Mgr Magdalena Kotarba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr Magdalena Kotarba"

Transkrypt

1 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS MODYFIKACJI STANDARDOWEGO SYSTEMU KLASY ERP I SPOSOBY ICH POKONANIA NA PRZYKŁADZIE WDROŻENIA SYSTEMU ORACLE J.D. EDWARDS ENTERPRISE ONE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ Mgr Magdalena Kotarba Wprowadzenie Przedstawiony w niniejszym artykule przypadek dotyczy problemów związanych z dokonaniem modyfikacji standardowego oprogramowania klasy ERP na przykładzie wdrożenia systemu Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne w przedsiębiorstwie z branży spożywczej (nazwa nie zostanie w tekście ujawniona i od tego miejsca stosowane będzie określenie Przedsiębiorstwo ). Celem pracy obok zdefiniowania problemów jest przede wszystkim analiza sposobów ich pokonania. Opisywane Przedsiębiorstwo należy do czołówki światowych producentów i dystrybutorów świeżych owoców i warzyw. Prowadzi sprzedaż w 90 krajach osiągając przychody rzędu 5 miliardów dolarów rocznie. Mając na uwadze, iż nowoczesną firmą nie można dzisiaj zarządzać bez odpowiedniego systemu informatycznego zapewniającego szybki dostęp do informacji, zarząd europejski koncernu zdecydował w 2002 roku o wdrożeniu zintegrowanej aplikacji wspomagającej zarządzanie w oddziałach obejmujących Hiszpanię, Francję, Niemcy i Włochy. Wybór padł na korporacyjne oprogramowanie Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne.

2 Przedsięwzięcie wdrożeniowe rozpoczęto w 2003 roku od zdefiniowania procesów biznesowych oraz poznania specyfiki organizacji we wszystkich wymienionych krajach. W wyniku prac stwierdzono, że system należy dopasować do organizacji w wielu obszarach w celu osiągnięcia jak największej użyteczności z oprogramowania. Użyteczność w tym wypadku była rozumiana jako satysfakcja z posiadania aplikacji umożliwiającej wykonywanie zadań o strategicznym znaczeniu, wspomagającej codzienną pracę użytkowników oraz dostarczającej wymaganych informacji zarządowi zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim. Rozpoznane rozbieżności pomiędzy aplikacją Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne a zdefiniowanymi wymaganiami Przedsiębiorstwa przede wszystkim obejmowały: rozbieżności funkcjonalne brak wbudowanych rozwiązań umożliwiających obsługę procesów biznesowych specyficznych dla Przedsiębiorstwa, np.: analiza marży na poziomie centrum dystrybucyjnego, obsługa dostawców na zasadach rozliczenia prowizyjnego z tytułu osiągniętej sprzedaży dostarczonej partii, wydruk faktury z modułu zobowiązań w przypadku kiedy dostawca nie jest zobligowany prawnie do wystawiania faktur. rozbieżności dotyczące prezentacji wyników programy interaktywne oraz standardowe raporty nie przedstawiały wszystkich wymaganych danych lub sekwencja prezentacji była niesatysfakcjonująca, np.: program do wprowadzania zleceń sprzedaży nie pokazywał wagi netto produktu, wagi opakowania oraz wagi brutto,

3 nazwa kontrahenta nie wyświetlała się na wszystkich wymaganych programach interaktywnych, raporty dotyczące analizy zobowiązań oraz należności nie zawsze wyświetlały informacje o centrach kosztowych. Strategia wdrożenia zakładała implementację pilotażową całej funkcjonalności, która obejmowała moduły finansowe i dystrybucyjne łącznie z odpowiednio zaprojektowanymi modyfikacjami we Włoszech, a następnie tzw. roll-out w pozostałych oddziałach Przedsiębiorstwa. Roll-out w tym wypadku miał polegać na wdrożeniu włoskiego modelu w identycznym zakresie w pozostałych krajach. Wdrożenie standardowego systemu klasy ERP w organizacji Implementacja oprogramowania wspomagającego zarządzanie ma na celu dostosowanie systemu do organizacji oraz jego integrację z procesami w niej zachodzącymi. Zasady wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP zależą od zakresu dziedzinowego obsługiwanych funkcji, właściwości technicznych pakietów, zakresu wymaganej adaptacji, strategii wypracowanej przez dostawcę aplikacji oraz warunków istotnych dla użytkownika [Klon04]. Implementacja pakietu przebiega w ramach projektu charakteryzującego się oznaczonym czasem rozpoczęcia i zakończenia, zdefiniowanymi celami oraz wyznaczonymi zasobami przeznaczonymi na jego realizację [Pank01]. W celu osiągnięcia pożądanego stanu aplikacji podczas projektu wdrożeniowego obok parametryzacji standardowych funkcjonalności dokonuje się modyfikacji programistycznych w kodzie oprogramowania. Zgodnie

4 z określeniami powszechnie przyjętymi w literaturze cybernetycznej pożądany stan systemu można zdefiniować jako uporządkowany zbiór wartości parametrów, który zapewnia osiągnięcie celów przedsiębiorstwa [Nowi99]. W tym ujęciu parametrami mogą być funkcje i zadania, szybkość przeprowadzania operacji, niezawodność oraz koszt działania systemu. Według założeń metodyk wdrożeniowych na ogół w pierwszej lub drugiej fazie implementacji systemu wspomagającego zarządzanie następuje porównanie wymagań zdefiniowanych przez przedsiębiorstwo do funkcjonalności zawartej w standardowym oprogramowaniu. W przypadku zdefiniowania obszarów, których aplikacja nie jest w stanie obsłużyć, należy podjąć decyzję dotyczącą zakresu modyfikacji. Eliminacja rozbieżności odnośnie prezentacji wyników polega na dokonaniu zmian na standardowych wersjach interaktywnych oraz wsadowych, tak by programy funkcjonowały zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Z kolei rozbieżności funkcjonalne wymagają podjęcia odpowiednich działań rozwojowych, które spowodują dodanie nowych elementów do oprogramowania [SoST00]. Modyfikacje są procesem, który powinien być zorganizowany według następującego schematu: ETAP I - formułowanie zadania modyfikacji polegające na opisie celu i zakresu zmian, które muszą zostać dokonane w standardowym programie. W tej fazie powinien zostać przygotowany odpowiedni dokument zawierający opis żądanej przez użytkownika modyfikacji łącznie z uzasadnieniem powodu jej przeprowadzenia.

5 ETAP II dobór odpowiedniej metody wykonawczej mając na uwadze istniejące ograniczenia zasobów technicznych oraz finansowych. ETAP III dokonanie modyfikacji na podstawie uzgodnionej metody wykonawczej oraz przeprowadzenie testów. ETAP IV - implementacja zmian oraz ich integracja z resztą systemu. Alternatywę dla modyfikacji stanowi wprowadzenie zmian w firmie oraz reorganizacja procesów w ramach tzw. najlepszych praktyk biznesowych. W rzeczywistości każda organizacja decydująca się na implementację standardowego oprogramowania klasy ERP powinna być gotowa na zmiany, tak by pod płaszczykiem nowego pakietu nie odtwarzać starych procedur, które warunkowały decyzję o wdrożeniu gotowej aplikacji [Pary00]. Przedsiębiorstwa jednak bardzo rzadko decydują się na implementację zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie bez żadnych modyfikacji, gdyż to oznacza restrukturyzację procesów biznesowych oraz przeprowadzenie zmian organizacyjnych, które mogą się spotkać z dużym oporem ze strony pracowników. Dodatkowo restrukturyzacja dokonana w celu przystosowania procedur działania organizacji do zintegrowanego systemu wydłuża czas projektu, co powoduje, że wszelkie zmiany procesowe są postrzegane jako czynnik hamujący wdrożenie oraz podnoszący koszty [Pary00]. Organizacja decydująca się na wdrożenie standardowego pakietu zwykle musi podjąć decyzję odnośnie koniecznych modyfikacji, tak by znaleźć równowagę pomiędzy dopasowaniem dotyczącym celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz służącym jedynie do spełnienia potrzeb użytkowników broniących się przed zmianami. Modyfikacje dokonane w strategicznych obszarach działalności są uzasadnione i brak dostoso-

6 wania systemu do organizacji może wpływać na jej pozycję rynkową, np. współpracę z dostawcami czy relacje z klientami. Z kolei zgoda na wszystkie zgłoszone przez użytkownika zapotrzebowania dotyczące zmiany kodu w gotowym pakiecie wpłynie na budżet, harmonogram oraz jakość implementacji. System Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne Oracle JD Edwards EnterpriseOne od strony funkcjonalnej należy do czołówki dostępnych na świecie rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, wybrało go ponad klientów w 150 krajach [według informacji podanej na stronie firmy Hogart, System przeznaczony dla średnich i dużych organizacji posiada narzędzia wspomagające sprawozdawczość ekonomiczno finansową oraz optymalizujące łańcuch dostaw, procesy produkcyjne i obsługę handlu elektronicznego. Oprogramowanie stanowi w pełni zintegrowany zestaw aplikacji o charakterze modułowym, który jest przeznaczony przede wszystkim dla następujących branż: produkcyjnej, spożywczej, odzieżowej i obuwniczej, dystrybucyjnej, budowlanej, farmaceutycznej i usługowej. Do podstawowych funkcjonalności wybieranych najczęściej przez klientów decydujących się na wdrożenie systemu Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne należy obsługa finansów (Księga główna, Zobowiązania, Należności), dystrybucji (Gospodarka magazynowa, Zaopatrzenie, Zarządzanie sprzedażą) oraz produkcji (Zarządzanie danymi o wyrobach, Zarządzanie produkcją). Moduły zorganizowane są w pakiety, które

7 w trakcie wdrożenia można uzupełnić o dowolną funkcjonalność z innego obszaru działalności firmy. System Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne bazujący na architekturze internetowej umożliwia integrację oprogramowania dzięki zastosowaniu jednej platformy sprzętowej oraz wspólnego środowiska programistycznego. Pozwala na korzystanie z wielu baz danych (DB2, MS SQL, Oracle) oraz działa na różnych systemach operacyjnych (i5/os dawniej OS/400, Unix, Windows, Linux). Dostarczane sterowniki i łatwość tworzenia interfejsów w oparciu o technologie EDI i XML umożliwiają swobodną wymianę danych z innymi aplikacjami działającymi w przedsiębiorstwie, np. specjalistyczne systemy produkcyjne, systemy telesprzedażowe itp. [na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej firmy Oracle, applications/jdedwards -enterpriseone.htm]. Do klientów systemu Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne należą: Bakoma, BIC, Bonduelle, Castrol, Chevron, Coty, Dole, Elektrolux, Fujitsu, Gerber, Harley Davidson, Huta Szkła Owens Illinois, Johnson & Johnson, Lafarge, Lexmark, Michelin, Mobil, Reckitt Benckiser, Samsonite, Securitas, Silver Sreen, Shell, Sony Music, Wall Mart, Wyeth. Problemy związane z modyfikacjami oraz sposoby ich pokonania w Przedsiębiorstwie Zmiany wprowadzone do kodu standardowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie klasy ERP należą ze swej natury do ryzykownych przedsięwzięć i należy mieć na uwadze możliwość pojawienia

8 się problemów podczas procesu modyfikacji. W Przedsiębiorstwie już na początku projektu wdrożeniowego zdecydowano, że celem implementacji nowego oprogramowania jest przede wszystkim otrzymanie systemu o jak największym dopasowaniu do organizacji, który będzie wspomagał wykonywanie czynności codziennych oraz okresowych pracowników i kadry zarządzającej. Przygotowany plan projektu obejmował oszacowany czas i koszty związane z wymaganymi zmianami programistycznymi, a także zakładał pewien margines bezpieczeństwa zarówno w harmonogramie, jak i budżecie na wypadek dokonania błędnego szacunku odnośnie planów przeprowadzenia modyfikacji. W trakcie trwania projektu wdrożeniowego oraz wykonywania czynności związanych z optymalnym dopasowaniem gotowego pakietu do Przedsiębiorstwa zaobserwowano pojawiające się problemy zarówno organizacyjne, jak i techniczne. W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z modyfikacjami systemu Oracle J.D. Edwards EnterpriseOne stopniowo wprowadzano odpowiednio przygotowane procedury postępowania. Zdefiniowane problemy łącznie z zaproponowanymi sposobami ich pokonania zostały przedstawione w tabeli poniżej. Tabela 1 Problemy związane z modyfikacjami i sposoby ich pokonania Problem Sposób pokonania problemu Brak zrozumienia działania standardowego systemu przez zespół wdrożeniowy powodował zgłaszanie modyfikacji, które nie były potrzebne, gdyż gotowy pakiet zawierał wymaganą funkcjonalność. Podczas całego okresu trwania projektu przywiązywano dużą wagę do szkoleń kluczowych użytkowników odnośnie standardowej funkcjonalności oraz procesów obsługiwanych przez system. W przypadku wątpliwości organizowano spotkania, w których uczestniczyli zarówno człon-

9 kowie zespołów wdrożeniowych, jak i ich menadżerowie. Celem było wspólne omówienie nowego procesu oraz podjęcie decyzji o konieczności zgłoszenia modyfikacji. W czasie trwania projektu wdrożeniowego kluczowi użytkownicy poszczególnych krajów mieli tendencje do żądania wszystkich funkcjonalności, które posiadali w dotychczas użytkowanym systemie. Często nie starali się zrozumieć możliwości nowej aplikacji dążąc do odwzorowania stanu obecnego i nie godząc się na żądne ustępstwa. Takie podejście mogło okazać się nie tylko kosztowne, ale również istniało zagrożenie przeniesienia istniejących problemów do nowego oprogramowania. Brak komunikacji na projekcie między zespołem wdrożeniowym a najwyższym kierownictwem powodował rozbieżność celów, gdyż często uczestnicy przedsięwzięcia nie mieli świadomości potrzeb organizacji. Tym samym istniało ryzyko, że modyfikacje zostaną przeprowadzone w obszarach, które nie wymagały zmian z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa oraz jego kadry zarządczej. Często trudno było oszacować koszt oraz czas związany z przeprowadzeniem modyfikacji. Wysoki koszt zwiększał ryzyko przekroczenia budżetu przeznaczonego na wdrożenie. Opracowano procedurę zatwierdzania modyfikacji. Każde żądanie wprowadzenia zmiany podlegało rejestracji, a następnie szczegółowej analizie przez odpowiednio przypisanego analityka. Modyfikacje wymagające prac programistycznych musiały zostać zaakceptowane przez Komitet Sterujący. Z kolei zmiany odnośnie parametryzacji różnej niż zakładał model systemu, musiały zdobyć akceptację lidera funkcjonalnego oraz kierownika projektu. Zgłaszane zapotrzebowania na modyfikacje programistyczne musiał zaakceptować Komitet Sterujący, w skład którego wchodziło najwyższe kierownictwo organizacji, zarówno szczebla lokalnego, jak i europejskiego. Opracowano procedurę planowania godzin wymaganych do przeprowadzenia zmian programistycznych łącznie z czasem potrzebnym na testy. Procedura zakładała we wstępnej fazie opracowanie dokumentu wymaganych zmian przez przydzielonego analityka. Następnie dokument podlegał analizie przez kierownika projektu oraz programistę, których zadaniem było jak najdokładniejsze oszacowanie kosztu związanego z dokonaniem modyfikacji. W trakcie realizacji zmian programistycznych wszystkie wydatkowane środki finansowe były monitorowane pod kątem

10 budżetu. Duża ilość wprowadzonych zmian do standardowego oprogramowania spowodowała, że instalacja automatycznych aktualizacji przygotowanych przez dostawcę systemu stała się niemożliwa. W rezultacie nie można było stosować szybkiej korekty wykrytych błędów w aplikacji. Szczególnie w pierwszym etapie projektu wdrożeniowego pojawiało się wiele błędów w zmodyfikowanych programach, co często zakłócało działanie standardowych aplikacji i powodowało niestabilność systemu. Ponadto zdarzyły się przypadki, że błędy uniemożliwiały pracę ze zmodyfikowanym programem. Od początku projektu istniało ryzyko, iż nie wszystkie zmiany programistyczne zostaną odpowienio udokumentowane. Bez dokładnego opisu wykonanych modyfikacji mogłoby być bardzo trudno wspierać system już po uruchomieniu. Zagrożenie odnośnie braku odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy mogli wspierać zmodyfikowany system. Dostawcy standardowych Na początku projektu wdrożeniowego wynegocjowano z dostawcą standardowego systemu, że kiedy ten przygotuje automatyczną aktualizację i jej instalacja będzie konieczna w celu zapewnienia prawidłowości działania systemu, wówczas dostarczony zostanie do Przedsiębiorstwa kod źródłowy przygotowanej aktualizacji. Odpowiednie zmiany były wprowadzane przez programistów zatrudnionych przez korporację, tak by zachować funkcjonalność zmodyfikowanych wersji i jednocześnie zaaplikować aktualizacje. Opracowano specjalną procedurę odnośnie testów zmodyfikowanego programu, co miało zapewnić jak najdokładniejsze sprawdzenie każdej wprowadzonej zmiany programistycznej. Procedura zakładała: testy w środowisku programistycznym przez programistę i przydzielonego analityka, testy w środowisku testowym przez użytkownika kluczowego z danej organizacji, po pozytywnym wykonaniu testów oraz zatwierdzeniu zmiana mogła być przeniesiona do środowiska produkcyjnego. Każda zmiana programistyczna dokonana w systemie musiała być udokumentowana. Procedura wykonania modyfikacji zakładała przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przez przydzielonego analityka. Brak dokumentu równoznaczny był z brakiem zgody na przeniesienie zmiany do środowiska produkcyjnego. Przedsiębiorstwo stworzyło europejskie centrum wsparcia użytkowników systemu, zatrudniając konsultantów pracujących podczas wdrożenia. Po-

11 systemów zwykle nie oferują wsparcia w przypadku dokonania modyfikacji w oprogramowaniu. Źródło: Opracowanie własne nadto członkowie zespołu wdrożeniowego stali się super użytkownikami znającymi funkcjonalność standardową oraz wszystkie zmiany dokonane w oprogramowaniu. Na bieżąco opracowywano szczegółową dokumentację odnośnie parametryzacji systemu oraz wszystkich wykonanych zmian programistycznych. Niestety pomimo stosowania odpowiednich procedur związanych z wykonaniem zmian programistycznych w standardowej aplikacji nie udało się całkowicie wyeliminować zagrożeń związanych z modyfikacjami. W trakcie trwania projektu wdrożeniowego zdarzyły się w Przedsiębiorstwie następujące sytuacje: Wprowadzono modyfikacje, które nie były konieczne, a zostały zgłoszone przez użytkowników słabo przeszkolonych oraz chcących posiadać dotychczasowe rozwiązania w nowym systemie. Po zakończeniu wdrożenia ci sami użytkownicy często przyznawali, że zmiany programistyczne nie były potrzebne, gdyż podobne informacje mogli znaleźć np. przeglądając odpowiedni program interaktywny. Często planowany czas i koszt przeznaczony na przeprowadzenie modyfikacji był niedoszacowany, co w efekcie spowodowało przekroczenie budżetu przeznaczonego na implementacje standardowego oprogramowania. Pojawiające się błędy w zmodyfikowanej aplikacji powodowały dodatkowe koszty związane z pracami programistycznymi oraz testami, a użytkownicy pracując już w systemie produkcyjnym musieli znajdować alternatywne sposoby działania w okresie naprawy programu.

12 Podsumowanie Przedsiębiorstwo podeszło do procesu wdrożenia standardowego systemu klasy ERP oraz jego dopasowania do organizacji bardzo profesjonalnie. Z jednej strony postanowiono, że nowe oprogramowanie musi spełniać wymagania europejskich oddziałów koncernu, z drugiej jednak wzięto pod uwagę możliwość pojawienia się problemów związanych z modyfikacjami oraz odpowiednio wcześnie zaczęto wprowadzać procedury mające na celu minimalizację wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Opracowane reguły oraz system zarządzania zmianami miały na celu zachowanie spójności i integralności przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie osiągnięcia zakładanej jakości [Frac03]. Ponadto miały umożliwić wprowadzanie modyfikacji do standardowego pakietu w sposób bezkonfliktowy. Realizację procesu modyfikacji w Przedsiębiorstwie zawsze rozpoczynano od dokładnego opisania celu zmiany oraz sposobów jej osiągnięcia, tj. ustalano wykonawców oraz kryteria działania mając na uwadze ograniczone zasoby techniczne oraz ekonomiczne. Każda zgłoszona modyfikacja programistyczna posiadała odrębną dokumentacją zawierającą informacje dotyczące zakresu zmiany oraz wymaganego czasu potrzebnego na jej przeprowadzenie. Jednocześnie organizowano szkolenia kluczowych użytkowników oraz spotkania z kadrą zarządzającą mające na celu jak najdokładniejsze przekazanie informacji o standardowej funkcjonalności systemu. Zrozumienie nowego oprogramowania wśród pracowników

13 Przedsiębiorstwa miało zapewnić, że potrzebne modyfikacje zostaną zgłoszone tylko w strategicznych dla organizacji obszarach. Oczywiście wprowadzone procedury nie wyeliminowały całkowicie problemów, czego jednak przy tak dużej skali projektu implementacyjnego należało się spodziewać. Pomimo tego należy zdecydowanie stwierdzić, że podjęte próby minimalizacji zagrożeń i sposoby pokonania problemów były odpowiednio zaplanowane oraz wdrożone. Obecnie Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny system informatyczny dostosowany do specyficznych potrzeb koncernu działającego na rynku globalnym w branży spożywczej. Zarówno pracownicy, jak i kadra zarządzająca są zadowoleni z oferowanych rozwiązań, które umożliwiają im optymalizację stanów magazynowych, zamówień, a także kontaktów z dostawcami oraz klientami Literatura [Frac03] [Klon04] [Nowi99] Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym, Projekty w środowisku wirtualnym, Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Klonowski Z.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechnik Wrocławskiej, Wrocław Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo

14 [Pank01] [SoST00] [Pary00] Akadamii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa Soh C., Sia Siew K., Tay-Yap J.: Enterprise resource planing: cultural fits and misfits: is ERP a universal solution?, Communications of the ACM, ACM Press, Nowy Jork Parys T.: Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II, [w:] Kasprzak T. (red.), Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analizy Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa Literatura źródła Internetowe Informacje o autorach Mgr Magalena Kotarba Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ul. Szturmowa Warszawa Polska Numer telefonu +48/

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań

Wstęp. Inżynieria wymagań. Plan wykładu. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Schemat procesu pozyskiwania wymagań Wstęp Inżynieria wymagań Schemat procesu pozyskiwania wymagań identyfikacja źródeł wymagań Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym pozyskiwanie pozyskiwanie pozyskiwanie Jarosław Francik marzec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 1.4-4.1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadad określoną strategię działania i na tej bazie budowad system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo