Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C"

Transkrypt

1 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ul. Daliowa 18, Skowarcz tel fax KRS NIP: Regon: Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C ZIELEŃ Przedsięwzięcie: Inwestor: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A Gdańsk działający w imieniu Województwa Pomorskiego Opracowanie: Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień: mgr inż. Maciej Szewczuk architekt krajobrazu Podpis: Skowarcz, maj 2014r. Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Kapitał Zakładowy zł

2 SPIS TREŚCI A CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Lokalizacja przedsięwzięcia Materiały wyjściowe INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI Informacje podstawowe Charakterystyka zieleni istniejącej Zalecenia dotyczące pojedynczych drzew i krzewów Zalecenia dotyczące zabezpieczania drzew i krzewów podczas budowy DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Tabela 1. Gatunkowe zestawienie drzew w sztukach Tabela 2. Gatunkowe zestawienie pni drzew w sztukach z podziałem na średnice Tabela 3. Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej zieleni drzewa i krzewy B CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : Rys. 2.1 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.2 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.3 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.4 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.5 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.6 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.7 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. 2.8 Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 2

3 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A działającym w imieniu Województwa Pomorskiego, a DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o., ul. Daliowa 18, Skowarcz 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie zieleni istniejącej, obszaru znajdującego sie bezpośrednio w strefie planowanej inwestycji. 1.3 Lokalizacja przedsięwzięcia Droga wojewódzka nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty przebiega przez powiat Kwidzyński, położony w południowo wschodniej części województwa pomorskiego w regionie dolnego Powiśla. 1.4 Materiały wyjściowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZDW Gdańsk, Mapa do celów projektowych w skali 1:500, Szczegółowe wizje terenowe, Inwentaryzacje i pomiary własne. 2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 2.1 Informacje podstawowe W miesiącach wrzesień - październik 2013 roku przeprowadzono inwentaryzację zieleni na terenie planowanej inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty (ok. 18 km) w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. Inwentaryzacją objęto drzewa i krzewy. W przypadku drzew mierzona była średnica pnia na wysokości 130 cm, wysokość drzewa i szerokość korony. Zgodnie z przyjętymi zasadami w przypadku drzew wielopiennych, dokonano pomiaru wszystkich znajdujących się pni drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku krzewów mierzona była wysokość Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 3

4 oraz zajmowana powierzchnia. Ponadto inwentaryzacją objęto pniaki po wcześniejszych wycinkach drzew. Dokonano również wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów oraz sporządzono dokumentację zdjęciową. Drzewa i krzewy zestawiono w formie szczegółowej tabeli zawierającej numer inwentaryzacyjny, łacińską i polską nazwę gatunku, średnicę pnia, średnicę korony, wysokość w przypadku drzew oraz zajmowaną powierzchnię i wysokość w przypadku krzewów. W ostatniej kolumnie tabeli wpisano uwagi. W kolumnie z uwagami znajdują się informacje dotyczące ilości pni w przypadku drzew wielopiennych oraz liczba sztuk drzew w przypadku jednogatunkowych grup drzew i obszarów o charakterze leśnym. Ponadto, w kolumnie tej zawarto również wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew, takie jak: występujący posusz, rozwidlenia pnia, wyłamania gałęzi i konarów, ubytki powierzchniowe i wgłębne, występująca próchnica, uszkodzenia mechaniczne, występowanie pasożytów (jemioła), zaburzona statyka drzewa oraz drzewa obumierające i obumarłe. Drzewa te są w średnim i złym stanie zdrowotnym, a tym samym wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku drzew obumarłych, obumierających oraz tych z poważnymi ubytkami i uszkodzeniami zaleca się ich usunięcie w celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi i mienia. Brak informacji w kolumnie z uwagami oznacza dobry lub bardzo dobry stan zdrowotny i sanitarny drzew. Drzewa te nie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia. Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew, krzewów i pniaków naniesiono na mapę oraz przypisano numerację. Drzewa w sposób graficzny zróżnicowano według średnicy korony. Dodatkowo w sposób graficzny przedstawiono drzewa z zaburzoną statyką przedstawiając kierunek oraz kąt pochylenia. Drzewa obumarłe, obumierające oraz w złym i bardzo złym stanie zdrowotnym oznaczono dodatkowym symbolem. Zaleca się ich usunięcie w celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi i mienia. 2.2 Charakterystyka zieleni istniejącej Zieleń istniejąca na terenie planowanej inwestycji na odcinku C: Licze Prabuty o długości ok. 8,9 km to głównie nasadzenia przydrożne drzew, oraz samosiew w postaci gęstych zakrzewień i pojedynczych skupisk. Ponadto na terenach zabudowanych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 4

5 występują drzewa owocowe oraz ozdobne gatunki drzew i krzewów. Na długości ok. 3,5 km droga wojewódzka przebiega przez tereny leśne. Zinwentaryzowane krzewy do gównie samosiew różnych gatunków drzew oraz krzewy: Bzu czarnego (Sambucus nigra), Trzmieliny zwyczajnej (Euonymus europaeus) Śliwy tarniny (Prunus spinosa), Jeżyny (Rubus) i Śnieguliczka biała (Symphoricarpos alba). Na terenach zabudowanych: Tawuła (Spiraea), Jałowiec (Juniperus), Ligustr Berberys (Berberis), Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), Śnieguliczka biała (Symphoricarpos alba), Lilak pospolity (Syringa vulgaris), Cis (Taxus), Żywotnik (Thuja), Sosna górska (Pinu smugo). Na terenach zabudowanych krzewy często występują w formie żywopłotów. Dominującym gatunkiem wśród drzew rosnących wzdłuż drogi jest: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 242 drzewa, co stanowi 36% wszystkich zinwentaryzowanych drzew. Innymi licznie występującymi gatunkami są: Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) 111 drzew i Klon pospolity (Acer platanoides) 82 drzewa. Pozostałe gatunki to kolejno: Topola kanadyjska (Populus x canadensis), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus0, Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hipocastanusm), Klon jawor (Acer platanoides), oraz pojedyncze egzemplarze: Klon jesionolistny (Acer negundo), Klon srebrzysty (Acer saccharinum), Olcha czarna (Alnus glutinosa), Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Buk zwyczajny (Fagus sylvatica), Daglezja zielnoa (Pseudotzuga meziesii), Wierzba (Salix), Wiąz (Ulmus). Na odcinku C nie występują drzewa objęte ochroną ścisłą i częściową (ochrona gatunkowa). Łącznie na odcinku C zinwentaryzowano 675 sztuk drzew (741 pnie) w tym drzewa duże o średnicy ponad 15 cm stanowią 573 drzew (588 pni). Szczegółowe zestawienie zinwentaryzowanej zieleni przedstawiają tabele Zalecenia dotyczące pojedynczych drzew i krzewów W tabeli nr 3 zawierającej szczegółowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów w kolumnie z uwagami zawarto informację dotyczące stanu zdrowotnego i sanitarnego, takie jak: występujący posusz, rozwidlenia pnia, wyłamania gałęzi i konarów, ubytki powierzchniowe i wgłębne, występująca próchnica, uszkodzenia mechaniczne, występowanie pasożytów (jemioła), zaburzona statyka drzewa oraz drzewa obumierające Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 5

6 i obumarłe. Drzewa w średnim i złym stanie zdrowotnym, wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych polegających na: Usunięciu posuszu powyżej 15%; Usunięciu odrostów korzeniowych; Usunięciu pasożytów jemioły; Usunięciu obumarłych konarów Oczyszczeniu i zabezpieczeniu ran spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, wyłamaniami lub próchnicą. W przypadku drzew obumarłych, obumierających oraz tych z poważnymi ubytkami i uszkodzeniami zaleca się ich usunięcie w celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi i mienia. Drzewa te oznaczono dodatkowym symbolem na planach sytuacyjnych. Brak informacji w kolumnie z uwagami oznacza dobry lub bardzo dobry stan zdrowotny i sanitarny drzew. Drzewa te nie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia. 2.4 Zalecenia dotyczące zabezpieczania drzew i krzewów podczas budowy Drzewa i krzewy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót w trakcie realizacji inwestycji są narażone na uszkodzenie systemu korzeniowego, uszkodzenia pnia lub korony. Aby zminimalizować zagrożenia dla drzew i krzewów należy kierować się następującymi zaleceniami i wskazaniami: zaleca się, aby roboty ziemnie w obrębie korzeni nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim; prace wykonywane w obrębie systemu korzeniowego należy wykonywać ręcznie; przy głębokich wykopach w obrębie korzeni należy wykonać ekrany zabezpieczające; nie wolno przecinać korzeni głównych; uszkodzone korzenie należy przycinać ostrym narzędziem prostopadle do długości; należy ograniczyć czas narażenia korzeni na przesuszenie zwłaszcza podczas upalnej pogody; należy unikać zmiany poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew; nie należy składować materiałów chemicznych i budowlanych oraz należy ograniczyć do minimum poruszanie się sprzętem budowlanych na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew; wokół drzew zagrożonych należy wykonać ogrodzenia lub osłony przypniowe wykonane z odeskowania lub maty słomianej bądź juty; Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 6

7 wysokość osłony powinna wynosić min. 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, odeskowanie należy opasać drutem bądź taśmą (min. 3 razy). Opis sporządził: Maciej Szewczuk Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 7

8 3. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA Fot. 1. Nr 705. Fot. 2. Nr 715. Fot. 3. Nr 705. Fot. 4. Nr 707. Fot. 5. Nr 736. Fot. 6. Nr 844. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 8

9 Fot. 6. Nr 745. Fot. 7. Nr 846. Fot. 8. Nr 853. Fot. 9. Nr 860. Fot. 10. Nr 854. Fot. 11. Nr 864. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 9

10 Fot. 12. Nr 866. Fot. 13. Nr 867. Fot. 14. Nr 868. Fot. 15. Nr 870. Fot. 16. Nr 876. Fot. 17. Nr 928. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 10

11 Fot. 18. Nr Fot. 19. Nr Fot. 20. Nr Fot. 21. Nr Fot. 21. Nr Fot. 22. Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 11

12 Fot. 23. Nr Fot. 25. Nr Fot. 27. Nr Fot. 24. Nr Fot. 26. Nr Fot. 28. Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 12

13 Fot. 29. Nr Fot. 30. Nr Fot. 31. Nr Fot. 32. Nr Fot. 33. Nr Fot. 34. Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 13

14 Fot. 35. Nr Fot. 36. Nr Fot. 37. Nr Fot. 38. Nr Fot. 39. Nr Fot. 40. Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 14

15 Fot. 41. Nr Fot. 42. Nr Fot. 43. Nr Fot. 44. Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 15

16 4. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 4.1 Tabela 1. Gatunkowe zestawienie drzew w sztukach (w załączeniu poniżej) 4.2 Tabela 2. Gatunkowe zestawienie pni drzew w sztukach z podziałem na średnice (w załączeniu poniżej) 4.3 Tabela 3. Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej zieleni drzewa i krzewy (w załączeniu poniżej) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 16

17 Inwentaryzacja Stanu Istniejącego - ZIELEŃ Odcinek C "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty" TAB. 1. GATUNKOWE ZESTAWIENIE DRZEW W SZTUKACH. LP. GATUNEK o średnicy do 15 cm SUMA DRZEW o średnicy ponad 15 cm RAZEM: UDZIAŁ NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) % 1 Acer negundo Klon jesionolistny ,1% 2 Acer platanoides Klon pospolity ,1% 3 Acer pseudoplatanus Klon jawor ,4% 4 Acer saccharinum Klon srebrzysty ,2% 5 Aesculus hipocastanum Kasztanowiec zwyczajny ,2% 6 Alnus glutinosa Olcha czarna ,1% 7 Betula pendula Brzoza brodawkowata ,2% 8 Carpinus betulus Grab pospolity ,3% 9 Fagus sylvatica Buk zwyczajny ,7% 10 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły ,4% 11 Juniperus Jałowiec ,6% 12 Malus Jabłoń ,2% 13 Picea abies Świerk pospolity ,1% 14 Pinus sylvestris Sosna pospolita ,4% 15 Populus tremula Topola osika ,9% 16 Populus x canadensis Topola kanadyjska ,1% 17 Prunus Śliwa ,0% 18 Pseudotzuga meziesii Daglezjia zielona ,3% 19 Quercus robur Dąb szypułkowy ,5% 20 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa ,1% 21 Salix alba Wierzba biała ,9% 22 Salix caprea Wierzba iwa ,3% 23 Syringa vulgaris Lilak pospolity ,6% 24 Thuja Żywotnik ,0% 25 Tilia cordata Lipa drobnolistna ,9% 26 Ulmus glabra Wiąz górski ,9% 27 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy ,1% 28 drzewa obumarłe ,0% RAZEM: ,0%

18 Inwentaryzacja Stanu Istniejącego - ZIELEŃ Odcinek C "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty" TAB. 2. GATUNKOWE ZESTAWIENIE PNI DRZEW W SZTUKACH Z PODZIAŁEM NA ŚREDNICE. ŚREDNICA PNIA GATUNEK 16 do do do do do do do do ponad RAZEM: LP. do 15 cm cm cm cm cm cm cm cm 105 cm 105 cm NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) ( szt. ) 1 Acer negundo Klon jesionolistny Acer platanoides Klon pospolity Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer saccharinum Klon srebrzysty Aesculus hipocastanum Kasztanowiec zwyczajny Alnus glutinosa Olcha czarna Betula pendula Brzoza brodawkowata Carpinus betulus Grab pospolity Fagus sylvatica Buk zwyczajny Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Juniperus Jałowiec Malus Jabłoń Picea abies Świerk pospolity Pinus sylvestris Sosna pospolita Populus tremula Topola osika Populus x canadensis Topola kanadyjska Prunus Śliwa Pseudotzuga meziesii Daglezjia zielona Quercus robur Dąb szypułkowy Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Salix alba Wierzba biała Salix caprea Wierzba iwa Syringa vulgaris Lilak pospolity Thuja Żywotnik Tilia cordata Lipa drobnolistna Ulmus glabra Wiąz górski Ulmus laevis Wiąz szypułkowy drzewa obumarłe RAZEM:

19 TAB. 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI - DRZEWA I KRZEWY Numer Nazwa łacińska (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 698 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m 699 Tilia cordata Lipa drobnolistna odrosty przypniowe, rozwidlenie V-kształtne=4m 700 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m 702 Prunus, Malus, Acer pseudoplatanus, Fraxinus Śliwa, Jabłoń, Klon pospolity, Jesion wysniosły, Lipa 244 m excelsior, Tilia cordata drobnolistna 703 Tilia cordata Lipa drobnolistna odrosty korzeniowe 704 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=6m 705 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, ubytki powierzchniowe 706 Acer pseudoplatanus, Tilia cordata Klon jawor, Lipa drobnolistna 80 m Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, ubytki powierzchniowe 708 Acer platanoides Klon pospolity pniak pniak po wycince drzewa 710 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Crataegus Głóg 2 m Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 2 m ,5 714 Tilia cordata Lipa drobnolistna 45 m Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, posusz 10%, uszkodzenia mechaniczne 716 Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra Klon jawor, Jesion wyniosły, Bez czarny 58 m Acer pseudoplatanus Klon jawor Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 20 m ,5 719 Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus 70%, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata Inwentaryzacja Stanu Istniejącego - ZIELEŃ Odcinek C "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty" Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Klon jawor, Klon pospolity, Jesion wyniosły, Lipa drobnolistna Wysokość 480 m Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer pseudoplatanus Klon jawor Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 4 m Salix fragilis Wierzba krucha 21 m Alnus glutinosa Olcha czarna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 736 Tilia cordata Lipa drobnolistna drzewo obumierające 737 pniak pniak po wycince drzewa 738 pniak pniak po wycince drzewa 739 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m, występowanie jemioły, drzewo pochylone Prunus Śliwa 127 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 4 m Malus Jabłoń pnie 743 Malus Jabłoń 4 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4, posusz 10%, ubytek kominowy 746 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, rozwidlenie V-kształtne=4, posusz 10% 747 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Obwód pnia Szerokość korony Uwagi

20 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 748 Carpinus betulus Grab pospolity 4 m Quercus robur Dąb szypułkowy pnie Tilia cordata Lipa drobnolistna Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny chore liście posusz 20%, 840 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, próchniejące konary 841 Tilia cordata Lipa drobnolistna posusz 10% 842 Tilia cordata Lipa drobnolistna 4 m Sambucus nigra Bez czarny 2 m Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 845 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10 m Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 847 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, pochylenie Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 852 Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek kominowy, występowanie jemioły 854 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 855 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna Pinus sylvestris Sosna zwyczajna Acer platanoides Klon pospolity Obwód pnia Szerokość korony Uwagi 858 Acer platanoides Klon pospolity 6, 5, 4, 7, 4, 9, 7 19, 16, 13, 22, 13, 28, 22 do 2 do 5 grupa 7 sztuk 859 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m, występowanie jemioły 860 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 861 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=3m, pochylenie Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=5m, ubytek powierzchniowy, występowanie jemioły 865 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m, ubytek powierzchniowy 867 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy, pochylenie Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 869 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy, dziuple 871 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=5m 873 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4, występowanie jemioły, pochylenie Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek kominowy, występowanie jemioły 877 Sambucus nigra, Prunus Bez czarny, Śliwa 209 m Prunus, Acer platanoides, Tilia Śliwa, Klon pospolity, Lipa cordata drobnolistna 460 m Acer platanoides, Tilia cordata Klon pospolity, Lipa drobnolistna 933 m Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Quercus robur Dąb szypułkowy Acer platanoides Klon pospolity Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy

21 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 886 Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Carpinus betulus Grab pospolity Fagus sylvatica Buk zwyczajny Fagus sylvatica Buk zwyczajny Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Carpinus betulus Grab pospolity Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna 4 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna 6 m Tilia cordata Lipa drobnolistna 166 m Quercus robur Dąb szypułkowy Fagus sylvatica Buk zwyczajny Pinus sylvestris Sosna zwyczajna Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Carpinus betulus Grab pospolity Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna pnie Tilia cordata Lipa drobnolistna pnie Tilia cordata Lipa drobnolistna pnie 924 Acer platanoides Klon pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek kominowy 929 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 931 Sambucus nigra 80%, Bez czarny, Trzmielina Euonymus europaeus 20% zwyczajna 862 m Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, wyłamany konar 933 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 934 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 935 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 941 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 942 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 946 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 947 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 948 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Uwagi

22 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) Obwód pnia Szerokość korony Uwagi 951 Ulmus glabra Wiąz górski 11, 12, 18, 8, 12, 13, 14, 20, 5, 16, 13 35, 38, 57, 25, 38, 41, 44, 63, 16, 50, 41 do 4 do 8 grupa 11 sztuk 952 Prunus Śliwa 96 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity rozwidlenie V-kształtne=2m 956 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, posusz 5% 957 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna 30 m ,5 962 Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 28 m ,5 963 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity rozwidlenie V-kształtne=2m 965 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły rozwidlenie V-kształtne=2m 966 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pniak pniak po wycince drzewa 970 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły drzewo obumarłe drzewo obumarłe 975 Salix alba Wierzba biała 44 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Prunus 80%, Acer platanoides 20% Śliwa, Klon pospolity 47 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Carpinus betulus Grab pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Prunus, Acer platanoides Śliwa, Klon pospolity 118 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=3m 996 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna drzewo obumarłe drzewo obumarłe 999 Fraxinus excelsior, Tilia Jesion wyniosły, Lipa cordata drobnolistna 44 m Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=5m 1010 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytki powierzchniowe

23 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1011 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1015 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna 27 m Sambucus nigra Bez czarny 2 m Populus x canadensis Topola kanadyjska Acer platanoides Klon pospolity Sambucus nigra Bez czarny 23 m Salix caprea Wierzba iwa pnie 1023 Betula pendula Brzoza brodawkowata Salix caprea Wierzba iwa Sambucus nigra, Acer platanoides Bez czarny, Klon pospolity 49 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Prunus Śliwa 87 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=3m 1035 Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Sambucus nigra Bez czarny 2 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity do 10 do 31 do 2 do Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna pnie 1059 Sambucus nigra Bez czarny 1 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 40%, Lipa drobnolistna, Klon Acer platanoides 40%, pospolity, Trzmielina pospolita Euonymus europaeus 20% 206 m Betula pendula Brzoza brodawkowata Populus x canadensis Topola kanadyjska Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska Acer platanoides Klon pospolity Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 2 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Betula pendula Brzoza brodawkowata Uwagi

24 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1079 Populus x canadensis Topola kanadyjska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Sambucus nigra Bez czarny 280 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły rozwidlenie V-kształtne=3m 1084 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pnie 1085 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna posusz 10% 1088 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 1098 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 1099 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny wyłamany konar, chore liście 1100 Sambucus nigra Bez czarny 22 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy 1103 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=4m 1105 Tilia cordata Lipa drobnolistna Sambucus nigra Bez czarny 46 m Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1108 Prunus Śliwa 39 m Sambucus nigra Bez czarny 19 m Sambucus nigra Bez czarny 84 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pnie 1113 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Sambucus nigra Bez czarny 48 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pochylenie Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1120 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1121 Tilia cordata Lipa drobnolistna Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny rozwidlenie V-kształtne=4m, chore liście 1123 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1125 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=6m 1126 pniak pniak po wycince drzewa 1127 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=5m, ubytki powierchniowe 1130 Tilia cordata Lipa drobnolistna chore liście 1131 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny chore liście 1132 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny ubytek powierzchniowy, chore liście 1133 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Salix alba Wierzba biała 108 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna próchniejąca podstawa pnia Obwód pnia Szerokość korony Uwagi

25 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) występowanie jemioły, 1142 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek powierzchniowy, ubytek kominowy, pochylenie Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły wyłamany szczyt pnia, 1147 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły, pochylenie Acer platanoides Klon pospolity Salix alba Wierzba biała 18 m Acer platanoides Klon pospolity 10 m Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny ubytek powierzchniowy 1154 Carpinus betulus Grab pospolity rozwidlenie V-kształtne=3m 1155 Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły ubytki powierzchniowe 1161 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity korona zdeformowana 1165 Tilia cordata Lipa drobnolistna pnie 1166 Malus Jabłoń Acer platanoides Klon pospolity rozwidlenie V-kształtne=3m Malus Jabłoń pnie Fraxinus excelsior Jesion wyniosły rozwidlenie V-kształtne=3m 1170 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Prunus spinosa Śliwa tarnina 110 m Acer platanoides Klon pospolity ubytek wgłebny rynnowy, pochylenie Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity rozwidlenie V-kształtne=4m 1184 Acer platanoides Klon pospolity występowanie jemioły 1185 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 34 m , Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 25 m , pniak pniak po wycince drzewa 1189 pniak pniak po wycince drzewa 1190 pniak pniak po wycince drzewa 1191 Fagus sylvatica Buk zwyczajny Fagus sylvatica Buk zwyczajny Acer platanoides Klon pospolity pnie 1194 Tilia cordata 70%, Lipa drobnolistna, Klon Acer platanoides 30% pospolity 1375 m Betula pendula Brzoza brodawkowata Tilia cordata Lipa drobnolistna 41 m Rubus Jeżyna 120 m , Prunus Śliwa pnie 1199 Prunus Śliwa pnie 1200 Prunus Śliwa pnie Obwód pnia Szerokość korony Uwagi

26 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) Prunus Śliwa pni Salix alba Wierzba biała 67 m Betula pendula Brzoza brodawkowata 22 m Uwagi 1204 Tilia cordata Lipa drobnolistna 19, 22, 28, 19,15, 18, 16, 22 60, 69, 88, 60, 47, 57, 57, 50, 69 do 8 do 12 8 sztuk 1205 Symphoricarpos alba 70%, Euonymus europaeus, Salix, Acer platanoides 1206 Tilia cordata, Acer platanoides Śnieguliczka biała, Trzmielina zwyczajna, Salix, Klon pospolity Lipa drobnolistna, Klon pospolity 258 m m Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Quercus robur Dąb szypułkowy posusz 10% 1212 Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Carpinus betulus Grab pospolity bluszcz na pniu 1224 Acer platanoides Klon pospolity bluszcz na pniu 1225 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Sambucus nigra, Acer Bez czarny, Klon pospolity, platanoides, Corylus avellana Lesczyczna pospolita 55 m Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytki powierzchniowe 1230 Sambucus nigra Bez czarny 50 m Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity Corylus avellana Leszczyna pospolita 15 m , Symphoricarpos alba Śnieguliczka biała 20 m Sambucus nigra Bez czarny 5 m Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytki powierzchniowe 1240 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytki powierzchniowe 1241 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1248 Tilia cordata Lipa drobnolistna prochniejąca podstawa pnia 1249 Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1252 Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska Populus x canadensis Topola kanadyjska Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1257 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły

27 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1260 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny pochylenie 20 na drogę 1261 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1262 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1263 Tilia cordata Lipa drobnolistna 36 m Tilia cordata Lipa drobnolistna 30 m Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny ubytki powierzchniowe 1266 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1267 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1271 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny rozwidlenie V-kształtne=5m, ubytek wgłębny 1272 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1273 Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1278 Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1280 Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1282 Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1284 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1285 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1286 Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer platanoides Klon pospolity Sambucus nigra, Corylus Bez czarny, Leszczyna avellana pospolita 60 m Acer platanoides Klon pospolity występowanie jemioły 1290 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1291 Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły, posusz 10% 1292 Populus x canadensis Topola kanadyjska Corylus avellana 50%, Leszczyna pospolita, Klon Acer platanoides 40%, pospolity, Bez czarny Sambucus nigra 10% 180 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1296 Acer platanoides Klon pospolity Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1298 Populus x canadensis Topola kanadyjska Populus x canadensis Topola kanadyjska Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Rosa canina Róża dzika 2 m , Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska Fraxinus excelsior Jesion wyniosły rozwidlenie V-kształtne= Acer platanoides Klon pospolity rozwidlenie V-kształtne= Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Sambucus nigra Bez czarny 14 m drzewo obumarłe drzewo obumarłe 1315 Prunus Śliwa 8 m , Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 7 m Populus x canadensis Topola kanadyjska Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 4 m 2 0-1, Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 2 m drzewo obumierające drzewo obumierające 1322 Sambucus nigra Bez czarny 5 m drzewo obumierające drzewo obumierające 1324 Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 19 m , Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły Uwagi

28 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1327 Populus x canadensis Topola kanadyjska Fraxinus excelsior Jesion wyniosły suchy szczyt 1329 Salix alba Wierzba biała 16 m Populus x canadensis Topola kanadyjska posusz 10%, pochylenie Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły, pochylenie Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły, pochylenie Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 23 m , Sambucus nigra, Salix Bez czarny, Wierzba 25 m Acer platanoides Klon pospolity Sambucus nigra Bez czarny 7 m Tilia cordata Lipa drobnolistna posusz 5% 1339 Quercus robur Dąb szypułkowy Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1341 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidleie V-kształtne=4m 1343 Quercus robur Dąb szypułkowy Fraxinus excelsior Jesion wyniosły posusz 15% 1345 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Tilia cordata Lipa drobnolistna Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=6m 1353 Carpinus betulus Grab pospolity Acer platanoides Klon pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne= Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pniak pniak po wycince drzewa 1363 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Syringa vulgaris Lilak pospolity 19 m , Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1369 Carpinus betulus Grab pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska Acer platanoides Klon pospolity Populus x canadensis Topola kanadyjska Populus x canadensis Topola kanadyjska Rosa canina Róża dzika 12 m Acer platanoides Klon pospolity Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły 1383 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska bluszcz na pniu 1385 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły bluszcz na pniu 1386 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły bluszcz na pniu 1387 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły bluszcz na pniu 1388 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły bluszcz na pniu 1389 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny chore liście 1394 Tilia cordata Lipa drobnolistna ułamany konar, ubytek kominowy 1395 Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły Obwód pnia Szerokość korony Uwagi

29 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1396 Salix alba Wierzba biała rozwidlenie V-kształtne=2m 1397 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Populus x canadensis Topola kanadyjska występowanie jemioły, rozwidlenie V-kształtne=3m 1399 Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna 41 m , Sambucus nigra Bez czarny 35 m , Tilia cordata Lipa drobnolistna Carpinus betulus Grab pospolity Syringa vulgaris Lilak pospolity pnie 1404 Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Syringa vulgaris Lilak pospolity 36 m Syringa vulgaris Lilak pospolity pnie 1408 Carpinus betulus Grab pospolity pnie 1409 Betula pendula Brzoza brodawkowata ubytek wgłębny 1410 Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=2m 1411 Tilia cordata Lipa drobnolistna Uwagi 1412 Populus tremula Topola osika 12, 10, 11, 12, 8, 13, 5, 10, 19, 8, 6, 9, 13 38, 31, 35, 38, 25, 41, 16, 31, 60, 25, 19, 28, 41 do 4 do 12 grupa 13 sztuk 1413 Malus Jabłoń 6, 7, 5, 7, 6 19, 22, 16, 22, 19 do 3 do 6 5 sztuk 1414 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity pni 1417 Syringa vulgaris Lilak pospolity 51 m Acer pseudoplatanus Klon jawor Rubus Jeżyna 27 m pniak pniak po wycince drzewa 1421 Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek rynnowy, pochylenie 30 na drog ę 1422 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ogłowiona=4m 1425 Tilia cordata Lipa drobnolistna ogłowiona=4m 1426 Betula pendula Brzoza brodawkowata pnie 1427 Tilia cordata Lipa drobnolistna ogłowiona=5m 1428 Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna ubytek wgłebny rynnowy 1432 Taxus Cis 2 m 2 (4x0.5m 2 ) - - 1, Tilia cordata Lipa drobnolistna Pinus mugo Sosna górska 9 m , Picea glauca Świerk biały 4 m 2 (4x1m 2 ) - - 0, Betula pendula Brzoza brodawkowata 2, 2 6, 6 1 1,5 2 sztuki 1437 Spiraea Tawuła 7 m Salix alba Wierzba biała Salix alba Wierzba biała rozwidlenie V-kształtne=1,8m 1440 Salix alba Wierzba biała rozwidlenie V-kształtne=1,5m

30 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) Obwód pnia Szerokość korony 1441 Salix alba Wierzba biała Quercus robur Dąb szypułkowy Juniperus Jałowiec 17 m Acer negundo Klon jesionolistny Thuja Żywotnik Thuja Żywotnik pnie 1447 Thuja Żywotnik Juniperus Jałowiec 9 m Juniperus Jałowiec 5 m Thuja Żywotnik Tilia cordata Lipa drobnolistna Juniperus Jałowiec 9 m Thuja Żywotnik 1 m Thuja Żywotnik pnie 1455 Thuja Żywotnik Thuja Żywotnik Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna 10 m Juniperus Jałowiec 1,5 m 2 (3x0,5m 2 ) Spiraea Tawuła 7 m Juniperus, Berberis Jałowiec, Berberys 52 m , Juniperus Jałowiec 8+6+5, 6, , , 19, , Uwagi rozwidlenie V-kształtne=1,2m występowanie jemioły do 3 do 5 11 pni (4 sztuki) 1462 Juniperus, Spiraea Jałowiec, Tawuła 38 m Juniperus Jałowiec 7 m Berberis Berberys 6 m , Fraxinus excelsior Jesion wyniosły ogłowiony=3m 1466 Salix alba Wierzba biała ubytki powierzchniowe, pochylony Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=4m 1468 Tilia cordata Lipa drobnolistna ogłowiony=4m 1469 Picea abies Świerk pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna ogłowiony=4m 1471 Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=5m rozwidlenie V-kształtne=3m 1472 Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=5m rozwidlenie V-kształtne=2m, pochylenie Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=5m 1474 Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=6m 1475 Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=6m, rozwidlenie V-kształtne= Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=8m rozwidlenie V-kształtne=1,5m 1477 Acer saccharinum Klon srebrzysty ogłowiony=6m rozwidlenie V-kształtne=2m 1478 Acer pseudoplatanus Klon jawor pnie 1479 Acer pseudoplatanus Klon jawor ogłowiony=5m 1480 Syringa vulgaris Lilak pospolity 13 m Sambucus nigra Bez czarny 3 m Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Ulmus glabra Wiąz górski Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Ulmus glabra Wiąz górski Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity pnie 1489 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity drzewo obumarłe drzewo obumarłe

31 Numer Nazwa łacińska Gatunek Średnica pnia / powierzchnia Nazwa polska krzewów Obwód pnia Szerokość korony Wysokość (-) (-) (-) ( cm ) / (m 2 ) (cm) ( m ) ( m ) (-) 1493 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy pnie 1494 Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity pnie 1497 Acer platanoides Klon pospolity pnie 1498 Acer platanoides Klon pospolity pnie 1499 Acer platanoides Klon pospolity pnie 1500 Acer platanoides Klon pospolity pnie 1501 Acer platanoides Klon pospolity pnie 1502 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Acer platanoides Klon pospolity drzewo obumarłe drzewo obumarłe 1505 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły rozwidlenie V-kształtne= Acer pseudoplatanus Klon jawor Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły pnie Tilia cordata Lipa drobnolistna występowanie jemioły 1514 Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity 1518 Syringa vulgaris, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra Lilak pospolity, Klon pospolity, Klon jawor, Wiąz górski pnie 468 m Syringa vulgaris Lilak pospolity 80 m żywopłot 1520 Syringa vulgaris Lilak pospolity pnie 1521 Syringa vulgaris Lilak pospolity pnie 1522 Prunus Śliwa Prunus Śliwa Syringa vulgaris, Sambucus nigra Lilak pospolity, Bez czarny 12 m Prunus Śliwa pnie 1526 Syrnga vulgaris, Prunus Lilak pospolity, Śliwa 24 m Carpinus betulus Grab pospolity wycięty konar 1528 Quercus robur Dąb szypułkowy Tilia cordata Lipa drobnolistna ułamany szczyt pnia 1530 pniak pniak po wycince drzewa 1531 Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne= Tilia cordata Lipa drobnolistna rozwidlenie V-kształtne=5 Uwagi

32 ORIENTACJA PRABUTY KWIDZYN ODCINEK A ODCINEK B LICZE ODCINEK C RANIEWO RAKOWIEC Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ul. Daliowa Skowarcz NIP: REGON: Tel: Data: Orientacja Faza opracowania: Inwentaryzacja stanu istniejącego - ZIELEŃ Skala: Nr rys. 1

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y K raków, ul.k onrada W allenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006

BD Projekt Strona 1 z 64 Warszawa 2006 L.p. łacińska polska Acer pseudoplatanus klon jawor 22 7 8 3 Ac.pseud. 35 korona nieforemna; pochylenie lekkie; czopy 2 Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 2+2+ 4 3 Fraxinus 4 Fraxinus 8 7 3 Crat. mon.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Część graficzna: - Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem (Plan sytuacyjny w skali 1:500);

Część graficzna: - Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem (Plan sytuacyjny w skali 1:500); ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A B C D Dane ogólne: 1. Cel i zakres opracowania; 2. Formalno-prawna podstawa opracowania; Część opisowa: 3. Opis inwentaryzowanej zieleni. 4. Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA DLA PARKU WIEJSKIEGO NA TERENIE OSJAKOWSKIEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO Część II: Ekspertyza dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PARK LUDOWY W LUBLINIE Wykonawca: EMSIDE MACIEJ KOLENDOWICZ ul. Pułku Baszta 4 lok. 9 02-649 Warszawa CERTUS JUSTYNA KOLENDOWICZ ul. Janowskiego 13 lok. 48 02-784 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji p.n.: "Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59 21 ROŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA DRZEWOSTANU Pod względem bogactwa gatunkowego, park w Janczewie jest stosunkowo ubogi, na opracowywanym terenie zarejestrowano występowanie zaledwie 18 taksonów drzew liściastych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański

1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański NR GATUNEK OBWÓD WYS. KORONA UWAGI /CM/ /M/ /M/ 1 2 3 4 5 6 1. Fraxinus excelsior- jesion wyniosły 38,44,33, 35 8 6 2. Fraxinus pennsylvanica- jesion pensylwański 20,30 5 4 3. Fraxinus pennsylvanica- jesion

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLNO WYKONWCZY MODERNIZCJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIST RUD ŚLĄSK 41 709 RUD ŚLĄSK plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTK PROJEKTOW : BOB BIURO ORGNIZCJI BUDOWNICTW inŝ. Piotr

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 2 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM mgr inż. Ryszard Kowalski 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 R Y S Z A R D K O W A L S K I I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I z PLANEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką dla zadania: PRZEBUDOWA ULICY NOWOHUCKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ

Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką dla zadania: PRZEBUDOWA ULICY NOWOHUCKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką dla zadania: PRZEBUDOWA ULICY NOWOHUCKIEJ W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWEJ Zawartość opracowania: 1. karta tytułowa 2. opis techniczny 3. tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA * INŻYNIERIA PLANOWANIE * GEODEZJA * GEOLOGIA KARTOGRAFIA

ARCHITEKTURA * INŻYNIERIA PLANOWANIE * GEODEZJA * GEOLOGIA KARTOGRAFIA TEMAT: BUDOWA AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ETAP II ODCINEK DO GRANICY Z DZIELNICĄ URSYNÓW PROJEKT BUDOWLANY ETAP II Dzielnica Mokotów Obręb:0414 działka 16/1,16/2,20/2,21/2,25/2,26/1,28,29 Obręb:0415

Bardziej szczegółowo