SYSTEM E-NAUKA WERSJA ROBOCZA. Opracował: Marek Cieciura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM E-NAUKA WERSJA ROBOCZA. Opracował: Marek Cieciura"

Transkrypt

1 SYSTEM E-NAUKA WERSJA ROBOCZA Opracował: Marek Cieciura Warszawa, 17 lipca 2017 r.

2 Copyright Marek Cieciura Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną czy fotograficzną oraz kopiowanie ksiązki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, a także wykorzystanie opisanych i oprogramowanych zasad wspomagania procesu dydaktycznego powoduje naruszenie praw autorsich. W przygotowaniu jest instrukcja dla administratora uczelni Z modułem studenta dla przedmiotu Umiejętności akademickie można zapoznać się pod adresem: wybierając uczelnię: Wyzsza Szkoła Finansów i Zarządzania login: studentwsfiz3 hasło pmp2017: Proszę nie zmieniać hasła W instrukcjach podane są brakujące jeszcze elementy systemu - w opracowaniu. Na adres: nauka.net można zgłaszać uwagi do treści miniejszej ksiązki i propozycje uzupełnień, a także wszelkie pytania Zamieszczona na początku charakterystyka systemu jest dostępna na stronie głównej oraz na podlinkowanej tam ulotce

3 SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EMU WPROWADZENIE Przeznaczenie systenu Struktura systemu Opracowane pomoce Planowany rozwój Geneza systemu POMOCE DYDAKTYCZNE TRYBY Nauka Samosprawdzanie Egzaminowanie Aktywizowanie korzystających z systemu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Przygotowywanie pomocy dydaktycznych Narzędzia komunikacji Dodatkowe aktywności Generowanie propozycji ocen PODSUMOWANIE...12 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY LOGOWANIE DO SYSTEMU ZMIANA HASŁA I ADRESU ZGŁASZANIE BŁĘDÓW, UWAG I PROPOZYCJI KONFIGUROWANIE EDYCJI PRZEDMIOTU TWORZENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH Krzyżówka Luki Testy Parametryzacja pomocy dydaktycznych Przykładowe pomoce dydaktyczne MATERIAŁY DODATKOWE KONFIGUROWANIE SYSTEMU Dostępne pomoce dydaktyczne Konfiguracja trybu Sprawdzanie Dodatkowe punkty Konfiguracja zestawienia sumarycznego WYNIKI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZESTAWIENIA Wyniki trybu Nauka Wyniki trybu Sprawdzanie Wyniki trybu Egzamin Ranking...30

4 8.5. Dodatkowe punkty Komunikacja Zestawienie zbiorcze ODPOWIEDZI NA ANKIETY WPISY DO KSIĘGI GOŚCI OGŁOSZENIA EGZAMIN Przygotowanie pomocy dydaktycznych Konfiguracja egzaminu Udostępnienie egzaminu Przebieg egzaminu Wyniki egzaminu...37 INSTRUKCJA DLA STUDENTA LOGOWANIE DO SYSTEMU ZMIANA HASŁA I ADRESU ZGŁASZANIE BŁĘDÓW, UWAG I PROPOZYCJI WYBÓR PRZEDMIOTU NAUKA Krzyżówki Zadania z lukami Testy jednokrotnego wyboru Dodatkowe możliwości SPRAWDZANIE OPANOWANEJ WIEDZY KSIĘGA GOŚCI I ANKIETY ZESTAWIENIA Ranking Zestawienie komunikacji Dodatkowe punkty Zestawienie zbiorcze OGŁOSZENIA EGZAMIN Udostępnienie egzaminu Przebieg egzaminu Wyniki egzaminu...54

5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

6 1.1. Przeznaczenie systenu CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. WPROWADZENIE Celem systemu jest wspomaganie samodzielnego opanowywania wiedzy przez studentów i uczniów. Wykorzystywanie systemu zwiększa efektywność prowadzonych działań edukacyjnych, a w szczególności powoduje szybsze opanowanie i bardziej skuteczne zapamiętywanie przekazywanej wiedzy oraz umiejętności. Mają na to wpływ wykorzystane zasady gamifikacji (grywalizacji), motywujące uczących się i stymulujące ich systematyczność Struktura systemu System składa się z czterech modułów: Wykładowcy generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzystywanie ich w prowadzonej działalności dydaktycznej m.in. do śledzenia postępów w nauce; Studenta opanowywanie wiedzy i umiętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet; Administratora uczelni - zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przedmiotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów; Administratora systemu - zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfikowanie Opracowane pomoce W tym momencie zostały przygotowane moduły z 5 przedmiotów, zawierające 97 pomocy dydaktycznych, które zawierają 2107 haseł i pytań. Szczegóły podano w poniższej tabeli: Lp Przedmiot Pomoce dydaktyczne (Hasła i pytania) Krzyżówki Luki Testy Razem 1. Umiejętności akademickie 5 (299) 16 (320) 3 (53) 24 (672) 2. Metody probabilistyczne i statystyka 4 (139) 28 (385) 3 (84) 35 (608) 3. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 5 (217) 8 (179) 3 (97) 15 (493) 4. Podstawy e-learningu 1 (31) 9 (123) 1 (28) 11 (182) 5. Outsourcing informatyczny 2 (50) 8 (80) 1 (22) 11 (152) Razem 17 (736) 69 (1087) 11 (284) 97 (2107) 6

7 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Na zakończenie opisu systemu można zapoznać się z opiniami studentów o opracowanych pomocach dydaktycznych. Możliwe jest skorzystanie z w/w pomocy jak i opracowanie pomocy na podstawie dostarczonych informacji merytorycznych Planowany rozwój W opracowaniu jest kilka brakujacych dotąd funkcji o których wspomniano w instrukcjach zamieszczonym w dalszym opisie. W przygotowaniu jest obliczanie w trybie Egzaminowania dla każdej pomocy: frakcji braku odpowiedzi; wskaźnika łatwości; ocena mocy różnicującej przy pomocy współczynnika korelacji punktowodwuseryjnej; oraz ocena rzetelności przy pomocy współczynnika 20 Kudera-Richardsona. W najbliższym czasie dostępna będzie wersja systemu w języku angielskim. Zaplanowana jest także wersja systemu w języku rosyjskim. Planowane jest uzupełnienie pomocy dydaktycznych o: pytania hybrydowe i wielokrotnego wyboru; pytania przyporządkowywania, porządkowania i klasyfikacji; zadania łączenia w pary; zadania opisowe. W trakcie opracowania są także pomoce dla kilku przedmiotów, wykładanych na uczelniach i nauczaknych w szkołach średnich Geneza systemu System powstał na bazie ponad dziesięcioletnich doświadczeń autora w informatycznym wspomaganiu kształcenia. Od 2005 roku powstawały rozmaite narzędzie dydaktyczne, które zostały wykorzystane przez ponad 10 tys. studentów w czasie zajęć dydaktycznych z kilku różnorodnych przedmiotów. Podstawą tych narzędzi był pakiet Hot Potatoes uzupełniony własnym oprogramowaniem do generowania i eksploatacji krzyżówek. Wykorzystywano także system badań ankietowych LimeSurvey. Elementy te były dla poszczególnych przedmiotów oddzielnie "obudowywane" własnym oprogramowaniem w celu zintegrowania i zapewnienia rejestracji wyników uzyskanych przez studentów. Było to bardzo pracochłonne i na dodatek wymagało wiedzy informatycznej. Opracowane narzędzia spowodowały znaczące podwyższenie efektywności kształcenia oraz były bardzo pozytywnie oceniane przez studentów we wpisach do ksiąg gości i wypełnianych ankietach. Efekty te były motywacją do opracowanie niniejszego systemu. 7

8 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 2.. POMOCE DYDAKTYCZNE W systemie dostępne są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych: krzyżówki; zadania z lukami; testy jednokrotnego wyboru. 8

9 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 3.. TRYBY Pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane w trzech trybach Nauka Wspomaga opanowanie wiedzy: nie ma ograniczeń na czas rozwiązywania zadań; możliwe jest skorzystanie z podpowiedzi w różnej postaci; możliwe jest wielokrotnego sprawdzanie poprawności udzielanych odpowiedzi; układ zadań nie ulega zmianie, ale w testach odpowiedzi są podawane w kolejności losowej; rozwiązujący mają możliwość zapamiętania udzielonych odpowiedzi oraz kontynuacji procesu nauki po przerwie. Tryb ten nie musi być stosowany, a zamiast niego można udostępniać przygotowane materiały w postaci elektronicznej w formie prezentacji, ebooków, audiobooków czy własnych opracowań Samosprawdzanie Umożliwia sprawdzenie opanowanego poziomu wiedzy i umiejętności: dla każdej pomocy określa się preferowany okres nauki, w którym rejestrowane są wyniki w wysokości uzyskanej w tym okresie; w każdym momencie możliwe jest ustawienie okresu "Happy hours", w których rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku poza powyższymi okresami rejestrowane jest jedynie 50% uzyskanego wyniku; czas rozwiązywania poszczególnych pomocy jest ograniczony; korzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe; sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jeden raz; układ zadań jest losowy w celu możliwe kompletnego opanowania wiedzy: o hasła w krzyżówce są rozmieszczone w szablonie o losowanej postaci; o części zadań z lukami rozmieszczone są w losowanej kolejności; o kolejność pytań w teście jest losowana, jak również możliwe odpowiedzi. 9

10 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Korzystający z systemu mają dostęp do następujących zestawień: ranking - zestawienie najlepszych wyników w trybie Samoprawdzanie; dodatkowe punkty - zestawienie punktów uzyskanych za inne aktywności; komunikacja - zestawienie wypełnionych ankiet oraz księgi gości; zestawienie zbiorcze - zestawienie obejmujące wszystkie uzyskane wyniki oraz oceny zaliczenia przedmiotu Egzaminowanie Umożliwia przeprowadzanie egzaminów z wykorzystywaniem trzech rodzajów pomocy dydaktycznych, w których wykorzystuje się ustalony procent haseł występujących we wszystkich pomocach dydaktycznych: system umożliwia skonfigurowanie egzaminu poprzez podanie wykorzystywanych pomocy oraz zasady wystawiania ocen; podczas egzaminu student podaje swoją prognozę oceny: przed rozpoczęciem egzaminu oraz po rozwiązaniu ostatniego zadania; zadania są wyświetlanie w kolejności losowej; układ zadań jest losowy; czas rozwiązywania zadań jest ograniczony; skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe; sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jeden raz. Zadania egzaminacyjne tworzone są poprzez wybór haseł z wszystkich krzyżówek, części zadań z lukami oraz pytań z testów. Możliwe jest ich korygowanie i uzupełnianie Aktywizowanie korzystających z systemu Stymulowane jest systematyczne korzystanie z systemu poprzez: wprowadzenie preferowanych okresów opanowywania wiedzy; monitorowanie trybu Nauka: częstości korzystania z pomocy, uzyskanych wyników i wysyłanie i aktywizujących; monitorowane trybu Samosprawdzanie: wyświetlanie na bieżąco wykazu pomocy dla których nie uzyskano 100% wyników oraz wysyłanie i przypominających o zbliżaniu się do końca okresów preferowanych. 10

11 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 4.. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 4.1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych daktycznych Pomoce dydaktyczne mogą być przygotowywane na dwa sposoby: wpisywanie treści poszczególnych pomocy; import przygotowanych treści w ustalonym formacie. Dla trybu Samosprawdzanie należy dodatkowo określić dopuszczalne czasy udzielania odpowiedzi oraz preferowane okresy nauki. Przy tworzeniu testów można wybrać jedną z zasad udzielania odpowiedzi w pytaniach testowych: wszystkie jednakowo; zależnie od liczby odpowiedzi. oraz określić czy będą przyznawane punkty ujemne za błędne odpowiedzi i ewentualnie podać jaki będzie % punktów odejmowanych za błędną odpowiedź. Podczas przygotowywania pomocy można wykorzystywać szereg ułatwień, m.in. ergonomiczne zaznaczanie luk czy kopiowanie możliwych odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. Pomoce dydaktyczne dostępne w trybie Egzaminowanie są automatycznie generowane na podstawie pomocy z trybu Nauka Narzędzia komunikacji System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu. Służą do tego: księga gości; ankieta o przedmiocie; ankieta o systemie; ankieta o wykładach; formularz kontaktowy. Przy rejestrowaniu opinii w postaci wpisów do księgi gości oraz odpowiedzi na pytania ankiet zapewniona jest anonimowość ich autorów poprzez oddzielenie danych o tożsamości ankietowanych od ich opinii. Umożliwiono zamieszczanie ogłoszeń przez wykładowców z automatycznym ich rozesłaniem do studentów pocztą elektroniczną Dodatkowe aktywności W systemie możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych aktywności studentów i uczniów korzystających z systemu oraz rejestrowanie ich ocen. Aktywności te mogą obejmować: wejściówki sprawdzanie wiedzy przekazanej na 11

12 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU poprzednich zajęciach i zejściówki sprawdzanie wiedzy przekazanej na bieżących zajęciach, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, referowanie określonych zagadnień, wykonywane zadania domowe, zgłaszane uwagi i propozycje itp. Przewiduje się możliwość automatycznego rejestrowania odpowiedzi ze sprawdzianów testowych przeprowadzanych w ramach wejściówek i zejściówek z wykorzystaniem smartfonów Generowanie propozycji ocen Możliwe jest wykorzystanie systemu do parametryzowanego generowania propozycji ocen opanowania wiedzy z poszczególnych przedmiotów na podstawie zarejestrowanej aktywności mierzonej: wynikami samospraw-dzania wiedzy, narzędzi komunikacji oraz innych aktywności. W systemie możliwe jest określenie zasad przyznawania wirtualnych odznak: złotych, srebrnych i brązowych za wyróżniane aktywności oraz określenie na tej podstawie zasad wystawiania ocen. 5. PODSUMOWANIE System e-nauka może być skonfigurowany i wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Podstawowym wariantem wykorzystywania systemu jest metoda kształcenia zwana Blended learning (B-learning), łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (Elearning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą B- learningu jest z pewnością możliwość stosowania zdalnych jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym, a nie wymuszona jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych. System umożliwia też prowadzenie zajęć wyłącznie w formie E learningu, pozwalając na opanowanie wiedzy i umiejętności bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, za wyjątkiem przeprowadzanych zajęć laboratoryjnych i egzaminów. Podczas nie jest konieczne wykorzytywanie trybu Nauka. Wiedza może być opanowywana na podstawie dostarczanych materiałow w postaci elektronicznej i sprawdzana w trybie Samosprawdzanie zgodnie z ustalonym harmonogramem. 12

13 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Nie jest konieczne stworzenie możliwości zaliczania przedmiotu na podstawie aktywności, ograniczając się do ich uwzględnienia podczas egzaminu Poniżej przedstawiono dwa przykładowe warianty zaliczania przedmiotu na podstawie aktywności. W obu przyjęto, że: Na podstawie aktywności w semestrze można uzyskać, co najwyżej ocenę 4 Ocenę powyżej 4 można uzyskać podczas egzaminu ustnego do którego dopuszczani są studenci, którzy uzyskali ocenę 4 na podstawie aktywności w semestrze oraz byli obecni na zajęciach z dopuszczalnymi nieobecnościami 1 Studenci mogą zaliczyć przedmiot na podstawie aktywności w semestrze Egzamin będzie przeprowadzany dla studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu na podstawie aktywności w semestrze oraz dla studentów którzy zaliczyli przedmiot na podstawie aktywności w semestrze na ocenę 3 lub 3 ½ i chcą ją poprawić. Bez dodatkowych aktywności Dodatkowe aktywności 1 W opracowaniu są tzw. wejściówki i zejściówki w postaci testów jednokrotnego wyboru, które będą przeprowadzane na smartfonach na początku i końcu zajęć. Ich wyniki mogą być podstawą zaliczenia przedmiotu zamiast uwzględnianej obecności na zajęciach. 13

14 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Każdy w wykładowców może ustalić zasady prowadzenia zajęć i zaliczania przedmiotu. W szczególności może być narzucona dowolna kolejność korzystania z poszczególnych rodzajów pomocy dydaktycznych. W ramach punktów dodatkowych mogą być rejestrowane ovceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. W skrajnym przypadku system może być wykorzystywany wyłącznie do przeprowadzania egzaminów. 14

15 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY

16 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU W celu zalogowania się do systemu dydaktycznego e-nauka.net należy wejść na stronę, a następnie wcisnąć odnośnik Przejdź do systemu znajdujący się w lewym górnym rogu. Na ekranie logowania należy wybrać odpowiednią szkołę lub uczelnię oraz wpisać login i hasło obie informacje są przekazywane przez administratora systemu Po wprowadzeniu poprawnych danych do logowania, nastąpi przekierowanie do systemu dydaktycznego e-nauka.net. 16

17 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 2. ZMIANA HASŁA I ADRESU E W celu zmiany hasła i adresu , po zalogowaniu należy wybrać pozycję Ustawienia w menu wyświetlanym w lewym górnym rogu ekranu. Następnie na wyświetlanych widgetach można zmienić hasło lub/oraz adres . 17

18 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 3. ZGŁASZANIE BŁĘDÓW, UWAG I PROPOZYCJI Zachęca się użytkowników do zgłaszania wszelkich zauważonych problemów, błędów lub propozycji rozszerzeń. Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w pozycji Kontakt - menu wyświetlanego w lewym górnym rogu ekranu W wiadomości należy sprecyzować temat oraz typ wiadomości, a także podać treść. Wysłanie wiadomości odbywa się po naciśnięciu przycisku Wyślij. 18

19 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 4. KONFIGUROWANIE EDYCJI PRZEDMIOTU System umożliwia uwzględnienie występującego podziału uczących się na grupy studenckie i roczniki studiów poprzez wprowadzenie edycji przedmiotu. Określona jest ona za pomocą czterech dat: Dat rozpoczęcia i zakończenia zapisów na zajęcia Dat początku i końca zajęć oraz listy studentów biorących udział w zajęciach. Dla wyboru przedmiotu służy pozycja Przedmioty w w/w menu, wyświetlany jest wykaz przedmiotów wprowadzonych przez administratora systemu.. Po wyborze przedmiotu wyświetlany jest poniżej przedstawiony ekran konfigurowania systemu z wybraniem pozycji Edycje przedmiotu. 19

20 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Można tutaj wybrać opcję Konfiguracja dla zmiany parametrów aktualnej edycji przedmiotu Dotyczy to dat rozpoczęcia i zakończenia edycji oraz zapisywania się studentów do uczestnictwa w kursie oraz udostępnienia Księgi gości oraz przygotowanych ankiet. Po dokonaniu stosownych zmian należy kliknąć w przycisk Aktualizuj. Możliwe jest także utworzenie nowej edycji przedmiotu służy do tego przycisk wyświetlany w dolnej części ekranu Dodaj nową edycje +.Wyświetlany jest wtedy poniżej przedstawiony ekran. Określone daty możne zapisać z wykorzystaniem przycisku Dodaj 20

21 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 5. TWORZENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH Możliwość tworzenia pomocy dydaktycznych uzyskuje po wyborze z poziomego menu (tego samego, w którym występuje opisana wcześniej pozycja Edycja przedmiotu ). Wyświetlany jest wtedy poniższy ekran. Jak widać możliwe jest przygotowanie 3 rodzajów pomocy dydaktycznych. Można je tworzyć na dwa sposoby: 1) Poprzez wpisywanie ich postaci przy pomocy klawiatury. 2) Poprzez import wcześniej przygotowanych plików tekstowych. Stworzone pomoce dydaktyczne dla przedmiotu można wykorzystać w dowolnej konfiguracji w kolejnych edycjach przedmiotu Krzyżówka Przy tworzeniu krzyżówki wyświetlany jest poniższy ekran. Podajemy nazwę krzyżówki i ewentualny jej opis. 21

22 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Przy wpisywaniu przy pomocy klawiatury podajemy kolejno hasła i objaśnienia Przy imporcie określamy lokalizację i nazwę pliku zewnętrznego o rozszerzeniu.txt lub.csv. Struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca: ABSOLUTORIUM; Stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów POŁOWINKI; Impreza organizowana z okazji "przepołowienia" studiów, np. po czwartym semestrze SPELLING; Sprawdzanie pisowni i gramatyki, może być realizowane na bieżąco podczas pisania tekstu z wykorzystaniem edytora komputerowego Tak więc hasła i objaśnienia są oddzielone średnikiem. W następnej kolejności tworzymy krzyżówkę klikając przycisk Generuj. Wyświetlana postać krzyżówki z podaniem wprowadzonych haseł - możemy ją przegenerować lub zapisać Luki Przy tworzeniu zadania z lukami wyświetlany jest poniższy ekran. 22

23 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Podajemy nazwę zadania z lukami i ewentualny jego opis. Przy wpisywaniu przy pomocy klawiatury podajemy kolejno hasła i objaśnienia Treść zadania wprowadzamy w postaci kolejnych zdań, w każdym z których występuje tylko jedna luka. Zdania mogą być pogrupowane w paczki wyjaśnienie podano poniżej. Po wprowadzeniu zdania należy zaznaczyć myszą wyraz, który jest luką i kliknąć w przycisk >_. Dla każdej luki można podać synonimy. Przy imporcie określamy lokalizację i nazwę pliku zewnętrznego o rozszerzeniu.csv.struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca: # Stres jest zjawiskiem $biologicznym$, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne lub psychiczne. Pojęciem stres określa się wszystkie $bodźce$, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Stres może być spowodowany czynnikami $umysłowymi$, fizjologicznymi, anatomicznymi lub fizycznymi. Tak więc znak # określa początek paczki, a zawartość luki zaznaczają znaki $. Dla zapamiętania wprowadzonych treści zadania z lukami należy kliknąć w przycisk Zapisz Testy Przy tworzeniu testu jednokrotnego wyboru 2 wyświetlany jest poniższy ekran. Podajemy nazwę testu i ewentualny jego opis. Przy wpisywaniu przy pomocy klawiatury podajemy kolejno hasła i objaśnienia 2 Na ekranie jest błędnie napisane: zadania wielokrotnego wyboru na razie są jednokrotnego wyboru 23

24 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Treść zadania wprowadzamy w postaci kolejnych pytań i możliwych odpowiedzi, z zaznaczeniem która z nich jest prawdziwa. Możliwe jest skopiowanie odpowiedzi z poprzedniego pytania, z zaznaczeniem prawdziwej. Przy imporcie określamy lokalizację i nazwę pliku zewnętrznego o rozszerzeniu.csv.struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca: $Największa część uczelni wydział;1 instytut;0 katedra;0 zakład;0 pracownia;0 $Najmniejsza część uczelni wydział;0 instytut;0 katedra;0 zakład;0 pracownia;1 Tak więc znak $ określa początek pytania, a cyfry 0 i 1 na końcu odpowiednio określają ich prawdziwość (1 odpowiedź poprawna)., 5.4. Parametryzacja pomocy dydaktycznych Przewiduje się możliwość ustalania liczby możliwych podpowiedzi jako podawanego procentu liczby znaków w krzyżówkach i zadaniach z lukami ora z liczby odpowiedzi w testach. Aktualnie liczby te wynoszą 10% i nie jest możliwa zmiana Przykładowe pomoce dydaktyczne Poniżej podano pomoce dydaktyczne dla przedmiotu Outsourcing informatyczny 24

25 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 6. MATERIAŁY DODATKOWE Możliwość określania materiałów dodatkowych uzyskuje po wyborze z poziomego menu (tego samego w których występują opisane wcześniej pozycje Edycja przedmiotu i Pomoce dydaktyczne ). Wyświetlany jest wtedy poniższy ekran. Na ekranie tym możemy wpisać opis przedmiotu, zawierający podstawowe zasady zaliczania oraz podań nazwy materiałów dydaktycznych wraz z adresami internetowymi pod którymi są dostępne. Przykładowe materiały dodatkowe 7. KONFIGUROWANIE SYSTEMU Możliwość określania dostępnych pomocy dydaktycznych oraz ich uzyskuje się z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu wybierając pozycję Konfiguracja Wyświetlany jest wtedy następujący wykaz Konfigurowanie danych podstawowych zostało opisane w punkcie Dostępne pomoce dydaktyczne Po wyborze Dostępne pomoce dydaktyczne. wyświetlany jest wykaz stworzonych pomocy dydaktycznych. Dla każdej z nich określamy czy jest: Aktywna (dostępna) 3 Dostępna w trybie nauki 4 Dla testu określamy czy ma być Losowa kolejność odpowiedzi testu w trybie Nauka 3 Przygotowane pomoce dydaktyczne dla trybu Egzamin z oczywistych powodów nie są udostępniane 4 W trybie Nauki nie powinno udostępniać się zadań, aby wykluczyć podpowiedzi 25

26 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Dla zadań z lukami określamy czy ma być: Losowa kolejność paczek w lukach w trybie Sprawdzanie Losowa kolejność zdań w lukach w trybie Sprawdzanie Przykładowe ustalenia 7.2. Konfiguracja trybu Sprawdzanie Dla każdej pomocy dydaktycznej przed udostępnieniem systemu określamy: Początek okresu preferowanego Koniec okresu preferowanego 5 Czas rozwiązywania w trybie Sprawdzanie (do wykorzystania jest wyświetlana liczba elementów każdej pomocy) Podczas eksploatacji systemu dla każdej pomocy dydaktycznej możemy poza okresem preferowanym rozpocząć i zakończyć ustalić okres Happy hours Fragment przykładowej konfiguracji okresu Sprawdzanie 5 Przed upływem okresu preferowanego wysyłane są automatycznie e do studentów, którzy nie rozwiązali zaplanowanych pomocy dydaktycznych w trybie Sprawdzanie na poziomie 100% - e są wysyłane 3 dni przed, 2 dni przed i 1 dzień przed. 26

27 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 7.3. Dodatkowe punkty Po wyborze pozycji Dodatkowe punkty możemy określić za jakie działania będą przyznawane dodatkowe punkty. Przykładowo za wykonanie zadań domowych, referowanie określonych zadań, obecności na zajęciach itp. Przykładowe dodatkowe punkty Punkty są wstawiane przez wykładowcę według przyjętych kryteriów Konfiguracja zestawienia sumarycznego Po wyborze pozycji Konfiguracja zestawienia sumarycznego możemy określić: Zasady przyznawania wirtualnych odznak Zasady wystawiania ocen na podstawie przyznawanych odznak 27

28 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Przykładowe zasady przyznawania odznak:: Procent prawidłowych haseł na podstawie którego są przyznawane odznaki/medale w Rankingu określany jest w sposób następujący: n1 n2 n3 ai + 0, 5 bi + 0, 75 ci i= 1 i= 1 i= 1 Procent prawidłowych haseł = 100% n z gdzie: a i liczba prawidłowych odpowiedzi udzielonych w i-tym okresie preferowanym b i liczba prawidłowych odpowiedzi udzielonych w i-tym okresie niepreferowanym c i liczba prawidłowych odpowiedzi udzielonych w i-tym okresie happy hours n 1 liczba pomocy dla których udzielano odpowiedzi w okresach preferowanych n 2 liczba pomocy dla których udzielano odpowiedzi w okresach niepreferowanych n 3 liczba pomocy dla których udzielano odpowiedzi w okresach happy hours n=n 1 + n 2 + n 3 i= 1 i 28

29 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Zasada wystawiania ocen nie jest na razie dostępna dla wykładowcy, na razie musi być implementowana przez programistę na podstawie przekazanych informacji np. Komunikacja Złota odznaka Rozwiązywanie krzyżówek, zadań z lukami i zadań testowych Złota odznaka Srebrna odznaka Brązowa odznaka Inne aktywności Ocena Złota odznaka 4 Srebrna odznaka 4 Brązowa odznaka 3,5 Złota odznaka 4 Srebrna odznaka 3,5 Brązowa odznaka 3 Złota odznaka 3,5 Srebrna odznaka 3 Brązowa odznaka 3 8. WYNIKI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZESTAWIENIA Wykładowca ma dostęp do różnorodnych informacji w zakresie aktywności edukacyjnej studentów. Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję dot. wyników uzyskuje się dostęp do następujących informacji: 8.1. Wyniki trybu Nauka Przykładowe wyniki są następujące: 29

30 8.2. Wyniki trybu Sprawdzanie Przykładowe wyniki są następujące: INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 8.3. Wyniki trybu Egzamin Przykładowe wyniki są następujące: Po kliknięciu w wybrany wiersz wyświetlane są wyniki szczegółowe Ranking Przykładowe wyniki są następujące: 30

31 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 8.5. Dodatkowe punkty Przykładowe wyniki są następujące: 8.6. Komunikacja Przykładowe wyniki są następujące: 8.7. Zestawienie zbiorcze Przykładowe wyniki są następujące: 9. ODPOWIEDZI NA ANKIETY Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję dot. odpowiedzi na ankiety uzyskuje się dostęp do rozkładu odpowiedzi na wszystkie pytania wszystkich 3 ankiet oraz do podanych komentarzy. 31

32 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Przykładowe wyniki dot. jednego pytania są następujące: 10. WPISY DO KSIĘGI GOŚCI Poniżej w/w menu wyświetlanego w ramach przedmiotu znajduje się przycisk umożliwiający zapoznanie się z opiniami studentów wpisywanymi do księgi gości Przykładowe opinie są następujące: Wykładowca ma możliwość komentowania wpisów. 32

33 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY 11. OGŁOSZENIA Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję dot. ogłoszeń wykładowca uzyskuje możliwość publikowania ogłoszeń. Wstawiane ogłoszenia są wysyłane em do wszystkich studentów uczestniczących w kursie oraz publikowane w module studentów. 12. EGZAMIN Przygotowanie pomocy dydaktycznych Pomoce dydaktyczne do przeprowadzania egzaminu są przygotowywane poprzez wybór fragmentów pomocy wykorzystywanych w trybach Nauka i Sprawdzanie oraz podanie czasu na rozwiązywanie oraz % udziału w wystawianiu oceny z egzaminu. Postępuje się tak dla wszystkich wybieranych pomocy. Utworzone pomoce są widoczne łącznie z wcześniej przygotowanymi. Przykładowy zestaw egzaminacyjny składający się z trzech rodzajów zdań podano na ekranie zamieszczonym w punkcie 5.4. Elementy zestawu można dowolnie modyfikować, analogicznie jak pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trybie Nauka i Sprawdzanie. 33

34 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Konfiguracja egzaminu Przykładowa zasada wystawiania ocen na egzaminie może być następująca. Ocena ndst dst dst½ db Procent % sum [0,50) [50-70) [70-90) [90,100] Wystawiana ocena zależy od sumarycznego procentu poprawnych odpowiedzi, który jest obliczany w sposób następujący 1. Oblicza się procenty prawidłowych odpowiedzi dla poszczególnych pomocy, w szczególności trzech rodzajów p i =m i /n i * 100%, i=1,3 2. Oblicza się procent sumaryczny z wykorzystaniem podanych procentów % i i=1,3 udziału w ocenie 3 mi % i i= 1 % sum = 100% 3 ni % i i= 1 Tak więc obliczany procent jest ilorazem sumy liczb poprawnych odpowiedzi waga oraz sumy liczb wszystkich haseł waga. W przypadku takich samych % i procent sumaryczny jest ilorazem liczby poprawnych odpowiedzi i liczby zadań, czyli procentem prawidłowych odpowiedzi. Konfigurację egzaminu umożliwia pozycja 4. Ustawienia wyświetlanego menu, wykorzystywanego przy przygotowywaniu pomocy do egzaminu. Ustalona konfiguracja egzaminu w tym momencie nie jest widoczna przez wykładowcę, a więc nie może zostać przez niego zmieniona Udostępnienie egzaminu Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję dot. Egzaminu wyświetla się ekran na którym udostępnia się przygotowany zestaw egzaminacyjny poprzez kliknięcie w 6 Taka możliwość jest przygotowywana. 34

35 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Udostępnienie zestawu sygnalizowane jest następująco Na podanym ekranie można zobaczyć liczby zadań w poszczególnych pomocach (20, 20, 10). Każdemu studentowi po zalogowaniu się do systemu wyświetlany jest przycisk umożliwiający przystąpienie do egzaminu Przebieg egzaminu Na początku egzaminu wyświetlane są zasady, zapoznanie z którymi należy potwierdzić. W następnej kolejności należy podać prognozowaną ocenę. 35

36 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Przygotowane pomoce dydaktyczne wyświetlane są w kolejności losowej i udostępniane w zaplanowanym czasie. Na bieżąco monitorowane jest opuszczenie okna egzaminacyjnego, a stwierdzenie tego jest sygnalizowane wyświetleniem poniższego komunikatu. Po udzieleniu odpowiedzi w ostatniej z pomocy dydaktycznych należy powtórnie podać prognozowaną ocenę. 36

37 INSTRUKCJA DLA WYKŁADOWCY Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu wyświetlane są studentowi po podaniu drugiej z prognoz. Wszystkie wyniki są rejestrowane w bazie danych i dostępne dla wykładowcy. Fragment zarejestrowanych wyników podano poniżej. 37

38

39 INSTRUKCJA DLA STUDENTA

40 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU W celu zalogowania się do systemu dydaktycznego e-nauka.net należy wejść na stronę, a następnie wcisnąć odnośnik Przejdź do systemu znajdujący się w lewym górnym rogu. Na ekranie logowania należy wybrać odpowiednią szkołę lub uczelnię (np. Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie), wpisać login (np. numer albumu dla studentów WSTI) oraz hasło (domyślne hasło wymagane do pierwszego logowania zostanie dostarczone studentom i wykładowcom odpowiednio wcześniej) Po wprowadzeniu poprawnych danych do logowania, nastąpi przekierowanie do systemu dydaktycznego e-nauka.net. Warto zwrócić uwagę, że w prawym górnym rogu wyświetlany jest dla studentów - numer albumu. 40

41 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 2. ZMIANA HASŁA I ADRESU E W celu zmiany hasła i adresu , po zalogowaniu należy wybrać pozycję z menu Ustawienia. Następnie na jednym z dwóch widgetów można zmienić hasło lub adres . 41

42 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 3. ZGŁASZANIE BŁĘDÓW, UWAG I PROPOZYCJI Zachęca się użytkowników do zgłaszania wszelkich zauważonych problemów, błędów lub propozycji rozszerzeń. Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w menu po zalogowaniu. W wiadomości należy sprecyzować temat oraz typ wiadomości, a także podać treść. Wysłanie wiadomości odbywa się po naciśnięciu przycisku Wyślij. 42

43 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 4. WYBÓR PRZEDMIOTU Po zalogowaniu do systemu należy wybrać z widgeta Moje przedmioty, konkrenty przedmiot. Na górze ekranu znajdują się informacje podstawowe o przedmiocie. Po prawej stronie, znajdują się informację dotyczące: 1. prowadzącego przedmiot, 2. księgi gości i 3 ankiet 3. dodatkowych materiałów w formie odnośników. W środkowej części znajdują się zakładki z pomocami dydaktycznymi, dostępnymi w trybach Nauka i Sprawdzanie oraz kolejne zakładki: Ranking, Dodatkowe punkty, Komunikacja i Zestawienie zbiorcze. 43

44 INSTRUKCJA DLA STUDENTA W dolnej części ekranu wyświetlane są uzyskane wyniki w trybie Nauka, posortowane w kolejności chronologicznej od ostatnio uzyskanych. Po wybraniu wskazanej pomocy dydaktycznej w wybranym trybie, rozpoczyna się jej rozwiązywanie 5. NAUKA Po wybraniu trybu Nauka wyświetlane są dostępne pomoce dydaktyczne. W trybie NAUKA możliwe jest korzystanie z podpowiedzi 7, wielokrotne sprawdzanie odpowiedzi oraz brak limitowanego czasu, ale wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym już czasie na rozwiązywanie. Korzystanie z pomocy przebiega w sposób następujący. 7 Wprowadzono ograniczenie na liczbę podpowiedzi, ustalaną na podstawie liczby znaków w krzyżówkach i zadaniach z lukami ora zliczby odpowiedzi w testach. 44

45 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 5.1. Krzyżówki Rozwiązywanie krzyżówek polega na wybieraniu haseł z planszy i wpisywaniu odpowiedzi we wskazane pole na podstawie podpowiedzi widocznej na ekranie. W trybie NAUKA możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, która polega na odsłanianiu kolejnych liter z hasła Zadania z lukami Rozwiązywanie zadań z lukamil polega na uzupełnianiu zdań o brakujące słowo, tak aby uzyskać kompletne zdanie. W jednym zdaniu akceptowana może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź (zdefiniowana podczas tworzenia pomocy dydaktycznej). W trybie NAUKA możliwe jest korzystanie z 45

46 INSTRUKCJA DLA STUDENTA podpowiedzi, która polega na odsłanianiu kolejnych liter ze słowa ukrytego w luce Testy jednokrotnego wyboru Rozwiązywanie testów jednokrotnego wyboru polega na wskazywaniu poprawnej odpowiedzi pośród wszystkich dostępnych. W trybie NAUKA możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, która polega na odrzuceniu jednej błędnej odpowiedzi Dodatkowe możliwości W trybie Nauka możliwe jest zapamiętanie wpisanych haseł czy odpowiedzi przycisk Zapisz oraz kontynuowanie rozwiązywania w dowolnym momencie przycisk Wczytaj. 46

47 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 6. SPRAWDZANIE OPANOWANEJ WIEDZY Po wybraniu trybu Sprawdzanie wyświetlane są pomoce dydaktyczne dostępne w tym trybie. W trybie Sprawdzanie nie ma możliwości korzystania z podpowiedzi, sprawdzenie wyniku jest możliwe tylko raz, a na rozwiązanie zadania czas jest ograniczony. Wyniki uzyskane w trybie Sprawdzanie są podstawą utworzenia Rankingu. Tak jak w trybie Nauka każdą pomoc dydaktyczną można rozwiązywać wielokrotnie - w przypadku trybu Sprawdzanie do rankingu zapisywany jest najlepszy wynik. W trybie Sprawdzanie dla każdej pomocy dydaktycznej podane są preferowane okresy nauki, w których zapisywany jest uzyskany wynik. W przypadku rozwiązywania zadań poza tym okresem, rejestrowane jest 50% uzyskanego wyniku. Możliwe jest pojawienie się dla każdej pomocy dydaktycznej okresu przyjaznego tzw. happy hours, w którym rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku. Okresy preferowane oraz happy hours podane są obok każdej pomocy dydaktycznej w zakładce Sprawdzanie. W trybie Sprawdzanie dla każdego okresu preferowanego podawany jest czas do jego końca oraz zestaw pomocy dydaktycznych przydzielonych do tego okresu, dla których nie uzyskano wyników w wysokości 100%. 47

48 INSTRUKCJA DLA STUDENTA Każdy student, który nie rozwiązali zaplanowanych pomocy dydaktycznych w trybie Spradzanie na poziomie 100%, 3 dni przed, 2 dni przed i 1 dzień przed upływem każdego okresu preferowanego otrzymuje automatycznie wysyłane e. 7. KSIĘGA GOŚCI I ANKIETY W trakcie trwania zajęć, studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat treści i formy przedmiotu za pośrednictwem: księgi gości (możliwość jednokrotnego wpisania się do niej oraz podglądu istniejących wpisów), ankiet (możliwość jednokrotnego rozwiązania każdej ankiety) Dla zebranych wpisów do księgi gości prezentowane są statystyki w formie tabelarycznej i graficznej dotyczące sumarycznych ocen. 48

49 INSTRUKCJA DLA STUDENTA Studenci mogą wypełnić trzy ankiety dostępne dla każdego przedmiotu: ankietę oceniającą portal, ankietę oceniającą wykłady, ankietę oceniającą przedmiotu. Dla każdego pytania w ankiecie, student wskazuje ocenę w skali od 1 do 5, a także może uzupełnić dodatkowy komentarz. Wpisy do księgi gości oraz wypełnione ankiety są w pełni anonimowe, ponieważ na platformie nie jest przechowywana informacja łącząca autora wpisu do księgi gości lub rozwiązania ankiety z treścią lub oceną. 49

50 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 8. ZESTAWIENIA W następnych zakładkach widocznych po wyborze przedmiotu dostępne są następujące zestawienia: ranking - zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie dodatkowe punkty - zestawienie ocen lub punktów uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć komunikacja - zestawienie wypełnionych ankiet oraz księgi gości zestawienie zbiorcze zestawienie obejmujące wszystkie uzyskane wyniki oraz oceny zaliczenia przedmiotu, wystawiane zgodnie z zasadami podanymi w sylabusie W każdym zestawieniu pokazane są przyznane odznaki zgodnie z zasadami podanymi w sylabusie Ranking 50

51 8.2. Zestawienie komunikacji INSTRUKCJA DLA STUDENTA 8.3. Dodatkowe punkty 8.4. Zestawienie zbiorcze 51

52 INSTRUKCJA DLA STUDENTA 9.. OGŁOSZENIA Student otrzymuje em od wykładowcy różnego rodzaju informacje. Są one publikowane w panelu Ogłoszenia Udostępnienie egzaminu 10.. EGZAMIN Po udostępnieniu przez wykładowcę modułu egzaminacyjnego każdemu studentowi po zalogowaniu się do systemu wyświetlany jest przycisk umożliwiający przystąpienie do egzaminu Przebieg egzaminu Na początku egzaminu wyświetlane są zasady, zapoznanie z którymi należy potwierdzić. 52

53 INSTRUKCJA DLA STUDENTA W następnej kolejności należy podać prognozowaną ocenę. Przygotowane pomoce dydaktyczne wyświetlane są w kolejności losowej i udostępniane w zaplanowanym czasie. Na bieżąco monitorowane jest opuszczenie okna egzaminacyjnego, a stwierdzenie tego jest sygnalizowane wyświetleniem poniższego komunikatu. Po udzieleniu odpowiedzi w ostatniej z pomocy dydaktycznych należy powtórnie podać prognozowaną ocenę. 53

54 INSTRUKCJA DLA STUDENTA Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu wyświetlane są studentowi po podaniu drugiej z prognoz. Uwaga: Podawane prognozy nie mają żadnego wpływu na przebieg i wyniki egzaminu. 54

SYSTEM E-NAUKA INSTRUKCJA DLA STUDENTA

SYSTEM E-NAUKA INSTRUKCJA DLA STUDENTA SYSTEM E-NAUKA INSTRUKCJA DLA STUDENTA Spis treści 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 2. ZMIANA HASŁA I ADRESU E-MAIL... 2 3. ZGŁASZANIE BŁĘDÓW, UWAG I PROPOZYCJI... 3 4. WYBÓR PRZEDMIOTU... 4 5. NAUKA... 5

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW

dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW dr hab. inż. Marek Cieciura Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie INTERNETOWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY EDUKACJĘ STUDENTÓW 1 Historia systemu: Wprowadzenie System wspomaga działalność edukacyjną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYDAKTYCZNY E-NAUKA

SYSTEM DYDAKTYCZNY E-NAUKA SYSTEM DYDAKTYCZNY E-NAUKA Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Glenn Doman amerykański fizjoterapeuta, autor metody uczenia czytania dzieci i niemowląt System dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA

NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA CENTRUM OTWARTEJ EDUKACJI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa, 2017 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE E-SGH... 2 Platforma www.e-sgh.pl... 2 Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014 Spis treści 1.1 WD - Student...3 1.1.1 Logowanie...3 1.1.2 Funkcja twoje dane...5 1.1.3 Funkcja twoje studia...7 1.1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE SYLLABUS WSTI Opracował: prof. nadzw. dr hab. inŝ. Marek Cieciura Rozkład jazdy w zaświaty zawsze jest niedogodny - Jan Czarny, polski poeta, fraszkopisarz, prozaik, satyryk, tłumacz,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy 1. Ekran powitalny z logowaniem Okno główne z ekranem logowania oraz menu główne. Menu aplikacji z odnośnikami do instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Testy walidacyjne

Załącznik nr 2 Testy walidacyjne Załącznik nr 2 Testy walidacyjne Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia testów oferowanych przez Wykonawców rozwiązań, w ramach oceny ofert. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie testów jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( )

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( ) wersja 1.1 (2014-01-17) Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań http://www.put.poznan.pl/ Dział Rozwoju Oprogramowania Politechniki Poznańskiej http://intranet.put.poznan.pl/department/at

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta.

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Logowanie do systemu APD... 2 3. Krok 1 Student (autor pracy): wpisywanie danych pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA Nauczyciel w ramach dostępnej ścieżki szkoleniowej ma możliwość dokonywania edycji ustawień kursów i egzaminów, sporządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 5 Zarejestruj się... 5 Logowanie do aplikacji... 7 Wypróbuj... 7 Kup

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep

Pierwsze kroki. Comarch e-sklep Wersja Spis treści 1 Podstawowa konfiguracja... 3 Zmiana hasła... 3 Uzupełnienie danych sklepu... 3 Konfiguracja e-mail... 4 Definiowanie form wysyłki i dostawy... 5 Definiowanie płatności... 6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 06.12.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING INFORMATYCZNY

OUTSOURCING INFORMATYCZNY OUTSOURCING INFORMATYCZNY SYLLABUS Opracował: prof. nadzw. dr hab. inŝ. Marek Cieciura Rozkład jazdy w zaświaty zawsze jest niedogodny - Jan Czarny, polski poeta, fraszkopisarz, prozaik, satyryk, tłumacz,

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny. Spis treści. Moduł eask

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny. Spis treści. Moduł eask System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny Moduł eask Spis treści Informacje ogólne... 2 Role użytkowników... 2 Logowanie... 3 Strona główna... 3 Rozpoczęcie pracy... 5 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu.

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. 1. Wykładowca Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. Rysunek 1: Zalogowany wykładowca Po uruchomieniu strony głównej ekran złoŝony jest z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo