Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby do 20, dni tygodnia,miesiące i pory roku Umie na pamięć alfabet Literuje wyrazy z podanych wyżej kategorii Zadaje pytania:what s your name? How do yo spell.? i odpowiada na nie Określa, w jakim kolorze są przedmioty( np. The pencil is red ) Stosuje przedimki a, an przed rzeczownikiem Zna zaimki wskazujące this, that i stosuje je w zdaniach Rozumie polecenia z zadania 5na str. 10 i stosuje je. Czyta płynnie dialogi z podziałem na role Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Zna większość wyrazów z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby do 20, dni tygodnia,miesiące i pory roku Umie na pamięć alfabet Literuje większość wyrazów z podanych wyżej kategorii Zadaje pytania:what s your name? How do yo spell.? i odpowiada na nie Określa, w jakim kolorze są przedmioty( np. The pencil is red ) Stosuje przedimki a, an przed rzeczownikiem Zna zaimki wskazujące this, that i stosuje je w zdaniach Rozumie polecenia z zadania 5na str. 10 i stosuje je. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, Zna niektóre wyrazów z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby do 20, dni tygodnia,miesiące i pory roku Umie na pamięć alfabet Literuje wyrazy z podanych wyżej kategorii, korzystając z alfabetu Zadaje pytania:what s your name? How do yo spell.? i odpowiada na nie Określa, w jakim kolorze są przedmioty( np. The pencil is red ) Stosuje przedimki a, an przed rzeczownikiem Zna zaimki wskazujące this, that i stosuje je w zdaniach, popełniając liczne błędy Rozumie polecenia z zadania 5na str. 10 i stosuje je., popełniając liczne błędy w wymowie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, Zna nieliczne wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby do 20, dni tygodnia,miesiące i pory roku Myli litery alfabetu Literuje wyrazy z podanych wyżej kategorii, korzystając z alfabetu Zadaje pytania:what s your name? How do yo spell.? i odpowiada na nie tylko z pomocą nauczyciela Określa, w jakim kolorze są przedmioty( np. The pencil is red ) z pomocą nauczyciela Stosuje przedimki a, an przed rzeczownikiem popełniając błędy Zna zaimki wskazujące this, that i stosuje je w zdaniach z pomocą nauczyciela Rozumie polecenia z zadania 5na str. 10 i stosuje je., popełniając bardzo dużo błędów w wymowie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby z pomocą nauczyciela

2 Family and friends dobrą. Zna wyrazy z kategorii: członkowie rodziny Zna zasadę tworzenia dopełniacza saksońskiego i zapisuje poprawnie w zdaniach Zna zwroty z zadania 4 str.13 Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone Mówi do kogo należą różne przedmioty Uzupełnia ze słuchu brakujące wyrazy Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone w przeczeniach Stosuje czasownik to be w zdaniach Płynnie czyta krótkie informacje o różnych osobach językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Zna większość wyrazów z kategorii: członkowie rodziny Zna zasadę tworzenia dopełniacza saksońskiego i zapisuje poprawnie w zdaniach Zna zwroty z zadania 4 str.13 Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone Mówi do kogo należą różne przedmioty Uzupełnia ze słuchu brakujące wyrazy, popełniając nieliczne błędy Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone w przeczeniach Stosuje czasownik to be w zdaniach, popełniając nieliczne błędy czyta krótkie informacje o różnych osobach nie popełniając większych błędów językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Zna niektóre wyrazy z kategorii: członkowie rodziny Zna zasadę tworzenia dopełniacza saksońskiego jednak popełnia błędy stosując w zdaniach Zna zwroty z zadania 4 str.13 Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone Mówi do kogo należą różne przedmioty, popełniając błędy w szyku zdania Uzupełnia ze słuchu brakujące wyrazy, popełniając liczne błędy Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone w przeczeniach Stosuje czasownik to be w zdaniach, popełniając liczne błędy czyta krótkie informacje o różnych osobach, popełnia błędy w wymowie językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Zna nieliczne wyrazy z kategorii: członkowie rodziny Zna zasadę tworzenia dopełniacza saksońskiego, zdania buduje tylko z pomocąnauczyciela Zna zwroty z zadania 4 str.13 Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone Mówi do kogo należą różne przedmioty z pomocą nauczyciela Uzupełnia ze słuchu brakujące wyrazy, popełniając bardzo liczne błędy Zna na pamięć odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym i wie jak tworzymy formy skrócone w przeczeniach Stosuje czasownik to be w zdaniach, popełniając bardzo liczne błędy czyta krótkie informacje o różnych osobach, popełnia liczne błędy w wymowie Nie zawsze rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów tylko z pomocą nauczyciela.

3 School dobrą. Zna nazwy przedmiotów w sali lekcyjnej ( zadanie 1 str.23) Opowiada w jakim kolorze są poszczególne przedmioty. Słucha ze zrozumieniem i prawidłowo wskazuje właściwy obrazek Zna na pamięć odmianę czasownika to be w pytaniach. Stosuje krótkie odpowiedzi w zdaniach. Używa przyimków on, in, under i opisuje salę lekcyjną Zna znaczenie zaimków pytających: What, when, where, who. Samodzielnie układa pytania z zaimkami pytającymi Zna wszystkie nazwy przedmiotów szkolnych.( zadanie 5 str.28) Pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. W sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi Zna nazwy większości przedmiotów w sali lekcyjnej ( zadanie 1 str.23) Opowiada w jakim kolorze są poszczególne przedmioty., popełniając nieliczne błędy Słucha ze zrozumieniem i prawidłowo wskazuje właściwy obrazek Zna na pamięć odmianę czasownika to be w pytaniach. Stosuje krótkie odpowiedzi w zdaniach, popełniając nieliczne błędy Używa przyimków on, in, under i opisuje salę lekcyjną, popełniając nieliczne błędy Zna znaczenie zaimków pytających: What, when, where, who. Układa pytania z zaimkami pytającymi, korzystając ze wzoru Zna większość nazw przedmiotów szkolnych.( zadanie 5 str.28) Pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe, Udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi, korzystając ze wzoru Zna nazwy niektórych przedmiotów w sali lekcyjnej ( zadanie 1 str.23) Opowiada w jakim kolorze są poszczególne przedmioty z pomocą nauczyciela, popełniając błędy w wymowie Słucha ze zrozumieniem i wskazuje większość właściwych obrazków Zna na pamięć odmianę czasownika to be w pytaniach. Stosuje krótkie odpowiedzi w zdaniach, popełniając błędy Używa przyimków on, in, under i opisuje salę lekcyjną, popełniając liczne błędy Zna znaczenie zaimków pytających: What, when, where, who. Układa pytania z zaimkami pytającymi, korzystając ze wzoru Zna niektóre nazwy przedmiotów szkolnych.( zadanie 5 str.28) Pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe, Udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi z pomocą nauczyciela Zna nazwy nielicznych przedmiotów w sali lekcyjnej ( zadanie 1 str.23) Opowiada w jakim kolorze są poszczególne przedmioty z pomocą nauczyciela, popełniając liczne błędy w wymowie Słucha ze zrozumieniem i wskazuje niektóre obrazki Zna na pamięć odmianę czasownika to be w pytaniach. Stosuje krótkie odpowiedzi w zdaniach, popełniając liczne błędy Używa przyimków on, in, under i opisuje salę lekcyjną z pomocą nauczyciela Zna znaczenie zaimków pytających: What, when, where, who. Układa pytania z zaimkami pytającymi z pomocą nauczyciela Zna nieliczne nazwy przedmiotów szkolnych.( zadanie 5 str.28) Pyta i udziela informacji związanej z aktualną godziną, stosując właściwe formy grzecznościowe, popełniając bardzo dużo błędów. Udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi przedmiotami szkolnymi tylko z pomocą nauczyciela

4 My Home Zna wszystkie miejsca z zadania 1 str.37 Odpowiada na pytanie: Where is? Where are? Stosuje w zdaniach konstrukcje:there is / there isn t, there are/ there aren t Zna przyimki miejsca z ćwiczenia 4 str.40. Zna znaczenie słowa any i wie kiedy je stosujemy w zdaniach Samodzielnie opisuje obrazek W sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Zna większość miejsc z zadania 1 str.37 Odpowiada na pytanie: Where is? Where are?, popełniając nieliczne błędy w wymowie Stosuje w zdaniach konstrukcje:there is / there isn t, there are/ there aren t Zna przyimki miejsca z ćwiczenia 4 str.40. Zna znaczenie słowa any i wie kiedy je stosujemy w zdaniach Opisuje obrazek, korzystając ze wzoru Udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów. językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Zna niektóre miejsca z zadania 1 str.37 Odpowiada na pytanie: Where is? Where are? Z pomocą nauczyciela, popełniając błędy w wymowie Stosuje w zdaniach konstrukcje:there is / there isn t, there are/ there aren t, myli liczbę pojedynczą z mnogą Zna przyimki miejsca z ćwiczenia 4 str.40. Zna znaczenie słowa any i wie kiedy je stosujemy w zdaniach Opisuje obrazek z pomocą nauczyciela Udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów z pomocą nauczyciela językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Zna nieliczne miejsca z zadania 1 str.37 Odpowiada na pytanie: Where is? Where are? Z dużą pomocą nauczyciela, popełniając błędy w wymowie, co wpływa na właściwe rozumienie treści Stosuje w zdaniach konstrukcje:there is / there isn t, there are/ there aren t, tylko z pomocą nauczyciela, myli liczbę pojedynczą z mnogą Zna przyimki miejsca z ćwiczenia 4 str.40. Zna znaczenie słowa any i wie kiedy je stosujemy w zdaniach Opisuje obrazek w 1-2 zdaniach Udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi oraz z położeniem przedmiotów, popełniając bardzo liczne błędy W niewielkim stopniu rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów popełniając bardzo dużo błędów

5 Get moving! Zna wszystkie czynności z ćwiczenia 1 str.49 Używa czasownika can w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej. Mówi co potrafi, a czego nie potrafi robić. Prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów Pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Czyta płynnie tekst Uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia. Zna większość czynności z ćwiczenia 1 str.49 Używa czasownika can w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej. Mówi co potrafi, a czego nie potrafi robić. Prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów Pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Czyta tekst Uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia. Zna niektóre czynności z ćwiczenia 1 str.49, popełniając liczne błędy Używa czasownika can w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej. Mówi co potrafi, a czego nie potrafi robić, popełniając liczne błędy Prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, popełniając liczne błędy Pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności, z pomocą nauczyciela Czyta tekst, popełniając liczne błędy Uczestniczy w prostej rozmowie, nie zawsze właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia. Zna nieliczne czynności z ćwiczenia 1 str.49, popełniając liczne błędy Używa czasownika can w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej tylko z pomocą nauczyciela Mówi co potrafi, a czego nie potrafi robić, z pomocą nauczyciela Prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, popełniając bardzo liczne błędy Pisze tekst, w którym opisuje swojego ulubionego sportowca i jego/jej umiejętności w 2-3 zdaniach z pomocą nauczyciela Czyta tekst, popełniając liczne błędy Nie uczestniczy w prostej rozmowie, nie zawsze właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących codziennych spraw, typu godzina, literowanie swojego imienia.

6 Animals Zna wszystkie wyrazy z zadania 1 str.63 Odpowiada płynnie na pytanie : Where is? Z użyciem przyimków miejsca Odpowiada na pytania dotyczące obrazka Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie twierdzącej i przeczącej Zna wszystkie części ciała zwierzęcia z ćwiczenia 2 str.66 Poprawnie stosuje czasownik have got w 3 osobie l.poj w zdaniach W sposób płynny opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, nie popełniając większych błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów Pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi Zna większość wyrazów z zadania 1 str.63 Odpowiada na pytanie : Where is? Z użyciem przyimków miejsca Odpowiada na pytania dotyczące obrazka Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie twierdzącej i przeczącej Zna większość części ciała zwierzęcia z ćwiczenia 2 str.66 Poprawnie stosuje czasownik have got w 3 osobie l.poj w zdaniach Opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, nie popełniając większych błędów. językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając większych błędów Pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, nie popełniając wielu błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi Zna niektóre wyrazy z zadania 1 str.63 Odpowiada na pytanie : Where is? Z użyciem przyimków miejsca z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy w wymowie Odpowiada na pytania dotyczące obrazka, popełniając liczne błędy Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie twierdzącej i przeczącej Zna niektóre części ciała zwierzęcia z ćwiczenia 2 str.66 Popełnia błędy w zastosowaniu czasownik have got w 3 osobie l.poj w zdaniach Opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich części ciała, wielkość i kolor, Nie zawsze ozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy Pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd, popełniając wiele błędów Zna nieliczne wyrazy z zadania 1 str.63 Odpowiada na pytanie : Where is? Z użyciem przyimków miejsca z dużą pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy w wymowie, co wpływa na zrozumienie całości Odpowiada na pytania dotyczące obrazka tylko z pomocąnauczyciela Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie twierdzącej i przeczącej Zna nieliczne części ciała zwierzęcia z ćwiczenia 2 str.66 Popełnia błędy w zastosowaniu czasownik have got w 3 osobie l.poj w zdaniach Ma trudności w budowie prostego zdania opisującego różne zwierzęta. W większości nie rozumie prostych, typowych wypowiedzi ustnych i pisemnych z zakresu obejmującego słownictwa i środków językowych uwzględnionych w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo liczne błędy Pisze tekst, w którym opisuje wymyślone przez siebie zwierzę i jego wygląd w 2-3 zdaniach, z licznymi błędami

7 People Zna wszystkie przymiotniki z ćwiczenia 1 str.75 Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie pytającej Zna przymiotniki dzierżawcze. Ich znaczenie bezbłędnie określa na podstawie kontekstu. W sposób płynny opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, nie popełniając większych błędów. W sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny Płynnie czyta tekst. Stosuje czasownik have got w zdaniach językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Zna większość przymiotników z ćwiczenia 1 str.75 Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie pytającej Zna przymiotniki dzierżawcze. Ich znaczenie określa na podstawie kontekstu. Opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, popełniając nieliczne błędy. Udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny Czyta tekst. Stosuje czasownik have got w zdaniach językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,, popełnia błędy w wymowie Zna niektóre przymiotniki z ćwiczenia 1 str.75 Zna na pamięć odmianę czasownika have got w formie pytającej Zna przymiotniki dzierżawcze. Niektóre ich znaczenia określa na podstawie kontekstu. Opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, Udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny z pomocą nauczyciela Czyta tekst, popełniając liczne błędy Stosuje czasownik have got w zdaniach z pomocą nauczyciela Rozumie niektóre proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,, popełnia liczne błędy w wymowie Zna nieliczne przymiotniki z ćwiczenia 1 str.75 Nie zna na pamięć odmiany czasownika have got w formie pytającej Nie zna przymiotników dzierżawczych.nie potrafi określić ich znaczenia na podstawie kontekstu. Opisuje wygląd zewnętrzny osób, uwzględniając różne elementy twarzy i włosy, a także opisuje różne osoby z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, osobowości i talentów, tylko z pomocą nauczyciela Nie udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem różnych osób oraz posiadanymi rzeczami, członkami rodziny Czyta tekst bez zrozumienia treści Stosuje czasownik have got w najprostszych zdaniach tylko z pomocą nauczyciela Rozumie nieliczne proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

8 My Day Zna wszystkie wyrazy z ćwiczenia 1 str.89 Odmienia wszystkie poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) Kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. Zna wszystkie przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu Płynnie czyta tekst Samodzielnie układa zdania z poznanymi czasownikami w czasie teraźniejszym prostym Poprawnie stosuje poznane słownictwo w zdaniach ( w tym przysłówki częstotliwości ) językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów Zna większość wyrazów z ćwiczenia 1 str.89 Odmienia wszystkie poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) Kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, Zna wszystkie przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu Czyta tekst Układa zdania z poznanymi czasownikami w czasie teraźniejszym prostym Poprawnie stosuje poznane słownictwo w zdaniach ( w tym przysłówki częstotliwości ) językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,, popełniając liczne błędy Zna niektóre wyrazów z ćwiczenia 1 str.89 Odmienia wszystkie poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ), ale popełnia wiele błędów Kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, Zna wszystkie przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu Czyta tekst, popełniając liczne błędy Układa proste zdania z poznanymi czasownikami w czasie teraźniejszym prostym Stosuje poznane słownictwo w zdaniach ( w tym przysłówki częstotliwości ) z licznymi błędami językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, bez zrozumienia Zna nieliczne wyrazów z ćwiczenia 1 str.89 Odmienia poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple z pomocą nauczyciela Kupuje bilet autobusowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, popełniając bardzo wiele błędy. Nie zna wszystkich przysłówków częstotliwości i ich miejsce w zdaniu Czyta tekst, popełniając liczne błędy, nie rozumie jego treści Układa proste zdania z poznanymi czasownikami w czasie teraźniejszym prostym z pomocą nauczyciela Niewłaściwie stosuje poznane słownictwo w zdaniach, stosuje niewłaściwy szyk zdania Nie rozumie prostych, typowych wypowiedzi z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

9 Free time Zna wszystkie wyrazy z ćwiczenia 1 str.101 Odmienia wszystkie poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) w przeczeniach i pytaniach Mówi o swoim hobby w kilku zdaniach. językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. Pracuje w parach: mówi o czynnościach dnia codziennego, zadaje pytania o zainteresowania kolegi i udziela odpowiedzi nie popełniając większych błędów Stosuje czas teraźniejszy prosty w zdaniach Pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. Zna większość wyrazów z ćwiczenia 1 str.101 Odmienia większość poznanych czasowników w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) w przeczeniach i pytaniach Mówi o swoim hobby w kilku zdaniach. językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Pracuje w parach: mówi o czynnościach dnia codziennego, zadaje pytania o zainteresowania kolegi i udziela odpowiedzi nie popełniając większych błędów Stosuje czas teraźniejszy prosty w zdaniach Pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, popełniając nieliczne błędy i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi., popełniając wiele błędów Zna niektóre wyrazy z ćwiczenia 1 str.101 Odmienia niektóre poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) w przeczeniach i pytaniach Mówi o swoim hobby w kilku zdaniach, językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, Pracuje w parach: mówi o czynnościach dnia codziennego, zadaje pytania o zainteresowania kolegi i udziela odpowiedzi popełniając wiele błędów Stosuje czas teraźniejszy prosty w zdaniach z pomocą nauczyciela Pisze tekst na temat spędzania swojego wolnego czasu, popełniając liczne błędy, popełniając wiele błędów Zna nieliczne wyrazy z ćwiczenia 1 str.101 Odmienia niektóre poznane czasowniki w czasie teraźniejszym prostym ( Present Simple ) w przeczeniach i pytaniach, myli osoby Nie mówi o swoim hobby Rozumie niektóre proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo liczne błędy. Pracuje w parach: mówi o czynnościach dnia codziennego z pomocą nauczyciela Stosuje czas teraźniejszy prosty w zdaniach z pomocą nauczyciela Nie pisze tekstu na temat spędzania swojego wolnego czasu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: b. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka c. ustne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: I. Formy aktywności: a) testy b) kartkówki, c) odpowiedź ustna, d) samodzielna praca na lekcji, e)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny Uczeń przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV-VIII Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1.Odpowiedź ustna: (1-2 razy w półroczu) Obejmuje szczegółowo trzy ostatnie lekcje; może

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Na podstawie podręcznika ENGLISH CLASS A1, wyd. Pearson Dział w zakresie PODSTAWOWYM 0. Get started! WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Uczeń: wybrane słownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A ( grupa integracyjna) i VII A SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ŚCINAWCE ŚREDNIAJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zasady ogólne: Nauczanie j. angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 1

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 1 NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA IV PODRĘCZNIK: Hot Spot 1 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: WELCOME MODULE podaje informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), pyta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY KLASA V NAUCZYCIEL: Roman Błaszczyk Klasa 5

Bardziej szczegółowo

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 English Class A1, rozdział 1: Family and friends I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 Znajomość środków UMIEJĘTNO ŚCI Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków w znacznym stopniu uniemożliwiający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) uwzględniają:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej oparte na programie podręcznika English Class A1 OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1)

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV. English Class (A1) Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie IV English Class (A1) Rozdział : Get started! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: Znajomość środków językowych Uczeń zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 Ocenianie ucznia w zakresie jego znajomości

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ:

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ: Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe dane personalne państwa i narodowości rzeczy osobiste nazwy miesięcy i zainteresowania pomieszczenia i wyposażenie domu ubrania przymiotniki

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania

kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania kl. IV English Class A1 2017/2018 Kryteria oceniania Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać POZIOM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA ENGLISH CLASS A1 KLASA 4

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA ENGLISH CLASS A1 KLASA 4 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA ENGLISH CLASS A1 KLASA 4 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. Klasa IV Realizowane wg programu: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. Autorzy: Joanna Stefańska, wyd. Pearson Rozdział 0 1. alfabet 2. dane

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Poziom podstawowy Wymagania edukacyjne - Język angielski klasa V poziom ponadpodstawowy DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Daszyńskiego Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Otorowie I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Zasady ogólne Ocenie podlegają następujące sprawności językowe oraz sfery pracy ucznia: mówienie, czytanie ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo