Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice, powiat polkowicki Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A Warszawa Opracował inż. Michał Matraszek Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. 1

2 2

3 Spis treści: Podstawa opracowania... 4 Charakterystyka obiektu... 4 Metoda opracowania... 5 Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanej zieleni... 6 Harmonogram prac pielęgnacyjnych Kosztorys Dokumentacja fotograficzna Literatura

4 Przedmiot opracowania Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na terenie zabytkowego parku zlokalizowanego na działce nr 682/6 w Krzydłowicach, wraz z określeniem stanu zachowania zadrzewienia oraz przygotowaniem przedmiaru koniecznych do wykonania prac pielęgnacyjno-sanitarnych. Oceną objęto, grupy drzew i krzewów rosnące na nieruchomości, niezależnie od wieku czy gatunku. Obszar zajęty przez podrost ( oraz krzewy do dziesiątego roku życia) został opisany powierzchniowo. Podstawa opracowania 1. Zlecenie Urzędu Gminy Grębocice Umowa nr 27/RZPiGN/2011 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Grębocice a firmą TAXUS SI Sp. z o.o. 2. Mapa ewidencyjna działki 682/6 powiat polkowicki, gmina Grębocice, obręb Grębocice. Skala mapy 1:2000. Charakterystyka obiektu Zespół parkowy, w skład którego wchodzą ruiny pałacu wraz z parkiem pałacowym, wpisany został do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego (poz. A/2969/577/L) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (poz. 795). Park zlokalizowany jest na działce nr 682/6, zajmuje obszar o wielkości 4,9798 ha. Park położony jest w centrum Krzydłowic, przy drodze gminnej biegnącej z miejscowości Rudna do miejscowości Grębocice. Pierwotnie był to park naturalistyczny, łączący ze sobą tereny zadrzewione z otwartymi. W części obsadzonej mi zlokalizowane były zbiorniki wodne, po których ślady (w postaci obniżeń terenu) możemy obserwować również dzisiaj. Z infrastruktury, która była wykorzystywana do spiętrzania wody, zachowały się przepusty na rowie odwadniającym, który biegnie przez park z północy na południe. Rów ten zasilał fosę okalającą pałac. W terenie możemy również zaobserwować pozostałości po drodze prowadzącej z południa na północ. Widoczne są kamienne podwaliny traktu oraz przepusty na rowie melioracyjnym. Obszar ten jest praktycznie w całości porośnięty krzewami i młodymi samosiewami drzew gatunków ekspansywnych. Obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi zadrzewienie celowe, złożone z wiekowych drzew, których pochodzenie sięga pierwotnego założenia parkowego oraz zadrzewienie wtórne (przypadkowe, samoistne), w postaci podrostu drzew gatunków ekspansywnych, tj. klonu zwyczajnego, klonu polnego, jesionu wyniosłego, olszy czarnej, 4

5 topoli czarnej, topoli białej, wiązu polnego, wiązu szypułkowego, wierzby kruchej i robinii akacjowej. Obszar parku od dłuższego czasu pozbawiony był pielęgnacji, co poskutkowało samoistną, niekontrolowaną ekspansją drzew i krzewów. Konieczne jest usunięcie samosiewu drzew i krzewów zaburzających czytelność obiektu. Niezbędne jest także oczyszczenie terenu ze śmieci komunalnych. Stan biologiczno-techniczny drzew i krzewów jest zróżnicowany, często uzależniony od gatunku, wieku czy lokalizacji. Metoda opracowania W październiku 2011 roku przeprowadzono prace terenowe, szczegółowe oględziny drzew i krzewów oraz wykonano niezbędne pomiary. Przyjęto nazewnictwo gatunków drzew i krzewów zgodne ze stosowanym w Dendrologii" Włodzimierza Senety (PWN Warszawa, 2008). Co dziesiąte drzewo zostało trwale oznaczone kolejny numer został wykonany zieloną farbą, naniesiony od strony południowej, na wysokości ok. 0,3 m nad poziomem gruntu. Wszystkie ewidencjonowane naniesiono na podkład mapowy na podstawie pomiarów dokonanych urządzeniami GPS klasy GIS. Pomiar został wyrównany metodami matematycznymi w procesie postprocesingu. Inwentaryzacja zawiera: - tabelaryczny wykaz gatunkowy drzew i krzewów (nazwa polska oraz nazwa naukowa), - obwody pni drzew podane w cm, mierzone na wysokości 130 cm, - wysokość drzew w metrach, - średnicę korony podaną w metrach, - powierzchnię grup drzew i krzewów w m 2, - określenie stanu zachowania, - zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała występowanie 21 gatunków drzew i 6 gatunków krzewów. Pomierzono i opisano 1027 drzew rosnących pojedynczo oraz 7 grup drzew i krzewów, o łącznej powierzchni zakrzaczonej równej m 2. Łącznie zinwentaryzowano 1034 obiekty. 5

6 Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanej zieleni Tabela 1. Szczegółowy opis drzew zinwentaryzowanych na terenie parku. Numer Posusz 30%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Posusz 40%. Bluszcz do wysokości 6m. Drzewo zdrowe. Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 4m. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Gatunek niepożądany, ekspansywny. Krzywy pień, liczne sęki otwarte. Rośnie w rabacie ogrodzenia Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone. Posusz 30%. Silnie pochylony pień Pomiar wykonany na wysokości 1m. Rozwidlenie korony na wysokości 1,3m. Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne. 6

7 Klon polny Acer campestre L. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. Topola czarna Populus nigra L Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Gatunek niepożądany, ekspansywny Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew ; Liczne rany otwarte, zgnilizna wewnętrzna pnia. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Zdeformowana korona, złamany pień. Tylce po odłamanych konarach. Zgnilizna wewnętrzna pnia. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Drzewo zagłuszone. Silnie pochylony pień Posusz 40%. Tylce po odłamanych gałęziach. Rozwidlenia na wysokości 1m. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Posusz 40%. Prace pielęgnacyjne Gatunek niepożądany ekspansywny. 7

8 Topola czarna Populus nigra L. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. Topola czarna Populus nigra L. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L Gatunek niepożądany ekspansywny Poszusz 20%. Prace pielęgnacyjne. 129; Rozwidlenie na wysokości 1m. Zdeformowana korona. Tylce i rany otwarte po odłamanych gałęziach. Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Prace pielęgnacyjne Gatunek niepożądany ekspansywny Grupa drzew m2 32 Grupa drzew m Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. 35 Grupa krzewów m2 Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Zabliżnione rany <1m2. Posusz 20%. Kasztan zwyczajny 7 szt. Klon zwyczajny 1 szt. Całość z samosiewu lub odrostów korzeniowych. 20 szt. 10 szt. Pojedyncze: Bez czarny, Leszczyna pospolita, Śliwa domowa. Całość z samosiewu lub odrostów korzeniowych. Prace pielęgnacyjne Gatunek niepożądany ekspansywny Gatunek niepożądany ekspansywny. Bez czarny,, Klon zwyczajny Klon polny. Całość z samosiewu. Na połowie powierzchni występuje Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) w postaci kobierców zasnuwających całe runo. 8

9 Leszczyna pospolita Corylus avellana L Drzewo pochylone pod kąrem 80st. W poprzek komnaty pałacu. Rany otwarte >3m2. posusz 90%. Drzewo zamierające Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew wewnątrz murów pałacu. 44 Grupa krzewów m2 Samosiew wewnątrz murów pałacu Samosiew, zasłania ruiny Wierzba krucha Salix fragilis Samosiew, zasłania ruiny. 73;47; Samosiew, zasłania ruiny Pień martwy w stanie rozkładu Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny. 9

10 Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Topola włoska Populus nigra L. `Italica` Topola włoska Populus nigra L. `Italica` Klon polny Acer campestre L Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Pień martwy w stanie rozkładu Samosiew, zasłania ruiny Pień martwy w stanie rozkładu Samosiew, zasłania ruiny. 72; Samosiew, zasłania ruiny. 118; Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny. 60; Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny. 72; Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny. 10

11 68 Grupa drzew m Platan klonolistny Platanus hispanica ,, Klon polny,, Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny. Samosiew, zasłania ruiny. Drzewo uszkodzone, wewnątrz puste do wysokości 5m, dziupla, powierzchnia >3m2. Widoczne ślady po wypalaniu wewnątrz pnia. Drzewo jest elementem pierwotnego założenia parkowego. Stanowiło swoistą bramę przy wjeździe na most do pałacu (most został zniszczony) Prace pielęgnacyjne Samosiew, zasłania ruiny Samosiew, zasłania ruiny Pochylone w kierunku fosy. Liczne wgłębne peknięcia i zgnilizna wewnętrzna pnia. Drzewo zdrowe. Usunąć konstrukcje z desek znajdujące się na konarach. Podkrzesać. Drzewo zdrowe. Usunąć huśtawki znajdujące się na konarach. Posusz 10%. Korona skierowana w stronę Platana występuje konflikt. Gatunek niepożądany. Drzewo złamane. Zgnilizna korzeniowa wewnątrz pnia. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 10%, Bluszcz do wysokości 12m. Prace pielęgnacyjne. 11

12 Klon polny Acer campestre L. Klon polny Acer campestre L Posusz 10%, Bluszcz do wysokości 10m. Posusz 10%. Bluszcz do wysokości 6m. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Uszkodzona korona, niesymetryczna Posusz 10%. Bluszcz do wysokości 3m. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Pochylone. Korona jednostronna, Drzewo stanowi niebezpieczenstwo. Tylce po odłmanych konarach, posusz 10%. Samosiew. Drzewo zdrowe wymagające uformowania korony. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Samosiew Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe, pokrój typowy dla okrajkowego. Prace pielęgnacyjne. 136; Posusz 20%. Rozwidlenie na wys. 1m. Prace pielęgnacyjne Samosiew. Drzewo zagłuszone Posusz 20%. Cięcia prześwietlające. Prace pielęgnacyjne. 12

13 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Pochylony, rozbudowana korona, działa tłumiąco na otaczające Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 3m. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Samosiew. Drzewo zagłuszone Posusz 20%. Cięcia prześwietlające. Prace pielęgnacyjne Samosiew. Drzewo zagłuszone Samosiew. Drzewo zagłuszone ; Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 3m. Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 15m. Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 10m. Liczne dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Samosiew. Drzewo zagłuszone Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 6m. Prace pielęgnacyjne Samosiew. Drzewo zagłuszone. 13

14 Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. 67;49;25; Wielopniowe, z odrośli korzeniowych Posusz 10% Prace pielęgnacyjne Posusz 10%. Bluszcz do wysokości 6m. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona. Silnie pochylone. Zgnilizna wewnętrzna pnia. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Samosiew Liczne rany otwarte, zgnilizna wewnętrzna pnia. Korona jednostronna Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 14

15 Głóg jednoszyjkowy 56; Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. Topola czarna Populus nigra L Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. Posusz 30%. Ze względu na znaczne wymiary i funkcje biocenotyczne sugerowane do pozostawienia. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Winobluszcz do wysokości 7m. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 11m. Posusz 40%. Bluszcz do wysokości 6m. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Gatunek niepożądany. Ze względu na pokaźne rozmiary i dobry stan zdrowotny sugeruję pozostawienie tego. Posusz 10%. Bluszcz do wysokości 10m. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne. 15

16 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. Klon polny Acer campestre L Posusz 40%. Bluszcz do wysokości 6m. Zaatakowane przez Szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) Dobry stan zdrowotny. Posusz 10%. Bluszcz do wysokości 10m. Prace pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 167; Rozwidlenie na wysokości 0,5m. Bluszcz do wysokości 8m. Drzewo zdrowe. Posusz 30%. Bluszcz do wysokości 6m. Pozostaje. Prace pielęgnacyjne Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 10m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 10m. Pozostaje. Pozostaje. 16

17 Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. Klon polny Acer campestre L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokosci 14m. Drzewo martwe. Bluszcz do wysokości 12m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 8m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 8m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 8m. Pozostaje. Pozostaje. Pozostaje. Pozostaje Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 20% Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Pień po złomie, w początkowym stadium rozkładu Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziupla na wysokości 8m. Zgnilizna wewnętrzna pnia. Zamiera korona Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje. 17

18 Klon polny Acer campestre L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Jednostronna korona. Prace pielęgnacyjne. 122; Korona przegęszczona. Cięcia prześwietlające. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje. 45; Drzewo martwe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. 18

19 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew. Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 19

20 197 Grupa krzewów m2 Bez czarny,, Klon zwyczajny Klon polny, Jesion wyniosły,, Wiąz szypułkowy, Leszczyna zwyczajna, Suchodrzew pospolity, Trzmielina pospolita,. Całość z samosiewu. Na 50% powierzchni występuje Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) w postaci kobierców zasnuwających całe runo. Całość do usunięcia z pozostawienim Bluszczu Klon polny Acer campestre L. Klon polny Acer campestre L Samosiew Samosiew Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Samosiew Samosiew Posusz 20%, Cięcia prześwietlające. Prace pielęgnacyjne. 81; Samosiew Uszkodzony pień, zgnilizna wewnętrzna, posusz 40%. 80; Samosiew Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne. 20

21 Klon polny Acer campestre L Samosiew Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Samosiew Drzewo zdrowe. Cięcia prześwietlające. Pochylone. Korona jednostronna, Drzewo stanowi niebezpieczenstwo. Pochylone. Korona jednostronna, Drzewo stanowi niebezpieczenstwo. Prace pielęgnacyjne Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Samosiew Zdeformowany pień i korona. Zagłuszone. Posusz 30%, Cięcia pielęgnacyjne i rozświetlające. Liczne pęknięcia wgłębne, zgnilizna wewnętrzna pnia. Posusz 80%. Prace pielęgnacyjne Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew zagłuszony Posusz 30%, Cięcia pielęgnacyjne. Prace pielęgnacyjne Samosiew. 21

22 Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Klon polny Acer campestre L. Klon polny Acer campestre L Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne. 154; Silnie pochylona w kierunku budynków. Stanowi zagrożenie Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Częściowo wyrwane korzenie z ziemi, silnie pochylona w kierunku parku, istnieje ryzyko że w trakcie silnych porywów wiatru przewróci się sama Drzewo zdrowe Samosiew Drzewo zdrowe Drzewo zdrowe Samosiew zagłuszony Pień położony w poziomie długości 18m. Zdeformowany pień i korona, zgnilizna wewnętrzna pnia Samosiew zagłuszony Samosiew Samosiew. 22

23 Topola włoska Populus nigra L. `Italica` Wierzba krucha Salix fragilis Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje. 154;168; Wielopniowe, zdeformowane pnie i korony. Liczne złamania i rany otwarte Samosiew. 110;103; Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Zgnilizna wewnętrzna pnia i szyi korzeniowej. Grozi zawaleniem. Zgnilizna wewnętrzna pnia i szyi korzeniowej. Grozi zawaleniem. 73;72; Samosiew Samosiew Zgnilizna wewnętrzna pnia i szyi korzeniowej. Grozi zawaleniem Samosiew Samosiew. 23

24 Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Zgnilizna korzeniowa pnia i szyi korzeniowej. Zgnilizna korzeniowa pnia i szyi korzeniowej Drzewo zdrowe. Silnie pochylone Martwy pień w stanie rozkładu Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Drzewo zagłuszone. 103; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 24

25 Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 25

26 Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Rozwidlone, rozpychacz. Nie wskazany Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Pień rozerwany wzdłóż Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Martwy pień w stanie rozkładu. 26

27 Klon polny Acer campestre L Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona. 110; Drzewo zagłuszone. 74; Drzewo zagłuszone. 136; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje. 27

28 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo martwe Drzewo zagłuszone Zdeformowany pień i korona Drzewo zamierające Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zamierające. 28

29 Wierzba krucha Salix fragilis Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Poszusz 20%. Prace pielęgnacyjne Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 65; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Ułamany wierzchołek. Posusz 60% Drzewo zdrowe. Pozostaje. 29

30 Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Drzewo zdrowe. Pozostaje. 88; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziuple, liczne sęki otwarte, możliwa zgnilizna wewnętrzna pnia. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 43; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 30

31 Świerk pospolity Picea abies L. Świerk pospolity Picea abies L. Czeremcha amerykańska Prunus serotina Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Zdeformowany pień i korona Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 146; Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany. Zdeformowany pień i korona. 221; Drzewo zdrowe. Pozostaje. 31

32 Świerk pospolity Picea abies L. Świerk pospolity Picea abies L Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Złamany u podstawy korony Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 32

33 Śliwa domowa Prunus domestica L. Czeremcha amerykańska Prunus serotina 80; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 100; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 112; Zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zagłuszone Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Gatunek niepożądany. Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje. 33

34 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Pozostaje. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 140; Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Pozostaje. Pozostaje. Pozostaje Drzewo zamierające Drzewo martwe Drzewo zdrowe. Pozostaje. 153; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 34

35 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Liczne dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo martwe. 46; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Pozostaje. Pozostaje. Pozostaje Drzewo zagłuszone Granica ekosystemu. Zalecane do pozostawienia. Pozostaje Zdeformowany pień i korona. 35

36 Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Drzewo zdrowe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zamierające Drzewo zdrowe. Pozostaje. 129; Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 36

37 Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 88; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 37

38 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone ; Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Pozostaje. Pozostaje. 38

39 Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 39

40 Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 40

41 Dąb błotny Quercus palustris Münchh Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Tylce po gałęziach. Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 84; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 78; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 41

42 Świerk pospolity Picea abies L. Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. Dąb czerwony Quercus rubra L. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany. Zdeformowany pień i korona Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Buk zwyczajny Fagus sylvatica L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. Pozostaje Drzewo zagłuszone. Pozostaje Diupla u podstawy pnia. Możliwa zgnilizna wewnętrzna pnia. Prace pielęgnacyjne. 42

43 Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. 102; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Rośnie w miejscu gdzie w pierwotnym założeniu był zbiornik z wodą. Rośnie w miejscu gdzie w pierwotnym założeniu był zbiornik z wodą Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 43

44 Buk zwyczajny Fagus sylvatica L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 84; Bluszcz do wysokoći 16m. Obwód bluszczu na wysokości 1,3m - 40cm. Pozostaje Zdeformowana korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo martwe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 44

45 Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zamierające Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 75; Drzewo zagłuszone. 45

46 Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Zdeformowany pień i korona Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia. Prace pielęgnacyjne Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia. 89; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 46

47 Czeremcha amerykańska Prunus serotina Leszczyna pospolita Corylus avellana L. Czeremcha amerykańska Prunus serotina Świerk pospolity Picea abies L. Świerk pospolity Picea abies L. Świerk pospolity Picea abies L Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona Posusz 20%. Bluszcz do wysokości 16m. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone. 96; Dwa pnie, należy usunąć cieńszy, a miejsce cięcia zapezpieczyć. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Prace pielęgnacyjne. Pozostaje. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 18m. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 75; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Pozostaje. Pozostaje Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje. 47

48 Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Klon polny Acer campestre L Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Należy usunąć wiąza, który wyrasta z tej samej szyi korzeniowej. Prace pielęgnacyjne Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Gatunek niepożądany Gatunek niepożądany Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 150; Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 48

49 Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L Gatunek niepożądany Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo w złej kondycji Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Uszkodzona korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany Gatunek niepożądany Drzewo zagłuszone Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone. 49

50 Topola czarna Populus nigra L Dziupla, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany. 157; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 50

51 Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne. 123;126; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 167;141;118; Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo silnie pochylone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 51

52 Grab pospolity Carpinus betulus L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo silnie pochylone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo pochylone, pęknięcie wgłębne pnia, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zagłuszone. 58; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany Drzewo zagłuszone. 55; Drzewo zagłuszone Drzewo martwe Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 52

53 Martwice na pniu, posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone. Zgnilizna wewnętrzna pnia Uszkodzona korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Samosiew Drzewo zamierające Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew. 69; Samosiew Drzewo zamierające Drzewo zamierające Samosiew Samosiew. 53

54 Samosiew. 55; Samosiew. 50; Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew. 148; Drzewo zamierające Drzewo zamierające Samosiew Drzewo zamierające Drzewo zamierające Samosiew Drzewo zdrowe. 54

55 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq. Wierzba krucha Salix fragilis Wierzba krucha Salix fragilis Topola włoska Populus nigra L. `Italica` Klon polny Acer campestre L. Klon polny Acer campestre L Drzewo zdrowe Posusz 20% Prace pielęgnacyjne. 40;39; Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Drzewo złamane Samosiew Samosiew Samosiew Gatunek niepożądany Samosiew Złamane. 90; Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew. 55

56 Klon polny Acer campestre L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Złamane Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Gatunek niepożądany Drzewo zdrowe. Pozostaje. 56

57 Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Topola czarna Populus nigra L. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall Gatunek niepożądany Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje. 178; Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 57

58 Wierzba krucha Salix fragilis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. Wierzba krucha Salix fragilis Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 58

59 Czereśnia Cerasus sp. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall Gatunek niepożądany Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Pień pusty drzewo pochylone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. 59

60 Rany otwarte, martwica >3m2, posusz 20%. Zabezpieczenie ran i podkrzesanie gałęzi. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zamierające Drzewo zdrowe. Pozostaje Poszusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje. 60

61 Drzewo zagłuszone. 68; Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne. 79;57; Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 61

62 Dąb czerwony Quercus rubra L. Czeremcha amerykańska Prunus serotina Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Martwica pnia, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Samosiew Samosiew. 63; Samosiew Samosiew. Pozostaje Samosiew. 65; Samosiew. 62; Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 62

63 Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. Wierzba krucha Salix fragilis Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona Posusz 30%. Prace pielęgnacyjne Wywro oparty o sąsiednie drzewo Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo silnie pochylone. Posusz 10%, pękniecie pnia. Zabezpieczyć pęknięcie. Prace pielęgnacyjne Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Samosiew. 91;57; Samosiew. 65; Samosiew. 87;53; Samosiew Samosiew. 63

64 ; Samosiew. 94; Samosiew. 84;88; Samosiew Samosiew. 105; Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew Samosiew. 64;45;45; Samosiew Samosiew. 48; Samosiew. 51; Samosiew Samosiew. 108; Samosiew Samosiew. 64

65 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall Samosiew Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 20%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Zgnilizna wewnętrzna pnia Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje. 65

66 Dąb czerwony Quercus rubra L Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 14m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 14m. Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 14m. Pozostaje. Pozostaje. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone. Pochylone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 66

67 Drzewo zdrowe. Pozostaje Licne dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia, martwice na pniu Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Samosiew Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje. 67

68 Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Zdeformowany pień i korona Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Bluszcz do wysokości 15m. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zagłuszone. 68

69 Topola czarna Populus nigra L. 989 Grupa drzew m Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Posusz 10%. Prace pielęgnacyjne Drzewo zagłuszone Drzewo zdrowe. Pozostaje Drzewo zdrowe. Pozostaje Dziuple, zgnilizna wewnętrzna pnia Drzewo zdrowe. Pozostaje Gatunek niepożądany Samosiew Samosiew Samosiew Drzewo zdrowe. Pozostaje Samosiew Samosiew. ok. 40 szt. Całość z samosiewu. 69

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach 1. DANE WSTĘPNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr 60/2008 zawarta z Gminą Kowary; ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część I: Inwentaryzacja drzewostanu parkowego Zamawiający: Wykonawca: Urząd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką, etap I. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Łyska

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką, etap I. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Łyska Spis treści 1. DANE OGÓLNE OPRACOWANIA... 3 1.1. Cel i zakres opracowania... 3 1.2. Streszczenie opracowania... 3 1.3. Podstawa opracowania... 3 1.4. Metodyka... 3 2. LOKALIZACJA TERENU INWENTARYZACJI...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo