Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY"

Transkrypt

1 Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel ; Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Tytuł opracowania: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA wraz z określeniem kolizji zieleni z projektem załącznik nr.1 do opracowania ZAGOSPODAROWANIE TERENU- projekt wykonawczy Adres inwestycji: Stepnica dz. nr: 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/ obręb Stepnica, powiat goleniowski Inwestor: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy Stepnica, ul. Kościuszki 4 Zleceniodawca: PORTAL-PP Sp. z o.o., sp. komandytowa ul. Królowej Jadwigi 47/ Szczecin Opracował: mgr inż. arch. kraj. Joanna Łukasiewicz Szczecin, luty 12 r. 1

2 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA I SKRÓCONY OPIS TERENU INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Metoda opracowania Opis inwentaryzacji Dokumentacja fotograficzna PROJEKT WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW Projekt wycinki Zabezpieczenie pozostałych roślin na czas budowy ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK I Rys. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna ZAŁĄCZNIK II Rys. 2. Zagospodarowanie terenu kolizja zieleni z zabudową ZAŁĄCZNIK III Rys. 3. Projekt wycinki zieleni PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni znajdującej się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/ obręb Stepnica, położonych przy ul. Mokrej w Stepnicy. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest zlecenie PORTAL-PP Sp. z o.o. i spółka komandytowa, z siedzibą przy ulicy Królowej Jadwigi 47/9. Opracowanie powstało na podstawie kopii wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:500, o numerze KERG: 590/11, dostarczonej przez Zleceniodawcę w formie cyfrowej. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest szczegółowe opisanie parametrów drzew i krzewów znajdujących się na działkach geodezyjnych objętych opracowaniem oraz graficzne przedstawienie lokalizacji roślin na mapie w skali 1:500. LOKALIZACJA I SKRÓCONY OPIS TERENU Teren objęty opracowaniem położony jest z zachodniej części powiatu goleniowskiego, na terenie gminy Stepnica. Inwentaryzacją dendrologiczną objęto sześć działek geodezyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29 i 512/, położonych przy ul. Mokrej w Stepnicy. Działki, na których przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu łącznie zajmują powierzchnię 2,989 ha. Lokalizację terenu opracowania przedstawiono na ryc. 1. Teren opracowania jest mało zróżnicowany pod względem wysokościowym. W południowej części działki nr 512/10 znajduje się zagłębienie (ok. 1,1 m głębokości), w którym zbiera się okresowo woda opadowa. Obniżenie terenu znajdujące się w północnej części ww. działki zostało zasypane ziemią. Drzewa tam rosnące zostały obsypane miejscami nawet do 0,4 m wysokości. Na terenie działek nr: 512/26, 512/27, 512/28 znajduje się płytkie (ok. 0,5 m głębokości) zagłębienie, w który zbiera się woda opadowa. W obniżeniach znajdujących się na terenie opracowania występuje roślinność zielna strefy przybrzeżnej oraz wód płytkich (głównie trzcina pospolita Phragmites australis), a także rośliny zdrewniałe, rosnące na stanowiskach podmokłych i okresowo zalewanych (wierzba uszata Salix aurita). 2

3 NWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Metoda opracowania Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną przeprowadzono w dniach lipca 11 r. Podczas prac w terenie określono gatunki oraz podstawowe parametry roślin, takie jak: wysokość [m], średnica korony drzew [m], powierzchnia pokryta krzewami [m 2 ] i obwód pnia drzew [cm] (mierzony na wysokości 1 cm nad powierzchnią ), a także stan zdrowotny drzew i krzewów. Na kopię wtórnika mapy zasadniczej naniesiono lokalizację poszczególnych roślin. Opis inwentaryzacji Inwentaryzacją dendrologiczną objęto obszar sześciu działek geodezyjnych, zajmujących łącznie powierzchnię 2,989 ha. W granicach opracowania inwentaryzacyjnego znalazły się 232 drzewa oraz 162,7 m 2 krzewów. Zinwentaryzowano łącznie taksonów roślin, w tym jeden gatunek iglasty świerk pospolity Picea abies. Wśród drzew zdecydowanie dominuje olsza czarna Alnus (113 okazów), a wśród krzewów forma krzewiasta wierzby kruchej Salix (56,8 m 2 ] oraz oliwnik wąskolistny Eleagnus angustifolia, który pokrywa powierzchnię 44,9 m 2. Na terenie opracowania znajdują się dwie większe grupy drzew, obie zlokalizowane są w obrębie działki nr 512/10. Największe skupisko drzew usytuowane jest w południowej części tej działki. Znajduje się ono w obniżeniu terenu, w którym okresowo zbiera się woda opadowa. Głównym gatunkiem budującym tę grupę jest olsza czarna, brzeżnie rosną jesiony wyniosłe oraz sporadycznie wierzby białe Salix alba. Druga grupa drzew znajduje się w północnej części działki 512/10. Zbudowana jest ona z wierzb białych Salix alba, wierzb kruchych S. oraz olsz czarnych Alnus. Zestawienie ilościowe wszystkich zinwentaryzowanych roślin (w porządku alfabetycznym) zostało zamieszczone w poniższej tabeli. Tab. 1. Ilościowe zestawienie wszystkich zinwentaryzowanych drzew i krzewów Lp. Polska i łacińska nazwa rośliny Liczba drzew [szt.] Powierzchnia pokryta krzewami [m 2 ] 1 Bez czarny Sambucus nigra 3 2,5 2 Brzoza brodawkowata Betula pendula 7 3 Czeremcha amerykańska Prunus serotina Dereń jadalny Cornus mas 9,6 6 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Grab pospolity Carpinus betulus 2 8 Grusza domowa Pyrus communis 1 9 Jabłoń domowa Malus domestica 2 0,8 10 Jaśminowiec omszony Philadelphus pubescens 9, Oliwnik wąskolistny Eleagnus angustifolia 44, Róża dzika Rosa canina 3,1 16 Śliwa domowa Prunus domestica 1 17 Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 28,8 18 Świerk pospolity Picea abies 9 19 Wierzba biała Salix alba 6 56,8 Stan zdrowotny zadrzewienia można uznać za dobry. Nieliczne spośród zinwentaryzowanych drzew posiadają ubytki wgłębne lub powierzchniowe pni. 62 drzewa wykazują posusz w koronie. Konieczne jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. Wykaz wszystkich roślin objętych szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną został zamieszczony w Tab. 2. W tabeli tej zamieszczono następujące dane: liczba porządkowa rośliny, polska i łacińska nazwa, obwód pnia mierzony na wysokości 1 cm, średnica korony drzewa, powierzchnia pokrycia (w przypadku krzewów), wysokość, ubytki pnia oraz pozostałe uwagi, a także szacunkowy wiek rośliny. Zastosowane w tabeli skróty literowa powinny być rozumiane następująco: LM listwa mrozowa, UP ubytek powierzchniowy, UWK ubytek wgłębny kominowy, UWO ubytek wgłębny otwarty, UWR ubytek wgłębny rynnowy, UWRP ubytek wgłębny rynnowy przykorzeniowy. 3

4 Tab. 2. Zestawienie wszystkich zinwentaryzowanych gatunków Lp. Polska i łacińska nazwa rośliny Obwód pnia [cm] Średnica korony drzewa [m]/powierzchnia pokryta krzewami [m 2 ] Wysokość [m] Ubytki pnia Pozostałe uwagi Wiek [lata] ,0 6, ,0 6, ,0 6,0 UWR od rozwidlenia pnia 4 3,0 6, ,0 6,0 6 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, posusz, posusz 3,0 4,0 7 Jabłoń domowa Malus domestica 0,8 1,2 forma krzewiasta < ,6 4, ,5 6,0 10 Świerk pospolity Picea abies 61 3,5 8,0 zachwiana statyka korony - pień pochylony ok. 4, posusz gałęziowy liczny, DO USUNIĘCIA 11 Świerk pospolity Picea abies 41 7,0 drzewo obumarłe, DO USUNIĘCIA 12 Świerk pospolity Picea abies 6,0 pień pochylony ok. 3, drzewo obumarłe, DO USUNIĘCIA 13 Świerk pospolity Picea abies 48 3,0 10,0 14 Świerk pospolity Picea abies 62 3,0 11,0 15 Świerk pospolity Picea abies 52 3,0 10,0 16 Świerk pospolity Picea abies 49 3,0 9,0 17 Świerk pospolity Picea abies 51 3,0 8,0 18 Śliwa domowa Prunus domestica 9 1,0 3,2 <10 19 Świerk pospolity Picea abies 18 2,0 4, ,0 3, ,0 6,5 22 2,0 4, ,0 9,0 pień pochylony ok. 3, posusz 55 4

5 ,5 8,0 razem z numerem tworzą jedno 2-pniowe drzewo, posusz 42 2,5 8,0 razem z numerem 24 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, posusz ,5 7,0 posusz 27 Wierzba uszata Salix aurita 12,0 1,2 <10 28 Wierzba uszata Salix aurita 18,1 1,2 <10 29 Wierzba uszata Salix aurita 13,3 1,2 <10 Wierzba uszata Salix aurita 19,5 1,2 <10 31 Wierzba uszata Salix aurita 23,2 1,2 < ,5 8,0 posusz ,5 2,0 forma krzewiasta < ,5 8,0 posusz ; 48 4,0 7,0 rozwidlenie pnia na wys. 0,3 m, posusz 36 44; 41 3,0 7,0 rozwidlenie pnia od ziemi, posusz ,5 6, ; 56 5,0 10,0 rozwidlenie pnia na wys. 0,5 m, posusz Brzoza brodawkowata Betula pendula 23 2,0 6,0 <10 13,1 1,6 forma krzewiasta < ,0 4, ,0 7, ,6 7, ,5 8,0 posusz Brzoza brodawkowata Betula pendula 88 4,0 14,0 pień pochylony ok ,0 2,2 47 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 33; ; 27 przewodnik wycięty na wys. 1, m, posusz gałęziowy liczny 3,5 7,0 48 Jabłoń domowa Malus domestica 73 4,0 6,0 posusz <10 49 Grusza domowa Pyrus communis 66 3,5 9,0 posusz ,5 10, ,5 12,0 posusz ,5 3,5 rozległy UWR przewodnik wycięty na wys. 2,1 m <10 53 Róża dzika Rosa canina 3,1 2, Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 7,0 4,5 forma krzewiasta 55 Brzoza brodawkowata Betula pendula 12 1,0 2,0 - jednostronnie, pień pochylony ok. 2 <10 5

6 56 Brzoza brodawkowata Betula pendula 35 2,0 7,0 - jednostronnie, pień pochylony ok. 3, przewodnik silnie zdeformowany Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula 72 4,0 14,0 57 3,5 14, Brzoza brodawkowata Betula pendula 71 4,0 16,0 zachwiana statyka korony -, pień pochylony ok ; 2 1,0 1,8 <10 61 Oliwnik wąskolistny Eleagnus angustifolia 44,9 3,5 62 Wierzba biała Salix alba 74 3,0 12,0 pień pochylony ok Wierzba biała Salix alba 87 6,0 18,0 posusz 64 63; 60; 60 7,0 10,0 ZAŁOŻENIE WIĄZANIA ELASTYCZNEGO 65 Wierzba biała Salix alba 298 9,0,0 rozwidlenie pnia na wys. 1,5 m, posusz ,0 7, ,0 8, ,0 8, ,0 10,0, pień pochylony ok. 1, pień pochylony ok ,0 10, ,0 10, ,5 10, ,0 8,0 posusz ,0 8, ,5 7, ,5 10, ,5 10, ,5 8,0, pień pochylony ok ,5 8, ; 47 4,0 8,0 rozwidlenie pnia na wys. 0,4 m, posusz ,0 8,0 razem z numerem 81 tworzą jedno 2-pniowe drzewo ,5 18,0 razem z numerem 83 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, 6

7 ,0 18,0 razem z numerem 82 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, ,0 12, ,0 12, ,0 razem z numerem 87 tworzą jedno 2-pniowe drzewo drzewo obumarłe, odbija z nasadowej części pnia, DO USUNIĘCIA ,0 12, ,0 14,0 ostre rozwidlenie pnia na wys. 1,6 m, ZAŁOŻENIE WIĄZANIA ELASTYCZNEGO ,5 14, ,0 16, ,0 16, ,0 12, ,0 16,0 razem z numerami 94 i 95 tworzy jedno 3-pniowe drzew ,0 16,0 razem z numerami 93 i 95 tworzy jedno 3-pniowe drzew ,0 16,0 razem z numerami 93 i 94 tworzy jedno 3-pniowe drzew ,0 12,0 pień pochylony ok. 4, posusz ,0 14, ,0 12,0 UP pień pochylony ok. 4, posusz ,0 14, ,0 16,0 pień pochylony ok. 2, posusz gałęziowy i konarowy nieliczny ,0 16,0 - jednostronnie, posusz ,0 16,0 UP posusz ,0 18,0 huba ogniowa posusz ,0 16, ,0 16, ,0 16,0 zachwiana statyka korony -, pień pochylony ok. 7, posusz gałęziowy i konarowy nieliczny 7

8 ,0 16,0 razem z numerem 111 tworzy jedno 2-pniowe drzewo, wyłamany jeden konar, ,0 16,0 pień pochylony ok ,0 16,0 huba ogniowa ,0 16,0 pień pochylony ok ,0 16,0 razem z numerem 107 tworzy jedno 2-pniowe drzewo, pień pochylony ok ; 101 8,0 14, ; 79 8,0 16,0 zachwiana statyka korony - jednostronnie, 2 pnie wycięte, ZAŁOŻENIE WIĄZANIA ELASTYCZNEGO W KORONIE 114 Jabłoń domowa Malus domestica 46 5,0 4, Dereń jadalny Cornus mas 9,6 4, ,0 7,0 posusz ; 84; 69 6,0 12, Grab pospolity Carpinus betulus 6 8,0 18, Grab pospolity Carpinus betulus 171; 26; 21; 14; 12 8,0 18, ; 2 9,0,0 okaz dwupniowy, wchodzi w kolizję z napowietrzną linią energetyczną ,0 18, ,0 18,0 posusz ,0 18, ,0 18,0 niewielki UWO jednostronnie 65 1 Wierzba biała Salix alba ,0 22,0 UWK niewielki posusz konarowy liczny, posusz gałęziowy liczny ; 89 4,0 18, ,0, ,0,0 rozwidlenie pnia na wys. 1,7 m ; 83 8,0 18,0 niewielki UWR na pniu o obw. 90 cm 1 109; 94 10,0,0 posusz ,0 18, ,0,0 UP na korzeniach odsłonięte nasady korzeni głównych ,0, ,0,0 posusz 55 8

9 ,0 18, ,0 18,0 jednostronnie wyłamane dwa pnie, korona uformowana ; 14 2,0 5,0 < ,0,0 ostre rozwidlenie pnia na wys. 1,5 m, ZAŁOŻENIE WIĄZANIA ELASTYCZNEGO ; 18 3,0 5,0 < ,0, ,0 5,0 pień pochylony ok ; 33 4,0 5,0 okaz dwupniowy, pnie pochylone ok ,0 5,0 pień pochylony ok ,0, ; ,0,0 okaz dwupniowy Jaśminowiec omszony Philadelphus pubescens 9,2 3, ; 16; 15; 12 3,0 6,0 okaz wielopniowy ,0, ,0, ,0 18,0 posusz konarowy nieliczny, posusz ; ,0 24,0 okaz dwupniowy, posusz ,0 14, Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 28,8 1,6 cięcia odmładzające ,0 4, ,5 3,0 < ,0 18,0 jednostronnie ; 105 8,0,0 jednostronnie ,0 16,0 jednostronnie ,0,0 UWR Wierzba biała Salix alba 0; ,0 24,0 okaz dwupniowy, występowanie jemioły pospolitej Viscum album L., posusz gałęziowy mały ,0 18, ,0 18,0 posusz konarowy nieliczny, posusz ,0 18, ,0 18, ,0,0 9

10 ,0 18, ,0,0 UWRP ; 104 8,0 16, ,0 18, ,0 18,0 okaz dwupniowy, wchodzi w kolizję z napowietrzną linią energetyczną jednostronnie jednostronnie ,0 18,0 posusz konarowy nieliczny, posusz ,0 18, ,0,0 posusz ,0 18,0 posusz gałęziowy liczny ,0 18,0 posusz ,0, ,0 18,0 niewielki zabliźniony UWR ,0,0 179 Wierzba biała Salix alba 162 8,0 24,0 huba ogniowa posusz konarowy nieliczny, posusz gałęziowy liczny posusz konarowy liczny, posusz gałęziowy liczny, drzewo w złym stanie zdrowotnym, DO USUNIĘCIA ,0 18,0 odsłonięte nasady korzeni głównych ,0, ,0 18, ,0 16,0 przewodnik zdeformowany u nasady, jednostronnie ,0 18, ,0 18,0 jeden pień wyłamany ,0 18, ,0 18,0 posusz konarowy nieliczny, posusz 188 Czeremcha amerykańska Prunus serotina 34 3,0 7, ,0, ,0, ,0 18,0 jeden pień wyłamany ,0, ,0,0 posusz konarowy nieliczny, posusz ,0, ; 116 9,0,0 okaz dwupniowy ,0 18,0 pień pochylony ok ,0,0 pień pochylony ok ,0,0 jeden pień wyłamany, posusz gałęziowy liczny ,0 18,

11 0 86; 83 8,0 18,0 okaz dwupniowy, posusz ,0 18, ,0 18,0 pień pochylony ok ; 92 8,0,0 okaz dwupniowy, posusz, ZASTOSOWANIE WIĄZANIA ELESTYCZNEGO W KORONIE ,0 18,0 niewielki UWRP posusz 5 1 8,0, ,0,0 posusz ; 160 9,0,0 okaz dwupniowy ,0 18,0 posusz 9 164; ,0 24,0 okaz dwupniowy, posusz ,0 18, ,0 22,0 UWRP posusz gałęziowy liczny ,0 18,0 przewodnik zdeformowany ; 96 4,0 18,0 okaz dwupniowy ,0, ,0 18, ,0,0 posusz ,0 22,0 posusz gałęziowy liczny ,0,0 posusz ,0, ,0, ,0, ; 98 6,0 18,0 okaz dwupniowy ,0,0 posusz ,0,0 posusz ,0,0 niewielki zabliźniony UWR 226 Bez czarny Sambucus nigra 39 1,5 5,3 forma drzewiasta ,0 18, ; 75 8,0 18,0 okaz dwupniowy ,0 12,0 2 Bez czarny Sambucus nigra 2,5 3,0 < ; 96 8,0 16,0 okaz dwupniowy ; 60 8,0 18,0 okaz dwupniowy ,0 18,0 przewodnik zdeformowany, wyłamane dwa pnie Bez czarny Sambucus nigra 36 3,5 4,0 forma drzewiasta 235 Bez czarny Sambucus nigra 54 3,0 5,0 forma drzewiasta ,0,0 na pniu drobny bluszcz pospolity Hedera helix, posusz 237 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 2,5 4, ,0, ,5 18,0 LM 2 93; 87 8,0 18,

12 ,0, ; 76 10,0, ; 72 8,0, ; 86 8,0 18,0 dwa pnie wycięte, posusz ,0 18,0 posusz ; 47; 44; 41 6,0 16,0 okaz wielopniowy ,0 8, ,1 1,2 < ,0 1,6 < ,1 1,4 < ,0 6,0 posusz konarowy liczny, posusz gałęziowy liczny, zły stan zdrowotny, DO USUNIĘCIA 15 PROJEKT WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW Projekt wycinki W związku z planowaną budową osiedla domów wielorodzinnych zakłada się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, roślin chorych i obumarłych oraz młodego samosiewu. Zakłada się usunięcie z terenu opracowania łącznie 93 drzew oraz 193,6 m 2 krzewów. Kolizję istniejącego drzewostanu określono przez naniesienie projektu zagospodarowania terenu na planszę inwentaryzacji dendrologicznej (rys. 2). Projekt wycinki zieleni zakłada usunięcie: 86 drzew (103 pni) w wieku przekraczającym 10 lat w tym 3 drzewa owocowe (3 pnie); 8 drzew (14 pni) drzew w wieku nieprzekraczającym 10 lat; 50,7 m 2 krzewów w wieku powyżej 10 lat oraz 142,9 m 2 krzewów w wieku nieprzekraczającym 10 lat. Wykaz wszystkich roślin przeznaczonych do usunięcia wraz z podaniem przyczyny podjęcia decyzji o usunięciu został zamieszczony w poniższej tabeli. Tab. 3. Wykaz wszystkich roślin przeznaczonych do usunięcia Lp. Lp. zgodna z tab Polska i łacińska nazwa rośliny Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Obwód pnia [cm] Średnica korony drzewa [m]/powierzchnia pokryta krzewami [m 2 ] Wysokość [m] Ubytki pnia UWR od rozwidlenia pnia Pozostałe uwagi, posusz, posusz ,5 Wiek [lata] Uzasadnienie podjęcia decyzji o usunięciu kolizja z projektowanym parkingiem samochodowym i 12

13 Wierzba uszata Salix aurita Wierzba uszata Salix aurita Wierzba uszata Salix aurita Wierzba uszata Salix aurita Wierzba uszata Salix aurita Brzoza brodawkowata Betula pendula Brzoza brodawkowata Betula pendula , ,5 8 razem z numerem tworzą jedno 2-pniowe drzewo, posusz gałęziowy nieliczny razem z numerem 24 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, posusz gałęziowy nieliczny kolizja z budynkiem B-1 - zmiana poziomu kolizja z budynkiem B-1 - zmiana poziomu 66 3,5 7,0 posusz kolizja z budynkiem B-2 12,0 1,2 <10 kolizja z budynkiem B-1 18,1 1,2 <10 kolizja z budynkiem B-2, podwyższenie poziomu, kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu 13,3 1,2 <10 kolizja z budynkiem B-1 - zmiana poziomu kolizja z projektowanym 19,5 1,2 <10 zagospodarowaniem terenu - ścieżka i śmietnik 23,2 1,2 <10 kolizja z budynkiem B ,5 8 posusz 55 kolizja z budynkiem B-2 9,5 2 forma krzewiasta <10 kolizja z budynkiem B ,5 8 posusz 50 kolizja z budynkiem B-2 50; rozwidlenie pnia na wys. 0,3 m, posusz gałęziowy nieliczny 44; rozwidlenie pnia od ziemi, posusz kolizja z budynkiem B-2 kolizja z budynkiem B ,5 6 kolizja z budynkiem B-2 73; 56 5,0 10,0 rozwidlenie pnia na wys. 0,5 m, posusz gałęziowy nieliczny 50 kolizja z budynkiem B <10 kolizja z budynkiem B-3 13,1 1,6 forma krzewiasta < , ,6 7 kolizja z projektowanym parkingiem kolizja z projektowanym parkingiem 68 3,5 8,0 posusz kolizja z budynkiem B pień pochylony ok. 2 kolizja z budynkiem B ,2 przewodnik wycięty na wys. 1, m, posusz gałęziowy liczny <10 kolizja z budynkiem B-3 13

14 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jabłoń domowa Malus domestica Grusza domowa Pyrus communis Róża dzika Rosa canina Brzoza brodawkowata Betula pendula Wierzba biała Salix alba Wierzba biała Salix alba 33; ; 27 3,5 7 kolizja z budynkiem B posusz kolizja z budynkiem B ,5 9 posusz kolizja z budynkiem B ,5 10 kolizja z budynkiem B ,5 12 posusz 60 kolizja z budynkiem B ,5 3,5 rozległy UWR przewodnik wycięty na wys. 2,1 m <10 kolizja z budynkiem B-3 3,1 2,3 15 kolizja z budynkiem B ,0 14,0 4; 2 1 1,8 <10 usunięcie samosiewu - pielęgnacja istniejącego drzewostanu pień pochylony ok kolizja z budynkiem A posusz kolizja z budynkiem A-3 63; 60; założenie wiązania elastycznego możliwość wyłamania konarów , pień pochylony ok. 1, pień pochylony ok. 1 kolizja z budynkiem A-3 kolizja z budynkiem C-1 i projektowaną ścieżką kolizja z budynkiem C kolizja z budynkiem C ,5 10 kolizja z budynkiem C posusz 15 kolizja z budynkiem C kolizja z budynkiem C , kolizja z budynkiem C ,5 10 kolizja z budynkiem C ,5 10 kolizja z budynkiem C ,5 8, pień pochylony ok. 2 kolizja z budynkiem C , kolizja z budynkiem C-1 62; rozwidlenie pnia na wys. 0,4 m, posusz gałęziowy nieliczny razem z numerem 81 tworzą jedno 2-pniowe drzewo 35 kolizja z projektowanym parkingiem samochodowym kolizja z projektowanym parkingiem samochodowym 14

15 , razem z numerem 83 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, korona uformowana razem z numerem 82 tworzą jedno 2-pniowe drzewo, korona uformowana razem z numerem 87 tworzą jedno 2-pniowe drzewo drzewo obumarłe, odbija z nasadowej części pnia korona 2-przewodnikowa, ostre rozwidlenie pnia na wys. 1,6 m 53 3, jednostronnie, posusz UP posusz huba posusz zachwiana statyka korony -, pień pochylony ok. 7, posusz gałęziowy i konarowy nieliczny razem z numerem 111 tworzy jedno 2-pniowe drzewo, wyłamany jeden konar, pień pochylony ok huba pień pochylony ok. 2 kolizja z budynkiem C-1 kolizja z budynkiem C-1 i projektowaną zły stan zdrowotny kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A-3,, kolizja z projektowaną kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A-3, 15

16 Jabłoń domowa Malus domestica Dereń jadalny Cornus mas Jaśminowiec omszony Philadelphus pubescens Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus Wierzba biała Salix alba ; razem z numerem 107 tworzy jedno 2-pniowe drzewo, pień pochylony ok. 3 zachwiana statyka korony - jednostronnie, 2 pnie wycięte, założenie wiązania elastycznego w koronie kolizja z budynkiem A-3, kolizja z budynkiem A ,6 4 kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 18; <10 terenu zmiana poziomu przy budynku A-2 18; <10 pielęgnacja drzewostanu - usunięcie samosiewu 142 6,0,0 65 kolizja z budynkiem A-2 zmiana poziomu 4 5 pień pochylony ok ; okaz dwupniowy, pnie pochylone ok. 3 kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu zmiana poziomu przy budynku A-2 kolizja z budynkiem A pień pochylony ok kolizja z budynkiem A kolizja z budynkiem A-2 154; okaz dwupniowy 70 kolizja z budynkiem A-2 9,2 3 kolizja z budynkiem A-2 32; 16; 15; okaz wielopniowy kolizja z budynkiem A kolizja z budynkiem A kolizja z budynkiem A ; posusz konarowy nieliczny, posusz okaz dwupniowy, posusz 50 kolizja z budynkiem A-2 85 kolizja z budynkiem A kolizja z budynkiem A-2 28,8 1,6 cięcia odmładzające kolizja z budynkiem A kolizja z budynkiem A huba posusz konarowy liczny, posusz gałęziowy liczny, drzewo w złym stanie zdrowotnym 70 zły stan zdrowotny 16

17 ; 87 8,0 18, ; 86 8,0 18,0 67; 47; 44; 41 dwa pnie wycięte, posusz 6,0 16,0 okaz wielopniowy ,1 1,2 <10 17,0 1,6 <10 kolizja z budynkiem B-3 zmiana poziomu kolizja z budynkiem B-3 zmiana poziomu kolizja z budynkiem B-3 zmiana poziomu kolizja z budynkiem B-3, kolizja z budynkiem B-3, kolizja z budynkiem A-2 10,1 1,4 <10 kolizja z budynkiem A posusz konarowy liczny, posusz gałęziowy liczny, zły stan zdrowotny 15 zły stan zdrowotny, kolizja z budynkiem A-2 Projekt wycinki zieleni został graficznie przestawiony na Rys. 3. W celu zrekompensowania strat przyrodniczych spowodowanych koniecznością usunięcia wskazany w niniejszym projekcie drzew i krzewów należy wykonać nasadzenia 97 drzew oraz 50,7 m 2 krzewów. Zabezpieczenie pozostałych roślin na czas budowy Wszystkie drzewa i krzewy, które mogą ulec zniszczeniu podczas prowadzenia prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Drzewa i krzewy zachowane po wycince należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem, np. z siatki lub desek. Pnie drzew, w pobliżu których będą prowadzone prace budowlane, należy zabezpieczyć miękkim materiałem, takim jak juta lub mata słomiana. Przy prowadzeniu prac w obrębie bryły korzeniowej należy zabezpieczyć korzenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Pod koronami drzew nie należy składować materiałów budowlanych 17

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku

Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Gdańsk 03.08.2018 Inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją na obszarze działek 11/3, 8, 7/2 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku Zleceniodawca: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Brzeska dz. nr 17, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10 obręb: Południe, Wrocław ZLECENIODAWCA: INWESTOR: TEMAT: Vertigo Margareta Jarczewska ul. M. Jackowskiego 33 51-661

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA IMW-ART STUDIO Izabela Wąs Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 668 838 944 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: INWESTOR: ZLECENIODAWCA: TEMAT: BRANŻA: ul. Piłsudskiego dz. nr 26/3,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI - - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI dla przebudowy północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu Nr dokumentacji: TM 229-G Nr umowy: Umowa nr NZU/362-122/Kładka Zwierzyniecka 3/8

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Rozbudowa ul. Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ul. Źródlanej Lokalizacja: działki nr 138, 37, 23/4, 23/2, 20, 19, 39, 38/2; obręb 0002 Czerwonak,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Lokalizacja inwestycji... 3 3. Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 93/11, 91; ARK.: 16; OBRĘB: ŚRÓDKA. Ogr.6567/2004

PROJEKT WYKONAWCZY 93/11, 91; ARK.: 16; OBRĘB: ŚRÓDKA. Ogr.6567/2004 ALDROG Sp. z o. o. ul. Starołęcka 7, wej. A 61-361 Poznań tel.: 506 057 807 biuro@aldrog.com PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SCHODÓW WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZY STARYM KORYCIE WARTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim

na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zd.2 Widok strzały pnia z uszkodzeniem mechanicznym (drzewo nr ew. 2) Zd.3 Widok strzały pnia z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLNO WYKONWCZY MODERNIZCJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIST RUD ŚLĄSK 41 709 RUD ŚLĄSK plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTK PROJEKTOW : BOB BIURO ORGNIZCJI BUDOWNICTW inŝ. Piotr

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa NZU.3633.2.146.ZS10.2014 HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej Ul. Wilanowska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo