PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy potencjał plonowania. W ostatnich latach powierzchnia uprawy tego zboża zwiększyła się od niespełna 1,8mln ha w latach do ponad 2mln ha w 2009 roku. Na Mazowszu udział w strukturze zasiewów nie przekracza 10%. Mimo nieco gorszej jakości forma ozima jest podstawowym zbożem chlebowym, gdyż dzięki większej wydajności mąki i mniejszej zawartości popiołu niż u formy jarej jest preferowana w skupie na cele młynarskopiekarskie. Duża część ziarna przeznaczana jest także na pasze oraz inne cele konsumpcyjne (np. ciastka, makaron). Pszenica ozima wyróżnia się dużymi właściwościami adaptacyjnymi do zróżnicowanych warunków środowiskowych. Wartość gospodarcza tego gatunku wyznaczana jest przez wiele cech, jednak najważniejszymi są wielkość i jakość plonu. Podstawowym kryterium wyboru odmiany do uprawy jest cel na jaki ma być przeznaczone wyprodukowane ziarno. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 77 odmian pszenicy ozimej, 40 stanowią odmiany z grupy jakościowej (A), 26 to odmiany chlebowe (B), 2 odmiany na ciastka (K) i 9 należących do grupy pozostałych (C). W roku 2011 zarejestrowano siedem nowych odmian. Spośród nich tylko jedna ( Arkadia ) pochodzi z krajowej hodowli.w ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny wzrost udziału odmian zagranicznych w krajowym rejestrze. W roku 2001 wynosił on tylko 10%, w roku %, w % a obecnie już 52%. Od wielu już lat zwiększa się udział odmian jakościowych i chlebowych, maleje natomiast znaczenie odmian pastewnych. Wynika to ze znacznego postępu w plenności, jaki wnoszą najnowsze odmiany jakościowe i chlebowe. W sezonie 2010/2011 na terenie województwa mazowieckiego badanych było 30 odmian pszenicy ozimej zaproponowanych przez Zespół Wojewódzki PDO, 17 z nich to odmiany z grupy A, 10 z grupy B oraz 3 odmiany z grupy C. Doświadczenia z pszenicą ozimą zlokalizowane były w następujących jednostkach: - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie - Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Płońsk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie - DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin O/Laski Zakładanie doświadczeń i jesienna wegetacja przebiegały w optymalnych warunkach. Wschody roślin były wyrównane. Mroźna i śnieżna zima spowodowała niewielkie uszkodzenia roślin, szczególnie w Seroczynie. Stan roślin wiosną dobry. Długo zalegający śnieg spowodował porażenie pszenicy pleśnią śniegową w Seroczynie. Rozwój roślin wiosną bardzo dobry. Największe porażenie mączniakiem prawdziwym zaobserwowano w Laskach, Kawęczynie i Poświętnym. Porażenie septoriozą liści w większym nasileniu wystąpiło w Radzikowie, Kawęczynie i Seroczynie, natomiast porażenie rdzą brunatną w większym stopniu zaobserwowano w Radzikowie i Kawęczynie. Intensywne opady deszczu w okresie żniw bardzo utrudniały zbiory zbóż i spowodowały, że jakość ziarna była słaba. Plony jakie uzyskano w tym roku były najniższe w ostatnim trzyleciu. Odmienne warunki pogodowe i siedliskowe w poszczególnych punktach, gdzie prowadzone były doświadczenia, spowodowały duże różnice w plonowaniu. Najwyższe plony uzyskano podobnie jak w latach poprzednich w Radzikowie, najniższe natomiast w Laskach. 1

2 Tabela 1. PSZENICA OZIMA. Odmiany badane. Rok zbioru Lp. Odmiana Rok wpisania do KRO w Polsce Grupa wartości technologicznej 2 Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce LEGENDA 2005 A Poznańska Hodowla Roślin sp.z o.o. ul. Kasztanowa 5, PL Tulce 2 FIGURA * 2007 A 3 AKTEUR 2007 A DSV Polska sp.zo.o. Ul. Straszewska 70, PL Wągrowiec 4 KOHELIA* 2008 A Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc sp z o.o. ul. Sportowa 21, PL Kobierzyce 5 ALCAZAR 2006 A 6 BOOMER 2006 A RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A PL Łysomice 7 ASKALON 2009 A Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, Pl Wągrowiec 8 BALETKA 2009 A RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A PL Łysomice 9 BAMBERKA* 2009 A Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul Główna 20, PL Strzelce 10 KRANICH 2009 A 11 NATULA* 2009 A 12 SKAGEN 2009 A 13 BOCKRIS* 2010 A 14 KEPLER 2010 A Lantmannen SW Seed sp. z o.o. ul. Terenowa 6g PL Wrocław Małopolska Hodowla roślin HBP sp. z o.o. Ul. Zbożowa 4 PL Kraków Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, Pl Wągrowiec Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, Pl Wągrowiec Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce Ul. Botaniczna 10, PL Poznań

3 15 KREDO 2010 A 16 OPERETKA 2010 A 17 TORRILD 2010 A 18 NUTKA * 2001 B 19 BOGATKA * 2004 B 20 NATEJA* 2007 B 21 MUSZELKA* 2008 B 22 BATUTA* 2006 B 23 KAMPANA* 2009 B 24 BANDEROLA* 2010 B 25 FIDELIUS 2010 B 26 JANTARKA* 2010 B 27 KWS OZON 2010 B 28 BELENUS 2009 C 29 FORKIDA* 2010 C 30 HENRIK 2010 C * odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, Pl Wągrowiec Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce Ul. Botaniczna 10, PL Poznań Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70, Pl Wągrowiec Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul Główna 20, PL Strzelce KWS Lochow Polska sp.zo.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL Prusy RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A PL Łysomice Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce Ul. Botaniczna 10, PL Poznań 3

4 Tabela 2 PSZENICA OZIMA. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2011 Miejscowość SDOO Seroczyn ZDOO Kawęczyn DANKO HR IHAR MODR Warszawa ZHR O/ Laski Radzików O/Poświętne Powiat Siedlce Sochaczew Grójec W-wa Zachód Płońsk Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby III b IIIa III b IIIb IIIa PH gleby w KCI 6,55 6,27 6,0 * 6,64 Przedplon Gorczyca biała rzepak ozimy rzepak ozimy rzepak ozimy rzepak ozimy Data siewu Obsada nasion (szt./m 2 ) Data zbioru Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Oxafun T Vitavax 200 FS Maxim 025 FS Vitavax 200 FS Scenic 080 FS Boxer 800 EC-3,0 l Herbicyd Legato Plus 600 SC Legato Plus 600 SC Lintur 70 WG -180 g Huzar Activ-1,0 1 (nazwa, dawka) 1,5 l 1,5 l Maraton 375 S.C. -4 l Mustang Forte 195 SE - 1,0 l Insektycyd Fungicyd pierwszy zabieg Fungicyd - drugi zabieg Regulator wzrostu (nazwa, dawka) (nazwa, dawka) (nazwa, dawka) (nazwa, dawka) Tylko poziom a 2 _ Karate Zeon 050 CS 0,2 l Talstar 100 EC 0,1 Karate Zeon 050 CS 0,1 l Alert 375 SC 1,0 l Input 460 EC -0,75 l Input l,0l Alert 375 SC 1,0 l Tilt Turbo 575 EC -1,0 l Amistar 250 SC + Artea 330 EC 0,6l + 0,4 l Cerone 480 SL 0,75 l Amistar 250 SC + Artea 330 EC 0,6l + 0,4 l Cerone 480 SL 0,75 l Prosaro 250 EC 1,0 l - Modus 250 EC-0,3 l Antywylegacz płynny 675-1,0 l Cerone 480 SL 0,75 l Artea 33 EC+ Olympus 480 SC -0,4+1,8 l Cerone 480 SL 0,75 l * brak danych nie było potrzeby wykonywania oprysku - 4 -

5 Tabela 3. PSZENICA OZIMA.Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2011 Lp. Cecha Seroczyn Kawęczyn Laski Radzików Poświętne a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Stan roślin przed zimą (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2 Stan roślin po zimie (skala 9 0 ) 7,6 8,8 7,5 9,0 8,7 3 Martwe rośliny ( % ) 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Termin kłoszenia (dzień, m-c) * * Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) * * Wysokość roślin (cm) 85,8 84,2 89,8 84,3 82,2 69,8 91,2 91,7 86,5 85,7 7 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 7,2 7,3 7,8 8,5 8,7 8,7 8,3 8,4 9,0 9,0 Porażenie przez choroby ( skala 9 o ) 9 Pleśń śniegowa 7,2 9,0 9,0 9,0 9,0 10 Mączniak 8,7 8,8 7,9 8,1 7,4 9,0 8,2 8,9 7,9 8,5 11 Rdza brunatna 8,6 9,0 7,6 8,7 9,0 9,0 7,5 7,6 7,9 8,4 12 Septorioza liści 7,6 7,6 7,5 8,4 9,0 9,0 6,8 7,0 7,8 8,3 13 Septorioza plew 6,7 7,7 7,4 7,9 9,0 9,0 9,0 9,0 7,8 8,5 14 Masa tysiąca ziaren (g) 48,2 50,3 44,6 46,9 39,1 38,2 * * 50,1 50,1 15 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 14,4 15,6 11,0 11,2 11,4 11,1 12,5 12,7 12,0 12,4 16 Plon ziarna (dt/ha) 75,3 87,3 73,6 82,7 63,7 60,4 96,1 105,2 74,5 84,2 Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian * brak danych a 1 - przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9 o : 9 oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny - 5 -

6 Seroczyn Kawęczyn Laski Radzików Poświętne Seroczyn Kawęczyn Laski Radzików Poświętne Tabela 4 PSZENICA OZIMA. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2011 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Wzorzec dt/ha 75,3 73,6 63,7 96,1 74,5 87,3 82,7 60,4 105,2 84,2 Jakościowe (grupa A) 1 Legenda Figura Akteur Kohelia Alcazar Boomer Askalon Baletka Bamberka Kranich Natula Skagen Bockris Kepler Kredo Operetka Torrild Chlebowe (grupa B) 18 Nutka Bogatka Nateja Muszelka Batuta Kampana Banderola Fidelius Jantarka KWS Ozon Pozostałe (grupa C) 28 Belenus Forkida Henrik

7 Tabela 5. PSZENICA OZIMA. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2009, 2010, 2011 a 1 a 2 Odmiany Mrozoodpor ność skala 9 0 Wzorzec(dt/ha) 76,6 82,2 88,2 79,4 82,3 84,0 97,7 99,9 90,9 93,9 Jakościowe (grupa A) 1 Legenda Figura 4, Akteur 3, * * Kohelia Alcazar 2, Boomer Askalon Baletka 3, ** ** Bamberka 3, Kranich 2, Natula 4, Skagen Bockris Kepler 2, Kredo Operetka 2, Torrild 3, Chlebowe (grupa B) 18 Nutka Bogatka Nateja * * Muszelka Batuta 5, Kampana 2, Banderola 2, Fidelius 4, Jantarka 4, KWS Ozon 3, Pozostałe (grupa C) 28 Belenus Forkida 4, Henrik 2, Liczba doświadczeń Wzorzec stanowią wszystkie badane odmiany - 7 -

8 Tabela 6 PSZENICA OZIMA. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 ( odchylenie od wzorca). Rok zbioru 2011, Liczba Mączniak Rdza brunatna Septorioza liści Odmiana lat Lp badań Wzorzec (skala 9 0 ) 7,8 7,4 7,9 6,9 7,4 6,9 1 Legenda 3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 2 Figura 3 0,0 0,2-0,5-0,9-0,2-0,1 3 Akteur 3-0,6-0,2 0,1-0,0-4 Kohelia 3-0,7-0,6 0,0-0,2-0,3-0,1 5 Alcazar 2 0,3-0,2-0,0-6 Boomer 2-0,3-0,5-0,1-7 Askalon 2 0,2-0,0-0,3-8 Baletka 2-0,1-0,2 - -0,4-9 Bamberka 2-0,1-0,0-0,0-10 Kranich 2 0,3-0,2-0,2-11 Natula 2-0,1-0,2-0,2-12 Skagen 2 0,4 - -0,1-0,2-13 Bockris 1 0,0 - -0,3 - -0,4-14 Kepler 1 0,0 - -0,1-0,6-15 Kredo 1 0,5-0,6 - -0,2-16 Operetka 1-0,1-0,5-0,0-17 Torrild 1 0,5-0,4 - -0,2-18 Nutka 3-0,8-0,4-0,8-0,2 0,2-0,1 19 Bogatka 3 0,3 0,2 0,0-0,2 0,2 0,2 20 Nateja 3-0,8-0,4 0,7-0,1-21 Muszelka 3 0,7 0,6 0,0 0,7-0,2 0,1 22 Batuta 2-0,3 - -0,4 - -0,2-23 Kampana 2-0,1 - -1,0 - -0,4-24 Banderola 1-0,2 - -0,1 - -0,2-25 Fidelius 1 0,4-0,4-0,0-26 Jantarka 1 0,0-0,4-0,0-27 KWS Ozon 1 0,2-0,4-0,0-28 Belenus 2 0,4 - -1,6 - -0,3-29 Forkida 1-0,3-0,2-0,2-30 Henrik 1 0,3 - -0,1-0,2 - Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa wartość oznacza cechę korzystniejszą-wzorzec stanowią wszystkie badane odmiany * - odmiany badane tylko w 1 doświadczeniu; ** odmiany badane w 4 doświadczeniach - 8 -

9 Nie wystąpiło Nie wystąpiło Tabela 7 PSZENICA OZIMA. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenie od wzorca). Lata zbioru 2011, Lp. Odmiana Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 0 ) Wysokość roślin Masa 1000 ziarn w fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem (cm) (g) Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 8,0 8,1 87,1 93,8 45,5 44,6 1 Legenda 3-0,2-0,1 19,6 17,6-0,6 0,0 2 Figura 3-1,6-0,6 11,7 10,0-0,2 0,1 3 Akteur 3 0,6 0,6 7,4 5,2 1,8 1,8 4 Kohelia 3-1,0-1,6 9,8 9,2 2,6 2,6 5 Alcazar 2 0, ,6 - -3,7-6 Boomer 2 0,6 - -8,2 - -1,1-7 Askalon 2 0,5 - -5,5 - -2,6-8 Baletka 2 0,3 - -3,5 - -5,6-9 Bamberka 2 0,6 - -0,6-0,0-10 Kranich 2 0,8 - -8,4 - -3,6-11 Natula 2-0,2-9,6-1,4-12 Skagen 2-0,4-1,0-0,0-13 Bockris 1-0,7-4,4-3,5-14 Kepler 1 0,6 - -8,3-3,0-15 Kredo 1 0, ,2 - -3,3-16 Operetka 1-0,4-0,4-0,9-17 Torrild 1 0,5-4,1 - -2,6-18 Nutka 3 0,3 0,4 10,3 8,0 1,1 0,7 19 Bogatka 3-0,9-0,7 7,5 4,9-2,4 2,8 20 Nateja 3-1,1-0,8 14,7-4,5 5,8 21 Muszelka 3 0,4 0,5-14,4-17,0-1,4-0,9 22 Batuta 2 0,1-2,9-2,1-23 Kampana 2 0, ,3 - -4,2-24 Banderola 1 0,4 - -6,9-2,2-25 Fidelius 1 0,0-3,0 - -0,3-26 Jantarka 1-0,2-1,5-2,9-27 KWS Ozon 1 0,4 - -6,9-0,4-28 Belenus 2-0,7 - -4,3 - -3,7-29 Forkida 1 0,0-6,3-3,8-30 Henrik 1 0,0-2,8-1,

10 Nie wyspąpiło Nie wystąpiło Ciąg dalszy tabeli 7 Lp. Odmiana Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 0 ) Wysokość roślin Masa 1000 ziarn w fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem (cm) (g) Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 8,2 8,4 83,1 90,0 46,3 46,4 1 Legenda 3-0,2 0,0 17,8 16,3-1,3-1,2 2 Figura 3-1,2-0,5 11,3 8,0 0,3 0,9 3 Akteur 3 0,5-7,1-2,3-4 Kohelia 3-1,3-1,4 9,4 7,9 1,5 3,1 5 Alcazar 2 0, ,2 - -3,3-6 Boomer 2 0,5 - -7,8 - -1,6-7 Askalon 2 0,3 - -4,1 - -2,1-8 Baletka 2 0,2 - -2,1 - -5,0-9 Bamberka 2 0,5-0,3-1,2-10 Kranich 2 0,4 - -8,5 - -4,1-11 Natula 2-0,1-8,9-0,4-12 Skagen 2-0,5 - -2,1-1,0-13 Bockris 1-0,6-7,9-3,6-14 Kepler 1 0,5 - -8,0-2,4-15 Kredo 1 0, ,0 - -3,1-16 Operetka 1-0,5-2,1-0,8-17 Torrild 1 0,5 - -5,1 - -2,2-18 Nutka 3 0,4 0,4 8,2 7,1 0,9 0,2 19 Bogatka 3-0,1-0,3 4,7 3,6 1,9 4,5 20 Nateja 3-0,1-11,6-3,3-21 Muszelka 3 0,4 0,3-13,6-15,3-1,5-1,4 22 Batuta 2 0,3-3,1-1,7-23 Kampana 2 0, ,2 - -3,8-24 Banderola 1 0,5 - -4,4-2,2-25 Fidelius 1 0,2-3,8 - -0,3-26 Jantarka 1-0,1-2,5-3,6-27 KWS Ozon 1 0,3 - -8,9-1,5-28 Belenus 2-0,8 - -5,0 - -3,4-29 Forkida 1-0,2-7,5-3,1-30 Henrik 1 0,0-3,0-0,1 - Liczba doświadczeń

11 PSZENICA OZIMA CHARAKTERYSTYKA ODMIAN BADANYCH W ROKU 2011 (sporządzona na podstawie wieloletnich badań przeprowadzanych na terenie całego kraju) 1. LEGENDA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści i brunatną plamistość liści dość mała, na rdzę brunatną mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała do bardzo małej, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 2. FIGURA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - prawie średnia. Odporność na mączniaka duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów przeciętna, na choroby podstawy źdźbła dość mała, na rdzę brunatną mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie - przeciętna, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka- średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS - duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność - dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. AKTEUR - Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność - mała do średniej. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - późny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania- bardzo duża. Zawartość białka bardzo duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki przeciętna, barwa mąki - żółta. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby -przeciętna. 4. KOHELIA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na wszystkie ważniejsze choroby przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 5. ALCAZAR - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę liści i plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała, na brunatną plamistość liści mała do bardzo małej. Rośliny bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

12 6. BOOMER - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka i septoriozę plew średnia, na brunatną plamistość liści dość mała, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna, barwa mąki żółta. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 7. ASKALON Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na brunatną plamistość liśći dość mała. Rośliny są niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 8. BALETKA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny są dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie.termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 9. BAMBERKA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność nieco poniżej średniej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny są średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 10. KRANICH Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści średnia. Rośliny są niskie o przeciętnej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 11. NATULA Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności nawyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża

13 12. SKAGEN - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na septoriozę liści i plew - duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania - późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 13. BOCKRIS- Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na podstawowe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 14. KEPLER- Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie.termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 15. KREDO - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu przeciętne. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 16. OPERETKA - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę lisci, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 17. TORRILD - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość niskie, o przecietnej odporności na wyleganie.termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

14 18. NUTKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka mała, na rdzę brunatną mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 19. BOGATKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 20. NATEJA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność -średnia. Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziarn - duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym- dość duża. Odporność na porastanie w kłosie- dość mała, liczba opadania - duża. Zawartość białka i glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS - duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna 21. MUSZELKA - Odmiana jakościowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła przeciętna, na septoriozę liści dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów mała. Rośliny są bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 22. BATUTA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 23. KAMPANA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny są bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 24. BANDEROLA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dosć wczesny, dojrzewania

15 średni. Masa 1000 ziarn dość duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna 25. FIDELIUS - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna 26. JANTARKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę lisci, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna 27. KWS OZON - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna 28. BELENUS Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na septoriozę liści średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość mała, na rdzę brunatną bardzo mała. Rośliny są niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS średni. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 29. FORKIDA- Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 30. HENRIK - Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Rok wpisu do KR Rok włącz do LZO Kod kraju pochodz. Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenie z pszenicą ozimą w województwie małopolskim w sezonie 2010/11 założono w trzech punktach: tj. SDOO Węgrzce

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Wg danych FAO STAT (2016) powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce wynosi

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2013 roku wynosiła ponad 270 tys. ha. Udział pszenicy jarej w strukturze zasiewów w roku

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2012 roku wynosiła ponad 740 tys. ha i była dwukrotnie większa niż w roku 2011. Przyczyną

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w roku wynosiła około 00 tys. ha tj. o 17% mniej niż w roku 2016. W ostatnich latach znaczenie

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012. Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru:. Rok Grupa Rok wpisu wartośc Adres jednostki zachowującej odmianę, włączenia do KRO i a w przypadku odmiany zagranicznej - w

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO):

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO): 2. Pszenica ozima Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, ze względu na duży potencjał plonowania oraz wszechstronne wykorzystanie ziarna. Powierzchnia uprawy pszenicy wynosi

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2016 roku wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 550 tys. ha. W ostatnich latach udział tej

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 550 tys. ha. W ostatnich latach udział tej

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż ponad 11 %. Na terenie naszego województwa

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w ostatnich latach wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo