INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) w 2012 roku Warszawa, luty 2013 r.

2 Skróty i akronimy stosowane w sprawozdaniu AFTN AIRMET ATIS ATM FIS GTS ICAO LEADS METAR MOLC PAśP RVR SIGMET SOK - sieć informatyczna, słuŝąca do przesyłania wszystkich danych i informacji (w tym meteorologicznych), wykorzystywanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić w określonej przestrzeni, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach, a które nie zostały włączone do wydanej prognozy obszarowej w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego część; - system automatycznej informacji lotniskowej; - System Zarządzania Ruchem Lotniczym; - słuŝba informacji powietrznej; - sieć informatyczna WMO o zasięgu ogólnoświatowym, przeznaczona do wymiany informacji meteorologicznych; - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - system przetwarzania i wizualizacji danych meteorologicznych wykorzystywany w IMGW PIB; - depesza regularna (w formie kodowanej), wykorzystywana do przekazywania informacji o aktualnym stanie warunków meteorologicznych na lotnisku. Typowy METAR zawiera informację o temperaturze, ciśnieniu, temperaturze punktu rosy, sile i kierunku wiatru, opadzie, pokrywie chmur, wysokości podstawy chmur, widzialności, lecz moŝe zawierać teŝ inne informacje (np. stan dróg startowych). - Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego, jednostka organizacyjna IMGW PIB pełniąca osłonę lotnictwa; - Polska Agencja śeglugi Powietrznej; - widzialność wzdłuŝ startowej (Runway Visual Range), specyficzny element obserwacji meteorologicznych na lotniskach; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych w określonej przestrzeni powietrznej, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych; - System Obsługi Klienta, system prezentacji produktów wykorzystywany w IMGW PIB; 2

3 SWC TAF TREND TWR ULC VOLMET WMO - mapa prognostyczna istotnych zjawisk pogody, opracowana dla określonego obszaru i okresu waŝności; - prognoza dla lotniska opracowana na określony okres waŝności, przedstawiająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku; - prognoza do lądowania zawierająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku, dołączana do depeszy METAR, z waŝnością na 2 godziny; - organ kontroli ruchu lotniczego na lotnisku; - Urząd Lotnictwa Cywilnego; - nadajnik emitujący zestaw informacji meteorologicznych dla statków powietrznych w locie; - Światowa Organizacja Meteorologiczna 3

4 I. WSTĘP W 2012 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej i wyznaczenie Ministra Infrastruktury jako instytucji zapewniającej słuŝby Ŝeglugi powietrznej w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego w całym rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa. Obszar MOLC uzyskał pozytywny wynik auditu jakości, przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. IMGW-PIB wygrał przetarg nieograniczony ogłoszony przez Polską Agencję śeglugi Powietrznej na zapewnienia osłony meteorologicznej lotnictwa w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin i Porcie Lotniczym Lublin. W ciągu całego roku zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu SZJ, jak równieŝ szkolenia i treningi z zakresu pracy operacyjnej, dla wszystkich pracowników biur prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacji meteorologicznych obszaru MOLC. II. KOMÓRKI OBSZARU MOLC W ubiegłym roku Meteorologiczną Osłonę Lotnictwa Cywilnego realizowały następujące komórki: Meteorologiczne biura prognoz: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Lotniskowe Stacje Meteorologiczne na lotniskach: Warszawa Kraków-Balice Gdańsk Szczecin-Goleniów Bydgoszcz-Szwederowo Wrocław-Strachowice Szczecin-Goleniów Poznań-Ławica 4

5 Rzeszów-Jasionka Zielona Góra-Babimost Łódź-Lublinek Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Lublin III. POLITYKA KADROWA 1. Zmiany kadrowe Na rok 2012 w komórkach obszaru MOLC przewidziano 126,5 etatów, w tym: 36 w biurach prognoz meteorologicznych, 66 w lotniskowych stacjach meteorologicznych, 11 na stanowiskach administracyjnych oraz 13,5 w serwisie automatycznych systemów pomiarowych. Jednak na skutek niepowodzenia w prowadzonym przetargu nie zrealizowano inwestycji dotyczącej systemów AWOS. W rezultacie wykorzystano tylko 117 etatów. Dodatkowo nowopowstałe Lotniskowe Biuro Meteorologiczne w Lublinie od dnia r. zatrudnia 2 pracowników. 2. Szkolenie personelu Szkolenie przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Zarządzania Jakością w MOLC: Personel CBPM Kraków, LSM Warszawa, LSM Kraków- Balice, LSM Łódź- Lublinek,. kierownicy wszystkich Biur Prognoz oraz Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. W roku 2012 pracownicy Działu Organizacji MOLC, uczestniczyli w następujących szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, W Konferencji EMS Annual Meeting & 9th European Conference on applied Climatology (ECAC). Specjalista ds. bezpieczeństwa ukończył w następujących szkoleniach: Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w module dla lotnictwa ogólnego, Świadomość ochrony lotnictwa szkolenie w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze, 5

6 ISO Cerified Risk Menager, Konferencja: Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie, Szkolenie dla Kadry Kierowniczej/pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Szkoła Meteorologii Lotniczej odbyła się Międzybrodziu śywieckim dwukrotnie: w kwietniu i w listopadzie. Tematami Szkoły były kolejno: Meteorologiczne aspekty planowania lotów oraz Meteorologia lotnicza jeszcze raz. Łącznie podczas dwóch edycji szkoły zostało przeszkolonych 30 pracowników obszaru MOLC. We wrześniu 2012 r. 11 informatorów lotniczo-meteorologicznych obszaru MOLC wzięło udział w tygodniowym kursie organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. Tematem kursu była Interpretacja danych numerycznych modeli prognoz pogody. W czerwcu 2012 r. w projekcie ESSL Testbed mającym na celu przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykrywania niebezpiecznych zjawisk pogody występujących w Europie przy wykorzystaniu eksperymentalnych metod prognozowania, wzięło udział 5-ciu synoptyków obszaru MOLC. Warsztaty odbywały się w ESSL Training Centre w Wiedniu, w Austrii. W marcu 2012 r. 2 synoptyków CBPL- MBN wzięło udział w VII warsztatach EUMETCAL zorganizowanych przez Met Office w Wielkiej Brytanii oraz EUMETCAL w Exeter, Wielka Brytania. We wrześniu 2012 r. 2 synoptyków wzięło udział w szkoleniu International training course on Nowcasting, w Pekinie, Chiny. W lipcu 2012 r. 2 synoptyków obszaru MOLC wzięło udział w warsztatach 8th International Cloud Modeling Workshop w Warszawie. Od października do końca listopada 2012 r. 4 synoptyków obszaru MOLC uczestniczyło w szkoleniu on-line EUMETCAL Aviation Course: Forecasters meet aviation users. Operacyjny Szef MOLC oraz Kierownik CBPL-MBN uczestniczyli w szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO Zrealizowany został harmonogram szkoleń oraz ćwiczeń sytuacji awaryjnych w MOLC, który obejmował znajomość Planu Interwencyjnego, analizę procedur awaryjnych, testy 6

7 pracy w sytuacjach awaryjnych opisanych w instrukcji operacyjnej poszczególnych lotniskowych stacji meteorologicznych i biur prognoz. Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie i Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przeprowadziły szkolenia i treningi na wypadek konieczności awaryjnego przejęcia przez CBPM Kraków zadań CBPL- MBN w Warszawie i prowadzenia osłony meteorologicznej obszaru MOLC. Egzaminy na kolejne stopnie uprawnień przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w MOLC programem szkoleń na 2012 r. Odbyło się pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania wewnętrznych uprawnień synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych, prognoz lotniczych oraz pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania uprawnień informatora lotniczo-meteorologicznego: - uprawnienia młodszego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskało 8 osób, - uprawnienia średniego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskały 2 osoby, - uprawnienia informatora lotniczo-meteorologicznego uzyskało 11 osób. Według zatwierdzonego planu szkoleń odbyły się szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników z obszaru MOLC w następujących jednostkach organizacyjnych: - w LSM Gdańsk r. 11 osób, - w LSM Katowice -Pyrzowice r. 4 osoby, - w LSM Szczecin- Goleniów r. 5 osób, - w LSM Zielona Góra Babimost r. 4 osoby, - w LSM Wrocław- Strachowice r. 9 osób, - w LSM Kraków- Balice r. 9 osób, - w CBPL-MBN r. 12 osób 3. Współpraca z zagranicą Operacyjny Szef MOLC uczestniczył w następujących szkoleniach i konferencjach zagranicznych: 7

8 Marrakech, Maroko II spotkanie zespołu zadaniowego WMO do spraw systemów zarządzania jakością (QMS) w meteorologii lotniczej Genewa, Szwajcaria Uczestnictwo w europejskim projekcie WEZARD ParyŜ, Francja Uczestnictwo w corocznym spotkani AVIMET Tel Awiw, Izrael Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach na temat oceny kompetencji personelu meteorologicznego 4. Szkolenia dla odbiorców zewnętrznych - w marcu 2012 r. odbyło się szkolenie zatytułowane Akademia bezpiecznego latania dedykowane Krajowemu Towarzystwu Lotniczemu AOPA Polska. - w maju, sierpniu oraz listopadzie 2012 r. przeprowadzono dwie edycje szkoleń dla DyŜurnych Operacyjnych Portów z zakresu meteorologicznej osłony lotnisk. - w kwietniu oraz w listopadzie odbyły się dwie kolejne edycje Szkoły Meteorologii lotniczej śar IV. OSIĄGNIĘCIA OBSZARU MOLC W 2012 ROKU W 2012 r. IMGW-PIB utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego. W lutym pozytywnie przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA). W odpowiedzi na potrzeby uŝytkowników polskiej przestrzeni powietrznej na stronie internetowej awiacja.imgw.pl zostały zamieszczone zobrazowania modeli numerycznych: - zachmurzenia, temperatury, wiatru i konwekcji, dedykowanego dla szybowników; - turbulencji; - oblodzenia; - prognozy potencjału burzowego. Dodatkowo ukończono prace nad anglojęzyczną wersją strony awiacja.imgw.pl i jest ona dostępna dla uŝytkowników. 8

9 W ramach usług świadczonych dla klientów komercyjnych pracownicy IMGW-PIB zapewniali osłonę meteorologiczną licznych zawodów balonowych i szybowcowych na terenie kraju: XI Wielkanocne Zawody Balonowe na terenie lotniska Lisie Kąty w terminie od do r. (AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI) XIII Górskie Zawody Balonowe w Krośnie w terminie od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. (FUNDACJA OTWARYCH SERC IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 18 metrowej, X Częstochowskie Krajowe zawody Szybowcowe w klasie Klub - B, na terenie lotniska w Rudnikach, w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2012 r. (AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI) II Nowodworska Fiesta Balonowa w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie r. (Firma UNIFLY) Festiwal Balonowy w Trzebnicy w ramach Pucharu Polski w terminie (KLUB SPORTÓW BALONOWYCH) VI Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Konopiska w miejscowości Konopiska koło Częstochowy w terminie r. (AEROKLUB WARSZAWSKI) II Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Piły w Pile w terminie od r. (AEROKLUB ZIEMII PILSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lesznie w terminie r. (CENTRALNA SZKOŁA SZYBOWCOWA W LESZNIE) V. PRODUKTY OPRACOWYWANE W MOLC W 2012 R. Tab. 1. Liczba prognoz dla lotnictwa opracowanych w Biurach Prognoz Meteorologicznych w 2012 r (w nawiasie wartości z 2011). Biuro Prognoz Warszawa prognozy tekstowe na trasę 5137 (680) Wrocław 35 (25) Kraków 42 (5) razem 5214 (710) Prognozy GAMET 5172 (5041) 1655 (1594) 1665 (1679) 8482 (8314) TAF FC TAF FT SIGMET 9399 (9443) 5730 (5996) 3203 (3196) (18635) 3706 (3493) 1648 (1626) 3614 (3472) 8968 (8591) 297 (417) SIGMET WV 12 (0) AIRMET 591 (522) TREND (17520) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - (-) 1 (3) 0 (0) 1 (0) 90 (44) 298 (420) 12 (0) 592 (522) (17564) ostrzeŝenia lotniskowe 8356 (3731) 3030 (816) 3084 (1379) (5926) 9

10 Wzrost wydanych ostrzeŝeń lotniskowych wynika z wydawania dedykowanych ostrzeŝeń w ramach ścisłej współpracy z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz z częstego występowania trudnych sytuacji pogodowych. Informacje SIGMET WV, dotyczące prognozy lub obecności pyłów wulkanicznych w atmosferze, zostały wydane w ramach międzynarodowych ćwiczeń organizowanych przez ICAO. Tab. 2. Liczba obserwacji meteorologicznych na lotniskach i komunikatów dla załóg lotniczych wykonanych w 2012 r. Lotnisko METAR komunikaty dla startów i lądowań obserwacje RVR Warszawa (17520) ATIS 407 (344) 0 (0) komunikaty lotniczometeorologiczne przekazywane załogom Gdańsk (17520) ATIS 11 (9) (13131) Szczecin- Goleniów (17520) ATIS (4482) - ( - ) 2470 (2210) Poznań- Ławica (17520) 31 (103) 8 (16) 8554 (8629) Wrocław- Strachowice (17520) 5118 (11312) 2 (3) (9397) Katowice- Pyrzowice (17520) 5124 (9306) 5 (3) (13909) Kraków-Balice (17525) ATIS 20 (16) (18045) Rzeszów- Jasionka (17520) 3300 (6570) - ( - ) 5124 (4925) Łódź-Lublinek (17568) (18000) 200 (150) 2509 (2031) Bydgoszcz- Szwederowo (18957) - ( - ) 49 (49) 2258 (1930) Zielona Góra- Babimost (12410) 754 (826) 6 (4) 642 (408) VI. INFRASTRUKTURA. Z początkiem II półrocza 2012 roku nastąpiła zmiana lokalizacji CBPL-MBN. Pomimo wielomiesięcznych negocjacji z potencjalnymi najemcami rozmowy nie przyniosły spodziewanego pozytywnego zakończenia. ZłoŜyły się na to przyczyny niezaleŝne od IMGW-PIB. Wobec trwającego remontu pomieszczeń wynajmowanych w Terminalu Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie Biuro od 1 sierpnia 2012 funkcjonuje w Ośrodku Głównym IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie. Planowany na 2012 rok zakup systemów AWOS z powodu przedłuŝających się procedur realizacji postępowania przetargowego został przeniesiony na rok Dalsze prace dotyczące zakupu w/w systemów realizowane są według przyjętego harmonogramu. W grudniu 2012 powołano Lotniskowe Biuro Meteorologiczne na lotnisku w Lublinie. W odróŝnieniu od istniejących stacji lotniskowych, pracownicy Biura wykonują jednocześnie 10

11 obowiązki informatora i synoptyka lotniczego. Taki podział pracy jest wynikiem podpisania oddzielnej umowy na osłonę lotnictwa cywilnego dla lotniska w Lublinie. Taki sam system pracy przyjęto dla lotniska Warszawa Modlin, gdy lotnisko to zostanie ponownie uruchomione operacyjnie. W 2012 roku przeprowadzane były na bieŝąco okresowe wzorcowania przyrządów pomiarowych parametrów meteorologicznych zarówno podstawowych jak i zapasowych. Nie były przeprowadzane modernizacje ani zakupy nowego sprzętu. VII. OCENA POZIOMU I JAKOŚCI DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW I OCENA ZAPEWNIONEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA. Punktem odniesienia do oceny świadczonej usługi jest Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Załącznik 5 do Umowy pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym i PAśP. 1. Poziom bezpieczeństwa na podstawie monitoringu poziomu świadczonej usługi METAR poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. TREND poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, poprawności oraz dostępności. TAF poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. SWC w roku 2012 poziom bezpieczeństwa zapewniony dla wszystkich mierników. OstrzeŜenia lotniskowe do poziomu bezpieczeństwa stosuje się poprawność i dostępność; bezpieczeństwa był liczony w odniesieniu do poszczególnych lotnisk (wymagany poziom 93%). Poziom bezpieczeństwa nie został dotrzymany w odniesieniu do poprawności: w lutym dla lotniska EPRZ (88%), w sierpniu dla lotniska EPKT (92%), we wrześniu dla lotniska EPLL (92%) oraz w listopadzie dla lotnisk EPKT (90%) i EPRZ (91%). W pozostałych miesiącach w odniesieniu do obu mierników poziom bezpieczeństwa został zachowany. 11

12 SIGMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany AIRMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany QNH MIN REG poziom bezpieczeństwa zachowany w odniesieniu do terminowości, kompletności, poprawności i terminowości. QNH (995hPa) do zapewnionego poziomu bezpieczeństwa uwzględniona jest poprawność i dostępność. Oba mierniki były na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. Prognozy obszarowe GAMET zgodnie z przyjętymi kryteriami dla terminowości, poprawności, kompletności i dostępności poziom bezpieczeństwa był zapewniony. VOLMET poziom bezpieczeństwa na podstawie przyjętych mierników dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności zapewniony. METAR Tab. 4. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do depeszy METAR. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 100,0 100,0 luty 99,4 100,0 99,9 100,0 marzec 100,0 100,0 100,0 100,0 kwiecień 100,0 100,0 100,0 100,0 maj 99,9 100,0 100,0 100,0 czerwiec 99,8 100,0 100,0 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 100,0 100,0 100,0 100,0 wrzesień 100,0 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 100,0 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 100,0 100,0 12

13 TAF Tab. 5. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do prognozy TAF. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 99,8 100,0 luty 99,7 100,0 99,7 100,0 marzec 99,8 100,0 99,9 100,0 kwiecień 99,9 100,0 99,9 100,0 maj 99,7 100,0 100,0 100,0 czerwiec 100,0 100,0 99,9 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 99,9 100,0 99,8 100,0 wrzesień 99,8 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 99,5 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 99,6 100,0 Tab.6. Średnie wartości mierników (w %) w odniesieniu do poszczególnych produktów za 2012 rok. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Produkt TREND 99, SIGNIFICANT SWC OstrzeŜenia lotniskowe 99,9 100,0 99,5 100, ,3 100,0 SIGMET ,5 100,0 AIRMET ,0 100,0 QNH MIN REG 99, QNH (995 hpa) ,9 100 Prognozy GAMET 99,4 99,4 99,3 100,0 VOLMET 100,0 100,0 100,0 100,0 13

14 Tabela 6. przedstawia faktyczny stan zapewnienia usługi w stosunku do poszczególnych produktów w roku Ocena sprawdzalności Na bieŝąco prowadzona jest ocena sprawdzalności prognoz TAF FC dla wszystkich lotnisk komunikacyjnych, dla prognozy TREND, TAF FC i TAF FT. Warszawa Okęcie (EPWA) Gdańsk (EPGD) Poznań Ławica (EPPO) Kraków Balice (EPKK) Rzeszów Jasionka (EPRZ) Wrocław Strachowice (EPWR) Szczecin Goleniów (EPSC) Katowice Pyrzowice (EPKT) Zielona Góra Babimost (EPZG) Bydgoszcz Szwederowo (EPBY) Łódź Lublinek (EPLL) Średni poziom sprawdzalności w 2012 roku przedstawia Tabela 7. Tab. 7. Średnie roczne wartości sprawdzalności elementów prognozy TAF w 2012 r. Kierunek wiatru Prędkość wiatru Widzialność Wielkość zachmurzenia Wysokość podstawy chmur DDD FF VVVV NH H +/-20 o km/h +/-10 od 450 m (5 kt) od 800 m poniŝej od 30 m do 800m do 10 km Opady 450 m od 300 m do 3000 m do 3000 m do 300 m +/-30 m 89,1 94,7 79,5 93,4 89,6 62,9 59,9 43,0 77,3 87,1 92,7 75,0 91,2 88,0 47,7 44,5 45,7 73,0 85,5 95,5 82,7 93,0 88,9 56,8 52,2 53,0 77,9 87,8 92,9 89,2 87,4 87,9 48,1 43,4 49,2 73,6 82,1 92,7 87,7 92,1 87,5 54,5 47,8 59,4 80,1 86,8 95,7 86,6 94,3 88,7 50,2 48,2 53,6 80,8 87,1 96,8 83,4 91,9 89,5 52,7 49,6 51,9 75,3 88,1 96,2 80,9 88,8 86,4 58,3 52,1 61,6 82,3 87,8 94,9 87,2 91,8 91,0 44,1 42,4 45,5 76,8 89,6 95,7 80,2 92,8 89,6 37,8 33,7 47,6 78,1 84,7 95,6 78,2 91,6 90,5 54,5 50,4 52,6 79,0 14

15 Poprzez analizę niesprawdzonych prognoz i szkolenia pracowników dąŝymy do osiągnięcia wymaganych mierników i wyeliminowania błędów. VIII. KONSULTACJE Z UŻYTKOWNIKAMI. W roku 2012 kierownicy Biur Prognoz Meteorologicznych i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych przeprowadzili konsultacje z odbiorcami i dostawcami danych meteorologicznych, z których raporty przekazali do Działu Organizacji Osłony Meteorologicznej. Na stronie internetowej Awiacja dostępne były dwie ankiety, dotyczące prognozy obszarowej GAMET oraz strony Awiacja. PoniŜej przedstawiono procentowy udział grup odbiorców którzy wyrazili swoja opinie wypełniając dostępne ankiety zadowolenia klienta. Ryc. 1. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej prognozy GAMET. 10% 6% 2%1% pilot samolotowy pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie 25% 56% organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 15

16 11% 3% 2% pilot samolotowy 6% 38% pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 40% Ryc. 2. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej strony Awiacja. Ryciny poniŝej przedstawiają średnie wartości ocen wystawionych przez ankietowanych uczestniczących w obu ankietach. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność prognozy dostępność na stronie sprawdzalność prognozy Ryc. 4. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do prognozy GAMET. 16

17 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność strony funkcjonalność strony dostęp do informacji Ryc. 5. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do strony AWIACJA. Analiza ankiet internetowych stanowiła podstawę do sporządzania raportu z realizacji badania zadowolenia odbiorców. Raport ten został przedstawiony na dorocznym spotkaniu kierowników Biur Prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. Wnioski z rocznego raportu zostały uwzględnione w planowaniu badań na następny rok. W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł procentowy udział korzystania przez ankietowanych ze stron internetowych z 84% w 2011 r. do 87% w 2012 r. Proporcje procentowego udziału poszczególnych grup ankietowanych są bardzo zbliŝone do roku Zarówno w 2011, jak i w 2012 roku, największymi grupami byli piloci samolotowi i piloci szybowcowi. Na portalu dlapilota.pl udostępniona była ankieta, której celem było poznanie oczekiwań odbiorców dotyczących oferowanych produktów i ich modyfikacji oraz przeprowadzenia dedykowanych szkoleń. Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę modyfikacji Strony w wersji mobilnej, zarówno pod względem sposobu nawigacji jak i wyświetlania (np. na urządzeniach ipad), oraz opracowanie aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne. Sugerowano równieŝ, aby dodać moŝliwość wyświetlania warunków meteorologicznych na lotniskach VFR i wojskowych, umieszczać komentarz synoptyka do sytuacji synoptycznej oraz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące prognozy dla szybowników. Wśród propozycji dodania produktów ankietowani zgłosili: zamieszczenie informacji potrzebnych do planowania lotu oraz moŝliwość stworzenia konta uŝytkownika z funkcją automatycznego logowania. 17

Organizacja meteorologiczna. Działalność IMGW

Organizacja meteorologiczna. Działalność IMGW Organizacja meteorologiczna WMO World Meteorological Organization Światowa Organizacja Meteorologiczna AIS - Aeronautical Information Service Służba Informacji Lotniczej Lotniskowe Biura Meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz. OGŁOSZENIE 112 Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, 27-28 październik

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego, Państwowa SłuŜba Hydrologiczna i Meteorologiczna, WMO, ICAO, biura

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 12.09.2014r. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie służby meteorologicznej w zakresie dostarczania danych i informacji meteorologicznych w celu realizacji przez służb

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Regionalna

Komunikacja Regionalna Spotkane z cyklu Aviation Breakfast PwC Polska, Portal PRTL.pl oraz BBSG. Komunikacja Regionalna Krzysztof Banaszek Warszawa, 07.12.2011 r. W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33

Bardziej szczegółowo

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników WSTĘP 1. Wprowadzenie Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach

Bardziej szczegółowo

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice tel. + 48 32 33 25 500 fax + 48 32 33 25 505 e-mail: wasko@wasko.pl serwis@wasko.pl www.wasko.pl Gdynia Olsztyn Bydgoszcz Szczecin Poznań Łódź Wrocław Kielce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR

Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR WSTĘP 1. Wprowadzenie Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata LOTNISKO 2011 Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP Warszawa, 16.02.2011 r. Zagadnienia 1. Misja / Wizja PAŻP. 2. Operacje

Bardziej szczegółowo

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Podsumowanie sezonu 2012, przepustowość lotnisk komunikacyjnych, aktywność GA, zarządzanie przestrzenią powietrzną. Poznań, 17.11.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency LOTNISKO 2012

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency LOTNISKO 2012 LOTNISKO 2012 Ruch lotniczy w 2011 r. oraz krótkoterminowe prognozy wzrostu ruchu lotniczego w kontekście realizacji celu KE w ramach SES/SESAR i Krajowych Planów Skuteczności Działania 2012-2014. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 Zagadnienia 1. EURO 2012 z perspektywy PAŻP, 2. Obszary działań PAŻP w kontekście EURO 2012, 3. Cele PAŻP w kontekście EURO 2012,

Bardziej szczegółowo

Polski rynek w 2013 roku - rozwój, stagnacja czy kryzys?

Polski rynek w 2013 roku - rozwój, stagnacja czy kryzys? Polski rynek w 2013 roku - rozwój, stagnacja czy kryzys? Czwarte spotkaniu z cyklu Aviation Breakfast organizowane wspólnie przez firmę doradczo audytorską PwC, firmę BBSG oraz portal PRTL.pl. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Poznań, 17.09.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą

Bardziej szczegółowo

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 Wstęp Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw Zaliczenie Dwie kartkówki punktowane: 1. W połowie zajęć. 2. Ostatnie zajęcia.

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Białe Błota, dnia 21.12.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w 3 SPIS TREŚCI WYKAZ DEFINICJI I SKRÓTÓW... 9 WSTĘP... 13 METEOROLOGICZNE WARUNKI WYKONYWANIA OPERACJI W TRANSPORCIE. POJĘCIA PODSTAWOWE... 15 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OSŁONY METEOROLOGICZNEJ...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda - Meteorologia dla pilotów ROZDZIAŁ 1. Atmosfera ziemska ROZDZIAŁ 2. Woda w atmosferze ROZDZIAŁ 3. Temperatura ROZDZIAŁ 4. Stabilność powietrza ROZDZIAŁ 5. Ciśnienie atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 września 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 września 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1807/14 WYROK z dnia 24 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Warszawa 23 maja 2014 r. Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

OstrzeŜenia meteorologiczne

OstrzeŜenia meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy OstrzeŜenia meteorologiczne Ewa Łapińska 1 22.04.2013 OstrzeŜenia meteorologiczne regulamin i kryteria wydawania Zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Rok 2011 2 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego ROK 2011 (numery 1-23*) Skróty i symbole oznaczają: Z. zarządzenie, Dec. decyzja, K. komunikat,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 518/07 Zgłoszenie sytuacji niebezpiecznej przez załogę samolotu Boeing 737

Bardziej szczegółowo

RAAS Runway Awareness Advisory System

RAAS Runway Awareness Advisory System RAAS Runway Awareness Advisory System Cel działania: dostarczanie dodatkowych informacji o położeniu samolotu w odniesieniu do dróg startowych podczas operacji lotniskowych i w końcowej fazie podejścia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ SPIS TREŚCI WSTĘP... Błąd! Nie zdefiniowano WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ... Błąd! Nie zdefiniowano 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO... Błąd! Nie zdefiniowano 1.1. Definicje prawa lotniczego...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO nr: PKBWL 881/11

PROTOKÓŁ O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO nr: PKBWL 881/11 Warszawa, dnia 31 października 2011 roku MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa tel.: (0-22) 630 11 31, fax: (0-22) 630 11 43

Bardziej szczegółowo

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 na bazie ustawy określającej zadania, której działalność finansowana jest z opłat użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP podlega

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Opracowanie: Jerzy Liwiński Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1. Działalność polskich portów lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Lotniska z zasobu AMW i MON przekazane stronie cywilnej; współużytkowane

ZAŁĄCZNIK 3 Lotniska z zasobu AMW i MON przekazane stronie cywilnej; współużytkowane Tabela 1. Zestawienie lotnisk będących w zasobie MON przekazanych władzom samorządowym w latach 1990 2005 LP NAZWA LOTNISKA ZACHOWANY CHARAKTER LOTNISKOWY 1992 R. 1 GOSTYŃ GOLA NIE 2 GRÓJEC NIE 3 KUNICE

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Sebastian Golus Aeropact Sp. z o.o., Prezes Zarządu Harmonogram prezentacji Aerofestival: Idea, cele, koncepcja,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 6 grudnia 2015 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 6 grudnia 2015 r. Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 2532/15 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 6 grudnia 2015 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 25 października 2011 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz. DECYZJA Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Planowanie lotu VFR 2

Planowanie lotu VFR 2 1 Planowanie lotu VFR 2 Wpierw wyznaczamy trasę naszego przelotu: EPBC Start z lotniska Warszawa Babice, WAR VOR/DME Zaborówek, LDZ VOR/DME Łódź, EPPT Lotnisko Piotrków Trybunalski, przelot bez lądowania,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. RM 110-114-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW EPJG

Bardziej szczegółowo

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Konferencja pt. Pierwszy rok inwestycji w człowieka w ramach Adam Dytko Programu Kapitał Ludzki 1 O nas Jesteśmy publiczną placówką oświatową

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat Czytając publikacje prasowe można odnieść wrażenie, że lotnisk mamy w Polsce dosyć i nie potrzeba następnych. Czy tak jest naprawdę? Obecnie mamy w Polsce 11 aktywnych portów lotniczych (Szczytno formalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r.

Konferencja Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych Warszawa, 17 lutego 2010 r. Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r. Z dniem 1 kwietnia 2007 r., na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stała się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 Jarosław Niewiński Warszawa, 10.12.2010 UEFA EURO 2012 z perspektywy PAŻP q Przewidywany tymczasowy ponadplanowy wzrost ruchu lotniczego w FIR EPWW q Peak hours q Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

NUMER POSTĘPOWANIA: D/158/2015. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

NUMER POSTĘPOWANIA: D/158/2015. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 30.12.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku obowiązywała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE NR 366/12

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE NR 366/12 mgr Jarosław Olędzki meteorolog, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE

Bardziej szczegółowo

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, 2015 Spis treści WSTĘP 11 WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 13 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO 15 1.1. Definicje prawa lotniczego

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r.

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r. AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 02.07.2014 r. 1. Szkolenie teoretyczne: 1.290 PLN SEKCJA SAMOLOTOWA 2. Piloci wykonujące sportowe loty szkolne i treningowe w Aeroklubie

Bardziej szczegółowo

RD 9/14/ /12.02.2014 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

RD 9/14/ /12.02.2014 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień RD 9/14/ /12.02.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 21.09.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER POSTĘPOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Konwent Marszałków Olsztyn Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych

Konwent Marszałków Olsztyn Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych www.pwc.com Konwent Marszałków Olsztyn 27.10.2011 Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych Agenda Sytuacja rynkowa Obecnie stosowane metody wsparcia Jakie są efekty Jak można to robić

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO Sesja II. Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej. Warszawa, r.

LOTNISKO Sesja II. Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej. Warszawa, r. LOTNISKO 2013 - Sesja II Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej. Warszawa, 21.02.2013 r. 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Cele PAŻP i zrealizowane zadania w ramach EURO 2012 Nadrzędnym celem realizowanych w PAŻP zadań

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

VHF i UHF Lotnicze. Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E)

VHF i UHF Lotnicze. Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E) VHF i UHF Lotnicze Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E) UWAGA! - Pod żadnym pozorem nie wolno nadawać na częstotliwościach lotniczych - to nie

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15 Awaria zasilania energetycznego lotniska Poznań - Ławica (EPPO) w dniu 10 września 2015 roku Raport jest dokumentem prezentującym

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI CHRCYNNO W DNIU R. OKOŁO GODZ (15.45 UTC) ZDARZENIE NR 1416/11

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI CHRCYNNO W DNIU R. OKOŁO GODZ (15.45 UTC) ZDARZENIE NR 1416/11 mgr Jarosław Olędzki meteorolog, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI CHRCYNNO W DNIU 05.11.2011 R. OKOŁO GODZ. 16.45 (15.45

Bardziej szczegółowo

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Tomasz Woźniak tel.: +48 22 574 53 80 e-mail: t.wozniak@pansa.pl ZAGADNIENIA 1. PAśP i jego misja 2. Zalety nawigacji GNSS 3. Działania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r.

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r. AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. 1. Szkolenie teoretyczne: 1.290 PLN SEKCJA SAMOLOTOWA 2. Piloci wykonujące sportowe loty szkolne i treningowe w Aeroklubie

Bardziej szczegółowo