Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0

2 Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA I. DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Przedmiot, zakres i cel opracowania Metodyka opracowania II. INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Z GOSPODARKĄ ZIELENIĄ Opis roślinności istniejącej Tab.1 Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią Opis gospodarki zielenią Tab.2 Drzewa i krzewy zgłaszane do usunięcia ze względu na zły stan zdrowia (łącznie 484 pozycje) Tab.3 Drzewa i krzewy zgłaszane do usunięcia ze względu na kolidowanie z inwestycją Tab.4 Drzewa i krzewy zgłaszane do usunięcia z powodów innych niż zdrowotne czy kolidowanie z planowaną inwestycją Tab.5 Drzewa i krzewy do adaptacji (razem 106 pozycji) Wnioski CZĘŚĆ RYSUNKOWA I.Inwentaryzacja i krzewów 1:250 II.Gospodarka zielenią 1:250 1

3 I. DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Umowa wykonania opracowania na zlecenie biura architektonicznego APO Architekci Mapa do celów projektowych (wersja elektr.) dostarczona przez Zamawiającego Projekt zagospodarowania terenu (wersja elektr.) wyk. przez biuro APO Architekci: mgr inż.arch. Pawła Osińskiego i mgr inż.arch.agnieszkę Osińską Ustawa o ochronie przyrody z dnia Dz.U. nr 92 poz. 880 Wizja lokalna, pomiary i krzewów w terenie Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i krzewów działki nr.ew.79/2 obręb ew Białołęka przy ul.przykoszarowej/białołęckiej w Warszawie ze wskazaniem ilości i rodzaju roślinności jaka koliduje z planowaną inwestycją tj. budową budynku szpitalnego wraz infrastrukturą (podjazdy, parkingi). Oprócz tego opracowanie stanie się podstawą do wykonania projektu zieleni dla tego terenu. 2

4 Metodyka opracowania Inwentaryzację i krzewów wykonano w lipcu 2016r.w stanie ulistnionym. Pomiary i krzewów (lokalizacja, pomiary obwodów pnia na wys.1,3m, szerokoœci koron) wykonano przy u yciu taœmy pomiarowej oraz dalmierza laserowego. Zinwentaryzowane a i krzewy o numerach od 1 do 951 zostały naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:250 (na mapę do celów projektowych). Drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porządkowej w spisie inwentaryzacyjnym, w tabeli nr 1. W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono informacje: numery inwentaryzacyjne (numery pokrywają się z numerami występującymi na mapie sytuacyjnej) gatunki i krzewów (określono nazwy łacińskie i polskie) parametry i krzewów tj. obwód pnia na wys.1,3 m, średnica korony, szacunkowa wysokość; w przypadku krzewów zmierzono zajmowaną powierzchnię w m2 wyjątkiem były krzewy stare, o formach iastych, posiadające wysokie (pow.1,3m) grube pnie, podano w tych przypadkach pierśnice pni krzewów oraz szerokości koron Stan zdrowotny, informacje dodatkowe- znalazły się tu informacje dot. waloryzacji i krzewów pod kątem ich stanu zdrowotnego, technicznego, wartości estetycznych (ocenę stanu zdrowotnego dokonano wykorzystując metody opracowane przez Prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka Ocena stanu zdrowotności miejskich na podstawie symptomów morfologicznych (Diagnoza kompleksowa) oraz uwagi dot. np. kolidowania z projektowaną inwestycją, występowania nietypowych form i in. Pod względem zdrowia roślin można wyróżnić: stan bardzo dobry rośliny w pełni zdrowe, prawidłowo ukształtowany pokrój, rosnące w dobrych warunkach, brak ubytków, wysoka wartość pod względem przyrodniczym oraz estetycznym stan dobry rośliny prawidłowo ukształtowane, bez widocznych objawów chorobowych, ubytków i uszkodzeń, o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych 3

5 stan średni rośliny posiadające objawy chorobowe, ubytki, zniekształcenia, o niskich walorach estetycznych stan zły rośliny chore, zniekształcone, posiadające znaczne ubytki, o bardzo niskich walorach estetycznych, często stwarzające zagrożenie dla ludzi i mienia stan bardzo zły rośliny martwe, nie rokujące poprawy, obniżające wartości estetyczne terenu, stwarzające zagrożenie dla ludzi i mienia II.INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Z GOSPODARKĄ ZIELENIĄ Opis roślinności istniejącej Teren objęty opracowaniem jest równomiernie porośnięty roślinnością. Zinwentaryzowano niewielką ilość bardzo starych oraz znaczną ilość w średnim i młodym wieku. Większość rosnących tu jest samosiejkami. Skład gatunkowy ostanu nie jest bardzo zróżnicowany. Głównie rosną tu jesiony i topole oraz a owocowe przede wszystkim śliwy. Domieszkę stanowią: brzoza, jabłoń, głóg, dąb, orzech włoski i in. Drzewom towarzyszą krzewy głównie bez czarny, lilak pospolity, ligustr i in. Zinwentaryzowana zieleń jest w złym lub średnim stanie zdrowotnym. Słaba kondycja ostanu spowodowana jest brakiem pielęgnacji. Nie wykonywana przez dziesiątki lat trzebież podrostów lat spowodowała, że teren jest mocno przerośnięty podrostami. Drzewa nie mogą prawidłowo się rozrastać z uwagi na zbyt duże zagęszczenie. Ich korony są zazwyczaj rachityczne, zagłuszone. Często występuje posusz koron. Teren jest zanieczyszczony odpadami komunalnymi. Budynki, które znajdują się na terenie opracowania są zniszczone, częściowo zburzone. Pomiędzy ruinami rosną podrosty i krzewów. Praktycznie cały teren porasta roślinność zielna wraz z podrostami i krzewów. Dużo i krzewów kwalifikuje się do wycinki ze względów zdrowotnych. Ze względu występowania tu znacznej ilości gatunków szybkostarzejących się w przyszłości, ponieważ planowana jest budowa szpitala miejskiego, wiele, trzeba będzie usunąć z powodów 4

6 bezpieczeństwa. Stare topole i wierzby mogą być bardzo kruche, puste w środku nawet jeśli z zewnątrz wyglądają na zdrowe. W pobliżu budynków, parkingów, ulic mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Powinno się monitorować ich stan zdrowotny a jeśli są oznaki wskazujące na osłabienie ich statyki /lub i zdrowia należy je usuwać. Zieleń cechuje dość niska wartość przyrodnicza i estetyczna z uwagi na znaczny udział podrostów (młody wiek), starych rosnących w zbyt dużym zagęszczeniu, niepielęgnowanych przez wiele lat oraz znaczny udział gatunków szybkorosnących i szybkostarzejących się (topole i wierzby). Na terenie opracowania rozpoznano: Bez czarny Bez lilak Brzoza Czeremcha pospolita Dąb szypułkowy Głóg jednoszyjkowy Grab zwyczajny Grusza pospolita Jabłoń domowa Jarząb zwyczajny Jaśminowiec wonny Jesion wyniosły Kasztanowiec biały Klon jawor Ligustr pospolity 5

7 Morwa biała Orzech włoski Róża dzika Sosna zwyczajna Śliwa domowa Śliwa tarnina Śnieguliczka biała Topola biała Topola czarna Topola kanadyjska Topola osika Topola szara Wiąz szypułkowy Wierzba biała Wierzba krucha Wierzba płacząca Wiśnia pospolita 6

8 Tab. 1 Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód Powierzc Szerokoś Wysoko Stan zdrowotny, informacje porz. pnia na hnia ć korony ść dodatkowe wys. 1,3m krzewów [m] [m] [cm] [m2] 1. Populus x canescens Topola szara średni stan zdrowotny, niewielki posusz korony ok.20%, kilka połamanych gałęzi Gospodarka zielenią Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Do adaptacji, cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Do adaptacji, cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 2. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz w koronie ok.10% 3. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz % 4. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Bardzo zły stan zdrowotny-ucięty pień, brak korony, o martwe 5. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny-posusz ok.60% 6. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Średni stan zdrowotny, podrosty Do usunięcia, ok.5-10lat 7. Syringa vulgaris Bez lilak Zły stan zdrowotny, podrosty Do usunięcia 8. Prunus domestica Śliwa domowa Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, znaczny posusz Zły stan zdrowotny, posusz korony ok.80%, odrosty z pnia, ubytki w pniu 10. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, posusz Do usunięcia ok.90% 11. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Średni stan zdrowotny, posusz ok.30% 12. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz w koronie ok.30% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 13. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70%, skręcone pnie 14. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz 30% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, 7

9 15. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, posusz 20% czyszczenie podrostów. Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 16. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny 30% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 17. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny 40% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 18. Populus x canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, rzadka korona, posusz ok.60% 19. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, posusz ok.80% 20. Populus x canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, posusz ok.80% 21. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, rachityczna korona posusz ok.30% 22. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły średni stan zdrowotny, posusz ok.30% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 23. Betula pendula Brzoza średni stan zdrowotny, pochylony pień w str.płn. 24. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz 20% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 25. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz 20% 26. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz 20% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 27. Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 28. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny 29. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, ucięta korona, o martwe 30. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, posusz 40% 31. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, posusz 10% Do adaptacji, cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 8

10 32. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, posusz Do adaptacji, cięcia pielęgnacyjne usunięcie 20% posuszu, czyszczenie podrostów. 33. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do adaptacji 34. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny ok. 50% 35. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny ok. 50% 36. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 37. Betula pendula Brzoza bardzo zły stan zdrowotny, ucięta korona, o martwe 38. Betula pendula Brzoza bardzo zły stan zdrowotny, posusz 90%, bez szansy na poprawę 39. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, forma Do usunięcia krzewiasta (samosiejki) 40. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny 41. Populus x canescens Topola szara Bardzo zły stan zdrowotny, posusz 90%, bez rokowań na przeżycie 42. Betula pendula Brzoza Dobry, pochylony nieco pień, Do adaptacji posusz 10% 43. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 44. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 45. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24-2,5 7 Zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 46. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz ok. 50% 47. Betula pendula Brzoza bardzo zły stan zdrowotny, ucięta korona, o martwe 48. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok. 70% 49. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok. 70% 50. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły średni stan zdrowotny, posusz ok.40% Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, 51. Betula pendula Brzoza Dobry stan zdrowotny, posusz ok.30% czyszczenie podrostów. Do usunięcia 9

11 52. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Średni/zły stan, znaczny posusz 53. Syringa vulgaris Bez lilak Średni stan zdrowotny Do usunięcia 54. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz ok. 90%, o martwe 55. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok. 50% 56. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, podrosty 57. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy dobry stan zdrowotny Do usunięcia 58. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Juglans regia Orzech włoski Bardzo dobry stan zdrowotny Do usunięcia 60. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia 61. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny 62. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny,.posusz 20% Do usunięcia 63. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 40% 64. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 40% 65. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 40% 66. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 40% 67. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 40% 68. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30% 69. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 20% 70. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 20% 71. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły dobry stan zdrowotny, posusz ok. 20% Do usunięcia 72. Prunus domestica Śliwa domowa zły stan zdrowotny, posusz ok.80% 10

12 73. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe bez szans na przeżycie 74. Malus domestica Jabłoń domowa Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30% 75. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 19-3,5 6 Dobry stan zdrowotny Do usunięcia 76. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 77. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 78. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30%, zagłuszony przez sąsiednie a 79. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30% 80. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia % 81. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 82. Carpinus betulus Grab zwyczajny Podrost mniej niż 10 lat Do usunięcia 83. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30% 84. Sambucus nigra Bez czarny Bardzo zły stan zdrowotny, martwy okaz 85. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, martwe o 86. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 21-3,5 7 Dobry stan zdrowotny, posusz korony 20% Do adaptacji,cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 87. Quercus robur Dąb szypułkowy Średni/zły stan zdrowotny, asymetryczna rachityczna korona, posusz 40-50% 88. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, znaczny posusz, rośnie 20 cm od brzozy 89. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do adaptacji,cięcia pielęgnacyjne usunięcie 30% posuszu, czyszczenie podrostów. 90. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. 30% 91. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia Do adaptacji,cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. 11

13 92. Sambucus nigra Bez czarny - 10 Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 93. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia 30% 94. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, posusz 100%, martwe o 95. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do usunięcia 96. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 97. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 98. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 99. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 100. Malus domestica Jabłoń domowa Średni/zły stan zdrowotny, znaczna +20 ilość połamanych gałęzi, posusz 101. Betula pendula Brzoza Bardzo zły stan zdrowotny, o martwe 102. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do adaptacji,cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 104. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 105. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do usunięcia 106. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/dobry stan zdrowotny Do usunięcia 107. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/dobry stan zdrowotny Do usunięcia 108. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, posusz ok. 40% 109. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia 110. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny 12

14 111. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok. 40% 112. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia 113. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, posusz znaczny 114. Ulmus laevis Wiąz szypułkowy podrosty Do usunięcia 115. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, posusz znaczny 116. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia - 30% 117. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Ulmus laevis Wiąz szypułkowy podrosty Do usunięcia Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy podrosty Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły podrosty Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa podrosty Do usunięcia Betula pendula Brzoza Zły stan zdrowotny, o martwe 123. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Zły stan zdrowotny, posusz ok. 50% 124. Populus x canadensis Topola kanadyjska Zły stan zdrowotny, o martwe 125. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, znaczna ilość połamanych gałęzi 126. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy podrosty Do usunięcia Sorbus aucuparia Jarząb zwyczajny podrosty Do usunięcia Rosa canina Róża dzika Zły stan 129. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do usunięcia - przez sąsiednie a 130. Populus x canadensis Topola kanadyjska 33-1,5 6 Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do usunięcia - przez sąsiednie a 131. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, dużo odrostów z pnia Do usunięcia - 13

15 132. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, podrosty Do usunięcia Populus x canadensis Topola kanadyjska Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok. 30%, pochylony pień, zagłuszona 135. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy średni stan zdrowotny, posusz ok. Do usunięcia - 30%, pochylony pień, zagłuszony 136. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz ok. 50%, rachityczna korona 137. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia Populus x canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, martwe o 140. Populus x canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, martwe o 141. Prunus domestica Śliwa domowa średni stan zdrowotny, posusz ok % 142. Prunus domestica Śliwa domowa zły stan zdrowotny, posusz ok. 50% 143. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły zły stan zdrowotny, posusz ok. 50%, mocno pochylony pień 144. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, bardzo duża ilość odrostów na pniu Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Do usunięcia - Do usunięcia Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Średni /zły stan zdrowotny 148. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, mocno pochylony pień 149. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 27-2,5 7 Średni/zły stan zdrowotny, zagłuszony 14

16 150. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny Fraxinus excelsior Jesion wyniosły średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły zły stan zdrowotny, posusz ok. 60% 153. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły zły stan zdrowotny, posusz ok. 60% 154. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, posusz +34 ok. 40% 155. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do adaptacji 157. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do adaptacji 158. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny Betula pendula Brzoza Stan zdrowotny średni/zły, pień wrasta w ścianę budynku 160. Betula pendula Brzoza Średni stan zdrowotny, niewielka Do usunięcia - ilość połamanych gałęzi 161. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty Do usunięcia Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, rosnie w ruinach budynku 163. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, znaczna ilość połamanych gałęzi 164. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, mocno pochylony pień 165. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, znaczna Do usunięcia - ilość odrostów z pnia 167. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, posusz 40%, ubytki w pniu, dużo odrostów z pnia 168. Populus x canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, posusz 80% 169. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, znaczna ilość odrostów na pniu 15

17 170. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia Betula pendula Brzoza średni stan zdrowotny, pień wrasta Do usunięcia - w murek 172. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez a sąsiednie 173. Acer pseudoplatanus Klon jawor średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez sąsiednie a 174. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, pochylony Do usunięcia - pień 175. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez sąsiednie a 176. Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, znaczna Do usunięcia - ilość odrostów z pnia 177. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok.50%, zagłuszona Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, zagłuszony, posusz 40% 179. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, podrosty Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Pyrus communis Grusza pospolita Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do usunięcia - przez sąsiednie a 184. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry/średni stan zdrowotny, Do usunięcia - sporo odrostów z pnia 185. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, rozgałęzia Do usunięcia - się na wys.0,5m nad ziemią, posusz w koronie ok.20% 187. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Betula pendula Brzoza 189. Betula pendula Brzoza Dobry/średni stan zdrowotny, odrosty z pnia Średni stan zdrowotny, ułamane gałęzie Do usunięcia - Do usunięcia - 16

18 190. Betula pendula Brzoza Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Populus nigra Topola czarna ,5 8 Bardzo zły stan zdrowotny, 90% posuszu w koronie 192. Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, posusz 50% 193. Betula pendula Brzoza Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 195. Populus nigra Topola czarna Średni/zły stan zdrowotny, nieco pochylony pień, posusz 30-40% 196. Betula pendula Brzoza Podrosty wieku ok.5-10lat Do usunięcia Rosa canina Róża dzika Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, pochylony Do usunięcia - pień 199. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, pochylony Do usunięcia - pień 200. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, pochylony Do usunięcia - pień 201. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, pochylony pień, jeden duży pień złamany u nasady 202. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 22-1,5 5 Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez sąsiednie a 203. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - ok.10-20%, zagłuszony przez sąsiednie a 204. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - ok.10-20%, zagłuszony przez sąsiednie a 205. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - ok.10-20%, zagłuszony przez sąsiednie a 206. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 20-1,5 5 Średni stan zdrowotny, j.w. Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, posuz 10-20% 208. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, 70% posuszu w koronie Do usunięcia - 17

19 209. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Dobry/średni stan zdrowotny, posusz ok.20%, rośnie na granicy działki Do usunięcia Ligustrum vulgare Ligustr pospolity zły stan zdrowotny 211. Prunus domestica Śliwa domowa Betula pendula Brzoza zły stan zdrowotny, posusz 60%, przeplatające się pędy 18-1,5 8 zły stan zdrowotny, znaczny posusz, pochylony pień, wrasta w stary fundament 213. Prunus domestica Śliwa domowa zły stan zdrowotny 214. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - korony 20% 215. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty, w wieku ok.5- Do usunięcia - 10lat 216. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, znaczny posusz korony 217. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony % Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny 219. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, znaczny posusz ok.50%, znaczna ilość owoców 220. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony 70-80% 221. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony 70-80% 222. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony 70-80% 223. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony 70-80% 224. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 225. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 226. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 227. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz ok.50% 18

20 228. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny, posusz ok.20%, znaczna ilość połamanych gałęzi 229. Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, posusz ok.40%, mocno pochylony pieńryzyko wywrócenia 230. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz ok.30% Do usunięcia Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, posusz ok.40-50% 232. Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, połamane gałęzie, zagłuszona przez sąsiednie a 233. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni/zły stan zdrowotny 234. Pyrus communis Grusza pospolita Zły stan zdrowotny, pochylony pień, zagłuszona, nie owocuje 235. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty a Do usunięcia Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny, posusz ok.30%, połamane gałęzie 237. Populus nigra Topola czarna Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez sąsiednie a 240. Populus nigra Topola czarna Zły stan zdrowotny 241. Populus nigra Topola czarna Bardzo zły stan zdrowotny, mocno pochylony pień (ryzyko wywrócenia), posusz 70-80% 242. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry/średni stan zdrowotny Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry/średni stan zdrowotny Do usunięcia Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, połamane gałęzie 245. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz w koronie ok %

21 246. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz w koronie ok 80% 247. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz j.w Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz j.w Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez inne a 250. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony Do usunięcia - przez inne a 251. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, znaczny posusz ok.80% 252. Prunus domestica Śliwa domowa 18-1,5 4 Zły stan zdrowotny, posusz 80-90% 253. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60% Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, niewielki Do usunięcia - posusz korony 255. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 25-3,5 10 Średni/zły stan zdrowotny, zagłuszony przez inne a, pochylony pień 256. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Podrosty a ok.5-10lat Do usunięcia 257. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Bardzo zły stan zdrowotny, 100% suchy, o martwe 258. Sambucus nigra Bez czarny Średni/zły stan zdrowotny 259. Syringa vulgaris Bez lilak Podrosty w wieku ok.5-10lat Do usunięcia Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, jeden pień Do usunięcia - mocno pochylony 261. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony 40%, pochylony pień 262. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus cerasus Wiśnia pospolita zły stan zdrowotny 264. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 21-2,5 6 Zły stan zdrowotny, krzywy pień 265. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia - 20

22 266. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do usunięcia - przez sąsiednie a 267. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Podrosty Do usunięcia 268. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do usunięcia - przez sąsiednie a, posusz w koronie 30% 269. Quercus robur Dąb szypułkowy Średni/dobry stan zdrowotny, Do usunięcia - zagłuszony przez inne a 270. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% 271. Prunus domestica Śliwa domowa Bardzo zły stan zdrowotny, posusz 272. Prunus domestica Śliwa domowa % Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 273. Prunus cerasus Wiśnia pospolita Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 274. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, zagłuszona Do adaptacji przez sąsiednie a 275. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - 40%, dużo połamanych gałęzi 276. Rosa canina Róża dzika Zły stan zdrowotny 277. Syringa vulgaris Bez lilak 5szt.x15-20cm oraz 3szt.x20-25cm Średni stan zdrowotny; grupa krzewów z ciężkim dostępem, kilka grubszych pni, pozostałe to podrosty w wieku ok.5-10lat w Do usunięcia Prunus cerasus Wiśnia pospolita 15szt.x15-20cm oraz 7szt.x20-25cm dużym zagęszczeniu Zły stan zdrowotny; grupa z ciężkim dostępem z powodu nadmiernego zagęszczenia, dużo podrostów w wieku 5-10lat oraz kilkanaście grubszych pni w obrębie grupy 279. Populus tremula Topola osika Średni stan zdrowotny, Do usunięcia Prunus cerasus Wiśnia pospolita Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, zagłuszona przez sąsiednie a 21

23 281. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 28-1,5 5 Średni stan zdrowotny Do adaptacji 282. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny, niewielki Do usunięcia - posusz 10-20% 283. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny 285. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny 286. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, zagłuszona 287. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Zły stan zdrowotny, posusz 80% 288. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 289. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony ok. 50% 291. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony ok. 80%, pochylony pień 292. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz korony +15 ok. 80% 293. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, dużo odrostów u nasady Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, zagłuszona przez sąsiednie a 295. Malus domestica Jabłoń domowa ,5 4 Bardzo zły stan zdrowotny, posusz 90% 296. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny 297. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 298. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Zły stan zdrowotny 22

24 299. Juglans regia Orzech włoski Średni stan zdrowotny, posusz 30- Do usunięcia - 40%, kilka połamanych gałęzi, owocuje, ptasie gniazdo 300. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, posusz 50%, owocuje 301. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% 302. Syringa vulgaris Bez lilak Średni stan zdrowotny Do usunięcia Prunus cerasus Wiśnia pospolita Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - 30%, nie owocuje 304. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 305. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60% Syringa vulgaris Bez lilak Zły stan zdrowotny, posusz 50% 307. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% 309. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60% Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 311. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, znaczny posusz 312. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 32-4,5 7 Średni stan zdrowotny, posusz Do usunięcia - 30% 313. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60% 314. Rosa canina Róża dzika Zły stan zdrowotny 315. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty w wieku 5-10 lat Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 317. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, posusz 30% Do usunięcia - 23

25 318. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 319. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70%, gniazdo ptasie 320. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, 321. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 40% 322. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 323. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, połamane gałęzie, owocuje 326. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60-70% 327. Sambucus nigra Bez czarny Bardzo zły stan zdrowotny, posusz 70% 328. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 329. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 50% 330. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 331. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Dobry stan zdrowotny Do usunięcia Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 40% Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia 334. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 50%, asymetryczna korona 335. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60%, zagłuszona 337. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny 24

26 338. Prunus domestica Śliwa domowa Salix alba Wierzba biała Zły stan zdrowotny, posusz 70% Średni/zły stan zdrowotny, znaczna ilość połamanych gałęzi Prunus domestica Śliwa domowa Bardzo zły stan zdrowotny, zagłuszona przez sąsiednią wierzbę 341. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 342. Syringa vulgaris Bez lilak Zły stan zdrowotny, posusz 80% 343. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 344. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 345. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, krzywy pień 346. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Zły stan zdrowotny, posusz 80% 347. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny Syringa vulgaris Bez lilak Zły stan zdrowotny 349. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty 350. Populus tremula Topola osika Zły stan zdrowotny, posusz 40% 351. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty Do usunięcia 353. Pyrus communis Grusza pospolita Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 25

27 354. Sambucus nigra Bez czarny Grupa krzewów, Zły stan zdrowotny 355. Syringa vulgaris Bez lilak Średni/zły stan zdrowotny, grupa krzewów 356. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, pnie wyrastają w odległościach co 30cm 357. Populus canescens Topola szara Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 358. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny Do adaptacji Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, posusz 70% 360. Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, posusz 40%, pochylony pień 361. Malus domestica Jabłoń domowa Średni/zły stan zdrowotny 362. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 363. Populus canescens Topola szara Dobry stan zdrowotny Do adaptacji 364. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, posusz Do adaptacji 20% 365. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, posusz rośnie b.blisko nr Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, korona asymetryczna 367. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny Do adaptacji 368. Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, posusz 40% 369. Malus domestica Jabłoń domowa zły stan zdrowotny, posusz znaczny. Zagłuszona 370. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny Do adaptacji 371. Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, rachityczna korona 26

28 372. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny Do adaptacji 373. Malus domestica Jabłoń domowa zły stan zdrowotny, posusz 50% Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 375. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Zły stan zdrowotny 376. Malus domestica Jabłoń domowa zły stan zdrowotny, asymetryczna pochylona korona 377. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony 378. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony 379. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony 380. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Średni stan zdrowotny, zagłuszony, posusz 20% 381. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, zagłuszony Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, zagłuszony 383. Quercus robur Dąb szypułkowy Dobry stan zdrowotny, posusz Do adaptacji 20% 384. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 60% 385. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 24-3,5 7 Średni stan zdrowotny, zagłuszony, asymetryczna korona 386. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, posusz 30% Do adaptacji ; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, pochylony pień 388. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny Do adaptacji 389. Populus canescens Topola szara Zły stan zdrowotny, znaczny posusz, asymetryczna korona 390. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 40% Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny 27

29 392. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/złystan zdrowotny, posusz 30% 393. Prunus domestica Śliwa domowa Średni/zły stan zdrowotny, posusz 40% 394. Quercus robur Dąb szypułkowy Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 395. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 40%, owocuje 396. Padus avium Czeremcha Podrosty 5-10 lat Do usunięcia zwyczajna 397. Sambucus nigra Bez czarny Bardz zły stan zdrowotny, posusz 100% 398. Padus avium Czeremcha Zły stan zdrowotny, posusz 80% zwyczajna 399. Padus avium Czeremcha Zły stan zdrowotny, posusz 80% zwyczajna 400. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 50%, połamane gałęzie 401. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Średni stan zdrowotny, posusz 40% Do adaptacji ; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu 402. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 50%, 403. Salix sepulcralis 'Chrysocoma' zagłuszona, połamane gałęzie Wierzba płacząca Dobry stan zdrowotny, kilka połamanych gałęzi, ślady po ciętych konarach Do adaptacji ; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu 404. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70%, ubytki w pniu 405. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 406. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny Sambucus nigra Bez czarny Bardzo zły stan zdrowotny, znaczny posusz 410. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 80% 28

30 411. Populus x canescens Topola szara Dobry stan zdrowotny Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp Populus nigra Topola czarna Średni stan zdrowotny, duża ilośc odrostów na pniu 413. Pyrus communis Grusza pospolita Średni/zły stan zdrowotny Pyrus communis Grusza pospolita Zły stan zdrowotny 415. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, posusz 70% Salix fragilis Wierzba krucha Zły stan zdrowotny, znaczna ilość połamanych gałęzi, ślady po cięciu grubych konarów, wrośnieta w pień siatka 417. Syringa vulgaris Bez lilak Zły stan zdrowotny, grupa krzewów, połamane pędy, znaczny posusz 418. Sambucus nigra Bez czarny Zły stan zdrowotny, krzew forma pienna 419. Salix sepulcralis Wierzba płacząca 'Chrysocoma' Średni stan zdrowotny Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp Malus domestica Jabłoń domowa Bardzo zły stan zdrowotny, Populus alba Topola biała Średni stan zdrowotny, 2 pnie wyrastają 30cm od siebie 422. Salix fragilis Wierzba krucha Średni stan zdrowotny Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp Populus alba Topola biała Średni stan zdrowotny Do usunięcia redukcja zagęszczenia 29

31 424. Populus alba Topola biała Średni stan zdrowotny 425. Populus nigra Topola czarna Prunus domestica Śliwa domowa Średni stan zdrowotny, duża ilośc odrostów na pniu, dużo połamanych gałązi Zły stan zdrowotny, znaczny posusz Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp Malus domestica Jabłoń domowa Zły/średni stan zdrowotny, znaczny posusz 428. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Dobry/średni stan zdrowotny, zagłuszony Do adaptacji 429. Quercus robur Dąb szypułkowy Średni stan zdrowotny Do adaptacji 430. Populus canescens Topola szara Zły/średni stan zdrowotny, znaczny posusz 431. Betula pendula Brzoza Średni stan zdrowotny, zagłuszona, słabo rozgałęziona 432. Populus canescens Topola szara Średni stan zdrowotny, Rachityczna korona 433. Prunus domestica Śliwa domowa Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 434. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Podrosty powyżej 10 lat Do usunięcia 435. Pyrus communis Grusza pospolita Średni stan zdrowotny 436. Quercus robur Dąb szypułkowy Dobry stan zdrowotny Do adaptacji 437. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Średni/zły stan zdrowotny 438. Malus domestica Jabłoń domestica Zły stan zdrowotny 439. Quercus robur Dąb szypułkowy Średni stan zdrowotny, zagłuszony, Do adaptacji ; cięcia pielęgnacyjne połamane gałęzie 440. Quercus robur Dąb szypułkowy Zły stan zdrowotny, pochylony pień, zagłuszony, posusz 40% 441. Prunus domestica Śliwa domowa Zły stan zdrowotny, posusz 70% 30

32 442. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, zagłuszony 443. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, zagłuszony 444. Salix fragilis Wierzba krucha Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 445. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, pochylony pień, zagłuszony, ubytki w pniu 446. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny, połamane +26 gałęzie, posusz 70% 447. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 448. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 449. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 450. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 451. Malus domestica Jabłoń domowa Zły stan zdrowotny 452. Betula pendula Brzoza Średni/zły stan zdrowotny, posusz 50% 453. Quercus robur Dąb szypułkowy Podrosty 5-10 lat Do usunięcia 454. Salix fragilis Wierzba krucha Betula pendula Brzoza 456. Betula pendula Brzoza 457. Betula pendula Brzoza 458. Betula pendula Brzoza 459. Betula pendula Brzoza Średni stan zdrowotny Do adaptacji i monitoringu zdrowotnego; cięcia pielęgnacyjne usunięcie posuszu, czyszczenie podrostów. Gatunek o kruchym drewnie, szybko starzejący się. W niedługim czasie wskazanie do usunięcia ze względu na skłonności do złamań, wywróceń itp. 40% Średni stan zdrowotny, posusz dobry stan zdrowotny Do adaptacji Średni stan zdrowotny, posusz 20%, pochylona Średni stan zdrowotny, posusz 30%, asymetryczna korona 22-1,5 7 Bardzo zły stan zdrowotny, 100% sucha 31

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006 L.p. łacińska polska Acer pseudoplatanus klon jawor 22 7 8 3 Ac.pseud. 35 korona nieforemna; pochylenie lekkie; czopy 2 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 2+2+ 4 3 Fraxinus 4 Fraxinus 8 7 3 Crat. mon.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Lokalizacja inwestycji... 3 3. Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 6/3, 6/4 i 7/27 (AM 7, OBRĘB NOWY DWÓR) PRZY UL. WOJROWICKIEJ 58 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo