STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH"

Transkrypt

1 STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, październik

2 AGENDA Podejście PAśP do inwestowania Plany inwestycyjne PAśP w odniesieniu do lotnisk Wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na plany inwestycyjne PAśP i jednostkowe stawki opłat Wpływ Rozporządzenia WE1794/2006 na powstawanie nowych lotnisk i moŝliwości dotyczące Polska w stosunku do innych krajów Europejskich w kontekście stawek opłat 2

3 FUNKCJONOWANIE PAśP NA LOTNISKACH Obecność PAśP na funkcjonujących lotniskach komunikacyjnych: Infrastruktura: WieŜa Kontroli Ruchu Lotniczego Urządzenia Nawigacyjne, Dozorowania i Komunikacji Biuro Obsługi Załóg Personel Kontrolerzy Ruchu Lotniczego Obsługa techniczna urządzeń nawigacyjnych Personel BOZ. 3

4 GŁÓWNE CELE FUNKCJONOWANIA ANSP Ochrona środowiska Bezpieczeństwo Przepustowość Efektywność kosztowa 4

5 DLACZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INWESTUJĄ? Cel inwestycji Zwrot z inwestycji Okres zwrotu Przedsiębiorstwo gospodarcze Osiągnięcie korzyści ekonomiczne NadwyŜka inkrementalnych przychodów nad inkrementalnymi kosztami Kiedy suma nadwyŝki przewyŝszy nakłady inwestycyjne PAśP w odniesieniu do inwestycji z zakresu lotniskowego Poprawa / utrzymanie (przy wzroście ilości operacji) bezpieczeństwa Zwiększenie przepustowości i dostępności (pogoda) Ochrona środowiska Poprawa efektywności kosztowej Inkrementalne koszty dodawane do opłat terminalowych Długość amortyzacji 5

6 INWESTYCJE PAśP NA TERENIE LOTNISK Gdańsk Radar DVOR/DME ILS/DME OKRL DME OR 35 inwestycji o wartości 242 mln PLN w latach Inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe Szczecin Bydgoszcz Poznań Zielona Góra Wrocław Szymany Modlin Warszawa Łódź Lublin Katowice Rzeszów Kraków Źródło: PAśP 6

7 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY PAśP (z 2009) PAśP, po konsultacjach z przewoźnikami w czerwcu i PLN Milion październiku, planuje 120 obniŝenie wartości nakładów inwestycyjnych w roku 2010 do ok. 112 mln PLN w roku 2010 i przeniesienie części zadań na lata następne ,8 161,2 112,7 121,3 76, Źródło: PAśP 7

8 WIELE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI PLANUJE UTWORZYĆ LOKALNY PORT LOTNICZY Dysponując dwoma Koszalin Gdynia Szczytno- Szymany Białystok kilometrami drogi przejedziesz 2 km. Dysponując 2 km pasa startowego dolecisz wszędzie Modlin Koszt załoŝenia lotniska: mln PLN - 1,5 mld PLN Kamień Śląski Sochaczew Radom Kielce Lublin Źródła finansowania: Wkład władz lokalnych. POIIŚ, fundusze europejskie do 85% nakładów inwestycyjnych Koszt utrzymania lotniska: 16 mln PLN -60 mln / rok Źródła finansowania: Opłaty lotniskowe, najem hangarów, przychody od pasaŝerów, przychody okołolotniskowe (parkingi) Źródło: Prasa, Monitor Polski B, biznes plany lotnisk Czy lotnisko ma opracowany wiarygodny plan przychodowy? 8

9 SPOSÓB OBLICZANIA JEDNOSTKOWEJ STAWKI OPŁATY TERMINALOWEJ WG ROZPORZĄDZENIA WE NR 1794/2006 Koszty Service Providera (PAśP) Koszty Terminalowe + Koszty osłony meteo (IMGiW) Jednostkowa stawka opłaty / terminalowej Koszty nadzoru (ULC) Suma terminalowych jednostek usługowych (Service Unit) X Operacje lądowania Czynnik wagi (MTOW/50)^0,5 Źródło: Prezentacja własna na podstawie WE1794/2006 9

10 SPADEK RUCHU LOTNICZEGO W CIĄGU OSTANICH 12 MIESIĘCY Liczba operacji ( Wrzesień 2009) Liczba Operacji ,3 1,2 1,2 0, ,7 3,1 3, , Luty Marzec Maj Czerwiec Lipiec Listopad Opóźnienie Źródło: PAśP 10

11 LICZBA OPERACJI NA LOTNISKACH W 2009 SPADŁA O 9 % W STOSUNKU DO ROKU 2008 Liczba operacji lądowań na lotniskach, okres styczeń wrzesień, ,2% ,6% Spadek ruchu powoduje wzrost jednostkowej stawki opłaty pomimo drastycznego ograniczenia kosztów PAśP w stosunku do planów z roku Nadrabianie zaległości inwestycyjnych prowadzi do wzrostu kosztów kapitału oraz amortyzacji co przekłada się na wielkość planowanych opłat terminalowych Źródło: PAśP 11

12 OBECNOŚĆ PAśP NA LOTNISKACH REGIONALNYCH Lotnisko WieŜa KRL KRL ILS DVOR NDB Radar ORCOM BOZ Personel Techniczny Bydgoszcz Szwederowo Gdańsk Rębiechowo Katowice Pyrzowice Kraków Balice Łódź Lublinek Poznań Ławica Rzeszów Jasionka Podobne wyposaŝenie ZbliŜony zakres godzinowy ATS Powodują zbliŝone koszty funkcjonowania PAśP na lotnisku Szczecin Goleniów Wrocław Strachowice Zielona Góra Babimost 12

13 RUCH NA LOTNISKACH KRAJOWYCH Operacje na lotniskach Polsce Operacje lądowania w regionalnych portach lotniczych (2008 r.) 49% 51% wielkość ruchu dość zróŝnicowana EPKK EPGD EPKT EPWR EPPO EPBY EPSC EPRZ EPLL EPZG Regionalne EPWA * Lądowania Źródło: PAśP 13

14 LICZBA OPERACJI - UDZIAŁ PORTÓW Rok 2007 Rok ,52% 1,87% 5,38% 1,63% 1,35% 7,98% 6,74% 0,33% 51,52% 1,63% 1,96% 7,38% 6,55% 2,24% 1,56% 8,58% 0,29% 48,89% 13,10% 11,88% 9,04% 8,57% PL Warszawa PL Gdańsk PL Kraków PL Katowice PL Łódź PL Bydgoszcz PL Poznań PL Rzeszów PL Szczecin PL Wrocław PL Zielona Góra Źródło: PAśP Przedstawione wcześniej koszty w obszarze usług terminalowych dzielą się więc na liczbę operacji komercyjnych. 14

15 EFEKTY WEJŚCIA W śycie ROZPORZĄDZENIA WE NR 1794 Pokrycie kosztów przychodami Wielkość stawki TNC w roku 2008 Przed En Route 81-82% 95-97% 305 wprowadzeniem 202 Rozporządzenia 93 TNS 18-19% Struktura kosztów 3-5% Struktura przychodów Warszawa Gdańsk, Katowice Pozostałe lotniska 857 Po wprowadzeniu rozporządzenia 81-82% 81-82% % 18-19% Źródło: PAśP Struktura kosztów Struktura przychodów Warszawa (wstępny plan 548) Pozostałe lotniska (wstępny plan 985) 15

16 SPOSÓB FINANSOWANIA TNC W PPL (DO ROKU 2007) Raport CRCO z 7 stycznia 2009 TNC stanowiły w PPL ok. 4% wpływów z opłat nawigacyjnych. Około 96% wpływów pokrywających koszty PPL/ARL stanowiły wpływy z opłat trasowych. W planie 5-letnim PAśP uwzględniając przewidywany wzrost ruchu o ok. 10% rocznie zaplanowano stawki na okres Źródło: CRCO Report of the compliance of Poland with the EC Reguloations,

17 OPŁATY NAWIGACYJNE, OPŁATA TERMINALOWA OPŁATA TERMINALOWA Obecna wysokość opłaty terminalowej Proponowana wysokość stawki na 2010 (wstępna baza kosztowa) Proponowana wysokość stawki na 2010 (ostateczna baza kosztowa) Zmiana 2009/2010 Opłata pobierana jest za lot IFR w odniesieniu do kaŝdej operacji lądowania statku powietrznego na polskim lotnisku kontrolowanym. Opłaty nie pobiera się za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej poniŝej 2 ton. Opłata obliczana jest wg wzoru: T= J x M Gdzie: T opłata za usługi nawigacji terminalowej J stawka jednostkowa, która w zaleŝności od lotniska (strefy pobierania opłat) Porty Lotnicze Obecna stawka TNC Planowana stawka TNC % EPWA WARSZAWA/ Okęcie 610,23 PLN 63,52 % EPGDGDAŃSK/Rębiechowo Airport EPKK KRAKÓW/Balice EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo EPKT KATOWICE/Pyrzowice EPLL ŁÓDŹ/Lublinek EPPO POZNAŃ/Ławica EPRZ RZESZOW/Jasionka EPSC SZCZECIN/Goleniów EPWR WROCŁAW/Strachowice EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost 888,71 PLN 997,84 PLN (jedna strefa opłat TNC) 12,28 % 17

18 KOSZTY URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I SŁUśB ATM/CNS NA NOWYM LOTNISKU PRZEZ PAśP PLN tys., wartości przykładowe, słuŝba TWR pełniona przez 12 h/dobę WARTOŚCI PRZYKŁADOWE Nakłady na inwestycję / przeszkolenie Koszty bieŝące ( z amortyzacją) SłuŜba TWR (infrastruktura, kontrolerzy) ok ok ILS DVOR/DME * Biuro Obsługi Załóg Obsługa techniczna 400 Razem * Koszt bieŝący urządzenia DVOR jest alokowany do kosztów En Route Źródło: PAśP 18

19 KOSZTY OBSŁUGI NAWIGACYJNEJ W POCZĄTKOWYM OKRESIE FUNKCJONOWANIA LOTNISKA Jednostkowa stawka TNC (lotnisko 300 tys. pax, 1 DS, ILS, VOR/DME lub NDB, AWOS, TWR, ATS 12h) WARTOŚCI PRZYKŁADOWE 6,5 mln PLN Koszty PAśP Ilość Service Units / PLN Jednostkowa stawka opłaty terminalowej PLN Dwa podejścia: Kto pokryje róŝnice? Jak zmniejszyć róŝnicę? Proponowana stawka Opłata wynikająca z kosztów dla nowego lotniska (za kaŝdą operację) Źródło: PAśP 19

20 KTO POKRYJE RÓśNICĘ? Potencjalne rozwiązania Dopłacanie Portu lotniczego do stawki terminalowej Kto pokryje róŝnice? PAśP Linie lotnicze Inne rozwiązanie? Wyłączenie lotniska z Rozporządzenia 1794/2006 Finansowanie utworzenia słuŝb przez Port Lotniczy Udział Państwa w finansowaniu (np. przez PSO). Proponowana stawka Opłata wynikająca z kosztów dla nowego lotniska (za kaŝdą operację) 20

21 JAK ZMNIEJSZYĆ RÓśNICĘ? PLN Proponowana stawka na rok 2010 Opłata wynikająca z kosztów dla nowego lotniska (za kaŝdą operację) PAśP obecnie inwestuje siły i środki w ograniczanie kosztów funkcjonowania słuŝb CNS/ATM Podejścia GNSS znacznie tańsze (nie wymagają infrastruktury naziemnej) SłuŜby A-FIS na lotniskach z małą liczbą operacji na godzinę zamiast słuŝb ATC Przejęcie BOZ i wykorzystanie pracowników BOZ do innych celów w obrębie lotniska Dostosowanie godzin pracy Kontrolerów do wymagań przewoźnika i czasu pracy lotniska Inne wspólnie opracowane koncepcje zmniejszenia kosztów 21

22 OPŁATA TERMINALOWA PROGNOZA NA LATA Rozbicie wg rodzaju (w '000 PLN) 2006 A 2007 A 2008 A 2009 F 2010 F 2011 F 2012 P 2013 P 2014 P Personel ,9% 28,5% -5,4% 15,9% -2,7% 8,4% -0,8% Pozostałe koszty operacyjne ,1% 38,3% -4,9% 17,7% 2,1% 3,9% 2,2% Amortyzacja ,6% 22,6% 29,6% 13,8% -4,2% 7,9% -0,9% Koszt kapitału ,0% -46,6% 164,5% 42,3% 3,7% -32,6% 15,5% Koszty wyjątkowe Koszty całkowite ,6% 25,3% 1,7% 17,9% -1,3% 3,7% 0,8% Stawka jednostkowa (w PLN) Kurs wymiany (1 EUR =) 3, , , ,1541 4,1541 4,1541 4,1541 4, ,4% -4,2% 23,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Stawka jednostkowa 642,11 719,06 768,04 997, ,32 942,71 944,22 918,73 12,0% 6,8% 29,9% 14,2% -17,3% 0,2% -2,7% 22

23 OPŁATA ZA NAWIGACJĘ TERMINALOWĄ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH - DLA SAMOLOTU B ,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 23

24 UNIT RATES BASED ON EUR RATES AT APRIL 2009 EXCHANGE RATES 66,6866,95 68,1468,2468,8768,92 74,9 76,23 72,73 80,72 81,2781,4 83, ,25 24,7 31,15 32,7733,5234,7 42,21 42,4542,5 43,2143,3344,06 38,82 40,240,26 56,28 52,52 54,03 50,12 47,6547,7 60,83 58, ,

25 PORÓWNANIE PAśP DO INNYCH ANSP Raporty benchmarkowe: ACE 2007 PRR

26 KOSZTY LINII LOTNICZYCH / ANSP / LOTNISKA Koszty usług ANSP (opłaty terminalowe i trasowe) stanowią 4% kosztów przewoźnika i są jednakowe dla wszystkich przewoźników. Opłaty lotniskowe stanowią kolejne 4% kosztów. 26

27 Koszty PAśP na tle innych ANSP w Europie (raport z roku 2008) 27

28 KPI - Efektywność finansowa (koszt w EURO obsługi godziny lotu) 28

29 Koszt w EURO słuŝb wsparcia na zagregowaną godzinę lotu 29

30 Dziękuję za uwagę! Kontakt : Arkadiusz Kempczyński Kierownik Działu Rozwoju Działalności (AOR) tel.: (+48 22) Dział Zarządzania Informacją i Komunikacją tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Rzecznik Prasowy Grzegorz Hlebowicz tel.: (+48 22) , (+48) faks: (+48 22) W prezentacji. wykorzystano materiały wewnętrzne PAśP oraz materiały dostępne na stronach UE i EUROCONTROL 30

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r.

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Stan polskiego rynku lotniczego 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 156 341 8 834 912

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych 1. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie 8 Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie Kod IATA WAW Kod ICAO EPWA Położenie 52 09'56.70"N, 20 58'01.64"E WGS 84 ARP - skrzyżowanie dróg startowych 10

Bardziej szczegółowo

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN Informacja o wynikach kontroli OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE Dominika Maj, Ewa Szymkowicz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Na przestrzeni ostatnich lat rynek lotniczy Polski dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 Marzec 2012 Raport powstał przy współpracy z Unią Metropolii Polskich Patronem medialnym Raportu jest Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 1 Gęstość sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo