Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach Toruń, luty 2008

2 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy ul. Karłowicza Bydgoszcz tel./fax (052) Opracowanie, skład i druk: Oddział Zamiejscowy w Toruniu Plac Teatralny Toruń tel./fax (56)

3 W S T Ę P Opracowanie Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach zawiera podstawowe dane o zachorowaniach, hospitalizacjach w szpitalach ogólnych, osobach leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej i zgonach z powodu nowotworów. W pięciu rozdziałach przedstawiono zróŝnicowanie nowotworów pod względem powiatów, płci, wieku, i umiejscowienia. Pierwszy rozdział zawiera dane o zachorowaniach na nowotwory złośliwe i in situ w latach , drugi o hospitalizacjach mieszkańców województwa z powodu nowotworów ogółem oraz nowotworów złośliwych i in situ w szpitalach ogólnych w latach W trzecim rozdziale analizie poddano osoby leczone z powodu nowotworów w podstawowej opiece zdrowotnej w latach oraz osoby leczone w wieku 19 lat i więcej w latach Następny rozdział dotyczy zgonów z powodu nowotworów złośliwych i in situ w latach Piąty rozdział jest podsumowaniem informacji wcześniej podanych. Zawiera tabele, mapy i wykresy łączące informacje o zachorowaniach, hospitalizacjach, osobach leczonych oraz zgonach z powodu nowotworów. ZróŜnicowanie opracowywanych lat w poszczególnych rozdziałach wynika: - z udostępniania danych o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach na nowotwory przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie z dwuletnim opóźnieniem (dane do roku ), - ze zmian wprowadzanych w formularzu MZ-11 - Roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dotyczących leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej w 2001 r. i w r. KaŜdy z rozdziałów zawiera uwagi ogólne, w których podano m.in. źródła danych statystycznych oraz krótki opis analizowanego materiału. Opis dotyczy ilości zarejestrowanych faktów bez oceny ich jakości. Dla zobrazowania liczbowego materiału statystycznego w opracowaniu umieszczono diagramy i mapy

4 S P I S T R E Ś C I Strona WSTĘP... 1 SPIS TABLIC ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY W LATACH HOSPITALIZACJE Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH OSOBY LECZONE W PODSTAWOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH PODSUMOWANIE

5 S P I S T A B E L Strona 1. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY W LATACH 2000 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe oraz in situ (C00-C97, D00-D09) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zachorowania męŝczyzn na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe oskrzela i płuca w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe sutka w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe jajnika w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe szyjki macicy w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania męŝczyzn na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe odbytnicy w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe Ŝołądka w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach HOSPITALIZACJE Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH Tab Tab Tab Tab Tab Tab Hospitalizacje i zgony mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów w latach resort zdrowia 44 Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów (C00-D48) według płci i wieku w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych i in situ (C00-C97, D00-D09) według płci i wieku w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych (C00-C97) według płci i wieku w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów według umiejscowienia w latach resort zdrowia Hospitalizacje męŝczyzn z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów według umiejscowienia w latach resort zdrowia

6 Tab Tab Tab Hospitalizacje kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów według umiejscowienia w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów według powiatów w latach resort zdrowia Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych sutka według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych jajnika według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje męŝczyzn z województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego według powiatów w latach resort zdrowia Tab Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych pęcherza moczowego według powiatów w latach resort zdrowia Tab Tab Tab Tab Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego według powiatów w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych odbytnicy według powiatów w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych Ŝołądka według powiatów w latach resort zdrowia Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nowotworów złośliwych trzustki według powiatów w latach resort zdrowia OSOBY LECZONE W PODSTAWOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH Tab Tab Tab Tab Tab Tab Osoby, u których stwierdzono choroby ogółem i nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 stan w dniu resort zdrowia Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono choroby ogółem i nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Osoby, u których stwierdzono nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według grup wiekowych w latach stan w dniu resort zdrowia Osoby, u których stwierdzono nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2006 stan w dniu resort zdrowia Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Osoby, u których stwierdzono nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według wieku i powiatów województwa kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia liczby bezwzględne

7 Tab Osoby, u których stwierdzono nowotwory, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według wieku i powiatów województwa kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia wskaźniki na 100 tys. ludności powiatu i danej grupy wiekowej ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW W LATACH 2000 Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych oraz in situ (C00-C97, D00-D09) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zgony męŝczyzn z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych sutka w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych jajnika w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony kobiet z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony męŝczyzn z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych pęcherza moczowego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych odbytnicy w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych Ŝołądka w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Tab Zgony z powodu nowotworów złośliwych trzustki w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach PODSUMOWANIE Tab Tab Tab Choroby nowotworowe w województwie kujawsko-pomorskim według wieku - liczby bezwzględne, współczynniki/wskaźniki, struktura procentowa Choroby nowotworowe w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów - liczby bezwzględne Choroby nowotworowe w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów - współczynniki/wskaźniki na 100 tys. ludności

8 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero: ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. Znak x - wypełnienie pozycji jest niemoŝliwe lub niecelowe. W tym - oznacza, Ŝe nie podaje się wszystkich składników sumy. Z tego - oznacza, Ŝe podaje się wszystkie składniki sumy

9 1. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY W LATACH

10

11 Uwagi ogólne 1. Informacje o zachorowaniach na nowotwory zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w Krajowej Bazie Danych Nowotworowych przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i pobranych ze strony internetowej 2. Podstawowym dokumentem źródłowym dla bazy danych Krajowego Rejestru Nowotworów jest Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ). Od 1962 roku obowiązywała KZNZ nosząca symbol MZ/N-1, która została zmodyfikowana w latach 80. i obowiązywała do 2002 roku jako karta o symbolu MZ/N-1a. W 2003 roku do karty wprowadzono zestaw informacji identyfikujących placówkę ochrony zdrowia. Wzór obecnie obowiązującej KZNZ określają coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. 3. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a słuŝy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych (C00-C97 wg X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) oraz raka in situ (D00-D09) przez publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia na terenie całego kraju. Kartę naleŝy wypełniać przy pierwszym rozpoznaniu nowotworu jak i przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą oraz na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. 4. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D Do przeliczeń współczynników na 100 tys. ludności przyjęto liczbę ludności według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu

12 Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawskopomorskim wynosiła: - w 2000 r zachorowania, - w 2001 r (spadek o 4,3% w porównaniu do roku 2000), - w 2002 r (spadek o 9,8% w porównaniu do roku 2000), - w 2003 r (spadek o 1,9% w porównaniu do roku 2000), - w r (spadek o 1,6% w porównaniu do roku 2000), - w r (spadek o 0,6% w porównaniu do roku 2000). Od 2002 r. obserwuje się wzrost liczby zachorowań. W r. zachorowania wśród kobiet stanowiły 51%, wśród męŝczyzn 49%. Współczynnik zachorowalności na 100 tys. ludności w r. był wyŝszy dla męŝczyzn (287) niŝ dla kobiet (279). Zachorowania w grupie wiekowej 0-34 lata stanowiły w r. ponad 4% ogółu zachorowań, w grupie lata - prawie 25% a w grupie 55 lat i więcej - prawie 71%. Najczęstsze umiejscowienia zachorowań na nowotwory złośliwe w latach : - sutek u kobiet (współczynnik - 62 zachorowania na 100 tys. kobiet w 2000 r., 69 w r.), - oskrzela i płuca (51 zachorowań na 100 tys. osób w 2000 r., 48 w r.), - gruczoł krokowy (22 zachorowania na 100 tys. męŝczyzn w 2000 r., 26 w r.), - trzon macicy (18 zachorowań na 100 tys. kobiet w 2000 r., 22 w r.), - jajnik (18 zachorowań na 100 tys. kobiet w 2000 r., 22 w r.), - jelito grube (17 zachorowań na 100 tys. osób w 2000 r., 18 w r.). W r. najczęściej zgłaszanymi u męŝczyzn były nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej 31,2%, narządów trawiennych 23,2%, męskich narządów płciowych 11,5% oraz układu moczowego 10,1%. U męŝczyzn najczęściej występującym umiejscowieniem nowotworu były oskrzela i płuca (w r. 745 zachorowania, co stanowiło prawie 26% ogółu zachorowań wśród męŝczyzn). Dalsze umiejscowienia to: gruczoł krokowy (259 zachorowań, 9% ), odbytnica (195 zachorowań, prawie 7%), pęcherz moczowy (185 zachorowań, ponad 6%), jelito grube (182 zachorowania, ponad 6%). W r. najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe sutka 24,8%, Ŝeńskich narządów płciowych 22%, narządów trawiennych 17,2% oraz narządów oddechowych i klatki piersiowej 8,9%. U kobiet najczęstszym umiejscowieniem nowotworu był sutek. W latach obserwuje się wzrost udziału zachorowań na nowotwór sutka. W r. zachorowań tych było 740. W dalszej kolejności kobiety najczęściej zapadają na nowotwór: oskrzela i płuca (w r. ponad 8% ogółu zachorowań wśród kobiet), trzonu macicy (prawie 8%), jajnika (prawie 8%). Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w powiatach mieściły się w r. w zakresie od 171,1 do 374,7 zarejestrowanych zachorowań na 100 tys. ludności powiatu. NajwyŜsze występowały w powiatach: radziejowskim 375, Włocławku 356, powiecie inowrocławskim 356, rypińskim 329, Grudziądzu 320, Bydgoszczy 317, powiecie aleksandrowskim 312 i golubsko-dobrzyńskim 307. NajniŜsze natomiast w powiatach: lipnowskim 171, tucholskim 174 i toruńskim 191. Największy wzrost zachorowań w r. w porównaniu do 2000 r. nastąpił wśród mieszkańców z powiatu świeckiego (ze 134 zachorowań na 100 tys. osób w 2000 r. do 288 w r.), z Bydgoszczy (z 227 w 2000 r. do 317 w r.), z powiatu Ŝnińskiego (ze 177 w 2000 r. do 236 w r.), sępoleńskiego (ze 162 w 2000 r. do 215 w r.) i radziejowskiego (z 343 w 2000 r. do 375 w r.). DuŜy spadek współczynnika zachorowalności w r. w porównaniu do 2000 r. zarejestrowano wśród mieszkańców z powiatu brodnickiego (z 449 zachorowań na 100 tys. osób w 2000 r. do 250 w r.), aleksandrowskiego (z 432 w 2000 r. do 312 w r.), lipnowskiego (z 270 w 2000 r. do 171 w r.), z Torunia (z 356 w 2000 r. do 275 w r.) i z powiatu chełmińskiego (z 298 w 2000 r. do 229 w r.)

13 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie Liczba zachorowań Ogółem męŝczyźni kobiety Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 1/ Ogółem 280,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283,1 męŝczyźni 288,7 277,1 262,6 292,7 295,6 287,4 kobiety 272,3 259,5 251,0 266,7 265,7 279,1 Struktura procentowa Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 męŝczyźni 50,0 50,2 49,5 50,7 51,0 49,1 kobiety 50,0 49,8 50,5 49,3 49,0 50,9 1/ Ludność według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów. Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim w latach na 100 tys. ludności ,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283, Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach na 100 tys. ludności ,7 272,3 277,1 259,5 262,6 251,0 292,7 266,7 295,6 265,7 287,4 279,1 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe: męŝczyźni kobiety

14 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach Grupy wiekowe Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 1/ Razem (męŝczyźni + kobiety) Ogółem ,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283, ,2 10,4 22,1 9,8 23, ,1 6,2 11,3 5,9 8, ,2 8,5 12,7 10,3 12, ,7 17,8 10,5 14,3 11,3 14, ,8 22,1 29,2 35,4 36,9 34, ,8 238,5 218,2 234,4 232,8 246,0 55 lat i więcej ,3 950,8 893,8 944,0 928,6 895,4 męŝczyźni Ogółem ,7 277,1 262,6 292,7 295,6 287, ,0 16,5 24,3 7,6 13, ,5 4,6 14,3 9,9 12, ,5 9,0 7,9 10,8 12, ,6 19,0 17,2 13,4 18,6 19, ,7 20,7 25,0 30,2 31,6 26, ,6 189,2 171,2 192,1 188,3 187,9 55 lat i więcej , , , , , ,5 kobiety Ogółem ,3 259,5 251,0 266,7 265,7 279, ,0 3,9 19,8 12,1 34, ,6 7,9 8,3 1,7 5, ,0 8,0 17,8 9,8 11, ,9 16,6 3,4 15,2 3,7 10, ,0 23,6 33,4 40,7 42,4 43, ,8 286,3 263,4 275,0 275,7 302,1 55 lat i więcej ,3 734,3 709,9 730,1 714,7 712,8 1/ Ludność według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów. Struktura procentowa zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,4% 3,4% 3,5% 4,3% 4,0% 4,2% 24,8% 26,5% 25,1% 24,6% 24,1% 24,9% 72,9% 70,1% 71,4% 71,1% 71,9% 70,9% Grupy wiekowe: lat i więcej

15 na 100 tys. ludności ,0 16,2 10,4 22,1 9,8 23,8 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach ,0 14,1 6,2 11,3 5,9 8,8 0,0 12,2 8,5 12,7 10,3 12,1 10,7 17,8 10,5 14,3 11,3 14,9 25,8 22,1 29,2 35,4 36,9 34,8 233,8 238,5 218,2 234,4 232,8 246, ,3 950,8 893,8 944,0 928,6 895, lat i więcej na 100 tys. męŝczyzn Współczynniki zachorowalności męŝczyzn na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach ,0 7,0 16,5 24,3 7,6 13,5 0,0 14,5 4,6 14,3 9,9 12,0 0,0 7,5 9,0 7,9 10,8 12,6 11,6 19,0 17,2 13,4 18,6 19,4 20,7 20,7 25,0 30,2 31,6 26,2 197,6 189,2 171,2 192,1 188,3 187, , , , , , , lat i więcej Współczynniki zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według wieku w latach na 100 tys. kobiet ,8 286,3 263,4 275,0 275,7 302,1 836,3 734,3 709,9 730,1 714,7 712, ,0 26,0 3,9 19,8 12,1 34,7 0,0 13,6 7,9 8,3 1,7 5,4 0,0 17,0 8,0 17,8 9,8 11,6 9,9 16,6 3,4 15,2 3,7 10,2 31,0 23,6 33,4 40,7 42,4 43, lat i więcej

16 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Nowotwory złośliwe i in situ z tego: nowotwory złośliwe w tym: wargi, jamy ustnej i gardła narządów trawiennych C00-C97, D00-D ,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283,1 C00-C ,9 266,5 254,5 277,2 277,8 281,0 C00-C ,5 5,9 5,6 7,0 7,0 7,0 C15-C ,5 54,0 49,1 54,6 53,1 57,0 przełyk C ,7 2,8 2,5 2,1 2,8 2,7 Ŝołądek C ,8 10,9 11,2 10,4 11,8 11,2 jelito grube C ,2 16,1 13,4 17,4 17,9 17,8 odbytnica C19-C ,9 13,2 11,9 12,7 10,5 15,4 wątroba C ,4 1,5 2,0 2,2 2,1 2,3 trzustka C ,9 5,1 4,6 5,4 5,2 4,3 narządów oddechowych i klatki C30-C39 piersiowej ,5 56,1 55,9 58,2 58,8 56,1 krtań C ,7 7,3 6,5 6,7 7,1 7,3 oskrzela i płuca C ,8 46,7 47,5 49,9 50,2 47,6 kości i chrząstki stawowej czerniak i inne skóry C40-C ,0 1,1 0,8 0,7 1,1 1,0 C43-C ,9 17,2 21,9 25,9 19,7 18,2 czerniak złośliwy C ,9 3,4 5,6 5,0 4,8 5,1 skóry C ,9 13,8 16,3 21,0 14,8 13,0 międzybłonka i tkanek miękkich sutka C45-C ,4 2,7 2,4 3,0 2,0 2,6 C ,1 34,4 33,2 29,0 33,0 35,8 sutka u kobiet 2/ C ,7 66,3 63,6 56,0 63,5 69,2 Ŝeńskich narządów płciowych 2/ C51-C ,7 58,4 56,5 57,8 58,6 61,4 szyjka macicy 2/ C ,1 18,3 16,1 18,3 15,1 16,1 trzon macicy 2/ C ,5 21,6 18,9 20,7 25,1 21,7 jajnik 2/ C ,7 14,5 18,2 16,5 16,0 21,6 męskich narządów płciowych 3/ C60-C ,1 28,0 21,0 29,5 34,2 33,1 gruczoł krokowy 3/ C ,2 25,1 17,3 24,5 29,0 25,9 układu moczowego C64-C ,1 19,3 16,8 19,8 18,9 19,0 nerki i miedniczki nerkowe C64-C ,8 8,4 7,1 7,7 7,4 7,5 pęcherz moczowy C ,2 10,8 9,7 12,0 11,4 11,4 oka, mózgu i innych części C69-C72 centralnego układu nerwowego ,4 6,7 5,6 6,7 7,5 6,8 mózg C ,8 6,1 5,0 6,3 6,5 5,8 tarczycy i innych gruczołów C73-C75 wydzielania wewnętrznego ,2 3,4 3,2 4,6 4,4 5,0 niedokładnie określone, wtórne C76-C80 i o nieokreśl. umiejscowieniu ,3 8,3 7,5 7,4 8,3 8,4 bez określenia jego C80 umiejscowienia ,4 7,2 6,5 5,9 7,0 6,3 tkanki limfatycznej, krwiotwórczej C81-C96 i tkanek pokrewnych ,2 13,7 13,3 16,0 17,1 16,7 nowotwory in situ białaczki C91-C ,9 4,7 4,1 5,5 5,7 6,4 szyjki macicy 2/ 1/ Ludność według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu / Współczynniki zachorowalności na 100 tys. kobiet. 3/ Współczynniki zachorowań na 100 tys. męŝczyzn. Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów. Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 1/ D00-D ,4 1,5 2,1 2,1 2,4 2,1 D ,7 2,9 3,9 3,2 3,5 2,6-14 -

17 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w latach na 100 tys. ludności NOWOTWORY - razem (C00-C97, D00-D09) sutek u kobiet (C50) oskrzela i płuca (C34) 61,7 66,3 63,6 56,0 63,5 69,2 50,8 46,7 47,5 49,9 50,2 47,6 280,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283, gruczoł krokowy (C61) 22,2 25,1 17,3 24,5 29,0 25,9 trzon macicy (C54) 17,5 21,6 18,9 20,7 25,1 21,7 jajnik (C65) 17,7 14,5 18,2 16,5 16,0 21,6 jelito grube (C18) 17,2 16,1 13,4 17,4 17,9 17,8 szyjka macicy (C53) 19,1 18,3 16,1 18,3 15,1 16,1 odbytnica (C19-C21) 11,9 13,2 11,9 12,7 10,5 15,4 skóra (C44) 11,9 13,8 16,3 21,0 14,8 13,0 pęcherz moczowy (C67) 10,2 10,8 9,7 12,0 11,4 11,4 Ŝołądek (C16) 15,8 10,9 11,2 10,4 11,8 11, na 100 tys. ludności

18 Struktura procentowa zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach % 20% 40% 60% 80% 100% ,1% 11,3% 6,1% 4,2% 4,3% 55,9% Zachorowania na nowotwory złośliwe: ,4% 12,7% 6,0% 4,9% 5,1% 53,7% oskrzela i płuca (C34) sutka u kobiet (C50) ,5% 12,8% 5,2% 4,6% 6,4% 52,4% jelito grube (C18) ,9% 10,4% 6,2% 4,5% 7,5% 53,5% odbytnica (C19-C21) 17,9% 11,7% 6,4% 3,7% 5,3% 54,9% skóry (C44) pozostałe 16,8% 12,6% 6,3% 5,4% 4,6% 54,2% Struktura procentowa zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według grup chorobowych w latach % 20% 40% 60% 80% 100% 22,7% 21,2% 11,3% 10,6% 6,5% 27,7% Zachorowania na nowotwory złośliwe: narządów trawiennych (C15-C26) ,1% 20,9% 12,7% 11,2% 7,2% 27,8% narządów oddech. i klatki piers. (C30-C39) ,1% 21,8% 12,8% 11,4% 6,5% 28,4% sutka u kobiet (C50) ,6% 20,9% 10,4% 10,7% 7,1% 31,4% Ŝeńskich narządów płciowych (C51-C58) układu moczowego (C64-C68) 19,0% 21,0% 11,7% 10,8% 6,8% 30,8% pozostałe grupy chorób 20,1% 19,8% 12,6% 11,2% 6,7% 29,5%

19 Tab Zachorowania męŝczyzn na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach Współczynniki zachorowalności Liczba zachorowań Rozpoznanie na 100 tys. męŝczyzn 1/ (kod rozpoznania wg ICD-10) Nowotwory złośliwe i in situ z tego: nowotwory złośliwe w tym: wargi, jamy ustnej i gardła narządów trawiennych C00-C97, D00-D ,7 277,1 262,6 292,7 295,6 287,4 C00-C ,7 277,1 262,6 292,7 295,4 287,0 C00-C ,9 9,9 9,6 11,3 10,2 11,1 C15-C ,6 62,1 56,8 63,6 64,0 66,6 przełyk C ,1 4,4 4,3 3,3 4,8 3,8 Ŝołądek C ,2 14,9 15,3 14,3 17,7 16,1 jelito grube C ,9 16,5 12,8 19,9 18,6 18,2 odbytnica C19-C ,5 16,6 15,3 15,3 13,2 19,5 wątroba C ,8 2,0 2,4 2,6 2,8 2,6 trzustka C ,9 5,3 5,1 5,9 5,3 4,2 narządów oddechowych i klatki C30-C39 piersiowej ,7 91,9 90,5 92,4 95,0 89,5 krtań C ,6 12,7 12,0 11,0 12,8 13,0 oskrzela i płuca C ,5 76,2 76,0 79,5 80,6 74,5 kości i chrząstki stawowej czerniak i inne skóry C40-C ,1 1,8 1,1 0,3 1,6 1,2 C43-C ,8 19,5 22,4 25,2 20,2 18,1 czerniak złośliwy C ,3 4,1 5,4 4,1 4,2 4,4 skóry C ,5 15,4 17,0 21,1 16,0 13,7 międzybłonka i tkanek miękkich sutka męskich narządów płciowych C45-C ,4 2,7 3,5 3,4 2,1 3,1 C ,8 0,5 0,7 0,2 0,5 0,1 C60-C ,1 28,0 21,0 29,5 34,2 33,1 gruczoł krokowy C ,2 25,1 17,3 24,5 29,0 25,9 układu moczowego C64-C ,5 27,0 24,9 30,3 28,8 29,0 nerki i miedniczki nerkowe C64-C ,1 9,2 9,2 10,1 9,8 10,3 pęcherz moczowy C ,1 17,5 15,7 19,9 18,9 18,5 oka, mózgu i innych części C69-C72 centralnego układu nerwowego ,7 8,2 7,2 8,1 8,1 6,3 mózg C ,2 7,3 6,4 7,5 7,2 5,7 tarczycy i innych gruczołów C73-C75 wydzielania wewnętrznego ,9 1,6 1,7 2,2 1,8 1,5 niedokładnie określone, wtórne C76-C80 i o nieokreśl. umiejscowieniu ,9 9,8 8,4 8,7 9,3 9,7 bez określenia jego C80 umiejscowienia ,0 8,3 7,1 7,3 8,3 7,3 tkanki limfatycznej, krwiotwórczej C81-C96 i tkanek pokrewnych ,4 14,1 15,0 17,6 19,7 17,8 nowotwory in situ białaczki C91-C ,2 4,9 4,6 6,2 6,8 6,4 1/ MęŜczyźni według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów. D00-D ,2 0,4-17 -

20 Współczynniki zachorowalności męŝczyzn na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w latach na 100 tys. męŝczyzn NOWOT WORY - razem (C00-C97, D00-D09) oskrzela i płuca (C34) gruczoł krokowy (C61) 22,2 25,1 17,3 24,5 29,0 25,9 84,5 76,2 76,0 79,5 80,6 74,5 288,7 277,1 262,6 292,7 295,6 287, odbytnica (C19-C21) 12,5 16,6 15,3 15,3 13,2 19,5 pęcherz moczowy (C67) 17,1 17,5 15,7 19,9 18,9 18,5 jelito grube (C18) 16,9 16,5 12,8 19,9 18,6 18,2 Ŝołądek (C16) 21,2 14,9 15,3 14,3 17,7 16,1 skóra (C44) 10,5 15,4 17,0 21,1 16,0 13,7 krtań (C32) 11,6 12,7 12,0 11,0 12,8 13,0 nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) 9,1 9,2 9,2 10,1 9,8 10,3 bez określenia jego umiejscowienia (C80) 11,0 8,3 7,1 7,3 8,3 7,3 białaczki (C91-C95) 6,2 4,9 4,6 6,2 6,8 6, na 100 tys. męŝczyzn

21 Struktura procentowa zachorowalności męŝczyzn na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach % 20% 40% 60% 80% 100% ,3% 7,7% 4,3% 5,9% 5,9% 46,9% Zachorowania na nowotwory złośliwe: oskrzela i płuca (C34) ,5% 9,0% 6,0% 6,3% 6,0% 45,2% gruczoł krokowy (C61) ,9% 6,6% 5,8% 6,0% 4,9% 47,8% odbytnica (C19-C21) pęcherz moczowy (C67) ,2% 8,4% 5,2% 6,8% 6,8% 45,7% jelito grube (C18) 27,3% 9,8% 4,5% 6,4% 6,3% 45,8% pozostałe 25,9% 9,0% 6,8% 6,4% 6,3% 45,5% Struktura procentowa zachorowalności męŝczyzn na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według grup chorobowych w latach % 20% 40% 60% 80% 100% 34,2% 25,1% 8,7% 9,2% 4,8% 18,0% Zachorowania na nowotwory złośliwe: narządów oddech. i klatki piers. (C30-C39) ,2% 22,4% 10,1% 9,8% 7,0% 17,5% narządów trawiennych (C15-C26) ,4% 21,6% 8,0% 9,5% 8,5% 17,9% męskich narządów płciowych (C60-C63) układu moczowego (C64-C68) ,6% 21,7% 10,1% 10,3% 8,6% 17,7% czerniak i inne skóry (C43-C44) 32,1% 21,7% 11,6% 9,7% 6,8% 18,1% pozostałe grupy chorób 31,1% 23,2% 11,5% 10,1% 6,3% 17,8%

22 Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach z tego: w tym: Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Nowotwory złośliwe i in situ nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła narządów trawiennych C00-C97, D00-D ,3 259,5 251,0 266,7 265,7 279,1 C00-C ,6 256,5 246,9 262,7 261,3 275,5 C00-C ,2 2,2 1,8 3,0 4,0 3,1 C15-C ,9 46,4 42,0 46,2 42,9 48,0 przełyk C ,4 1,2 0,8 1,0 0,9 1,7 Ŝołądek C ,7 7,1 7,5 6,7 6,3 6,6 jelito grube C ,5 15,7 14,0 15,1 17,2 17,5 odbytnica C19-C ,3 10,0 8,8 10,3 7,9 11,6 wątroba C ,1 1,1 1,6 1,8 1,4 2,0 trzustka C ,0 4,9 4,2 4,9 5,0 4,4 narządów oddechowych i klatki C30-C39 piersiowej ,5 22,4 23,5 26,3 24,9 24,9 krtań C ,1 2,1 1,4 2,6 1,8 2,0 oskrzela i płuca C ,9 18,9 20,9 22,2 21,8 22,4 kości i chrząstki stawowej czerniak i inne skóry C40-C ,8 0,6 0,5 1,0 0,7 0,7 C43-C ,8 15,0 21,4 26,6 19,2 18,2 czerniak złośliwy C ,5 2,7 5,7 5,8 5,4 5,8 skóry C ,3 12,3 15,7 20,9 13,7 12,4 międzybłonka i tkanek miękkich sutka Ŝeńskich narządów płciowych C45-C ,5 2,7 1,3 2,7 1,9 2,1 C ,7 66,3 63,6 56,0 63,5 69,2 C51-C ,7 58,4 56,5 57,8 58,6 61,4 szyjka macicy C ,1 18,3 16,1 18,3 15,1 16,1 trzon macicy C ,5 21,6 18,9 20,7 25,1 21,7 jajnik C ,7 14,5 18,2 16,5 16,0 21,6 układu moczowego C64-C ,3 12,0 9,2 10,1 9,7 9,7 nerki i miedniczki nerkowe C64-C ,5 7,6 5,1 5,4 5,2 5,0 pęcherz moczowy C ,7 4,4 4,0 4,7 4,3 4,7 oka, mózgu i innych części C69-C72 centralnego układu nerwowego ,0 5,2 4,2 5,4 7,0 7,2 mózg C ,3 5,0 3,7 5,1 5,9 5,9 tarczycy i innych gruczołów C73-C75 wydzielania wewnętrznego ,5 5,2 4,7 6,8 6,9 8,2 niedokładnie określone, wtórne C76-C80 i o nieokreśl. umiejscowieniu ,7 6,8 6,7 6,2 7,3 7,1 bez określenia jego C80 umiejscowienia ,8 6,2 5,9 4,7 5,7 5,4 tkanki limfatycznej, krwiotwórczej C81-C96 i tkanek pokrewnych ,0 13,4 11,7 14,5 14,7 15,6 białaczki C91-C ,7 4,5 3,6 4,9 4,8 6,4 nowotwory in situ szyjki macicy 1/ Kobiety według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów. Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. kobiet 1/ D00-D ,7 3,0 4,1 4,0 4,4 3,6 D ,7 2,9 3,9 3,2 3,5 2,6-20 -

23 Współczynniki zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim w latach na 100 tys. kobiet NOWOTWORY - razem (C00-C97, D00-D09) sutka (C50) oskrzela i płuca (C34) 18,9 18,9 20,9 22,2 21,8 22,4 61,7 66,3 63,6 56,0 63,5 69,2 272,3 259,5 251,0 266,7 265,7 279, trzon macicy (C54) 17,5 21,6 18,9 20,7 25,1 21,7 jajnik (C56) 17,7 14,5 18,2 16,5 16,0 21,6 jelito grube (C18) 17,5 15,7 14,0 15,1 17,2 17,5 szyjka macicy (C53) 19,1 18,3 16,1 18,3 15,1 16,1 skóra (C44) 13,3 12,3 15,7 20,9 13,7 12,4 odbytnica (C19-C21) 11,3 10,0 8,8 10,3 7,9 11,6 Ŝołądek (C16) 10,7 7,1 7,5 6,7 6,3 6,6 białaczki (C91-C95) 5,7 4,5 3,6 4,9 4,8 6,4 mózg (C71) 8,3 5,0 3,7 5,1 5,9 5, na 100 tys. kobiet

24 Struktura procentowa zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według umiejscowienia w latach % 20% 40% 60% 80% 100% ,7% 7,0% 6,4% 6,5% 6,4% 51,1% Zachorowania na nowotwory złośliwe: sutka (C50) ,6% 7,3% 8,3% 5,6% 6,1% 47,2% oskrzela i płuca (C34) ,3% 8,3% 7,5% 7,3% 5,6% 46,0% trzon macicy (C54) ,0% 8,3% 7,7% 6,2% 5,6% 51,1% jajnik (C56) jelito grube (C18) 23,9% 8,2% 9,4% 6,0% 6,5% 46,0% pozostałe 24,8% 8,0% 7,8% 7,7% 6,3% 45,4% Struktura procentowa zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim według grup chorobowych w latach % 20% 40% 60% 80% 100% ,7% 21,2% 20,2% 8,2% 6,6% 21,2% Zachorowania na nowotwory złośliwe: ,6% 22,5% 17,9% 8,6% 5,8% 19,7% sutka (C50) Ŝeńskich narządów płciowych (C51-C58) ,3% 22,5% 16,7% 9,3% 8,5% 17,6% narządów trawiennych (C15-C26) ,0% 21,7% 17,3% 9,9% 10,0% 20,2% narządów oddech. i klatki piers. (C30-C39) 23,9% 22,1% 16,2% 9,4% 7,2% 21,3% czerniak i inne skóry (C43-C44) pozostałe grupy chorób 24,8% 22,0% 17,2% 8,9% 6,5% 20,6%

25 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Miejsce zamieszkania pacjenta Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 1/ Województwo-razem ,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283, powiaty miasta na prawach powiatu aleksandrowski ,8 305,5 243,0 288,0 331,2 311,7 brodnicki ,5 243,1 222,6 260,5 236,8 249,8 bydgoski ,1 233,1 203,8 245,0 219,2 234,9 chełmiński ,4 236,9 265,6 255,9 197,5 228,6 golubsko-dobrzyński ,2 251,3 257,4 312,4 314,2 307,4 grudziądzki ,4 181,3 158,5 186,7 194,0 219,2 inowrocławski ,6 352,4 331,6 358,7 338,7 355,6 lipnowski ,8 240,1 223,5 213,8 245,2 171,1 mogileński ,6 282,2 209,8 282,4 232,2 230,5 nakielski ,7 261,4 214,0 220,6 231,9 235,9 radziejowski ,6 254,1 309,7 279,0 301,5 374,7 rypiński ,1 345,1 301,2 291,6 318,6 328,6 sępoleński ,4 190,3 159,2 193,1 152,1 214,7 świecki ,7 281,8 256,2 291,0 247,3 288,3 toruński ,1 178,0 164,1 200,7 221,4 190,9 tucholski ,5 234,9 240,0 186,9 190,8 173,7 wąbrzeski ,6 276,8 251,1 282,4 250,7 287,9 włocławski ,0 220,8 276,9 302,7 286,4 298,4 Ŝniński ,2 272,9 225,5 227,0 248,3 235,7 Bydgoszcz ,9 258,2 287,7 310,5 309,8 316,6 Grudziądz ,9 308,3 244,1 287,7 287,1 319,8 Toruń ,3 301,5 247,7 276,7 303,1 275,2 Włocławek ,2 273,1 316,4 327,2 385,4 356,2 1/ Ludność według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów.

26 WOJEWÓDZTWO - razem Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim w latach ,3 268,0 256,6 279,3 280,2 283, aleksandrowski 243,0 305,5 288,0 331,2 311,7 431,8 brodnicki 243,1 222,6 260,5 236,8 249,8 448,5 bydgoski 215,1 233,1 203,8 245,0 219,2 234,9 chełmiński 298,4 236,9 265,6 255,9 197,5 228,6 golubsko-dobrzyński 251,3 257,4 346,2 312,4 314,2 307,4 powiaty grudziądzki 223,4 181,3 158,5 194,0 219,2 inowrocławski 335,6 352,4 331,6 358,7 338,7 355,6 lipnowski 171,1 269,8 240,1 223,5 213,8 245,2 mogileński 204,6 209,8 232,2 230,5 282,2 282,4 nakielski radziejowski 231,7 261,4 214,0 220,6 231,9 235,9 342,6 254,1 309,7 279,0 301,5 374, na 100 tys. ludności

27 rypiński sępoleński Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim w latach (dok.) 162,4 190,3 159,2 193,1 152,1 214,7 345,1 345,1 301,2 291,6 318,6 328, świecki toruński 133,7 281,8 256,2 291,0 247,3 288,3 250,1 178,0 164,1 200,7 221,4 190,9 powiaty tucholski 164,5 186,9 190,8 173,7 234,9 240,0 wąbrzeski 304,6 276,8 251,1 282,4 250,7 287,9 włocławski 220,8 282,0 276,9 302,7 286,4 298,4 Ŝniński 177,2 272,9 225,5 227,0 248,3 235,7 Bydgoszcz 226,9 258,2 287,7 310,5 309,8 316,6 miasta na prawach powiatu Grudziądz Toruń Włocławek 349,9 308,3 244,1 287,1 319,8 356,3 301,5 247,7 276,7 303,1 275,2 342,2 273,1 316,4 327,2 385,4 356, na 100 tys. ludności

28 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim w latach tucholski świecki grudziądzki sępoleński bydgoski GRUDZIĄDZ chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubskodobrzyński rypiński Ŝniński inowrocławski mogileński aleksandrowski radziejowski Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 370 do 450 (3) 290 do 370 (9) 210 do 290 (7) 130 do 210 (6) lipnowski WŁOCŁAWEK włocławski sępoleński nakielski Ŝniński tucholski bydgoski BYDGOSZCZ świecki chełmiński inowrocławski toruński TORUŃ 2001 GRUDZIĄDZ grudziądzki wąbrzeski aleksandrowski golubsko- dobrzyński lipnowski WŁOCŁAWEK brodnicki rypiński mogileński radziejowski włocławski 2002 sępoleński nakielski tucholski bydgoski BYDGOSZCZ świecki GRUDZIĄDZ chełmiński toruński TORUŃ grudziądzki wąbrzeski golubsko- dobrzyński brodnicki rypiński Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 320 do 380 (3) 260 do 320 (9) 200 do 260 (9) 140 do 200 (4) Ŝniński inowrocławski aleksandrowski lipnowski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 320 do 380 (2) 260 do 320 (6) 200 do 260 (13) 140 do 200 (4)

29 Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe i in situ w województwie kujawsko-pomorskim w latach (dok.) 2003 tucholski świecki grudziądzki sępoleński bydgoski GRUDZIĄDZ chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubskodobrzyński rypiński Ŝniński inowrocławski mogileński aleksandrowski radziejowski Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 335 do 400 (2) 270 do 335 (12) 205 do 270 (6) 140 do 205 (5) lipnowski WŁOCŁAWEK włocławski sępoleński nakielski Ŝniński tucholski bydgoski BYDGOSZCZ świecki inowrocławski GRUDZIĄDZ chełmiński toruński TORUŃ grudziądzki wąbrzeski aleksandrowski lipnowski WŁOCŁAWEK brodnicki rypiński mogileński golubsko- dobrzyński radziejowski włocławski sępoleński nakielski tucholski bydgoski BYDGOSZCZ świecki GRUDZIĄDZ chełmiński toruński TORUŃ grudziądzki wąbrzeski golubsko- dobrzyński brodnicki rypiński Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 335 do 400 (3) 270 do 335 (8) 205 do 270 (9) 140 do 205 (5) Ŝniński inowrocławski lipnowski aleksandrowski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 335 do 400 (4) 270 do 335 (9) 205 do 270 (8) 140 do 205 (4)

30 Tab Zachorowania na nowotwory złośliwe oskrzela i płuca w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Miejsce zamieszkania pacjenta Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca (C34) Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności 1/ Województwo-razem ,8 46,7 47,5 49,9 50,2 47,6 aleksandrowski ,7 61,1 36,0 52,2 61,2 46,8 brodnicki ,8 41,8 60,9 55,5 39,7 60,8 bydgoski ,7 49,4 44,2 40,1 39,3 37,4 chełmiński ,1 59,7 46,5 79,5 44,5 40,7 golubsko-dobrzyński ,4 62,8 52,8 70,4 65,9 72,5 grudziądzki ,6 17,6 28,1 28,1 30,6 35,7 inowrocławski ,5 58,1 60,9 55,0 68,8 69,6 lipnowski ,5 47,4 47,4 47,5 62,4 40,2 powiaty miasta na prawach powiatu mogileński ,8 52,3 27,3 40,0 54,9 44,4 nakielski ,9 51,1 34,3 48,4 54,1 52,8 radziejowski ,7 66,9 61,9 80,7 64,9 74,5 rypiński ,3 66,5 66,0 79,5 73,0 59,9 sępoleński ,8 30,5 31,4 29,0 41,1 45,8 świecki ,6 69,2 62,3 86,8 54,2 52,1 toruński ,3 37,0 33,8 29,7 33,8 20,6 tucholski ,5 45,7 42,5 29,7 29,7 19,1 wąbrzeski ,9 38,4 48,0 45,2 42,2 42,3 włocławski ,4 43,3 76,2 78,6 68,1 79,8 Ŝniński ,7 58,2 36,9 35,5 44,0 39,8 Bydgoszcz ,0 42,8 38,2 47,4 49,0 44,0 Grudziądz ,4 41,0 47,6 38,8 46,0 36,1 Toruń ,4 30,4 39,7 28,7 30,8 27,5 Włocławek ,4 38,8 70,5 57,5 65,2 67,1 1/ Ludność według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów.

31 Tab Zachorowania kobiet na nowotwory złośliwe sutka w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów w latach Miejsce zamieszkania pacjenta Nowotwór złośliwy sutka u kobiet (C50) Liczba zachorowań Współczynniki zachorowalności na 100 tys. kobiet 1/ Województwo-razem ,7 66,3 63,6 56,0 63,5 69,2 aleksandrowski ,1 67,4 69,5 41,7 76,6 55,8 brodnicki ,6 51,6 49,6 44,3 75,6 59,9 bydgoski ,0 54,6 46,9 43,9 60,2 56,8 chełmiński ,3 54,8 37,8 26,5 49,2 49,2 golubsko-dobrzyński ,6 38,7 60,8 60,9 47,7 26,0 grudziądzki ,2 45,3 45,8 35,7 56,0 50,9 inowrocławski ,7 65,5 74,3 65,0 65,1 79,2 lipnowski ,1 56,9 40,9 32,3 49,8 44,0 powiaty miasta na prawach powiatu mogileński ,4 69,9 49,3 49,6 57,8 58,0 nakielski ,8 69,0 49,0 37,2 27,8 41,6 radziejowski ,2 26,4 67,8 40,9 54,8 64,2 rypiński ,0 88,4 47,4 65,1 39,1 95,8 sępoleński ,1 42,0 38,3 47,8 19,2 33,5 świecki ,5 77,8 75,9 40,0 62,0 72,1 toruński ,7 33,1 30,9 35,2 32,2 56,4 tucholski ,7 49,5 63,0 37,8 46,2 46,1 wąbrzeski ,4 70,4 38,8 49,8 49,6 77,3 włocławski ,6 27,1 27,4 39,0 29,8 29,8 Ŝniński ,0 63,3 78,4 58,8 72,8 56,1 Bydgoszcz ,9 79,1 89,3 77,8 72,4 97,7 Grudziądz ,7 80,0 87,1 76,0 87,8 89,8 Toruń ,3 89,6 63,8 68,5 83,5 74,6 Włocławek ,5 78,5 60,7 56,1 93,9 81,6 1/ Kobiety według stałego miejsca zamieszkania i stanu w dniu Źródło: strona Krajowego Rejestru Nowotworów.

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 Bydgoszcz, 2008 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku w województwie podlaskim w 2015 roku Białystok 2017 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie podlaskim w roku 2015 Strona 2 z 36 Autorzy: Lek. med. Kamil Safiejko Małgorzata Oliferuk-Zaborska Elżbieta Purwin-Porowska

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek 2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole 2017 3 Podziękowania Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2003 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2005 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2004 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2006 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego W roku 2015 woj. dolnośląskie liczyło 2.904.207 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUC

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUC Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUC W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2001 2005 Bydgoszcz, 2010 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PŁUC W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

CZERNIAK I INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY

CZERNIAK I INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak CZERNIAK I INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 Bydgoszcz, 2012 CZERNIAK I INNE NOWOTWORY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo