INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) w 2012 roku Warszawa, luty 2013 r.

2 Skróty i akronimy stosowane w sprawozdaniu AFTN AIRMET ATIS ATM FIS GTS ICAO LEADS METAR MOLC PAśP RVR SIGMET SOK - sieć informatyczna, słuŝąca do przesyłania wszystkich danych i informacji (w tym meteorologicznych), wykorzystywanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić w określonej przestrzeni, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach, a które nie zostały włączone do wydanej prognozy obszarowej w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego część; - system automatycznej informacji lotniskowej; - System Zarządzania Ruchem Lotniczym; - słuŝba informacji powietrznej; - sieć informatyczna WMO o zasięgu ogólnoświatowym, przeznaczona do wymiany informacji meteorologicznych; - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - system przetwarzania i wizualizacji danych meteorologicznych wykorzystywany w IMGW PIB; - depesza regularna (w formie kodowanej), wykorzystywana do przekazywania informacji o aktualnym stanie warunków meteorologicznych na lotnisku. Typowy METAR zawiera informację o temperaturze, ciśnieniu, temperaturze punktu rosy, sile i kierunku wiatru, opadzie, pokrywie chmur, wysokości podstawy chmur, widzialności, lecz moŝe zawierać teŝ inne informacje (np. stan dróg startowych). - Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego, jednostka organizacyjna IMGW PIB pełniąca osłonę lotnictwa; - Polska Agencja śeglugi Powietrznej; - widzialność wzdłuŝ startowej (Runway Visual Range), specyficzny element obserwacji meteorologicznych na lotniskach; - informacja wydana przez meteorologiczne biuro nadzoru dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych w określonej przestrzeni powietrznej, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych; - System Obsługi Klienta, system prezentacji produktów wykorzystywany w IMGW PIB; 2

3 SWC TAF TREND TWR ULC VOLMET WMO - mapa prognostyczna istotnych zjawisk pogody, opracowana dla określonego obszaru i okresu waŝności; - prognoza dla lotniska opracowana na określony okres waŝności, przedstawiająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku; - prognoza do lądowania zawierająca zwięzły opis prognozowanych warunków meteorologicznych na lotnisku, dołączana do depeszy METAR, z waŝnością na 2 godziny; - organ kontroli ruchu lotniczego na lotnisku; - Urząd Lotnictwa Cywilnego; - nadajnik emitujący zestaw informacji meteorologicznych dla statków powietrznych w locie; - Światowa Organizacja Meteorologiczna 3

4 I. WSTĘP W 2012 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej i wyznaczenie Ministra Infrastruktury jako instytucji zapewniającej słuŝby Ŝeglugi powietrznej w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego w całym rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa. Obszar MOLC uzyskał pozytywny wynik auditu jakości, przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. IMGW-PIB wygrał przetarg nieograniczony ogłoszony przez Polską Agencję śeglugi Powietrznej na zapewnienia osłony meteorologicznej lotnictwa w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin i Porcie Lotniczym Lublin. W ciągu całego roku zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu SZJ, jak równieŝ szkolenia i treningi z zakresu pracy operacyjnej, dla wszystkich pracowników biur prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacji meteorologicznych obszaru MOLC. II. KOMÓRKI OBSZARU MOLC W ubiegłym roku Meteorologiczną Osłonę Lotnictwa Cywilnego realizowały następujące komórki: Meteorologiczne biura prognoz: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Lotniskowe Stacje Meteorologiczne na lotniskach: Warszawa Kraków-Balice Gdańsk Szczecin-Goleniów Bydgoszcz-Szwederowo Wrocław-Strachowice Szczecin-Goleniów Poznań-Ławica 4

5 Rzeszów-Jasionka Zielona Góra-Babimost Łódź-Lublinek Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Lublin III. POLITYKA KADROWA 1. Zmiany kadrowe Na rok 2012 w komórkach obszaru MOLC przewidziano 126,5 etatów, w tym: 36 w biurach prognoz meteorologicznych, 66 w lotniskowych stacjach meteorologicznych, 11 na stanowiskach administracyjnych oraz 13,5 w serwisie automatycznych systemów pomiarowych. Jednak na skutek niepowodzenia w prowadzonym przetargu nie zrealizowano inwestycji dotyczącej systemów AWOS. W rezultacie wykorzystano tylko 117 etatów. Dodatkowo nowopowstałe Lotniskowe Biuro Meteorologiczne w Lublinie od dnia r. zatrudnia 2 pracowników. 2. Szkolenie personelu Szkolenie przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Zarządzania Jakością w MOLC: Personel CBPM Kraków, LSM Warszawa, LSM Kraków- Balice, LSM Łódź- Lublinek,. kierownicy wszystkich Biur Prognoz oraz Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. W roku 2012 pracownicy Działu Organizacji MOLC, uczestniczyli w następujących szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, W Konferencji EMS Annual Meeting & 9th European Conference on applied Climatology (ECAC). Specjalista ds. bezpieczeństwa ukończył w następujących szkoleniach: Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w module dla lotnictwa ogólnego, Świadomość ochrony lotnictwa szkolenie w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze, 5

6 ISO Cerified Risk Menager, Konferencja: Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie, Szkolenie dla Kadry Kierowniczej/pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Szkoła Meteorologii Lotniczej odbyła się Międzybrodziu śywieckim dwukrotnie: w kwietniu i w listopadzie. Tematami Szkoły były kolejno: Meteorologiczne aspekty planowania lotów oraz Meteorologia lotnicza jeszcze raz. Łącznie podczas dwóch edycji szkoły zostało przeszkolonych 30 pracowników obszaru MOLC. We wrześniu 2012 r. 11 informatorów lotniczo-meteorologicznych obszaru MOLC wzięło udział w tygodniowym kursie organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. Tematem kursu była Interpretacja danych numerycznych modeli prognoz pogody. W czerwcu 2012 r. w projekcie ESSL Testbed mającym na celu przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykrywania niebezpiecznych zjawisk pogody występujących w Europie przy wykorzystaniu eksperymentalnych metod prognozowania, wzięło udział 5-ciu synoptyków obszaru MOLC. Warsztaty odbywały się w ESSL Training Centre w Wiedniu, w Austrii. W marcu 2012 r. 2 synoptyków CBPL- MBN wzięło udział w VII warsztatach EUMETCAL zorganizowanych przez Met Office w Wielkiej Brytanii oraz EUMETCAL w Exeter, Wielka Brytania. We wrześniu 2012 r. 2 synoptyków wzięło udział w szkoleniu International training course on Nowcasting, w Pekinie, Chiny. W lipcu 2012 r. 2 synoptyków obszaru MOLC wzięło udział w warsztatach 8th International Cloud Modeling Workshop w Warszawie. Od października do końca listopada 2012 r. 4 synoptyków obszaru MOLC uczestniczyło w szkoleniu on-line EUMETCAL Aviation Course: Forecasters meet aviation users. Operacyjny Szef MOLC oraz Kierownik CBPL-MBN uczestniczyli w szkoleniach: Zarządzanie procesami wg ISO 9001: identyfikowanie, mapowanie, dokumentowanie, zarządzanie oraz doskonalenie procesów organizacji, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO Zrealizowany został harmonogram szkoleń oraz ćwiczeń sytuacji awaryjnych w MOLC, który obejmował znajomość Planu Interwencyjnego, analizę procedur awaryjnych, testy 6

7 pracy w sytuacjach awaryjnych opisanych w instrukcji operacyjnej poszczególnych lotniskowych stacji meteorologicznych i biur prognoz. Centralne Biuro Prognoz Lotniczych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie i Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przeprowadziły szkolenia i treningi na wypadek konieczności awaryjnego przejęcia przez CBPM Kraków zadań CBPL- MBN w Warszawie i prowadzenia osłony meteorologicznej obszaru MOLC. Egzaminy na kolejne stopnie uprawnień przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w MOLC programem szkoleń na 2012 r. Odbyło się pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania wewnętrznych uprawnień synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych, prognoz lotniczych oraz pięć sesji egzaminacyjnych do uzyskania uprawnień informatora lotniczo-meteorologicznego: - uprawnienia młodszego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskało 8 osób, - uprawnienia średniego synoptyka prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych uzyskały 2 osoby, - uprawnienia informatora lotniczo-meteorologicznego uzyskało 11 osób. Według zatwierdzonego planu szkoleń odbyły się szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników z obszaru MOLC w następujących jednostkach organizacyjnych: - w LSM Gdańsk r. 11 osób, - w LSM Katowice -Pyrzowice r. 4 osoby, - w LSM Szczecin- Goleniów r. 5 osób, - w LSM Zielona Góra Babimost r. 4 osoby, - w LSM Wrocław- Strachowice r. 9 osób, - w LSM Kraków- Balice r. 9 osób, - w CBPL-MBN r. 12 osób 3. Współpraca z zagranicą Operacyjny Szef MOLC uczestniczył w następujących szkoleniach i konferencjach zagranicznych: 7

8 Marrakech, Maroko II spotkanie zespołu zadaniowego WMO do spraw systemów zarządzania jakością (QMS) w meteorologii lotniczej Genewa, Szwajcaria Uczestnictwo w europejskim projekcie WEZARD ParyŜ, Francja Uczestnictwo w corocznym spotkani AVIMET Tel Awiw, Izrael Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach na temat oceny kompetencji personelu meteorologicznego 4. Szkolenia dla odbiorców zewnętrznych - w marcu 2012 r. odbyło się szkolenie zatytułowane Akademia bezpiecznego latania dedykowane Krajowemu Towarzystwu Lotniczemu AOPA Polska. - w maju, sierpniu oraz listopadzie 2012 r. przeprowadzono dwie edycje szkoleń dla DyŜurnych Operacyjnych Portów z zakresu meteorologicznej osłony lotnisk. - w kwietniu oraz w listopadzie odbyły się dwie kolejne edycje Szkoły Meteorologii lotniczej śar IV. OSIĄGNIĘCIA OBSZARU MOLC W 2012 ROKU W 2012 r. IMGW-PIB utrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej SłuŜby śeglugi Powietrznej oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego. W lutym pozytywnie przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA). W odpowiedzi na potrzeby uŝytkowników polskiej przestrzeni powietrznej na stronie internetowej awiacja.imgw.pl zostały zamieszczone zobrazowania modeli numerycznych: - zachmurzenia, temperatury, wiatru i konwekcji, dedykowanego dla szybowników; - turbulencji; - oblodzenia; - prognozy potencjału burzowego. Dodatkowo ukończono prace nad anglojęzyczną wersją strony awiacja.imgw.pl i jest ona dostępna dla uŝytkowników. 8

9 W ramach usług świadczonych dla klientów komercyjnych pracownicy IMGW-PIB zapewniali osłonę meteorologiczną licznych zawodów balonowych i szybowcowych na terenie kraju: XI Wielkanocne Zawody Balonowe na terenie lotniska Lisie Kąty w terminie od do r. (AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI) XIII Górskie Zawody Balonowe w Krośnie w terminie od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. (FUNDACJA OTWARYCH SERC IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 18 metrowej, X Częstochowskie Krajowe zawody Szybowcowe w klasie Klub - B, na terenie lotniska w Rudnikach, w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2012 r. (AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI) II Nowodworska Fiesta Balonowa w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie r. (Firma UNIFLY) Festiwal Balonowy w Trzebnicy w ramach Pucharu Polski w terminie (KLUB SPORTÓW BALONOWYCH) VI Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Konopiska w miejscowości Konopiska koło Częstochowy w terminie r. (AEROKLUB WARSZAWSKI) II Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Piły w Pile w terminie od r. (AEROKLUB ZIEMII PILSKIEJ) Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Lesznie w terminie r. (CENTRALNA SZKOŁA SZYBOWCOWA W LESZNIE) V. PRODUKTY OPRACOWYWANE W MOLC W 2012 R. Tab. 1. Liczba prognoz dla lotnictwa opracowanych w Biurach Prognoz Meteorologicznych w 2012 r (w nawiasie wartości z 2011). Biuro Prognoz Warszawa prognozy tekstowe na trasę 5137 (680) Wrocław 35 (25) Kraków 42 (5) razem 5214 (710) Prognozy GAMET 5172 (5041) 1655 (1594) 1665 (1679) 8482 (8314) TAF FC TAF FT SIGMET 9399 (9443) 5730 (5996) 3203 (3196) (18635) 3706 (3493) 1648 (1626) 3614 (3472) 8968 (8591) 297 (417) SIGMET WV 12 (0) AIRMET 591 (522) TREND (17520) 0 (0) 0 (0) 0 (0) - (-) 1 (3) 0 (0) 1 (0) 90 (44) 298 (420) 12 (0) 592 (522) (17564) ostrzeŝenia lotniskowe 8356 (3731) 3030 (816) 3084 (1379) (5926) 9

10 Wzrost wydanych ostrzeŝeń lotniskowych wynika z wydawania dedykowanych ostrzeŝeń w ramach ścisłej współpracy z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz z częstego występowania trudnych sytuacji pogodowych. Informacje SIGMET WV, dotyczące prognozy lub obecności pyłów wulkanicznych w atmosferze, zostały wydane w ramach międzynarodowych ćwiczeń organizowanych przez ICAO. Tab. 2. Liczba obserwacji meteorologicznych na lotniskach i komunikatów dla załóg lotniczych wykonanych w 2012 r. Lotnisko METAR komunikaty dla startów i lądowań obserwacje RVR Warszawa (17520) ATIS 407 (344) 0 (0) komunikaty lotniczometeorologiczne przekazywane załogom Gdańsk (17520) ATIS 11 (9) (13131) Szczecin- Goleniów (17520) ATIS (4482) - ( - ) 2470 (2210) Poznań- Ławica (17520) 31 (103) 8 (16) 8554 (8629) Wrocław- Strachowice (17520) 5118 (11312) 2 (3) (9397) Katowice- Pyrzowice (17520) 5124 (9306) 5 (3) (13909) Kraków-Balice (17525) ATIS 20 (16) (18045) Rzeszów- Jasionka (17520) 3300 (6570) - ( - ) 5124 (4925) Łódź-Lublinek (17568) (18000) 200 (150) 2509 (2031) Bydgoszcz- Szwederowo (18957) - ( - ) 49 (49) 2258 (1930) Zielona Góra- Babimost (12410) 754 (826) 6 (4) 642 (408) VI. INFRASTRUKTURA. Z początkiem II półrocza 2012 roku nastąpiła zmiana lokalizacji CBPL-MBN. Pomimo wielomiesięcznych negocjacji z potencjalnymi najemcami rozmowy nie przyniosły spodziewanego pozytywnego zakończenia. ZłoŜyły się na to przyczyny niezaleŝne od IMGW-PIB. Wobec trwającego remontu pomieszczeń wynajmowanych w Terminalu Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie Biuro od 1 sierpnia 2012 funkcjonuje w Ośrodku Głównym IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie. Planowany na 2012 rok zakup systemów AWOS z powodu przedłuŝających się procedur realizacji postępowania przetargowego został przeniesiony na rok Dalsze prace dotyczące zakupu w/w systemów realizowane są według przyjętego harmonogramu. W grudniu 2012 powołano Lotniskowe Biuro Meteorologiczne na lotnisku w Lublinie. W odróŝnieniu od istniejących stacji lotniskowych, pracownicy Biura wykonują jednocześnie 10

11 obowiązki informatora i synoptyka lotniczego. Taki podział pracy jest wynikiem podpisania oddzielnej umowy na osłonę lotnictwa cywilnego dla lotniska w Lublinie. Taki sam system pracy przyjęto dla lotniska Warszawa Modlin, gdy lotnisko to zostanie ponownie uruchomione operacyjnie. W 2012 roku przeprowadzane były na bieŝąco okresowe wzorcowania przyrządów pomiarowych parametrów meteorologicznych zarówno podstawowych jak i zapasowych. Nie były przeprowadzane modernizacje ani zakupy nowego sprzętu. VII. OCENA POZIOMU I JAKOŚCI DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW I OCENA ZAPEWNIONEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA. Punktem odniesienia do oceny świadczonej usługi jest Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Załącznik 5 do Umowy pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym i PAśP. 1. Poziom bezpieczeństwa na podstawie monitoringu poziomu świadczonej usługi METAR poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. TREND poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, poprawności oraz dostępności. TAF poziom bezpieczeństwa zapewniony w stosunku rocznym dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności. SWC w roku 2012 poziom bezpieczeństwa zapewniony dla wszystkich mierników. OstrzeŜenia lotniskowe do poziomu bezpieczeństwa stosuje się poprawność i dostępność; bezpieczeństwa był liczony w odniesieniu do poszczególnych lotnisk (wymagany poziom 93%). Poziom bezpieczeństwa nie został dotrzymany w odniesieniu do poprawności: w lutym dla lotniska EPRZ (88%), w sierpniu dla lotniska EPKT (92%), we wrześniu dla lotniska EPLL (92%) oraz w listopadzie dla lotnisk EPKT (90%) i EPRZ (91%). W pozostałych miesiącach w odniesieniu do obu mierników poziom bezpieczeństwa został zachowany. 11

12 SIGMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany AIRMET do poziomu bezpieczeństwa ma zastosowanie poprawność i dostępność i jest liczony w ujęciu półrocznym (od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia). Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do poprawności i dostępności został zachowany QNH MIN REG poziom bezpieczeństwa zachowany w odniesieniu do terminowości, kompletności, poprawności i terminowości. QNH (995hPa) do zapewnionego poziomu bezpieczeństwa uwzględniona jest poprawność i dostępność. Oba mierniki były na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. Prognozy obszarowe GAMET zgodnie z przyjętymi kryteriami dla terminowości, poprawności, kompletności i dostępności poziom bezpieczeństwa był zapewniony. VOLMET poziom bezpieczeństwa na podstawie przyjętych mierników dla terminowości, kompletności, poprawności oraz dostępności zapewniony. METAR Tab. 4. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do depeszy METAR. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 100,0 100,0 luty 99,4 100,0 99,9 100,0 marzec 100,0 100,0 100,0 100,0 kwiecień 100,0 100,0 100,0 100,0 maj 99,9 100,0 100,0 100,0 czerwiec 99,8 100,0 100,0 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 100,0 100,0 100,0 100,0 wrzesień 100,0 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 100,0 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 100,0 100,0 12

13 TAF Tab. 5. Średnie wartości mierników (w %) w poszczególnych miesiącach w 2012 roku w odniesieniu do prognozy TAF. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Miesiąc styczeń 100,0 100,0 99,8 100,0 luty 99,7 100,0 99,7 100,0 marzec 99,8 100,0 99,9 100,0 kwiecień 99,9 100,0 99,9 100,0 maj 99,7 100,0 100,0 100,0 czerwiec 100,0 100,0 99,9 100,0 lipiec 100,0 100,0 100,0 100,0 sierpień 99,9 100,0 99,8 100,0 wrzesień 99,8 100,0 100,0 100,0 październik 100,0 100,0 99,5 100,0 listopad 100,0 100,0 100,0 100,0 grudzień 100,0 100,0 99,6 100,0 Tab.6. Średnie wartości mierników (w %) w odniesieniu do poszczególnych produktów za 2012 rok. Miernik [%] Terminowość Kompletność Poprawność Dostępność Produkt TREND 99, SIGNIFICANT SWC OstrzeŜenia lotniskowe 99,9 100,0 99,5 100, ,3 100,0 SIGMET ,5 100,0 AIRMET ,0 100,0 QNH MIN REG 99, QNH (995 hpa) ,9 100 Prognozy GAMET 99,4 99,4 99,3 100,0 VOLMET 100,0 100,0 100,0 100,0 13

14 Tabela 6. przedstawia faktyczny stan zapewnienia usługi w stosunku do poszczególnych produktów w roku Ocena sprawdzalności Na bieŝąco prowadzona jest ocena sprawdzalności prognoz TAF FC dla wszystkich lotnisk komunikacyjnych, dla prognozy TREND, TAF FC i TAF FT. Warszawa Okęcie (EPWA) Gdańsk (EPGD) Poznań Ławica (EPPO) Kraków Balice (EPKK) Rzeszów Jasionka (EPRZ) Wrocław Strachowice (EPWR) Szczecin Goleniów (EPSC) Katowice Pyrzowice (EPKT) Zielona Góra Babimost (EPZG) Bydgoszcz Szwederowo (EPBY) Łódź Lublinek (EPLL) Średni poziom sprawdzalności w 2012 roku przedstawia Tabela 7. Tab. 7. Średnie roczne wartości sprawdzalności elementów prognozy TAF w 2012 r. Kierunek wiatru Prędkość wiatru Widzialność Wielkość zachmurzenia Wysokość podstawy chmur DDD FF VVVV NH H +/-20 o km/h +/-10 od 450 m (5 kt) od 800 m poniŝej od 30 m do 800m do 10 km Opady 450 m od 300 m do 3000 m do 3000 m do 300 m +/-30 m 89,1 94,7 79,5 93,4 89,6 62,9 59,9 43,0 77,3 87,1 92,7 75,0 91,2 88,0 47,7 44,5 45,7 73,0 85,5 95,5 82,7 93,0 88,9 56,8 52,2 53,0 77,9 87,8 92,9 89,2 87,4 87,9 48,1 43,4 49,2 73,6 82,1 92,7 87,7 92,1 87,5 54,5 47,8 59,4 80,1 86,8 95,7 86,6 94,3 88,7 50,2 48,2 53,6 80,8 87,1 96,8 83,4 91,9 89,5 52,7 49,6 51,9 75,3 88,1 96,2 80,9 88,8 86,4 58,3 52,1 61,6 82,3 87,8 94,9 87,2 91,8 91,0 44,1 42,4 45,5 76,8 89,6 95,7 80,2 92,8 89,6 37,8 33,7 47,6 78,1 84,7 95,6 78,2 91,6 90,5 54,5 50,4 52,6 79,0 14

15 Poprzez analizę niesprawdzonych prognoz i szkolenia pracowników dąŝymy do osiągnięcia wymaganych mierników i wyeliminowania błędów. VIII. KONSULTACJE Z UŻYTKOWNIKAMI. W roku 2012 kierownicy Biur Prognoz Meteorologicznych i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych przeprowadzili konsultacje z odbiorcami i dostawcami danych meteorologicznych, z których raporty przekazali do Działu Organizacji Osłony Meteorologicznej. Na stronie internetowej Awiacja dostępne były dwie ankiety, dotyczące prognozy obszarowej GAMET oraz strony Awiacja. PoniŜej przedstawiono procentowy udział grup odbiorców którzy wyrazili swoja opinie wypełniając dostępne ankiety zadowolenia klienta. Ryc. 1. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej prognozy GAMET. 10% 6% 2%1% pilot samolotowy pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie 25% 56% organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 15

16 11% 3% 2% pilot samolotowy 6% 38% pilot szybowcowy pilot śmigłowca lotnie i paralotnie organizator imprez lotniczych skoczek spadochronowy 40% Ryc. 2. Udział poszczególnych odbiorców (w procentach) uczestniczących w ankiecie internetowej dotyczącej strony Awiacja. Ryciny poniŝej przedstawiają średnie wartości ocen wystawionych przez ankietowanych uczestniczących w obu ankietach. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność prognozy dostępność na stronie sprawdzalność prognozy Ryc. 4. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do prognozy GAMET. 16

17 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 czytelność strony funkcjonalność strony dostęp do informacji Ryc. 5. Średnie wartości ocen wystawionych w odniesieniu do strony AWIACJA. Analiza ankiet internetowych stanowiła podstawę do sporządzania raportu z realizacji badania zadowolenia odbiorców. Raport ten został przedstawiony na dorocznym spotkaniu kierowników Biur Prognoz i Lotniskowych Stacji Meteorologicznych. Wnioski z rocznego raportu zostały uwzględnione w planowaniu badań na następny rok. W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł procentowy udział korzystania przez ankietowanych ze stron internetowych z 84% w 2011 r. do 87% w 2012 r. Proporcje procentowego udziału poszczególnych grup ankietowanych są bardzo zbliŝone do roku Zarówno w 2011, jak i w 2012 roku, największymi grupami byli piloci samolotowi i piloci szybowcowi. Na portalu dlapilota.pl udostępniona była ankieta, której celem było poznanie oczekiwań odbiorców dotyczących oferowanych produktów i ich modyfikacji oraz przeprowadzenia dedykowanych szkoleń. Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę modyfikacji Strony w wersji mobilnej, zarówno pod względem sposobu nawigacji jak i wyświetlania (np. na urządzeniach ipad), oraz opracowanie aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne. Sugerowano równieŝ, aby dodać moŝliwość wyświetlania warunków meteorologicznych na lotniskach VFR i wojskowych, umieszczać komentarz synoptyka do sytuacji synoptycznej oraz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące prognozy dla szybowników. Wśród propozycji dodania produktów ankietowani zgłosili: zamieszczenie informacji potrzebnych do planowania lotu oraz moŝliwość stworzenia konta uŝytkownika z funkcją automatycznego logowania. 17

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 24 OGŁOSZENIE NR 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 10 OGŁOSZENIE Nr 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. OGŁOSZENIE 111 Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY www.pansa.pl Pakiet Dokumentów Strategicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w roku 2008 określał cele i zadania wynikające z przyjętych zapisów: Wizja Zdobycie znaczącej i trwałej pozycji PAŻP w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 rok.

Raport roczny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 rok. RAPORT ROCZNY 2010 Raport roczny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2010 rok. Misja Świadczenie wysokiej jakości służb żeglugi powietrznej, przyjaznych dla użytkowników i środowiska. Wizja Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, 27-28 październik

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN Informacja o wynikach kontroli OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu 01-673), REGON 000080507, zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH MINISTERSTWO TRANSPORTU PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH Projekt Warszawa grudzień 2006 r. Program powstał we współpracy z Zespołem powołanym Zarządzeniem nr 6 Ministra Transportu

Bardziej szczegółowo

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r. Raport Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Warszawa, kwiecień 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI

KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI KONCEPCJA MODERNIZACJI LĄDOWISKA CZĘSTOCHOWA-RUDNIKI W RAMACH ZMIANY CHARAKTERU UśYTKOWANIA BYŁEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO CZĘSTOCHOWA RUDNIKI INWESTOR: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 7. 3.1. Miasto

Bardziej szczegółowo

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP Sprawozdanie Nasza misja Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Łączy nas przyjaźń i współdziałanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo