KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data Opracowała: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Stanisława Szołtysek Burmistrz Miasta Nowy Targ Marek Fryźlewicz 26 kwietnia 2013r. 24 maja 2013r.

2 2 / 26 Spis treści 1 PREZENTACJA MIASTA PREZENTACJA URZĘDU Podstawy prawne funkcjonowania Zasady funkcjonowania Urzędu Orientacja na klienta ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Planowanie rozwoju SZJ oraz ustanowienie Misji i Polityka Jakości ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Burmistrz Sekretarz pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością Kierownicy komórek organizacyjnych Właściciele procesów Auditorzy jakości PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ Kluczowe procesy systemu zarządzania jakością PZ-1 Zarządzanie systemem jakości PZ-2 Zarządzanie finansami PZ-3 Zarządzanie personelem PZ-4 Zarządzanie strategiczne...12 Celem procesu jest: monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ w poszczególnych obszarach strategicznych, dokonywanie pomiarów osiągniętych rezultatów oraz aktualizowanie celów i priorytetów PG-1 Realizacja usług dla klientów PG-2 Partycypacja konsultacje społeczne PG-3 Realizacja inwestycji PG-4 Gospodarka nieruchomościami PW-1 Zakupy PW-2 Zarządzanie zasobami PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Zasady opisu procesów oraz nadzór nad dokumentami i zapisami SZJ Zasady opisu procesów Nadzór nad dokumentami i zapisami PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA Roczny przegląd zarządzania Przeglądy procesów ZARZĄDZANIE PERSONELEM DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG Analiza i monitorowanie procesów, zadań i usług Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji Działania doskonalące Samoocena systemu zarządzania w oparciu o model CAF Prowadzenie analizy porównawczej - benchmarkingu OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ Identyfikacja i identyfikowalność Własność Klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Audyt wewnętrzny i kontrola Załączniki do KJ Zał. 1 Struktura organizacyjna urzędu Zał. 2 Formularz poprawy jakości Terminologia...25

3 3 / 26 1 PREZENTACJA MIASTA Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej Kotliny Orawsko Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, uwarunkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest stolicą Podhala. Tu skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne położenie jest zaletą Nowego Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad Jezioro Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. Nowy Targ dysponuje dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Struktura tego potencjału wskazuje, że obok zakładów i instytucji usługowych pracujących na wewnętrzne potrzeby miasta, szczególnie duży potencjał posiadają liczne zakłady, firmy i instytucje usługowe pracujące dla potrzeb otoczenia regionalnego, często obejmujące skalę ponadregionalną. Miasto stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, Spisza i Orawy. Znajdują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, sąd, urzędy: miasta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, banki, Euroregion Tatry, liczne organizacje pozarządowe, redakcje lokalnej prasy. Początki Nowego Targu sięgają XIII wieku i związane są z działalnością osadniczą cystersów na tym terenie. 22 czerwca 1346 roku król Kazimierz Wielki dokonał ponownej lokacji miasta na prawie magdeburskim. Zasadźcą został sołtys osady Stare Cło, która od tego momentu została wchłonięta przez Nowy Targ. Król nadał miastu liczne przywileje, w tym też prawo do organizowania dorocznego jarmarku w dniu św. Katarzyny, patronki miasta, drugi jarmark w dniu 25 VII (na św. Jakuba) ustanowił Kazimierz Jagiellończyk. Aż do rozbiorów Nowy Targ był stolicą niegrodowego starostwa.

4 4 / 26 Obecnie Nowy Targ jest największym ośrodkiem gospodarczym powiatu. W 2008 roku osiągnął poziom 120 firm na 1000 mieszkańców, co daje mu bardzo dobry wskaźnik w skali kraju. W mieście organizowane są Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz. Nowy Targ to miasto o dużym potencjale kulturalnym. Działalność kulturalną prowadzi przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury oraz Spółdzielczy Dom Kultury. Ważne miejsce w edukacji kulturalnej młodego pokolenia zajmuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W mieście działa profesjonalna Galeria Jatki, która jest organizatorem wielu prestiżowych wystaw (m.in. litografii Marca Chagalla, grafik Pabla Picassa) i koncertów. Działają tu również zespoły folklorystyczne Śwarni, Mali Śwarni, Hyrni, Mali Hyrni ; Hotar chóry: Echo Gorczańskie i Miejski Nauczycielski Chór Gorce, a także Związek Podhalan, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Podhale. Nowy Targ miasto ze smakiem - pod tym hasłem władze samorządowe we współpracy z Koalicją Marek Ziem Górskich promują górski region z akcentem lokalnych rarytasów, które rozpozna każdy turysta. Jest to nowe przedsięwzięcie, które służy promowaniu lokalnych markowych produktów i ich producentów. Nowotarskie, wspaniale smakujące lody, wytwarzane przez rodziny Żarneckich, Lubieńskich i Jarkiewiczów wg starych receptur na bazie naturalnych składników i świeżych owoców, mają już zasłużoną renomę. Natomiast dzięki oscypkowemu szlakowi miasto stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla odwiedzających nas turystów. Bacówki w stylu góralskim, stada owiec pasące się na gorczańskich halach, wpisały się w malowniczy pejzaż Beskidów. Smakowity szlak oscypka, bundzu i bryndzy podhalańskiej, wytwarzanych na terenie Podhala jednego z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce - jest wyrazem działania mieszkańców na rzecz rozwoju ziem górskich. W obrębie miasta znajduje się 9 bacówek, w których, oprócz degustacji, zaopatrzyć się można w rzetelnie przyrządzane produkty z owczego mleka, które od wieków wyrabiane są tymi samymi metodami. 2 PREZENTACJA URZĘDU

5 5 / 26 Urząd działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), statutu Miasta Nowy Targ i Regulaminu Organizacyjnego. Urząd funkcjonuje jako organ administracji publicznej, realizuje zadania własne gminy, określone ustawami, uchwałami Rady Miasta Nowy Targ, oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących lub w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej. Urząd Miasta jest wyodrębnioną jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są w całości Budżetem Miasta Nowy Targ. Urząd Miasta w Nowym Targu ma siedzibę przy ul. Krzywej 1. Wszystkie podstawowe informacje związane z realizowanymi w Urzędzie usługami, jak również lokalizacją poszczególnych wydziałów można uzyskać bezpośrednio po wejściu do Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców. Biuro Obsługi Mieszkańców stanowi znaczną pomoc dla mieszkańców i takie rozwiązanie jest przez nich pozytywnie odbierane. Biuro Obsługi Mieszkańców ma za zadanie udostępnianie wszelkich informacji dotyczących pracy Urzędu oraz sposobu załatwiania spraw w Urzędzie. W BOM klienci mogą uzyskać informacje, pobrać formularze i wnioski. Klienci będący osobami niepełnosprawnymi oraz mający problemy z wchodzeniem po schodach obsługiwani są w specjalnie do tego przeznaczonym biurze na parterze, do którego można dotrzeć za pomocą platformy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Struktura organizacyjna urzędu dzieli go na wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy. Obowiązującą strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Nowy Targ przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Księgi Jakości. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu oraz podstawowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza,

6 6 / 26 podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej 2.1 Podstawy prawne funkcjonowania - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, - Statut Miasta Nowy Targ, - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ. 2.2 Zasady funkcjonowania Urzędu Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 1. praworządności, 2. służebności wobec społeczności lokalnej, 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4. jednoosobowego kierownictwa, 5. planowania pracy, 6. kontroli wewnętrznej, 7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne wydziały, 8. wzajemnego współdziałania. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. W urzędzie opracowano kodeks etyki, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Kodeks etyki znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem 2.3 Orientacja na klienta Urząd Miasta, jako jednostka administracji publicznej, ma pełną świadomość swojej służebnej roli wobec społeczeństwa i każdego klienta. Kierownictwo Urzędu systematycznie podejmuje decyzje zmierzające do podejmowania działań doskonalących na rzecz swoich klientów. Specyfika urzędu powoduje, że świadczone na rzecz klientów usługi są często uwarunkowane przepisami prawnymi. W celu sprawniejszej obsługi interesantów opracowane zostały Karty Usług, w których opisane zostały usługi publiczne świadczone na rzecz indywidualnych interesantów. 3 ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Cała struktura Urzędu Miasta Nowy Targ i realizowane przez Urząd zadania zostały objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN EN ISO 9001:2009. Jednak ze względu na specyfikę działalności Urzędu podjęto decyzję o wyłączeniu punktu normy, który dotyczy walidacji procesów produkcji i dostarczania usługi. W urzędzie nie są realizowane procesy, które byłyby poddawane walidacji. Działanie to nie ma wpływu na jakość realizowanych usług. Zakres certyfikacji obejmuje wykonywanie zadań własnych gmin, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych

7 7 / 26 4 PLANOWANIE ROZWOJU SZJ ORAZ USTANOWIENIE MISJI I POLITYKA JAKOŚCI W celu systematycznego rozwoju Miasta i Urzędu Burmistrz i kierownictwo Urzędu wraz ze stronami zainteresowanymi opracowali: 1) Strategię rozwoju miasta określającą priorytety i cele polityki rozwojowej prowadzonej na terenie miasta. Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów, opracowanych w wyniku porozumienia różnych środowisk i jest dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Nowego Targu. Jest skutecznym narzędziem w procesie rozwoju. 2) Politykę Jakości Urzędu Miasta Nowy Targ, zawierającą misję i cele strategiczne (przedstawioną na stronie nr 7). 3) Corocznie cele Polityki Jakości przekładane są na Plan poprawy jakości (formularz przedstawiono w załączniku nr 2) i działania doskonalące. 4) Wieloletni Plan Inwestycyjny. 5) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 6) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dokumenty te podlegają okresowym przeglądom i nowelizacjom.

8 KSIĘGA JAKOŚCI 8 / 26 POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA NOWY TARG Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Nowy Targ jest świadczenie usług najwyższej jakości spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych naszych Klientów, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i jego skuteczne zarządzanie. Przyjmując ten priorytet, działamy na rzecz stałego podnoszenia jakości obsługi Klientów oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej kierując się zasadami uczciwości i przejrzystości podejmowanych działań. Uznając za niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na sprawdzonych standardach zarządzania, w tym wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008. Misja Urzędu Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego społeczności Misję Urzędu stanowiącą element Polityki Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez poniższe cele strategiczne: usprawniamy obsługę Klientów, doskonaląc jakość i terminowość świadczonych usług, służbę w administracji samorządowej pełnimy sumiennie, z poczuciem godności własnej i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w procesie otwartego i sprawiedliwego naboru, stwarzamy pracownikom Urzędu możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, stwarzamy warunki do wzrostu motywacji do pracy, zapewniamy pełne uczestnictwo kierownictwa Urzędu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością, doskonalimy organizację pracy w Urzędzie, zapewniając sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i w kontaktach zewnętrznych, wdrażamy i stosujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę Urzędu oraz kontakt z Klientem, prowadzimy stały przegląd systemu zarządzania jakością i regularnie oceniamy efekty naszych działań, doskonalimy funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Tworzymy przyjazne relacje z innymi organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miasta. Zapewniam stały nadzór nad realizacją Polityki Jakości, przestrzeganiem procedur i wymagań systemu zarządzania jakością, wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności i uznaję za jeden z podstawowych celów Urzędu Miasta Nowy Targ. Nowy Targ, dnia r. Wydanie IV. Burmistrz Miasta mgr inż. Marek Stanisław Fryźlewicz

9 KSIĘGA JAKOŚCI 9 / 26 5 ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Kierownictwo Urzędu było inicjatorem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Sformułowało też misję Urzędu i Politykę Jakości oraz odpowiedzialne jest za zapewnienie zasobów niezbędnych do jej wdrożenia. Dokumentacja opracowywana była przy udziale poszczególnych przedstawicieli kierownictwa oraz pracowników. System jest na bieżąco przeglądany zgodnie z przyjętymi zasadami, a dyspozycje oraz działania i projekty doskonalące wynikające z przeglądów są przez Kierownictwo przekazywane do realizacji. Poniżej przedstawiono główne odpowiedzialności w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. 5.1 Burmistrz ustanowienie Polityki Jakości oraz nadzór nad jej aktualizacją, zatwierdzenie mapy procesów SZJ, promowanie zasad zarządzania jakością, inicjowanie i nadzorowanie działań doskonalących i usprawniających, przydzielenie odpowiednich zasobów niezbędnych dla funkcjonowania SZJ. 5.2 Sekretarz pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością nadzór nad utrzymaniem i rozwojem SZJ, przygotowywanie danych na przeglądy kierownictwa, nadzór nad Wskaźnikami procesów i zadań, opracowanie i nadzór nad realizacją programu auditów jakości, zlecanie auditów jakości, ocena kompetencji auditorów jakości, nadzór nad działaniami i projektami doskonalącymi, zatwierdzanie zmian w opisach procesów, prowadzenie dokumentacji systemu jakości zgłaszanie Burmistrzowi wszelkich nieprawidłowości w systemie, nadzorowanie oraz ocena wyników auditów jakości, nadzór nad aktualizacją Księgi Jakości. 5.3 Kierownicy komórek organizacyjnych upowszechnianie wśród pracowników systemu zarządzania jakością, promowanie Misji i Polityki Jakości oraz zasad zarządzania jakością, realizacja zadań zgodnie z zasadami i uregulowaniami SZJ, ciągłe doskonalenie systemu, przedkładanie Pełnomocnikowi informacji o stopniu realizacji celów, realizacja zlecanych działań i projektów doskonalących, wdrażanie działań korygujących w zakresie zidentyfikowanych niezgodności.

10 KSIĘGA JAKOŚCI 10 / Właściciele procesów nadzór nad realizacją celów procesu i zapewnienie zgodności z celami Polityki Jakości, zapewnienie właściwego opisu procesu i wymaganej dokumentacji oraz dokumentów związanych, nadzór nad realizacją procesu, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie procesu, wyznaczanie wskaźników procesu, zbieranie i analizowanie wyników, przeprowadzanie przeglądów procesów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.2 Przeglądy procesów wyniki przeglądów mają być umieszczane w Qsystem, wprowadzanie wskaźników do karty wyników organizacji w Qsystem, zgodnie z zaplanowanym kalendarzem oraz zasadami określonymi w punkcie 9.2 Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji. 5.5 Auditorzy jakości przeprowadzanie auditów jakości zgodnie z harmonogramem, sporządzanie raportów z auditu, realizacja zadań zgodnie z procesem pn.: Audity jakości, umieszczanie dokumentacji auditowej w Qsystem.

11 11 / 26 6 PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ Podstawą skutecznego wdrożenia SZJ jest wdrożenie tzw. podejścia procesowego do zarządzania Urzędem. Wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania urzędem składa się z następujących etapów: 1) identyfikacja procesów zarządczych i połączenie ich w grupy procesów; 2) wybór procesów objętych zakresem SZJ; 3) wdrożenie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie wybranych procesów. Wdrożenie SZJ w zostało poprzedzone: 1) identyfikacją głównych grup procesów, 2) wyborem procesów objętych zakresem SZJ. Przyjęto następujące poziomy procesów: 1) procesy zarządzania przy pomocy, których kadra zarządzająca wytycza kierunki rozwoju, zabezpiecza zasoby oraz sprawdza funkcjonowanie wdrożonych działań, 2) procesy główne w ramach których Urząd dostarcza usługi dla klienta, 3) procesy wspierające zapewniające odpowiednie zasoby do sprawnej realizacji działań Procesy SZJ przedstawiono na mapie procesów: PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W UM NOWY TARG PROCESY ZARZĄDZANIA (PZ) SPOŁECZEŃSTWO 1. Zarządzanie systemem jakości 2. Zarządzanie finansami 3. Zarządzanie personelem 4. Zarządzanie strategiczne SPOŁECZEŃSTWO ZAINTERESOWANE STRONY K L I E N T POTRZEBY I WYMAGANIA 1. Realizacja usług dla klientów PROCESY GŁÓWNE (PG) 2. Partycypacja i konsultacje społeczne 3. Realizacja Inwestycji 4. Gospodarka nieruchomościami SATYSFAKCJA K L I E N T ZAINTERESOWANE STRONY Organizacje pozarządowe PROCESY WSPIERAJĄCE (PW) Organizacje pozarządowe Inne organy administracji samorządowej i rządowej DOSTAWCY 1. Zakupy 2. Zarządzanie infrastrukturą 3. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 4. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Inne organy administracji samorządowej i rządowej Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością jest dostępna dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w programie Qsystem. Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są nadzorowane i na bieżąco aktualizowane przez właścicieli dokumentów i procesów zgodnie z procedurą nadzoru nad dokumentami i zapisami.

12 KSIĘGA JAKOŚCI 12 / 26 Dokumenty podlegają archiwizacji na zasadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej oraz w Qsystem w postaci elektronicznej. Pełna lista procesów oraz dokumentów Systemu Zarządzania Jakością oraz lista właścicieli dokumentów dostępna jest w Qsystem. 6.1 Kluczowe procesy systemu zarządzania jakością Ustanowione zostały następujące kluczowe procesy Systemu Zarządzania Jakością: PZ-1 Zarządzanie systemem jakości Celem procesu jest sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, a także stałe monitorowanie celów wynikających z Polityki Jakości. Proces obejmuje następujące procedury i podprocesy: nadzór nad dokumentami SZJ, przepisami prawa oraz zapisami, przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany przez kierownictwo, audity jakości, nadzór nad niezgodnościami, ocena zadowolenia klientów, działania i projekty doskonalące, PZ-2 Zarządzanie finansami Celem procesu jest nadzór na opracowaniem i realizacją budżetu i finansów miasta PZ-3 Zarządzanie personelem Celem procesu jest zapewnienie sprawnego i kompetentnego wykonywania zadań w Urzędzie Miasta Nowy Targ zgodnie z przepisami prawa i potrzebami klientów poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji i zaangażowania pracowników urzędu PZ-4 Zarządzanie strategiczne Celem procesu jest: monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ w poszczególnych obszarach strategicznych, dokonywanie pomiarów osiągniętych rezultatów oraz aktualizowanie celów i priorytetów PG-1 Realizacja usług dla klientów Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania w zakresie usług realizowanych dla klientów UM w Nowym Targu oraz zapewnienie właściwej obsługi we wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Miasta usług. Proces obejmuje następujące procedury i podprocesy: usługi administracyjne dla klienta postępowanie z usługą niezgodną.

13 KSIĘGA JAKOŚCI 13 / PG-2 Partycypacja konsultacje społeczne Celem procesu jest ustalenie prawidłowego przebiegu postępowania w zakresie form i zasad współpracy gminy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Miasta Nowy Targ, jak również udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Nowego Targu dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania własne Gminy Miasta Nowego Targu PG-3 Realizacja inwestycji Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania w zakresie realizacji działań inwestycyjnych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nadzór i kontrola w zakresie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego PG-4 Gospodarka nieruchomościami Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania w gospodarowaniu gruntowymi i lokalowymi nieruchomościami komunalnymi, zasad i trybu nabywania nieruchomości oraz prowadzenie rejestru mienia komunalnego PW-1 Zakupy Celem procesu jest zapewnienie właściwych zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych, dla zapewnienia sprawnego, skutecznego, efektywnego i zgodnego z zasadami i regulacjami procesu PW-2 Zarządzanie zasobami Celem procesu jest określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania jakością oraz spełniania oczekiwań klientów w zakresie infrastruktury i środowiska pracy PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie sprawnego informowania, ostrzegania i alarmowania w mieście Nowy Targ w sytuacji wystąpienia zagrożenia PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Celem procesu zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz urzędu, jak również komunikacji zewnętrznej polegającej na przekazywaniu informacji do społeczności lokalnej.

14 14 / Zasady opisu procesów oraz nadzór nad dokumentami i zapisami SZJ Zasady opisu procesów Aktualna wersja Księgi Jakości oraz wszystkich procesów i dokumentów Systemu Zarządzania Jakością są opublikowane i dostępne dla wszystkich pracowników w Intranecie w portalu Qsystem. Za nadzór nad aktualnością dokumentów SZJ odpowiadają właściciele procesów i dokumentów. Każdy proces ma swojego właściciela, którego obowiązki opisano w punkcie 5.4. Właściciele procesów są odpowiedzialni za przygotowanie opisów procesów objętych zakresem SZJ, poprzez zdefiniowanie w szczególności: 1) Przedmiot i zakres procesu; 2) Definicje i obowiązujące skróty; 3) Cel procesu; 4) Wskaźniki procesu i wartości docelowe wraz z terminami zbierania wskaźników oraz zasady monitorowania i oceny satysfakcji klientów procesu; 5) Odpowiedzialność i kompetencje; 6) Tryb postępowania (opis procesu w formie tekstu, tabeli lub schematu, jeżeli jest to niezbędne); 7) Lista aplikacji informatycznych wspierających realizację procesu; 8) Lista dokumentów powiązanych; 9) Lista formularzy stosowanych w procesie. Wzór formularza opisu procesu jest określony jest w załączniku 1 do procedury Nadzoru nad dokumentami SZJ, przepisami prawa oraz zapisami Nadzór nad dokumentami i zapisami Właściwe funkcjonowanie Urzędu uzależnione jest w głównej mierze od odpowiedniego dostępu do dokumentów i zapisów oraz od właściwego ich nadzorowania. Kierownictwo Urzędu chce mieć pewność, że przyjęty System Zarządzania Jakością gwarantuje, iż we wszystkich miejscach, gdzie jest to konieczne, znajdują się aktualne dokumenty. Zasady nadzoru nad dokumentami i zapisami określono w: Instrukcji Kancelaryjnej, procedurze nadzoru nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami prawa oraz zapisami, zarządzeniu Burmistrza w sprawie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza. Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami określa zasady opracowania i nadzoru nad całością dokumentacji zarówno Systemu Zarządzania Jakością, jak i aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu. Wszystkie dokumenty systemu jakości i dane są po ich przyjęciu lub powstaniu, przeglądane, zatwierdzane i ewidencjonowane, a pracownicy, zgodnie z ich obowiązkami, mają stały dostęp do odpowiednich informacji źródłowych.

15 15 / 26 7 PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Jednym z najważniejszych zadań kierownictwa jest zapewnienie komunikacji wewnętrznej oraz regularne przeprowadzanie systematycznej oceny przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania w odniesieniu do polityki jakości i celów dotyczących jakości. W urzędzie prowadzone są systematyczne comiesięczne narady naczelników i kierowników referatów z kierownictwem urzędu oraz narady pracownicze zgodnie z Procedurą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Notatki z narad kierownictwa umieszczane są w Qsystem do 7 dni po przeprowadzonej naradzie. Zasady prowadzenia przeglądów opisane są w procedurze Przegląd systemu zarządzania wykonywany przez kierownictwo. W Urzędzie Miasta Nowy Targ wyróżniamy trzy rodzaje przeglądów: 1. Roczny przegląd zarządzania; 2. Przegląd procesów; 3. Narady kierownictwa. 7.1 Roczny przegląd zarządzania Przeprowadzany jest minimum raz do roku w pierwszym półroczu. Celem przeglądu jest zapewnienie stałej przydatności i skuteczności SZJ w osiąganiu celów oraz weryfikacja i aktualizacja Planu poprawy jakości. Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: 1) dokonanie oceny stopnia realizacji zadań określonych w Planie poprawy oraz Polityce jakości; 2) dokonanie oceny możliwości dalszego doskonalenia SZJ. Przeglądy zarządzania są wykonywane na podstawie informacji dotyczących: 1) wyników auditów; 2) stanu realizacji działań i projektów doskonalących; 3) informacji zwrotnych od stron zainteresowanych (analizy skarg, wniosków, ankiet, badań satysfakcji); 4) funkcjonowania procesów i analizy wskaźników procesów; 5) realizacji ustaleń podjętych w trakcie poprzednich przeglądów; 6) wyników badań benchmarkingowych; 7) wyników samooceny CAF ( w przypadku jego realizacji ); 8) wyniki samooceny kontroli zarządczej. Efektem przeglądów zarządzania są decyzje i ustalenie działań związanych z: 1) wprowadzeniem zmian służących doskonaleniu skuteczności SZJ, łącznie z Polityką Jakości i celami jakościowymi; 2) opracowaniem Planu poprawy jakości; 3) uruchomieniem działań i projektów doskonalących i ewentualnie benchmarkingowych; 4) uwzględnienie w planie budżetu pozycji niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju System Zarządzania Jakością;

16 16 / 26 5) przydzieleniem niezbędnych zasobów. Z przeglądu opracowywany jest raport, który zatwierdza Burmistrz. Raport umieszczany jest przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Qsystem. 7.2 Przeglądy procesów Przeglądy procesów dokonywane są przez właścicieli procesów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku (minimum jeden przegląd na półrocze). Z przeglądów sporządzane są zapisy w formie notatki, które umieszczane są w Qsystem. Podczas przeglądów należy omawiać i odnotowywać w notatce z przeglądu następujące zagadnienia: 1. Ocena stopnia realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu. 2. Ocena stopnia realizacji celów procesów i zadań oraz weryfikacja tych celów w tym: a. analiza zebranych wskaźników procesów w Karcie Wyników Organizacji w Qsystem, b. stopnia realizacji celów, trendów i ewentualnych porównań, c. analiza czy zbierane wskaźniki są odpowiednie dla danego procesu. 3. Ocena propozycji działań i projektów doskonalących zgłoszonych w jednostce organizacyjnej i zakwalifikowanie tematów do opracowania projektów doskonalących lub działań i zarejestrowania w Qsystem. 4. Przebieg działań i projektów doskonalących oraz stopień ich realizacji. 5. Analiza wyników auditów przeprowadzonych w komórce organizacyjnej i stopnia realizacji działań poauditowych. 6. Analiza informacji na temat skarg i odwołań wnoszonych przez Klientów. 7. Ocena niezgodności, problemów zidentyfikowanych w dziale lub procesie i określenie kierunków działań niezbędnych do ich eliminacji. 8. Analiza wyników badań satysfakcji klientów i pracowników. 9. Analiza informacji pozyskiwanych od pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. 10. Weryfikacja aktualności dokumentów związanych z procesem i działem. 8 ZARZĄDZANIE PERSONELEM W ramach systemu zarządzania jakością szczególną uwagą objęto: 1. określenie niezbędnych kompetencji oraz kwalifikacji pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska - kwestie te są regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, 2. zatrudnianie pracowników - regulowane przez Procedurę naboru pracowników, 3. nagradzanie, karanie i dyscyplinę pracy regulowane przez Regulamin Pracy Urzędu Miasta wprowadzony zarządzeniem Burmistrza, 4. kwestie wynagradzania pracowników regulowane przez zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu,

17 17 / szkolenie pracowników regulowane procedurą Procedura szkoleń pracowników Urzędu Miasta, 6. kwestie oceny regulowane procedurą Oceny okresowe pracowników samorządowych. Oceny pracowników dokonują: Burmistrz lub wskazany przez niego Zastępca, Sekretarz Miasta, kierownik komórki organizacyjnej. Głównym celem oceny jest zgromadzenie danych niezbędnych do racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi w urzędzie, którego elementami są między innymi: efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, właściwe motywowanie pracowników, realizowanie kształcenia i szkolenia pracowników Za określenie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników danej komórki organizacyjnej odpowiadają przełożeni. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni są zgodnie z wymogami taryfikatora kwalifikacyjnego obowiązującego na danym stanowisku pracy oraz posiadają kompetencje stosownie do wykształcenia, umiejętności i posiadanego doświadczenia zawodowego. Zapisy odnośnie powyższego przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym. W ramach zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są okresowo badania satysfakcji pracowników. Decyzję o badaniu podejmuje Burmistrz Miasta. O wynikach badań oraz podjętych działaniach informowani są pracownicy.

18 18 / 26 9 DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG 9.1 Analiza i monitorowanie procesów, zadań i usług Analiza i monitorowanie wyników realizacji zadań i procesów w Urzędzie Miasta odbywa się w szczególności poprzez: 1. systematyczne zbieranie i analizę kluczowych wskaźników procesów zadań i usług, 2. przeprowadzane raz w roku badania satysfakcji klientów obszar ten reguluje proces pn.: Badanie satysfakcji klienta, 3. prowadzone badanie satysfakcji pracownika zgodnie z procedurą Badania satysfakcji klienta, 4. audity jakości opisane w procedurze Audity jakości, 5. dokonanie samooceny (CAF ) 6. dokonanie samooceny kontroli zarządczej, 7. prowadzenie badań bechmarkingowych analizy porównawczej, 8. prowadzenie systematycznych przeglądów procesów i SZJ. Wszystkie dokumenty, działania i projekty doskonalące, wynikające z systemu zarządzania jakością oraz notatki, wyniki auditów, wskaźniki zadań i procesów są umieszczane w portalu intranetowym Qsystem. Główne funkcje i grupy dokumentów Qsystem przedstawiono na poniższym schemacie Ksi¹ ka adresowa Zarz¹ dzanie struktur¹ organizacyjn¹ i u ytkownikami Aktualnoœci Strona powitalna F6 Wyniki Przegl¹ dów Systemu Zarz¹ dzania Publikacja wybranych dokumentów na stronie internetowej FD Nadzór nad dokumentami SZJ - Zg³aszanie, opiniowanie, zatwierdzanie i publikacja dokumentów - Nadzór nad zmianami i wersjami dokumentów - "Szybka œcie ka publikacji" - Archiwum Doskonalenie Systemu Zarz¹ dzania F1 Zg³aszanie i nadzór dzia³aniami doskonal¹ cymi F3 Zg³aszanie i nadzór nad projektami doskonal¹ cymi Dostêp do dokumentów SZJ poprzez portal internetowy Qsystem KWO Karta wyników organizacji zbieranie wskaÿników zadañ i procesów F2 nadzór nad niezgodnoœciami F4 nadzór nad audytami 9.2 Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji Wskaźniki kluczowych procesów i zadań gromadzone są w programie Qsystem w module Karta Wyników Organizacji (KWO). Właściciele procesów lub zadań odpowiedzialni są za zbieranie i analizę wskaźników procesów i zadań w ramach bieżących przeglądów. Kluczowe wskaźniki wprowadzone są w Qsystem KWO zgodnie z Instrukcją Qsystem KWO.

19 19 / 26 Pełnomocnik ds. SZJ przedkłada Burmistrzowi przed rocznym przeglądem zarządzania analizę wyników wszystkich procesów oraz propozycje działań zmierzających do poprawy skuteczności i efektywności procesów i zadań. 9.3 Działania doskonalące W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością określono zasady identyfikacji działań i projektów doskonalących oraz nadzór nad nimi. Opis postępowania w niniejszym zakresie zamieszczono w procedurze pn.: Nadzór nad działaniami i projektami doskonalącymi. Działania i projekty doskonalące mogą być zainicjowane w wyniku: 1. Zgłoszenia pomysłu pracownika, 2. Wyników auditu, 3. Przeglądu SZJ, 4. Decyzji kierownictwa, 5. Wyników samooceny CAF( w przypadku jego realizacji 6. Wyników samooceny kontroli zarządczej, 7. Badania satysfakcji klientów, 8. Badania satysfakcji pracowników, 9. Wyników analizy porównawczej benchmarkingu, 10. Analizy wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. DZIAŁANIA DOSKONALĄCE (usprawnienia) są to działania, które może zaproponować każdy pracownik, w celu poprawy efektywności funkcjonowania urzędu i obsługi klienta. PROJEKTY DOSKONALĄCE projekty, które mają na celu doskonalenie i poprawę działania organizacji i obsługi klientów. Projekty obejmują działania, w których wymagane jest zaangażowanie większej ilości zasobów i czasu. Projekty podlegają planowaniu i nadzorowi zgodnemu z wymaganiami normy dotyczącymi projektowania i rozwoju oraz pętli Deminga PDCA. Do projektów doskonalących zaliczamy: działania korygujące działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności, działania zapobiegawcze działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Zasadą jest, że każde działanie i projekt doskonalący ma swojego odpowiedzialnego za realizację i oceniane jest pod względem skuteczności wdrożenia. Wszystkie działania i projekty doskonalące umieszczone są w Qsystem.

20 KSIĘGA JAKOŚCI 20 / Samoocena systemu zarządzania w oparciu o model CAF W Urzędzie Miasta w Nowym Targu raz do roku realizowane są warsztaty samooceny funkcjonowania Organizacji w oparciu o Model CAF (Common Assessment Framework) zwany Wspólną Metodą Oceny (lub Powszechnym Modelem Oceny). Model ten jest stosowany przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania. Analiza poszczególnych kryteriów w zakresie potencjału oraz wyników organizacji przeprowadzana jest na podstawie 9 głównych kryteriów tzw. cyklu Deminga, który jest też określany jako cykl PDCA - Plan-Do-Check-Act lub koło Deminga. Cykl ten obrazuje podstawową zasadę ciągłego doskonalenia Williama Edwardsa Deminga. Opracowywany na podstawie badań oraz przeprowadzonej samooceny raport służy kierownictwu urzędu do wyboru i zatwierdzenia działań i projektów doskonalących. 9.5 Prowadzenie analizy porównawczej - benchmarkingu Kolejną metodą wdrożoną w Urzędzie jest benchmarking (analiza porównawcza). Jest to metoda polegająca na porównywaniu procesów i praktyk uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki takiej analizy mają na celu podejmowanie działań i projektów doskonalących. Jest to też metoda polegająca na wyborze wzorcowego działania organizacji lub konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji. Za organizację wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo lepsze wyniki niż analizowany urząd. Istotą benchmarkingu nie jest znajdowanie i przenoszenie gotowych wzorców, lecz dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Co najmniej raz w roku w UM analizowana jest potrzeba przeprowadzenia badań benchmarkingowych. Decyzje o potrzebie podjęcia badań benchmarkingowych podejmuje Sekretarz lub Burmistrz. Urząd korzysta z dobrych praktyk innych urzędów poprzez analizę baz dobrych praktyk zamieszczonych na różnych stronach internetowych np.: stronie internetowej oraz spotkań grup benchmarkingowych i wymianę doświadczeń i współpracę w organizacjach ponad regionalnych. Działania i projekty doskonalące powstałe w wyniku benchmarkingu umieszczane są w Qsystem celem nadzorowania ich realizacji. 10 OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ 10.1 Identyfikacja i identyfikowalność Urząd stosuje ustalony system identyfikacji wszystkich wyrobów zgodnie z JRWA. Obieg dokumentów w Urzędzie jest zorganizowany zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Sposób identyfikacji i identyfikowalności dokumentów określaj ą obowiązujące w tym zakresie zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, w którym przedstawiony jest zakres działania każdej komórki organizacyjnej Urzędu oraz symbol literowy każdej komórki, co umożliwia identyfikacj ę autora sporządzonego dokumentu;

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU 1 / 24 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 0120.Z.19.2011 z dnia 5 maja 2011r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data Opracowała: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-159/08 z dnia 31.12 2008r. KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie I. Egzemplarz Nr...

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-159/08 z dnia 31.12 2008r. KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie I. Egzemplarz Nr... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-159/08 z dnia 31.12 2008r. KSIĘGA JAKOŚCI Wydanie I. Egzemplarz Nr... 2 / 37 KARTA ZMIAN Lp. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Wprowadzając y zmianę ROZDZIELNIK

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1 Załącznik nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefa Cezaka w Zgierzu z dnia 21.10.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo