INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie"

Transkrypt

1 INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014 r.

2 Spis treści 1. Cel i podstawa opracowania 3 2. Ogólna informacja o terenie i drzewostanie 3 3. Podsumowanie i wnioski 3 4. Informacja do gospodarki drzewostanem 4 5. Inwentaryzacja część opisowa 5 6. Dokumentacja fotograficzna Plan sytuacyjny 2

3 1. Cel i podstawa opracowania Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na terenie działki nr 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie. Dokumentację wykonano na zlecenie biura architektonicznego Woźnicki Zdanowicz Architekci z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 156 lok Ogólna informacja o terenie i drzewostanie Pomiary i określenie gatunków drzew zostały sporządzone w lutym 2014 roku, w okresie bezlistnym. Wyróżniono 18 gatunków ujętych w załączonym zestawieniu. Cechy dendrologiczne drzew określono na podstawie pomiarów taśmą obwodów pni oraz pomiarów zasięgu koron przy pomocy dalmierza Leica Geosystem. Powierzchnie krzewów określono szacunkowo w metrach kwadratowych. Wyniki pomiarów podano w zaokrągleniu z dokładnością dostateczną dla celów opracowania. Działka położona jest w dzielnicy Praga Północ, pomiędzy ulicami Józefa Szanajcy i Karola Linneusza. Ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, ze ściętym wierzchołkiem, jest ogrodzona. Na terenie mieści się gimnazjum nr. 30 im. gen. Józefa Pułaskiego oraz budynek dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ. Na terenie niezabudowanym działki mieszczą się boiska przyszkolne z bieżnią. Drzewostan rosnący na obszarze opracowania nie jest zróżnicowany. Stanowią go głównie rzędowe nasadzenia topól rosnących przy ogrodzeniu od ul. Linneusza oraz rząd morw rosnący równolegle do ogrodzenia, wzdłuż krawędzi bieżni. Na trawniku pomiędzy bieżnią a budynkiem rosną dorodne egzemplarze owocujących jabłoni, czereśnia, świerk, jodła, kasztanowiec, okazała lipa i kilka krzaków lilaków. Stan zachowania drzewostanu można ocenić na dobry. W najgorszym stanie znajdują się drzewa rosnące wzdłuż bieżni. Z uwagi na fakt, iż rosną na przy krawędzi bieżni, która jest wyniesiona nad pozostały teren (różnica wysokości ok. 40 cm) mają mocno pochylone pnie, ich korony przewisają a statyka jest zachwiana. Stan zdrowotny również pozostawia wiele do życzenia - zaobserwowano wiele uszkodzeń pnia, ubytków wgłębnych, objawów próchnicy i uszkodzeń kory. Pozostałe drzewa rosnące na terenie opracowania znajdują się w dobrej kondycji zdrowotnej. Na uwagę ze względu na dobry stan zachowania i wysokie walory estetyczne zasługują lipa rosnąca na trawniku pomiędzy budynkami szkoły i ośrodka oraz okazałe egzemplarze jabłoni jadalnych. 3. Podsumowanie i wnioski Istniejący drzewostan nie jest zbytnio zróżnicowany, stanowi go 18 gatunków. Większa część drzewostanu znajduje się w dobrej kondycji, zalecane jest dla niej jedynie usunięcie suszu, przycięcie tylców, sęków i oczyszczenie ubytków pnia. Prace te zaliczane do podstawowych prac pielęgnacyjnych znane są dobrze firmom specjalistycznym zajmującym się konserwację drzew. Nie zaobserwowano silnych objawów zasychania czy chorób środowiskowych związanych z trudnymi warunkami miejskimi a wynikających z zasolenia gleby, zanieczyszczeń powietrza, braku wody itp. Do wycięcia wnioskuje się drzewa znajdujące się w kolizji projektowej z planowanymi boiskami sportowymi oraz nową bieżnią. Do przesadzenia wyznaczono niedawno posadzone młode okazy rosnące zbyt blisko projektowanej bieżni. W ramach prac pielęgnacyjnych nad drzewostanem należy usunąć podrosty i samosiewy rosnące na całym terenie, a w szczególności te we wschodnim narożniku terenu oraz wzdłuż ściany garaży. 3

4 Celem udokumentowania stanu zachowania drzew wykonano dokumentację fotograficzną, ukazującą poszczególne egzemplarze. 4. Informacja do gospodarki drzewostanem Drzewostan działki nr 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie składa się ogółem ze 100 egzemplarzy drzew i 31 krzewów. Struktura drzew przedstawia się następująco: 1. Drzewa ozdobne 86 egzemplarzy, w tym : a) drzewa liściaste 84 egz. b) drzewa iglaste 2 egz. 2. Drzewa owocowe 14 egzemplarzy. Spośród 86 egz. drzew ozdobnych wnioskuje się do wycinki 20 egz., w tym: a) drzew liściastych 20 egz. b) drzewa iglaste 0 egz. Szczegółowy wykaz gatunkowy drzew wnioskowanych do wycinki: L.p. Nazwa gatunku Nr inwetar. Obwód pnia w cm 1 Morwa biała 22 56,0 2 Morwa biała 23 62;52 3 Morwa biała 24 59;80 4 Morwa biała 25 58;58 5 Jesion wyniosły 26 54,0 6 Morwa biała 27 89;78 7 Morwa biała 32 54;93;78 8 Morwa biała 33 96;97 9 Morwa biała ,0 10 Morwa biała Jesion wyniosły 44 37,0 12 Morwa biała 45 48,0 13 Morwa biała 46 83,0 14 Morwa biała 47 52;33;63 16 Morwa biała 48 72;65 17 Topola czarna ,0 18 Morwa biała 66 32;39 19 Topola czarna 67 89,0 20 Topola czarna ,0 Ponadto do wycinki w formie zgłoszenia proponuje się 5 drzew owocowych należących do następujących rodzajów: 1. Jabłoń odmiana owocowa (nr inw. 99,100) 2. Wiśnia odmiana owocowa (nr inw. 50,51) 3. Orzech włoski (nr inw. 8) Na terenie działki rośnie w sumie 31 szt. krzewów. Do wycinki wnioskuje się jedynie krzewy wchodzące w kolizję z projektowanym boiskiem do koszykówki i projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi w ilości sztuk : 5. 4

5 Szczegółowy wykaz gatunkowy krzewów wnioskowanych do wycinki: Nr inw. Nazwa polska Nazwa łacińska powierzchnia w m2 K13 Lilak pospolity Syringa vulgaris 12,9 K14 Lilak pospolity Syringa vulgaris 12,5 K15 Lilak pospolity Syringa vulgaris 18,6 K16 Lilak pospolity Syringa vulgaris 8,5 K17 Lilak pospolity Syringa vulgaris 10,0 5. Inwentaryzacja część opisowa A. DRZEWA Nr inw Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia w cm rozpiętość korony w m opis stanu zachowania 1 Klon pospolity Acer platanoides 150,0 11,2 korona zwarta, regularna, częściowo umieszczona nad dachem budynku 2 Klon pospolity Acer platanoides 66,0 8,9 korona nieregularna, asymetryczna, drzewo rośnie blisko elewacji budynku, widoczne ślady po obciętych konarach Uwagi i zalecenia 3 Jodła pospolita Abies alba 84,0 9,7 korona nieregularna, asymetryczna 4 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 82,0 7,0 pień odchylony od samej nasady, korona zwarta, regularna 5 Orzech włoski Juglans regia 95,0 9,5 korona nieregularna, gałęzie rosną pod kątem rozwartym - grożą rozłamaniem 6 Orzech włoski Juglans regia 115,0 10,7 korona zwarta, gęsta, pień pochylony, ślady próchnicy, ubytek wgłębny u nasady pnia 7 Orzech włoski Juglans regia 61,0 5,4 korona wąska asymetryczna 8 Orzech włoski Juglans regia 57,0 2,4 zredukowana korona - pozostał pień z kilkoma obciętymi konarami - nie rokuje na prawidłowy rozwój 9 Morwa biała Morwa biała 79,0 7,2 pień pochylony, korona wąska, uszkodzenia mrozowe od nasady do 1,5 10 Morwa biała Morwa biała m 46,0 5,3 pień pochylony, korona zredukowana 11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 66,0 8,7 pień pochylony, korona zredukowana 12 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 40,0 5,4 korona nieregularna, dość gęsta, skręcone gałęzie usunąć odgięty konar usunięcia jako owocowe z uwagi na stan zdrowotny 5

6 13 Morwa biała Morwa biała 71,0 10,2 pień pochylony, korona przewisa, gęściejsza na 14 Morwa biała Morwa biała górze 71,0 7,4 korona nieregularna, asymetryczna, gęsta 15 Morwa biała Morwa biała 57,0 9,1 korona nieregularna, asymetryczna, gęsta 16 Morwa biała Morwa biała 98; 64 10,8 korona gęsta asymetryczna 17 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 59,0 8,0 kulista zwarta korona, wysoko zawieszona, pień lekko pochylony 18 Morwa biała Morwa biała 44,0 7,6 małe drzewko, nieregularna asymetryczna korona, pień mocno 19 Morwa biała Morwa biała pochylony 54,0 6,6 małe drzewko, nieregularna asymetryczna 20 Morwa biała Morwa biała korona 35,0 5,0 małe drzewko, nieregularna asymetryczna 21 Morwa biała Morwa biała korona 30; 67; 49 9,0 wgłębne uszkodzenie pnia od nasady do wys. 1,8m, wgłębne uszkodzenie pnia na wys cm 22 Morwa biała Morwa biała 56,0 8,7 pień pochylony korona nieregularna 23 Morwa biała Morwa biała 62;52 8,4 pień uszkodzony - u. wgłębne na wys. 1,5-3m, korona nieregularna 24 Morwa biała Morwa biała 59;80 10,4 pień pochylony, odrosty pniowe, korona gęsta 25 Morwa biała Morwa biała 58;58 9,0 posusz 10%, uszkodzenie pnia 26 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 54,0 5,2 korona mała, zwarta, wysoko zawieszona 27 Morwa biała Morwa biała 89;78 11,4 pień lekko pochylony, korona gęsta zwarta, przewisa 28 Morwa biała Morwa biała 43,0 4,5 pień mocno pochylony, odrosty pniowe, korona przewisa, wrasta w egz Morwa biała Morwa biała 60;46 6,3 drobne ubytki wgłębne, pień pochylony 6 stan zdrowotny usunąć odrosty, wskazane cięcia 30 Morwa biała Morwa biała 41,0 4,9 uszkodzenia kory - odarcia 31 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 124;133 10,5 bardzo okazała, regularny pokrój, gęsta zwarta korona, odrosty pniowe u nasady 32 Morwa biała Morwa biała 54;93;78 10,0 3 przewodniki od nasady, korona gęsta, odrosty pniowe, ubytek u nasady pnia, spróchniałe konary 10% usunąć odrosty pniowe 33 Morwa biała Morwa biała 96;97 13,0 korona gęsta kolizj projektow

7 34 Morwa biała Morwa biała 117,0 11,0 duże uszkodzenie kominowe na wys cm, korona gęsta, 35 Morwa biała Morwa biała odrosty pniowe 120,0 11,4 pień pochylony, odrosty pniowe 36 Morwa biała Morwa biała 98;47;132 14,6 korona gęsta, suche konary stan zdrowotny usunąć odrosty usunąć posusz 37 Morwa biała Morwa biała 95,0 11,5 korona nieregularna 38 Morwa biała Morwa biała 79,0 9,0 pień pochylony, korona nieregularna 39 Morwa biała Morwa biała 76,0 9,0 korona nieregularna 40 Morwa biała Morwa biała 154,0 12,2 pień pochylony, leczony ubytek na wys., 140cm, 41 Morwa biała Morwa biała korona gęsta 57,0 6,0 pień pochylony, korona nieregularna 42 Morwa biała Morwa biała 62;37;42 7,5 2 przewodniki od nasady 43 Morwa biała Morwa biała 40,0 1,0 suche - do usunięcia stan zdrowotny - drzewo martwe 44 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 37,0 3,6 mała korona 45 Morwa biała Morwa biała 48,0 4,0 korona nieregularna 46 Morwa biała Morwa biała 83,0 8,6 korona nieregularna 47 Morwa biała Morwa biała 52;33;63 9,2 pień pochylony, uszkodzenia pnia i konarów 48 Morwa biała Morwa biała 72;65 9,6 uszkodzenia pnia, ubytki wgłębne 49 Klon jawor Acer pseudoplatanus 28;41;33 5,8 regularny pokrój, gęsta korona, rośnie przy murze i skrzynce gazowej 50 Wiśnia sp. Prunus cerasus 98,0 6,0 korona regularna, 2 pnie zrośnięte i skręcone, liczne ubytki wgłębne i uszkodzenia konarów 51 Wiśnia sp. Prunus cerasus 20;23;23 2,5 regularny zwarty pokrój, gęsta korona 52 Topola czarna Populus nigra 200,0 11,3 wąska korona, konary skierowane ku górze 53 Topola czarna Populus nigra 197,0 11,7 wąska korona asymetryczna, jemioła usunięcia jako drzewo owocowe z uwagi na usunięcia jako drzewo owocowe z uwagi na usunąć najniższy gruby konar 7

8 54 Morwa biała Morwa biała 49;90 11,0 2 pnie od nasady, jeden - większy ma duże uszkodzenie wgłębne - kieszeń, drugi mniejszy - odgięty, pokręcony o nieregularnym pokroju. Rośnie bardzo blisko topoli - brak miejsca na prawidłowy rozwój 55 Topola czarna Populus nigra 61,0 8,8 korona nieregularna, krzaczasta, najszersza w połowie wysokości, konary wyrastają od samej nasady pnia 56 Topola czarna Populus nigra 188,0 10,3 prosty pień wąska korona, nisko osadzona wskazane cięcia sanitarne 57 Morwa biała Morwa biała 50,0 6,8 korona nieregularna, kulista 58 Topola czarna Populus nigra 175,0 9,5 korona wąska 59 Morwa biała Morwa biała 40;31 6,7 korona nieregularna 60 Topola czarna Populus nigra 154,0 10,5 korona nieregularna, jemioła 61 Śliwa mirabelka Prunus domestica subsp.syriaca 76,0 8,2 korona krzaczasta 62 Topola czarna Populus nigra 161,0 9,2 korona wąska dość regularna 63 Wiśnia Prunus cerasus 43;28 7,1 2 pnie od wys. 50 cm mocno odgięte od siebie 64 Topola czarna Populus nigra 155,0 7,6 korona zredukowana, długi pień bez konarów 65 Topola czarna Populus nigra 184,0 9,8 korona nieregularna 66 Morwa biała Morwa biała 32;39 7,5 2 skręcone pnie, uszkodzenia pnia 67 Topola czarna Populus nigra 89,0 10,7 korona nieregularna asymetryczna 68 Topola czarna Populus nigra 143,0 7,3 korona wiechowata 69 Topola czarna Populus nigra 174,0 9,7 korona wydłużona 70 Topola czarna Populus nigra 161,0 9,3 korona wydłużona 71 Topola czarna Populus nigra 178,0 10,0 korona wydłużona 72 Topola czarna Populus nigra 173,0 10,2 pień lekko odchylony, korona nieregularna 73 Topola czarna Populus nigra 135,0 8,0 rozgałęzienie na wys. ok. 10 m 73a Śliwa mirabelka Prunus domestica subsp.syriaca 26,0 4,4 korona nieregularna, przewisa za ogrodzenie, odrosty pniowe usunąć odrosty 74 Topola czarna Populus nigra 160,0 10,2 korona nieregularna 75 Klon pospolity odm. Crimson King Acer platanoides 'Crimson King' 22,0 3,5 nowo posadzony, opalikowany, korona luźna przesadzenia z uwagi na bliskość projektowanej bieżni 8

9 76 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 29,0 4,6 nowo posadzone, opalikowane, szerokostożkowata korona ugałęziona do samej ziemi 77 Klon pospolity Acer platanoides 19,0 3,0 nowo posadzone, opalikowane, pień lekko pochylony korona wydłużona 78 Klon pospolity Acer platanoides 45,0 6,4 młode drzewo, korona luźna 79 Topola czarna Populus nigra 208,0 10,1 gruby pień, korona zwięzła, dość gęsta, pień odchylony 80 Lipa szerokolistna 81 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 14;8;8;10 3,5 nowo posadzone, korona luźna stożkowata, ugałęziona od ziemi Tilia platyphyllos 19,0 2,8 nowo posadzone, korona luźna stożkowata, ugałęziona od ziemi 82 Klon pospolity Acer platanoides 41,0 6,6 młody, pień prosty, korona z braku miejsca odgięta, rośnie blisko nr Klon pospolity Acer platanoides 41,0 6,3 młody, pień odgięty nad ogrodzenie, korona mała gęsta za ogrodzeniem przesadzenia z uwagi na bliskość projektowanej bieżni przesadzenia z uwagi na bliskość projektowanej bieżni przesadzenia z uwagi na bliskość projektowanej bieżni przesadzenia z uwagi na bliskość projektowanej bieżni wskazane cięcia korygujące korony wskazane cięcia korygujące korony 84 Topola czarna Populus nigra 123,0 7,7 korona lekko odchylona, rozwidlona na wys. ok. 3,5 m 85 Topola czarna Populus nigra 157,0 6,1 korona nieregularna 86 Topola czarna Populus nigra 173,0 8,3 korona nieregularna 87 Topola czarna Populus nigra 105,0 6,9 korona nieregularna, niższa od pozostałych 88 Grusza Pyrus sp. 46,0 6,0 wierzchołek pnia odchylony, przewisa, korona gęsta 89 Topola czarna Populus nigra 146,0 7,3 korona nieregularna 90 Topola czarna Populus nigra 187,0 12,5 korona rozwidlona na wys. ok. 8 m - ostający konar należy usunąć 91 Topola czarna Populus nigra 221,0 13,1 korona rozwidlona na wys. ok. 6 m 92 Topola czarna Populus nigra 255,0 13,5 rośnie w narożniku, korona regularna 93 Świerk pospolity Picea abies 14,0 2,7 młode drzewo, regularny pokrój 94 Czereśnia Prunus avium 100,0 8,8 pień lekko odchylony korona nieregularna 95 Jabłoń Malus sp. 69;64;50;1 02;84;57; 14,3 bardzo okazałe drzewo, szeroka gęsta korona, nisko ugałęziona 96 Klon jesionolistny Acer negundo 55,0 6,7 rosną blisko siebie w grupie z nr 97 i 98, pień odchylony, korona regularna owalna szeroka 97 Klon jesionolistny Acer negundo 39,0 5,5 pień lekko odchylony, korona luźna usunąć konar rosnący nad bieżnią 9

10 98 Sumak octowiec Rhus typhina 41,0 6,1 pień mocno pochylony pod kątem 45st., korona przewisa 99 Jabłoń Malus sp. 83;95;61;7 0;89 12,5 nisko rozgałęziona szeroka gęsta korona, gałęzie prawie poziomo 100 Jabłoń Malus sp. 69;67;58 8,6 korona rozgałęziona na wys. 60cm, 2 przewodniki, korona nieregularna usunięcia jako drzewo owocowe z uwagi na usunięcia jako drzewo owocowe z uwagi na B. KRZEWY: Nr inw. Nazwa polska Nazwa łacińska powierzchnia w m2 K1 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 7,1 bez uwag K2 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 12,6 bez uwag K3 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 10,2 bez uwag K4 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 4,9 bez uwag K5 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 5,0 bez uwag K6 Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 13,8 bez uwag K7 Ligustr pospolity Ligustrum vulgaris 2,7 bez uwag K8 Ligustr pospolity Ligustrum vulgaris 2,7 bez uwag K9 Lilak pospolity Syringa vulgaris 4,3 bez uwag K10 Lilak pospolity Syringa vulgaris 6,3 bez uwag K11 Lilak pospolity Syringa vulgaris 7,5 bez uwag K12 Suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum 10,2 bez uwag Uwagi K13 Lilak pospolity Syringa vulgaris 12,9 Wskazany do usunięcia z uwagi na kolizję K14 Lilak pospolity Syringa vulgaris 12,5 Wskazany do usunięcia z uwagi na kolizję K15 Lilak pospolity Syringa vulgaris 18,6 Wskazany do usunięcia z uwagi na kolizję K16 Lilak pospolity Syringa vulgaris 8,5 Wskazany do usunięcia z uwagi na kolizję K17 Lilak pospolity Syringa vulgaris 10,0 Wskazany do usunięcia z uwagi na kolizję K18 Tawuła wczesna Spirea arguta 12,6 bez uwag K19 Forsycja wczesna Forsythia x intermedia 16,6 bez uwag K20 Forsycja wczesna Forsythia x intermedia 16,5 bez uwag K21 Tawuła wczesna Spirea arguta 19,6 bez uwag K22 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K23 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K24 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K25 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K26 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K27 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K28 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K29 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K30 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag K31 RóŜa pnąca Rosa sp. 0,5 bez uwag 10

11 6. Dokumentacja fotograficzna Fot. 1. Lipa drobnolistna nr inw 31 Fot. 2,3. Topole rosnące wzdłuż ogrodzenia Fot. 4. Pochylone sylwetki drzew rosnące na skraju bieżni Fot. 5. Jabłoń nr inw 95 Fot. 6. Widok na istniejące boisko Fot. 6. Klon jawor nr inw 49 - wskazany do zagrożenie mienia 11

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Poz. 5697 UCHWAŁA NR LXXIII/373/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 6/3, 6/4 i 7/27 (AM 7, OBRĘB NOWY DWÓR) PRZY UL. WOJROWICKIEJ 58 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM Na terenie przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie.

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Zleceniodawca: Citygarden Maciej Rzepa ul. Jeżewskiego 3b, Warszawa 02-796 Autorki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo