KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - JUBILEUSZ Z SILNYM EUROPEJSKIM AKCENTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - JUBILEUSZ Z SILNYM EUROPEJSKIM AKCENTEM"

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - JUBILEUSZ Z SILNYM EUROPEJSKIM AKCENTEM - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to przede wszystkim 15 lat praktykowania etyki w biznesie i budowania kapitału społecznego na rynku finansowym przyznawał Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF, otwierając obchody jubileuszu KPF, organizacji, która właśnie w 2014 celebruje 15 lat działalności na rzecz rynku finansowego. Szefowie firm członkowskich KPF i goście specjalni przedstawiciele zarządu EUROFINAS wzięli udział w uroczystej gali, będącej kulminacją rocznicowych obchodów, jaka miała miejsce w dniu 27 maja w Warszawie. Wydarzenie połączono z corocznym Walnym Zebraniem Członków KPF i pierwszym w Polsce posiedzeniem zarządu EUROFINAS, organizacji która powstała w 1963 roku, reprezentując bardzo istotną część europejskiego przemysłu kredytowego. Witający gości, obok Dyrektora Rotera, jego odpowiednik w EUROFINAS, Tanguy van de Werve mówił: - Fantastycznie, że mogliśmy spotkać się na tej uroczystości, celebrując 15- lecie KPF, ale co szczególnie istotne, to możliwość jeszcze głębszej integracji środowiska europejskiego przemysłu kredytowego. To bowiem pozwala na jeszcze skuteczniejszą promocję interesów tego sektora wobec instytucji unijnych. Wizyta w Polsce to potwierdzenie wagi zaangażowania ekspertów KPF i ich znacznego wkładu merytorycznego w europejski proces legislacyjny. LAURY 15-LECIA KPF Za wyznaczanie kierunku, stworzenie solidnych etycznych podstaw i życzliwe podzielenie się swoim autorytetem w budowaniu programu etycznego KPF to fragment laudacji na cześć profesora Wojciecha Gasparskiego, osobowości etyka biznesu, który wywarł olbrzymi wpływ na kształt jednego z filarów działalności KPF, czyli właśnie etyki. - W moim przekonaniu KPF to organizacja, której wzrost, dojrzałość można liczyć od momentu przyjęcia Zasad Dobrych Praktyk i więcej - programu etycznego, z Komisją Etyki, audytem etycznym, Certyfikatem Etycznym, współtworzonym przez Pana profesora. Bardzo poważne potraktowanie Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) przez Członków KPF zmieniało na pozytywne, społeczne postrzeganie kredytu konsumenckiego, przyczyniając się do tzw. demokratyzacji kredytu i wspierając wzrost gospodarczy w Polsce. ZDP zmieniło wizerunek sektora pośrednictwa finansowego, utrwaliło pozycję BIG-ów jako ważnego uczestnika życia gospodarczego, także rynku kredytowego i utrwaliło ich wkład w rzetelny obrót gospodarczy. Poważne traktowanie Zasad Dobrych Praktyk zmieniło filozofię windykacji w Polsce. Z tego 1

2 osobiście jestem najbardziej dumny i za to bardzo dziękuję Członkom KPF dodawał Dyrektor Roter. KPF jest uznawana za ekspercką organizację, a źródłem tej opinii jest między innymi merytoryczne i profesjonalne zaangażowania Mecenas Mirosławy Szakun, która doradztwem prawnym służy KPF od początku jej istnienia. Dlatego też, w uznaniu zasług, Panią Mecenas wyróżniono Laurem 15-lecia KPF. Laudację wygłosił Przewodniczący Komitetu KPF, Krzysztof Opaliński, który wręczył pamiątkowe astrolabium przyrząd, wyznaczający niegdyś kierunek nawigacji. Właśnie z KPF poznawałam przebieg procesu legislacyjnego. Prawda jest taka, że prawnik, który go nie zna, nie uczestniczy w nim praktycznie, ma spore trudności ze stosowaniem prawa. Co ważne, współpraca z KPF umocniła moje motto życiowe i zawodowe: każdą porażkę można znieść, o ile jest się głęboko przekonanym, że swoją pracę wykonało się rzetelnie. Bo rzetelna praca zawsze wydaje owoce przekonywała Mec. Szakun. Legislacja i etyka - dwa filary aktywności KPF, w dużej mierze oddziaływujące na kształt polskiego rynku finansowego, przynajmniej tej jego części, reprezentowanej przez KPF. Jesteśmy organizacją doświadczoną i doświadczaną. Funkcjonujemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Technologia, mobilne przetwarzanie danych, podlegające zmianom ustawodawstwo wszystko sprawia, że musimy być ciągle przygotowani do generowania zmian w tych obszarach, na które mamy wpływ zauważa Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Komitetu KPF w swoim wystąpieniu podczas uroczystości. PRZEWODNICZĄCY EUROFINAS: WIĘCEJ DIALOGU Z EURODEPUTOWANYMI - Jako EUROFINAS jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z KPF - silne zaangażowanie naszych polskich partnerów w prace Brukseli jest niesłychanie istotne. W końcu siła EUROFINAS płynie właśnie z jakości wkładu i dzielenia się informacją o rynku przez narodowe organizacje samorządowe. Potrzebujemy tak mocnego wsparcia, jakie otrzymujemy od KPF podkreśla Valentino Ghelli, Przewodniczący EUROFINAS. Ghelii akcentował też rolę EUROFINAS w dialogu z eurodeputowanymi. Za konieczne uznaje przygotowanie analiz na temat poszczególnych produktów finansowania gospodarstw domowych, ich prezentacje dla europosłów i wypracowanie wspólnego stanowiska do prezentacji na forum Parlamentu Europejskiego i innych gremiów unijnych. W gronie uhonorowanych znalazła się także Gdańska Akademia Bankowa, która od wielu lat współorganizuje wraz z KPF Kongres Consumer Finance, z kolei cykliczne opracowywanie raportu Sytuacja na rynku consumer finance byłoby utrudnione bez zaangażowania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Dlatego obie instytucje odebrały z rąk szefa KPF Wyróżnienia 15-lecia KPF. 2

3 W liście, skierowanym do Dyrektora Generalnego, Andrzeja Rotera, zarządzająca IRG SGH, prof. Elżbieta Adamowicz napisała m.in. że ( ) bardzo ceni sobie trwającą od 2006 roku współpracę z Konferencją. Umożliwiła ona uczestniczenie w rozpoznawaniu zjawisk zachodzących na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz udział w rozpowszechnianiu tej wiedzy zarówno wśród jego uczestników, zajmujących się zawodowo działalnością finansową, jak i zwykłych obywateli ( ). Członkowie KPF docenili również ku jego zaskoczeniu samego Andrzeja Rotera, na 10-lecie kierowania KPF. ROŚNIE SIŁA SAMORZĄDOWA KPF Jubileuszowe uroczystości towarzyszyły XV Walnemu Zebraniu Członków KPF i posiedzeniu zarządu EUROFINAS, które po raz pierwszy w historii zorganizowano w Polsce. Sytuację na rynku kredytowym przedstawił Valentino Ghelli, mówiąc o rosnącym wskaźniku pewności konsumenckiej w kwietniu 2014 roku, zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i w strefie euro. Ósmy z rzędu miesiąc rośnie także popyt na nowe samochody, finansowane kredytem, który - zdaniem ekonomistów zawsze stanowi czuły barometr koniunktury. OPTYMIZM NA EUROPEJSKIM RYNKU KREDYTOWYM Z analiz danych jakie na temat unijnego rynku consumer finance przedstawiła Jurgita Bucyte z EUROFINAS, perspektywy rozwoju rysują się optymistycznie, zwłaszcza na rynku finansowania samochodów. W większości krajów odnotowano wyraźne wzrosty. Ponieważ poprawia się sytuacja makroekonomiczna to przekłada się to na nastawienie gospodarstw domowych do zwiększenia konsumpcji. Z kolei prezentacja dr Mirosława A. Bieszki, doradcy ekonomicznego KPF, składała się z części opisującej wskaźniki makroekonomiczne, parametry decydujące o stabilności systemu finansowego i wreszcie rynek kredytów konsumenckich. Analiza obejmowała okres od 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podkreślono niewątpliwe sukcesy, jakie Polska odniosła w tym okresie ale jednocześnie autor prezentacji wskazał na malejące tempo zamykania luki między starymi krajami UE a Polską. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca ciągle jest o 1/3 niższy od średniej unijnej. Natomiast zmiany jakie zachodzą na rynku kredytów konsumpcyjnych wskazują na dostosowanie się instytucji finansowych do wymagań regulacyjnych oraz głęboką kosztów oraz marż. Stąd dla przykładu szybki wzrost średniej kwoty kredytu gotówkowego i jego wykorzystania choćby na finansowanie zakupu samochodu. Ogólny wniosek po prezentacji? Polska jest stabilnym i atrakcyjnym dla kapitału zewnętrznego krajem. 3

4 DYNAMICZNY ROZWÓJ KPF W okresie 2013 roku, liczba nowych Członków KPF wzrosła o 25%, osiągając na koniec 2013 roku liczbę 72 podmiotów, przy czym już na dzień Walnego Zebrania, przekroczyła liczbę ponad 80 firm Członkowskich. W tym czasie najliczniej w KPF reprezentowane były przedsiębiorstwa z dwóch sektorów rynku finansowego: kredytowego (pośrednictwo kredytowe, banki, firmy pożyczkowe) i zarządzania wierzytelnościami odpowiednio 31 i 27. KPF skupia podmioty z ośmiu branż usług finansowych: banków, zarządzania wierzytelnościami, pośredników i doradców finansowych, instytucji pożyczkowych, biur informacji gospodarczych, ubezpieczeń, funduszy hipotecznych w modelu sprzedażowym i firmy, świadczące usługi wspierające procesy kredytowe. Firmy, zarządzające wierzytelnościami, będące Członkami KPF, reprezentują 70-80% wartości rynku. W przypadku branży pośrednictwa finansowego, analizując rynek z punktu widzenia poszczególnych jego segmentów i oferowanych przez pośredników produktów, ten udział zawiera się w przedziale 30-50%. Z kolei 3 z 4 biur informacji gospodarczej, funkcjonujących w Polsce, także należy do KPF. W gronie KPF są również bardzo istotne podmioty, działające w sektorze usług wspomagających proces podejmowania decyzji kredytowych i pomimo faktu, iż jedynie 2 firmy należące do sektora odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, to reprezentują one co najmniej 80% udział w wartości polskiego rynku. Ambicją KPF jest też to, by w najbliższych latach poziom reprezentatywności innych sektorów osiągnął taki pułap, jak w przypadku branży zarządzania wierzytelnościami. ZMIANY W STATUCIE I W SKŁADZIE KOMITETU KPF XV Walne Zebranie obejmowało programem między innymi ważne zmiany w Statucie KPF, w szczególności te w odniesieniu do kompetencji Komisji Etyki. Zmiany te umożliwią między innymi dokonywanie przez Komisję Etyki ogólnej wykładni Zasad Dobrych Praktyk oprócz, jak było to dotychczas tylko w stosunku do konkretnej praktyki Członka KPF, będącej przedmiotem postępowania. Ponadto sformułowano i przyjęto w głosowaniu zupełnie nową kompetencję tego organu KPF, będącą następstwem utworzenia rejestru nierzetelnych praktyk. - Przyjęte zmiany wzmacniają rolę Komisji Etyki i podkreślają znaczenie dobrych praktyk i zasad etycznego działania dla wszystkich instytucji finansowych zrzeszonych w KPF przekonuje dr Krzysztof Grabowski, odpowiedzialny w KPF za ten obszar działalności. Walne Zebranie dokonało wyboru składu Komitetu KPF. W gremium tym znalazło się 11 osób: Marzena Dobrzańska-Główczyk (KRUK S.A.), Urszula Rybszleger (BEST S.A.), Andrzej Reterski (Dom Finansowy QS), Marcin Suchocki (Kancelaria Finansowa Tritum Group sp. z o.o.), Adam Łącki (KRD BIG S.A.), Krzysztof Opaliński (Fines S.A.), Dominik Wieliński (Optima 4

5 S.A.), Artur Nowak-Gocławski (Grupa ANG), Paweł Adamiak (Dom Kredytowy NOTUS), Marat Nevredtinov (TU Europa) i Jacek Mościcki (Santander Consumer Bank). XV Walne Zebranie Członków KPF odbyło się w warszawskim Hotelu Bristol. O KPF Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations) O EUROFINAS Eurofinas (European Federation of Finance House Associations), jest reprezentantem wyspecjalizowanych dostawców kredytu konsumenckiego w UE. Federacja Eurofinas zrzesza instytucje z całej Europy, w tym: domy finansowe, banki uniwersalne, banki specjalistyczne i spółki finansowe producentów samochodów itp. Zakres dóbr oferowanych przez członków Eurofinas obejmuje wszystkie formy produktów kredytowych dla konsumentów, takich jak pożyczki osobiste, kredyt wiązany, karty kredytowe. Od 2006 roku Członkiem Eurofinas jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, biorąc aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych. 5

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INFORMATOR KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo