na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi na części działki 1/39 w Nowym Dworze Mazowieckim Zamawiający Wykonawca Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Ul. Gen. W. Thommee 1A Nowy Dwór Mazowiecki Paweł Dobrzański Odstraszanie Ptaków "Sokół" Usługi Sokolnicze Wola Więcierzowa Wola Więcierzowa Data realizacji Czerwiec, lipiec 2016r.

2 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Spis treści 1. ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA LOKALIZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 A. DLA CZĘŚCI I... 5 B. DLA CZĘŚCI II WNIOSKI TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DLA CZĘŚCI I TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DLA CZĘŚCI II DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH EGZEMPLARZY DLA CZĘŚCI I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH EGZEMPLARZY DLA CZĘŚCI II

3 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 1. Zakres opracowania Zakresem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi w obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz znajdującym się w obszarze Natura 2000, na części działki nr ew 1/39 w obrębie w jedn. ew Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem graficznym. Rys. 1. Zakres inwentaryzacji drzew i krzewów. 2. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania są: a. Zamówienie inwestora nr 057/16 z dnia b. załączniki graficzne z przedstawionym zakresem prac do wykonania c. Ustawa z dnia r. o ochronie przyrody (Dz.U z późn. zm) 3. Lokalizacja Planowane prace inwentaryzacyjne prowadzone będą na części działki o nr ew. 1/39 w obrębie w jednostce ew. Nowy Dwór Mazowiecki. Teren ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie Lotniska Warszawa/Modlin, na południowy-wschód od jego zabudowań. W rejonie tym znajdują się Kazamaty lunety tzw. schronu "gen. Sowińskiego" (frontu poligonalnego - Rys.2.), czyli wysunięte dzieło fortyfikacyjne, stosowane w budownictwie obronnym w pierwszej połowie XIX wieku. Luneta gen. Sowińskiego została zbudowana w latach jako umocnienie wysunięte przed poligonalny front fortyfikacyjny Św. 3

4 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Jerzego. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską (Rys. 3), wpisany jest do rejestru zabytków dnia pod numerem: 1062/69. Dodatkowo obszar ten wchodzi w skład Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000, ostoja nietoperzy obejmująca m.in. Fort Kazamaty. W obiektach Fortu znajdują się zimowiska nietoperzy - nocka dużego. Rys. 2. Zabudowania fortu Kazamaty Rys. 3. Zakres ochrony konserwatorskiej. 4

5 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 4. Opis stanu istniejącego Obszar na którym przeprowadzono inwentaryzację stanowi wiekowe zadrzewienie, zapewne miało charakter maskujący przed fortyfikacją. Obecnie teren ten jest zaniedbany, gęsto zadrzewiony, z nie usuniętymi wywrotami i złomami drzewnymi, mocno zachwaszczony, porośnięty wieloletnią roślinnością trawiasta, jeżyną, samosiewem derenia jadalnego. Należy zakwalifikować je jako o znikomej wartości przyrodniczej. Inwentaryzowany zakres podzielony został na dwie części. Pierwsza zaznaczona na żółto, druga na pomarańczowo. Rys. 4. Podział zakresu na poszczególne części. A. dla części I Część ta obejmuje inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w śladzie istniejącego ogrodzenia, celem jego wyremontowania oraz na potrzeby wykonania nowego odcinka ogrodzenia łączącego wyremontowany odcinek z ogrodzeniem Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, żeby utworzyć zamknięty obszar chroniący teren Fortów. Dokładny przebieg tego krótkiego odcinka został ustalony w terenie podczas przeprowadzanej inwentaryzacji, tak aby poprowadzić go najkrótszą trasą i żeby jak najmniejsza liczba drzew była konieczna do wycięcia. Miejsce zwrotu ogrodzenia zostało zaznaczone farbą na istniejącym słupku betonowym. Zakres do zinwentaryzowania obejmuje pas szerokości do 2m, tak aby zapewnić komfort brygadzie oczyszczającej teren i montującej nowe ogrodzenie. Długość ogrodzenia wynosi ok 1600 mb. Z istniejącego ogrodzenia pozostały jedynie fragmenty siatki i część słupków betonowych. 5

6 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Występująca roślinność reprezentowana jest głównie przez takie gatunki jak: śliwa tarnina, zwyczajny,, głóg jednoszyjkowy,, dereń jadalny, leszczynę pospolitą, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, bez czarny, lilak pospolity, żywotnik. Większość ze zinwentaryzowanych egzemplarzy jest zamierająca lub zamarła. Kilka egzemplarzy ma pnie wrośnięte w siatkę ogrodzeniową lub słupki betonowe. Rys. 5. Przykład wrośniętych pni w siatkę ogrodzenia. 6

7 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Drzewa przechylone bądź leżące na podłożu/ogrodzeniu, pnie pokryte mchem, spróchniałe, zdeformowane, oraz zgrubienia pni. Rys. 6. Przykład drzew spróchniałych i pochylonych ze zgrubieniami. Część z inwentaryzowanych egzemplarzy posiadają liczne odnogi pniowe wyrośnięte w wyniku ścięcia lub złamania pnia. Rys. 7. Przykład drzew z pniowymi odrostami. 7

8 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Dodatkowo część z nich zagraża bezpieczeństwu - z uwagi na bliskość drogi krajowej nr 62 - nawet w ruchu drogowym. Ogólna wartość przyrodnicza zinwentaryzowanych drzew i krzewów jest niewielka. Rys. 8. Przykład drzew pochylonych w kierunku drogi DK 62. Łączna liczba zinwentaryzowanych drzew i krzewów na potrzeby wykonania ogrodzenia wynosi 544 szt., szczegółowy opis stanu przedstawiony został w zestawieniu tabelarycznym w punkcie 6. oraz dokumentacji fotograficznej wybranych egzemplarzy zawartej w 8. punkcie niniejszego opracowania. Pomiar dokonywany był zgodnie z kierunkiem strzałek zaznaczonych na Rys. 4. B. dla części II Część ta obejmuje inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w strefie bezpośrednio przyległej do zabudowań Fortu Kazamaty, zgodnie z załącznikiem przedstawionym na Rys. 4. Wielkość tego obszaru wynosi ok m 2. Obszar ten jest dość gęsto zadrzewiony, znaczna ilości starego drzewostanu w nie najlepszej kondycji. Nieliczne egzemplarze z tego zakresu posiadają wartość przyrodniczą, są to przede wszystkich topole, wierzby, lipy. Przeważająca ilość są to samosiewy w różnym wieku, zagłuszone przez wyższe drzewa, zniekształcone, pochylone. Większość z egzemplarzy to stary drzewostan, drzewa są pochylone, złamane, z licznymi odrostami pniowymi. 8

9 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Rys. 9. Przykładowe egzemplarze drzew pochylonych. Znaczna ilość drzew wrośniętych jest w ścianę budynku, przez co zagraża jego bezpieczeństwu. Rys. 10. Przykład wrośniętych drzew w ścianę budynków. W dolnych partiach koron drzew widoczny drobny susz. Drzewa i krzewy przerośnięte licznymi samosiewami derenia jadalnego, głogu jednoszyjkowego i śliwy tarniny. 9

10 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi Występująca roślinność reprezentowana jest głównie przez takie gatunki jak: śliwa tarnina, śliwa mirabelka, jabłoń dzika, grusza pospolita, zwyczajny,, głóg jednoszyjkowy,, dereń jadalny, leszczynę pospolitą, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, bez czarny, lilak pospolity, topola czarna, topola biała, wierzba biała. Większość ze zinwentaryzowanych egzemplarzy jest zamierająca lub zamarła. Łączna liczba zinwentaryzowanych drzew i krzewów w części drugiej wynosi 1578 szt., szczegółowy opis stanu przedstawiony został w zestawieniu tabelarycznym w punkcie 7. oraz dokumentacji fotograficznej wybranych egzemplarzy zawartej w 9. punkcie niniejszego opracowania. Pomiar dokonywany był zgodnie z numeracją poszczególnych sektorów zaznaczonych na Rys Wnioski Część I opracowania, z uwagi na konieczność wyremontowania ogrodzenia okalającego teren Fortów, niezbędna jest do wycięcia. Jednak, jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji, nie posiada ona znacznych walorów przyrodniczych, z uwagi na jej stan kondycyjny. Przeważająca grupa to stare, zniekształcone, wrośnięte w ogrodzenie lub siatkę 10

11 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi egzemplarze. Część z nich to samosiewy w dużym zagęszczeniu i również w różnej kondycji, zagłuszone przez wyższą roślinność. Zakres części II również nie jest w najlepszej kondycji, przeważająca liczba drzew to egzemplarze stare, pochylone, leżące na podłożu, złamane, spróchniałe, pnie pokryte mchem, głównie dotyczy to u jesionolistnego. Dlatego też w pierwszej kolejności należałoby je usunąć. Dodatkowo egzemplarze, które są w bezpośredniej bliskość elewacji budynku oraz skupiska zakrzewień i samosiewów w wieku do 10 lat, a także te, które porastają istniejące tereny utwardzone asfaltem. Z uwagi na rozległy teren oraz brak geodezyjnego naniesienia, lokalizacja zinwentaryzowanych drzew i krzewów jest obarczona błędem. Jednak dla usprawnienia identyfikacji danego egzemplarza, w miarę możliwości wybrane egzemplarze posiadają numery nakreślone farbą na pniu. Na tym etapie opracowania nie ma to większego znaczenia, gdyż celem niniejszej inwentaryzacji jest zobrazowanie rodzaju i charakteru występującej roślinności oraz przybliżenie wartości. Dodatkowo zauważono, że dachy budynków oraz teren bezpośrednio za budynkami są znacznie porośnięte i to drzewostanem, który poprzez wrastanie w elewacje, czy strop budynków może zagrażać bezpieczeństwu i stanu technicznemu tych obiektów, należałoby dokonać inwentaryzacji również tego zakresu oraz w dalszych krokach usunąć je. 11

12 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 6. Tabelaryczne zestawienie dla części I 12

13 L.P nr inwent nazwa polska głóg jednoszyjkowy leszczyna pospolita głóg jednoszyjkowy nazwa łacińska monogyna Corylus avellana monogyna zwyczajny 7 zwyczajny 8 leszczyna pospolita 9 obwód na wysokości 130 cm powierzchnia w m 2 Uwagi forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz ścięty u nasady, liczne odrosty u podstawy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Grupa 12 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Grupa 2 szt. Samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Grupa samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Corylus avellana Grupa samosiewów nie przekraczających wieku 10 lat Grupa samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 10 śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy leszczyna pospolita monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz ścięty u nasady, liczne odrosty u podstawy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Corylus avellana Grupa samosiewów nie przekraczających wieku 10 lat zwyczajny

14 (3 szt.) obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, pień zdeformowany, wrośnięty w 21 54, siatkę ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia robinia akacjowa Robinia pseudacacia 110 Egzemplarz zamierający, pień zdeformowany, wrośnięty w 25 robinia akacjowa Robinia pseudacacia ogrodzenie jesionolistny 57 Egzemplarz pochylony głóg jednoszyjkowy monogyna 2,5 odrośla w formie krzewiastej, obwód każdego pnia na 28 robinia akacjowa Robinia pseudacacia 28. wysokości 5 cm poniżej leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia , 27, 28 Egzemplarz wielopniowy, pochylony w kierunku ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia jesionolistny 28 Egzemplarz zdeformowany, wrośnięty w ogrodzenie głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia 37 NN Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia NN Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia leszczyna Corylus avellana forma krzewiasta, zamarła, brak ulistnienia 14

15 pospolita głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia , 55 leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy monogyna 2,0 leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy monogyna 1,2 Forma drzewiasta, wrośnięta w ogrodzenie, zdeformowana leszczyna forma krzewiasta, przeważająca część zamarła, brak 48 Corylus avellana 1,0 47. pospolita większości ulistnienia jesionolistny głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 111, 92 Egzemplarz chory, rdzawe plamy na liściach leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia wiąz szypułkowy Ulmus laevis 30, 37 forma wielopniowa, przygłuszona przez drzewostan panujący 15

16 leszczyna pospolita leszczyna pospolita głóg jednoszyjkowy leszczyna pospolita leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wrośnięta w ogrodzenie Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy leszczyna pospolita leszczyna pospolita leszczyna pospolita monogyna 40 Forma drzewiasta, wrośnięta w ogrodzenie, zdeformowana Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia grusza pospolita Pyrus communis L. 23 Forma drzewiasta, wrośnięta w ogrodzenie głóg jednoszyjkowy monogyna 1, wiąz szypułkowy Ulmus laevis 90 Egzemplarz wrośnięta w ogrodzenie Grupa 3 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 71 zwyczajny 70. cm poniżej leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia jarząb pospolity Sorbus aucuparia 22 16

17 leszczyna pospolita jesionolistny Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia egzemplarz zamarły, śladowe ilości ulistnienia 78. jesionolistny śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia 81 jesionolistny 82 zwyczajny 21, 35, 48 wielopniowy, pochylony, liczne złamania gałęzi, wrośnięty w ogrodzenie Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia 84 jesionolistny grusza pospolita Pyrus communis L. Samosiew w wieku poniżej 10 lat grusza pospolita Pyrus communis L. Samosiew w wieku poniżej 10 lat Grupa 10 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej zwyczajny jesionolistny 30 pień pochylony, wrośnięta w ogrodzenie, zamierający jesionolistny 51 pień pochylony, wrośnięta w ogrodzenie, zamierający róża dzika Rosa canina 0,5 Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości jesionolistny cm poniżej jesionolistny 17

18 , 52 Egzemplarz częściowo zamierający, rozłam przy odnogach jesionolistny jesionolistny jesionolistny 51 Egzemplarz częściowo zamierający, pochylony na ogrodzenie 48 Egzemplarz częściowo zamierający, pochylony na ogrodzenie 50, 62, 30, 23 Egzemplarz pochylony na ogrodzenie, częściowo suchy, wrośnięty w siatkę ogrodzenia, zamierający śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia jesionolistny jesionolistny jesionolistny 104. Grupa 6 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Grupa 2 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 105 śliwa tarnina Prunus spinosa forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia , jesionolistny jesionolistny , 18 6 jesionolistny 93, , , 21, 20 egzemplarz wielopniowy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej odnogi pochylone, wrośnięte w siatkę ogrodzenia, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, pochylony, jedna odnoga sucha, wrośnięte w ogrodzenie Dwie główne odnogi ścięte na wys. 60cm, odrosty pniowe, częściowo suche 18

19 głóg jednoszyjkowy monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz zamierający, brak ulistnienia, pochylony 12 Egzemplarz zamierający, brak ulistnienia, pochylony , 20 Główny pień ścięty, odrosty pniowe, częściowo zamierające zwyczajny jesion wyniosły Fraxinus excelsior 160 Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia, pochylony, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej dąb szypułkowy Quercus robur dereń jadalny Cornus mas L. 1, dereń jadalny Cornus mas L. 1, dereń jadalny Cornus mas L. Samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny 50 Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia, pochylony zwyczajny 42 Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 24 zwyczajny 128. cm poniżej zwyczajny zwyczajny zwyczajny 28 bez czarny Sambucus nigra 29 głóg jednoszyjkowy monogyna 0,8 Grupa 2 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 60 Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia Egzemplarz rosnący w śladzie ogrodzenia, część gałęzi 31 zwyczajny zamarłych 19

20 jesionolistny 128 Egzemplarz zamierający, pochylony, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia dąb szypułkowy Quercus robur zwyczajny jesionolistny 77, 119, 69, 40 Egzemplarz zamierający, dwa odrosty ścięte na wys. 150cm, suche, pochylone, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia jesionolistny Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie jesion wyniosły Fraxinus excelsior kasztanowiec 38 Aesculus hippocastanum 142. zwyczajny zwyczajny 91, 93 Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia głóg forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche 40 monogyna 144. jednoszyjkowy gałęzie, wzdłuż ogrodzenia leszczyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche 41 Corylus avellana 145. pospolita gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 43 zwyczajny 147. cm poniżej Grupa 6 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej głóg jednoszyjkowy jesionolistny monogyna 163 forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia Egzemplarz pochylony, liczne zgrubienia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia

21 Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia głóg 54 monogyna 50, 21 Forma drzewiasta, częściowo sucha, pochylona 158. jednoszyjkowy zwyczajny zwyczajny Egzemplarz zdeformowany, pochylony, wrośnięty w siatkę 57 zwyczajny 161. ogrodzenia, leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. 42 Forma drzewiasta, w śladzie ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. 34 Forma drzewiasta, w śladzie ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. 45 Forma drzewiasta, w śladzie ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. Samosiew w wieku poniżej 10 lat wiąz szypułkowy Ulmus laevis leszczyna 67 Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia 171. pospolita zwyczajny leszczyna 69 Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia 173. pospolita Egzemplarz zdeformowany, pochylony, wrośnięty w siatkę , jesionolistny ogrodzenia, chory, zamierający forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche 71 bez czarny Sambucus nigra 175. gałęzie, wzdłuż ogrodzenia 21

22 leszczyna pospolita brzoza brodawkowata jesionolistny jesionolistny 76 bez czarny Sambucus nigra Corylus avellana forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, w śladzie ogrodzenia Betula pendula 220, 329 Egzemplarz pochylony, jedna odnoga ścięta na wysokości 0,60cm,zamierający, częściowo suche gałęzie, rośnie w śladzie ogrodzenia 26 Egzemplarz pochylony, rośnie w linii ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 21 Egzemplarz pochylony, rośnie w linii ogrodzenia zwyczajny Wielopniowy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej jesionolistny zwyczajny zwyczajny bez czarny Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny zwyczajny 28 egzemplarz rośnie w śladzie ogrodzenia, rośnie w jesionolistny śladzie ogrodzenia jesionolistny 87 bez czarny Sambucus nigra 88 bez czarny Sambucus nigra jesionolistny jesionolistny Egzemplarz zamierający, częściowo spróchniały, rozłam pnia nad nasadą na dwie części, jedna położona na ogrodzenie 20 forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 22

23 bez czarny Sambucus nigra 92 jesionolistny 93 bez czarny Sambucus nigra 94 bez czarny Sambucus nigra 95 jesionolistny 38 forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia 2 egzemplarze, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz pochylony, rośnie w śladzie ogrodzenia jesionolistny 97 bez czarny Sambucus nigra 290 Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 23 Rośnie w śladzie grodzenia 99 20, jesionolistny Egzemplarz pochylony, rośnie w śladzie ogrodzenia bez czarny Sambucus nigra jesionolistny jesionolistny jesionolistny zwyczajny 28 forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz pochylony, liczne zgrubienia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia Egzemplarz pochylony, zamierający, liczne zgrubienia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia Egzemplarz pochylony, zamierający, liczne zgrubienia świadczące o chorobie, w śladzie ogrodzenia zwyczajny 34 Egzemplarz chory, rdzawe plamy na liściach Grupa 3 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej 23

24 jesionolistny 180, 137 Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie jesionolistny 110 bez czarny Sambucus nigra , 83 Egzemplarz zamierający, rozłam u nasady, jedna odnoga położona na ogrodzenie, częściowo pozbawione kory, pękniecie podłużne, widoczne drewno, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Grupa 3 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny jesionolistny Egzemplarz zamierający, leżący na ogrodzeniu, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie jesionolistny 84 Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie dąb szypułkowy Quercus robur bez czarny Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 23 rdzawe plamy na liściach, rośnie w śladzie ogrodzenia jesionolistny 120 bez czarny Sambucus nigra 121 bez czarny Sambucus nigra 122 bez czarny Sambucus nigra 228, 60, 36, 30, 38 Egzemplarz zamierający, leżący na ogrodzeniu, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia 24

25 bez czarny Sambucus nigra 124 bez czarny Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia jesionolistny jesionolistny jesionolistny jesionolistny 260 Egzemplarz zamierający, leżący na ogrodzeniu, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie 97, 146 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie jesionolistny 36, 36 Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie, odrosty pniowe jesionolistny 150, 53, 26, 26 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, częściowo pozbawiony kory, pękniecie podłużne, widoczne drewno, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie zwyczajny zwyczajny jesionolistny 127, 21 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, częściowo pozbawiony kory, widoczna próchnica, liczne zgrubienia pnia świadczące o chorobie wiąz szypułkowy Ulmus laevis Egzemplarz zamierający, wrośnięty w ogrodzenie, częściowo , jesionolistny pozbawiony kory, liczne suche gałęzie zwyczajny 137 zwyczajny 25 rdzawe plamy na liściach, rośnie w śladzie ogrodzenia 25

26 jesionolistny 139, 120 Egzemplarz zamierający, wrośnięty w ogrodzenie, liczne suche gałęzie zwyczajny 37, 87 Egzemplarz wrośnięty w ogrodzenie, rdzawe plamy na liściach jesionolistny jesionolistny 78, 34 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, częściowo pozbawiony kory, liczne suche gałęzie, omszony pień 175 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, liczne suche gałęzie, omszony pień zwyczajny jesionolistny 28 rdzawe plamy na liściach, rośnie w śladzie ogrodzenia Egzemplarz pochylony, rośnie w śladzie ogrodzenia zwyczajny zwyczajny jesionolistny głóg jednoszyjkowy 81, 72 monogyna 148 zwyczajny 94 rdzawe plamy na liściach, rośnie w śladzie ogrodzenia egzemplarz rośnie w śladzie ogrodzenia, pochylony, wrośnięty w słupek ogrodzenia Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, liczne suche gałęzie, omszony pień forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzenie, liczne zgrubienia pnia, liczne suche gałęzie wiąz szypułkowy Ulmus laevis 19, 39 Egzemplarz pochylony, wrośnięty w ogrodzenie zwyczajny jesionolistny Egzemplarz rośnie w śladzie ogrodzenia, rdzawe plamy na liściach 234 Egzemplarz zamierający, częściowo złamany, pochylony na ogrodzenie, liczne suche gałęzie, omszony pień zwyczajny zwyczajny zwyczajny 69 26

27 zwyczajny głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna Egzemplarz zamierający, liczne zgrubienia pnia, odpadająca kora forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia monogyna jarząb pospolity Sorbus aucuparia 38 Egzemplarz pochylony forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia zwyczajny 33, 76 Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia zwyczajny 20 Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia głóg forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche 162 monogyna 266. jednoszyjkowy gałęzie, wzdłuż ogrodzenia dereń jadalny Cornus mas L. 2, zwyczajny Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, liczne jesionolistny suche gałęzie, omszony pień, odpadająca kora jesionolistny jesionolistny 104, Egzemplarz zamierający, pochylony na ogrodzenie, omszony pień, odpadająca kora, suche gałęzie Egzemplarz zamierający, pochylony, omszony pień, suche gałęzie jesionolistny Egzemplarz poza zakresem opracowania, jednak jedna odnoga pochylona nad ogrodzenie, zamierający, stwarzający zagrożenie złamania oraz uszkodzenia nowego ogrodzenia. Zalecenie: ew. zabieg pielęgnacyjny, polegający na ścięciu tej odnogi jesionolistny głóg jednoszyjkowy 49 Egzemplarz zamierający, położony na słupku ogrodzenia, częściowo wrośnięty, kora pnia porośnięta mchem monogyna forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia 27

28 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy 174 lilak pospolity Syringa vulgaris jesionolistny trzmielina zwyczajna jesionolistny trzmielina zwyczajna 179 lilak pospolity Syringa vulgaris 180 lilak pospolity Syringa vulgaris monogyna 3,2 zamierający, pochylony, liczne odnogi monogyna 56 Forma drzewiasta, częściowo sucha, zamierająca, pochylona Forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo sucha, rosnąca wzdłuż ogrodzenia 54 Egzemplarz pochylony, pień omszały, zamierający Euonymus europaea forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia 46, 51, 43, 73 Egzemplarz zamierający, pochylony, pień obrośnięty mchem, część gałęzi suchych Euonymus europaea forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, wzdłuż ogrodzenia Forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo sucha, rosnąca wzdłuż ogrodzenia Forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo sucha, rosnąca wzdłuż ogrodzenia wiąz szypułkowy Ulmus laevis Forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo sucha, 182 lilak pospolity Syringa vulgaris 286. rosnąca wzdłuż ogrodzenia Forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, rosnąca wzdłuż 183 lilak pospolity Syringa vulgaris 287. ogrodzenia jesionolistny Egzemplarz poza zakresem opracowania, jednak jedna odnoga pochylona nad ogrodzenie, zamierający, stwarzający zagrożenie złamania oraz uszkodzenia nowego ogrodzenia. Zalecenie: ew. zabieg pielęgnacyjny, polegający na ścięciu tej odnogi dereń jadalny Cornus mas L. Grupa 4 samosiewów nie przekraczających wieku 10 lat 186 jesionolistny Egzemplarz zamierający, złamany, położony na ogrodzeniu robinia akacjowa Robinia pseudacacia 35 28

29 robinia akacjowa Robinia pseudacacia 43 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu, pień jesionolistny porośnięty mchem Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu, pień jesionolistny porośnięty mchem Egzemplarz zamierający, złamany, położony na ogrodzeniu 295. jesionolistny Egzemplarz zamierający, przechylony na ogrodzenie, pień jesionolistny porośnięty mchem Egzemplarz przechylony na ogrodzenie, pień porośnięty jesionolistny mchem dereń jadalny Cornus mas L. 1, wiąz szypułkowy Ulmus laevis 31 Egzemplarz przechylony w linii ogrodzenia Egzemplarz zamierający, przechylony na ogrodzenie, pień jesionolistny porośnięty mchem, suche gałęzie. Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu, pień z jesionolistny licznymi zgrubieniami, porośnięty mchem robinia akacjowa Robinia pseudacacia 65 Egzemplarz pochylony, zagłuszony przez drzewa panujące , 20 Egzemplarz zamierający, pochylony, pień porośnięty mchem 303. jesionolistny robinia akacjowa Robinia pseudacacia jesionolistny Egzemplarz zamarły, dwie odnogi, jedna złamana, druga położona na ogrodzenie wiąz szypułkowy Ulmus laevis 59 Egzemplarz zamierający, pochylony, dużo suchych gałęzi jesionolistny 34, 36, 53, 58 Egzemplarz zamierający, z odrostami pniowymi, jesionolistny 68 Egzemplarz zamierający, pochylony, pień porośnięty mchem jesionolistny 21 głóg jednoszyjkowy monogyna 45 Forma drzewiasta częściowo sucha, zamierająca jesionolistny 23 Egzemplarz pochylony, w śladzie ogrodzenia 29

30 dereń jadalny Cornus mas L. 1,8 Forma wielopniowa, zagłuszona przez drzewostan panujący Egzemplarz zamierający, pochylony, rosnący w ogrodzeniu, , jesionolistny częściowo suchy jesionolistny 27, 45 Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy jesionolistny 50, 30 Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy głóg jednoszyjkowy monogyna Samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna Samosiew w wieku poniżej 10 lat jesionolistny 41 Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy Egzemplarz zniekształcony, częściowo suchy, część gałęzi 215 wiąz szypułkowy Ulmus laevis obłamanych, zamierający głóg jednoszyjkowy monogyna 35 Forma drzewiasta, częściowo sucha, zamierająca wiąz szypułkowy Ulmus laevis 65, 95 Egzemplarz zamierający, położony na podłożu, liczne , jesionolistny zgrubienia i porośniecie pnia mchem jesionolistny Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia, wrośnięte w ogrodzenie Egzemplarz zamierający, szczątkowe ulistnienie, położony na , 20, jesionolistny ogrodzeniu jesionolistny Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia, w śladzie ogrodzenia jesionolistny Egzemplarz zamarły, brak ulistnienia, w śladzie ogrodzenia jesionolistny jesionolistny Egzemplarz zniekształcony, pochylony, częściowo brak jesionolistny ulistnienia

31 jesionolistny jesionolistny jesionolistny głóg jednoszyjkowy jesionolistny jesionolistny 29, 29, Egzemplarz zniekształcony, liczne odnogi pniowe, pochylony, częściowo brak ulistnienia monogyna Forma drzewiasta, zamarła 51 Egzemplarz zamierający, pochylony Egzemplarz zamarły, pochylony na ogrodzenie Egzemplarz zamierający, pochylony jesionolistny Egzemplarz zamarły, pochylony na ogrodzenie, zamierający jesionolistny Grupa 6 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej żywotnik thuja Egzemplarz zamarły, położony na podłoże jesionolistny Egzemplarz zamarły, położony na podłoże żywotnik thuja Egzemplarz zamarły, pochylony na ogrodzenie Egzemplarz zamarły, położony na podłoże, pień porośnięty jesionolistny mchem żywotnik thuja Egzemplarz zamarły, położony na podłoże żywotnik thuja Egzemplarz zamarły, pochylony żywotnik thuja Egzemplarz zamarły, pochylony jesionolistny Egzemplarz zamarły, pochylony na ogrodzenie 350. jesionolistny

32 jesionolistny jesionolistny jesionolistny 251 Egzemplarz zamarły, wrośnięty w linię ogrodzenia Grupa 4 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej jabłoń dzika Malus sylvestris Egzemplarz zamarły, suchy, pochylony żywotnik thuja 45 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony jesionolistny na ogrodzenie Egzemplarz zamarły, pochylony na ogrodzenie, pozbawiony jesionolistny kory Egzemplarz zamierający, pochylony, liczne odrosty pniowe, w 256 jarząb pospolity Sorbus aucuparia 25, 28, śladzie ogrodzenia Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony jesionolistny na ogrodzenie żywotnik thuja 50 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zdeformowany, w śladzie ogrodzenia Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony , 36, 28, 25, jesionolistny na podłoże jesionolistny 261a 366. jesionolistny Egzemplarz zamarły, pochylony żywotnik thuja 55 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja 64 Egzemplarz poza zakresem, jednak zamarły, grożący złamaniem na nowo wykonane ogrodzenie, Zalecane: wycięcie 32

33 żywotnik thuja 56 Egzemplarz poza zakresem, jednak zamarły, grożący złamaniem na nowo wykonane ogrodzenie, Zalecane: wycięcie żywotnik thuja 50 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły jesionolistny Grupa 8 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej śliwa tarnina Prunus spinosa Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły zwyczajny 50 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły zwyczajny zwyczajny zwyczajny Egzemplarz zamarły, pozbawiony kory, suche gałęzie zwyczajny 33

34 zwyczajny żywotnik thuja 52 Egzemplarz zamierający, przeważająca liczba suchych gałęzi żywotnik thuja 49 Egzemplarz zamierający, przeważająca liczba suchych gałęzi zwyczajny 54 Egzemplarz zamierający, pochylony Egzemplarz zamierający, pochylony zwyczajny Egzemplarz pochylony żywotnik thuja 63 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 74 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Grupa 3 szt. Samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej Grupa 2 szt. Samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości jesionolistny 5 cm poniżej żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły śnieguliczka Symphoricarpos albus 1, żywotnik thuja Egzemplarz zamarły , 83, 132 Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suche gałęzie 312 głóg jednoszyjkowy monogyna 0, żywotnik thuja Egzemplarz zamarły głóg 314 monogyna 57, 51, 47 Forma drzewiasta, zamierająca, częściowo suche gałęzie 419. jednoszyjkowy 34

35 żywotnik thuja 43 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 47 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 35 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Grupa 8 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położona na podłożu pochylona żywotnik thuja 91 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie zwyczajny żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja 68 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Pochylona, zagłuszona przez drzewostan panujący zwyczajny 69 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, pochylony żywotnik thuja 42 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 43 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Grupa 3 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej żywotnik thuja 63 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu 438. jesionolistny Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu, częściowo jesionolistny brak kory , 62 Egzemplarz zamierający, pochylony 440. jesionolistny żywotnik thuja 57 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 66 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie jesionolistny 35

36 żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja 50 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie , 35 Egzemplarz zamierający, położony na ogrodzeniu 446. jesionolistny zwyczajny 80 Egzemplarz zdeformowany, pochylony żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły 348 Egzemplarz zamarły, położony na ogrodzeniu 453. jesionolistny żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie głóg 352 monogyna Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat 457. jednoszyjkowy żywotnik thuja 60 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położona 356 żywotnik thuja na podłoże głóg 357 monogyna Forma drzewiasta w wieku poniżej 10 lat 460. jednoszyjkowy żywotnik thuja 56 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie Grupa 10 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości cm poniżej żywotnik thuja 57 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie zwyczajny śliwa tarnina Prunus spinosa Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat 363 Grupa 3 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, pochylony 36

37 Egzemplarz zamarły, częściowo położony na podłożu żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja 24 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie śliwa tarnina Prunus spinosa Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat 369 jesionolistny 29 pochylony, pień obrośnięty mchem, zamierający śliwa tarnina Prunus spinosa Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat zwyczajny szt. Samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm 373 wiąz szypułkowy Ulmus laevis 476. poniżej żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja 34 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 35 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie głóg 377 monogyna Forma krzewiasta, sucha, rosnąca w śladzie ogrodzenia 480. jednoszyjkowy żywotnik thuja 48 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły Egzemplarz zamierający, złamane odnogi, położony na , 38, 30, 30, jesionolistny podłoże żywotnik thuja 68 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 87 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 29 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie śliwa tarnina Prunus spinosa 0,3 Forma krzewiasta , 60 Egzemplarz zamierający, częściowo położony na ogrodzeniu 489. jesionolistny żywotnik thuja 59, 40 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 66 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie 37

38 żywotnik thuja 37 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 42 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 42 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie zwyczajny 58 Egzemplarz pochylony żywotnik thuja 57 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja 43 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie żywotnik thuja Egzemplarz zamarły głóg 396 monogyna Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat 499. jednoszyjkowy żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły NN Egzemplarz zamarły, położony na podłoże, bez kory śliwa tarnina Prunus spinosa Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 lat zwyczajny 48, 43, 22 Pnie pochylone, zagłuszone przez drzewostan panujący żywotnik thuja 38 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie NN Egzemplarz zamarły, położony na podłoże, bez kory 404 zwyczajny 25 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, rośnie w śladzie ogrodzenia 405 zwyczajny 31 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony 406 zwyczajny 37 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony zwyczajny 24 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, położony zwyczajny Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, rośnie w , jesionolistny śladzie ogrodzenia, położony żywotnik thuja 52 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie jesionolistny 120 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie, liczne zgrubienia pnia, położony na podłożu 38

39 zwyczajny żywotnik thuja Egzemplarz zamarły zwyczajny 48 Egzemplarz zamierający, pochylony Grupa 5 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości zwyczajny 518. cm poniżej zwyczajny żywotnik thuja Egzemplarz zamarły zwyczajny Grupa 2 samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości zwyczajny 522. cm poniżej żywotnik thuja 46 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie zwyczajny 31 pochylony zwyczajny Egzemplarz zamarły, położony na podłożu, suchy 526. jesionolistny żywotnik thuja Egzemplarz zamarły żywotnik thuja Egzemplarz zamarły robinia akacjowa Robinia pseudacacia żywotnik thuja 49 Egzemplarz zamierający, częściowo suche gałęzie głóg jednoszyjkowy monogyna Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat jesionolistny Egzemplarz zamarły, położony na podłoże, bez kory zwyczajny Egzemplarz zamarły, pochylony, rośnie w śladzie ogrodzenia robinia akacjowa Robinia pseudacacia zwyczajny Egzemplarz zamierający, ścięcie na wysokości 2 m, liczne 433 robinia akacjowa Robinia pseudacacia odrosty pniowe, w śladzie ogrodzenia Egzemplarz zamierający, położony 537. jesionolistny 39

40 jesionolistny 113 Egzemplarz zamierający, położony, częściowo brak kory jesionolistny 120, 107 Egzemplarz poza zakresem opracowania, jednak jedna odnoga pochylona nad ogrodzenie, zamierający, stwarzający zagrożenie złamania oraz uszkodzenia nowego ogrodzenia. Zalecenie: ew. zabieg pielęgnacyjny, polegający na ścięciu tej odnogi jesionolistny 134 Egzemplarz poza zakresem opracowania, jednak jedna odnoga pochylona nad ogrodzenie, zamierający, stwarzający zagrożenie złamania oraz uszkodzenia nowego ogrodzenia. Zalecenie: ew. zabieg pielęgnacyjny, polegający na ścięciu tej odnogi zwyczajny jesionolistny 21 Egzemplarz położony, częściowo suchy głóg jednoszyjkowy monogyna Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna Forma krzewiasta, częściowo sucha, w wieku poniżej 10 lat 40

41 7. Tabelaryczne zestawienie dla części II

42 nr inwent powierzchnia w m 2 L.P. nazwa polska nazwa łacińska obwód na wysokości 130 cm Uwagi egzemplarze, obwód każdego pnia 25,19 na wysokości 5 cm poniżej drzewo wrośnięte w budynek, 2. 2 częściowo suche, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarze, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 4. 4 drzewo suche, wrośnięte w budynek 5. 5 drzewo znajduje się w bezpośredniej bliskości budynku, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej 6. 6 dereń jadalny Cornus mas L. 0,8 częściowo suche gałęzie 7. 7 dereń jadalny Cornus mas L. 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat 42

43 głóg jednoszyjkowy cienki, zagłuszony przez drzewostan monogyna 0, głóg jednoszyjkowy cienki, zagłuszony przez drzewostan monogyna 0, dereń jadalny Cornus mas L. 0,3 cienki, zagłuszony przez drzewostan egzemplarz pochylony, częściowo suche gałęzie, łuszcząca się kora 23 odpada z pnia, forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż ogrodzenia dąb szypułkowy Quercus robur 76 częściowo suche gałęzie dąb szypułkowy Quercus robur pień rozłamany, drzewo suche egzemplarz częściowo obcięty powyżej 45,46 wysokości 130 cm egzemplarz położony, brak kory, 36 widoczne drewno większość gałęzi sucha, zamierający dereń jadalny Cornus mas L. drzewo suche 36 egzemplarz częściowo suchy, zamierający dereń jadalny Cornus mas L. forma drzewiasta, zamierający dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny 48 drzewo mocno pochylone, zagłuszone zwyczajny 49 pęknięty pień, grozi rozłamaniem i położeniem drzewa 43

44 zwyczajny 21 drzewo mocno pochylone, zagłuszone zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 0, zwyczajny zwyczajny zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 60 suche, prawie na całej wysokości odpadły gałęzie, gałęzie z liśćmi widoczne jedynie na szczycie korony suche, prawie na całej wysokości odpadły gałęzie, gałęzie z liśćmi widoczne jedynie na szczycie korony, pozostałe pnie obcięte u podstawy większość gałęzi suchych. Forma drzewiasta, zamierająca drzewo suche, pochylone dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat, skupisko 4 egzemplarzy egzemplarz pochylony, część gałęzi 22,25,48 sucha, pień porośnięty mchem pozostałe dwa pnie obcięte na wysokości ok. 60 cm egzemplarz pochylony dereń jadalny Cornus mas L. egzemplarz pochylony kora pnia 43 porośnięta mchem. Drzewiasty dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat wiąz szypułkowy Ulmus laevis zwyczajny dereń jadalny Cornus mas L. skupisko samosiewów w wieku poniżej 10 lat 44

45 egzemplarz pochylony, część gałęzi sucha, zamierający śliwa mirabelka Prunus domestica 30,25,22 drzewo wielopniowe głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat wiąz szypułkowy Ulmus laevis samosiew w wieku poniżej 10 lat ,30 egzemplarz pochylony drugi pień obcięty u podstawy egzemplarz mocno pochylony egzemplarz pochylony, część gałęzi 46 sucha egzemplarz pochylony, część gałęzi 24 sucha egzemplarz pochylony kora pnia 90 porośnięta mchem, oznaki choroby egzemplarz pochylony kora pnia 56 porośnięta mchem głóg jednoszyjkowy samosiew w wieku poniżej 10 lat, monogyna zagłuszony przez drzewostan głóg jednoszyjkowy samosiew w wieku poniżej 10 lat, monogyna zagłuszony przez drzewostan egzemplarz pochylony, część gałęzi 98 sucha dąb szypułkowy Quercus robur zwyczajny

46 zwyczajny egzemplarz pochylony, część gałęzi sucha śliwa tarnina Prunus spinosa dąb szypułkowy Quercus robur ,2 trzy skupiska w bezpośredniej bliskości drzewo wrośnięte w ścianę budynku, egzemplarz z częściowo suchymi gałęziami, wrośnięty w ścianę budynku drzewo wrośnięte w ścianę budynku, 46

47 głóg jednoszyjkowy monogyna drzewo wrośnięte w ścianę budynku drzewo wrośnięte w ścianę budynku, drzewo wrośnięte w ścianę budynku, drzewo wrośnięte w ścianę budynku, drzewo wrośnięte w ścianę budynku, egzemplarz suchy jarząb pospolity Sorbus aucuparia egzemplarz ma częściowo suche gałęzie, jest prawie położony śliwa tarnina Prunus spinosa 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat 47

48 dereń jadalny Cornus mas L. 24 Forma drzewiasta dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat, szt głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 32 suche gałęzie, zamierający dereń jadalny Cornus mas L. zagłuszony, zamierający drzewo pochylone, kora pokryta 46,43 mchem dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat, 8 sztuk Egzemplarz zamierający, większość 58 gałęzi drzewa sucha zwyczajny 65,64 jeden pień drzewa obcięty u podstawy dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat, 6 sztuk śliwa mirabelka Prunus domestica samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna drzewo suche 39 egzemplarz chory, liście pokryte są rdzawymi plamami samosiew w wieku poniżej 10 lat NN 6 szt. egzemplarzy suchych głóg jednoszyjkowy monogyna 2, drzewo suche dereń jadalny Cornus mas 8 szt. w wieku poniżej 10 lat ,41 drzewo pochylone, porośnięte mchem 48

49 głóg jednoszyjkowy 46 monogyna 36 egzemplarz porośnięty mchem, posiada liczne suche gałęzie, drzewo pochylone, dwa pozostałe pnie obcięte u podstawy drzewo suche, pochylone wiąz szypułkowy Ulmus laevis wiąz szypułkowy Ulmus laevis egzemplarz przechylony, porośnięty mchem, chory dereń jadalny Cornus mas 1, dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas 1, dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat, 6 sztuk dereń jadalny Cornus mas 1,0 Forma drzewiasta, zagłuszona głóg jednoszyjkowy monogyna 2,0 Zamierający odnogi, obwód każdego pnia na 49

50 grusza polna Pyrus pyraster grusza polna Pyrus pyraster grusza polna Pyrus pyraster dereń jadalny Cornus mas głóg jednoszyjkowy dereń jadalny Cornus mas monogyna 0,4 33 wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat - szt. 7, tworzące zakrzewienie krzew pochylony, zagłuszony NN egzemplarz suchy samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 10 szt. egzemplarz porośnięty mchem, częściowo suchy dereń jadalny Cornus mas 0,5 Zagłuszony dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat 50

51 dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas egzemplarz pochylony, zamierający zwyczajny głóg jednoszyjkowy samosiew w wieku poniżej 10 lat, monogyna częściowo suchy głóg jednoszyjkowy egzemplarz pochylony, częściowo monogyna 2,3 suchy, zamierający dereń jadalny Cornus mas zagłuszony, zamierający drzewo suche dereń jadalny Cornus mas głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 31 monogyna dzika róża Rosa canina 0, drzewo suche 42 samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 7 szt. egzemplarz pochylony, częściowo suchy. Drzewiasty egzemplarz częściowo suchy, zamierający egzemplarz pochylony, porośnięty mchem, częściowo suchy drzewo suche śliwa tarnina Prunus spinosa 0, dąb szypułkowy Quercus robur dąb szypułkowy Quercus robur

52 ,31 drzewo wrośnięte w ścianę budynku drzewo wrośnięte w ścianę budynku ,50,28,26,27 drzewo wrośnięte w ścianę budynku drzewo wrośnięte w ścianę budynku, drzewo wrośnięte w ścianę budynku, egzemplarz pochylony, częściowo 23,25 suchy egzemplarz pochylony, częściowo suchy, +2 sztuki, obwód pnia na 20 wysokości 5 cm poniżej dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat; 2 szt w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, 51 gałęzie drzewa częściowo suche w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, ,71,55,56 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku drzewo suche drzewo suche głóg jednoszyjkowy Zagłuszony przez drzewostan monogyna 0,4 52

53 głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 2,4 monogyna 1, samosiew w wieku poniżej 10 lat 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 4 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej + 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz pochylony, porośnięty mchem 3 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej NN 30 egzemplarz suchy suchy, pochylony, porośnięty mchem śliwa domowa mirabelka Prunus domestica egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem 53

54 głóg jednoszyjkowy monogyna egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas 1, śnieguliczka biała S. albus 1,6 egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem skupisko 15 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz suchy, pochylony

55 NN egzemplarz suchy Pyrus pyraster grusza polna zwyczajny zrośnięte razem odrosty z pnia 32,25 głównego głóg jednoszyjkowy monogyna 2, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, skupisko 11 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 32 szt głóg jednoszyjkowy monogyna 0, egzemplarz suchy, pochylony egzemplarz suchy, pochylony 55

56 egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony, porośnięty mchem egzemplarz suchy, pochylony egzemplarz suchy, pochylony egzemplarz suchy, pochylony egzemplarz suchy, pochylony głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy Tilia cordata Mill głóg jednoszyjkowy monogyna 3,2 monogyna 2,3 monogyna 35, 30 37, egzemplarz częściowo suchy, zamierający, pochylony egzemplarz częściowo suchy, pochylony, zamierający. skupisko 6 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz częściowo suchy, zamierający. Forma drzewiasta egzemplarz częściowo suchy, zamierający egzemplarz porośnięty mchem, częściowo suchy, zamierający 56

57 dereń jadalny Cornus mas 22 egzemplarz porośnięty mchem, częściowo suchy, zamierający dereń jadalny Cornus mas 1, drzewo przekrzywione, zagłuszone dereń jadalny Cornus mas 1, dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas 0, dereń jadalny Cornus mas ,36,40 21 samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 28 szt. egzemplarz porośnięty mchem, częściowo suchy, zamierający egzemplarz porośnięty mchem, częściowo suchy, zamierający głóg jednoszyjkowy monogyna 1, egzemplarz pochylony, porośnięty 56 mchem, częściowo suchy, zamierający egzemplarz częściowo suchy, 38 zamierający egzemplarz rozłożysty głóg jednoszyjkowy egzemplarz częściowo suchy, monogyna 30 zamierający. Drzewiasty głóg jednoszyjkowy egzemplarz częściowo suchy, monogyna 1,0 zamierający zwyczajny 30 egzemplarz zagłuszony

58 egzemplarz częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 zamierający egzemplarz częściowo suchy, pochylony, zamierający egzemplarz suchy egzemplarz częściowo suchy, pochylony, zamierający egzemplarz zamarły, suchy , egzemplarz pochylony, porośnięty mchem dereń jadalny Cornus mas 1, bez czarny Sambucus nigra krzew suchy głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zwyczajny 32 egzemplarz zagłuszony głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat egzemplarz suchy egzemplarz suchy drzewo pochylone

59 zwyczajny dereń jadalny Cornus mas 0, dereń jadalny Cornus mas 0, egzemplarz częściowo suchy, 35,30,30,48 zagłuszony, zamierający dereń jadalny Cornus mas 0,7 zagłuszony egzemplarz częściowo suchy, 40, 20 zamierający głóg jednoszyjkowy Forma drzewiasta, częściowo sucha, monogyna 35 zamierająca głóg jednoszyjkowy monogyna 60 Forma drzewiasta głóg jednoszyjkowy egzemplarz bardzo rozłożysty, gałęzie monogyna 4,0 w dużej części suche głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat skupisko 22 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz częściowo suchy; pień 30,28,23 porośnięty mchem, zamierający egzemplarz częściowo suchy, 25 pochylony, zamierający sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 59

60 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 24 monogyna monogyna 22 monogyna 0,8 monogyna monogyna monogyna monogyna monogyna skupisko 8 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz częściowo suchy, pochylony, zamierający samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 5 szt. egzemplarz częściowo suchy, zamierający egzemplarz częściowo suchy, zamierający egzemplarz częściowo suchy, zamierający samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat egzemplarz położony, częściowo suchy

61 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 2,2 monogyna monogyna monogyna 1,0 monogyna 1,3 monogyna monogyna monogyna monogyna monogyna monogyna monogyna monogyna 1,2 monogyna 3,5 monogyna 36, 30 skupisko 8 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat skupisko 10 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 4 szt. egzemplarz częściowo uschnięty, zamierający egzemplarz wyniosły, częściowo uschnięty, zamierający Forma drzewiasta 61

62 głóg jednoszyjkowy Forma drzewiasta monogyna 35, grusza polna Pyrus pyraster samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 monogyna 1, zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny 64,74,15 pnie zrośnięte ze sobą głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat, głóg jednoszyjkowy monogyna 2, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 30 Forma drzewiasta dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas 1, dereń jadalny Cornus mas wiąz szypułkowy Ulmus laevis głóg jednoszyjkowy 181 monogyna 0,7 28 samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 35 sztuk. egzemplarz pochylony porośnięty mchem, zamierający egzemplarz pochylony porośnięty mchem 62

63 Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill zwyczajny wiąz szypułkowy Ulmus laevis jarząb pospolity Sorbus aucuparia zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 56, skupisko 4 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej widoczne liczne plamy na liściach oraz duża część gałęzi sucha egzemplarz pochylony, zrośnięty z em zwyczajnym skupisko 3 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat; skupisko 4 szt egzemplarz pochylony zwyczajny sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej sztuki, obwód każdego pnia na Prunus domestica śliwa mirabelka wysokości 5 cm poniżej Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill 3 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej bez czarny Sambucus nigra 1, egzemplarz pochylony 63

64 głóg jednoszyjkowy monogyna 0, Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej jarząb pospolity Sorbus aucuparia bez czarny Sambucus nigra 1,2 częściowo suchy, zamierający jarząb pospolity Sorbus aucuparia drzewo uschnięte jarząb pospolity Sorbus aucuparia 80 egzemplarz pochylony Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill 3 sztuki, obwód, każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej bez czarny Sambucus nigra samosiew w wieku poniżej 10 lat bez czarny Sambucus nigra samosiew w wieku poniżej 10 lat Tilia cordata Mill 153 na liściach widoczne liczne plamy bez czarny Sambucus nigra 1,0 częściowo suchy, zamierający Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny

65 dereń jadalny Cornus mas 0, zwyczajny zwyczajny 35,50,64,49,39 część pnia odłamana, drzewo częściowo suche, zamierające zwyczajny grusza polna Pyrus pyraster 122,55 część gałęzi sucha, drzewo pochylone dereń jadalny Cornus mas samosiew w wieku poniżej 10 lat Tilia cordata Mill zwyczajny egzemplarz mocno przekrzywiony, 40,56,104 częściowo suchy, położony na ziemi Populus tremula egzemplarz pozbawiony gałęzi do wys. 4m, gałęzie jedynie w koronie drzewa, topola osika 118 zamierający Tilia cordata Mill Tilia cordata Mill 49, egzemplarz mocno przekrzywiony, Populus tremula topola osika 39 suchy, zamierający głóg jednoszyjkowy samosiew w wieku poniżej 10 lat; monogyna skupisko 10 szt zwyczajny Tilia cordata Mill 5 odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz zamierający, suchy, liście Pyrus pyraster grusza polna 63 widoczne tylko w koronie drzewa zwyczajny 119 pień pęknięty, zamierający, zgnilizna zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny 65

66 Tilia cordata Mill 3 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Tilia cordata Mill głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, NN egzemplarz całkowicie suchy głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zwyczajny 52,19 egzemplarz pochylony zwyczajny głóg jednoszyjkowy Tilia cordata Mill głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 2,0 monogyna 2,0 monogyna 2,5 monogyna monogyna egzemplarz częściowo suchy, zamierający 5 odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz częściowo suchy, zamierający egzemplarz częściowo suchy, zamierający Samosiew w wieku poniżej 10 lat Samosiew w wieku poniżej 10 lat 66

67 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 0,8 monogyna 0,8 monogyna krzew suchy dzika róża Rosa canina krzew suchy głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, drzewo częściowo uschnięte głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna Samosiew w wieku poniżej 10 lat sztuk w formie zakrzewionej, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny 3 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny zwyczajny 67

68 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna monogyna zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny Samosiew w wieku poniżej 10 lat Samosiew wieku poniżej 10 lat Egzemplarz zdeformowany, pochylony, z odrostami pniowymi 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 68

69 Egzemplarz zamierający, częściowo 33, 31, 37 suchy, pień porośnięty mchem główna odnoga ścięta, 6 odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, częściowo 28, 43, 44, 37 suche gałęzie dereń jadalny Cornus mas L. Samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna 80 Egzemplarz zamierający, pochylony, pień porośnięty mchem Samosiew w wieku poniżej 10 lat śliwa tarnina Prunus spinosa Samosiew w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz pochylony, częściowo 105, 80 suche gałęzie, porośnięty mchem odrośla, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej główna odnoga ścięta, 6 odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny Egzemplarz pochylony, zniekształcony grusza pospolita Pyrus communis L głóg jednoszyjkowy monogyna 2 odrośla, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 1,0 częściowo suchy zwyczajny 1, topola czarna Populus nigra 135 Wysoko osadzona korona 69

70 głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej10 lat zwyczajny Grupa 3 szt. samosiewów w wieku głóg jednoszyjkowy monogyna poniżej 10 lat wiąz szypułkowy Ulmus laevis głóg jednoszyjkowy monogyna Samosiew w wieku poniżej 10 lat topola czarna Populus nigra Grupa 6 szt. samosiewów w wieku głóg jednoszyjkowy monogyna poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna 20 forma drzewiasta, częściowo sucha głóg jednoszyjkowy monogyna Samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna 23 forma drzewiasta, częściowo sucha głóg jednoszyjkowy monogyna 23 forma drzewiasta, częściowo sucha Egzemplarz zamierający, pochylony głóg jednoszyjkowy monogyna 30, 23, 26, 33 Egzemplarz zamierający, z licznymi odrostami, leżący na podłożu samosiew w wieku poniżej 10 lat 70

71 głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 0,9 monogyna 2,0 monogyna 1, jabłoń dzika Malus sylvestris śliwa mirabelka Prunus domestica głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna wierzba biała Salix alba 47 częściowo suchy częściowo suchy, liczne odnogi, zniekształcone częściowo suchy, liczne odnogi, zniekształcone samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 2 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat 71

72 głóg jednoszyjkowy monogyna wierzba biała Salix alba 80 samosiew w wieku poniżej 10 lat wierzba biała Salix alba wierzba biała Salix alba 96, zwyczajny 25, wierzba biała Salix alba 26 Zamierający, pochylony, jedna odnoga Cornus mas L. dereń jadalny 62 sucha dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat śliwa tarnina Prunus spinosa samosiew w wieku poniżej 10 lat odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony z licznymi Cornus mas L. dereń jadalny 2,0 odnogami dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat wierzba biała głóg jednoszyjkowy wierzba biała Salix alba monogyna Salix alba 90 Egzemplarz zamierający, częściowo suchy, wysoko korona samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L wierzba biała Salix alba 26 samosiew w wieku poniżej 10 lat wierzba biała Salix alba 86 72

73 grupa 2 szt. w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna zwyczajny wierzba biała wierzba biała wierzba biała wierzba biała głóg jednoszyjkowy Salix alba Salix alba Salix alba Salix alba monogyna grupa 11 odrośli, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz ścięty, z licznymi odnogami od nasady, obwód każdego odrośla na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat Prunus spinosa samosiew w wieku poniżej 10 lat śliwa tarnina samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz złamany, zamierający, Salix alba wierzba biała 40 płożony w dole, pokryty mchem wierzba biała Salix alba 61, 79 Egzemplarz pochylony, pokryty mchem topola biała Populus alba 73

74 dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat sztuk, samosiewy w wieku poniżej 10 Cornus mas L. dereń jadalny lat wiąz szypułkowy Ulmus laevis grupa 3 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny egzemplarze zrośnięte ze sobą głóg jednoszyjkowy monogyna 47 7 szt. Samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej dereń jadalny Cornus mas L. 1,5 egzemplarz zniekształcony głóg jednoszyjkowy monogyna jesion wyniosły Fraxinus excelsior głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 monogyna głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna monogyna monogyna grupa 15 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat egzemplarz zniekształcony grupa 5 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 2 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 szt. w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat 74

75 głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 3 szt. samosiewów w wieku głóg jednoszyjkowy monogyna poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 2 szt. samosiewów w wieku głóg jednoszyjkowy monogyna poniżej 10 lat egzemplarz położony, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,2 zamierający egzemplarz położony, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,7 zamierający egzemplarz położony, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,6 zamierający Egzemplarz zamierający, jedna odnoga złamana u nasady, położona, 190 częściowo sucha, pokryty mchem grupa 3 szt. samosiewów w wieku głóg jednoszyjkowy monogyna poniżej 10 lat Egzemplarz zamierający, złamany, 92 położony, pokryty mchem grupa 3 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm zwyczajny poniżej odnóg z czego 3 na wysokości 5 cm o zwyczajny 39, 25 obwodzie poniżej zwyczajny grupa 6 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. 0, grupa 10 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat 75

76 dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat bez czarny Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie Egzemplarz z licznymi odrostami zwyczajny 26, 55 pniowymi sztuk samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Fraxinus excelsior jesion wyniosły forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie zwyczajny 120 jedna odnoga ścięta bez czarny bez czarny Sambucus nigra Sambucus nigra jesion wyniosły bez czarny bez czarny Fraxinus excelsior Sambucus nigra Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, 3 skupiska forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, 5 skupisk forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, znacznie suche gałęzie 76

77 jedna odnoga ścięta bez czarny Sambucus nigra Samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny Egzemplarz pochylony, pień obrośnięty 186 mchem, jedna odnoga ścięta forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, znacznie suche gałęzie zwyczajny grupa 3 sztuk, obwód każdego pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, znacznie suche gałęzie Egzemplarz zniekształcony, liczne 206, 35 odnogi Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 Prunus spinosa śliwa tarnina lat zwyczajny Egzemplarz zamierający, pochylony Główny pień ścięty, odrosty od nasady pochylony forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, znacznie suche gałęzie topola czarna Populus nigra , 40 Główny pień ścięty, odrosty od nasady zwyczajny zwyczajny 21 Egzemplarz zniekształcony, splątany z lipą o nr inwentarzowym 691 grupa 4 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 77

78 bez czarny kasztanowiec zwyczajny bez czarny zwyczajny Sambucus nigra Aesculus hippocastanum 97 Sambucus nigra zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny pochylony zwyczajny forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, znacznie suche gałęzie Egzemplarz chory, widoczne plamy na liściach forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie grupa 2 sztuk, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej główny pień ścięty, odgałęzienia suche, liczne odrosty od nasady Egzemplarz zamierający, położony na podłożu, częściowo suchy Główny pień ścięty, liczne odgałęzienia, częściowo suche Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy Egzemplarz zamierający, położony, częściowo suchy 78

79 Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy, blisko ściany 111 budynku Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy, blisko ściany 83 budynku Egzemplarz zamierający, złamany, pochylony, częściowo suchy, blisko 71 ściany budynku forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, ścięty u nasady, odrosty o obwodzie pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej główna odnoga ścięta u nasady, rozłamany, pochylony, częściowo 177, 42 suchy forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie pochylony, częściowo suchy zwyczajny Egzemplarz zamierający, pochylony, częściowo suchy, blisko ściany 37 budynku pochylony w kilku skupiskach, częściowo suche, w Prunus spinosa śliwa tarnina wieku poniżej 10 lat śliwa tarnina Prunus spinosa sucha 79

80 zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,0 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,5 zamierający główny pień ścięty u nasady, jedna odnoga mierzalna, obwód pnia pozostałych odnóg na wysokości 5 cm 41 poniżej zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,3 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,2 zamierający Grupa 6 szt. w wieku nie Cornus mas L. dereń jadalny przekraczającym 10 lat Grupa 10 sztuk, obwód każdego pnia Fraxinus excelsior jesion wyniosły na wysokości 5 cm poniżej Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat odnogi, obwód każdego pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej forma drzewiasta, zdeformowana, głóg jednoszyjkowy monogyna częściowo sucha, poniżej 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,2 zamierający egzemplarz położony na podłożu, Populus nigra topola czarna 126 zamierający zdeformowany, wrośnięty w topolę o zwyczajny 29 nr inwentarzowym egzemplarz zamierający, położny na 112, 53 podłożu, rozłam pnia u nasady forma drzewiasta, zdeformowana, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,2 częściowo sucha grupa 4 sztuk samosiewów, obwód 80

81 każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat grupa 4 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat egzemplarz położony na podłożu, Populus nigra topola czarna 128 częściowo suchy, zamierający topola czarna Populus nigra głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat topola czarna Populus nigra 157 Egzemplarz zamarły, suchy jesion wyniosły Fraxinus excelsior zdeformowany, częściowo suchy, w Sambucus nigra bez czarny 2,0 ścianie budynku Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat dereń jadalny Cornus mas L. 20 Forma drzewiasta topola czarna Populus nigra zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,2 zamierający zwyczajny 81

82 zwyczajny głóg jednoszyjkowy zwyczajny monogyna zwyczajny 26 Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 lat 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej , dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat egzemplarz częściowo suchy, zwyczajny zamierający grupa 12 sztuk samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny główny pień ścięty u nasady, liczne Ulmus laevis odnogi, obwód każdego pnia na wiąz szypułkowy wysokości 5 cm poniżej topola czarna Populus nigra zwyczajny krzew zamierający, zagłuszony głóg jednoszyjkowy monogyna zwyczajny 20 duże zagęszczenie samosiewów w grusza pospolita Pyrus communis L. wieku do 10 lat zwyczajny 29 Egzemplarz chory, plamy na liściach zwyczajny 82

83 Egzemplarz zamierający, pochylony, Populus nigra topola czarna 127 rośnie w ścianie budynku Egzemplarz zamierający, pochylony, rośnie w ścianie budynku, obwód pnia na wysokości 5 cm poniżej zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,2 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 0.8 zamierający zwyczajny Główny pień złamany u nasady, liczne odrosty, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej wrośnięty w ścianę budynku topola czarna Populus nigra zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 zamierający głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna monogyna monogyna 1,5 monogyna 1, samosiew w wieku poniżej 10 lat samosiew w wieku poniżej 10 lat, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający grupa 4 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm 83

84 głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 1, topola czarna Populus nigra głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, topola czarna głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy topola czarna topola czarna topola czarna Populus nigra monogyna monogyna 1,0 Populus nigra Populus nigra Populus nigra grusza pospolita Pyrus communis L dąb szypułkowy Quercus robur ,0 poniżej samosiew do 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, zamierający samosiew w wieku poniżej 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, zamierający samosiew w wieku poniżej 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający grupa 18 szt. samosiewów w wieku do 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, zamierający Egzemplarz zamierający, częściowo suchy, wysoko korona Egzemplarz zamierający, częściowo suchy, pochylony duże zagęszczenie samosiewów w wieku do 10 lat 9 odrostów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 84

85 topola czarna Populus nigra grupa 8 szt. samosiewów w wieku do głóg jednoszyjkowy monogyna 10 lat Populus nigra topola czarna dereń jadalny Cornus mas L. Egzemplarz zamarły, suchy Populus nigra topola czarna Populus nigra topola czarna sztuki, obwód każdego pnia na Populus nigra topola czarna wysokości 5 cm poniżej Populus nigra topola czarna Populus nigra topola czarna Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat Populus nigra Egzemplarz zamierający, częściowo suchy, widoczny rozłam pnia, topola czarna 146 pochylony Populus nigra topola czarna Egzemplarz zamierający, częściowo Populus nigra topola czarna 116 suchy topola czarna Populus nigra dereń jadalny Cornus mas L. Egzemplarz zamarły, suchy zwyczajny 19 Egzemplarz chory, plamy na liściach Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat Populus nigra topola czarna grupa 4 samosiewów, obwód każdego 85

86 pnia na wysokości 5 cm poniżej pochylone Egzemplarz zamierający, częściowo Populus nigra topola czarna 113 suchy Egzemplarz zamierający, częściowo Populus nigra topola czarna 88 suchy Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1.0 zamierający Egzemplarz mocno wybujały, korona zwyczajny 26 tylko na szczycie drzewa Egzemplarz mocno wybujały, korona zwyczajny 27 tylko na szczycie drzewa zwyczajny zwyczajny topola czarna Populus nigra zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający zwyczajny 43 pochylony topola czarna Populus nigra

87 Forma krzewiasta, w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 3,0 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,5 zamierający dereń jadalny Cornus mas L. 1, grupa 12 szt. samosiewów w wieku do Cornus mas L. dereń jadalny 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 0,7 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 0,6 zamierający sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, częściowo 128, 120, 71 suchy, jedna odnoga ścięta grupa 2 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat dereń jadalny Cornus mas L. 1,8 pochylony głóg jednoszyjkowy zwyczajny dereń jadalny dereń jadalny dereń jadalny dereń jadalny monogyna 1,0 Cornus mas L. Cornus mas L. Cornus mas L. Cornus mas L. 0,7 0,6 0,8 0,6 zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający 87

88 NN Egzemplarz zamarły, suchy Egzemplarz zamierający, częściowo Populus nigra topola czarna 164 suchy Egzemplarz zamierający, częściowo zwyczajny 37 suchy, pochylony Egzemplarz zamierający, częściowo 51 suchy, pochylony sztuki, obwód każdego pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej forma drzewiasta, grupa 2 szt. głóg jednoszyjkowy monogyna zdeformowana, poniżej 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 zamierający zwyczajny zwyczajny zwyczajny forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie pochylone, częściowo suche Egzemplarz zamierający, pochylony, 38 złamany zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,6 zamierający zwyczajny 26 Egzemplarz chory, plamy na liściach bez czarny Sambucus nigra 30 forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie Egzemplarz zamierający, pochylony, 2 odnogi złamane, wrośnięte w budynek 88

89 Sambucus nigra bez czarny dąb szypułkowy Quercus robur jesion wyniosły Fraxinus excelsior śliwa mirabelka Prunus domestica dereń jadalny Cornus mas L , 19 28, 26, 25 32, 33, 26 20, 25, 21 Egzemplarz zamierający, wrośnięty w budynek forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wrośnięte w budynek grupa 2 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, wrośnięty w budynek 3 odrośla, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, wrośnięty w budynku, położony (5 cienkich odnóg) 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej +3 odnogi, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, zamierający, wrośnięty w budynek 3 odrośla, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 16 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 12 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz zamierający, liczne odrosty, zdeformowany Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej zdeformowany, położony 89

90 Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wrośnięte bez czarny w budynku grupa 12 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, zdeformowany odrośla, obwód każdego pnia na Prunus domestica śliwa mirabelka wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, zdeformowany, położony na podłożu Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, położony na podłożu Egzemplarz zamierający, liczne odrosty, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, zdeformowany grupa 3 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie odrosty o obwodzie pnia na Prunus domestica śliwa mirabelka wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, zdeformowany odrosty o obwodzie pnia na Prunus domestica śliwa mirabelka wysokości 5 cm poniżej śliwa mirabelka Prunus domestica 90

91 grupa 3 szt. samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej śliwa mirabelka Prunus domestica 55 zniekształcony, wzdłuż budynku odnogi o obwodzie pnia na Prunus domestica śliwa mirabelka wysokości 5 cm poniżej 6 odnóg, o obwodzie pnia na Prunus domestica wysokości 5 cm poniżej śliwa mirabelka zniekształcone, wzdłuż budynku , 24 zniekształcony, wzdłuż budynku , 33 zniekształcony, wzdłuż budynku , pochylony, wzdłuż budynku , pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej pochylony, wzdłuż budynku forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie duże zagęszczenie samosiewów w Cornus mas L. dereń jadalny wieku poniżej 10 lat

92 dereń jadalny Cornus mas L. 1, dereń jadalny Cornus mas L liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej pochylony, wzdłuż budynku 2 odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej pochylony, wzdłuż budynku liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej pochylony, wzdłuż budynku grupa 4 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat 2 odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm 92

93 poniżej, wzdłuż budynku głóg jednoszyjkowy bez czarny głóg jednoszyjkowy monogyna Sambucus nigra monogyna forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku samosiew w wieku poniżej 10 lat, w wejściu do budynku forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku grupa 2 szt. samosiewów w wieku do 10 lat, przy wejściu do budynku 93

94 śliwa mirabelka dereń jadalny zwyczajny grusza pospolita zwyczajny głóg jednoszyjkowy Prunus domestica Cornus mas L. Pyrus communis L. monogyna róża dzika Rosa canina 0, leszczyna pospolita Corylus avellana głóg jednoszyjkowy monogyna duże zagęszczenie samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 2 szt. samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, przy wejściu do budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku grupa 4 szt. samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat 94

95 głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka zwyczajny monogyna Prunus domestica monogyna monogyna Prunus domestica jabłoń dzika Malus sylvestris głóg jednoszyjkowy monogyna jabłoń dzika Malus sylvestris jabłoń dzika Malus sylvestris bez czarny Sambucus nigra forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 20 szt. samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, na nasypie przed budynkiem 4 odrośla o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż budynku 95

96 zwyczajny jabłoń dzika Malus sylvestris jabłoń dzika Malus sylvestris zwyczajny , róża dzika Rosa canina 0, śliwa tarnina Pyrus communis L jabłoń dzika Malus sylvestris forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku 2 odnogi, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, wzdłuż budynku forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, przed budynkiem w asfalcie forma z licznymi odnogami, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej, przed budynkiem w asfalcie forma krzewiasta w wieku poniżej 10 lat 2 odnogi, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 96

97 leszczyna pospolita Corylus avellana dereń jadalny Cornus mas L. 44, 34, 26, jabłoń dzika Malus sylvestris grupa 6 szt. samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 szt. samosiewów w wieku do 10 lat grupa 4 szt. samosiewów w wieku do 10 lat Egzemplarz częściowo pochylony, złamany, wrośnięty w betonowy słupek obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny Egzemplarz zamarły, złamany, suchy, położony grupa 2 szt. samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm zwyczajny poniżej grupa 5 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat forma krzewiasta w wieku poniżej Sambucus nigra lat, częściowo suche gałęzie, wzdłuż bez czarny budynku Egzemplarz zamierający, położony, 90 częściowo suchy leszczyna pospolita samosiew w wieku poniżej 10 lat zwyczajny forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Sambucus nigra bez czarny lat, częściowo suche gałęzie zwyczajny 36, 30 pochylone

98 Egzemplarz zamierający, położony, 84 częściowo suchy zwyczajny Egzemplarz zamierający, położony, częściowo suchy, pień porośnięty 72 mchem Egzemplarz zamierający, położony, częściowo suchy, pień porośnięty 60 mchem głóg jednoszyjkowy monogyna 1, grupa 12 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat zwyczajny 106 zmiany chorobowe, plamy na liściach zwyczajny grupa 2 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 44 forma drzewiasta, zdeformowana głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, forma drzewiasta, zdeformowana, głóg jednoszyjkowy monogyna 41 częściowo sucha, zamierająca grupa 2 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm zwyczajny poniżej grupa 3 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat Egzemplarz wybujały, korona tylko w Quercus robur dąb szypułkowy 38 górnej części drzewa 98

99 pochylony, częściowo suchy pochylony, częściowo suchy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy zwyczajny głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy zwyczajny głóg jednoszyjkowy dereń jadalny głóg jednoszyjkowy monogyna 52 monogyna 53 monogyna 63, 49 monogyna 1,5 monogyna 2,0 monogyna 2,0 Cornus mas L jabłoń dzika Malus sylvestris głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 2,5 monogyna 1,8 monogyna 2,7 monogyna 2,2 forma drzewiasta, zdeformowana, częściowo sucha, zamierająca forma drzewiasta, zdeformowana, częściowo sucha, zamierająca grupa 2 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej forma drzewiasta, zdeformowana, częściowo sucha, zamierająca zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający grupa 10 szt. samosiewów w wieku poniżej 10 lat zdeformowany, częściowo suchy, zamierający 3 odnogi, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający 99

100 głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zwyczajny głóg jednoszyjkowy monogyna 1, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający forma drzewiasta, zdeformowana, częściowo sucha zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający forma drzewiasta, zdeformowana, częściowo sucha, zamierająca zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający zdeformowany, częściowo suchy, zamierający 100

101 zwyczajny zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający topola biała populus alba 140 egzemplarz zdeformowany zrośnięty z topolą białą o nr zwyczajny 42 inwentarzowym głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej10 lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,2 zamierający zwyczajny zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 2,5 zamierający grupa 12 szt. samosiewów w wieku Cornus mas L. dereń jadalny poniżej 10 lat grupa 14 szt. samosiewów, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej egzemplarz schorowany, plamy na zwyczajny 31 liściach Jedna odnoga ścięta, pochylone zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 zamierający zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 0,8 zamierający głóg jednoszyjkowy monogyna samosiew w wieku poniżej10 lat zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,0 zamierający jedna odnoga ścięta, pochylony sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 101

102 Egzemplarz pochylony, zdeformowany 2 sztuki, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej bez czarny Sambucus nigra 0, zwyczajny Egzemplarz pochylony, zrośnięty z em zwyczajnym o nr 107 inwentarzowym 1109, częściowo suchy zwyczajny zwyczajny pień ścięty u nasady, liczne odnogi, obwód każdego pnia na wysokości 5 zwyczajny cm poniżej, częściowo suchy Egzemplarz zamierający, położony, rozłam u nasady, częściowo 81 spróchniały grupa 10 samosiewów, obwód każdego zwyczajny pnia na wysokości 5 cm poniżej , zdeformowany, częściowo suchy, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,5 zamierający forma krzewiasta w wieku poniżej 10 Cornus mas L. dereń jadalny lat, silnie zagęszczona grupa 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny 54 zmiany chorobowe, plamy na liściach zwyczajny zwyczajny zwyczajny 40 pochylone, rosnące na skarpie 102

103 zwyczajny zwyczajny 52 pochylone, rosnące na skarpie zwyczajny 56 pochylone, rosnące na skarpie pochylone, rosnące na skarpie zwyczajny 40 pochylone, rosnące na skarpie zwyczajny 39 pochylone, rosnące na skarpie grupa 32 samosiewów w wieku poniżej Cornus mas L. dereń jadalny 10 lat grupa 7 samosiewów, o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 11 samosiewów w wieku poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 10 lat grupa 2 samosiewów, o obwodzie pnia Juglans regia orzech włoski na wysokości 5 cm poniżej forma krzewiasta w wieku poniżej 10 głóg jednoszyjkowy monogyna lat samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew zagęszczony w wieku poniżej Cornus mas L. dereń jadalny 10 lat samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 odrośli o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 odrośli o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 odrośli o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 odrośli o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej

104 zwyczajny zwyczajny ścięte 2 odnogi + grupa 8 odrośli o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 35 grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 25 grupa 5 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej leszczyna pospolita Corylus avellana 1, leszczyna pospolita Corylus avellana samosiew w wieku poniżej 10 lat ścięty u nasady, z pnia wyrasta 3 zwyczajny cienkie odrosty Egzemplarz pochylony, zdeformowany, grupa 4 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 6 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 7 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany 104

105 leszczyna pospolita Corylus avellana zwyczajny róża dzika Rosa canina 0,5 grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy, obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 9 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 12 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew zagęszczony w wieku poniżej 10 lat grupa 6 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 8 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany grupa 6 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 5 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 105

106 jesion wyniosły Fraxinus excelsior głóg jednoszyjkowy monogyna jarząb pospolity Sorbus aucuparia wiąz szypułkowy jesion wyniosły jesion wyniosły Ulmus laevis Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior grupa 2 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 6 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 6 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 4 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 106

107 śliwa mirabelka śliwa mirabelka Prunus domestica Prunus domestica jarząb pospolity Sorbus aucuparia głóg jednoszyjkowy monogyna grusza pospolita Pyrus communis L zwyczajny Egzemplarz pochylony, zdeformowany, liczne odnogi o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany, liczne odnogi o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz pochylony, zdeformowany, liczne odnogi o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów obwód każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 12 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grusza pospolita Pyrus communis L. 20, grusza pospolita Pyrus communis L. 107

108 grusza pospolita Pyrus communis L zwyczajny grusza pospolita Pyrus communis L Egzemplarz zamierający, częściowo populus nigra topola czarna 137, 107 suche gałęzie grupa 3 samosiewów w wieku poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 10 lat dereń jadalny Samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 3 samosiewów, obwód każdego zwyczajny pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 5 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej zwyczajny grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej dereń jadalny Cornus mas L. samosiew w wieku poniżej 10 lat głóg jednoszyjkowy monogyna 2, głóg jednoszyjkowy monogyna 1,8 108

109 głóg jednoszyjkowy monogyna śliwa mirabelka Prunus domestica głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 2, głóg jednoszyjkowy monogyna głóg jednoszyjkowy monogyna 2, głóg jednoszyjkowy monogyna 2, jesion wyniosły Fraxinus excelsior dereń jadalny Cornus mas L grusza pospolita Pyrus communis L śliwa mirabelka dereń jadalny dereń jadalny Prunus domestica Cornus mas L. Cornus mas L bez czarny 1, dereń jadalny Cornus mas L. 2, dereń jadalny Cornus mas L. 1,0 5,5 samosiew w wieku poniżej 10 lat Forma drzewiasta grupa 3 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 3 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów w wieku poniżej 10 lat duże zgęszczenie na powierzchni 5,5 m2 grupa 10 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 5 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 109

110 grupa 2 samosiewów w wieku poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 10lat grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej odrostów o obwodzie pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 2, grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grusza pospolita Pyrus communis L. 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej głóg jednoszyjkowy monogyna 42 Forma drzewiasta głóg jednoszyjkowy monogyna 1, grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów w wieku poniżej Cornus mas L. dereń jadalny 10lat położony, częściowo spróchniały, 36, 26, 35, 25 ścięty główny pień, liczne odrosty główne pnie ścięte, odrosty pniowe zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny grupa 32 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 110

111 zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny bez czarny Sambucus nigra 0, , zwyczajny bez czarny Sambucus nigra 0, bez czarny Sambucus nigra 0,6 111

112 , zwyczajny zwyczajny zwyczajny bez czarny Sambucus nigra 0, zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny zwyczajny bez czarny Sambucus nigra + 2 odnogi o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamarły, suche pozostałości , częściowo suchy, zamierający Sorbus aucuparia Egzemplarz zamarły, suchy, bez liści jarząb pospolity zwyczajny 52 Egzemplarz pochylony bez czarny Sambucus nigra 3, główne pnie ścięte, liczne odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 112

113 , 45, , 34, zwyczajny Główny pień spróchniały, pochylony, częściowo suche gałęzie + 2 odnogi o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamarły, pochylony Egzemplarz pochylony, częściowo 42 suchy leszczyna pospolita Corylus avellana bez czarny Sambucus nigra 0, kasztanowiec Aesculus zwyczajny hippocastanum bez czarny Sambucus nigra 1, zwyczajny bez czarny Sambucus nigra 3, wiąz szypułkowy Ulmus laevis bez czarny Sambucus nigra 2, jesion wyniosły Fraxinus excelsior 0,5 Zmiany chorobowe, plamy na liściach grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 113

114 bez czarny Sambucus nigra 0, bez czarny Sambucus nigra 0, jesion wyniosły Fraxinus excelsior bez czarny Sambucus nigra 2, bez czarny Sambucus nigra 0, jesion wyniosły Fraxinus excelsior bez czarny Sambucus nigra 1, bez czarny Sambucus nigra 0, bez czarny Sambucus nigra 0, zwyczajny zwyczajny bez czarny Sambucus nigra 0, jarząb pospolity Sorbus aucuparia grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 114

115 bez czarny Sambucus nigra 0, bez czarny Sambucus nigra 0, dereń jadalny Cornus mas L bez czarny Sambucus nigra 0, dereń jadalny Cornus mas L. 0, dereń jadalny Cornus mas L. 1, dereń jadalny Cornus mas L. 0, bez czarny Sambucus nigra 0, jesion wyniosły Fraxinus excelsior bez czarny Sambucus nigra 0, zwyczajny zwyczajny zwyczajny jesion wyniosły Fraxinus excelsior jarząb pospolity Sorbus aucuparia grupa 5 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 10 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 11 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 115

116 głóg jednoszyjkowy jesion wyniosły Fraxinus excelsior monogyna 0, Sorbus aucuparia jarząb pospolity zwyczajny jesion wyniosły Fraxinus excelsior leszczyna pospolita Corylus avellana 0, Prunus domestica śliwa mirabelka głóg jednoszyjkowy monogyna śliwa tarnina Prunus spinosa 9, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, jesion wyniosły Fraxinus excelsior róża dzika Rosa canina 2,1 grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 14 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 14 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 116

117 jabłoń dzika Malus sylvestris róża dzika Rosa canina 2,1 grupa 5 odrostów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 7 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej róża dzika Rosa canina 2, Sorbus aucuparia jarząb pospolity samosiew z czterema odnogami obwód każdego pnia na wysokości 5 zwyczajny cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej ; przy wartowni głóg jednoszyjkowy monogyna 0,5 przy wartowni grupa 12 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej ; zwyczajny przy wartowni głóg jednoszyjkowy monogyna 0,4 przy wartowni Prunus domestica grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej przy śliwa mirabelka wartowni grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej przy zwyczajny wartowni Populus nigra Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi, główna odnoga ścięta; przy topola czarna wartowni róża dzika Rosa canina 1,7 przy wartowni Populus nigra topola czarna 117

118 głóg jednoszyjkowy monogyna 1,6 przy wartowni śliwa tarnina Prunus spinosa 5, grupa 12 samosiewów o obwodzie zwyczajny pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia Sorbus aucuparia jarząb pospolity na wysokości 5 cm poniżej Quercus robur dąb szypułkowy grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 6 samosiewów o obwodzie pnia zwyczajny na wysokości 5 cm poniżej Populus nigra topola czarna grupa 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej topola czarna Populus nigra 350 ścięta jedna odnoga topola czarna zwyczajny głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka topola czarna śliwa mirabelka śliwa mirabelka Populus nigra monogyna 1,3 Prunus domestica Populus nigra Prunus domestica Prunus domestica grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 15 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 2 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 118

119 grupa 12 samosiewów o obwodzie Prunus domestica śliwa mirabelka pnia na wysokości 5 cm poniżej leszczyna pospolita Corylus avellana samosiew w wieku poniżej 10 lat 2 samosiewy o obwodzie pnia na Ulmus laevis wiąz szypułkowy wysokości 5 cm poniżej wiąz szypułkowy Ulmus laevis zagęszczenie odnóg ze ściętych pni grusza pospolita Pyrus communis L śliwa mirabelka Prunus domestica Ulmus laevis wiąz szypułkowy leszczyna pospolita Corylus avellana 1, , grupa 5 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta grupa 2 samosiewów o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na 119

120 zwyczajny śliwa tarnina Prunus spinosa 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, jarząb pospolity Sorbus aucuparia dereń jadalny zwyczajny Cornus mas L jesion wyniosły Fraxinus excelsior głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna monogyna wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta samosiew o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 10 samosiewów o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 3 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 2 samosiewów o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta samosiew w wieku poniżej 10 lat grupa 2 samosiewów w wieku poniżej 10 lat grupa 2 samosiewów o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej 120

121 głóg jednoszyjkowy zwyczajny grusza pospolita zwyczajny topola czarna topola czarna głóg jednoszyjkowy monogyna Pyrus communis L. Populus nigra Populus nigra monogyna grupa 3 samosiewów w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta grupa 4 samosiewów o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz zamierający, częściowo pozbawiony kory, liczne suche gałęzie Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta Drzewo przechylone, przeplata się z lipą drobnolistną o nr 1462 Drzewo przechylone, przeplata się z topolą czarną o nr 1461 samosiew w wieku poniżej 10 lat Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 121

122 zwyczajny wiąz szypułkowy Ulmus laevis zwyczajny zwyczajny Acer jawor pseudoplatanus zwyczajny 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z 4 odrostami pniowymi w wieku nie przekraczającym 10 lat, główna odnoga ścięta. Egzemplarz z 3 odrostami pniowymi, o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta. Egzemplarz z 6 odrostami pniowymi, o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta. Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna 122

123 odnoga ścięta zwyczajny dereń jadalny Cornus mas L. 13, zwyczajny głóg jednoszyjkowy dąb szypułkowy Quercus robur monogyna 7,0 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 10 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta leszczyna pospolita Corylus avellana 4,3 4 samosiewy o obwodzie pnia na Populus alba topola biała wysokości 5 cm poniżej leszczyna pospolita Corylus avellana samosiew w wieku poniżej 10 lat topola czarna grusza pospolita głóg jednoszyjkowy śliwa mirabelka głóg jednoszyjkowy grusza pospolita grusza pospolita grusza pospolita Populus nigra Pyrus communis L. monogyna 2,1 Prunus domestica monogyna 0,8 Pyrus communis L. Pyrus communis L. Pyrus communis L. 4 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 123

124 Pyrus communis L. grusza pospolita topola czarna Populus nigra topola czarna Populus nigra Prunus domestica śliwa mirabelka głóg jednoszyjkowy monogyna róża dzika Rosa canina 0, róża dzika Rosa canina 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 0, śliwa tarnina Prunus spinosa 0, głóg jednoszyjkowy monogyna 1, dąb szypułkowy Quercus robur głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy głóg jednoszyjkowy monogyna 1, dąb szypułkowy Quercus robur grusza pospolita grusza pospolita monogyna 0,4 monogyna 0,7 Pyrus communis L. Pyrus communis L. 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej grupa 4 samosiewów w wieku poniżej 10 lat 2 samosiewy w wieku poniżej 10 lat 4 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 124

125 leszczyna pospolita Corylus avellana 2 samosiewy w wieku poniżej 10 lat śliwa tarnina Prunus spinosa 4 samosiewy w wieku poniżej 10 lat Corylus avellana leszczyna pospolita jesion wyniosły Fraxinus excelsior 2 samosiewy w wieku poniżej 10 lat 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej dereń jadalny Cornus mas L. 3 samosiewy w wieku poniżej 10 lat Odrośla w formie krzewiastej o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej samosiewów o obwodzie pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz częściowo zamierający, 100, 48 pochylony dwa odrosty ucięte Pyrus communis L. grusza pospolita samosiewów o obwodzie pnia na zwyczajny wysokości 5 cm poniżej samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 125

126 wiąz szypułkowy głóg jednoszyjkowy Ulmus laevis monogyna zwyczajny leszczyna pospolita Corylus avellana 0, kasztanowiec Aesculus zwyczajny hippocastanum głóg jednoszyjkowy monogyna 1, leszczyna pospolita Corylus avellana 0, leszczyna pospolita Corylus avellana 0, śliwa mirabelka grusza pospolita Prunus domestica Pyrus communis L leszczyna pospolita Corylus avellana 5, dąb szypułkowy śliwa mirabelka zwyczajny zwyczajny głóg jednoszyjkowy Quercus robur Prunus domestica monogyna 0,5 samosiew w wieku poniżej 10 lat 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 5 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 4 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 126

127 zwyczajny jesion wyniosły Fraxinus excelsior wiąz szypułkowy Ulmus laevis leszczyna pospolita Corylus avellana 0, grusza pospolita Pyrus communis L zwyczajny róża dzika Rosa canina 0, grusza pospolita Pyrus communis L zwyczajny wiąz szypułkowy Ulmus laevis jesion wyniosły Fraxinus excelsior zwyczajny , 31, 44, 38, zwyczajny samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 2 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 16 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 4 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 3 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 8 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 127

128 zwyczajny odrosty o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej Egzemplarz z licznymi odrostami pniowymi o obwodzie każdego pnia na wysokości 5 cm poniżej, główna odnoga ścięta 6 samosiewów o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 4 samosiewy o obwodzie pnia na wysokości 5 cm poniżej 128

129 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 8. Dokumentacja fotograficzna wybranych egzemplarzy dla części I Wybrane egzemplarze zinwentaryzowane, numer widoczny na pniu 129

130 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 130

131 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 131

132 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 132

133 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 133

134 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 134

135 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 9. Dokumentacja fotograficzna wybranych egzemplarzy dla części II Poniżej przedstawiono fotografie wybranych egzemplarzy zinwentaryzowanych przed zabudowaniami Fortu, numery inwentaryzacyjne zaznaczone w miarę możliwości na pniu, bądź asfalcie. 135

136 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 136

137 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 137

138 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 138

139 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 139

140 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 140

141 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 141

142 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 142

143 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 143

144 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 144

145 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 145

146 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 146

147 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 147

148 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 148

149 Inwentaryzacja drzew w linii istniejącego ogrodzenia oraz na obszarze od linii ogrodzenia do zabudowań Kazamatów i od linii ogrodzenia do drogi 149

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 2AF 15103 budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 UCHWAŁA Nr XLV/1198/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zniesienia statusu

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew Tel./fax (22) 789-64-21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2703W w M. BORYSZEW

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego TELEFONY: Prezes 22-846-11-52 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem usługi jest usuwanie drzew, krzewów i ich podrostów na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo