INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE

2 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 60 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego. Istotnym elementem działalności KPF są: cykliczne badania z różnych obszarów rynku finansowego w Polsce, badania jednorazowe, a także kongresy i konferencje, na którym spotykają się eksperci i praktycy rynku, a także przedstawiciele Urzędów Centralnych w Polsce. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury, w której zawarte zostały informacje o najistotniejszych cyklicznych projektach prowadzonych przez KPF. Badania cykliczne: - Sytuacja na rynku consumer finance - Portfel należności polskich przedsiębiorstw - Procesy upadłościowe przedsiębiorstw - Wielkość rynku zarządzania wierzytelnościami - Wyłudzenia na rynku kredytów w segmencie detalicznym Jednorazowe raporty, ekspertyzy: - Rynek firm pożyczkowych w Polsce - Rynek rejestrów kredytowych w Polsce - Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich - Popyt gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku i kredyt na ich finansowanie Kongresy i konferencje: - Kongres Antyfraudowy - Kongres Zarządzania Wierzytelnościami - Konferencja Prakseologiczno-Etyczna - Kongres Zarządzania Ryzykiem w pozabankowych instytucjach pożyczkowo-kredytowych 2

3 RAPORTY CYKLICZNE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE Raport jest wynikiem projektu prowadzonego od 2006 roku przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH) oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Celem projektu jest diagnozowanie i prognozowanie sytuacji na rynku consumer finance w Polsce. W raporcie analizowane są między innymi takie obszary jak: ocena bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej, planowane wydatki na dobra trwałe, skłonność do oszczędzania i zaciągania kredytu. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., prowadzony od 2009 roku, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także, pośrednio, obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Poza analizą tych obszarów raport zawiera również opis ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce od strony popytu i podaży, a także czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw. PROCESY UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Projekt prowadzony przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Finansowe Banku BPS S.A., w okresach półrocznych. Raport, autorstwa dr Pawła Antonowicza, zawiera wyniki badań dotyczących skali oraz intensywności upadłości przedsiębiorstw w Polsce, jak również liczby składanych wniosków upadłościowych w poszczególnych okręgach sądów rejonowych w Polsce. Skala procesów upadłościowych jest analizowana zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym. WIELKOŚĆ POLSKIEGO RYNKU WIERZYTELNOŚCI Raport zawiera wyniki badania, jakie Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi cokwartalnie od początku 2011 roku. Jego celem jest pozyskanie informacji na temat skali obsługiwanych wierzytelności w Polsce. Raport zawiera dane pochodzące od Członków KPF z branży zarządzania wierzytelnościami, dotyczące ilości i wartości obsługiwanych wierzytelności, wierzytelności przyjmowanych do windykacji, a także oceny koniunktury na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz oceny zjawiska wyłudzeń w portfelach firm windykacyjnych. WYŁUDZENIA NA POLSKIM RYNKU KREDYTÓW W SEGMENCIE DETALICZNYM Projekt prowadzony jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wraz z Partnerami: Ernst & Young Polska oraz ACFE od 2009 roku, w okresach półrocznych. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych od ekspertów, którzy na co dzień zajmują się problematyką nadużyć w instytucjach finansowych. Obszary analizowane w raporcie to między innymi: produkty narażone na wyłudzenia, ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych, metody zapobiegania i wykrywania wyłudzeń. Więcej informacji o raportach KPF oraz zasadach ich udostępniania na stronie internetowej w zakładce Raporty Cykliczne. 3

4 PROJEKTY BADAWCZE Wielkość rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce Kwartalny projekt badawczy, prowadzony przez Biuro KPF od początku 2011 roku. Celem badania jest analiza i opis wielkości rynku wierzytelności w Polsce, a raport powstający na podstawie wyników badania dostarcza uczestnikom rynku swoistego benchmarku, pozwalającego oszacować ich udział w rynku. Jednocześnie ma on na celu stałe potwierdzanie pełnej transparentności branży. Badanie prowadzone jest w oparciu o indywidualny formularz ankiety badawczej, obejmującej obszary tematyczne: wartość i ilość obsługiwanych wierzytelności, wartość portfeli przyjmowanych do windykacji, ocenę koniunktury na rynku zarządzania wierzytelnościami, zjawisko wyłudzeń w portfelach wierzycieli wtórnych, fundusze sekurytyzacyjne. Adresatami badania są firmy działające na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Wśród kilkunastu uczestników badania znajdują się liderzy branży, dzięki czemu uzyskiwane wyniki w znacznym stopniu oddają rzeczywistą sytuację na rynku. Dodatkowo, zwiększająca się liczba respondentów w każdej edycji projektu jeszcze bardziej podnosi jego znaczenie i zwiększa reprezentatywność wyników. W przyszłości planowane jest zaangażowanie również firm spoza grona Członków KPF. Opracowanie z syntetycznymi wynikami, które tworzone jest na podstawie uzyskiwanych danych trafia do rąk szeregu przedstawicieli i praktyków rynku finansowego: Członków KPF, firm spoza KPF z branży zarządzania wierzytelnościami, przedstawicieli najważniejszych Urzędów w Polsce, a także uczestników licznych konferencji organizowanych przez (lub we współudziale) KPF, w szczególności Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym Wyłudzenia na polskim rynku kredytów to projekt badawczy zainicjowany w 2009 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ernst & Young Polska oraz ACFE Polska. W 2009 roku miało miejsce pierwsze, pilotażowe badanie, a od 2010 roku projekt prowadzony jest regularnie w okresach półrocznych. Jego celem jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych i kierowany jest on przede wszystkim do ekspertów, którzy na co dzień zajmują się problematyką nadużyć w instytucjach finansowych. Badanie prowadzone jest w oparciu o anonimowy formularz ankiety w trybie on-line, zabezpieczony przed niepożądanym przejęciem danych. Pytania zawarte w formularzu pogrupowane są w 11 obszarów tematycznych, wśród których wyróżnić można: rodzaje produktów narażonych na wyłudzenia, sposoby wyłudzeń, ilość i wartość aplikacji fraudowych, oczekiwania związane ze skalą zjawiska nadużyć, zgłaszanie nadużyć do organów ścigania, postępowanie karne, sprawców nadużyć i schematów ich działania, udziału pracowników instytucji finansowych w przypadkach wyłudzeń oraz narzędzi i systemów informatycznych, wykorzystywanych do przeciwdziałania i wykrywania nadużyć. Wszystkie instytucje biorące udział w projekcie uprawnione są do bezpłatnego otrzymania pełnego raportu z syntetycznymi wynikami badania. Uczestnicy otrzymują także zniżkę w wysokości 10% na udział w Kongresie Antyfraudowym, odbywającym się w Warszawie w czwartym kwartale każdego roku. Kolejna, szósta edycja projektu badawczego rozpocznie się już w lutym 2013 roku. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w nim. Więcej informacji o projektach badawczych prowadzonych przez KPF na stronie internetowej w zakładce Raporty Cykliczne / Badania. 4

5 KONGRESY I KONFERENCJE KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI Kongres jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Coroczny Kongres zyskał już sobie opinię najważniejszego w Polsce wydarzenia branżowego, a przy tym interesującego i inspirującego miejsca spotkania sektora zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie. Gromadzi on kadrę zarządzającą banków, firm zarządzających wierzytelnościami, firm zarządzających informacją gospodarczą, instytucji ubezpieczeniowych, kancelarii prawniczych, firm pożyczkowych, firm doradztwa biznesowego, firm z sektora leasingowego i faktoringowego. W dniu 15 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się III edycja Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. KONFRES ANTYFRAUDOWY Przedmiotem Kongresu jest problematyka wyłudzeń na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Brak usystematyzowanej wiedzy, ciągłe poszukiwanie rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe, a przede wszystkim wciąż rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów i pracowników, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie organizacji tego typu przedsięwzięcia. Partnerem Kongresu są ACFE oraz Ernst & Young. W dniu 11 października 2012 roku miał miejsce III Kongres Antyfraudowy. KONFERENCJA PRAKSEOLOGICZNO - ETYCZNA Konferencja organizowana wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademię im. Leona Koźmińskiego. Konferencja Prakseologiczno Etyczna jest doskonałym miejscem do ukazania i promocji dobrych praktyk w sektorze finansowym, które winny zostać przełożone do codziennej praktyki biznesowej przez podmioty działające na rynkach finansowych, a co najważniejsze, do otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące rynku finansowego firm społecznie odpowiedzialnych. W dniu 18 października 2012 roku w Warszawie miała miejsce XII edycja Konferencji Prakseologiczno-Etycznej. INNE KONFERENCJE I KONGRESY I Kongres zarządzania ryzykiem w pozabankowych instytucjach pożyczkowo-kredytowych - odbył się w dniu 22 maja 2012 roku w Warszawie, jest jednocześnie zapowiedzią cyklicznego wydarzenia. Hasłem przewodnim kongresu było: Budowanie trwałej i rentownej pozycji na rynku pożyczek pozabankowych. Konferencja pt. Efektywne zarządzanie wierzytelnościami z obszaru kredytów hipotecznych, zorganizowana wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego w dniu 26 kwietnia 2012 roku. Więcej informacji o konferencjach organizowanych przez KPF na stronie internetowej w zakładce Wydarzenia / Konferencje KPF. 5

6 VERBA VERITATIS KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU Konkurs VERBA VERITATIS to wspólna inicjatywna KPF i Akademii Leona Koźmińskiego. W okresie już siedmiu lat nieprzerwanego funkcjonowania zyskał on rangę prestiżowego, ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do udziału w nim każdego roku jest zapraszanych kilkaset uczelni w Polsce. W 2012 roku odbyła się VII edycja Konkursu. CEL KONKURSU Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi. Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. ZAKRES TEMATYCZNY - Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). - Corporate governance, - Komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.), - Stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance oraz branż: pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego i finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń, UCZESTNICY I PARTNERZY HONOROWI KONKURSU Konkurs VERBA VERITATIS wypromował już ponad 100 Uczestników tego Konkursu. Konkurs zyskał zaufanie i wsparcie w postaci patronatów honorowych takich urzędów i instytucji, jak Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Rzecznik Praw Obywatelskich. Więcej informacji o konkursue Verba Veritatis na stronie internetowej w zakładce Program Etyczny / Konkurs Verba Veritatis. 6

7 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projektach KPF, w tym badaniach oraz konferencjach, a także do współpracy w charakterze Partnera jako: - Partner badania - Partner wydania raportu - Partner wydarzenia: konferencji, kongresu, warsztatów - Partner Konkursu Verba Veritatis Wśród korzyści ze współpracy warto wskazać przede wszystkim na budowanie wizerunku informacje o Partnerach naszych projektów docierają do szeregu odbiorców, w tym praktyków i ekspertów rynku, najważniejszych instytucji i urzędów w Polsce, mediów, a także w przypadku konkursu Verba Veritatis do setek uczelni wyższych. Wszelkie informacje na temat aktualnie prowadzonych projektów dostępne są na stronie internetowej Poniżej podajemy również dane kontaktowe w przypadku zainteresowania szczegółowymi informacjami. KONTAKT Projekty badawcze, raporty, konkurs Verba Veritatis Izabela Skajewska Manager Projektów mob Konferencje i inne wydarzenia Sandra Smętek Manager Projektów mob COPYRIGHT Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców ul. Długie Pobrzeże 30, Gdańsk, 7

8 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Ul. Długie Pobrzeże Gdańsk Tel Fax

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter Maj 2014 Nr 4/2014 Newsletter Spis treści: 2 Walne Zgromadzenie Członków PZW 3 CMS World Forum 3 Praktyki zabiezpieczenia transakcji - skutki dla windykacji 4 Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo