INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) w 2012 roku Warszawa, luty 2013 r.

2 Skróty i akronimy stosowane w sprawozdaniu AFTN AIRMET ATIS ATM FIS GTS ICAO LEADS METAR MOLC PAśP RVR SIGMET SOK - sieć informatyczna, słuŝąca do przesyłania wszystkich danych i informacji (w tym meteorologicznych), wykorzystywanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić w określonej przestrzeni, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach, a które nie zostały włączone do wydanej prognozy obszarowej w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego część; - system automatycznej informacji lotniskowej; - System Zarządzania Ruchem Lotniczym; - słuŝba informacji powietrznej; - sieć informatyczna WMO o zasięgu ogólnoświatowym, przeznaczona do wymiany informacji meteorologicznych; - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - system przetwarzania i wizualizacji danych meteorologicznych wykorzystywany w IMGW PIB; - depesza regularna (w formie kodowanej), wykorzystywana do przekazywania informacji o aktualnym stanie warunków meteorologicznych na lotnisku. Typowy METAR zawiera informację o temperaturze, ciśnieniu, temperaturze punktu rosy, sile i kierunku wiatru, opadzie, pokrywie chmur, wysokości podstawy chmur, widzialności, lecz moŝe zawierać teŝ inne informacje (np. stan dróg startowych). - Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego, jednostka organizacyjna IMGW PIB pełniąca osłonę lotnictwa; - Polska Agencja śeglugi Powietrznej; - widzialność wzdłuŝ startowej (Runway Visual Range), specyficzny element obserwacji meteorologicznych na lotniskach; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych w określonej przestrzeni powietrznej, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych; - System Obsługi Klienta, system prezentacji produktów wykorzystywany w IMGW PIB; 2

3 SWC TAF TREND TWR ULC VOLMET WMO - mapa prognostyczna istotnych zjawisk pogody, opracowana dla określonego obszaru i okresu waŝności; - prognoza dla lotniska opracowana na określony okres waŝności, przedstawiająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku; - prognoza do lądowania zawierająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku, dołączana do depeszy METAR, z waŝnością na 2 godziny; - organ kontroli ruchu lotniczego na lotnisku; - Urząd Lotnictwa Cywilnego; - nadajnik emitujący zestaw informacji meteorologicznych dla statków powietrznych w locie; - Światowa Organizacja Meteorologiczna 3

4 I. WSTĘP W 2012 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej i wyznaczenie Ministra Infrastruktury jako instytucji zapewniającej słuŝby Ŝeglugi powietrznej w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego w całym rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa. Obszar MOLC uzyskał pozytywny wynik auditu jakości, przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. IMGW-PIB wygrał przetarg nieograniczony ogłoszony przez Polską Agencję śeglugi Powietrznej na zapewnienia osłony meteorologicznej lotnictwa w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin i Porcie Lotniczym Lublin. W ciągu całego roku zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu SZJ, jak równieŝ szkolenia i treningi z zakresu pracy operacyjnej, dla wszystkich pracowników biur prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacji meteorologicznych obszaru MOLC. II. KOMÓRKI OBSZARU MOLC W ubiegłym roku Meteorologiczną Osłonę Lotnictwa Cywilnego realizowały następujące komórki: Meteorologiczne biura prognoz: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Lotniskowe Stacje Meteorologiczne na lotniskach: Warszawa Kraków-Balice Gdańsk Szczecin-Goleniów Bydgoszcz-Szwederowo Wrocław-Strachowice Szczecin-Goleniów Poznań-Ławica 4

5 Rzeszów-Jasionka Zielona Góra-Babimost Łódź-Lublinek Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Lublin III. POLITYKA KADROWA 1. Zmiany kadrowe Na rok 2012 w komórkach obszaru MOLC przewidziano 126,5 etatów, w tym: 36 w biurach prognoz meteorologicznych, 66 w lotniskowych stacjach meteorologicznych, 11 na stanowiskach administracyjnych oraz 13,5 w serwisie automatycznych systemów pomiarowych. Jednak na skutek niepowodzenia w prowadzonym przetargu nie zrealizowano inwestycji dotyczącej systemów AWOS. W rezultacie wykorzystano tylko 117 etatów. Dodatkowo nowopowstałe Lotniskowe Biuro Meteorologiczne w Lublinie od dnia r. zatrudnia 2 pracowników. 2. Szkolenie personelu Szkolenie przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Zarządzania Jakością w MOLC: Personel CBPM Kraków, LSM Warszawa, LSM Kraków- Balice, LSM Łódź- Lublinek,. kierownicy wszystkich Biur Prognoz oraz Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. W roku 2012 pracownicy Działu Organizacji MOLC, uczestniczyli w następujących szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, W Konferencji EMS Annual Meeting & 9th European Conference on applied Climatology (ECAC). Specjalista ds. bezpieczeństwa ukończył w następujących szkoleniach: Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w module dla lotnictwa ogólnego, Świadomość ochrony lotnictwa szkolenie w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze, 5

6 ISO Cerified Risk Menager, Konferencja: Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie, Szkolenie dla Kadry Kierowniczej/pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Szkoła Meteorologii Lotniczej odbyła się Międzybrodziu śywieckim dwukrotnie: w kwietniu i w listopadzie. Tematami Szkoły były kolejno: Meteorologiczne aspekty planowania lotów oraz Meteorologia lotnicza jeszcze raz. Łącznie podczas dwóch edycji szkoły zostało przeszkolonych 30 pracowników obszaru MOLC. We wrześniu 2012 r. 11 informatorów lotniczo-meteorologicznych obszaru MOLC wzięło udział w tygodniowym kursie organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. Tematem kursu była Interpretacja danych numerycznych modeli prognoz pogody. W czerwcu 2012 r. w projekcie ESSL Testbed mającym na celu przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykrywania niebezpiecznych zjawisk pogody występujących w Europie przy wykorzystaniu eksperymentalnych metod prognozowania, wzięło udział 5-ciu synoptyków obszaru MOLC. Warsztaty odbywały się w ESSL Training Centre w Wiedniu, w Austrii. W marcu 2012 r. 2 synoptyków CBPL- MBN wzięło udział w VII warsztatach EUMETCAL zorganizowanych przez Met Office w Wielkiej Brytanii oraz EUMETCAL w Exeter, Wielka Brytania. We wrześniu 2012 r. 2 synoptyków wzięło udział w szkoleniu International training course on Nowcasting, w Pekinie, Chiny. W lipcu 2012 r. 2 synoptyków obszaru MOLC wzięło udział w warsztatach 8th International Cloud Modeling Workshop w Warszawie. Od października do końca listopada 2012 r. 4 synoptyków obszaru MOLC uczestniczyło w szkoleniu on-line EUMETCAL Aviation Course: Forecasters meet aviation users. Operacyjny Szef MOLC oraz Kierownik CBPL-MBN uczestniczyli w szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO Zrealizowany został harmonogram szkoleń oraz ćwiczeń sytuacji awaryjnych w MOLC, który obejmował znajomość Planu Interwencyjnego, analizę procedur awaryjnych, testy 6

7 pracy w sytuacjach awaryjnych opisanych w instrukcji operacyjnej poszczególnych lotniskowych stacji meteorologicznych i biur prognoz. Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie i Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przeprowadziły szkolenia i treningi na wypadek konieczności awaryjnego przejęcia przez CBPM Kraków zadań CBPL- MBN w Warszawie i prowadzenia osłony meteorologicznej obszaru MOLC. Egzaminy na kolejne stopnie uprawnień przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w MOLC programem szkoleń na 2012 r. Odbyło się pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania wewnętrznych uprawnień synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych, prognoz lotniczych oraz pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania uprawnień informatora lotniczo-meteorologicznego: - uprawnienia młodszego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskało 8 osób, - uprawnienia średniego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskały 2 osoby, - uprawnienia informatora lotniczo-meteorologicznego uzyskało 11 osób. Według zatwierdzonego planu szkoleń odbyły się szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników z obszaru MOLC w następujących jednostkach organizacyjnych: - w LSM Gdańsk r. 11 osób, - w LSM Katowice -Pyrzowice r. 4 osoby, - w LSM Szczecin- Goleniów r. 5 osób, - w LSM Zielona Góra Babimost r. 4 osoby, - w LSM Wrocław- Strachowice r. 9 osób, - w LSM Kraków- Balice r. 9 osób, - w CBPL-MBN r. 12 osób 3. Współpraca z zagranicą Operacyjny Szef MOLC uczestniczył w następujących szkoleniach i konferencjach zagranicznych: 7

8 Marrakech, Maroko II spotkanie zespołu zadaniowego WMO do spraw systemów zarządzania jakością (QMS) w meteorologii lotniczej Genewa, Szwajcaria Uczestnictwo w europejskim projekcie WEZARD ParyŜ, Francja Uczestnictwo w corocznym spotkani AVIMET Tel Awiw, Izrael Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach na temat oceny kompetencji personelu meteorologicznego 4. Szkolenia dla odbiorców zewnętrznych - w marcu 2012 r. odbyło się szkolenie zatytułowane Akademia bezpiecznego latania dedykowane Krajowemu Towarzystwu Lotniczemu AOPA Polska. - w maju, sierpniu oraz listopadzie 2012 r. przeprowadzono dwie edycje szkoleń dla DyŜurnych Operacyjnych Portów z zakresu meteorologicznej osłony lotnisk. - w kwietniu oraz w listopadzie odbyły się dwie kolejne edycje Szkoły Meteorologii lotniczej śar IV. OSIĄGNIĘCIA OBSZARU MOLC W 2012 ROKU W 2012 r. IMGW-PIB utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego. W lutym pozytywnie przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA). W odpowiedzi na potrzeby uŝytkowników polskiej przestrzeni powietrznej na stronie internetowej awiacja.imgw.pl zostały zamieszczone zobrazowania modeli numerycznych: - zachmurzenia, temperatury, wiatru i konwekcji, dedykowanego dla szybowników; - turbulencji; - oblodzenia; - prognozy potencjału burzowego. Dodatkowo ukończono prace nad anglojęzyczną wersją strony awiacja.imgw.pl i jest ona dostępna dla uŝytkowników. 8

9 W ramach usług świadczonych dla klientów komercyjnych pracownicy IMGW-PIB zapewniali osłonę meteorologiczną licznych zawodów balonowych i szybowcowych na terenie kraju: XI Wielkanocne Zawody Balonowe na terenie lotniska Lisie Kąty w terminie od do r. (AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI) XIII Górskie Zawody Balonowe w Krośnie w terminie od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. (FUNDACJA OTWARYCH SERC IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 18 metrowej, X Częstochowskie Krajowe zawody Szybowcowe w klasie Klub - B, na terenie lotniska w Rudnikach, w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2012 r. (AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI) II Nowodworska Fiesta Balonowa w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie r. (Firma UNIFLY) Festiwal Balonowy w Trzebnicy w ramach Pucharu Polski w terminie (KLUB SPORTÓW BALONOWYCH) VI Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Konopiska w miejscowości Konopiska koło Częstochowy w terminie r. (AEROKLUB WARSZAWSKI) II Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Piły w Pile w terminie od r. (AEROKLUB ZIEMII PILSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lesznie w terminie r. (CENTRALNA SZKOŁA SZYBOWCOWA W LESZNIE) V. PRODUKTY OPRACOWYWANE W MOLC W 2012 R. Tab. 1. Liczba prognoz dla lotnictwa opracowanych w Biurach Prognoz Meteorologicznych w 2012 r (w nawiasie wartości z 2011). Biuro Prognoz Warszawa prognozy tekstowe na trasę 5137 (680) Wrocław 35 (25) Kraków 42 (5) razem 5214 (710) Prognozy GAMET 5172 (5041) 1655 (1594) 1665 (1679) 8482 (8314) TAF FC TAF FT SIGMET 9399 (9443) 5730 (5996) 3203 (3196) (18635) 3706 (3493) 1648 (1626) 3614 (3472) 8968 (8591) 297 (417) SIGMET WV 12 (0) AIRMET 591 (522) TREND (17520) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - (-) 1 (3) 0 (0) 1 (0) 90 (44) 298 (420) 12 (0) 592 (522) (17564) ostrzeŝenia lotniskowe 8356 (3731) 3030 (816) 3084 (1379) (5926) 9

10 Wzrost wydanych ostrzeŝeń lotniskowych wynika z wydawania dedykowanych ostrzeŝeń w ramach ścisłej współpracy z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz z częstego występowania trudnych sytuacji pogodowych. Informacje SIGMET WV, dotyczące prognozy lub obecności pyłów wulkanicznych w atmosferze, zostały wydane w ramach międzynarodowych ćwiczeń organizowanych przez ICAO. Tab. 2. Liczba obserwacji meteorologicznych na lotniskach i komunikatów dla załóg lotniczych wykonanych w 2012 r. Lotnisko METAR komunikaty dla startów i lądowań obserwacje RVR Warszawa (17520) ATIS 407 (344) 0 (0) komunikaty lotniczometeorologiczne przekazywane załogom Gdańsk (17520) ATIS 11 (9) (13131) Szczecin- Goleniów (17520) ATIS (4482) - ( - ) 2470 (2210) Poznań- Ławica (17520) 31 (103) 8 (16) 8554 (8629) Wrocław- Strachowice (17520) 5118 (11312) 2 (3) (9397) Katowice- Pyrzowice (17520) 5124 (9306) 5 (3) (13909) Kraków-Balice (17525) ATIS 20 (16) (18045) Rzeszów- Jasionka (17520) 3300 (6570) - ( - ) 5124 (4925) Łódź-Lublinek (17568) (18000) 200 (150) 2509 (2031) Bydgoszcz- Szwederowo (18957) - ( - ) 49 (49) 2258 (1930) Zielona Góra- Babimost (12410) 754 (826) 6 (4) 642 (408) VI. INFRASTRUKTURA. Z początkiem II półrocza 2012 roku nastąpiła zmiana lokalizacji CBPL-MBN. Pomimo wielomiesięcznych negocjacji z potencjalnymi najemcami rozmowy nie przyniosły spodziewanego pozytywnego zakończenia. ZłoŜyły się na to przyczyny niezaleŝne od IMGW-PIB. Wobec trwającego remontu pomieszczeń wynajmowanych w Terminalu Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie Biuro od 1 sierpnia 2012 funkcjonuje w Ośrodku Głównym IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie. Planowany na 2012 rok zakup systemów AWOS z powodu przedłuŝających się procedur realizacji postępowania przetargowego został przeniesiony na rok Dalsze prace dotyczące zakupu w/w systemów realizowane są według przyjętego harmonogramu. W grudniu 2012 powołano Lotniskowe Biuro Meteorologiczne na lotnisku w Lublinie. W odróŝnieniu od istniejących stacji lotniskowych, pracownicy Biura wykonują jednocześnie 10

11 obowiązki informatora i synoptyka lotniczego. Taki podział pracy jest wynikiem podpisania oddzielnej umowy na osłonę lotnictwa cywilnego dla lotniska w Lublinie. Taki sam system pracy przyjęto dla lotniska Warszawa Modlin, gdy lotnisko to zostanie ponownie uruchomione operacyjnie. W 2012 roku przeprowadzane były na bieŝąco okresowe wzorcowania przyrządów pomiarowych parametrów meteorologicznych zarówno podstawowych jak i zapasowych. Nie były przeprowadzane modernizacje ani zakupy nowego sprzętu. VII. OCENA POZIOMU I JAKOŚCI DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW I OCENA ZAPEWNIONEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA. Punktem odniesienia do oceny świadczonej usługi jest Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Załącznik 5 do Umowy pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym i PAśP. 1. Poziom bezpieczeństwa na podstawie monitoringu poziomu świadczonej usługi METAR poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. TREND poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, poprawności oraz dostępności. TAF poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. SWC w roku 2012 poziom bezpieczeństwa zapewniony dla wszystkich mierników. OstrzeŜenia lotniskowe do poziomu bezpieczeństwa stosuje się poprawność i dostępność; bezpieczeństwa był liczony w odniesieniu do poszczególnych lotnisk (wymagany poziom 93%). Poziom bezpieczeństwa nie został dotrzymany w odniesieniu do poprawności: w lutym dla lotniska EPRZ (88%), w sierpniu dla lotniska EPKT (92%), we wrześniu dla lotniska EPLL (92%) oraz w listopadzie dla lotnisk EPKT (90%) i EPRZ (91%). W pozostałych miesiącach w odniesieniu do obu mierników poziom bezpieczeństwa został zachowany. 11

12 SIGMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany AIRMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany QNH MIN REG poziom bezpieczeństwa zachowany w odniesieniu do terminowości, kompletności, poprawności i terminowości. QNH (995hPa) do zapewnionego poziomu bezpieczeństwa uwzględniona jest poprawność i dostępność. Oba mierniki były na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. Prognozy obszarowe GAMET zgodnie z przyjętymi kryteriami dla terminowości, poprawności, kompletności i dostępności poziom bezpieczeństwa był zapewniony. VOLMET poziom bezpieczeństwa na podstawie przyjętych mierników dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności zapewniony. METAR Tab. 4. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do depeszy METAR. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 100,0 100,0 luty 99,4 100,0 99,9 100,0 marzec 100,0 100,0 100,0 100,0 kwiecień 100,0 100,0 100,0 100,0 maj 99,9 100,0 100,0 100,0 czerwiec 99,8 100,0 100,0 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 100,0 100,0 100,0 100,0 wrzesień 100,0 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 100,0 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 100,0 100,0 12

13 TAF Tab. 5. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do prognozy TAF. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 99,8 100,0 luty 99,7 100,0 99,7 100,0 marzec 99,8 100,0 99,9 100,0 kwiecień 99,9 100,0 99,9 100,0 maj 99,7 100,0 100,0 100,0 czerwiec 100,0 100,0 99,9 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 99,9 100,0 99,8 100,0 wrzesień 99,8 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 99,5 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 99,6 100,0 Tab.6. Średnie wartości mierników (w %) w odniesieniu do poszczególnych produktów za 2012 rok. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Produkt TREND 99, SIGNIFICANT SWC OstrzeŜenia lotniskowe 99,9 100,0 99,5 100, ,3 100,0 SIGMET ,5 100,0 AIRMET ,0 100,0 QNH MIN REG 99, QNH (995 hpa) ,9 100 Prognozy GAMET 99,4 99,4 99,3 100,0 VOLMET 100,0 100,0 100,0 100,0 13

14 Tabela 6. przedstawia faktyczny stan zapewnienia usługi w stosunku do poszczególnych produktów w roku Ocena sprawdzalności Na bieŝąco prowadzona jest ocena sprawdzalności prognoz TAF FC dla wszystkich lotnisk komunikacyjnych, dla prognozy TREND, TAF FC i TAF FT. Warszawa Okęcie (EPWA) Gdańsk (EPGD) Poznań Ławica (EPPO) Kraków Balice (EPKK) Rzeszów Jasionka (EPRZ) Wrocław Strachowice (EPWR) Szczecin Goleniów (EPSC) Katowice Pyrzowice (EPKT) Zielona Góra Babimost (EPZG) Bydgoszcz Szwederowo (EPBY) Łódź Lublinek (EPLL) Średni poziom sprawdzalności w 2012 roku przedstawia Tabela 7. Tab. 7. Średnie roczne wartości sprawdzalności elementów prognozy TAF w 2012 r. Kierunek wiatru Prędkość wiatru Widzialność Wielkość zachmurzenia Wysokość podstawy chmur DDD FF VVVV NH H +/-20 o km/h +/-10 od 450 m (5 kt) od 800 m poniŝej od 30 m do 800m do 10 km Opady 450 m od 300 m do 3000 m do 3000 m do 300 m +/-30 m 89,1 94,7 79,5 93,4 89,6 62,9 59,9 43,0 77,3 87,1 92,7 75,0 91,2 88,0 47,7 44,5 45,7 73,0 85,5 95,5 82,7 93,0 88,9 56,8 52,2 53,0 77,9 87,8 92,9 89,2 87,4 87,9 48,1 43,4 49,2 73,6 82,1 92,7 87,7 92,1 87,5 54,5 47,8 59,4 80,1 86,8 95,7 86,6 94,3 88,7 50,2 48,2 53,6 80,8 87,1 96,8 83,4 91,9 89,5 52,7 49,6 51,9 75,3 88,1 96,2 80,9 88,8 86,4 58,3 52,1 61,6 82,3 87,8 94,9 87,2 91,8 91,0 44,1 42,4 45,5 76,8 89,6 95,7 80,2 92,8 89,6 37,8 33,7 47,6 78,1 84,7 95,6 78,2 91,6 90,5 54,5 50,4 52,6 79,0 14

15 Poprzez analizę niesprawdzonych prognoz i szkolenia pracowników dąŝymy do osiągnięcia wymaganych mierników i wyeliminowania błędów. VIII. KONSULTACJE Z UŻYTKOWNIKAMI. W roku 2012 kierownicy Biur Prognoz Meteorologicznych i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych przeprowadzili konsultacje z odbiorcami i dostawcami danych meteorologicznych, z których raporty przekazali do Działu Organizacji Osłony Meteorologicznej. Na stronie internetowej Awiacja dostępne były dwie ankiety, dotyczące prognozy obszarowej GAMET oraz strony Awiacja. PoniŜej przedstawiono procentowy udział grup odbiorców którzy wyrazili swoja opinie wypełniając dostępne ankiety zadowolenia klienta. Ryc. 1. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej prognozy GAMET. 10% 6% 2%1% pilot samolotowy pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie 25% 56% organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 15

16 11% 3% 2% pilot samolotowy 6% 38% pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 40% Ryc. 2. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej strony Awiacja. Ryciny poniŝej przedstawiają średnie wartości ocen wystawionych przez ankietowanych uczestniczących w obu ankietach. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność prognozy dostępność na stronie sprawdzalność prognozy Ryc. 4. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do prognozy GAMET. 16

17 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność strony funkcjonalność strony dostęp do informacji Ryc. 5. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do strony AWIACJA. Analiza ankiet internetowych stanowiła podstawę do sporządzania raportu z realizacji badania zadowolenia odbiorców. Raport ten został przedstawiony na dorocznym spotkaniu kierowników Biur Prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. Wnioski z rocznego raportu zostały uwzględnione w planowaniu badań na następny rok. W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł procentowy udział korzystania przez ankietowanych ze stron internetowych z 84% w 2011 r. do 87% w 2012 r. Proporcje procentowego udziału poszczególnych grup ankietowanych są bardzo zbliŝone do roku Zarówno w 2011, jak i w 2012 roku, największymi grupami byli piloci samolotowi i piloci szybowcowi. Na portalu dlapilota.pl udostępniona była ankieta, której celem było poznanie oczekiwań odbiorców dotyczących oferowanych produktów i ich modyfikacji oraz przeprowadzenia dedykowanych szkoleń. Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę modyfikacji Strony w wersji mobilnej, zarówno pod względem sposobu nawigacji jak i wyświetlania (np. na urządzeniach ipad), oraz opracowanie aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne. Sugerowano równieŝ, aby dodać moŝliwość wyświetlania warunków meteorologicznych na lotniskach VFR i wojskowych, umieszczać komentarz synoptyka do sytuacji synoptycznej oraz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące prognozy dla szybowników. Wśród propozycji dodania produktów ankietowani zgłosili: zamieszczenie informacji potrzebnych do planowania lotu oraz moŝliwość stworzenia konta uŝytkownika z funkcją automatycznego logowania. 17

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, 27-28 październik

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice tel. + 48 32 33 25 500 fax + 48 32 33 25 505 e-mail: wasko@wasko.pl serwis@wasko.pl www.wasko.pl Gdynia Olsztyn Bydgoszcz Szczecin Poznań Łódź Wrocław Kielce

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 Zagadnienia 1. EURO 2012 z perspektywy PAŻP, 2. Obszary działań PAŻP w kontekście EURO 2012, 3. Cele PAŻP w kontekście EURO 2012,

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Warszawa 23 maja 2014 r. Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Rok 2011 2 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego ROK 2011 (numery 1-23*) Skróty i symbole oznaczają: Z. zarządzenie, Dec. decyzja, K. komunikat,

Bardziej szczegółowo

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 na bazie ustawy określającej zadania, której działalność finansowana jest z opłat użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP podlega

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO nr: PKBWL 881/11

PROTOKÓŁ O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO nr: PKBWL 881/11 Warszawa, dnia 31 października 2011 roku MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa tel.: (0-22) 630 11 31, fax: (0-22) 630 11 43

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 25 października 2011 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz. DECYZJA Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

Planowanie lotu VFR 2

Planowanie lotu VFR 2 1 Planowanie lotu VFR 2 Wpierw wyznaczamy trasę naszego przelotu: EPBC Start z lotniska Warszawa Babice, WAR VOR/DME Zaborówek, LDZ VOR/DME Łódź, EPPT Lotnisko Piotrków Trybunalski, przelot bez lądowania,

Bardziej szczegółowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Opracowanie: Jerzy Liwiński Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1. Działalność polskich portów lotniczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW EPJG

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat Czytając publikacje prasowe można odnieść wrażenie, że lotnisk mamy w Polsce dosyć i nie potrzeba następnych. Czy tak jest naprawdę? Obecnie mamy w Polsce 11 aktywnych portów lotniczych (Szczytno formalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r.

Konferencja Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych Warszawa, 17 lutego 2010 r. Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r. Z dniem 1 kwietnia 2007 r., na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stała się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Lotniska z zasobu AMW i MON przekazane stronie cywilnej; współużytkowane

ZAŁĄCZNIK 3 Lotniska z zasobu AMW i MON przekazane stronie cywilnej; współużytkowane Tabela 1. Zestawienie lotnisk będących w zasobie MON przekazanych władzom samorządowym w latach 1990 2005 LP NAZWA LOTNISKA ZACHOWANY CHARAKTER LOTNISKOWY 1992 R. 1 GOSTYŃ GOLA NIE 2 GRÓJEC NIE 3 KUNICE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Sebastian Golus Aeropact Sp. z o.o., Prezes Zarządu Harmonogram prezentacji Aerofestival: Idea, cele, koncepcja,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE NR 366/12

EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE NR 366/12 mgr Jarosław Olędzki meteorolog, ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych EKSPERTYZA METEOROLOGICZNA DOTYCZĄCA WYPADKU W MIEJSCOWOŚCI PUŁAWY W DNIU 29.O4.2012 R. OKOŁO GODZ. 19.50 ZDARZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Konferencja pt. Pierwszy rok inwestycji w człowieka w ramach Adam Dytko Programu Kapitał Ludzki 1 O nas Jesteśmy publiczną placówką oświatową

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 Jarosław Niewiński Warszawa, 10.12.2010 UEFA EURO 2012 z perspektywy PAŻP q Przewidywany tymczasowy ponadplanowy wzrost ruchu lotniczego w FIR EPWW q Peak hours q Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

RD 9/14/ /12.02.2014 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

RD 9/14/ /12.02.2014 r. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień RD 9/14/ /12.02.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 21.09.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER POSTĘPOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r.

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia r. AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 02.07.2014 r. 1. Szkolenie teoretyczne: 1.290 PLN SEKCJA SAMOLOTOWA 2. Piloci wykonujące sportowe loty szkolne i treningowe w Aeroklubie

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1957/15 Awaria zasilania energetycznego lotniska Poznań - Ławica (EPPO) w dniu 10 września 2015 roku Raport jest dokumentem prezentującym

Bardziej szczegółowo

VHF i UHF Lotnicze. Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E)

VHF i UHF Lotnicze. Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E) VHF i UHF Lotnicze Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby w Polsce (108MHz - 137MHz AM A3E) UWAGA! - Pod żadnym pozorem nie wolno nadawać na częstotliwościach lotniczych - to nie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym

Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Działania PAśP w obszarze wdroŝenia nawigacji GNSS w lotnictwie cywilnym Tomasz Woźniak tel.: +48 22 574 53 80 e-mail: t.wozniak@pansa.pl ZAGADNIENIA 1. PAśP i jego misja 2. Zalety nawigacji GNSS 3. Działania

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej AEROKLUB KRAKOWSKI Kraków, dnia 10.06.2014 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2014 w dniach

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy

Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy Specjalności realizowane są w ramach projektu Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 22.09.2015 r.

AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 22.09.2015 r. 1. Szkolenie teoretyczne: 1.290 PLN AEROKLUB WARSZAWSKI OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ obowiązuje od dnia 22.09.2015 r. SEKCJA SAMOLOTOWA 2. Sportowe loty szkolne i treningowe oraz loty komercyjne (wynajem

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Stalowowolski. Turbia 488 37-415 Zaleszany tel/fax (15) 844 01 18

Aeroklub Stalowowolski. Turbia 488 37-415 Zaleszany tel/fax (15) 844 01 18 Aeroklub Stalowowolski Turbia 488 37-415 Zaleszany tel/fax (15) 844 01 18 Lokalizacja Ważne adresy: Zapisy: http://www.aeroklubstalowowolski.pl/szkolenia-zapisy.php Informacje o szkoleniach: http://www.aeroklubstalowowolski.pl/szkolenia.php

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata

Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata Szybowcowe Mistrzostw Świata Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Mikrolotowe Mistrzostwa Świata Mistrz Świata w sporcie szybowcowym w klasie 15 metrowej Aktualny mistrz świata w klasie 15m i w klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania dróg startowych na Lotnisku Chopina

Przebudowa skrzyŝowania dróg startowych na Lotnisku Chopina Michał Marzec Dyrektor Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Naczelny Dyrektor PP Porty Lotnicze Warszawa, 11 lutego 2010 Spis treści 1. Infrastruktura Lotniska Chopina 2. Powody realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 31 OGŁOSZENIE Nr 11 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny. Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna

Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny. Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna Warszawa 06.05.2010 PAŻP Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 r. na bazie ustawy określającej zadania. Misja

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP

płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP Loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w polskiej przestrzeni powietrznej stan prawny i kierunki prac w PAŻP. płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg kwalifikowanego i do 600 kg amatorskiego (UAGP) 1.1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO - 41 AEROKLUB STALOWOWOLSKI lotnisko Turbia

Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO - 41 AEROKLUB STALOWOWOLSKI lotnisko Turbia Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO - 41 AEROKLUB STALOWOWOLSKI lotnisko Turbia Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO - 41 AEROKLUB STALOWOWOLSKI lotnisko Turbia 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO - 41 AEROKLUB

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

CST SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM. Clear Sky Training. Szkolenia Wdrożenia Doradtwo

CST SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM. Clear Sky Training. Szkolenia Wdrożenia Doradtwo CST Clear Sky Training SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Szkolenia Wdrożenia Doradtwo Clear Sky Consulting Sp. z o.o. założyliśmy w 2011 roku na bazie naszych wspólnych doświadczeń w prowadzeniu projektów

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Krosno, dn. 20.07.2015 r. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2015 w dniach 10 11.08.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim Warszawa, 27 lutego 2015 r. TVP S.A. zaprasza wszystkich współpracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji: audycji, lub światła, lub dźwięku do udziału w pilotażowej edycji Programu Pokazywać

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1 KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1 OKREŚLENIE STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA 1. CEL Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2014 w dniach 1-2.09.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych

ZAŁĄCZNIK 1 Charakterystyka ogólna istniejących portów lotniczych 1. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie 8 Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie Kod IATA WAW Kod ICAO EPWA Położenie 52 09'56.70"N, 20 58'01.64"E WGS 84 ARP - skrzyżowanie dróg startowych 10

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, wrzesień 2015 Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowując się do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Zamawiający: Powiat Pilski Reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile. Wykonawca: SENER sp. z o.o.

PREZENTACJA. Zamawiający: Powiat Pilski Reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile. Wykonawca: SENER sp. z o.o. Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile PREZENTACJA Zamawiający: Powiat Pilski Reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Klasa Lotnicza 2009/2010

Klasa Lotnicza 2009/2010 Klasa Lotnicza 2009/2010 www.lisie.pl Aeroklub Nadwiślański od 1945r. Lotnisko Lisie i Kąty Lotnictwo cywilne sportowe szybowcowe samolotowe balonowe Cel Utworzenie klasy, której absolwenci, oprócz opanowania

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB ŚLĄSKI. 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823. Katowice, dn. 12.08.2015 r.

AEROKLUB ŚLĄSKI. 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823. Katowice, dn. 12.08.2015 r. AEROKLUB ŚLĄSKI 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823 e-mail: recepcja@aeroklub.katowice.pl, szkolenie@aeroklub.katowice.pl, technika@aeroklub.katowice.pl, www.aeroklub.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako:

Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako: Licencja Pilota samolotowego Turystycznego PPL(A) Co to są awionetki? Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako: samoloty lekkie (o masie startowej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL WY ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL UKŁAD PREZENTACJI 1. OGÓLNA INFORMACJA O UCZELNI 2. KSZTAŁCENIE PERSONELU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo