EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW"

Transkrypt

1 EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW tel./fax: (071) (82), (071) Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, Kłodzko NIP: , REGON Kod archiwalny Nr umowy Egzemplarz nr 84 ZP /IIM.II-6/08 Stadium: BranŜa: Obiekt: Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa i adres jednostki projektowej INWENTARYZACJA ZIELENI ZIELEŃ ULICA PIASTÓW ŚLĄSKICH W MYSŁOWICACH Przebudowa ulicy Piastów Śl. od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnianej GMINA- MIASTO MYSŁOWICE, ul. Powstańców 1, Mysłowice EUROMOSTY, ul. Spółdzielcza 44/7, Kłodzko BranŜa Projektant Podpis ZIELEŃ mgr inŝ. Katarzyna Brodzka Wrocław, lipiec 2009 r.

2 Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 INWESTOR 3 PODSTAWA OPRACOWANIA 4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 5 INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 5.1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji drzewostanu Drzewa Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów 6 WYKAZ ROŚLIN DO USUNIĘCIA 6.1 Zestawienie tabelaryczne roślin do usunięcia Drzewa Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów 7 ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW NR TYTUŁ SKALA 1 MAPA INWENTARYZACJI ZIELENI Z PLANEM WYCINKI 1:500 EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 2

3 OPIS TECHNICZNY EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 3

4 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przebudowa ul. Piastów Śląskiech od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja kolidującego drzewostanu w ramach zadania: Przebudowa ul Piastów Śląskich od ul DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach. 2. INWESTOR Inwestorem przebudowy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach jest Miasto i Gmina Mysłowice, ul. Powstańców 1, Mysłowice. 3. FORMALNA PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA Formalną podstawę wykonania opracowania stanowi umowa nr ZP.342-7/IIM.II-6/08 zawarta w dniu r. w Mysłowicach, pomiędzy: Gminą Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1, Mysłowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorza Osyra, a firmą Euromosty Maciej Wdowiak, ul Społdzielcza 44/7, z siedzibą w Kłodzku. 4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie wykonano w celu uzyskania zgody na wycinkę drzew na terenie objętym inwestycją oraz dostarczenie danych do wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych i obliczenie kosztów związanych z wycinką kolidującego drzewostanu. Opracowania spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 162, poz. 1117). Wszystkie pomiary zostały wykonane zgodnie z wytycznymi załącznika nr 5 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz,U, Nr 120, poz. 1288). 5. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU Na terenie, gdzie planowana jest przebudowa ulicy Piastów Śląskich, istnieje obecnie drzewostan o dość zróŝnicowanym charakterze i składzie gatunkowym. Zinwentaryzowano łącznie 154 sztuki drzew i 55 pojedynczych krzewów lub grup krzewów, samosiewów oraz grup drzew i krzewów. Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajdują się drzewa kilkunastu gatunków, w róŝnym wieku, oraz skupiska samosiewów i Ŝywopłoty formowane. EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 4

5 5.1 Gatunki drzew występujące na inwentaryzowanym terenie: cis posoplity- 1 szt dąb czerwony- 2 szt głóg jednoszyjkowy- 2 szt grab pospolity- 2 szt jesion wyniosły-31 szt klon jawor- 1 szt klon pospolity- 63 szt lipa drobnolistna- 26 szt sosna zwyczajna- 6 szt sumak octowiec- 1 szt śliwa mirabelka- 1 szt topola osika- 3 szt topola Simona- 10szt wiąz szypułkowy- 6 szt Ŝywotnik zachodni- 2 szt 5.2 Gatunki krzewów występujące na inwentaryzowanym terenie pojedynczo: berberys Thunberga- 4,1 m 2 głóg jednoszyjkowy- 0,8 m 2 forsycja pośrednia- 48,5 m 2 jaśminowiec wonny- 30,3 m 2 ligustr pospolity- 75,2 m 2 tawuła van Houttea- 15,5m 2 śnieguliczka biała-1 m 2 Jałowiec łuskowaty- 3,5 m 2 Jałowiec wirginijski- 3,5 m 2 Pęcherznica kalinolistna- 6 m 2 śywotnik zachodni- 2,3 m 2 Śliwa mirabelka- 1,5 m 2 Wierzba biała- 10 m Gatunki krzewów oraz samosiewy drzew liściastych występujące na inwentaryzowanym terenie w grupach: - krzewy: wierzba iwa głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka ligustr pospolity bez czarny róŝa dzika - samosiewy drzew liściastych: jesion wyniosły EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 5

6 dąb szypułkowy klon pospolity lipa drobnolistna topola osika jabłoń dzika Przebudowa ul. Piastów Śląskiech od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 6

7 5.3 INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oznaczenie na planie sytuacy-jnym Drzewa Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia [cm] Wymiary Wys. [m] Śr. kor. [m] 1 Topola Simona Populus simonii Topola Simona Populus simonii ,5 3 Topola Simona Populus simonii Topola Simona Populus simonii ,5 5 Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 7 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Stan zdrowotny/ uwagi średni, ok 30%, duŝe ubytki w obrębie pnia średni, ok 10% średni, ok 25% zły, ok 32% zły, ok 45% średni, ubytki w obrębie pnia. Do zły, ok 34%, rozległy ubytek w obrębie pnia średni, ok 17% średni, ok 26% 13 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Drzewo obumarłe 14 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 15 Topola osika Populus tremula Klon pospolity Acer platanoides Do. Do. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 7

8 17 Klon pospolity Acer platanoides ,5 1,5 18 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 20 Śliwa mirabelka Prunus insititia , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 24 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 25 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5. Do, niewielki procent (ok. 8%), niewielki procent (ok. 7%), niewielkie ubytki w obrębie pnia zły, ok 60%, rozległe ubytki w obrębie pnia i korony zły, ok 40% zły, ok 60% zły, ok 32% średni, ok 18% 27 Klon pospolity Acer platanoides Drzewo obumarłe 28 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola osika Populus tremula ,5 32 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 33 Lipa drobnolistna Tilia cordata Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 35 Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 średni, ok 30% zły, ok 55% średni, ok 26%, ok 15%. Do. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 8

9 36 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 38 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Do. Do. Do średni, ok 28%. Do 41 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Drzewo obumarłe 42 Topola osika Populus tremula ,5 43 Klon pospolity Acer platanoides ,6 44 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 45 Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,5 48 Lipa drobnolistna Tilia cordata Dąb czerwony Quercus rubra Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 51 Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni, ok 20% średni, zrakowacenia zły, ok 45% średni, ok 10% średni, ok 13% średni, ubytki w obrębie pnia średni, ok 12% zły, ok 40% średni, ok 25% średni, ok 27% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 9

10 54 Topola Simona Populus simonii ,5 55 Topola Simona Populus simonii ,5 56 Klon pospolity Acer platanoides Topola Simona Populus simonii Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 60 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 63 Klon pospolity Acer platanoides ,6 64 Klon pospolity Acer platanoides ,6 65 Klon pospolity Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 67 Klon jawor Acer pseudoplatanus , Klon pospolity Acer platanoides ,6 69 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni, ok 30% średni, ok 32% średni, ok 18% średni, ok 16% średni, ok 20% zły, ok 36% zły, ok 45% średni, ok 20% średni, ok 30%, drzewo, drzewo średni, ok 15% średni, ok 24%, drzewo, drzewo średni, ok 27% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 10

11 70 Klon pospolity Acer platanoides ,6 71 Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 73 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 49 4, Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 76 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 77 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 78 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Grab pospolity Carpinus betulus ,5 0,8 82 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Grab pospolity Carpinus betulus , Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,8 1,6 85 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,5 86 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,5 87 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Lipa drobnolistna Tilia cordata , drzewo, niewielki procent (ok. 8%). Do, drzewo, drzewo zły, ok 34% średni, ok 10% średni, ok 12%. Za ogrodzeniem zły, ok 70%, drzewo, drzewo, drzewo średni, drzewo średni, drzewo EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 11

12 90 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Sorbus aucuparia ,5 94 Klon pospolity Acer platanoides ,5 95 Klon pospolity Acer platanoides ,5 96 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 104 Klon pospolity Acer platanoides ,5 105 Klon pospolity Acer platanoides ,5 106 Klon pospolity Acer platanoides ,5 107 Klon pospolity Acer platanoides ,5 108 Klon pospolity Acer platanoides średni, ok 27%. Do. Do. Do, niewielki procent (ok. 5%). Do średni, ok 12% średni, ok 15% średni, ok 10% zły, ok 57% zły, ok 58% zły, ok 40% zły, ok 62% średni, ok 27% średni, ok 26% średni, ok 30% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 12

13 109 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 111 Klon pospolity Acer platanoides ,6 112 Klon pospolity Acer platanoides ,6 113 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 117 Klon pospolity Acer platanoides ,6 118 Klon pospolity Acer platanoides ,6 119 Klon pospolity Acer platanoides ,6 120 Klon pospolity Acer platanoides ,6 121 Klon pospolity Acer platanoides śywotnik zachodni Thuja occidentalis ,5 średni, ok 10% średni, ok 28%, drzewo. Do, drzewo. Do. Do, niewielki procent (ok. 5%). Do, niewielki procent (ok. 6%). Do średni, ok. 10%, drzewa. Do, drzewa. Do, drzewa. Do, drzewa. Do zły, ok. 58%, rozległe ubytki w obrębie pnia, niewielki procent (ok. 5%) EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 13

14 123 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 125 Klon pospolity Acer platanoides ,5 126 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 130 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 133 Cis pospolity Taxus baccata Sumak octowiec Rhus typhina 20 2,3 3,5 135 śywotnik zachodni Thuja occidentalis Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 138 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 139 Klon pospolity Acer platanoides ,5 średni, ok. 20% średni, ok. 23% średni, ok. 20% średni, ubytki w obrębie pnia. Do, niewielki procent (ok. 6%). Do średni, ok. 10% średni, ok. 17% średni, ok. 17% zły, ok. 32% Bardzo stan zdrowotny średni, ok. 30% zły, ok. 35% zły, ok. 35% średni, ok. 12% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 14

15 140 Klon pospolity Acer platanoides ,5 141 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 144 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 146 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 147 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 149 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 151 Dąb czerwony Quercus rubra ,5 9 9,5 152 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,5 0,5 średni, ok. 10%, niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%) średni, ok. 10% średni, ok. 30% średni, ok. 28%, niewielki procent (ok. 6%) 4 sztuki, drzewa. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 15

16 Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów Oznaczenie na planie sytuacyjnym 1k 2k 3k Nazwa polska Jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy, dąb szypułkowy Klon pospolity, śliwa mirabelka, lipa drobnolistna Klon pospolity, śliwa mirabelka, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy Klon pospolity, topola osika Nazwa łacińska Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Quercus robur Acer platanoides, Prunus insititia, Tilia cordata Acer platanoides, Prunus insititia, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna Wys. [m] Do Wymiary Powierzchnia Obwód pnia [cm] [m 2 ] ø22-10szt ø30-5szt ø32-2szt ø39-2szt Stan zdrowotny/ uwagi Grupa samosiewów Do 2,3 24, Grupa samosiewów Do 1,8 67, Grupa samosiewów 4k Acer platanoides, Populus tremula Do 1, Grupa samosiewów 5k Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Samosiew 6k Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 1, Samosiew 7k Grusza pospolita, Pyrus communis, Acer klon pospolity, lipa platanoides, Tilia cordata, drobnolistna, ligustr Ligustrum vulgare pospolity 1, Ŝywopłot 8k 9k 10k 11k 12k Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, bez czarny, ligustr pospolity Klon pospolity, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity, bez czarny Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Berberys Thunberga Atropurpurea Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare 1,5 4, Ŝywopłot 1,3 3, Ŝywopłot 1,2 1, Ŝywopłot 1,6 3, Ŝywopłot 1, Ŝywopłot 13k Berberis thunbergii Atropurpurea 1,5 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 2 3, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 8, Ŝywopłot 16k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 14, Ŝywopłot 20k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1,2 1, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 1 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 17, Ŝywopłot 25k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0,9 2, Ŝywopłot 26k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 17, Ŝywopłot EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 16

17 27k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1, Ŝywopłot 28k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1,1 4, Ŝywopłot 29k Berberys Thunberga Berberis thunbergii 1, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 1,4 1, k Berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea Atropurpurea 0,6 0, k Sosna zwyczajna Pinus silvestris 0,6 0, k Jałowiec łuskowaty Juniperus squamata 0, k Tawuła van Houtte a Spiraea x van houttei 1,2 15, Ŝywopłot 35k Jałowiec łuskowaty Juniperus squamata 0,4 1, k Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius 1, Ŝywopłot 37k Jałowiec wirginijski Juniperus virginiana 2 3, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 2, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Ligustr pospolity, Ligustrum vulgare, Acer klon pospolity platanoides 1, Ŝywopłot 41k śywotnik zachodni Thuja occidentalis 1,1 2, Ŝywopłot 42k 43k 44k Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare 1,5 1, , Ŝywopłot 1, Ŝywopłot 45k Śliwa mirabelka Prunus insititia 1,2 1, Samosiew 46k Jabłoń dzika Malus sylvestris 1, Samosiew 47k Lipa drobnolistna Tilia cordata 1, Samosiew 48k Jabłoń dzika Malus sylvestris 2 3, Samosiew 49k Wierzba biała Salix alba Samosiew 50k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, rosa róŝa dzika canina 0, Samosiew 51k Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,2 0, Samosiew 52k Klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wierzba iwa Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix caprea Do 2, Samosiew 53k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, Acer klon pospolity platanoides Do Samosiew 54k Klon pospolity, Acer platanoides, Fraxinus jesion wyniosły, excelsior, Ligustrum vulgare, Do 1,3 ligustr pospolity, lipa Tilia cordata drobnolistna Samosiew 55k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Ŝywopłot EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 17

18 6. WYKAZ ROŚLIN DO USUNIĘCIA Drzewa oznaczenie na planie sytuacy-jnym Nazwa polska Nazwa łacińska 7 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Wymiary Obwód pnia Wys. Śr. kor. [cm] [m] [m] Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 24 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 29 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola osika Populus tremula ,5 32 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 33 Lipa drobnolistna Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,6 44 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 48 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides Stan zdrowotny/ uwagi zły, ok 34%, rozległy ubytek w obrębie pnia średni, ok 17% średni, ok 26%, niewielki procent (ok. 7%) zły, ok 60% zły, ok 55% średni, ok 26%, ok 15% średni, zrakowacenia średni, ubytki w obrębie pnia średni, ok 20% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 18

19 63 Klon pospolity Acer platanoides ,6 64 Klon pospolity Acer platanoides ,6 67 Klon jawor Acer pseudoplatanus , Klon pospolity Acer platanoides ,6 70 Klon pospolity Acer platanoides ,6 72 Klon pospolity Acer platanoides ,6 73 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 49 4, Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 76 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 77 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 79 Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 121 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo zły, ok 34% średni, ok 10% zły, ok 70% średni, ok 12% zły, ok 57% zły, ok 58% zły, ok. 58%, rozległe ubytki w obrębie pnia średni, ok. 20% średni, ok. 17% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 19

20 130 Klon pospolity Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 147 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 średni, ok. 10% średni, ok. 30% Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów Wymiary Oznaczenie Stan na planie Nazwa polska Powierzchnia Nazwa łacińska Wys. Obwód zdrowotny/ sytuacyjnym [m] pnia [cm] uwagi [m 2 ] 4k Klon pospolity, Acer platanoides, Populus topola osika tremula Do 1, Grupa samosiewów 45k Śliwa mirabelka Prunus insititia 1,2 1, Samosiew 46k Jabłoń dzika Malus sylvestris 1, Samosiew 47k Lipa drobnolistna Tilia cordata 1, Samosiew 48k Jabłoń dzika Malus sylvestris 2 3, Samosiew 50k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, rosa róŝa dzika canina 0, Samosiew 51k Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,2 0, Samosiew 52k Klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wierzba iwa Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix caprea Do 2, Samosiew. Do wycięcia część grupy (do 1m od projektowanego chodnika) 53k Głóg jednoszyjkowy, klon pospolity Crataegus monogyna, Acer platanoides Do Samosiew EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 20

21 7. ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO Drzewa nieprzeznaczone do wycięcia, znajdujące się w pobliŝu miejsca wykonywania robót budowlanych naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robót. Drzewa wymagające zostały oznaczone w wykazie inwentaryzacyjnym. Zabezpieczenie powinno być wykonane z odpadowych desek drewnianych (okorków) wiązanych drutem stalowym. Drzewa o małej średnicy moŝna zabezpieczać za pomocą wyeksploatowanych opon samochodowych. Do wyznaczono 71 sztuk drzew znajdujących się w odległości do 2 m od wykonywanych robót. EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 21

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y K raków, ul.k onrada W allenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański NR GATUNEK OBWÓD WYS. KORONA UWAGI /CM/ /M/ /M/ 1 2 3 4 5 6 1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, 35 8 6 2. Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański 20,30 5 4 3. Fraxinus pennsylvanica- jesion

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

...-... Cena netto (zł)

...-... Cena netto (zł) Znak sprawy: A/R-27/2013 Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Klon jawor Acerpseudoplatanus

Klon jawor Acerpseudoplatanus Klon jawor Acerpseudoplatanus Park 3-go Maja, ZSZ nr 1, Na terenie ogrodu ZSZ nr 1 Acer pseudoplatanus Klon jawor B) 27 Klon zwyczajny Acerplatanoides Park 3-go Maja, -, W centralnej części parku Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Olsztyn Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Temat: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie Lokalizacja: Szczytno ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 Obręb 5 działka nr 12/8 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006 L.p. łacińska polska Acer pseudoplatanus klon jawor 22 7 8 3 Ac.pseud. 35 korona nieforemna; pochylenie lekkie; czopy 2 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 2+2+ 4 3 Fraxinus 4 Fraxinus 8 7 3 Crat. mon.

Bardziej szczegółowo

I. Opis inwentaryzacji

I. Opis inwentaryzacji I. Opis inwentaryzacji Aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej opracowano w oparciu o projekt rewaloryzacji szaty roślinnej zespołu pałacowo parkowego wykonanego we wrześniu 2008 r. ( autor mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres:

METRYKA PROJEKTU. Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: 1 MZD/31/TP2/2006 data: VI. 2006 METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników ul. Karpackiej Opolu Opracowanie branŝowe: Projekt gospodarki drzewostanem Stadium dokumentacji: Projekt

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

rodzaj uwagi planowe dobry nie nie nie brak do pielęgnacji cięcie dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię

rodzaj uwagi planowe dobry nie nie nie brak do pielęgnacji cięcie dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię TAB 4 - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA KRZEWAMI nr inw gk1 gk2 polska Spiraea 'Arguta' tawuła wczesna 28 1,5 59,1 Berberis thunbergii 'Atropurpurea' berberys Thunberga 'Atropurpurea' rosnący łukiem pas, dosyć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI OTOCZENIA POMPOWNI PROJEKT ZIELENI

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI OTOCZENIA POMPOWNI PROJEKT ZIELENI NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI OTOCZENIA POMPOWNI PROJEKT ZIELENI OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie.

wschodniej i południowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie. Kraśnica Kolonia 28A 62-590 Golina NIP: 665-255-79-21 Stadium dokumentacji: PROJEKT ZIELENI dokumentacji: Projekt zagospodarowania terenów zielonych od strony wschodniej i południowej budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel ,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel , PRCOWNI RCHITETONICZN 02-776 WRSZW ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel. 22 825 54 29, e-mail: bns@bns.warszawa.pl BNS S.C. PROJET BUDOWLNY GMINNEGO GIMNZJUM, OŚROD ULTURY, HLI SPORTOWEJ, BUDYNU GOSPODRCZEGO

Bardziej szczegółowo