Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa"

Transkrypt

1 TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa OBIEKT: SKWER STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO ORSZY I PARK MORSKIE OKO AUTORZY: Upr./ Dypl. PODPIS: arch. kraj. Rafał Mroczkowski arch. kraj. Wojciech Jarosiński DATA:. Dypl. OGR.5842/2001. Dypl. OGR.5464/98 ETAP: wrzesień 2016 r. Inwentaryzacja szaty roślinnej

2 Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Cel opracowania. 4. Metodyka pracy Pomiary drzew Pomiary. 5. Charakterystyka terenu opracowania. 6. Charakterystyka i struktura roślinności. 7. Tabela inwentaryzacyjna. Spis rysunków: Rys.1. Inwentaryzacja szaty roślinnej Plan sytuacyjny 2

3 1. Podstawa opracowania. Umowa nr MOK-WOŚ/B/X/3/3/59/2016/Gz1897 z dnia oraz Aneks do Umowy Archiwalna mapa do celów projektowych zaktualizowana geodezyjnie o drzewa i krzewy istniejące Wizja lokalna terenu opracowania przeprowadzona we wrześniu 2016 r. 2. Zakres opracowania. Dokumentacja projektowa obejmuje inwentaryzację szaty roślinnej. Granice terenu opracowania przyjęto zgodnie z oznaczeniami Zleceniodawcy. 3. Cel opracowania. Inwentaryzacja szaty roślinnej została przeprowadzona w celu określenia parametrów i ogólnego stanu zdrowotnego drzew i na terenie opracowania będącym przedmiotem prac konkursowych. 4. Metodyka pracy. Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono we wrześniu 2016 roku. Podczas prac terenowych wykonano pomiary dendrometryczne i opis stanu zdrowotnego drzew oraz znajdujących się na terenie. Informacje zebrane w terenie zostały zapisane w postaci zbiorczej tabeli (Pkt. 7), a także naniesione na aktualny podkład geodezyjny (Rys.1) Pomiary drzew. Do pomiarów zakwalifikowano wszystkie drzewa, także młode nasadzenia. Każde drzewo zostało opisane w następujący sposób: nadano drzewu numer identyfikacyjny. określono gatunek drzewa (w tabeli inwentaryzacyjnej podano łacińską i polską nazwę gatunkową). wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne, określono: o obwód drzewa na wysokości 1,30m (dokładność do 1 cm). W przypadku egzemplarzy w wieku poniżej 10 lat (dla wybranych gatunków) średnicę pnia mierzono na wys. 0,1 m nad ziemią. W przypadku drzew wielo-pniowych (rozwidlających się tuż nad ziemią) zastosowano pomiar poszczególnych obwodów pni. o wysokość drzewa oszacowano na podstawie oceny porównawczej (orientacyjnej) z dokładnością do 1 m, o średnicę korony drzewa, którą szacowano z dokładnością do 1m, obierając najdłuższą średnicę korony. Odnotowano występujące wady anatomiczne, uszkodzenia korzeni, pnia i korony wpływające na stan zdrowotny i stabilność drzewa oraz występujące choroby i grzyby. Kierując się powyższymi przesłankami inwentaryzowane drzewa zakwalifikowano do trzech ogólnych kategorii zdrowotnych, które określono w tabeli, w kolumnie z uwagami jako: o Stan o Stan średni o Stan zły Dodatkowo określono również wysokość, oznaczono również ewentualne odrosty oraz widoczne nabiegi korzeniowe Pomiary. Krzewy opisano na dwa sposoby: jako grupy jako pojedyncze krzewy Grupy opisano w następujący sposób: nadano numer identyfikacyjny. określono skład gatunkowy (nazwy łacińskie i polskie). w przypadku grup o małym zwarciu i niewielkiej powierzchni - podano również liczbę okazów. oszacowano powierzchnię zajmowaną przez krzewy wyrażoną w m². oszacowano średnią wysokość grup z dokładnością do 0,1 m. Pojedyncze krzewy opisano w następujący sposób: Nadano numer identyfikacyjny. Określono gatunek (nazwa łacińska i polska). 3

4 Oszacowano powierzchnię zajmowaną przez krzew wyrażoną w m². Oszacowano wysokość krzewu z dokładnością do 0,1 m. Całość została ujęta w formie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych roślin oraz przedstawiona w formie rysunkowej lokalizacji poszczególnych egzemplarzy na aktualnej mapie w skali 1:500, średnic koron, oraz wielkości grup. 5. Charakterystyka terenu opracowania. Teren objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Mokotów, w Warszawie. Składa się z dwóch części, przedzielonych ul. Puławską: Skweru Stanisława Broniewskiego Orszy od południowego zachodu oraz fragmentu Parku Morskie Oko (do Pałacyku Szustra) od północnego wschodu. Teren opracowania wykazuje nieznaczne zróżnicowanie ukształtowania rzeźby. Różnice wysokości nie przekraczają 1m i występują w łagodnej formie. Teren nie jest ogrodzony. 6. Charakterystyka i struktura roślinności. Na obszarze opracowania zidentyfikowano 20 gatunków i odmian drzew oraz 18 gatunków i odmian. Nadano im w sumie 246 numerów w tabeli inwentaryzacyjnej. W występującym materiale roślinnym odnotowano Pomnik Przyrody w m stanie zdrowotnym: Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska obw. pnia (cm) wys. śred. korony. wys. nia korony 228 Quercus robur dąb szypułkowy Zestawienie ilościowe występujących gatunków. Poniższe zestawienie przedstawia udział ilościowy zinwentaryzowanych gatunków drzew i występujących na terenie opracowania. 4 DRZEWA Abies alba jodła pospolita 1 Acer negundo klon jesionolistny 6 Acer platanoides klon pospolity 12 Acer platanoides 'Crimson King' klon zwyczajny odm. 'Crimson King' 1 Acer pseudoplatanus klon jawor 13 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 11 Betula pendula brzoza brodawkowata 6 Carpinus betulus grab pospolity 1 Ginko biloba miłożąb dwuklapowy 2 Fagus silvatica buk pospolity 1 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 39 Juglans regia orzech włoski 3 Larix decidua modrzew europejski 2 Quercus robur dąb szypułkowy 2 Pinus mugo sosna górska, kosodrzewina 1 Picea pungens świerk kłujący 1 Salix alba 'Tristis' wierzba biała odm. zwisająca 1 Ilość (szt.)

5 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 2 Tilia cordata lipa drobnolistna 92 Ulmus laevis wiąz szypułkowy 2 KRZEWY Ilość (szt.)/ (m²) Berberis thunbergii berberys Thunberga 27m² Carpinus betulus grab pospolity (żywopłot formowany) 260m² Cotoneaster bullatus irga pomarszczona 5,8m² Cotoneaster horizontalis irga pozioma 49,5m² Juniperus sabina jałowiec sabiński 4m² Ligustrum vulgare ligustr pospolity 102m² Prunus domestica śliwa domowa, mirabelka 2szt. Prunus padus czeremcha zwyczajna 1szt. Prunus sp. śliwa 3szt. Potentilla fruticosa pięciornik krzewiasty 20,5m² Rosa rugosa róża pomarszczona 181m² Sambucus nigra bez czarny 7szt. Spirea japonica tawuła japońska 79,5m² Spirea vanhouttei tawuła van Houtte a 55m² Spirea sp. tawuła 35,5m² Symphoricarpos albus śnieguliczka biała 32m² Syringa vulgaris lilak pospolity 130m² Thuja occidentalis żywotnik zachodni 7szt. 5

6 7. Tabela inwentaryzacyjna korony 1 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 50%; usycha od wierzchołka; stan zły 2 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; zgrubienie u nasady pnia; stan 3 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 2,5 posusz 20%; wypróchnienia na pniu; stan sredni 4 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan 5 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan 6 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 25%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan sredni 7 Tilia cordata lipa drobnolistna ślady po obciętych konarach w dole koronyzabliźnione; stan 8 Symphoricarpos albus śnieguliczka biała k 2 2,5 grupa 2szt.; posusz 30%; stan średni 9 Tilia cordata lipa drobnolistna ślady po obciętych konarach w dole koronyzabliźnione; stan 10 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan 11 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan 12 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 20%; korona zredukowana w wierzchołku; ślady po obciętych konarach w dole koronyzabliźnione; stan średni 13 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; ślady po obciętych konarach w dole korony-zabliźnione; stan 14 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 40%; usycha; stan zły 15 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; stan 16 Berberis thunbergii berberys Thunberga grupa 3-4 szt.; w pojemniku; posusz 15%; stan k 0,5-1 7,5 Cotoneaster horizontalis irga pozioma 17 Potentilla fruticosa pięciornik krzewiasty ż 0,8 0,8 żywopłot formowany; posusz 25%; stan średni 18 Prunus sp. śliwa k 1,5 0,5 2 szt. stan 19 Acer negundo klon jesionolistny ,5 posusz 20%; na liściach ślady żerowania owadów; kolizja z kubaturą budynku; stan sredni 20 Potentilla fruticosa pięciornik krzewiasty k 1,5 12,5 grupa 12 szt; posusz 25%; stan średni

7 korony 21 Betula pendula brzoza brodawkowata posusz 50% w wierzchołku; korona zredukowana; stan zły 22 Betula pendula brzoza brodawkowata ,5 nieznacznie zagłuszone; stan 23 Betula pendula brzoza brodawkowata złamane 2 konary na h=3-3,5m; stan 24 Betula pendula brzoza brodawkowata posusz 20%; korona zredukowana; stan średni 25 Betula pendula brzoza brodawkowata ,5 złamany wierzchołek na h=5m; z tego miejsca 3 równorzędne; stan 26 Betula pendula brzoza brodawkowata korona przewisa do 1,7m; stan 27 Spirea japonica tawuła japońska k 0,5-1 13,5 grupa 6szt.; podsycha; stan średni 28 Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny suche martwe posusz 20%; na h=2m rozwidlenie V-kształtne (wycieka płyn); złamane konary na h=3m; widoczne nabiegi korzeniowe r=2m; stan średni posusz 25%; pochylone 15 SE; listwa mrozowa na h=0,5-1m; stan średni 31 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 25%; pochylone 10 E; suche gałęzie; stan średni 32 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 10%; odrosty u nasady pnia; stan 33 Berberis thunbergii Cotoneaster horizontalis Symphoricarpos albus Juniperus sabina berberys Thunberga irga pozioma śnieguliczka biała jałowiec sabiński k 0,5-1,5 18 stan 34 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; stan 35 Spirea japonica tawuła japońska k 0,5-0,8 21 posusz 20%; zagłuszone; stan średni 36 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 37 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; suche gałęzie w dole korony; stan 38 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; suchy konar na h=3,5m; "hotel" dla owadów na h=2m; stan 39 Tilia cordata lipa drobnolistna zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne pnia od 0-1m; stan średni 40 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan

8 korony 41 Tilia cordata lipa drobnolistna na h=3m rozwidlenie na wiele przewodników; stan 42 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 20%; korona w wierzchołku; zagłuszone; stan średni 43 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; stan 44 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 na h=4m rozwidlenie na wiele przewodników; stan 45 Thuja occidentalis żywotnik zachodni 28; pochylone 10 W; stan Berberis thunbergii berberys Thunberga grupa 5-6 szt.; stan 46 k 0,5-1 8 Cotoneaster horizontalis irga pozioma 47 Sambucus nigra bez czarny posusz 25%; nieznacznie zdeformowany; stan średni 48 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 49 Berberis thunbergii Cotoneaster horizontalis Thuja occidentalis berberys Thunberga irga pozioma żywotnik zachodni k 0,5-1,5 13 grupa 8-10 szt.; stan 50 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; korona zredukowana w wierzchołku; stan średni 51 Spirea japonica tawuła japońska k 1-1,8 24 grupa 6-8 szt.; stan 52 Prunus domestica śliwa domowa 41; posusz 15%; stan 53 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; stan 54 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 15%; korona w skrajni jezdni; stan 55 Fraxinus excelsior jesion wyniosły ,8 stan 56 Spirea japonica tawuła japońska k 1-1,5 21 posusz 25%; zagłuszone; stan średni 57 Berberis thunbergii Cotoneaster horizontalis berberys Thunberga irga pozioma k 0, grupa; stan 58 Rosa rugosa róża pomarszczona k 0,5 86 stan średni; pod koronami drzew mocno zagłuszone 59 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; na h=3m rozwidlenie na wiele przewodników; stan 60 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 61 Tilia cordata lipa drobnolistna widoczne nabiegi korzeniowe; r=3-4m od nasady pnia; stan 62 Tilia cordata lipa drobnolistna stan

9 korony 63 Tilia cordata lipa drobnolistna na h=2,5m rozidlenie na 2 przewodniki; stan 64 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 65 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 66 Prunus domestica śliwa domowa pochylone 30 WS; stan 67 Salix alba 'Tristis' wierzba biała odm. zwisająca obcięty jeden z przewodników na h=4m; pochylone 15 WS; statyka zachowana; stan 68 Prunus sp. sliwa ,5 pień esowaty; dziupla u nasady; wypróchnienia; stan średni 69 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; nieznacznie zagłuszony; stan 70 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 15%; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; 71 Acer pseudoplatanus klon jawor ,5 stan widoczne nabiegi korzeniowe; r=2m od nasady pnia; stan 72 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 73 Tilia cordata lipa drobnolistna usycha; stan zły 74 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 75 Tilia cordata lipa drobnolistna "hotel" dla owadów na h=2m; stan 76 Acer negundo klon jesionolistny ,5 posusz 25%; zniekształcenia i zgrubienia pnia u nasady; stan średni 77 Sambucus nigra bez czarny 77; 34; ,5 posusz 15%; stan 78 Berberis thunbergii berberys Thunberga k 1,5-3 1,5 grupa 7-8szt.; stan 79 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 1,5 młode nasadzenia, wiek do 10 lat; ślady żerowania owadów; stan średni 80 Berberis thunbergii berberys Thunberga k 1,7 1,5 stan 81 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 25%; suche gałęzie; złamany konar 'wisi' w koronie; stan średni 82 Tilia cordata lipa drobnolistna usycha; stan zły 83 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny posusz 15%; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; widoczne nabiegi korzeniowe; r=3m od nasady pnia; stan 84 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny posusz 10%; obcięte konary w dole korony; stan

10 korony 85 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny korona jednostronna od S; pochylone 10 S; stan 86 Acer platanoides 'Crimson klon zwyczajny odm. młode nasadzenia, wiek do 10 lat; ślady żerowania ,8 King' 'Crimson King' owadów; stan średni 87 Acer platanoides klon zwyczajny widoczne nabiegi korzeniowe; r=1,5m od nasady pnia; stan 88 Ginko biloba miłożąb dwuklapowy stan 89 Ginko biloba miłożąb dwuklapowy budka lęgowa dla ptaków na h=5m; nieco zagłuszone; stan 90 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 91 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 92 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 93 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 10%; stan 94 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 15%; korona w skrajni jezdni; stan 95 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 96 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 30%; zdeformowane i zagłuszone; stan zły 97 Fraxinus excelsior jesion wyniosły na h=3m obcięty przewodnik/ duży konar; suche konary nad jezdnią; widoczne nabiegi korzeniowe - kolizja z nawierzchnią; stan średni 98 Carpinus betulus grab pospolity stan 99 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 20%; liczne suche gałęzie; ślady żerowania owadów; stan średni 100 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 20%; liczne suche gałęzie; ślady żerowania owadów; latarnia w koronie; stan średni 101 Fraxinus excelsior jesion wyniosły ,5 posusz 20%; komin otwarty od 0-1,2m; suche gałęzie w dole korony; stan średni 102 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; listwa mrozowa od 0-2m; widoczne nabiegi korzeniowe - kolizja z nawierzchnią; stan 103 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; korona jedostronna od S; stan

11 korony 104 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 15%; suchy konar nad jezdnią; stan 105 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 30%; suche gałęzie; stan średni 106 Acer negundo klon jesionolistny posusz 40%; zdeformowany; stan zły 107 Fraxinus excelsior jesion wyniosły usycha; stan zły 108 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 109 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 110 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; widoczne nabiegi korzeniowe r=1m; stan 111 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 112 Fraxinus excelsior jesion wyniosły od 1-2,5 ubytek pnia; stan 113 Ligustrum vulgare ligustr pospolity ż 1 1 stan (średni pod zasięgiem koron drzew) 114 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa ,5 posusz 20%; komin otwarty od 0,5-1,8m; zdeformowany pokrój; stan średni 115 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; stan 116 Acer pseudoplatanus klon jawor ,5 posusz 25%; wypróchnienia u nasady pnia; komin otwarty od 0-2m; stan średni 117 Fraxinus excelsior jesion wyniosły ,5 nabiegi korzeniowe r=2m od nasady pnia; stan 118 Syringa vulgaris lilak pospolity 13; odrosty z karpy; stan 119 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 25%; korona zredukowana; stan średni 120 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10% w wierzchołku korony; nabiegi korzeniowe r=2,5m od nasady pnia; stan 121 Acer pseudoplatanus klon jawor nabiegi korzeniowe r=2,5m od nasady pnia; stan 122 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 55; 65; rozwidlenie V-kształtne od nasady; stan 123 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 77; nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan 124 Sambucus nigra Syringa vulgaris Ligustrum vulgare bez czarny lilak pospolity ligustr pospolity k 0, grupa ok. 15szt.; nieco zagłuszone; stan 125 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 15%; suchy konar na h=5m; stan 126 Fraxinus excelsior jesion wyniosły ubytek powierzchniowy od 0,5-2m; nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan

12 korony 127 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny posusz 15%; nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan 128 Sambucus nigra bez czarny ,5 1,5 posusz 20%; obcięty wierzchołek; stan średni 129 Spirea sp. tawuła k 1,5-3 35,5 grupa 15szt.; posusz 15%; zagłuszone; stan średni 130 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; stan 131 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; stan 132 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; listwa mrozowa od 0-2m; stan 133 Ulmus laevis wiąz szypułkowy ,5 posusz 10%; nabiegi korzeniowe r=1,5m od nasady pnia; stan 134 Carpinus betulus grab pospolity ż 1,5-3 1,5-2 posusz 10%; nieco ogłowiony u nasady; stan 135 Fraxinus excelsior jesion wyniosły stan 136 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 137 Sambucus nigra bez czarny 39; 17+wlp 5 4 posusz 15%; stan 138 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 10%; stan 139 Fraxinus excelsior jesion wyniosły ,5 nabiegi korzeniowe r=1,5m od nasady pnia; stan 140 Quercus robur dąb szypułkowy posusz 10%; stan 141 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona w wierzchołku; stan 142 Acer pseudoplatanus klon jawor ślady po obciętych konarach w dole koronyzabliźnione; stan 143 Acer platanoides klon zwyczajny posusz 10%; stan 144 Fraxinus excelsior jesion wyniosły nabiegi korzeniowe r=2m od nasady pnia; stan 145 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 10%; stan 146 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 20%; wypróchnienia u nasady pnia; zagłuszone; stan sredni 147 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 148 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 149 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 150 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 10%; stan 151 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 15%; korona w wierzchołku; stan 152 Fraxinus excelsior jesion wyniosły posusz 15%; korona w wierzchołku; stan

13 korony 153 Carpinus betulus grab pospolity ż 2 1,5 posusz 10%; nieco ogłowiony u nasady; stan 154 Fagus silvatica buk pospolity nabiegi korzeniowe r=1,5m od nasady pnia; stan 155 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 156 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 157 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 158 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 159 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 stan 160 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 161 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 korona jednostronna od S; statyka zachowana; stan 162 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; stan 163 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; 164 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny stan posusz 10%; nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan 165 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; stan 166 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 15%; stan 167 Cotoneaster bullatus irga pomarszczona ż 0,7 0,7 posusz 10%; ubytki w nasadzeniach; stan 168 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 10%; nabiegi korzeniowe r=2m od nasady pnia; stan 169 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; stan 170 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; stan 171 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; stan 172 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; stan 173 Tilia cordata lipa drobnolistna zagłuszone; korona zredukowana; stan średni 174 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 175 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 176 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 177 Tilia cordata lipa drobnolistna stan

14 korony 178 Rosa rugosa róża pomarszczona k 0,6 95 grupa; zagłuszone pod koronami drzew; ubytki w nasadzeniach; stan średni 179 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 180 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 181 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 182 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 183 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 184 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; stan 185 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 186 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 187 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; stan 188 Pinus mugo kosodrzewina k 2,5 12,5 stan 189 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 190 Tilia cordata lipa drobnolistna ,5 posusz 10%; stan 191 Tilia cordata lipa drobnolistna nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan 192 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; nabiegi korzeniowe r=3m od nasady pnia; stan 193 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 194 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 195 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 196 Tilia cordata lipa drobnolistna stan 197 Tilia cordata lipa drobnolistna posusz 10%; korona w wierzchołku; stan 198 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 199 Tilia cordata lipa drobnolistna korona w wierzchołku; budka lęgowa dla ptaków na h=7m; stan 200 Ligustrum vulgare ligustr pospolity ż 2 1,5 stan 201 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 15%; stan 202 Acer pseudoplatanus klon jawor usycha; stan zły 203 Acer pseudoplatanus klon jawor posusz 15%; korona jednostronna od WN; stan

15 korony 204 Larix decidua modrzew europejski ,5 posusz 10%; stan 205 Larix decidua modrzew europejski posusz 30%; korona zredukowana; stan średni 206 Juglans regia orzech włoski 103; 148; rozwidlenie V-kształtne od nasady; przewodnik (103) - złamany na h=5m; 'hotel' dla owadów w rozwidleniu na h=1m; ślad po obciętym konarze Ø25cm - zabliźniony; stan 207 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny usycha; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 208 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny korona w wierzchołku; stan 209 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny korona w wierzchołku; stan 210 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny korona w wierzchołku; stan 211 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny ,5 ubytek powierzchniowy od 1,2-2,5m; ; stan 212 Acer platanoides klon zwyczajny ,5 nabiegi korzeniowe r=1,5m od nasady pnia; stan 213 Acer platanoides klon zwyczajny korona w wierzchołku; zagłuszone; stan średni 214 Carpinus betulus grab pospolity ż 2-2,5 1-1,5 posusz 15%; stan 215 Juglans regia orzech włoski u nasady ślad po obciętym przewodniku - zabliźniony; stan 216 Juglans regia orzech włoski ,5 dziupla na h=0,6-1m; obcięty przewodnik na h=7m; stan średni 217 Fraxinus excelsior jesion wyniosły stan 218 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona zredukowana; ślady grzybów; wypróchnienia; stan średni 219 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona w wierzchołku; stan 220 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona w wierzchołku; budka lęgowa dla ptaków na h=5m; stan 221 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona w wierzchołku; zagłuszone; stan średni 222 Fraxinus excelsior jesion wyniosły korona w wierzchołku; stan 223 Fraxinus excelsior jesion wyniosły nabiegi korzeniowe r=1m od nasady pnia; stan 224 Acer platanoides klon zwyczajny stan 225 Acer platanoides klon zwyczajny ,5 stan 226 Symphoricarpos albus śnieguliczka biała k 1-1,8 25,5 posusz 15%; stan

16 korony 227 Spirea vanhouttei tawuła van Houtte'a k 1 35 grupa; stan 228 Quercus robur dąb szypułkowy okazowe - Pomnik Przyrody 229 Prunus padus czeremcha zwyczajna 25; stan 230 Syringa vulgaris lilak pospolity k 3; 5 28 grupa; posusz 15%; stan 231 Ulmus laevis wiąz szypułkowy 77; 52; ,5 posusz 10%; stan 232 Syringa vulgaris lilak pospolity k 3,5 42 grupa; posusz 15%; stan 233 Syringa vulgaris lilak pospolity k 2; 4 34 grupa; posusz 15%; stan 234 Acer negundo klon jesionolistny krzaczasty pokrój; posusz 15%; pochylone 10 WE; stan 235 Sambucus nigra bez czarny ,5 pochylone 30 S; usycha; stan zły 236 Abies alba jodła pospolita ,5 posusz 20%; pochylone 15 S; stan 237 Picea pungens świerk kłujący ,5 posusz 25%; pochylone 10 S; zagłuszone; stan średni 238 Acer pseudoplatanus klon jawor ,8 posusz 10%; stan 239 Sambucus nigra bez czarny 36; 31; posusz 15%; stan wlp 240 Cotoneaster horizontalis irga pozioma k 1; 2 10 grupa 3-4 szt.; stan 241 Thuja occidentalis żywotnik zachodni 53; ,5 na tarasie kawiarni; stan 242 Thuja occidentalis żywotnik zachodni 41; ,8 na tarasie kawiarni; stan 243 Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny ,5 na tarasie kawiarni; stan 244 Thuja occidentalis żywotnik zachodni stan 245 Cotoneaster horizontalis irga pozioma k 1,5 9 grupa 3 szt.; stan 246 Thuja occidentalis żywotnik zachodni 18; na tarasie kawiarni; stan

17

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Poz. 5697 UCHWAŁA NR LXXIII/373/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel. 505 176 909, tel./fax 81 743 72 92 jf@budoprojekt.lublin.pl Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo