Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny 2. Tabelaryczne zestawienie istniejącego materiału roślinnego (Tab. Nr 1-2) 3. Preliminarz opłat za usuwanie drzew i krzewów (Tab. Nr 3-11) 4. Dokumentacja fotograficzna 5. Sytuacja w skali 1:500 (mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu wraz z istniejącym materiałem roślinnym). Podstawa opracowania: 1. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: Wizja lokalna w terenie. 3. Zlecenie inwestora 1

2 1 Opis techniczny Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni obejmująca obszar działek nr 49/4, 50/4 obręb 98,, oraz preliminarz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Obszar ten w znacznej części stanowi wiekowy sad, pozostały fragment porośnięty jest drzewami i krzewami, wśród których występują celowe nasadzenia młodych drzew. Cały teren jest mocno zachwaszczony, porośnięty wieloletnią roślinnością trawiastą, jeżyną fałdowaną i pozostałościami krzewów owocowych. W celu łatwiejszego zobrazowania sytuacji przedmiotowy teren został podzielony na dwie części: I CZĘŚĆ obszar działki nr 50/4 to naturalne zadrzewienie i zakrzewienie oraz kilkanaście egzemplarzy celowych nasadzeń. Występująca roślinność reprezentowana jest przez następujące gatunki: drzew liściastych tj.: brzoza śliwa tarnina czeremcha dąb czerwony głóg jednoszyjkowy klon zwyczajny klon jesionolistny wierzba iwa wierzba biała kasztanowiec zwyczajny olcha czarna sumak octowiec jarząb turyngski grab pospolity 2

3 krzewów liściastych tj.: dereń biały róża dzika jeżyna fałdowana bez czarny Obszar ten porośnięty jest wysoką roślinnością trawiastą, nawłocią olbrzymią, oraz wrotyczem pospolitym. Drzewa i krzewy przerośnięte są licznymi samosiewami czeremchy zwyczajnej, jeżyny fałdowanej, bzem czarnym jak również starymi, zniszczonymi krzewami owocowymi porzeczki i malin (wzdłuż granicy działki nr 50/4 z działką nr 51). Wzdłuż środkowej części działki nr 50/4 znajdują się celowe, młode nasadzenia brzozy brodawkowatej oraz jarząba turyngskiego Fastigiata w wieku nieprzekraczającym. II CZĘŚĆ obszar działki nr 49/4 to stary sad stanowiący nieużytek, z pojedynczymi samosiewami dębu szypułkowego, jesiona wyniosłego, śliwy tarniny, bzu czarnego, czeremchy zwyczajnej oraz derenia białego. Drzewa owocowe, nasadzone rzędowo są stare, zniekształcone, posiadają liczne uszkodzenia, ubytki, wyłamania oraz zrakowacenia. Wiele egzemplarzy jest powalonych, zamierających, część zachowała się jedynie w formie szczątkowej. W międzyrzędach pod koronami drzew owocowych (często tuż przy ich pniach) oraz w granicy działki rosną pojedyncze egzemplarze samosiewów drzew ozdobnych (dąb szypułkowy, jesion wyniosły, wierzba iwa) oraz krzewów (bez czarny, róża dzika, dereń biały). Egzemplarze te są w większości zagłuszane przez drzewa owocowe, przez to zdeformowane, ze słabo wykształconymi koronami. Stan fitosanitarny zinwentaryzowanej roślinności jest zróżnicowany. Większość drzew rośnie w zagęszczeniu, stąd ich korony są jednostronne, zdeformowane, pnie pochylone, z licznymi odrostami pniowymi i korzeniowymi. W dolnych partiach koron drzew widoczny drobny susz (np. brzozy brodawkowatej). Młode nasadzenia drzew rozmieszczone rzędowo są w stanie dobrym. 3

4 Łącznie zinwentaryzowano 216 sztuk drzew i krzewów. Zgodnie z ustaleniami zamawiającego, sad wraz z towarzyszącą mu zielenią nie został opracowany szczegółowo. W dalszej części opracowania (tab. Nr 2), do celów kosztorysowych podana została jedynie szacunkowa ilość drzew owocowych tj 643 sztuki. Na planie sytuacyjno wysokościowym, w skali 1:500 przedstawiono usytuowanie istniejących egzemplarzy nadając im kolejne numery (1-216) oraz symbole literowe (A - B dla grup samosiewów). Szczegółowy opis stanu fitosanitarnego roślinności zawiera Tabela Nr 1 wraz z następującymi parametrami: numerem na planie określeniem gatunku drzewa / krzewu podaniem obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu określeniem wysokości i szerokości korony drzewa [m] określeniem powierzchni krzewu [m²] Z uwagi na rozległy teren oraz brak geodezyjnego naniesienia, lokalizacja zinwentaryzowanych drzew i krzewów jest obarczona błędem. Na tym etapie opracowania nie ma to większego znaczenia, gdyż celem niniejszej inwentaryzacji jest zobrazowanie rodzaju i charakteru występującej roślinności oraz przybliżenie wysokości kosztów finansowych z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów. 4

5 2 Tabelaryczne zestawienie istniejącego materiału roślinnego Tab. Nr 1 I CZĘŚĆ L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 1 Betula pendula Brzoza 2 Betula pendula Brzoza 3 Prunus padus Czeremcha 4 Prunus padus Czeremcha 5 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Pień łukowato wygięty u podstawy; rozwidlenie na wysokości 50cm; dolne gałęzie skrócone Pień drzewa łukowato wygięty na wysokości 200cm 22, Pień o obwodzie 22cm łukowato wygięty; początkowy odcinek całkowicie leży na podłożu; drzewo podrośnięte jeżyną fałdowaną; egzemplarz w wieku poniżej 6 5m 2 Forma krzewiasta; system korzeniowy częściowo odsłonięty ,5 Korona jednostronna; drzewo zagłuszane przez czeremchę zwyczajną o nr inwent.3 6 Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Pień lekko pochylony; liczne odrosty pniowe 8 Prunus padus Czeremcha ,5 Liczne odrosty pniowe 9 Prunus padus Czeremcha ,5 2,5m² Forma krzewiasta; system korzeniowy częściowo odsłonięty 10 Prunus padus Czeremcha 18,24,16, 29 5,5 2m² Forma krzewiasta; system korzeniowy częściowo odsłonięty 11 Cornus alba Dereń biały - 3 8m² Przerośnięty trawą i jeżyną fałdowaną 12 Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta; egzemplarz lekko pochylony 13 Prunus padus Czeremcha m 2 Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym 14 Quercus rubra Dąb czerwony ,5 5 Rozwidlenie pnia na wysokości 30cm; podrośnięty samosiewami czeremchy zwyczajnej 15 Prunus padus Czeremcha 16 Corylus avellana Leszczyna pospolita ,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; rośnie pod okapem dębu czerwonego - 3 4m² 5

6 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 17 Prunus padus Czeremcha 18 Prunus padus Czeremcha 19 Prunus padus Czeremcha 20 Prunus padus Czeremcha 21 Prunus padus Czeremcha 22 Betula pendula Brzoza 23 Betula pendula Brzoza 24 Betula pendula Brzoza 25 Betula pendula Brzoza 26 Betula pendula Brzoza 27 Betula pendula Brzoza 28 Betula pendula Brzoza 29 Prunus padus Czeremcha 30 Betula pendula Brzoza 31 Betula pendula Brzoza 32 Betula pendula Brzoza 33 Betula pendula Brzoza ,5 3m² Forma krzewiasta ,5 2 Rozwidlenie pnia na wysokości cm; liczne samosiewy u podstawy 4,5 4m² Forma krzewiasta; liczne drobne odrosty korzeniowe i samosiewy u podstawy pnia ,5 2 Rozwidlenie u podstawy pnia oraz odrosty korzeniowe; uszkodzone pojedyncze gałęzie; egzemplarz w wieku poniżej 46+11, Na wysokości 50cm od podstawy konar o grubości 11cm łukowato wygięty, sięgający do podłoża Korona jednostronna Pień drzewa wygięty; korona rachityczna, wysoko podniesiona ,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; podrośnięty czeremchą zwyczajną o obwodzie pnia 7cm Korona w dolnej partii jednostronna Pień drzewa lekko wygięty u podstawy; korona w dolnej partii jednostronna Egzemplarz rachityczny; w wieku poniżej 8, 5 2 1,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; częściowo pozbawione kory, z widocznym drewnem; liczne odrosty Korona jednostronna Korona w dolnej partii jednostronna Korona w dolnej partii jednostronna 6

7 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 34 Betula pendula Brzoza 35 Betula pendula Brzoza ,5 Pień w górnej partii przeplata się z pniem drzewa o nr inwent Korona wysoko podniesiona; przeplata się z koroną drzewa o nr inwent ,5 Korona jednostronna, w dolnych partiach widoczny susz Korona jednostronna; drzewo podrośnięte czeremchą zwyczajną ,5 Korona w dolnej partii jednostronna 36 Betula pendula Brzoza 37 Betula pendula Brzoza 38 Betula pendula Brzoza 39 Betula pendula Brzoza ,5 Korona w dolnej partii jednostronna 40 Betula pendula Brzoza Pień drzewa pochylony; korona jednostronna 41 Betula pendula Brzoza Korona w dolnej partii jednostronna 42 Betula pendula Brzoza ,5 Korona w dolnej partii jednostronna 43 Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Pień drzewa odchylony od pionu; korona jednostronna 46 Betula pendula Brzoza Na wysokości 30cm od podstawy pnia wyłamany konar 47 Betula pendula Brzoza Korona w dolnej partii jednostronna 48 Betula pendula Brzoza Korona w dolnej partii jednostronna 49 Salix caprea Wierzba iwa Rozwidlenie pnia na wysokości 110cm; liczne galasy na gałęziach bocznych 50 Betula pendula Brzoza 51 Sorbus Jarząb thuringiaca turyngski 52 Sorbus thuringiaca 53 Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Jarząb turyngski 13 1,5 3,5 Egzemplarz w wieku poniżej 12 3,5 0,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 11 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 10 3,5 0,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 7

8 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 54 Salix caprea Wierzba iwa 31+52, Prunus padus Czeremcha 56 Prunus padus Czeremcha , 15, ,5 Rozwidlenie pnia u podstawy, na wysokości 60cm i 70cm; pień drzewa pochylony. 6 5,5m² Forma krzewiasta podrośnięta samosiewami 7 5m² Forma krzewiasta podrośnięta samosiewami 57 Prunus spinosa Śliwa tarnina ,5 Rozwidlenie pnia na wysokości 40cm 58 Corylus Leszczyna - 3 4m² avellana pospolita 59 Prunus padus Czeremcha - 3 6m² Forma krzewiasta 60 Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski 10 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 61 Prunus padus Czeremcha 62 Sorbus Jarząb thuringiaca turyngski 63 Corylus avellana Leszczyna pospolita 64 Sorbus Jarząb thuringiaca turyngski 65 Prunus padus Czeremcha 66 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 67 Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta 10 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej - 2 2m² Krzew w wieku poniżej 11 3,5 0,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5m² Forma krzewiasta; egzemplarz pochylony jednostronny; rozwidlenie u podstawy, liczne odrosty 14, Egzemplarz w wieku poniżej ,5 Pień drzewa pochylony; rozwidlenie u podstawy, odrosty korzeniowe; korona jednostronna Grupa składająca się z (wszystkie egzemplarze z grupy podrośnięte samosiewami czeremchy): a Prunus padus Czeremcha b Sambucus nigra c Prunus padus Egzemplarz w wieku poniżej ; pień o obwodzie 22cm mocno 3,5m² pochylony Bez czarny (bez Egzemplarz zamierający czarny 8 1,5 m²) Egzemplarz w wieku poniżej Czeremcha 8

9 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI d Rhus typhina Sumak 26 Egzemplarz zamierający octowiec e Prunus padus Czeremcha 24 Egzemplarz w wieku poniżej f Rhus typhina Sumak 30,37 Egzemplarz zamierający octowiec 69 a Prunus padus Czeremcha Egzemplarz w wieku poniżej b Salix caprea Wierzba iwa Pień drzewa lekko odchylony od pionu 70 Grupa składająca się z: a Rhus typhina Sumak 32 6 Egzemplarz zamierający octowiec b Prunus padus Czeremcha Egzemplarz w wieku poniżej ; 5m² liczne odrosty korzeniowe c Prunus padus Czeremcha Egzemplarz w wieku poniżej ; liczne odrosty korzeniowe 71 Rhus typhina Sumak octowiec Egzemplarz zamierający; podłużne pęknięcie pnia 72 Rhus typhina Sumak octowiec na wys cm ,5 Egzemplarz zamierający; lekko pochylony; podłużne pęknięcie pnia na wys.50cm 73 Rhus typhina Sumak ,5 Egzemplarz zamierający octowiec 74 Rhus typhina Sumak octowiec Egzemplarz zamierający; pień zdeformowany 75 Sambucus nigra Bez czarny - 3,5 2m² Egzemplarz stary, częściowo zamierający 76 Grupa składająca się z (wszystkie egzemplarze z grupy podrośnięte samosiewami czeremchy): a Prunus padus b Rhus typhina c Sambucus nigra d Betula pendula 77 Prunus padus Czeremcha Czeremcha Forma krzewiasta Sumak ,5m² Egzemplarz zamierający octowiec (bez Bez czarny 3 czarny 1m²) Brzoza Rozwidlenie u podstawy pnia ,5m² Forma krzewiasta; rozwidlenie pnia na wysokości 20cm; pojedyncze odrosty korzeniowe 78 Rhus typhina Sumak ,5 Egzemplarz zamierający octowiec 79 Alnus glutinosa Olcha czarna Korona drzewa wysoko podniesiona; widoczny susz w jej dolnej partii 9

10 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 80 Betula pendula Brzoza Pień drzewa łukowato wygięty A Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej do 4 35m² w wieku poniżej 81 Betula pendula Brzoza Pień drzewa łukowato wygięty; korona w dolnej partii jednostronna 82 Betula pendula Brzoza ,5 Pień drzewa lekko pochylony i wygięty u podstawy; korona 83 Prunus padus Czeremcha 84 Rhus typhina Sumak octowiec 85 Prunus padus Czeremcha 86 Prunus padus Czeremcha 87 Prunus padus Czeremcha 88 Prunus padus Czeremcha 89 Prunus padus Czeremcha jednostronna ,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 30cm Egzemplarz zamierający ,5 2,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 30cm Rozwidlenie pnia na wysokości 40cm 24+12,10 5 3m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 10cm Rozwidlenie pnia u podstawy i na wysokości 100cm; liczne odrosty korzeniowe; podłużny ubytek wgłębny z widocznym drewnem na odcinku od podstawy pnia do wysokości 30cm B Rząd samosiewów klonu zwyczajnego do 3 15m² na odcinku 10m 90 Alnus glutinosa Olcha czarna 14 3,5 2 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym 91 Acer platanoides Klon zwyczajny Rozwidlenie pnia na wysokości 30,40 i 60cm 92 Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski 12 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 93 Corylus avellana 94 Sorbus thuringiaca Leszczyna pospolita Jarząb turyngski - 3 3m² Krzew w wieku poniżej 10 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 10

11 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 95 Sorbus thuringiaca 96 Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Jarząb turyngski 97 Betula pendula Brzoza 98 Betula pendula Brzoza 99 Betula pendula Brzoza 100 Acer negundo Klon jesionolistny 101 a Prunus padus Czeremcha b Rhus typhina Sumak octowiec 102 Betula pendula Brzoza 103 Betula pendula Brzoza 104 Betula pendula Brzoza 105 Betula pendula Brzoza 106 Betula pendula Brzoza 107 Betula pendula Brzoza 108 Betula pendula Brzoza 109 Betula pendula Brzoza 110 Betula pendula Brzoza 111 Betula pendula Brzoza 112 Prunus padus Czeremcha 113 Prunus padus Czeremcha 114 Salix alba Wierzba biała ,5 0,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 10 3,5 0,4 Nowe nasadzenie w wieku poniżej 13,5 5 1,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej Rozwidlenie pnia na wysokości 20cm - 3 2m² Forma krzewiasta - Egzemplarz zamierający ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej ; na wys.150cm ubytek wgłębny z widocznym drewnem ,5 Nowe nasadzenie w wieku poniżej Nowe nasadzenie w wieku poniżej m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej m² Forma krzewiasta m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 11

12 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 115 Prunus padus Czeremcha 116 Prunus padus Czeremcha 117 Betula pendula Brzoza 118 Prunus padus Czeremcha 119 Prunus padus Czeremcha 120 Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta 5 3m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym 5 4m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 5 3,5m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 5 4m² Forma krzewiasta 121 Prunus padus Czeremcha ,5 4 Odrosty korzeniowe 122 Sambucus nigra Bez czarny - 3 4m² Egzemplarz stary, pozbawiony kory, częściowo suchy 123 Prunus padus Czeremcha , 7 4m² Forma krzewiasta Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta 126 Prunus padus Czeremcha 127 Betula pendula Brzoza 128 Betula pendula Brzoza 129 Betula pendula Brzoza 130 Prunus padus Czeremcha 131 Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta ,5 Egzemplarz w wieku poniżej Pień o obwodzie 30cm ucięty na wysokości 160cm; rozwidlenie u podstawy pnia , 10, Egzemplarz w wieku poniżej 4 2m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym 6,5 3m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym 12

13 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 132 Betula pendula Brzoza 133 Prunus padus Czeremcha 134 Prunus padus Czeremcha 135 Prunus padus Czeremcha ,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ,5 2,5m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej ,5 2,5m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 3,5 2,5m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 136 Corylus Leszczyna - 7 6m² avellana pospolita 137 Rosa canina Róża dzika - 3 5m² Egzemplarz stary; mocno pochylony 138 Prunus padus Czeremcha m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 139 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 140 Betula pendula Brzoza 141 Prunus padus Czeremcha 142 Prunus padus Czeremcha 143 Betula pendula Brzoza 144 Betula pendula Brzoza 145 Prunus padus Czeremcha 146 Prunus padus Czeremcha ,5 4 Pień pochylony Pień drzewa wygięty w dolnej części m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym Rozwidlenie na wysokości 30cm; liczne odrosty Prunus padus Czeremcha 148 Salix caprea Wierzba iwa Betula pendula Brzoza 150 Betula pendula Brzoza 25, m² Forma krzewiasta 6 5m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 10 7 Rozwidlenie u podstawy pnia oraz na wysokości 20 i 100cm Pień o obwodzie 54cm mocno pochylony 32, Pień o obwodzie 16cm ucięty na wysokości 140cm 13

14 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 151 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 152 Betula pendula Brzoza 153 Betula pendula Brzoza 154 Betula pendula Brzoza 155 Prunus padus Czeremcha 156 Betula pendula Brzoza Pień drzewa pochylony; zagłuszany przez brzozy brodawkowate; podłużny ubytek wgłębny kory z widocznym drewnem na wysokości od 30cm do 60cm ,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 20cm i 30cm; podłużne ubytki wgłębne pnia z widocznym drewnem na odcinku od 40 do 70cm, ubytki kory Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; w dolnej partii korona sucha i jednostronna ,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; odrost korzeniowy z uciętego starego pnia Carpinus Grab pospolity betulus 158 Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha Salix alba Wierzba biała Betula pendula Brzoza 164 Prunus padus Czeremcha 165 Prunus padus Czeremcha 6 4m² Forma krzewiasta Pień drzewa pochylony; pod okapem wierzby; korona jednostronna 8 4 Egzemplarz w wieku poniżej ; rozwidlenie pnia na wysokości 30cm 10 6 Egzemplarz w wieku poniżej ; rozwidlenie pnia u podstawy 8 6m² Forma krzewiasta m² Forma krzewiasta; wyłamania w koronie; ubytek wgłębny pnia 8 5m² Forma krzewiasta 7 4m² Forma krzewiasta 14

15 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 166 Prunus padus Czeremcha 167 Prunus padus Czeremcha 168 Betula pendula Brzoza 169 Betula pendula Brzoza 170 Betula pendula Brzoza 171 Prunus padus Czeremcha 172 Prunus padus Czeremcha 173 Prunus padus Czeremcha 174 Betula pendula Brzoza 175 Prunus padus Czeremcha 176 Betula pendula Brzoza 177 Betula pendula Brzoza 178 Prunus padus Czeremcha 179 Prunus padus Czeremcha 180 Betula pendula Brzoza ,20,23, 14,12, a 181 Salix alba Wierzba biała m² Forma krzewiasta; podłużny ubytek wgłębny pnia na odcinku 20cm 6 3 Egzemplarze w wieku poniżej ; forma wielopniowa Pień drzewa pochylony; odrosty korzeniowe m² Forma krzewiasta - 3 2m² Forma krzewiasta Rosa canina Róża dzika - 3 2,5m² 182 Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej w wieku poniżej 183 Prunus padus Czeremcha ,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; pień drzewa lekko pochylony, rozwidlenie u podstawy; pnie przeplatają się ze sobą Pień drzewa pochylony, wygięty u podstawy - 4 3m² Forma krzewiasta Egzemplarz w wieku poniżej ; rozwidlenie pnia na wysokości 30cm Egzemplarz w wieku poniżej ; rozwidlenie pnia u podstawy ,5 4 Forma wielopniowa ,5 1,5m² Forma krzewiasta Pień zdeformowany u podstawy; egzemplarz podrośnięty różą dziką o nr inwent.180a 7 6 Egzemplarz wielopniowy; rozwidlenie pnia na wysokości 40cm; podrośnięty czeremchą zwyczajną do 3 5m² 7 4m² Forma krzewiasta 15

16 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 184 Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej w wieku poniżej. 185 Prunus padus Czeremcha Salix alba Wierzba biała Salix alba Wierzba biała Salix alba Wierzba biała m² 189 Salix caprea Wierzba iwa Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza 192 Betula pendula Brzoza 193 Prunus padus Czeremcha 194 Betula pendula Brzoza 195 Prunus padus Czeremcha 196 Prunus padus Czeremcha 7 4,5m² Forma krzewiasta; podłużne ubytki na pniu na odcinku od podstawy do wysokości 50cm; odrosty korzeniowe 8 6 Forma wielopniowa; rozwidlenie pnia na wysokości 50cm; liczne wyłamania i uszkodzenia w koronie; pnie porośnięte mchem; podrośnięty czeremchą zwyczajną 8 6 Egzemplarz w wieku poniżej ; pochylony; rozwidlenie pnia na wysokości 40 i 80cm 8 5 Forma wielopniowa, pochylona; widoczne suche pędy i narosty huby Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 30cm Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; rozwidlenie pnia na wysokości 20cm 17+26, 6 4m 2 Forma krzewiasta Pień drzewa lekko pochylony - 5 3,5m² Forma krzewiasta - 6 4m² Forma krzewiasta; drobne wyłamania w koronie; odchodząca kora; ubytek wgłębny na jednym z pni na odcinku od podstawy do wysokości 100cm 197 Prunus padus Czeremcha - 2 4m² 2 sztuki w formie krzewiastej, w wieku poniżej 198 Sambucus nigra Bez czarny - 3 3m² Egzemplarz stary, zamierający; ubytki kory 199 Prunus spinosa Śliwa tarnina Sambucus nigra Bez czarny - 3 4m² Egzemplarz stary z licznym suszem 201 Prunus padus Czeremcha - 3 4m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej ; łuszcząca kora 202 Prunus padus Czeremcha - 2,5 2m² Forma krzewiasta; w wieku poniżej 16

17 L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m] / POW. KRZEWU [m²] UWAGI 203 Prunus padus Czeremcha 204 Prunus padus Czeremcha 205 Prunus padus Czeremcha , , ,5m² Forma krzewiasta 6 4,5m² Forma krzewiasta 4,5 3m² Forma krzewiasta; w wieku nie przekraczającym 206 Prunus padus Czeremcha ,5 Pień drzewa uszkodzony na całej długości, odchodząca kora; ubytki i wyłamania pędów w najniższych częściach korony Forma wielopniowa 207 Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha ,5 Egzemplarz w wieku nie przekraczającym 209 Sambucus nigra Bez czarny - 2,5 3m² Ubytki kory, posusz; przerasta fragment siatki ogrodzeniowej 210 Quercus robur Dąb W górnej części pień drzewa szypułkowy pochylony 211 Salix caprea Wierzba iwa Rozwidlenie pnia na wysokości 110cm 212 Salix caprea Wierzba iwa - 5 5m² Forma krzewiasta, pochylona; ubytek wgłębny na jednym z głównych konarów 213 Quercus robur Dąb szypułkowy Pień drzewa pochylony; egzemplarz zagłuszany przez drzewa owocowe 214 Quercus robur Dąb szypułkowy Egzemplarz zagłuszany przez drzewa owocowe 215 Quercus robur Dąb szypułkowy Pień drzewa pochylony; egzemplarz zagłuszany przez drzewa owocowe 216 Cornus alba Dereń biały - 3 4m² 17

18 Tab. Nr 2 II CZĘŚĆ W obrębie sadu zlokalizowano 29 sztuk samosiewów drzew i krzewów, które nie zostały naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym ze względu na brak geodezyjnych punktów odniesienia. Ich spis przedstawiono w tabeli poniżej. Jedynie kilka egzemplarzy (usytuowanych głównie na granicy działki), uwzględniono w tabeli nr 1 wraz z naniesieniem na planie. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m]/ POW. KRZEWU [m²] UWAGI Quercus robur Dąb szypułkowy ,5 Egzemplarz całkowicie zagłuszany przez drzewo owocowe; pień lekko pochylony, bardzo słabo wykształcona korona Prunus spinosa Śliwa tarnina Rozwidlenie pnia na wysokości 80cm; egzemplarz zagłuszany przez drzewo owocowe Quercus robur Quercus robur Fraxinus excelsior Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy Jesion wyniosły ,5 Korona jednostronna; egzemplarz zagłuszany przez drzewo owocowe Korona jednostronna; egzemplarz zagłuszany przez drzewo owocowe Korona jednostronna; egzemplarz zagłuszany przez drzewo owocowe; w wieku poniżej Prunus spinosa Śliwa tarnina ,5 Rozwidlenie pnia na wysokości 80cm Cornus alba Dereń biały m² Prunus spinosa Śliwa tarnina ,5 3 Quercus robur Prunus padus Dąb szypułkowy Czeremcha ,5 1,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; rozwidlenie pnia u podstawy 18, Egzemplarz w wieku nie przekraczającym ; pień drzewa odchylony od pionu; korona jednostronna Prunus padus Czeremcha Pień drzewa odchylony od pionu z rozwidleniem u podstawy; odrosty korzeniowe; korona jednostronna Prunus spinosa Śliwa tarnina ,5 Egzemplarz w wieku poniżej ; pień drzewa pochylony Quercus robur Dąb ,5 szypułkowy Sambucus nigra Bez czarny - 5 4m² Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny m² Corylus Leszczyna - 6 5m² avellana pospolita Sambucus nigra Bez czarny - 5 6m² Liczne uszkodzenia i wypróchnienia, pozbawiony kory 18

19 NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm [m] ŚREDNICA KORONY DZEWA[m]/ POW. KRZEWU [m²] UWAGI Rosa canina Róża dzika - 4 3m² Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 5 3m² Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 5 3m² Przerasta drzewo owocowe Prunus padus Czeremcha ,5 Rozwidlenie u podstawy pnia; przerasta drzewo owocowe. Prunus padus Czeremcha ,5 Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 5 5m² Egzemplarz stary, częściowo pozbawiony kory; przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 7 2m² Egzemplarz zdeformowany; przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 3,5 3m² Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny - 5 2m² Przerasta drzewo owocowe Prunus padus Czeremcha - 3,5 1,5m² Forma krzewiasta Cornus alba Dereń biały - 4 5m² Przerasta drzewo owocowe Sambucus nigra Bez czarny m² Pojedyncze egzemplarze na całej powierzchni sadu 19

20 3 Preliminarz opłat za usuwanie drzew i krzewów Na zlecenie inwestora, w poniższych tabelach, sporządzono preliminarz opłat za usunięcie roślinności z przedmiotowego terenu. Preliminarz dla I części: Tab. Nr 3 BEZ DECYZJI - DRZEWA I KRZEWY W WIEKU NIEPRZEKRACZAJĄCYM 10 LAT L.p. Nr inwent. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm/ POWIERZCHNIA [m²] 1 3 Prunus padus Czeremcha 22, Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha 8, Betula pendula Brzoza Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Corylus avellana Leszczyna pospolita 2m² Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 14, a Prunus padus Czeremcha c Prunus padus Czeremcha e Prunus padus Czeremcha a Prunus padus Czeremcha 14 20

21 BEZ DECYZJI - DRZEWA I KRZEWY W WIEKU NIEPRZEKRACZAJĄCYM 10 LAT L.p. Nr inwent. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm/ POWIERZCHNIA [m²] 21 70b Prunus padus Czeremcha c Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha 24+12, Prunus padus Czeremcha Alnus glutinosa Olcha czarna Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Corylus avellana Leszczyna pospolita 3m² Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Sorbus thuringiaca Jarząb turyngski Betula pendula Brzoza 13, Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha Salix alba Wierzba biała Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza ,10, Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha

22 BEZ DECYZJI - DRZEWA I KRZEWY W WIEKU NIEPRZEKRACZAJĄCYM 10 LAT L.p. Nr inwent. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm/ POWIERZCHNIA [m²] Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha 20,20,23,14,12, Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej w wieku poniżej 5m² Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej w wieku poniżej 4m² Salix alba Wierzba biała Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha 4m² Prunus padus Czeremcha 4m² Prunus padus Czeremcha 2m² Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha A Grupa samosiewów czeremchy zwyczajnej w wieku poniżej 35m² 82 B Rząd samosiewów klonu zwyczajnego na odcinku 10m 15m² 22

23 Tab. Nr 4 Z DECYZJĄ BEZ OPŁAT - Z UWAGI NA STAN FITOSANITARNY L.p. Nr inwent. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm / POWIERZCHNIA [m²] 1 24 Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza b Sambucus nigra Bez czarny d Rhus typhina Sumak octowiec f Rhus typhina Sumak octowiec 30, a Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Sambucus nigra Bez czarny 2m² 12 76b Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Rhus typhina Sumak octowiec Prunus padus Czeremcha b Rhus typhina Sumak octowiec 2m² Sambucus nigra Bez czarny 4m² Rosa canina Róża dzika 5m² Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Prunus padus Czeremcha Salix alba Wierzba biała Salix alba Wierzba biała Sambucus nigra Bez czarny 3m² Sambucus nigra Bez czarny 4m² Prunus padus Czeremcha Sambucus nigra Bez czarny 3m² Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy Quercus robur Dąb szypułkowy 35 23

24 Tab. Nr 5 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY ODROCZONEJ NA OKRES 3 LAT - W ZAMIAN ZA NASADZENIA ZAMIENNE (DRZEWA Z I GRUPY TABELI OPŁAT ORAZ KRZEWY) L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY -NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] 1 4 Prunus padus Czeremcha 5m² 236, , Prunus padus Czeremcha 2,5m² 236,60 591, Prunus padus Czeremcha 2m² 236,60 473, Cornus alba Dereń biały 8m² 236, , Prunus padus Czeremcha 3m² 236,60 709, Corylus avellana Leszczyna 4m² 236,60 946,40 pospolita 7 17 Prunus padus Czeremcha 3m² 236,60 709, Prunus padus Czeremcha 4m² 236,60 946, Salix caprea Wierzba iwa 83 12,80 2, , ,80 2, , Salix caprea Wierzba iwa 31 12,80 1,51 599, ,80 2, , ,80 1,51 521, ,80 1,00 243, Prunus padus Czeremcha 5,5m² 236, , Prunus padus Czeremcha 5m² 236, , Corylus avellana Leszczyna 4m² 236,60 946,40 pospolita Prunus padus Czeremcha 6 m² 236, , Prunus padus Czeremcha 4m² 236,60 946, Prunus padus Czeremcha 2,5m² 236,60 591, b bsalix caprea Wierzba iwa 61 12,80 2, ,50 24

25 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY ODROCZONEJ NA OKRES 3 LAT - W ZAMIAN ZA NASADZENIA ZAMIENNE (DRZEWA Z I GRUPY TABELI OPŁAT ORAZ KRZEWY) L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY -NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] 18 76a Prunus padus Czeremcha 2,5m² 236,60 591, c Sambucus nigra Bez czarny 1m² 236,60 236, Prunus padus Czeremcha 2,5m² 236,60 591, Alnus glutinosa Olcha czarna 83 12,80 2, , Acer negundo Klon jesionolistny 30 12,80 1,51 579, ,80 1,51 947, a Prunus padus Czeremcha 2m² 236,60 473, Prunus padus Czeremcha 5m² 236, , Prunus padus Czeremcha 5m² 236, , Prunus padus Czeremcha 4m² 236,6 946, Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha Corylus avellana Leszczyna pospolita Prunus padus Czeremcha 4m² 236,60 946,40 3m² 236,60 709,80 5m² 236, ,00 5m² 236, ,00 6m² 236, ,60 5m² 236, , Prunus padus Czeremcha 4m² 236,60 946, Prunus padus Czeremcha 6m² 236, , Salix alba Wierzba biała 6m² 236, , Prunus padus Czeremcha Prunus padus Czeremcha 5m² 236, ,00 4m² 236,60 946,40 25

26 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY ODROCZONEJ NA OKRES 3 LAT - W ZAMIAN ZA NASADZENIA ZAMIENNE (DRZEWA Z I GRUPY TABELI OPŁAT ORAZ KRZEWY) L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY -NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] Prunus padus Czeremcha 3m² 236,60 709, Prunus padus Czeremcha 2m² 236,60 473, Prunus padus Czeremcha 2m² 236,60 473, Prunus padus Czeremcha 3m² 236,60 709, Prunus padus Czeremcha 1,5m² 236,60 354, a Rosa canina Róża dzika 2,5m² 236,60 591, Salix alba Wierzba biała 41 12,80 1,51 792, ,80 1,51 676, ,80 1,00 281, ,80 2, , ,80 1,00 268, ,80 1,00 256, ,80 1,00 294, ,80 1,51 541, Prunus padus Czeremcha 4m 2 236,60 946, Salix caprea Wierzba iwa ,80 2, , Prunus padus Czeremcha 4m 2 236,60 946, Prunus padus Czeremcha 3,5m² 236,60 828, Prunus padus Czeremcha 4m² 236,60 946, Prunus padus Czeremcha 3,5m 2 236,60 828, Prunus padus Czeremcha 4,5m 2 236,60 828, Salix caprea Wierzba iwa 50 12,80 1,51 966, ,80 3, , Salix caprea Wierzba iwa 5m² 236, , Cornus alba Dereń biały 4m² 236,60 946,40 RAZEM: 69621,93 26

27 Tab. Nr 6 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY DO UISZCZENIA L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] 1 1 Betula pendula Brzoza 64 34,81 2, , ,81 1, , ,81 2, , Betula pendula Brzoza 3 5 Crataegus Głóg 36 84,67 1, ,66 monogyna jednoszyjkowy 4 6 Prunus padus Czeremcha 29 34,81 1, , Prunus padus Czeremcha 28 34,81 1, , Prunus padus Czeremcha 36 34,81 1, , Quercus rubra Dąb czerwony 27 84,67 1, , Prunus padus Czeremcha 9 21 Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza 48 84,67 1, , ,81 1, , ,81 1,00 626, ,81 1, , ,81 1,00 382, ,81 1, , ,81 1, , ,81 1, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, ,48 27

28 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY DO UISZCZENIA L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza 53 34,81 2, , ,81 2, , ,81 1, , ,81 2, , ,81 1, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 1, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 2, , ,81 1, , ,81 2, , ,81 2, , Betula pendula Brzoza 62 34,81 2, , Prunus spinosa Śliwa tarnina 27 84,67 1, , ,67 1, , Prunus padus Czeremcha 34 76d Betula pendula Brzoza 36 34,81 1, , ,81 1, , ,81 1, , ,81 1,00 348,10 28

29 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY DO UISZCZENIA L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha 58 34,81 2, , ,81 2, , ,81 1, , ,81 1, , ,81 1,00 661, Acer platanoides Klon zwyczajny 32 84,67 1, , ,67 1, , ,67 1, , ,67 1,00 677, Betula pendula Brzoza 67 34,81 2, , Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza Prunus padus Czeremcha Betula pendula Brzoza Betula pendula Brzoza 51 34,81 2, , ,81 1,00 417, ,81 1, , ,81 2, , ,67 1, , ,81 1, , ,81 1, , ,81 1,00 522, ,81 1,00 835, ,81 1, , ,81 2, , ,81 1,00 870, ,81 1,00 696, ,81 2, , ,81 1,00 696, ,81 1, , ,81 1, , ,81 1,00 556, ,81 1,00 417, ,81 1,00 348,10 29

30 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY DO UISZCZENIA L.P NR INWENT. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] Betula pendula Brzoza 54 34,81 2, , Carpinus betulus Grab pospolity 27 84,67 1, , Betula pendula Brzoza 56 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 51 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 58 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 69 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 65 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 57 34,81 2, , Prunus padus Czeremcha 30 34,81 1, , ,81 1,00 765, ,81 1,00 696, ,81 1,00 626, Betula pendula Brzoza 50 34,81 1, , Betula pendula Brzoza 51 34,81 2, , Betula pendula Brzoza 34 34,81 1, , ,81 1,00 382, Prunus spinosa Śliwa tarnina 28 84,67 1, , Prunus padus Czeremcha 44 34,81 1, , ,81 1,00 835, ,81 1,00 800, ,81 1,00 870, Quercus robur Dąb szypułkowy 26 84,67 1, ,14 RAZEM: ,98 30

31 Preliminarz dla II części: Tab. Nr 7 BEZ DECYZJI - DRZEWA ORAZ KRZEWY OWOCOWE Drzewa owocowe (głównie jabłonie) rosnące w sadzie (działka nr 49/4) o łącznej ilości sztuk: ok. 643 Krzewy owocowe rosnące na terenie działki nr 50/4 (maliny, porzeczki) Tab. Nr 8 BEZ DECYZJI - DRZEWA W WIEKU NIEPRZEKRACZAJĄCYM 10 LAT L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm 1 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 13 2 Quercus robur Dąb szypułkowy Prunus padus Czeremcha 18,16 4 Prunus spinosa Śliwa tarnina 14 Tab. Nr 9 Z DECYZJĄ BEZ OPŁAT - Z UWAGI NA STAN FITOSANITARNY L.p. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD PNIA NA 130 cm / POWIERZCHNIA [m²] 1 Sambucus nigra Bez czarny 5m² 2 Sambucus nigra Bez czarny 2m² 31

32 Tab. Nr 10 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY ODROCZONEJ NA OKRES 3 LAT - W ZAMIAN ZA NASADZENIA ZAMIENNE (DRZEWA Z I GRUPY TABELI OPŁAT ORAZ KRZEWY) L.P NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] 1 Cornus alba Dereń biały 6m² 236, ,60 2 Sambucus nigra Bez czarny 4m² 236,60 494,60 3 Sambucus nigra Bez czarny 3m 236,60 709,80 4 Corylus avellana Leszczyna 5m² 236, ,00 pospolita 5 Sambucus nigra Bez czarny 6m² 236, ,60 6 Rosa canina Róża dzika 3m² 236,60 709,80 7 Sambucus nigra Bez czarny 3m² 236,60 709,80 8 Sambucus nigra Bez czarny 3m² 236,60 709,80 9 Sambucus nigra Bez czarny 3m² 236,60 709,80 10 Sambucus nigra Bez czarny 2m² 236,60 473,20 11 Prunus padus Czeremcha 1,5m² 236,60 354,90 12 Cornus alba Dereń biały 5m² 236, ,00 RAZEM: 10076,90 32

33 Tab. Nr 11 Z DECYZJĄ Z NALICZENIEM OPŁATY DO UISZCZENIA L.P NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA OBWÓD [cm]/ POWIE- RZCHNIA [m²] STAWKA JEDNOSTKO- WA ZA 1 cm OBWODU DRZEWA NA WYSOKOŚCI 1,3m / 1m² POW. POKRYTEJ KRZEWAMI WSPOŁCZY- NNIK RÓŻNICU- JĄCY KWOTA [ZŁ] 1 Quercus robur Dąb szypułkowy 32 84,67 1, ,25 2 Prunus spinosa Śliwa tarnina 21 84,67 1, , ,67 1, ,75 3 Quercus robur Dąb szypułkowy 16 84,67 1, ,72 4 Quercus robur Dąb szypułkowy 20 84,67 1, ,40 5 Prunus spinosa Śliwa tarnina 23 84,67 1, , ,67 1, ,07 6 Prunus spinosa Śliwa tarnina 17 84,67 1, , ,67 1, ,72 7 Prunus padus Czeremcha 43 34,81 1, , ,81 1,00 835,44 8 Quercus robur Dąb szypułkowy 22 84,67 1, ,74 9 Prunus padus Czeremcha 10 Prunus padus Czeremcha 45 34,81 1, , ,81 1,00 382, ,81 1, ,65 RAZEM: 27468,08 Usuwanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia r (Dz.U. nr 151 poz z dnia 25 sierpnia 2009 r. z późn. zm), Obwieszczeniem Ministra Środowiska z roku w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 ( Monitor Polski nr 95 poz. 963). 33

34 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, 4 Dokumentacja fotograficzna Drzewa o nr inwentaryzacyjnych: Widok ogólny w kierunku drogi 34

35 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, Rząd brzóz brodawkowatych; widok od strony drogi Drzewo o nr inwentaryzacyjnym nr

36 Nowe nasadzenie z jarząbu turyngskiego ; widok od strony drogi Nowe nasadzenie z brzozy brodawkowatej; widok od strony sadu 36

37 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, Widok ogólny Widok ogólny 37

38 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, Widok ogólny na sad Widok ogólny na sad 38

39 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, Drzewo owocowe z widocznymi ubytkami kory Drzewo owocowe podrośnięte bzem czarnym Widok ogólny 39

40 Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, Drzewo o nr inwentaryzacyjnym 213; zagłuszane przez drzewo owocowe Kraków, kwiecień 2012 Opracowała: Tech. Architektury krajobrazu Renata Regnowska 40

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Zamawiający

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 2 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew Tel./fax (22) 789-64-21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2703W w M. BORYSZEW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego TELEFONY: Prezes 22-846-11-52 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa adres

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo