Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1

2 Spis treści: 1 WSTĘP DOSTĘP DO SYSTEMU INSTYTUCJA REALIZUJĄCA DZIAŁANIA NA PROCEDURACH REALIZOWANYCH E-USŁUGI OPŁATY DOKUMENTY WYDZIAŁY INSTYTUCJI REALIZUJĄCEJ

3 1 Wstęp Dokument zawiera instrukcję obsługi Zaplecza elektronicznego Punktu Kontaktowego w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji danej procedury we właściwej instytucji administracji publicznej przez pracownika tej instytucji w Zapleczu epk. Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Instytucji, czyli osób, których uprawnienia do zarządzania profilem instytucji zostały potwierdzone oraz konto jest skojarzone z kontem instytucji, której jest pracownikiem. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla pracowników Instytucji Realizującej posiadających pełne uprawnienia do zarządzania procedurami realizowanymi w swojej instytucji. 2 Dostęp do systemu Prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność Zaplecza administracyjnego elektronicznego Punktu Kontaktowego gwarantuje użycie przeglądarek internetowych: Google Chrome 30 lub wyższej, Firefox 30 lub wyższej, Internet Explorer 9 lub wyższej. 3 Instytucja Realizująca Instytucje Realizujące procedury nie mają uprawnień do zmian treści opisów procedur opublikowanych na portalu epk, mają jednak możliwość dodania danych szczegółowych, dotyczących sposobu realizacji danej procedury w ich instytucji. Dodane przez Instytucje Realizującą informacje będą wyświetlone na portalu biznes.gov.pl w momencie, gdy użytkownik wybierze daną instytucję, jako właściwą do zrealizowania czynności urzędowych. 3

4 Rysunek 1 Wykonanie procedury wybór lokalizacji Po wybraniu wymaganej lokalizacji realizacji procedury system wyświetli Instytucje Realizujące wskazaną procedurę właściwe dla podanej miejscowości. Rysunek 2 Szczegóły wybranej Instytucji 4

5 Instytucje realizujące zobowiązane są zatem do utrzymywania aktualności swoich danych kontaktowych oraz udostępniania informacji o sposobie realizacji spraw administracyjnych w swojej jednostce. Organem realizującym może być jednocześnie Instytucja Centralna - może ona jednak dodawać dane szczegółowe dopiero gdy procedura przejdzie pełen obieg weryfikacji i zostanie opublikowana na portalu. Dopiero wtedy procedura pojawi się na Liście Procedur Realizowanych. Aby modyfikować dane szczegółowe Instytucja Centralna musi edytować formularz danych dodatkowych z poziomu Listy Procedur realizowanych w odróżnieniu od dokonywania zmian w opisie procedury kiedy to Instytucja Centralna edytuje wybraną procedurę z Listy opisów procedur. Do głównych zadań pracownika Instytucji Realizującej w Zapleczu epk należy: 1. Weryfikacja danych teleadresowych swojej instytucji. 2. Uzupełnienie informacji o opłatach. 3. Załączenie wzorów dokumentów stosowanych lokalnie. 4. Konfiguracja e-usług. 4 Działania na procedurach realizowanych Aby modyfikować dane szczegółowe o realizowanej w swojej instytucji procedurze zarejestrowany pracownik instytucji realizującej uruchamia stronę zaplecze.biznes.gov.pl i loguje się do Zaplecza elektronicznego Punktu Kontaktowego. Rysunek 3 Strona logowania 5

6 Po zalogowaniu do systemu epk system prezentuje stroną główną Zaplecza elektronicznego Punktu Kontaktowego wraz z menu. Rysunek 4 Strona główna Zaplecza epk Funkcjonalności z jakich może skorzystać pracownik Instytucji Realizującej to: Procedury Opisy procedur Procedury realizowane Dokumenty Administracja Moja instytucja Wydziały mojej instytucji Rysunek 5 Menu główne - Procedury 6

7 Rysunek 6 Menu główne - Administracja Niniejsza instrukcja opisuje zasady administrowania przez pracowników instytucji obszarem Procedury realizowane oraz Dokumenty. Zasady weryfikacji i wprowadzania danych szczegółowych instytucji oraz opisów procedur zostały opisane w oddzielnych instrukcjach. Aby wyświetlić listę procedur realizowanych użytkownik z menu Procedury wybiera podmenu Procedury realizowane. Rysunek 7 Podmenu Procedury realizowane Po wybraniu system wyświetla Listę procedur realizowanych. Rysunek 8 Lista procedur realizowanych 7

8 Dostępne są trzy statusy uzupełnień procedur: 1. Brak Nie dodano żadnych danych szczegółowych dotyczących sposobu realizacji danej procedury w Instytucji Realizującej do opublikowanego opisu procedury. Aby status ten został zmieniony na Uzupełniony użytkownik musi dodać dane szczegółowe w przynajmniej jednym polu formularza i zapisać zmiany. 2. Uzupełniony Opis procedury posiada uzupełnione przez Instytucję Realizującą dane szczegółowe. Wprowadzone informacje są widoczne na portalu. 3. Weryfikacja Status nadawany automatycznie jeżeli zostanie opublikowana nowa wersja opisu, do którego pracownik instytucji realizującej dodał już dane szczegółowe swojej instytucji (status uzupełnień był Uz ). Nadanie tego statusu nie wycofuje danych szczegółowych z publikacji na portalu, jedynie powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego informującego o pojawieniu się nowej wersji opisu i konieczności weryfikacji czy podane wcześniej dane szczegółowe są nadal aktualne. Status zmieni się ponownie na Uz po wejściu w dane szczegółowe, potwierdzeniu aktualności wprowadzonych danych, bądź ich aktualizacji i kliknięciu Zapisz. W momencie gdy opis procedury przejdzie proces weryfikacji i zostanie opublikowany na portalu na Liście procedur realizowanych w widoku Pracownika Instytucji Realizującej pojawia się nowa procedura realizowana o statusie Brak [Br]. Obecnie dodane dane szczegółowe nie podlegają procesowi weryfikacji. Oznacza to, że jeżeli pracownik Instytucji Realizującej doda dane szczegółowe i zapisze zmiany, zostaną one natychmiastowo opublikowane na portalu biznes.gov.pl. Wówczas status uzupełnień zmieni się na Uzupełniony [Uz]. Aby przejść do edycji wybranej procedury użytkownik wskazuje procedurę, a następnie wybiera opcje Szczegóły bądź dwukrotnie klika w procedurę. 8

9 Rysunek 9 Przejście w tryb edycji z wykorzystaniem opcji Szczegóły Rysunek 10 Tryb edycji danych szczegółowych procedury to: Dane szczegółowe jakie może dodać instytucja realizująca w kontekście procedury E-usługi Opłaty Dokumenty Wydziały 9

10 4.1 E-usługi Oprócz e-usług skonfigurowanych przez Administratora epk lub Instytucję Centralną, Instytucje Realizujące mogą dodawać swoje e-usługi. Dopuszcza się posiadanie zarówno usługi centralnej, jak i usługi lokalnej skonfigurowanej przez Instytucję Realizującą. Możliwe stany: Rysunek 11 Lista procedur realizowanych E-usługi - brak e-usług centralnych, Instytucja Realizująca może dodać nowe e-usługi. - procedura posiada e-usługę dodaną centralnie, przez Instytucję Odpowiedzialną podczas tworzenia opisu. 10

11 Rysunek 12 E-usługa dodana przez Instytucję Centralną widok na liście procedur realizowanych - Instytucja Realizująca dodała swoją e-usługę do procedury realizowanej symbol ten pojawi się również w sytuacji gdy istniała e-usługa dodana centralnie, ale Instytucja Realizująca dodała dodatkowo swoją e-usługę. Portal biznes.gov.pl umożliwia prezentację e-usług realizowanych w całości elektronicznie (pełna transakcyjność), jak również i częściowo. Pracownik Instytucji Realizującej może zatem w Zapleczu epk dodać e-usługę w dwóch polach: 1. Możliwość wykonania procedury drogą elektroniczną - tylko usługi złożone zapewniające pełną transakcyjność. Rysunek 13 Usługi złożone zapewniające pełną transakcyjność 11

12 2. Możliwość wykonania kroku drogą elektroniczną. Rysunek 14 E-usługi do poszczególnych kroków W przypadku usługi wykonywanej w całości elektronicznie tj. takiej, która jest w pełni transakcyjna, z Listy procedur realizowanych należy wybrać procedurę, która ma być realizowana elektronicznie, przejść do edycji wybranej procedury i w oknie edycji uzupełnić link oraz opis do usługi, a następnie zapisać zmiany. Rysunek 15 Możliwość wykonania procedury drogą elektroniczną Zaplecze epk Zapisanie przez użytkownika e-usługi w Zapleczu epk pozwoli na przekierowanie użytkownika biznes.gov.pl na platformę umożliwiającą zrealizowanie usługi elektroniczne przez daną instytucje. 12

13 Rysunek 16 Możliwość wykonania procedury drogą elektroniczną portal biznes.gov.pl Po wybraniu przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI system uruchomi stronę umożliwiającą elektroniczne zrealizowanie procedury. W tym przypadku narzędziem informatycznym wspomagającym realizację e-usługi jest Syriusz. Rysunek 17 Przekierowanie realizacji procedury na platformę Syriusz W przypadku usługi wykonywanej w części elektronicznie, w liście kroków należy wybrać Krok, który realizowany jest elektronicznie i w zakładce Możliwość wykonywania kroku drogą elektroniczną poprzez wybranie opcji Dodaj wiersz dodać w nowym wierszu link do strony, na której krok jest realizowany w sposób elektroniczny oraz dodać opis tej e-usługi. 13

14 Rysunek 18 Możliwość wykonania części procedury drogą elektroniczną Sposób wyświetlania usługi na portalu wygląda analogicznie jak w przypadku usługi wykonywanej w całości elektronicznie. W przypadku, gdy Instytucja Centralna dodała link to e-usługi pracownik instytucji realizującej w danych szczegółowych wybranej procedury widzi wpisany przez Instytucję Centralną link do e-usługi. Rysunek 19 E-usługa dodana przez Instytucje Centralną edycja procedury Procedurę z dodaną centralnie e-usługą na portalu biznes.gov.pl system wyświetla z możliwością zrealizowania jej drogą elektroniczną. 14

15 4.2 Opłaty Kolejnym zadaniem Instytucji Realizujących procedury jest uzupełnienie danych szczegółowych dotyczących opłat. Uzupełnienie opłat może polegać na: Edycji wartość opłaty i opisu jaki podała Instytucja Centralna. Określeniu numerów kont, na które należy przesłać opłatę oraz przypisaniu tych kont pod wybrane procedury. Czynności, jakie Instytucja Realizująca musi wykonać, aby uzupełnić opłaty zależne są od informacji, jakie podała instytucja przygotowująca opis procedury (Instytucja Centralna). Instytucja Centralna może podczas tworzenia opisu procedury wskazać, by Instytucje Realizujące procedury uzupełniły sekcję Opłaty. Sytuacja ta może mieć miejsce np. gdy opłata nie jest narzucona odgórnie i jej wysokość zależy od Instytucji Realizującej. Wówczas w widoku danej Instytucji Realizującej pojawi się wykrzyknik: - W takiej sytuacji Instytucja Realizująca będzie miała obowiązek wypełnienia formularza opłat tj. dodania wysokości opłaty oraz opisu płatności. Rysunek 20 Lista procedur realizowanych - Opłaty Aby rozpocząć wprowadzanie danych - przejść do trybu edycji procedury należy z Listy procedur realizowanych wybrać procedurę oznaczoną ikoną wykrzyknika, zaznaczyć ją i kliknąć znajdujący się w górnym prawym narożniku przycisk Szczegóły lub kliknąć ją dwukrotnie. 15

16 Następnie należy przejść do KROKU zawierającego opcję OPŁATY, uzupełnić wymagane pola: kwotę opis konto bankowe i zatwierdzić zmiany klikając przycisk ZAPISZ znajdujący się w górnym prawym rogu. Wpisane dane są automatycznie weryfikowane i w przypadku braku wymaganego wpisu system wyświetli wymagane do wprowadzenia danych pola. Pozostałe symbole: Rysunek 21 Pole opłat w formularzu edycji procedury - żadne opłaty nie zostały zdefiniowane przez Instytucję Odpowiedzialną za utworzenie opisu; Instytucja Realizująca nie może dodać swoich opłat. - Instytucja Realizująca dodała swoje opłaty (zmiana stanu z ) Rysunek 22 Pole opłat edytowane przez Pracownika Instytucji Realizującej Efekt poprawnego wprowadzenia danych dotyczących opłat jest widoczny na portalu biznes.gov.pl. Po wyszukaniu i wybraniu procedury w sekcji Przebieg Procedury, w Kroku zawierającym uzupełnione kwoty Opłat można sprawdzić ich wysokość. 16

17 Rysunek 23 Pole opłaty wyświetlone na portalu biznes.gov.pl - procedura posiada opłaty zdefiniowane centralnie przez Instytucję Odpowiedzialną podczas tworzenia opisu. Instytucja Realizująca nie ma możliwości wprowadzenia zmian. Rysunek 24 Informacje o płatności zostały ustalone centralnie bez możliwości wprowadzenia zmian 17

18 Rysunek 25 Opłata dodana przez Instytucje Centralną edycja procedury Rysunek 26 Opłata dodana przez Instytucje Centralną - biznes.gov.pl Następnym krokiem jaki może wykonać Instytucja Realizująca będzie dodanie konta bankowego, na które należy przelać opłatę za zrealizowanie procedury. Czynność ta nie jest jednak obligatoryjna. Jeżeli Instytucja Centralna określi wysokość opłaty, Instytucja Realizująca będzie mogła dodać jedynie konto bankowe. Rysunek 27 Pole konta bankowego 18

19 4.3 Dokumenty Instytucja Realizująca nie ma uprawnień do dodawania nowych dokumentów, może jednak dodawać swoje pliki do dokumentów utworzonych przez pracowników instytucji przygotowujących opisy procedur. W widoku listy procedur realizowanych zdecydowano się wyszczególnić jedynie jeden podstawowy dokument jakim jest: wzór wniosku. Wzór wniosku o ile występuje w danej procedurze jest dokumentem wejściowym. Prawidłowe określenie wzoru wniosku oznacza zatem dodanie pliku o typie: Wzór papierowy do dokumentu wejściowego. Rysunek 28 Lista procedur realizowanych pole Wzór wniosku. System wyświetla kilka różnych stanów wzoru dokumentu: - Instytucja Centralna nie zdefiniowała żadnego dokumentu wejściowego. Jeżeli Instytucja Realizująca chciałaby posiadany przez siebie wzór zamieścić musi zgłosić Administratorowi epk propozycję dodania nowego dokumentu. Propozycja ta będzie podlegała procesowi akceptacji przez Administratora. - procedura posiada wzór wniosku zdefiniowany centralnie przez Instytucję Odpowiedzialną (zdefiniowano dokument: Wniosek i dodano do niego plik ze wzorem wniosku). 19

20 Rysunek 29 Pliki umieszczone centralnie - edycja procedury Rysunek 30 Dokumenty umieszczone centralnie - biznes.gov.pl - Instytucja Odpowiedzialna nie dodała swojego wzoru wniosku i wymaga od Instytucji Realizujących dodania własnych wzorów dokumentów sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy wzór wniosku nie został określony centralnie, a zależy od poszczególnych gmin. (Dokument: Wniosek został zdefiniowany przez Administratora epk i dodany do katalogu dokumentów, ale nie dodano do niego jeszcze żadnego pliku). Rysunek 31 Instytucja Odpowiedzialna wymaga od Instytucji Realizujących dodania własnych wzorów dokumentów 20

21 - wzór wniosku został poprawnie dodany przez Instytucję Realizującą do zdefiniowanego przez Administratora epk dokumentu: Wniosek. Rysunek 32 Wzór wniosku został poprawnie dodany przez Instytucję Realizującą Rysunek 33 Dokumenty wyświetlone na portalu biznes.gov.pl W procesie edycji procedury w Krokach na zakładce Dokumenty, pracownik Instytucji Realizującej procedury może się zapoznać z wzorami dokumentów wspomagających jej realizację dodanymi przez Instytucję Centralną oraz ma możliwość dodania własnych wzorów do dokumentów. Po wybraniu przycisku Edytuj użytkownik ma możliwość edycji dokumentów przypisanych do danego kroku procedury. W oknie edycji dostępne są również 21

22 informacje nt.: danych ogólnych, informacji systemowych, plików określonych centralnie (z możliwością podglądu każdego z nich). Instytucja Realizująca może zdecydować czy w ramach swoich danych szczegółowych chce wyświetlać pliki dodane centralnie. Aby zrezygnować z wyświetlania pliku dodanego przez Instytucję Centralną w kontekście swoich danych szczegółowych, wystarczy odznaczyć opcję Widoczny na portalu. Rysunek 34 Możliwość ustawienia wyświetlania dokumentu na portalu biznes.gov.pl W sekcji Pliki Twojej instytucji, istnieje możliwość dodania lokalnych wzorów dokumentów, instrukcji wypełniania itp., wystarczy wybrać przycisk Dodaj nowy plik. 22

23 Rysunek 35 Pliki Twojej instytucji W oknie dodawania nowego pliku do dokumentu należy uzupełnić dane tj. nazwa pliku. Należy również wybrać z listy typ dokumentu. Możliwe do wyboru typy to: wzór elektroniczny wzór papierowy przykład elektroniczny przykład papierowy instrukcja. Rysunek 36 Formularz dodawania nowego pliku do dokumentu Kolejnym krokiem jest załączenie pliku z dysku lokalnego lub wskazanie linku do pliku oraz uzupełnienie dat rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania wzoru dokumentu. Wprowadzone dane należy zaakceptować wybierając przycisk Dodaj. 23

24 Efekt dodania wymaganych plików do procedury, pozwoli użytkownikowi portalu epk sprawdzić, jakie dokumenty powinien przygotować, aby zrealizować procedurę. Przykład: procedura Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Na portalu należy wybrać zakładkę Znajdź procedurę, następnie w wyszukiwarce procedur wpisać jej nazwę tj.: Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Po jej wyświetleniu w wynikach należy w polu w lewym górnym rogu podać nazwę miasta, w którym użytkownik chce tą procedurę zrealizować. Portal wyświetli informacje dotyczące organu administracji publicznej odpowiedzialnego za realizację wybranej procedury oraz jego zasięg terytorialny. W zakładce Przebieg procedury, w Kroku 1 w sekcji Dokumenty będzie można znaleźć informacje o niezbędnych do realizacji procedury dokumentach oraz skorzystać z zamieszczonych tam wzorów dokumentów. Użytkownik ma dostęp do dokumentów również wybierając z menu głównego Procedury a dalej podmenu Dokumenty. Rysunek 37 Podmenu Dokumenty Rysunek 38 Lista dokumentów 24

25 Po przejściu w tryb edycji wybranego dokumentu - poprzez zaznaczenie właściwego dokumentu i wybraniu opcji Szczegóły lub poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany dokument system wyświetli szczegóły wybranego dokumentu. Rysunek 39 Szczegóły wybranego dokumentu Analogicznie jak w dodawaniu pliku do dokumentu poprzez edycje danych szczegółowych procedury realizowanej użytkownik w sekcji Pliki Twojej instytucji, ma możliwość dodania lokalnych wzorów dokumentów, instrukcji wypełniania itp., poprzez wybranie opcji Dodaj nowy plik. Postępowanie przy dodawaniu nowych plików do dokumentów zostało opisane powyżej. 4.4 Wydziały Instytucji Realizującej Instytucje Realizujące w zakładce Administracja Wydziały mojej instytucji mogą dodawać wydziały swojej instytucji. Po przejściu do edycji procedury realizowanej użytkownik może ustalić jaki wydział będzie odpowiedzialny za zrealizowanie danej procedury. Czynności przyporządkowania do wydziału użytkownik dokonuje w sekcji Realizacja procedury. Rysunek 40 Sekcja Realizacja procedury 25

26 Jeśli instytucja realizująca daną procedurę nie wprowadziła do swojej instytucji żadnych wydziałów, przy edycji realizowanej procedury pracownik instytucji ma możliwość dodania go do opisu procedury. Rysunek 41 Brak wydziałów w opisie procedury realizowanej Aby utworzyć nowy wydział Instytucji użytkownik musi kliknąć na słowo tutaj w zdaniu: W systemie nie wprowadzono jeszcze danych kontaktowych wydziałów Twojej instytucji. Aby utworzyć wydział realizujący daną procedurę kliknij tutaj. Rysunek 42 Możliwość dodania wydziału realizującego daną procedurę Po wybraniu tej opcji system otworzy nowe okno z formularzem dodania nowego wydziału do Instytucji. Rysunek 43 Formularz utworzenia nowego wydziału Jeżeli użytkownik będzie chciał utworzyć więcej wydziałów musi skorzystać z dodawania wydziałów do Instytucji w menu Administracja -> Wydziały mojej instytucji. 26

27 Jeżeli dodany jest do instytucji przynajmniej jeden wydział użytkownik może go wybrać z listy rozwijanej Procedurę realizuje wydział. Przykładem obrazującym powyższe działania pokazuje poniższa sytuacja: W Zapleczu epk pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szczecin realizację procedury Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych przyporządkowuje do wydziału Polityki Rynku Pracy. Rysunek 44 Przyporządkowanie wykonania procedury do wydziału Polityki Rynku Pracy. Rysunek Wybrany wydział realizacji procedury. Po zapisaniu zmian w Zapleczu epk na portalu biznes.gov.pl użytkownikowi wyświetla się informacja o realizacji wybranej procedury przez konkretny wydział instytucji. 27

28 Rysunek 45 Widok na biznes.gov.pl realizacji procedury w konkretnym dziale instytucji Pracownik Instytucji realizującej ma także możliwość z poziomu Zaplecza epk zgłosić potrzebę zmiany instytucji realizującej w ramach swojego zasięgu terytorialnego. W tym celu użytkownik wybiera wyślij zgłoszenie do Administratora epk. Rysunek 46 Możliwość zgłoszenia zmiany instytucji realizującej Po wybraniu tej opcji użytkownik musi wypełnić formularz (pola Proponowana instytucja realizująca oraz Uzasadnienie są wymagane) i wysłać zgłoszenie. 28

29 Rysunek 47 Formularz zgłoszenia zmiany instytucji realizującej Po wysłaniu wiadomości zarówno użytkownik wysyłający zgłoszenie jak i Administrator epk otrzymują powiadomienia systemowe o zgłoszeniu potrzeby zmiany instytucji realizującej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Pomocy elektronicznego Punktu Kontaktowego dostępnym na biznes.gov.pl. 29

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY ROLA: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA 12.06.2018 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji Instrukcja dla rodziców System elektronicznych rekrutacji Metryka dokumentu Nazwa projektu System elektronicznych rekrutacji Opracowano przez Zespół projektowy Dokument Instrukcja dla rodziców Plik - nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA SHAREPOINT

APLIKACJA SHAREPOINT APLIKACJA SHAREPOINT Spis treści 1. Co to jest SharePoint?... 2 2. Tworzenie nowej witryny SharePoint (obszar roboczy)... 2 3. Gdzie znaleźć utworzone witryny SharePoint?... 3 4. Personalizacja obszaru

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie.

Krok 1. - utworzenie własnego konta w serwisie. Serwis naszagenealogia.pl powstał z myślą o tych wszystkich Użytkownikach programu Drzewo genealogiczne, którzy chcieliby podzielić się swoimi zbiorami danych genealogicznych ze swoimi najbliższymi w sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego Jak stworzyć wizytówkę firmy w Google Maps? Tworzenie wizytówki Google odbywa się w trzech etapach: 1. Założenie konta pocztowego w Google 2. Stworzenie wizytówki w Google Maps 3. Publikacja wizytówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Wersja 1.0 Metryka Organizacja Sputnik Software Sp. z o.o. Nazwa dokumentu Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace Autor Projekt Manager Marcin Socha Platforma Zakupowa GPP Wioleta Tymorek Data utworzenia 2014-05-20 Data modyfikacji 2014-10-20 14:10 Wersja 1.0 Ilość stron 18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA

Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA 1 Rejestracja do systemu i pierwsze logowanie. 2 Edycja danych użytkownika. 3 Rejestracja konta dziecka w systemie. 4 Edycja danych dziecka.

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy.

Wniosek w trybie PL. W pierwszym oknie można przeczytać, jak wygląda proces oraz wybrać sposób zawarcia umowy. Wniosek w trybie PL Po wyborze towarów w sklepie internetowym, dodaniu ich do koszyka i wybraniu płatności ratalnej Santander Consumer Banku, Klient przechodzi do wypełnienia wniosku internetowego. W pierwszym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy Internetowy System Wniosków Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy. Wstęp Instrukcja opisuje sposób działania panelu Wnioskodawcy będącego częścią Internetowego Systemu Wniosków. System dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy wymagania techniczne 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Dostęp... 2 I. Dostęp poprzez zakładkę: Dla pracowników... 2 II. Dostęp poprzez zakładkę: Mój USOSweb... 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm

Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm Spis treści Wstęp... 3 1. Rejestracja do programu... 4 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych... 5 Weryfikacja adresu e-mail... 6 Formularz rejestracyjny...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W trosce o naszych Klientów uruchomiliśmy nowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego

Bardziej szczegółowo

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja Platforma Logintrade KONKURS Instrukcja obsługi dla uczestnika konkursu wersja 1.0 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian 17.09.2019 LT DB Przygotowanie instrukcji 23.09.2019

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim INSTRUKCJA Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta epuap, otrzyma domyślnie skonfigurowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Bydgoszcz 2017 Strona: 1/12 Spis treści 1 Konfiguracja i obsługa funkcjonalności... 3-1.1 Wstęp... 3 1.2 Konfiguracja stacji klienckiej... 3 1.3 Weryfikacja istniejącego dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY EDUSCIENCE Administrator/Administratorka szkoły. platforma.eduscience.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY EDUSCIENCE Administrator/Administratorka szkoły. platforma.eduscience.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY EDUSCIENCE Administrator/Administratorka szkoły platforma.eduscience.pl SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE...3 1.1 PRZYPOMNIENIE HASŁA...3 2. STRONA GŁÓWNA...6 3. SZKOŁA...7 3.1 LISTA

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo