg/l Nikiel (0,050 10,0) mg/l Ołów (0,100 10,0) mg/l Żelazo (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) fizycznych, chemicznych i biologicznych Zawartość rtęci (0,030 13,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zatężaniem techniką amalgamacji ph (2,0 14,0) Metoda potencjometryczna Zawartość azotu amonowego (0,10 4,80) % s.m. PB-LCC-OC-11 wyd. 03 z dn r. PN-ISO 15705:2005 PB-LCC-OC-10 test Merck PB-LCC-OC-27 test Merck I-LCC-OC-35 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 25663:2001 I-LCC-OC-01 I-LCC-OC-06 wyd. 01 z dn r PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dn r. test Merck PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN ISO :2011 PB-LCC-OC-11 wyd. 03 z dn r. PN-EN 12176:2004 PN-ISO 5664:2002 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 3/19

4 Osady Odpady kod O) : Osady Odpady kod O) : , , Osady Odpady: kod O) : , *, , do spożycia Zawartość azotu Kjeldahla (0,10 9,31) % s.m. Zawartość fosforu ogólnego (1,00 9,67) % s.m. Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ludzi i zwierząt wskaźnik ATT (Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.) > 10 szt. ATT / kg s.m. Metoda flotacji mikroskopowa Sucha pozostałość, zawartość wody (1,0 99,0) % Pozostałość po prażeniu, straty przy prażeniu (1,0 99,0) % Zawartość metali Chrom (5,00 200) mg/kg s.m. Cynk (5, ) mg/kg s.m. Kadm (1,00 250) mg/kg s.m. Magnez (0,001 1,00) % s.m. Miedź (5,00 700) mg/kg s.m. Nikiel (5,00 250) mg/kg s.m. Ołów (10,0 300) mg/kg s.m. Wapń (0,010 30,0) % s.m. Żelazo (10, ) mg/kg s.m Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) Stężenie metali: Bor (0,010 5,00) mg/l Potas (0, ) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP- OES) Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,50 12,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Stężenie metali: Bor (0,010 5,00) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP- OES) chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,5 50) 0 C PN-EN 13342:2002 PB-LCC-OC-14 test Nanocolor 080 PB-LCC-OB-02 wyd. 03 z dn r. PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 5814: PN-EN ISO 11885:2009 PN-ISO :2003 PN-77/C O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 4/19

5 Odpady (wyciągi wodne): kod O) , *, , *, , Zawartość metali Chrom (0,50 100) mg/kg s.m. Cynk (0,50 500) mg/kg s.m. Kadm (0,10 100) mg/kg s.m. Molibden (0,50 50,0) mg/kg s.m. Miedź (0,50 150) mg/kg s.m. Nikiel (0,50 100) mg/kg s.m. Ołów (1,00 100) mg/kg s.m. Antymon (0,50 50,0) mg/kg s.m. Selen (0,30 50,0) mg/kg s.m. Arsen (1,00 50,0) mg/kg s.m. Bar (0,10 500) mg/kg s.m. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) Zawartość rtęci (0,030 50,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zatężaniem techniką amalgamacji Zawartość chlorków ( ) mg/kg s.m. Zawartość siarczanów ( ) mg/kg s.m. Metoda turbidymetryczna Stałe związki rozpuszczone Zakres ( ) mg/kg s.m. ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN :2006 PB-LCC-OC-11 wyd. 03 z dn r. PN-EN :2006 PN-ISO 9297:1994 PN-EN :2006 PB- LCC-OC-07 test Nanocolor 086, PN-EN :2006 PN-EN 15216:2010 PN-EN :2006 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN :2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 5/19

6 do spożycia WYDZIAŁ WIELISZEW ul. 600-lecia 20, Wieliszew chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,1 50) 0 C Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 C od 1 jtk / ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 C od 1 jtk / ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii Escherichia coli od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 NPL / 100 ml Metoda Colilert - 18 Obecność i liczba bakterii Escherichia coli od 1 NPL / 100 ml Metoda Colilert - 18 Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Enterokoków kałowych od 1 jtk / 100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Enterokoków kałowych od 1 NPL / 100 ml Metoda Enterolert Stężenie azotu amonowego (0,020 10,0) mg Stężenie azotu azotynowego (0,0125 0,625) mg/l Barwa (1,0 40,0) mg Pt/l Barwa (5 400) mg Pt/l Metoda wizualna PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-77/C PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 6222:2004 PN-ISO :1999 PB-LCW-OB-14 wyd. 02 z dnia Zał. Nr 9 Rozporządzenia MZ z dnia (dz.u ) zm. z dniem (dz.u ) PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN ISO :2004 PB-LCW-OB-15 wyd. 02 z dnia PN-ISO :2002 PN-EN 26777:1999 PB-LCW-OC-20 wyd.07 z dnia test HACH 8025 PB-LCW-OC-20 wyd.07 z dnia Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 6/19

7 do spożycia Stężenie glinu (0,04 20,0) mg/l Stężenie anionów: Chloryny (0,050 1,0) mg/l Chlorany (0,040 80) mg/l Chlorki (5,0 360) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Σ chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie manganu (0,0050 0,800) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Mętność (0,20 100) NTU Metoda nefelometryczna ph (2,00 12,00) Metoda potencjometryczna Stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) (1,0 1000) mg/l w podczerwieni IR Przewodność elektryczna właściwa (74,0 3000) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie żelaza ogólnego (0,012 70,0) mg/l Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu TON (1 64) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku TFN (1 32) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Stężenie chloru wolnego (0,03 2,0) mg/l Stężenie anionów: Siarczany (5,0 360) mg/l Fluorki (0,050 7,5) mg/l Azotany (0,50 100) mg /l Metoda chromatografii jonowej IC PB-LCW-OC-31 wyd.03 z dnia PN-EN ISO :2002 PB-LCW-OC-24 wyd.08 z PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 1484:1999 PN-EN 27888:1999 PN-ISO 6332:2001 PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 PB-LCW-OP-03 wyd. 02 z dnia test Hach 8021 PN-EN ISO :2009+AC 2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 7/19

8 Odpady (wyciągi wodne) kod O) : , *, , *, , Stężenie Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) Rozpuszczonego Węgla Organicznego (RWO) (1,0 1000) mg/l (10, ) mg/kg s.m. w podczerwieni IR Stężenie anionów: Fluorki (0,050 50) mg/l (0,50 500) mg/kg s.m. Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie anionów: Fluorki (0,050 7,5) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN 1484:1999 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC 2012 PN-EN :2006 PN-EN ISO :2009+AC 2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 8/19

9 WYDZIAŁ POŁUDNIE ul. Syta 190/192, Warszawa chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,5 50) 0 C Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5 4000) mg/l Metoda manometryczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,50 6,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3 6000) mg/l Metoda elektrochemiczna Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) (5, ) mg/l Stężenie azotu amonowego (0,060 25,0) mg/l Stężenie azotu amonowego (3,00 200) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0, ) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,002 3,00) mg/l Stężenie azotu Kjeldahla (2, ) mg/l Stężenie azotu ogólnego (z obliczeń) Stężenie azotu ogólnego (1, ) mg/l Stężenie ortofosforanów (0,153 76,5) mg/l Stężenie fosforu ogólnego (0, ) mg/l Stężenie siarczanów (50,0 1500) mg/l Metoda nefelometryczna Stężenie surfaktantów anionowych (0, ) mg/l PN-ISO :1997 PN-77/C PB-LCP-OC-02 wyd. 04 z dn r PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15705:2005 PB-LCP-OC-03 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-04 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-31 wyd. 03 z dn r. test Nanocolor nr PB-LCP-OC-07 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PN-EN 25663:2001 PB-LCP-OC-08 wyd. 04 z dn r. PB-LCP-OC-35 wyd. 02 z dn r. test Merck nr test Nanocolor nr PB-LCP-OC-09 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-10 wyd. 05 z dn r. test Merck nr test Merck nr PB-LCP-OC-13 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-14 wyd. 05 z dn r. test Merck nr Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 9/19

10 Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Stężenie surfaktantów niejonowych (0, ) mg/l Indeks fenolowy (0,010 3,00) mg/l Stężenie cyjanków wolnych (0,002 4,50) mg/l Stężenie cyjanków ogólnych (0,002 4,50) mg/l Stężenie cyjanków związanych (z obliczeń) Zawiesiny ( ) mg/l Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (Ekstrakt eterowy) (5,0 2000) mg/l Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne) (0,10 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie metali: Kadm: (0,020 15,0) mg/l Miedź: (0,025 50,0) mg/l Nikiel: (0,050 50,0) mg/l Ołów: (0,050 25,0) mg/l Cynk: (0,025 30,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu ogólnego: (0,060 25,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu sześciowartościowego (0,060 25,0) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie żelaza (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie sodu (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie potasu (0, ) mg/l spektrometrii atomowej (FAAS) Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PB-LCP-OC-15 wyd. 06 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-43 wyd. 03 z dnia r. test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. test Merck nr PB-LCP-OC-16 wyd. 04 z dn r. PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-86/C-04573/01 PN-EN ISO :2003 PN-ISO 8288:2002 PN-EN 1233:2000 PB-LCP-OC-26 wyd. 06 z dnia r. PN-92-C-04570/01 PN-ISO :1994+Ak:1997 PN-ISO :1994+Ak:1997 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 10/19

11 , Osady, odpady kod O) : Osady, odpady kod O) : , , Osady, odpady kod O) : Stężenie rtęci (0,001 12,5) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie chlorków (5, ) mg/l Stężenie całkowitego węgla (TC) (25,0 1000) mg/l Stężenie nieorganicznego węgla (IC) (20,0 500) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni Stężenie Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) (z obliczeń) chemicznych i fizycznych Sucha pozostałość (0,1 99,0) % Zawartość wody (z obliczeń) Pozostałość po prażeniu (0,1 99,0) % Straty przy prażeniu (z obliczeń) ph (2,0 13,0) Metoda potencjometryczna Zawartość metali: Kadm: (1,60 30,0) mg/kg s.m. Chrom ogólny: (5, ) mg/kg s.m. Miedź: (2, ) mg/kg s.m. Żelazo: (80, ) mg/kg s.m. Nikiel: (4, ) mg/kg s.m. Ołów: (4, ) mg/kg s.m. Cynk: (10, ) mg/kg s.m. spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość rtęci (0, ) mg/kg s. m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS) O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN 1483:2007 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 9297:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO :2011 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 PN-EN 12176:2004 PN-ISO 11047:2001 PB-LCP-OC-33 wyd. 06 z dn r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 11/19

12 Osady, odpady kod O) : Odpady (wyciągi wodne) kod O) : , *, , *, , Zawartość wapnia (0,010 25,0) % s. m. Zawartość magnezu (0,001 1,00) % s. m. spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość azotu amonowego (0,10 3,00) % s. m. Zawartość azotu Kjeldahla (0,10 10,00) % s. m. Zawartość fosforu ogólnego (0,025 16,3) % s. m. Zawartość rtęci (0, ) mg/kg s. m Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par (CVAAS PB-LCP-OC-28 wyd. 07 z dn r. PB-LCP-OC-05 wyd. 03 z dn r. PN-EN 13342:2002 PB-LCP-OC-11 wyd. 05 z dn r. test Merck nr PN-EN 1483:2007 PN-EN :2006 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 12/19

13 do spożycia WYDZIAŁ FILTRY ul. Koszykowa 81, Warszawa fizycznych, chemicznych i biologicznych Stężenie chlorków (5,0 400) mg/l Stężenie żelaza ogólnego (0,020 5,0) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,100 22,5) mg/l ph (4,0 10,0) Metoda potencjometryczna Stężenie wapnia (2 100) mg/l Stężenie azotynów (0,002 1,000) mg/l Stężenie jonu amonowego (0,010 5,0) mg/l Stężenie glinu (0,020 2,0) mg/l Stężenie manganu (0,010 6,0) mg/l Stężenie rozpuszczonych związków organicznych (0,8 30,0) m -1 Metoda spektrometrii w nadfiolecie UV Barwa (2 200) mg/l Pt Stężenie chloru wolnego (0,02 2,0) mg/l Stężenie cyjanków ogólnych (0,0030 0,10) mg/l Utlenialność (indeks nadmanganianowy) (1,0 20,0) mg/l O2 Twardość ogólna (5 750) mg/l CaCO3 Zasadowość ogólna (0,40 20,0) mmol/l Mętność (0,06 500) NTU Metoda nefelometryczna PB-LCF-OP-01 wyd. 02 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6332:2001 PN-82/C-04576/08 PN-EN ISO 10523:2012 PN-ISO 6058:1999 PN-EN 26777:1999 PB-LCF-OC-26 wyd. 02 z dnia r. test Nanocolor 1-05 PB-LCF-OC-29 wydanie 02 z dnia r. PB-LCF-OC-28 wyd. 02 z dnia r. test Hach 8149 PN-84/C PB-LCF-OC-23 wyd. 02 z dnia r. test Hach 8025 PB-LCF-OC-01 wyd. 02 z dnia r. test Hach 8021 PB-LCF-OC-05 wyd. 02 z dnia r. test Merck PN-EN ISO 8467:2001 PN-ISO 6059:1999 PN-EN ISO :2001+Ap1/2004 PN-EN ISO 7027:2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 13/19

14 do spożycia Przewodność elektryczna właściwa (25 C) ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie cynku (0,02 8,0) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie magnezu (0,10 125) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie sodu (0,10 250) mg/l spektrometrii atomowej FAAS Stężenie Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) (1,0 30,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni IR Stężenie bromianów (0,004 0,10) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie rtęci (0, ,0040) mg/l Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej AFS Stężenia trihalometanów: Trichlorometan (0,10 140) µg/l Bromodichlorometan (0,05 135) µg/l Dibromochlorometan (0,05 125) µg/l Tribromometan (0,05 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów GC-ECD Σ THM (z obliczeń) Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu TON (1 64) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku TFN (1 32) Metoda pełna parzysta, wybór niewymuszony Stężenie krzemionki zdysocjowanej (0,010 5,0) mg/l PN-EN 27888:1999 PN-ISO 8288:2002 metoda A PN-EN ISO 7980:2002 PN-ISO :1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO 17852:2009 PB-LCF-OC-31 wyd. 02 z dnia r. PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 PN-89/C-04567/09 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 14/19

15 do spożycia Stężenie anionów: Bromki (0,05 3,0) mg/l Siarczany (20 500) mg/l Fluorki (0,05 2,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Stężenie anionów: Chloryny (0,10 1,0) mg/l Chlorany (0,03 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej IC Σ chloranów i chlorynów (z obliczeń) Stężenie metali: Antymon (0,001 0,30) mg/l Arsen (0,0007 0,20) mg/l Chrom ogólny (0,0005 0,10) mg/l Kadm (0, ,010) mg/l Miedź (0,0010 2,0) mg/l Nikiel (0,0005 0,30) mg/l Ołów (0,0005 0,20) mg/l Selen (0,001 0,30) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w (36 2) 0 C po (44 4) h od 1 jtk/ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Ogólna liczba kolonii mikroorganizmów w (22 2) 0 C po (68 4) h od 1 jtk/ml Metoda płytkowa - posiew wgłębny Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii z grupy coli od 1NPL /100 ml Metoda COLILERT - 18 Obecność i liczba Escherichia coli od 1NPL /100 ml Metoda COLILERT - 18 Obecność i liczba enterokoków kałowych od 1NPL /100ml Metoda ENTEROLERT PN-EN ISO :2009 +AC 2012 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-ISO :1999 PB-LCF-OB-02 wyd. 02 z dnia r. PB-LCF-OB-03 wyd. 02 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 15/19

16 do spożycia Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej Mętność (0,10 100) NTU Metoda nefelometryczna Stężenie chloru wolnego (0,02 1,0) mg/l Zał. Nr 9 Rozporządzenia MZ z dnia (Dz. U ) zm. z dniem (Dz. U ) PN-EN ISO 7027:2003 PB-LCF-OC-01 wyd. 02 z dnia r. test Hach 8021 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 16/19

17 WYDZIAŁ PRUSZKÓW ul. Domaniewska 23, Pruszków Stężenie azotu azotanowego (0,5 125) mg/l Stężenie azotu azotynowego (0,010 2,00) mg/l Stężenie azotu amonowego (0, ) mg/l Stężenie azotu ogólnego (1,0 1000) mg/l Stężenie azotu organicznego z obliczenia Stężenie fosforu ogólnego (0,10 300) mg/l BZT5 (3 4000) mg/l Metoda elektrochemiczna BZT5 (0,5 6,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Tlen rozpuszczony (0,5 15,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Ekstrakt eterowy (10,0 1000) mg/l Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) (5, ) mg/l Zawiesiny (2, ) mg/l ph (2,0 12,0) Metoda potencjometryczna Stężenie siarczanów ( ) mg/l Stężenie chlorków (5,0 1000) mg/l Detergenty anionowe (0, ) mg/l Detergenty niejonowe (0, ) mg/l PB-LTP wyd. 05 z dnia test Merck nr PB-LTP wyd. 04 z dnia test Merck nr PB-LTP wyd. 05 z dnia test Merck nr test Merck nr PB-LTP wyd. 05 z dnia test Merck nr test Merck nr I-LTP wyd. 03 z dnia PB-LTP wyd. 05 z dnia test Merck nr test Merck nr PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 5814: PB-LTP wyd. 04 z dnia PN-ISO 15705:2005 PN-EN 872:2007+Ap PN-EN ISO 10523:2012 PB-LTP wyd. 03 z dnia test Merck nr PN-ISO 9297:1994 PB-LTP wyd. 05 z dnia test Merck nr PB-LTP wyd. 06 z dn r. test Merck Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 17/19

18 do spożycia Odpady kod O) chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków (0,5 50) 0 C chemicznych i fizycznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,5 50) 0 C chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura wody/pobranej próbki wody (0,5 50) 0 C Mętność (0,20 100) NTU Metoda nefelometryczna Stężenie chloru wolnego (0,02 2,0) mg/l ph (4,0 14,0) Metoda potencjometryczna Sucha pozostałość, zawartość wody (0,3 99,7) % Pozostałość po prażeniu, straty przy prażeniu (5,0 95) % chemicznych, fizycznych i biologicznych PN-ISO :1997 PN-77/C PN-ISO :2003 PN-77/C PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-77/C PN-EN ISO 7027:2003 PB-LTP wyd. 04 z dnia test Hach nr 8021 PN-EN 12176:2004 PN-EN 12880:2004 PN-EN 12879:2004 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. PN-EN ISO :2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 18/19

19 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 811 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 13, 1 czerwca 2015 r. str. 19/19

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo