Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku"

Transkrypt

1 Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na polskim rynku pracy w 2012 roku pogorszyły się na tle spowalniającej gospodarki. Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach roku pozostawała na dwucyfrowych poziomach; rozpoczęła rok na poziomie 13,2 proc. w styczniu, w lutym wzrosła do rocznego maksimum w wysokości 13,5 proc., spadała wiosną i latem w związku z czynnikami sezonowymi (w lipcu osiągając najniższą wartość w 2012 roku: 12,3 proc.), by ponownie zacząć rosnąć jesienią, aż do poziomu 13,4 proc. w grudniu wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Lepszy obraz trendów na rynku pracy w 2012 roku można zobaczyć śledząc zmiany rdr liczby bezrobotnych w kolejnych miesiącach: podczas gdy w trzech pierwszych miesiącach roku tempo wzrostu liczby niezatrudnionych spadało, osiągając poziom bliski 1 proc. w marcu, od kwietnia do końca roku już konsekwentnie rosło, by w grudniu przekroczyć 7 proc. widać to w danych GUS w opracowaniu ekonomistów banku BZ WBK, opublikowanych w komentarzu banku do grudniowych informacji o rynku pracy. Grudniowe dane o stopie bezrobocia, choć z jednej strony świadczą o utrzymaniu się trendu pogorszenia sytuacji na rynku pracy, to jednak z drugiej strony nie wskazują na wysokie ryzyko silnego przyspieszenia tego procesu, który postępował w całym minionym roku, przebiegając relatywnie łagodnie napisali ekonomiści BOŚ Banku w komentarzu z 24 stycznia. Bezrobocie w Polsce ma lekko wzrosnąć w 2013 roku Również rok 2013 ma przynieść raczej stagnację lub powolne pogarszanie się sytuacji na rynku pracy raczej niż drastyczne załamanie piszą ekonomiści BOŚ Banku, prognozując stopę bezrobocia w Polsce na koniec roku na poziomie lekko powyżej 14 proc. Grudniowy zestaw danych GUS z rynku pracy może wskazywać z jednej strony na brak sygnałów dla poprawy sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach, ale pozwala także na utrzymanie oczekiwań utrzymania stosunkowo powolnego i ograniczonego tempa pogorszenia [tej sytuacji] czytamy w raporcie BOŚ Banku. Na poparcie swojej prognozy, ekonomiści tego banku cytują dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) zawarte w Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2012 oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2013 roku, która to pokazała, że prognozy zatrudnienia na I kwartał 2013 roku lekko się poprawiły (o 0,5 pkt proc. względem prognoz z poprzedniego kwartału, w ujęciu skorygowanym o czynniki sezonowe), pozostając na poziomach nieco powyżej długoterminowej średniej. Jednocześnie jednak odczyt wskaźnika na I kwartał wciąż jest ujemny, pokazując, że więcej firm (14,7 proc.) planuje w pierwszych trzech miesiącach zwalniać pracowników niż zatrudniać (9,8 proc. firm). Projekcja zatrudnienia na koniec 2013 roku według BOŚ Banku jest raczej ostrożna w świetle innych, bardziej optymistycznych prognoz. Instytut Badań nad Gospodarką

2 Rynkową (IBnGR), na przykład przewiduje stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia w wysokości 13,6 proc. Jeszcze bardziej pozytywna jest projekcja Ministerstwa Finansów, która mówi o 13,0 proc. bezrobociu na koniec bieżącego roku. Stopa bezrobocia w Polsce według metodologii BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) dane za lata , szacunek za rok 2012 i prognoza na rok 2013 według Narodowego Banku Polskiego (czerwona linia), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) (żółta linia), Komisji Europejskiej (KE) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (zielona linia) (źródło: Sedlak & Sedlak) Międzynarodowe instytucje również widzą tegoroczny wzrost bezrobocia jako umiarkowany: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Komisja Europejska (KE) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wszystkie przewidują, że stopa bezrobocia w Polsce obliczana według metodologii BAEL nie przekroczy w 2013 roku poziomu 11 proc., rosnąc w porównaniu do zeszłorocznego poziomu o mniej niż pół punktu procentowego. Według MFW, ten wskaźnik dla Polski wzrośnie do 10,4 proc. w tym roku z 10,0 proc. w roku 2012, natomiast w ocenie OECD i KE, sięgnie on 10,5 proc. w 2013, po wzroście z 10,1 proc. notowanych w 2012 roku. Bezrobocie według metodologii BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) jest uznawane za dokładniejsze od stopy bezrobocia rejestrowanego, ponieważ za bezrobotnych uznawane są tylko te osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca aktywnie szukały pracy i które są gotowe do podjęcia pracy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Warto zauważyć przy tym, że bezrobocie w Polsce w 2013 roku ma wzrastać przy jednoczesnym niewielkim wzroście zatrudnienia: w ostatniej, jesiennej edycji prognoz makroekonomicznych KE, przewiduje się w Polsce w tym roku wzrost zatrudnienia o 0,1 proc., po wzroście o 0,3 proc. w 2012 roku. Taki stan rzeczy wynika według KE z tego, że wzrost podaży pracy [w Polsce] przekracza wzrost zatrudnienia.

3 Wzrost wynagrodzeń nominalnych w 2013 roku zwolni rdr, ale za to do wzrostów powrócą płace realne Wynagrodzenia nominalne w Polsce będą prawdopodobnie rosły w tym roku wolniej niż w 2012, jednak w związku z obserwowanym już spadkiem inflacji wynagrodzenia realne powinny zachowywać się w tym roku lepiej niż w zeszłym, powracając do wzrostów wynika z większości prognoz cytowanych przez firmę badającą rynek pracy Sedlak & Sedlak. Komisja Europejska na przykład oczekuje tegorocznego wzrostu płac nominalnych na poziomie 3,4 proc., podczas gdy odpowiedni wzrost w 2012 roku szacuje na 3,5 proc. Jeśli chodzi o płace realne, KE spodziewa się w tym roku wzrostu o 0,8 proc., po spadku o 0,3 proc. w roku ubiegłym. Prognozy IBnGR są nieco bardziej optymistyczne i mówią o wzroście płac realnych w 2013 roku o 0,9 proc. Cytowane już tutaj badanie koniunktury wśród przedsiębiorstw NBP pokazało, iż odsetek firm planujących w I kwartale podwyżki wynagrodzeń spadł kolejny kwartał z rzędu do najniższego poziomu od 2009 roku, mianowicie 17 proc. W tej grupie przedsiębiorstw średnia wysokość planowanych podwyżek w I kwartale 2013 roku wyniesie 4,5 proc. podają analitycy banku centralnego. Dobrą wiadomością jest to, że odsetek firm planujących obniżki pensji jest wciąż bardzo niski: w I kwartale taki ruch planuje 4,3 proc. przedsiębiorstw. Najlepsze prognozy dot. zatrudnienia w I kwartale odnotowane w sektorze handlowym i transportowym, najsłabsze pośród firm budowlanych, wydobywczych i produkcyjnych O ile ogólny trend przewidywany w tym roku jest taki, że bezrobocie będzie rosnąć, są w polskiej gospodarce sektory, w których firmy mogą zatrudniać więcej pracowników niż zwalniać pokazują ostatnie badania. Z danych zebranych przez NBP wynika, że wzrost zatrudnienia, niewielkiej skali, planowany jest [w I kwartale] przez firmy handlowe i transportowe. W przypadku innych firm usługowych, jak również przedsiębiorstw budowlanych i przemysłowych, ograniczanie zatrudnienia jest w I kwartale bardziej prawdopodobne niż jego zwiększanie pokazuje raport banku centralnego. Prognozy zatrudnienia w sektorze budowlanym i przemysłowym poprawiły się lekko w stosunku do poprzedniego badania podali analitycy NBP.

4 Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2013 roku dla wybranych sektorów polskiej gospodarki wskazania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów polskich firm (wartość prognozy netto zatrudnienia uzyskiwana jest przez odjęcie odsetka pracodawców oczekujących spadku zatrudnienia od odsetka tych oczekujących wzrostów) (źródło: Manpower, Manpower Employment Outlook Survey. Q1 2013) Wyniki ankiety polskiego banku centralnego znajdują swoje potwierdzenie w kwartalnym badaniu rynku pracy Manpower Employment Outlook Survey przeprowadzonym przez globalną firmę HR Manpower. Według ankiet Manpower, polscy pracodawcy w połowie spośród dziesięciu sektorów objętych badaniem oczekują redukcji zatrudnienia w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku. Jeden sektor jest neutralny, natomiast w czterech pozostałych sektorach spodziewany jest wzrost zatrudnienia. Najwyższe prognozy zatrudnienia uzyskano dla sektora transportu/ logistyki/ komunikacji (+11 proc.) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+10 proc.) (wartość wskaźnika uzyskiwana jest przez odjęcie odsetka pracodawców oczekujących spadku zatrudnienia od odsetka tych oczekujących wzrostów i skorygowania wyniku o czynniki sezonowe). Pozytywne perspektywy zatrudnienia są także udziałem sektora restauracji i hoteli (+5 proc.) oraz instytucji sektora publicznego (+3 proc.). Prognozy na I kwartał są neutralne w sektorze finanse/ ubezpieczenia/ nieruchomości/ usługi biznesowe. Pozostałe pięć sektorów w badaniu Manpower cechuje wciąż negatywny sentyment, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia; przy czym najsłabsze odczyty wskaźnika Manpower odnotowane zostały w sektorze kopalnie/ przemysł wydobywczy (-7 proc.) w budownictwie oraz w produkcji przemysłowej (-6 proc. w obydwu przypadkach). Jakkolwiek będą sobie radzić poszczególne sektory, warunki na polskim rynku pracy będą trudne przez jeszcze dość długi czas. Przedsiębiorstwa nie zwiększają zatrudnienia, jeśli wzrost gospodarczy nie przekracza granicy 3,7 proc., wynika z analiz Sedlak & Sedlak, a takiego wzrostu PKB raczej nie zobaczymy ani w 2013, ani 2014 roku. Źródło - redakcja ekonomiczna PAP

5 Komentarz (0) dodaj komentarz Brak komentarzy dodaj komentarz

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 13. - Styczeń 2013 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów Spis treści Wprowadzenie Wstęp 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo