EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW"

Transkrypt

1 EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW tel./fax: (071) (82), (071) Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, Kłodzko NIP: , REGON Kod archiwalny Nr umowy Egzemplarz nr 84 ZP /IIM.II-6/08 Stadium: BranŜa: Obiekt: Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa i adres jednostki projektowej INWENTARYZACJA ZIELENI ZIELEŃ ULICA PIASTÓW ŚLĄSKICH W MYSŁOWICACH Przebudowa ulicy Piastów Śl. od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnianej GMINA- MIASTO MYSŁOWICE, ul. Powstańców 1, Mysłowice EUROMOSTY, ul. Spółdzielcza 44/7, Kłodzko BranŜa Projektant Podpis ZIELEŃ mgr inŝ. Katarzyna Brodzka Wrocław, lipiec 2009 r.

2 Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 INWESTOR 3 PODSTAWA OPRACOWANIA 4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 5 INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 5.1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji drzewostanu Drzewa Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów 6 WYKAZ ROŚLIN DO USUNIĘCIA 6.1 Zestawienie tabelaryczne roślin do usunięcia Drzewa Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów 7 ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW NR TYTUŁ SKALA 1 MAPA INWENTARYZACJI ZIELENI Z PLANEM WYCINKI 1:500 EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 2

3 OPIS TECHNICZNY EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 3

4 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przebudowa ul. Piastów Śląskiech od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja kolidującego drzewostanu w ramach zadania: Przebudowa ul Piastów Śląskich od ul DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach. 2. INWESTOR Inwestorem przebudowy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach jest Miasto i Gmina Mysłowice, ul. Powstańców 1, Mysłowice. 3. FORMALNA PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA Formalną podstawę wykonania opracowania stanowi umowa nr ZP.342-7/IIM.II-6/08 zawarta w dniu r. w Mysłowicach, pomiędzy: Gminą Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1, Mysłowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorza Osyra, a firmą Euromosty Maciej Wdowiak, ul Społdzielcza 44/7, z siedzibą w Kłodzku. 4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie wykonano w celu uzyskania zgody na wycinkę drzew na terenie objętym inwestycją oraz dostarczenie danych do wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych i obliczenie kosztów związanych z wycinką kolidującego drzewostanu. Opracowania spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 162, poz. 1117). Wszystkie pomiary zostały wykonane zgodnie z wytycznymi załącznika nr 5 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz,U, Nr 120, poz. 1288). 5. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU Na terenie, gdzie planowana jest przebudowa ulicy Piastów Śląskich, istnieje obecnie drzewostan o dość zróŝnicowanym charakterze i składzie gatunkowym. Zinwentaryzowano łącznie 154 sztuki drzew i 55 pojedynczych krzewów lub grup krzewów, samosiewów oraz grup drzew i krzewów. Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajdują się drzewa kilkunastu gatunków, w róŝnym wieku, oraz skupiska samosiewów i Ŝywopłoty formowane. EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 4

5 5.1 Gatunki drzew występujące na inwentaryzowanym terenie: cis posoplity- 1 szt dąb czerwony- 2 szt głóg jednoszyjkowy- 2 szt grab pospolity- 2 szt jesion wyniosły-31 szt klon jawor- 1 szt klon pospolity- 63 szt lipa drobnolistna- 26 szt sosna zwyczajna- 6 szt sumak octowiec- 1 szt śliwa mirabelka- 1 szt topola osika- 3 szt topola Simona- 10szt wiąz szypułkowy- 6 szt Ŝywotnik zachodni- 2 szt 5.2 Gatunki krzewów występujące na inwentaryzowanym terenie pojedynczo: berberys Thunberga- 4,1 m 2 głóg jednoszyjkowy- 0,8 m 2 forsycja pośrednia- 48,5 m 2 jaśminowiec wonny- 30,3 m 2 ligustr pospolity- 75,2 m 2 tawuła van Houttea- 15,5m 2 śnieguliczka biała-1 m 2 Jałowiec łuskowaty- 3,5 m 2 Jałowiec wirginijski- 3,5 m 2 Pęcherznica kalinolistna- 6 m 2 śywotnik zachodni- 2,3 m 2 Śliwa mirabelka- 1,5 m 2 Wierzba biała- 10 m Gatunki krzewów oraz samosiewy drzew liściastych występujące na inwentaryzowanym terenie w grupach: - krzewy: wierzba iwa głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka ligustr pospolity bez czarny róŝa dzika - samosiewy drzew liściastych: jesion wyniosły EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 5

6 dąb szypułkowy klon pospolity lipa drobnolistna topola osika jabłoń dzika Przebudowa ul. Piastów Śląskiech od ul. DzierŜonia do ul. Kopalnej w Mysłowicach EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 6

7 5.3 INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oznaczenie na planie sytuacy-jnym Drzewa Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia [cm] Wymiary Wys. [m] Śr. kor. [m] 1 Topola Simona Populus simonii Topola Simona Populus simonii ,5 3 Topola Simona Populus simonii Topola Simona Populus simonii ,5 5 Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 7 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Stan zdrowotny/ uwagi średni, ok 30%, duŝe ubytki w obrębie pnia średni, ok 10% średni, ok 25% zły, ok 32% zły, ok 45% średni, ubytki w obrębie pnia. Do zły, ok 34%, rozległy ubytek w obrębie pnia średni, ok 17% średni, ok 26% 13 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Drzewo obumarłe 14 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 15 Topola osika Populus tremula Klon pospolity Acer platanoides Do. Do. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 7

8 17 Klon pospolity Acer platanoides ,5 1,5 18 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 20 Śliwa mirabelka Prunus insititia , Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 24 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 25 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5. Do, niewielki procent (ok. 8%), niewielki procent (ok. 7%), niewielkie ubytki w obrębie pnia zły, ok 60%, rozległe ubytki w obrębie pnia i korony zły, ok 40% zły, ok 60% zły, ok 32% średni, ok 18% 27 Klon pospolity Acer platanoides Drzewo obumarłe 28 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola osika Populus tremula ,5 32 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 33 Lipa drobnolistna Tilia cordata Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 35 Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 średni, ok 30% zły, ok 55% średni, ok 26%, ok 15%. Do. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 8

9 36 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Sosna zwyczajna Pinus silverstris ,5 38 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Do. Do. Do średni, ok 28%. Do 41 Sosna zwyczajna Pinus silverstris Drzewo obumarłe 42 Topola osika Populus tremula ,5 43 Klon pospolity Acer platanoides ,6 44 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 45 Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,5 48 Lipa drobnolistna Tilia cordata Dąb czerwony Quercus rubra Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 51 Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola Simona Populus simonii Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni, ok 20% średni, zrakowacenia zły, ok 45% średni, ok 10% średni, ok 13% średni, ubytki w obrębie pnia średni, ok 12% zły, ok 40% średni, ok 25% średni, ok 27% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 9

10 54 Topola Simona Populus simonii ,5 55 Topola Simona Populus simonii ,5 56 Klon pospolity Acer platanoides Topola Simona Populus simonii Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 60 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 63 Klon pospolity Acer platanoides ,6 64 Klon pospolity Acer platanoides ,6 65 Klon pospolity Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 67 Klon jawor Acer pseudoplatanus , Klon pospolity Acer platanoides ,6 69 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni, ok 30% średni, ok 32% średni, ok 18% średni, ok 16% średni, ok 20% zły, ok 36% zły, ok 45% średni, ok 20% średni, ok 30%, drzewo, drzewo średni, ok 15% średni, ok 24%, drzewo, drzewo średni, ok 27% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 10

11 70 Klon pospolity Acer platanoides ,6 71 Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 73 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 49 4, Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 76 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 77 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 78 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Grab pospolity Carpinus betulus ,5 0,8 82 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Grab pospolity Carpinus betulus , Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,8 1,6 85 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,5 86 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ,5 87 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Lipa drobnolistna Tilia cordata , drzewo, niewielki procent (ok. 8%). Do, drzewo, drzewo zły, ok 34% średni, ok 10% średni, ok 12%. Za ogrodzeniem zły, ok 70%, drzewo, drzewo, drzewo średni, drzewo średni, drzewo EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 11

12 90 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jarząb pospolity Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Sorbus aucuparia ,5 94 Klon pospolity Acer platanoides ,5 95 Klon pospolity Acer platanoides ,5 96 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 104 Klon pospolity Acer platanoides ,5 105 Klon pospolity Acer platanoides ,5 106 Klon pospolity Acer platanoides ,5 107 Klon pospolity Acer platanoides ,5 108 Klon pospolity Acer platanoides średni, ok 27%. Do. Do. Do, niewielki procent (ok. 5%). Do średni, ok 12% średni, ok 15% średni, ok 10% zły, ok 57% zły, ok 58% zły, ok 40% zły, ok 62% średni, ok 27% średni, ok 26% średni, ok 30% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 12

13 109 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 111 Klon pospolity Acer platanoides ,6 112 Klon pospolity Acer platanoides ,6 113 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 117 Klon pospolity Acer platanoides ,6 118 Klon pospolity Acer platanoides ,6 119 Klon pospolity Acer platanoides ,6 120 Klon pospolity Acer platanoides ,6 121 Klon pospolity Acer platanoides śywotnik zachodni Thuja occidentalis ,5 średni, ok 10% średni, ok 28%, drzewo. Do, drzewo. Do. Do, niewielki procent (ok. 5%). Do, niewielki procent (ok. 6%). Do średni, ok. 10%, drzewa. Do, drzewa. Do, drzewa. Do, drzewa. Do zły, ok. 58%, rozległe ubytki w obrębie pnia, niewielki procent (ok. 5%) EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 13

14 123 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 125 Klon pospolity Acer platanoides ,5 126 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 130 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 133 Cis pospolity Taxus baccata Sumak octowiec Rhus typhina 20 2,3 3,5 135 śywotnik zachodni Thuja occidentalis Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 138 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 139 Klon pospolity Acer platanoides ,5 średni, ok. 20% średni, ok. 23% średni, ok. 20% średni, ubytki w obrębie pnia. Do, niewielki procent (ok. 6%). Do średni, ok. 10% średni, ok. 17% średni, ok. 17% zły, ok. 32% Bardzo stan zdrowotny średni, ok. 30% zły, ok. 35% zły, ok. 35% średni, ok. 12% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 14

15 140 Klon pospolity Acer platanoides ,5 141 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 144 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 146 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 147 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 149 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 151 Dąb czerwony Quercus rubra ,5 9 9,5 152 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,5 0,5 średni, ok. 10%, niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%), niewielki procent (ok. 6%) średni, ok. 10% średni, ok. 30% średni, ok. 28%, niewielki procent (ok. 6%) 4 sztuki, drzewa. Do EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 15

16 Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów Oznaczenie na planie sytuacyjnym 1k 2k 3k Nazwa polska Jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy, dąb szypułkowy Klon pospolity, śliwa mirabelka, lipa drobnolistna Klon pospolity, śliwa mirabelka, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy Klon pospolity, topola osika Nazwa łacińska Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Quercus robur Acer platanoides, Prunus insititia, Tilia cordata Acer platanoides, Prunus insititia, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna Wys. [m] Do Wymiary Powierzchnia Obwód pnia [cm] [m 2 ] ø22-10szt ø30-5szt ø32-2szt ø39-2szt Stan zdrowotny/ uwagi Grupa samosiewów Do 2,3 24, Grupa samosiewów Do 1,8 67, Grupa samosiewów 4k Acer platanoides, Populus tremula Do 1, Grupa samosiewów 5k Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Samosiew 6k Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 1, Samosiew 7k Grusza pospolita, Pyrus communis, Acer klon pospolity, lipa platanoides, Tilia cordata, drobnolistna, ligustr Ligustrum vulgare pospolity 1, Ŝywopłot 8k 9k 10k 11k 12k Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, bez czarny, ligustr pospolity Klon pospolity, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity, bez czarny Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Berberys Thunberga Atropurpurea Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare 1,5 4, Ŝywopłot 1,3 3, Ŝywopłot 1,2 1, Ŝywopłot 1,6 3, Ŝywopłot 1, Ŝywopłot 13k Berberis thunbergii Atropurpurea 1,5 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 2 3, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 8, Ŝywopłot 16k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 14, Ŝywopłot 20k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1,2 1, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 1 1, k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 17, Ŝywopłot 25k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0,9 2, Ŝywopłot 26k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 17, Ŝywopłot EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 16

17 27k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1, Ŝywopłot 28k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1,1 4, Ŝywopłot 29k Berberys Thunberga Berberis thunbergii 1, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 1,4 1, k Berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea Atropurpurea 0,6 0, k Sosna zwyczajna Pinus silvestris 0,6 0, k Jałowiec łuskowaty Juniperus squamata 0, k Tawuła van Houtte a Spiraea x van houttei 1,2 15, Ŝywopłot 35k Jałowiec łuskowaty Juniperus squamata 0,4 1, k Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius 1, Ŝywopłot 37k Jałowiec wirginijski Juniperus virginiana 2 3, k Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 2, k Forsycja pośrednia Forsythia x intermedia 1, k Ligustr pospolity, Ligustrum vulgare, Acer klon pospolity platanoides 1, Ŝywopłot 41k śywotnik zachodni Thuja occidentalis 1,1 2, Ŝywopłot 42k 43k 44k Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Klon pospolity, lipa drobnolistna, ligustr pospolity Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare Acer platanoides, Tilia cordata, Ligustrum vulgare 1,5 1, , Ŝywopłot 1, Ŝywopłot 45k Śliwa mirabelka Prunus insititia 1,2 1, Samosiew 46k Jabłoń dzika Malus sylvestris 1, Samosiew 47k Lipa drobnolistna Tilia cordata 1, Samosiew 48k Jabłoń dzika Malus sylvestris 2 3, Samosiew 49k Wierzba biała Salix alba Samosiew 50k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, rosa róŝa dzika canina 0, Samosiew 51k Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,2 0, Samosiew 52k Klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wierzba iwa Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix caprea Do 2, Samosiew 53k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, Acer klon pospolity platanoides Do Samosiew 54k Klon pospolity, Acer platanoides, Fraxinus jesion wyniosły, excelsior, Ligustrum vulgare, Do 1,3 ligustr pospolity, lipa Tilia cordata drobnolistna Samosiew 55k Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Ŝywopłot EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 17

18 6. WYKAZ ROŚLIN DO USUNIĘCIA Drzewa oznaczenie na planie sytuacy-jnym Nazwa polska Nazwa łacińska 7 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Wymiary Obwód pnia Wys. Śr. kor. [cm] [m] [m] Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 11 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 24 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 29 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola osika Populus tremula ,5 32 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 33 Lipa drobnolistna Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon pospolity Acer platanoides ,6 44 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 48 Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides Stan zdrowotny/ uwagi zły, ok 34%, rozległy ubytek w obrębie pnia średni, ok 17% średni, ok 26%, niewielki procent (ok. 7%) zły, ok 60% zły, ok 55% średni, ok 26%, ok 15% średni, zrakowacenia średni, ubytki w obrębie pnia średni, ok 20% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 18

19 63 Klon pospolity Acer platanoides ,6 64 Klon pospolity Acer platanoides ,6 67 Klon jawor Acer pseudoplatanus , Klon pospolity Acer platanoides ,6 70 Klon pospolity Acer platanoides ,6 72 Klon pospolity Acer platanoides ,6 73 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 49 4, Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides ,6 76 Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 77 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 79 Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5 121 Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides ,5, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo, drzewo zły, ok 34% średni, ok 10% zły, ok 70% średni, ok 12% zły, ok 57% zły, ok 58% zły, ok. 58%, rozległe ubytki w obrębie pnia średni, ok. 20% średni, ok. 17% EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 19

20 130 Klon pospolity Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata ,5 147 Klon pospolity Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior ,5 średni, ok. 10% średni, ok. 30% Krzewy, grupy samosiewów, drzewa w formie krzewów Wymiary Oznaczenie Stan na planie Nazwa polska Powierzchnia Nazwa łacińska Wys. Obwód zdrowotny/ sytuacyjnym [m] pnia [cm] uwagi [m 2 ] 4k Klon pospolity, Acer platanoides, Populus topola osika tremula Do 1, Grupa samosiewów 45k Śliwa mirabelka Prunus insititia 1,2 1, Samosiew 46k Jabłoń dzika Malus sylvestris 1, Samosiew 47k Lipa drobnolistna Tilia cordata 1, Samosiew 48k Jabłoń dzika Malus sylvestris 2 3, Samosiew 50k Głóg jednoszyjkowy, Crataegus monogyna, rosa róŝa dzika canina 0, Samosiew 51k Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1,2 0, Samosiew 52k Klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, wierzba iwa Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix caprea Do 2, Samosiew. Do wycięcia część grupy (do 1m od projektowanego chodnika) 53k Głóg jednoszyjkowy, klon pospolity Crataegus monogyna, Acer platanoides Do Samosiew EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 20

21 7. ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO Drzewa nieprzeznaczone do wycięcia, znajdujące się w pobliŝu miejsca wykonywania robót budowlanych naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robót. Drzewa wymagające zostały oznaczone w wykazie inwentaryzacyjnym. Zabezpieczenie powinno być wykonane z odpadowych desek drewnianych (okorków) wiązanych drutem stalowym. Drzewa o małej średnicy moŝna zabezpieczać za pomocą wyeksploatowanych opon samochodowych. Do wyznaczono 71 sztuk drzew znajdujących się w odległości do 2 m od wykonywanych robót. EUROMOSTY UL. PRUSA 9, WROCŁAW 21

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

DROMOS SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

DROMOS SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM Nazwa i adres Jednostki projektowej: DROMOS Spółka z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA DRÓG I MOSTÓW DROMOS SP. Z O.O. 10-059 OLSZTYN UL. POLNA 1B/10 TEL. (089) 534 94 20, FAX. (089) 534 94 20 Stadium

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 2.1. Metodyka prowadzonych prac inwenaryzacyjnych... 4 2.2. Wyniki inwentaryzacji drzew

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powierzenia

Bardziej szczegółowo