Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN"

Transkrypt

1 Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, Wrocław kontakt: kom Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej terenu pod budowę ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B 9.5 na osiedlu Stablowice Stare we Wrocławiu. Temat inwestycji: Budowa ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B 9.5 na osiedlu Stablowice Stare we Wrocławiu. Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a, Wrocław Projektowane ulice :, 3KD-L, 6KD-D, Adres: Stabłowice Stare od ul. Starogajowej Obręb Stabłowice, obszar szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej to działki: 1/3,1/4,1/5,1/6,87/2,87/2,2/5, 88/2,70/3,63/2,58/5,32/7,70/10,63/6,58/10,58/7,58/9,58/8, 58/2,58/6,52/1,52/2,63/3, 70/6,52/3,88/5,84/10,84/11,84/12. Stadium: AKTUALIZACJA inwentaryzacji dendrologicznej Branża: szata roślinna widok na ul. 6KD-D widok na ul. 10 KD-W widok na ul. 3 KD-L Autor EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza dokumentacji dr inż. Monika Ziemiańska dendrologicznej: pieczątka i podpis tel. kom Termin wykonania dokumentacji: grudzień 2011 r. EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2. OPIS TERENU 3. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ 4. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW ZINWENTARYZOWANYCH 5. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW 6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY 7. OPRACOWANIE GRAFICZNE RYS. 1. Mapa zasadnicza z naniesioną szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną w skali 1: CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIE W dokumentacji przedstawiono aktualizację szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej terenu objętego planowaną inwestycją, budową ulic na osiedlu Stabłowice stare. Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistością spisu ilościowego oraz jakościowego szaty roślinnej na działek oraz ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewów i ich wieku (do 10 lat). Wyniki inwentaryzacji przedstawione są w ujęciu tabelarycznym oraz graficznym, na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500. Zakres terenu oraz warunki realizacji zadania zostały określone w umowie nr NZU/ /ul. Starogajowa/11 zawartej r. we Wrocławiu pomiędzy EVERGREEN Moniką Ziemiańską a Gminą Wrocław Zarządem Inwestycji Miejskich we Wrocławiu. 2. OPIS TERENU Inwentaryzowany teren na dzisiaj częściowo zagospodarowany (trwające budowy, trafostacja, drogi robocze) charakteryzuje się roślinnością która urosła w wyniku sukcesji naturalnej. Duży udział w zinwentaryzowanych drzewach i krzewach stanowią: dęby szypułkowe (ok. 20-letnie i pojedyncze jednostki starsze) brzozy brodawkowate (mające średnio ok lat i pojedyncze okazy starsze). W czasie prac inwentaryzacyjnych w obrębie wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów nie rozpoznano śladów bytowania (występowania) gatunków prawnie chronionych (rośliny, grzyby, zwierzęta). Prace w trwały od do r. 3. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ Aktualizację szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wykonywano w grudniu 2011 roku. Stan roślin bezlistny. W wyniku prac inwentaryzacyjnych rozpoznano i oznaczono EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

3 (zidentyfikowano) ok. 300 jednostek roślinnych, drzew i tym grup, wśród których oznaczono ok. 20 gatunków botanicznych. Dokumentacja zawiera: 1. Alfabetyczny spis botanicznych nazw zinwentaryzowanych gatunków roślin, w którym podano botaniczną nazwę polską oraz naukową, łacińską. 2. Wykaz zinwentaryzowanych roślin, w którym podano: liczbę porządkową zgodną z nr na planszy graficznej, (zarówno ogólnej jak i szczegółowej) botaniczną nazwę polską; orientacyjną rośliny w, orientacyjną rozpiętość drzewa w okres częściowo bezlistny obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm, powierzchnie, uwagi dotyczące stanu sanitarnego, formy, wieku. 3. Na planszach graficznych naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji, uwzględniając zasięg koron i nr wg wykazu. oznaczenia graficzne: istniejące drzewo liściaste istniejąca grupa drzew i krzewów liściastych 12 nr porządkowy wg wykazu 4. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW ZINWENTARYZOWANYCH L.p. botaniczna nazwa polska naukowa nazwa łacińska 1. bez czarny Sambucus nigra 2. brzoza brodawkowata Betula pendula 3. dąb szypułkowy Quercus robur 4. dzika róża Rosa canina 5. głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 6. grab pospolity Carpinus betulus 7. jesion wyniosły Fraxinus excelsior 8. kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum (biały) 9. klon pospolity Acer platanoides 10. lipa drobnolistna Tilia cordata 11. orzech włoski Juglans regia 12. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 13. śliwa domowa Prunus domestica 14. mieszańce śliwy domowej Prunus sp. 15. śliwa tarnina Prunus spinosa 16. śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 17. topola osika Populus tremula 18. topola mieszaniec Populus sp. 19. trzmielina pospolita Euonymus europaeus 20. wiąz szypułkowy Ulmus laevis 21. wiąz górski Ulmus glabra 22. wierzba krucha Salix fragilis 23. wiśnia owocowa Cerasus vulgaris EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

4 5. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W wykazie zachowano oryginalną numerację zinwentaryzowanych jednostek zgodnie z inwentaryzacją podstawową z roku 2008 z uwzględnieniem ewentualnych braków (adnotacja brak jednostki w ) lub nowych drzew i krzewów ( numeracja + litera: a.,b.,c). L.p. 1. wiąz szypułkowy brak jednostki w klon pospolity głóg jednoszyjkowy ,26,39 5. grupa głóg jednoszyjkowy, jesion wyniosły, klon pospolity, bez czarny 1,5-2,5 0, odwarstwienia kory na pniu, duży posusz sięgający do 80%, zamiera, stan zdrowotny zły w koronie 4 stanowiska jemioły stan zdrowotny dobry w korni 80% posusz, drzewo rachityczne, zamiera, stan zdrowotny zły 9mb 14m 2 do 10 lat, stan zdrowotny dobry w kornie jemioła, duży posusz, korona symetryczna wzrasta w dużym zagęszczeniu, stan głóg jednoszyjkowy 8, zdrowotny zły 7. głóg jednoszyjkowy 8,5 6,5 43,42 stan zdrowotny dobry 8. dzika róża 4,5 6 8m 2 posusz w koronie krzewu, stan 4

5 zdrowotny średni 9. jesion wyniosły 8,5 4,5 27,41 stan zdrowotny dobry 10. jesion wyniosły ,41 stan zdrowotny dobry 11. klon pospolity 9 5,5 54 stan zdrowotny dobry stanowisko jemioły w koronie, stan zdrowotny dobry klon pospolity jesion wyniosły ,18 stan zdrowotny dobry 14. jesion wyniosły 2, stan zdrowotny dobry 15. jesion wyniosły stan zdrowotny dobry 16. pochylony, stan zdrowotny jesion wyniosły dobry 17. krzew rachityczny, z dużym grupa głóg jednoszyjkowy, dzika róża 1,8-2,5 6 17m 2 posuszem wkoronie; głóg ścięty na h=1,2m, stan zdrowotny zły 18. jesion wyniosły stan zdrowotny dobry 19. jesion wyniosły stan zdrowotny dobry 20. grupa dzika róża, wiśnia owocowa, jesion wyniosły -(do w tym 6m 2 to dzika róża jesion wyniosły obwody 6-12cm) do 10 lat, stan lat) 2-5 1,5-4,5 15m 2 robinia akacjowa ,29,63,98, 108,156 zdrowotny dobry u podstawy pnia wymurszenia, drzewo rozłamane, wew. wypróchniałe, w koronie 80% posusz, drzewo rachityczne, na pniu zgrubienia narośla, stan zdrowotny zły 5

6 grupa: dzika róża 3,5 5 12m 2 dobry do 10 lat, stan zdrowotny dzika róża 4,5 3,5 6m 2 dobry do 10 lat, stan zdrowotny głóg jednoszyjkowy 4,5-5,5 6,5 21,14 głóg jednoszyjkowy ,40,37,26 głóg jednoszyjkowy ,43,28,23,26 wrośnięty w słup ogrodzeniowy, stan zdrowotny średni drzewo rachityczne, redukowane, duży posusz w koronie ponad ½ objętości, stan zdrowotny zły redukowane, rachityczne w koronie duży posusz, stan zdrowotny zły 27. redukowana, w koronie posusz do 40%, wew. wypróchniała, ubytek u podstawy pnia z rozległym wypróchnieniem, usunięty pień o Ø 15cm, robinia akacjowa ,41 zamiera, stan zdrowotny zły 28. jesion wyniosły 7,5 3,5 25 stan zdrowotny dobry 29. robinia akacjowa rachityczna, ubytek u podstawy pnia, wyłamany wierzchołek, pochylona, zamiera, stan zdrowotny zły 30. jesion wyniosły 2,8-4,5 1,5-2,5 21 stan zdrowotny dobry 31. w koronie 30% posusz, głóg jednoszyjkowy ,64,56,27,34 redukowany rachityczny, 6

7 rozłamany, odwarstwienia kory na pniu, stan zdrowotny zły 32. głóg jednoszyjkowy 2, martwy 33. głóg jednoszyjkowy ,35,35,26 zamiera, rachityczny, duży posusz w koronie, stan zdrowotny zły głóg jednoszyjkowy ,44,28 jemioła w koronie duży posusz do 60%, rachityczny, zamiera, stan zdrowotny zły głóg jednoszyjkowy ,20,33,36 2 drzewa, 19 stanowisk jemioły w koronach, duży posusz, redukowane, rachityczne, stan zdrowotny zły dzika róża 2,5 3 2m 2 dobry do 10 lat, stan zdrowotny prunus sp. ałycza ,32,40,24 stan zdrowotny dobry 38. dąb szypułkowy 3,5 2,5 27 stan zdrowotny dobry 38.a. do 10 lat, stan zdrowotny głóg jednoszyjkowy 3,5 1,5 11 dobry 38.b. głóg jednoszyjkowy 4 2,5 17,16 stan zdrowotny dobry 39. uszkodzenia mechaniczne pnia zabliźnione od podstawy pnia do h=1,2m, stan zdrowotny dąb szypułkowy 4,5 2 31,6 średni 40. dąb szypułkowy 3 2,5 18,9,17 stan zdrowotny dobry 7

8 a. robinia akacjowa 14 9,5 dąb szypułkowy 4,5 2,5 53,38,19,26, 74 brak możliwości weryfikacji 20 brak możliwości weryfikacji poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry do 10 lat, stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy 2,5 2 14,14,6,6 43. brak jednostki w 44. dąb szypułkowy 7 4,5 53 stan zdrowotny dobry 45. dąb szypułkowy 11 4,5 45,58 stan zdrowotny dobry 46. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 47. dąb szypułkowy dąb czerwony j.w stan zdrowotny dobry 48. dąb szypułkowy 7 2,5 24 stan zdrowotny dobry 49. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 50. dąb szypułkowy ,26,17,9 stan zdrowotny dobry 51. grupa: brzoza brodawkowata dąb czerwony 2,5-5 1,5-3 b:12,16 d. 21,13,9 do 10 lat, stan zdrowotny dobry 52. brzoza brodawkowata ,14 do 10 lat, stan zdrowotny dobry 53. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 8

9 brzoza brodawkowata 7 2,5 38 stan zdrowotny dobry + brzozy brodawkowate w 30,12,6,22,22, grupie 13,21 do 10 lat grupa: dab czerwony 1,5-5 1,5-2,5 22,18 stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy ,21 stan zdrowotny dobry dąb czerwony stan zdrowotny dobry 57.a. dąb szypułkowy ,16 stan zdrowotny dobry 57.b. dąb szypułkowy 4 4,5 15,21,16 stan zdrowotny dobry 57.c. dąb szypułkowy 4 2,5 18,17 stan zdrowotny dobry grupa: brzoza brodawkowata topola osika 1-5 1,5-1,5 128m 2 brzoza brodawkowata ,76 brzozy do 10 lat obwody topoli osiki maksymalnie do 26 cm do 10 lat stan zdrowotny dobry rozejście lirowe pni grozi rozłamaniem, stan zdrowotny dobry brzoza brodawkowata ,18 stan zdrowotny dobry 61. grupa: brzoza brodawkowata, wierzba iwa, topola cała grupa do 10 lat osika, dąb czerwony, obwody topoli osiki dab szypułkowy, głog maksymalne do 27cm jednoszyjkowy 1,5-6 0, m 2 stan zdrowotny dobry 6KD-D 6KD-D 6KD-D 9

10 62. brzoza brodawkowata ,23 stan zdrowotny dobry 6KD-D 63. brzoza brodawkowata ,80,64 stan zdrowotny dobry 6KD-D 64. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 6KD-D 65. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 6KD-D 66. brak jednostki w 67. do 10 lat stan zdrowotny 6KD-D topola osika dobry 68. do 10 lat, stan zdrowotny 6KD-D wierzba iwa ,12,34,20 dobry 69. wierzba iwa stan zdrowotny dobry 6KD-D 70. grupa: topola osika, wierzba iwa, dab czerwony, dab do 10 lat, stan zdrowotny 6KD-D szypułkowy 0,5-6 0, m 2 dobry 71. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 6KD-D 71.a. dąb czerwony 9 3,5 37,15,14 stan zdrowotny dobry 72. dąb czerwony ,22 stan zdrowotny dobry 6KD-D 73. do 10 lat, stan zdrowotny 6KD-D czeremcha ,35 dobry 73.a. dąb szypułkowy 4 2,5 11,18 stan zdrowotny dobry 6KD-D 73.b. dąb szypułkowy 3, stan zdrowotny dobry 6KD-D 74. dąb szypułkowy 4 2,5 32,21,25 stan zdrowotny dobry 6KD-D 75. d.sz. 21,20,23,24, 6KD-D grupa: dąb szypułkowy, dąb czerwony 16,14,16,19,19,13, stan zdrowotny dobry 21,26,21,19,15. d.c. 13,21,19 2-3,5 1,5-2 10

11 76. 6KD-D klon jawor 5 3,5 29,29,34,37 stan zdrowotny dobry 77. dąb szypułkowy 4 2,5 29,16 stan zdrowotny dobry 6KD-D 78. dąb szypułkowy 4, stan zdrowotny dobry 6KD-D 79. dąb szypułkowy ,30,24,29 stan zdrowotny dobry 6KD-D 80. 6KD-D dąb szypułkowy ,14,26,42 stan zdrowotny dobry 80.a. 6KD-D dąb szypułkowy 5,5 3 39,25 stan zdrowotny dobry 81. dąb szypułkowy 3,5 3 20,23,31,20 stan zdrowotny dobry 6KD-D 82. dąb szypułkowy 3 1,5 31 stan zdrowotny dobry 6KD-D 83. dąb szypułkowy ,25 stan zdrowotny dobry 6KD-D 84. dąb szypułkowy ,53 zabliźnione uszkodzenia mechaniczne pnia i, widoczne ślady, stan zdrowotny średni 6KD-D dąb szypułkowy zabliźnione uszkodzenia mechaniczne pnia i, widoczne ślady, stan zdrowotny średni zabliźnione uszkodzenia mechaniczne pnia i do wysokości 2m, widoczne ślady, stan zdrowotny średni 6KD-D 6KD-D brzoza brodawkowata , KD-D dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 88. głó jednoszyjkowy ,31 stan zdrowotny dobry 6KD-D 11

12 89. dąb szypułkowy 11 5,5 67,50,43 stan zdrowotny dobry 90. zabliźnione uszkodzenia mechaniczne pnia, widoczne dąb szypułkowy ,29 ślady, stan zdrowotny średni 91. dąb szypułkowy ,46 stan zdrowotny dobry 92. zabliźnione uszkodzenia mechaniczne pnia i, widoczne ślady, stan dąb szypułkowy zdrowotny średni 93. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 94. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 95. uszkodzona szyja korzeniowa, brzoza brodawkowata ,18,21 stan zdrowotny średni 96. brak jednostki w 97. liczne uszkodzenia mechaniczne pnia,, wyłamane konary, cięty, widoczne zmiany biokorozja, dąb szypułkowy stan zdrowotny średni 98. brak jednostki w 99. brak jednostki w 6KD-D 6KD-D 6KD-D 6KD-D 6KD-D 6KD-D 6KD-D 3KD-L 12

13 100. brak jednostki w a. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy 3, stan zdrowotny dobry 102. brak jednostki w 103. brak jednostki w 104. dąb szypułkowy ,13 ścięty na h=2m, widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne pnia i, stan zdrowotny średni 105. brak jednostki w 106. brak jednostki w 107. dąb szypułkowy 3, stan zdrowotny dobry 107.a. grupa: dąb szypułkowy 5 szt czeremcha 1 szt. 1,8-3 1,7x6mb 10m 2 dąb szypułkowy ,39 do 10 lat, stan zdrowotny dobry ścięty przewodnik, konary, uszkodzenia pnia mechaniczne, drzewo zniszczone stan zdrowotny zły 3KD-L 3KD-L 3KD-L 3KD-L 3KD-L 3KD-L 13

14 dąb szypułkowy gi pień wyłamany, uszkodzenia mechaniczne na pniu, stan zdrowotny średni brzoza brodawkowata ,47 stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy , brak jednostki w 113. brak jednostki w 114. brak jednostki w 115. brak jednostki w 116. brak jednostki w 117. śliwa domowa grupa: brzoza 50,35,35,17,39, brodawkowata ,32,43,20,45,31, 119. wyłamane konary, uszkodzenia pnia mechaniczne, stan zdrowotny średni 3KD-L 3KD-L 3KD-L drzewo mocno zredukowane, stan zdrowotny średni 3KD-L 11 pni (jeden wyłamany uschnięty widoczny ślad), reszta stan zdrowotny dobry brzoza brodawkowata 9 2,5 30 stan zdrowotny dobry 120. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 121. grupa: brzoza ,5-4,5 14,21,26,20,36, + mniejsze obwody 14

15 brodawkowata 19,28,41,13 do 10 lat, stan zdrowotny dobry 122. brzoza brodawkowata 9 3,5 43,22 stan zdrowotny dobry 123. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 124. brak jednostki w 125. brak jednostki w 126. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 127. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 128. grupa: brzoza brodawkowata ,10,13,35, 15,48,49, stan zdrowotny dobry liczne uszkodzenia mechaniczne pnia, stan zdrowotny średni dąb szypułkowy dąb szypułkowy 8 4,5 43 stan zdrowotny dobry 131. dąb szypułkowy ,33 stan zdrowotny dobry 132. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 133. redukowany, w koronie duży 6KD-D posusz, u podstawy pnia oraz na h=2m ubytek, wymurszenia biokorozja, ślady żerowania owadów i ptaków na h=2m w wypróchnieniu, stan dąb szypułkowy zdrowotny średni/dobry 134. brzoza brodawkowata ,43 stan zdrowotny dobry 6KD-D 15

16 135. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 6KD-D 135.a. i mniejsze obwody 6KD-D dąb czerwony 2,5-3 1,5-2 11,9,8 wszystko do 10 lat, stan zdrowotny dobry 136. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 6KD-D KD-D dąb szypułkowy ,34 stan zdrowotny dobry 138. śliwa domowa ,37 stan zdrowotny dobry 6KD-D 139. dąb szypułkowy 7 3,5 38,23 stan zdrowotny dobry 6KD-D 140. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 6KD-D 140.a. grupa: dąb szypułkowy 2-3,5 1,5-2 32,13,10,15 stan zdrowotny dobry 141. brak jednostki w robinia akacjowa robinia akacjowa robinia akacjowa pomiar obwodu na w koronie bardzo duży posusz do 70%, owocniki na pniu, ubytek z widoczną biokorozją, drzewo nosi ślady podpalenia, wewnątrz wypróchniałe, stan zdrowotny zły w koronie duży posusz do 50%, owocniki na pniu,, drzewo nosi ślady podpalenia, wewnątrz wypróchniałe, stan zdrowotny zły w koronie bardzo duży posusz do 70%, drzewo nosi ślady 6KD-D 16

17 145. brak jednostki w a. h=1,2m wyżej narośla, zgrubienia wiąz górski 4 3,5 33 wiąz górski 6,5-7 3,5 23,32,34,18,29, brak jednostki w 148. brak jednostki w 149. brak jednostki w 150. brak jednostki w 151. brak jednostki w 152. brak jednostki w 153. brak jednostki w 154. robinia akacjowa podpalenia, wewnątrz wypróchniałe, stan zdrowotny zły wyłamane konary, uszkodzenia mechaniczne pnia,, stan zdrowotny średni w koronach posusz, prawdopodobna grafioza, stan zdrowotny średni pochylona, korona asymetryczna, stan zdrowotny średni 17

18 155. drzewo rachityczne, w koronie duży posusz, wew. wypróchniała, guzowate narośla na pniu, w koronie posusz do 60%, ślady podpalenia widoczne u podstawy pnia, stan robinia akacjowa zdrowotny zły 156. bez czarny 3 3,5 4m 2 stan zdrowotny średni 157. bez czarny 3 2,5 4m 2 stan zdrowotny średni 158. jesion wyniosły ,36,55 stan zdrowotny dobry 159. wiązy są rachityczne, duży posusz do 80%, zamierają grafioza; stan zdrowotny zły w grupie również: czeremcha, jesion wyniosły, bez czarny, głóg jednoszyjkowy do 10 lat grupa: wiąz górski, 3-7 1,5-3,5 19,18,26,19,15,15 (stan dobry) 160. brak jednostki w 161. grupa: bez czarny, czeremcha, śnieguliczka biała, ligustr pospolity 0,5-5 0,3-3,5 24m 2 lat, stan zdrowotny dobry 162. dąb szypułkowy 5 1,5 22 stan zdrowotny dobry 163. kasztanowiec zwyczajny ,35,3 stan zdrowotny dobry 164. wiśnia wonna stan zdrowotny dobry 18

19 antypka 165. rachityczny, stan zdrowotny bez czarny 3,5 5 4,5m 2 zły 166. brak jednostki w 167. brak jednostki w 168. brak jednostki w 169. brak jednostki w 170. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 171. brak jednostki w 172. robinia akacjowa brak jednostki w 174. brak jednostki w 175. brak jednostki w 176. brak jednostki w 177. kasztanowiec drzewo rachityczne, połamane konary, stan zdrowotny zły zwyczajny 8 4,5 73 stan zdrowotny dobry 178. robinia akacjowa ,148 stan zdrowotny dobry 19

20 179. brak jednostki w 180. brak jednostki w 181. brak jednostki w 182. brak jednostki w 183. brak jednostki w 184. brak jednostki w 185. brak jednostki w 186. brak jednostki w 187. brak jednostki w 188. brak jednostki w 189. brak jednostki w 190. brak jednostki w 191. wiśnia wonna - antypka ubytek u podstawy pnia, wypróchnienie, wyłamane liczne konary, stan zdrowotny 20

21 średni 192. brak jednostki w 193. dąb szypułkowy ,75 stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy ,17,23,26 dąb szypułkowy ,27,24,30 brak możliwości weryfikacji rozłamany, uszkodzenia mechaniczne na pniu, stan zdrowotny średni poza granicą opracowania na działce innego właściciela - developera za metalowym płotem, stan zdrowotny dobry 196. poza granicą opracowania na działce innego właściciela - developera za metalowym płotem, stan zdrowotny brzoza brodawkowata ,37 dobry ,12,16,21,30, grupa: dąb szypułkowy 2-4,5 1,5-3 17,16,11,11,31, 15,15,15,14,14, 13,14,20,33,29, 14,20,22,12,28, 20,14 + kila mniejszych obw. do 10 lat obok 1 szt. dąb czerwony 29cm + 1 szt. czeremcha 27cm, stan zdrowotny dobry 198. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 199. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 200. brzoza brodawkowata ,69 stan zdrowotny dobry 21

22 201. brzoza brodawkowata ,24,18,34 stan zdrowotny dobry 202. brzoza brodawkowata 13 5,5 54,62 stan zdrowotny dobry 203. dąb szypułkowy 8 3,5 49,27 stan zdrowotny dobry 204. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry ,14,30,25,17, 29,18,24 ścięte na h=2m: + brzozy brodawkowate grupa: dąb 26,18,17,16,16, 25,24,18,19,22,16 do 10 lat, szypułkowy 2,5-7 1,5-3 21,31,38,12,27 stan zdrowotny dobry 205.a. grupa: dęby szypułkowe - zniszczone 2-6 0,5-2 8 szt. po za granicą opracowania, drzewa zniszczone, ścięte na wys. 2m, stan zdrowotny średni 206. brzoza brodawkowata 8 3,5 34 stan zdrowotny dobry 207. brzoza brodawkowata, + 2 szt. dębu szypułkowego do 10 lat 7 2,5 35 stan zdrowotny dobry 207.a. uszkodzenia mechaniczne pnia, dąb szypułkowy 4, stan zdrowotny średni 207.b. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 7 2,5 31 dobry 208. dąb czerwony 6,5 4,5 36,28,36 stan zdrowotny dobry 209. dąb szypułkowy 5 2,5 28,20 stan zdrowotny dobry 210. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 22

23 211. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 212. grupa: dąb 21,13,21,34,26 szypułkowy 2,5-5 1,5-2,5 17,11,50 stan zdrowotny dobry 213. dąb szypułkowy ,15 stan zdrowotny dobry 214. dąb szypułkowy 6 2,5 19,33 stan zdrowotny dobry 215. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata ,25 dobry 216. brak jednostki w 217. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 218. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 219. brak jednostki w 220. brak jednostki w brak możliwości weryfikacji poza granicą opracowania na działce innego właściciela - developera za metalowym płotem, stan zdrowotny dobry dąb szypułkowy 9 4, dąb szypułkowy ,69 stan zdrowotny dobry 222.a. brzoza brodawkowata 12 4,5 40 stan zdrowotny dobry 222.b. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 223. dąb szypułkowy 9 4,5 66 stan zdrowotny dobry 224. dąb szypułkowy 9 4,5 61 stan zdrowotny dobry 225. brzoza brodawkowata ,34 stan zdrowotny dobry 226. brak jednostki w 23

24 227. brak jednostki w 228. brak jednostki w 229. dąb szypułkowy 7 3,5 17, 22 stan zdrowotny dobry 230. grupa: brzoza brodawkowata 12 3,5 54 stan zdrowotny dobry 231. dąb czerwony 9 4,5 47 stan zdrowotny dobry 232. dąb szypułkowy 6, stan zdrowotny dobry 233. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 234. dąb szypułkowy , 26 stan zdrowotny dobry , 28, 32, 22, brzoza brodawkowata ,17 stan zdrowotny dobry 235.a. dąb szypułkowy 7 2,5 33 stan zdrowotny dobry 236. uszkodzenia mechaniczne pnia, brzoza brodawkowata , 47, 60 stan zdrowotny średni 237. brak jednostki w 238. brak jednostki w 239. grab pospolity 6 3,5 12, 16, 22, 24 stan zdrowotny dobry 240. brak jednostki w 241. brak jednostki w 242. brak jednostki w 243. dąb szypułkowy 6 3,5 27 poza granicą opracowania na 24

25 brak możliwości weryfikacji działce innego właściciela - developera za metalowym płotem, stan zdrowotny dobry 244. brak jednostki w 245. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 246. brzoza brodawkowata , 73 stan zdrowotny dobry 247. brak jednostki w 248. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 249. brak jednostki w 250. ścięty na h=2m, stan dąb szypułkowy zdrowotny średni 251. dąb szypułkowy , 115 stan zdrowotny dobry 252. zasypany odziomek, podstawa brzoza brodawkowata pnia, stan zdrowotny średni 253. olsza czarna 5 3,5 18, 33 zamierają, stan zdrowotny zły 254. grupa: dąb szypułkowy 2,5-3 1,5-2 19, 13, 25, 22 stan zdrowotny dobry 255. dąb szypułkowy 8 5,5 79 stan zdrowotny dobry 256. uszkodzenia mechaniczne, dąb szypułkowy 4, stan zdrowotny średni 257. brak jednostki w 258. brzoza brodawkowata 18 9,5 64, 99 stan zdrowotny dobry 259. topola osika stan zdrowotny dobry 25

26 260. grupa: topola osika , 31, 36, 25, 21 stan zdrowotny dobry 261. brzoza brodawkowata 9 5,5 36, 36, 38 stan zdrowotny dobry 262. brzoza brodawkowata 9 4,5 21, 38, 33 stan zdrowotny dobry 263. brzoza brodawkowata , 34, 30 stan zdrowotny dobry 264. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 265. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 266. brzoza brodawkowata , 22, 23 stan zdrowotny dobry 267. dąb szypułkowy stan zdrowotny dobry 268. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 8 4,5 22, 24, 19 dobry 269. brzoza brodawkowata , 35, 22 stan zdrowotny dobry 270. brzoza brodawkowata , 20 stan zdrowotny dobry 271. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 272. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 273. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 274. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 275. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 276. brzoza brodawkowata , 31, 45 stan zdrowotny dobry 277. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 2,5-8,5 1,5-3,5 21,24,22,11 dobry 278. brzoza brodawkowata 14 4,5 60 stan zdrowotny dobry 279. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata dobry 280. brzoza brodawkowata 14 4,5 37, 23, 22, 22 stan zdrowotny dobry 281. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

27 282. brzoza brodawkowata 16 6,5 59, 41 stan zdrowotny dobry 283. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 23, 21 dobry 284. brzoza brodawkowata 16 3,5 50 stan zdrowotny dobry 285. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 286. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 287. grupa: brzoza do 10 lat, stan zdrowotny brodawkowata 7 1,5-3 27, 24, 21, 20, 20 dobry 288. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 289. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata dobry 290. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata dobry 291. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 292. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 8 3,5 31 dobry 293. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 294. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 32 dobry 295. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 27 dobry , 20, 20, 21, 13, do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 3-7 1, dobry 297. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata dobry 298. brzoza brodawkowata , 22 stan zdrowotny dobry 299. brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 300. brak jednostki w 27

28 301. brzoza brodawkowata 9 4,5 31, 35 stan zdrowotny dobry 302. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 9 4,5 32, 28, 30, 15 dobry 303. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 8,5 3 33, 27 dobry , 42, 36, 38, 21, brzoza brodawkowata stan zdrowotny dobry 305. dąb szypułkowy , 18 stan zdrowotny dobry 306. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 28, 11 dobry 307. dąb szypułkowy , 26 stan zdrowotny dobry 308. dąb szypułkowy 5,5 3 16, 25 stan zdrowotny dobry 309. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 22, 22, 34 dobry 310. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata , 25 dobry 311. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 9 3,5 32 dobry 312. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 8 3,5 29 dobry 313. do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata 5-9 3,5 23, 21 dobry dąb szypułkowy 19cm topola osika 2-3,5 1, dąb czerwony 20cm stan zdrowotny dobry 315. brzoza brodawkowata ,25 do 10 lat, stan zdrowotny dobry 28

29 316. dąb szypułkowy 4 2,5 11, 24 stan zdrowotny dobry 317. brzoza brodawkowata 9 4,5 35, 36, 30 stan zdrowotny dobry 318. grupa: dąb 23, 22, 19, 20, 19, + dąb czerwony 16cm, stan szypułkowy 4,5 1,5-2,5 16 zdrowotny dobry , 21, 28, 28, 14, do 10 lat, stan zdrowotny brzoza brodawkowata dobry 320. brak jednostki w 321. brak jednostki w 322. brzoza brodawkowata ,35,41 stan zdrowotny dobry 323. brzoza brodawkowata , 42, 41 stan zdrowotny dobry 324. brak jednostki w 325. brak jednostki w , 25, 32 brak możliwości weryfikacji poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry brzoza brodawkowata 9 5, dąb szypułkowy 5 3,5 31, 20 stan zdrowotny dobry 328. brzoza brodawkowata 9 4,5 30, 36 stan zdrowotny dobry 329. brzoza brodawkowata , 40, 40, 38 stan zdrowotny dobry 330. dąb szypułkowy obok. obw. 25 stan zdrowotny dobry 331. brak jednostki w 332. brzoza brodawkowata 12 5,5 36 stan zdrowotny dobry 29

30 333. brak jednostki w 334. dąb szypułkowy 5 3,5 37, 29 stan zdrowotny dobry 335. wiąz szypułkowy , 36, 30 stan zdrowotny dobry 336. dąb szypułkowy 5 2,5 24 stan zdrowotny dobry orzech włoski stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na 51, 46, 53, 19 działce innego właściciela brak możliwości developera, stan zdrowotny orzech włoski 6,5 10 weryfikacji dobry orzech włoski 4,5 4, brak jednostki w dąb szypułkowy 4 2,5 lipa drobnolistna 5 3 orzech włoski 5 3,5 29 brak możliwości weryfikacji 7, 9, 7 brak możliwości weryfikacji 15 brak możliwości weryfikacji 33 brak możliwości weryfikacji poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera, stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera 30

31 brak możliwości weryfikacji stan zdrowotny dobry poza granicą opracowania na działce innego właściciela developera stan zdrowotny dobry orzech włoski 5,5 3, klon pospolity 6, stan zdrowotny dobry 346. brak jednostki w 347. brak jednostki w 348. brak jednostki w 349. brak jednostki w 350. dąb szypułkowy 3, stan zdrowotny dobry 351. na h=0,5 uszkodzona podstawa pnia, orzech włoski stan zdrowotny średni 352. uszkodzenie pnia (stare) od podstawy do ok. 2,5m, brzegi rany zabliźnione, wypróchnienie, stan dąb szypułkowy 6 3,5 39 zdrowotny średni 353. olsza czarna , brak jednostki w ok. 10% posuszu w koronie, stan zdrowotny dobry 31

32 355. brak jednostki w 356. brak jednostki w 357. brak jednostki w 358. brak jednostki w opracowała: dr inż. Monika Ziemiańska spec. w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni architekt krajobrazu grudzień 2011, kontakt: tel , 32

33 6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z poz. 880), jak i przepisy ustawy prawo budowlane określają obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego (istniejących drzew i krzewów) na placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót, ale także na inwestorze, który zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami i co ważniejsze ich przeżycie. 1. Zabezpieczenie korzeni drzew Wykopy i nasypy mogą powodować zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego, należy unikać zagęszczania gruntu w obrębie rzutu oraz + 1,5-2m. W tym celu w czasie inwestycji wygrodzić płotami o wysokości 1,5-2m określone wyżej strefy. Nie wolno składować w obrębie rzutu pryzm ziemi, gruzu, żwiru, piachu, innych sypkich materiałów oraz ciężkiego sprzętu. Nie wolno również lokalizować w obrębie rzutu tymczasowej zabudowy dla obsługi budowy (takiej jak kontenery, WC-ty, agregaty itp.) 2. Zabezpieczenie pni drzew Występujące na placu budowy drzewa należy odgrodzić od prac budowlanych: Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy otuliną z desek oraz matami słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny lub styropianem (patrz foto). dolna część desek powinna opierać się na podłożu (lub np. styropianie) nie na nabiegu korzeniowym drzewa!!! oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co cm (3 razy); deski powinny ściśle przylegać do pnia. 3. Zabezpieczenie podłoża wokół drzew Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą powodować nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzić korzeniom roślin. Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad: zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem drzew materiałów chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich); zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących! zakaz palenia ognisk pod drzewami; zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni. 7. OPRACOWANIE GRAFICZNE RYS. 1. Mapa zasadnicza z naniesioną szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną w skali 1:500 opracowała: dr inż. Monika Ziemiańska spec. w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni architekt krajobrazu grudzień 2011, kontakt: tel , EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

34 EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

35 EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

36 EVERGREEN Monika Ziemiańska, NIP , adres: Kawice 10, Prochowice, Bank: ING BANK Śląski

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa NZU.3633.2.146.ZS10.2014 HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej Ul. Wilanowska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA LOKALIZACJA INWESTYCJI ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław B..II..P Brroda Jarrosłław Ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław MIEJSCOWOŚĆ: WROCŁAW GMINA WROCŁAW,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 6/3, 6/4 i 7/27 (AM 7, OBRĘB NOWY DWÓR) PRZY UL. WOJROWICKIEJ 58 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Pielęgnacja

SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem Pielęgnacja 1 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis 1.1. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 1.2. Pielęgnacja 1.3. Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto Formularz cenowy do oferty... Wycinki drzew na terenie dz. nr ew. 12/2, 15, 27, 28, 29 z obrębu 4-18-11 w Warszawie Przygotowanie terenu pod budowę budynków komunalno-socjalnych REDAN, BASTIN, BARKAN,

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zd.2 Widok strzały pnia z uszkodzeniem mechanicznym (drzewo nr ew. 2) Zd.3 Widok strzały pnia z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew Tel./fax (22) 789-64-21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2703W w M. BORYSZEW

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI Zleceniodawca: Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo