Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60"

Transkrypt

1 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie treści nauczania przewidzianych dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Praca z podręcznikiem English Adventure 2 zakłada 2 lekcje wprowadzające na początku roku szkolnego (okres bezpodręcznikowy), 2 lekcje z rodziałem Hello, a następnie po 6 lekcji z rozdziałami: Toys, Monsters, Everyone s different, It s magic, I can do that, I like spaghetti, My family, What s he doing?. W rozkładzie zostały uwzględnione 3 lekcje okolicznościowe: Halloween, Christmas oraz Easter. W kursie English Adventure uwzględniono lekcje kulturowe, multisensoryczne gry i zabawy, materiał wideo z postaciami z bajek i filmów Disneya oraz ciekawe projekty. Zeszyt ćwiczeń uwzględnia potrzeby uczniów będących na różnych etapach rozwoju grafomotorycznego, wdrażające ich do nauki pisania.

2 Lp. Temat rozdziału 1 Okres bezpodręcznikowy Temat lekcji Liczby 1-15, części ciała, kolory. Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkt podstawy Liczby , 2 SB: - Części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia liczby, Kolory. polecenia, części ciała i kolory. Polecenia. Zwroty: I'm happy. And you?, Number (four) is (happy/sad), I've got... liczy do 15, nazywa części ciała i kolory. Uczeń pyta o samopoczucie. Uczeń opisuje części ciała. Materiał podręcznika i ćwiczeń WB: - TB: 28, 29 2 Okres bezpodręcznikowy Zwierzęta, zabawki. Ćwiczenia językowe. Zwierzęta. Zabawki. Kształty. Pytania: What have you got?, How many?, What colour is it? What's this? What's number one? Zwroty: This is, I've got... Uczeń reaguje na pytanie o samopoczucie, polecenia, nazwy kolorów, części ciała oraz kolory. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt, zabawek i kształtów. nazywa zwierzęta, zabawki i kształty. Uczeń opisuje zwierzęta i zabawki. 1, 2 SB: - WB: - TB: 30, 31 3 Hello! Hello, goodbye. Formy powitań i pożegnań. Formy powitań i pożegnań. Kolory. Pytania: What's your name?, Who is it? What colour is it?, zwroty: This is, Point to, Ask... dotyczące zwierząt, zabawek i kształtów. Uczeń rozumie i rozróżnia formy powitań, pożegnań i kolory. Uczeń rozumie teksty nagrań. przedstawia się. Uczeń pyta o imię i wiek. 1, 2 SB: 1/2, 2/2, 3/3, 4/3 WB: 1/74, 2/74, 4/75 TB: 32, 33

3 4 Hello! Przybory szkolne. Dni tygodnia. Przybory szkolne. Dni tygodnia. Liczba mnoga rzeczowników. Zaimek my, Pytania:: How many?, What is it?,what colour is? Zwrot: It's (Thursday) dotyczące imienia, wieku i kolorów. Uczeń rozumie i rozróżnia przybory szkolne i dni tygodnia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa przedmioty szkolne, wymienia dni tygodnia i liczy. 1, 2 SB: 5/4, 6/4, 7/5, 8/5, 9/5 WB: 5/76, 6/76, 7/77 TB: 34, 35 5 Toys Story time. Słuchanie Zabawki. Kolory. Zwrot: It's, Touch, Draw, Look. Pytanie: What's your favourite (day/colour)? dotyczące przedmiotów szkolnych, imienia, wieku, ulubionego koloru oraz dnia. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/6 WB: 1/78, 2/78 nazywa zabawki i zadaje pytania z nimi związane. Uczeń czyta tekst TB: 36 6 Toys My toys! Nauka piosenki. Zabawki. Zwrot: Point to Pytania: Is it...?, What's this? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/7, 3/7 WB: 3/79, 4/79 nazywa zabawki. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: 37 Uczeń reaguje na polecenia

4 7 Toys zabawek. Zabawki. Przybory szkolne. Zwroty: No, it's, It isn't, Point to Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zabawek i przyborów szkolnych oraz ich opisy. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/8, 5/8 WB: 5/80, 6/80 nazywa opisane wcześniej zabawki. TB: 38 8 Toys Pytania o nazwę zabawki. Zabawki. Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. oraz opisy zabawek. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/9, 7/9 WB: 7/81, 8/81 tworzy pytania dotyczące zabawek. Uczeń nazywa zabawki, po ich opisaniu. TB: 39 9 Toys Rozmowa o ulubionych zabawkach. Zabawki. Kolory. Zwrot: This is, Pytania: Is it?, What is it?, What's your favourite toy?. Zaimek my Uczeń reaguje na opisy i pytania dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń rozumie tekst zadaje pytania dotyczące nazw zabawek. Uczeń czyta tekst 1, 2, 4 SB: 8/10, 9/10 WB: 9/82, 10/82 TB: Toys zabawek. Zabawki. Kolory. Zwrot: It isn't, My favourite toy is Pytania: What is it?, Is it? dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń 1, 2 SB: 10/11, 11/11

5 11 Toys Ćwiczenia językowe z rozdziału 1. Test z rozdziału 1. rozumie tekst nagrania. opisuje zabawki. dotyczące zabawek. WB: 11/83, 12/83 TB: Monsters Story time. Słuchanie Części twarzy. Zabawki. Kolory. Liczba mnoga rzeczowników. Zwroty: I've got, You haven't got, Touch, Point to Pytania: How many?, What is it? Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie tekst historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/12 WB: 1/84, 2/84 TB: 42 nazywa części twarzy i zabawki. Uczeń czyta tekst 13 Monsters I'm a scary monster. Nauka piosenki. Części twarzy. Kolory. Liczby Liczba mnoga rzeczowników. Przedimki a/an. Zwrot: Touch Pytanie: How many? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy i zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. nazywa części twarzy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/13, 3/13, 4/13 WB: 3/85, 4/85 TB: Monsters potworów. Częśći twarzy. Kolory. Liczby Zwroty: I have got, I haven't got, I'm, It's Pytania: How many?, What's this?, What colour is it? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie opisy potworów. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2 SB: 5/14, 6/14 WB: 5/86, 6/86

6 nazywa części twarzy. Uczeń opisuje potwory. TB: Monsters wyglądu twarzy. Części twarzy. Przymiotniki. Kolory. Liczby 1-7. Czasownik have got. i opisy potworów. i opisy dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa części twarzy. Uczeń opisuje twarz potwora. 1, 2 SB: 7/15, 8/15 WB: 7/87, 8/87 TB: Monsters maski. Części twarzy. Zabawki. Zwroty: I've got, I haven't got, That's great, I'm a Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu potworów. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 9/16, 10/16 opisuje maski. Uczeń powtarza tekst nagrania. WB: 9/88, 10/88 TB: Monsters Describing the dinosaur. potworów. Części twarzy. Zabawki. Liczby. Zwroty: I've got, I haven't got, I'm... Uczeń reaguje na opisy masek. Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu. Uczeń rozumie opisy masek i potworów. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje maski. Uczeń opisuje dinozaura. 1, 2 SB: 11/17, 12/17 WB: 11/89, 12/89 TB: 47

7 18 Review: units 1, 2 Ćwiczenia językowe z rozdziału 1 i 2. Test z rozdziału 2. Zabawki. Kolory. Liczby Przybory szkolne. Części twarzy. Zwroty: I'm, I've got, I haven't got, Pytania: What's your name?, How old are you?, What's your favourite toy? Uczeń reaguje na opisy potworów. dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych, części twarzy oraz liczb. 1, 2 SB: 1/18 WB: 1/90, 2/90, 3/91, 4/91 nazywa zabawki, kolory, przybory szkolne i części twarzy, liczy do 15. Uczeń opisuje zabawki. TB: 48, Halloween Halloween. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Halloween: wizard, ghost, witch, mask, lantern. Części twarzy. Kolory. Zwroty: It's a, I've got Pytanie: Have I got? dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych i części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Halloween. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa słowa związane z Halloween. Uczeń opisuje postacie. 1, 2 SB: 1/62, 2/62, 3/62 WB: 1/134, 2/134 TB: Everyone's different! Story time. Słuchanie Części ciała. Ubrania. Zwroty: I've got, She/He's got, dotyczące Halloween. Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała i ubrania. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/20 WB: 1/92, 2/92 opisuje swoją twarz oraz przedmioty. Uczeń czyta tekst TB: 50

8 21 Everyone's different! Keep moving everyone! Nauka piosenki. Uczeń reaguje na opisy Części ciała. Zwrot: Keep moving! Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała. Uczeń rozumie tekst piosenki. śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa części ciała. 1, 2, 3 SB: 2/21, 3/21 WB: 3/93, 4/93 TB: Everyone's different! He/She's got wyglądu. Części ciała. Przymiotniki big, small, short. Zwroty: He/She's got Pytania: Is it?, What's your favourite (colour/day)? Uczeń reaguje na nazwy części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. opisuje wygląd bohaterów 1, 2, 4 SB: 4/22, 5/22 WB: 5/94, 6/94 TB: Everyone's different! He/She has/hasn't got wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia i opisy dotyczące części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje wygląd koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 6/23, 7/23 WB: 7/95, 8/95 TB: Everyone's different! wyglądu. Części ciała. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got, I haven't got Uczeń reaguje na opisy wyglądu. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój wygląd. 1, 2 SB: 8/24, 9/24 WB: 9/96, 10/96

9 25 Everyone's different! Describing people. wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń reaguje na opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie opisy wyglądu. opisuje wygląd innych osób. TB: 54 1, 2 SB: 10/25, 11/25 WB: 11/97, 12/97 26 Everyone's Cwiczenia językowe z rozdziału 3. Test z rozdziału 3. different! 27 It's magic! Story time. Słuchanie Liczby Kolory. Przybory szkolne. Zwroty: It's, Don't stop. Pytanie: What's this? Uczeń reaguje na opisy osób. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy liczb, kolorów, przyborów szkolnych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. czyta tekst TB: 55 1, 2, 4 SB: 1/26 WB: 1/98, 2/98, 3/98 TB: It's magic! The spider's in the box. Nauka piosenki. Meble i przedmioty. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (spider)? Uczeń reaguje na nazwy kolorów i liczb. dotyczące liczb. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy mebli i Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/27, 3/27, 4/27 WB: 4/99, 5/99 liczy do 20. Uczeń śpiewa piosenkę. Uczeń podaje miejsce położenia TB: 57 dotyczące położenia

10 29 It's magic! Pomieszczenia w domu. Pomieszczenia w domu. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (cupboard)? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy pomieszczeń w domu. Uczeń rozumie teksty nagrań. podaje miejsce położenia 1, 2 SB: 5/28, 6/28 WB: 6/100, 7/100 TB: It's magic! Określanie położenia Pomieszczenia w domu. Kolory. Przyimki in, on, under. Zwrot: It's in the Pytanie: Where's the (spider)? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/29, 8/29 WB: 8/101, 9/101 podaje miejsce położenia TB: It's magic! Where's the ring? Określanie położenia Meble i przedmioty. Zabawki. Pytania: Where's the (ring)?, Is it? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 9/30, 10/30 WB: 10/102 tworzy pytania dotyczące miejsca położenia Uczeń podaje położenie dżina. TB: 60 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące miejsca położenia 32 It's magic! Określanie Pomieszczenia w Zwrot: It's got Pytania: 1, 2 SB: 11/31,

11 położenia mebli. domu. Meble i przedmioty. What is it?, Where's the (bed)? dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 12/32 WB: 11/103, 12/103 podaje miejsce położenia Uczeń opisuje swój pokój. TB: Review: units 3, 4 Ćwiczenia językowe z rozdziału 3 i 4. Test z rozdziału 4. Pomieszczenia w domu. Meble i przedmioty. Części ciała. Przyimki: in, on, under. dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia przedmiotów i części ciała. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 1/32 WB: 1/104, 2/104, 3/104, 4/105, 5/105 podaje miejsce położenia TB: 62, Christmas Christmas. Lekcja kulturowa. Słowa: związane ze Św. Bożego Narodzenia: card, star, reindeer, tree, candle, Father Christmas, present. Zwroty: Happy Christmas!, Love from... i polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń czyta tekst dotyczący świąt. Uczeń pisze kartkę świąteczną. 1, 2 SB: 1/63, 2/63, 3/63 WB: 1/135, 2/135 TB: 93

12 35 I can do that! Story time. Słuchanie Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy czynności. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/34 WB: 1/106, 2/106 nazywa zwierzęta. Uczeń czyta historyjkę. Uczeń opisuje umiejętności zwierząt. TB: I can do that! I can walk. Nauka piosenki. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/35, 3/35, 4/35 WB: 3/107, 4/107 śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa czynności. Uczeń opisuje swoje umiejętności. TB: I can do that! umiejętności zwierząt. Zwierzęta. Czynności. Zwroty: It's a, I can/can't Pytanie: Are you a tiger? Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. dotyczące zwierząt. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje umiejętności i ich brak. 1, 2 SB: 5/36, 6/36, 7/36 WB: 5/108, 6/108 TB: 66 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności.

13 38 I can do that! umiejętności. Zwierzęta. Kolory. Części ciała. Zwroty: I can/can't, I'm, I've got Pytania: Are you a (tiger)?, What is it? dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje umiejętności i wygląd zwierząt. 1, 2 SB: 8/37, 9/37 WB: 7/109, 8/109 TB: I can do that! i pytanie o umiejętności. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Zwroty: Be careful!, Look! i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 10/38, 11/38 WB: 9/110 nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje swoje umiejętności. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. TB: I can do that! wyglądu i umiejętności zwierząt. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta opisy zwierząt. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. 1, 2 SB: 12/39, 13/39 WB: 10/111, 11/111 TB: I can do that! Ćwiczenia językowe z rozdziału 5. Test z rozdziału 5. dotyczące umiejętności.

14 42 I like spaghetti Story time. Słuchanie Produkty spożywcze. Pytania: Do you like?, What's your favourite food? Zwroty: We're hungry, My favouriote food is... Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/40 WB: 1/112, 2/112 nazywa produkty spożywcze. Uczeń czyta tekst Uczeń podaje nazwę swojej ulubionej potrawy. TB: I like spaghetti I like spaghetti. Nauka piosenki. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/41, 3/41 WB: 3/113, 4/114 nazywa produkty spożywcze. Uczeń pyta kolegów czy lubią poszczególne potrawy. Uczeń podaje potrawy, które lubi. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: I like spaghetti Produkty spożywcze i potrawy. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/42, 5/42 WB: 5/114, 6/114 nazywa produkty spożywcze. TB: 72

15 45 I like spaghetti upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/43, 7/43 WB: 7/115, 8/115 nazywa produkty spożywcze. Uczeń podaje produkty, które lubi, a których nie. TB: I like spaghetti Food. upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 8/44, 9/44 WB: 9/116 nazywa produkty spożywcze i potrawy. Uczeń tworzy pytania dotyczące upodobań kulinarnych. TB: I like spaghetti Zdrowe i niezdrowe jedzenie. Produkty spożywcze. Zwrot: I've got dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. 1, 2 SB: 10/45, 11/45 WB: 10/117, 11/117 TB: 75

16 tworzy dialog dotyczący śniadania. Uczeń podaje zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze. 48 Review: units 5, 6 Ćwiczenia językowe z rozdziału 5 i 6. Test z rozdziału 6. Czynności. Zwierzęta. Produkty spożywcze. Czasownik can. Zwory I like/i don't like... dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące umiejętności zwierząt. opisuje umiejętności zwierząt i ich brak. Uczeń przeprowadza dialog na temat wyglądu, umiejętności zwierząt i produktów, które zwierzęta lubią, a których nie. 1, 2 SB: 1/46 WB: 1/118, 2/118, 3/118, 4/118 TB: 76, Easter Easter. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Wielkanocą: wall. Sweets, rabbit, flower, tree, grass. Kolory. Meble. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? Przyimki in, on, under. Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Wielkanocą. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane z Wielkanocą. Uczeń czyta tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/64, 2/64, 3/64 WB: 1/136, 2/136 TB: My family Story time. Słuchanie Członkowie rodziny. Zwroty: I've got, I haven't got Pytania: Uczeń reaguje na polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Wielkanocy. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy 1, 2, 4 SB: 1/48

17 Have you got? członków rodziny. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. WB: 1/120, 2/120 TB: 78 nazywa członków rodziny. Uczeń czyta tekst Uczeń mówi o swojej rodzinie. 51 My family My family's crazy! Nauka piosenki. Członkowie rodziny. Słowa: his, her. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie opisy rodzin. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/49, 3/49 mówi o swojej rodzinie oraz rodzinach bohaterów książki. Uczeń śpiewa piosenkę. WB: 3/121 TB: My family wyglądu członków rodziny. Członkowie rodziny. Części ciała. Słowa: his, her. Zwroty: This is my (mum), He/She's got... i opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy członków rodziny. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 4/50, 5/50 WB: 4/122, 5/122 TB: My family She's got hair. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: He/She's got... Uczeń reaguje na opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/51, 7/51 WB: 6/123, 7/123

18 opisuje wygląd członków rodziny i zwierząt. TB: My family Game. wyglądu. Członkowie rodziny. Zwroty: Here you are, No, sorry, Yippee! Uczeń reaguje na opisy rodzin i zwierząt. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd postaci używając przymiotników. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 8/52, 9/52 WB: 8/124, 9/124 TB: My family Twins. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: the same, I'm tall, He/She's got, I've got... i opisy rodzin. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd bohaterów Uczeń opisuje swój wygląd porównując go z wyglądem koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 10/53, 11/53 WB: 10/125, 11/125 TB: My family Ćwiczenia językowe z rozdziału 7. Test z rozdziału 7. dotyczące członków rodziny. 57 What's he wearing? Story time. Słuchanie Ubrania. Zabawki. Zwroty: He/She's wearing, He's.., He isn't Pytanie: What's he/she wearing? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy ubrań. Uczeń rozumie opisy ubioru osób. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/54 WB: 1/126, 2/126 nazywa ubrania. Uczeń powtarza TB: 84

19 tekst 58 What's he wearing? What are you wearing? Nauka piosenki. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytanie: What's he/she wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrań. nazywa ubrania. Uczeń opisuje, w co ubrani są koledzy z klasy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/55, 3/55, 4/55 WB: 3/127, 4/127 TB: What's he wearing? postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój ubiór oraz ubiór różnych postaci. 1, 2 SB: 5/56, 6/56 WB: 5/128, 6/128 TB: What's he wearing? Ubrania. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubioru. dotyczące ubioru oraz opisy postaci. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/57, 8/57 WB: 7/129, 8/129 opisuje ubiór postaci z obrazków. TB: 87 Uczeń reaguje na teksty i pytania dotyczące ubioru. Uczeń

20 61 What's he wearing? Game. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I'm wearing, Point to... Pytanie: What are you wearing? reaguje na opisy postaci. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta dialog. Uczeń tworzy pytania dotyczące ubioru. Uczeń opisuje w co jest ubrany. 1, 2 SB: 9/58, 10/58 WB: 9/130, 10/130 TB: What's he wearing? I like black trousers. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I like.., I don't like... Uczeń reaguje na polecenia dotyczące ubrań. i opisy dotyczące ubioru. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje ubiór koleżanki/kolegi. Uczeń wyraża opinię na temat ubrań. Uczeń opisuje swoje ulubione ubrania. 1, 2 SB: 11/59, 12/59, 13/59 WB: 11/131, 12/131 TB: Review: units 7, 8 Ćwiczenia językowe z rozdziału 7 i 8. Test z rozdziału 8. Członkowie rodziny. Ubrania. Części twarzy. Zwroty: has got, I'm/He's/She's wearing, He/She's got i opisy dotyczące ubioru. i opisy ubioru. Uczeń rozumie opisy bohaterów. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny, ubrania oraz części twarzy. Uczeń opisuje ubiór osób z obrazków oraz członków swojej rodziny. Uczeń opisuje swój ubiór. 1, 2 SB: 1/60, 2/60, 3/61, 4/61, 5/61 WB: 1/132, 2/132, 3/133, 4/133 TB: 90, 91

21 64 Test Final test. Test Po klasie drugiej. Test: słownictwo z rozdziałów 1-8 Test: struktury gramatyczne z rozdziałów 1-8 Uczeń reaguje na opisy i pytania wyglądu postaci i ubioru.

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen cząstkowych z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej zgodne z podstawą programową z 2009(kl. I i II) i 2008 r.(kl.

Kryteria ocen cząstkowych z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej zgodne z podstawą programową z 2009(kl. I i II) i 2008 r.(kl. Kryteria ocen cząstkowych z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej zgodne z podstawą programową z 2009(kl. I i II) i 2008 r.(kl. III) Klasa I Niedostateczny (1) Zna formy powitania i przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne dla klas II z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz, nie odrobiłeś zadania) POZIOM PODSTAWOWY PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Nr MEN: 680/2/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. II ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Nr MEN: 680/1/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl.ii

Kryteria oceniania kl.ii Kryteria oceniania kl.ii Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I szkoły podstawowej podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne język angielski klasa I (New English Adventure 1) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl. I

Kryteria oceniania kl. I Kryteria oceniania kl. I Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP PODRĘCZ NIK New English Adventure 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wraz z przewidywanymi osiągnięciami po trzecim roku nauki:

Treści nauczania wraz z przewidywanymi osiągnięciami po trzecim roku nauki: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III W klasach I-III oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II Język angielski klasa 2 Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Central Europe 1 Kryteria oceniania NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podręcznik: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Klasa: II. Poziom: A1. Prowadzący: mgr Edyta Kosińska

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podręcznik: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Klasa: II. Poziom: A1. Prowadzący: mgr Edyta Kosińska Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Podręcznik: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Klasa: II Poziom: A1 Prowadzący: mgr Edyta Kosińska Lp. Temat rozdziału Temat lekcji 1 Test Diagnosing test. Test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

- - Rozumienie wypowiedzi: - Tworzenie wypowiedzi: - Reagowanie na wypowiedzi: - Przetwarzanie wypowiedzi: -

- - Rozumienie wypowiedzi: - Tworzenie wypowiedzi: - Reagowanie na wypowiedzi: - Przetwarzanie wypowiedzi: - Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Klasa: 2 szkoły podstawowej Nauczyciel: Mariusz Czapla Lp. Temat rozdziału Temat lekcji Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który: Ocena celująca (6): WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4 Otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności wyznaczone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature POZIOM PODSTAWOWY na Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Język Angielski

Wymagania edukacyjne - Język Angielski Wymagania edukacyjne - Język Angielski Język Angielski, klasa II, podręcznik Young Treetops 2 PROGRAMOWEJ Unit 1 ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny dla klasy III

Wymagania na oceny dla klasy III Wymagania na oceny dla klasy III Rok szkolny 017/018 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Podręcznik: English Quest III Nauczyciel prowadzący: Anna Rakszawska 1 WELCOME Bezbłednie przedstawia się I odpowiada

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 1 Szkoły Podstawowej str. 1 Język angielski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto)

nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe przybory szkolne, rozpoznaje polecenia w klasie: Stand up; Sit down; Look; Listen; Quiet, please;

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo