ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X"

Transkrypt

1 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW PRZY WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU Gdańsk 2006

2 Strona 2

3 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r SPIS TREŚCI 1 Słowo wstępne Streszczenie Zarys historyczny Pomorskiego Rejestru Nowotworów Zadania Pomorskiego Rejestru Nowotworów Stan zdrowia populacji Województwa Pomorskiego Wstęp Materiał i metody statystyczne Omówienie Tabele i wykresy Lista tabel Spis rysunków

4 Strona 4

5 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r 1 Słowo wstępne Biuletyn Analiza zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w 2004 roku w Województwie Pomorskim jest publikacją mającą na celu przedstawienie danych dotyczących chorób nowotworowych w naszym województwie w 2004 roku oraz ich analizę w stosunku do lat poprzednich. Obecny biuletyn Pomorskiego Rejestru Nowotworów jest to trzecie opracowanie naszych danych i jest adresowane do władz Województwa Pomorskiego, wydziałów opieki zdrowotnej i społecznej przy urzędach wojewódzkich, lekarzy i hospicjów. Ewa Solska 2 Streszczenie 2.1 Zarys historyczny Pomorskiego Rejestru Nowotworów Pomorski Rejestr Nowotworów w Gdańsku rozpoczął działalność jako rejestr wojewódzki w 1965 roku w ramach struktur Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Powstała ona z inicjatywy prof. Tadeusza Zielińskiego. Początkowo rejestr obejmował swoją działalnością województwo gdańskie, elbląskie i słupskie zgodnie z obowiązującym wówczas podziałem administracyjnym kraju. Po reformie administracyjnej terenem jego działania jest całe województwo pomorskie. W związku ze stałym rozwojem i tworzeniem zgodnie z potrzebami nowych jednostek w ramach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w 2004 roku została ona przekształcona w Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku. Poza Pomorskim Rejestrem Nowotworów działa równieŝ Centrum Profilaktyki Onkologicznej i Promocji Zdrowia, którego zadaniem jest objęcie badaniami profilaktycznymi i edukacja Strona 5

6 zwiększająca świadomość społeczeństwa województwa pomorskiego o moŝliwościach zapobiegania i wczesnego rozpoznania chorób nowotworowych. Od lat współpracujemy w tym zakresie z Polską Unią Onkologii, Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Miasta Gdańsk. Pomorski Rejestr Nowotworów nawiązał współpracę z Zakładami Anatomii Patologicznej naszego terenu celem uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych. 2.2 Zadania Pomorskiego Rejestru Nowotworów Nowotwory złośliwe po chorobach układu sercowo-naczyniowego stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując prawie 25 % zgonów u męŝczyzn i 21 % u kobiet. W związku z powyŝszym wzrost zachorowań i umieralności z powodu nowotworów złośliwych notowany od lat powojennych oraz coraz większy wzrost zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe wśród osób poniŝej 65 roku Ŝycia w przeciwieństwie do większości krajów europejskich stanowi jeden z najwaŝniejszych problemów systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zadaniem rejestru nowotworów złośliwych jest umoŝliwienie planowania i przeprowadzenia skutecznej walki z zagroŝeniem jakim stanowią nowotwory złośliwe. Działania w zakresie pokonywania raka obejmują pierwotną i wtórną profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację po leczeniu onkologicznym oraz opiekę hospicyjną nad chorymi z nowotworami złośliwymi. Rejestry nowotworów złośliwych gromadząc dane o zachorowaniach oraz zgonach na nowotwory złośliwe w określonej populacji wpływa na politykę zdrowotną w danym regionie. Gromadząc rzetelnie dane (rejestry o wysokiej kompletności i jakości rejestracji) działalność rejestru pozwala obserwować trendy zachodzące w częstości zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w danym obszarze. Pomorski Rejestr Nowotworów realizuje swoje zadania poprzez: Strona 6

7 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r - regularne i bieŝące gromadzenie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w populacji Województwa Pomorskiego - przetwarzanie danych określając potrzeby onkologiczne naszego regionu, wyznacza tereny o największym zagroŝeniu nowotworowym oraz stara się umoŝliwić wykrycie i eliminację czynników rakotwórczych - przetwarzanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe planuje przeprowadzenie pierwotnej i wtórnej profilaktyki w Województwie Pomorskim - Pomorski Rejestr Nowotworów umoŝliwia takŝe realizację projektów i prac naukowych dotyczących chorób nowotworowych poprzez dostarczanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiory roczne po skompletowaniu wszystkich danych są przesyłane do Krajowego Rejestru Nowotworów prze Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie są łączone i analizowane z danymi z pozostałych rejestrów w Polsce. 2.3 Stan zdrowia populacji Województwa Pomorskiego Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tysięcy kwadratowych co stanowi około 6% powierzchni Polski. Stan ludności Województwa Pomorskiego w 2004 roku wynosił Największymi skupiskami miejskimi ludności jest Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Słupsk oraz Kościerzyna. Odsetek zgonów nowotworowych w Województwie Pomorskim wynosi 29%. W Polsce w 2003 roku odnotowano z powodu nowotworów złośliwych odnotowano zgonów, w tym wśród męŝczyzn i wśród kobiet. W 2004 roku zarejestrowano ogółem zgonów na tle nowotworów Strona 7

8 złośliwych, w tym wśród męŝczyzn i wśród kobiet. Liczba zgonów w Polsce wzrosła o 1.7 %. W Województwie Pomorskim w 2003 roku zanotowano zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym zgonów wśród męŝczyzn i wśród kobiet. W 2004 roku w naszym województwie zarejestrowano zgony z powodu nowotworów złośliwych, w tym zgony wśród męŝczyzn i wśród kobiet. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wzrosła na przestrzeni jednego roku o 1.5%. Trudno w tym przypadku mówić o trendzie rosnącym zgonów z powodu nowotworów złośliwych bo obliczenia te dotyczą zaledwie jednego roku. Ale wieloletnie obserwacje prowadzone od lat powojennych pozwalają na wyciągnięcie wniosków o trendzie rosnącym. W 2004 roku Województwo Pomorskie zajęło 7 miejsce z powodu liczby zgonów u męŝczyzn na nowotwory złośliwe oraz znalazło się na 5 miejscu z powodu zgonów na nowotwory złośliwe wśród kobiet (patrz Tabela 2-1). Na liście według standaryzowanych współczynników zgonów na nowotwory złośliwe ogółem Województwo Pomorskie zajmowało czwarte miejsce wśród męŝczyzn i trzecie miejsce wśród kobiet. Najczęstszymi nowotworami złośliwymi powodującymi zgony wśród męŝczyzn w Województwie Pomorskim były rak płuca (974 os.), nowotwory jelita grubego(234 os.), rak gruczołu krokowego (173 os.), rak Ŝołądka (179 os.) i rak pęcherza moczowego (147 os.). U 338 (11,4%) męŝczyzn nie udało się ustalić umiejscowienia ogniska pierwotnego. W ostatnich latach znacznie spadł odsetek przypadków o nieznanej pierwotnej lokalizacji ogniska pierwotnego co świadczy o poprawie jakości rejestracji danych w Pomorskim Rejestrze Nowotworów. Strona 8

9 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r Wśród kobiet najczęstszą przyczyną zgonu były rak płuca (334 os.), rak piersi (286 os.), nowotwory jelita grubego (231 os.), rak szyjki macicy (137 os.) oraz rak jajnika (156 os.). Nowotwory złośliwe narządu rodnego u kobiet spowodowały zgon u 375 osób. Odsetek zgonów z powodu nowotworu o nieznanej lokalizacji wynosił u kobiet 10,8% (patrz Tabela 2-3). Nazwa województwa MęŜczyźni kobiety Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Tabela 2-1: Liczba zgonów na województwa w 2004 roku. Strona 9

10 Nazwa województwa męŝczyźni kobiety DOLNOŚLĄSKIE 199,3 110,7 KUJAWSKO-POMORSKIE 223,3 119,9 LUBELSKIE 184,8 90,2 LUBUSKIE 213,9 107,8 ŁÓDZKIE 203,7 106,3 MAŁOPOLSKIE 190,7 96,6 MAZOWIECKIE 194,9 103,8 OPOLSKIE PODKARPACKIE 177,3 84,1 PODLASKIE 196,3 100,7 POMORSKIE 218,8 116,8 ŚLĄSKIE 209,6 111,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE 179,4 88,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 210,4 100,5 WIELKOPOLSKIE 220,8 112,8 ZACHODNIOPOMORSKIE ,9 Polska 202,4 105,3 Tabela 2-2:Standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe w podziale na województwa w 2004 roku. Strona 10

11 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r Rozp Nazwa rozpoznania Liczba C16 C18 C25 C34 C50 C53 C56 C61 C67 C80 męŝczyźni Wsp Wsp sur std % Liczba kobiety Nowotwór złośliwy Ŝołądka ,8 13,1 6, ,1 4,87 Nowotwór złośliwy okręŝnicy ,6 13,5 6, ,4 8 7,52 Nowotwór złośliwy trzustki 100 9,4 7,3 3, ,2 5,4 4,48 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,5 71,6 32, ,8 17,7 14,52 Nowotwór złośliwy sutka ,5 15,2 12,43 Nowotwór złośliwy szyjki macicy ,2 7,9 5,96 Nowotwór złośliwy jajnika ,2 8,2 6,43 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,3 13,3 5, Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,8 10,9 4, Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,8 24,4 11, ,3 11,9 10,87 Ogółem wszystkie nowotwory Wsp sur Wsp std ,3 218, ,8 Tabela 2-3: Zgony na nowotwory złośliwe najczęściej występujące u męŝczyzn i kobiet. % W Polsce w 2004 roku odnotowano ogółem zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym wśród męŝczyzn i u kobiet. W Województwie Pomorskim w tym samym okresie zarejestrowano wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe, u męŝczyzn i u kobiet (patrz Tabela 2-4). Województwo Pomorskie według kolejności standaryzowanych współczynników zachorowalności w 2004 roku w podziale na województwa wśród męŝczyzn znalazło się na 7 miejscu, a wśród kobiet na 8 miejscu (patrz Tabela 2-5). Strona 11

12 Nazwa województwa męŝczyźni kobiety Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem Tabela 2-4: Liczba zachorowań w podziale na województwa w 2004 roku. Strona 12

13 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r Nazwa województwa męŝczyźni kobiety Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Tabela 2-5: Standaryzowane współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe w podziale na województwa w 2004 roku. W Województwie Pomorskim najczęstsze zachorowania na nowotwory u męŝczyzn były rak płuca (1038 os. 29%), nowotwory jelita grubego (353 os. 10%), rak gruczołu krokowego (278 os. 7,8%), rak pęcherza moczowego (219 os. - 6,14%) i rak Ŝołądka (184 os. 5,16%). U 241 (6,75%) męŝczyzn nie udało się ustalić umiejscowienia ogniska pierwotnego. Wśród kobiet najczęstszym rozpoznanym nowotworem był rak piersi (593os. 17,84%), rak płuca (379os. 11,4%), nowotwory jelita grubego (321os. 9,7%), rak trzonu macicy (227 os. 6,83%), rak szyjki macicy (215 os. 6,47%) oraz rak jajnika (213 os. 6,41 %). Umiejscowienia ogniska pierwotnego nie udało się ustalić u 196 (5,9%) kobiet. Strona 13

14 ICD 10 Nazwa rozpoznania Liczba MęŜczyźni Wsp sur Wsp std % Liczba Wsp sur Kobiety C16 Nowotwór złośliwy Ŝołądka ,3 13,6 5, ,6 5,6 3,58 C18 Nowotwór złośliwy okręŝnicy ,6 15,9 6, ,4 10,5 6,56 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,5 76,2 29, ,8 20,6 11,4 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,1 14,2 5, ,3 8,6 5,17 C50 Nowotwór złośliwy sutka 6 0,6 0,4 0, ,8 36,7 17,84 Wsp std % C53 C54 Nowotwór złośliwy szyjki macicy ,2 13,8 6,47 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,2 13,6 6,83 C56 Nowotwór złośliwy jajnika ,5 6,41 C61 C67 C80 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,1 20,6 7, Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,6 15,8 6, Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,6 17,6 6, ,5 9 5,9 Ogółem wszystkie nowotwory ,3 263, ,2 184,5 Tabela 2-6: Zachorowania na nowotwory najczęściej występujące u męŝczyzn i kobiet. W ubiegłych latach Województwo Pomorskie zajmowało jedne z pierwszych miejsc w Polsce zarówno pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe jak i zgonów z tego powodu. W 2003 roku Województwo Pomorskie według wielkości standaryzowanych współczynników zgonów znajdowało się na drugim miejscu wśród męŝczyzn oraz na pierwszym wśród kobiet. Podobna sytuacja była obserwowana w latach poprzednich. W 2004 roku sytuacja poprawiła się, ale z wyciągnięciem wiąŝących wniosków naleŝy się wstrzymać i przez kilka kolejnych lat obserwować jakie tendencje będą w trendach zachorowalności i zgonów na nowotwory złośliwe w naszym województwie. Strona 14

15 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r 3 Wstęp Niniejsza publikacja zawiera dane dotyczące zachorowalności i zgonów na nowotwory złośliwe w 2004 roku w Województwie Pomorskim. 4 Materiał i metody statystyczne Materiał- Pomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych działa od wielu lat przy Wojewódzkim Centrum Onkologicznym w Gdańsku. Obecnie Pomorski Rejestr Nowotworów złośliwych zbiera dane z terenu obejmującego po nowym podziale administracyjnym obowiązującym od 1999 Województwo Pomorskie. Od tego momentu większość rejestrów działa w stolicach województw i jest ich obecnie w Polsce 16. Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej nakłada ona na wszystkie jednostki słuŝby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia kaŝdego miesiąca) do wojewódzkiego rejestru chorób nowotworowych wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Do Pomorskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych przysyła co miesiąc ponad jednostek słuŝby zdrowia karty zgłoszenia nowotworu. Dane z rejestru są opracowywane i przesyłane w zbiorach rocznych do Krajowego Rejestru Nowotworów, gdzie są łączone i analizowane. Pomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych prowadzi takŝe lokalne analizy zagroŝenia nowotworami złośliwymi. W Polsce obecnie obowiązuje X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z 1994 roku, ogłoszona zgodnie Strona 15

16 z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz.MZiOS 1996 nr 13 poz. 35). X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych charakteryzuje się: - systemem literowo-cyfrowym np. C50.1 gdzie litera C oznacza nowotwór złośliwy, cyfra 50 lokalizację w piersi natomiast cyfra po przecinku oznacza lokalizację w narządzie, w tym przypadku cyfra 1 oznacza centralną część sutka - wprowadzonymi rozpoznaniami histopatologicznymi jako cechę identyfikującą niektóre nowotwory pod danym numerem kodowym prze co klasyfikacja topograficzna stała się klasyfikacją morfologiczno-topograficzny. Przykładem jest międzybłoniak C45, który obejmuje kod morfologiczny M905 z kodem charakteru nowotworu /3 (inwazyjny, złośliwy), kod topograficzny określa cyfra po przecinku, np. C45.0 międzybłoniak opłucnej - klasyfikacją histologiczną, która stanowi integralną część rozdziału X Rewizji poświęconego nowotworom. Dane dotyczące zgonów są gromadzone są na podstawie informacji spływających z WUS oraz z jednostek słuŝby zdrowia. W przypadku Pomorskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych dane o zgonach są uzyskiwane takŝe bezpośrednio z kart historii chorób pacjentów Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, przy którym rejestr działa. Dokumentem na podstawie którego są gromadzone dane o zachorowalności i zgonach na nowotwory złośliwe w rejestrach jest Karta Zgłoszenia Nowotworu. Informacje te są uzupełniane poprzez bezpośredni kontakt z jednostkami słuŝby zdrowia, które zgłosiły przypadki w razie jakichkolwiek wątpliwości. Strona 16

17 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r Metody statystyczne - w powyŝszym opracowaniu zastosowano następujące wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz współczynniki standaryzowane według wieku. Liczba bezwzględna jest to całkowita ilość przypadków zachorowań lub zgonów z powodu danej jednostki chorobowej w określonej populacji dotyczącej wyznaczonego przedziału czasu (np.2004 rok). Współczynnik zachorowalności (zgonów) określa liczbę zachorowań (zgonów) na osób z danej populacji bez uwzględnienia Ŝadnej cechy charakterystycznej. Współczynnik surowy nie uwzględnia w przypadku chorób nowotworowych wieku, co jest bardzo istotne gdyŝ nowotwory złośliwe w 50% przypadków występują po 65 roku Ŝycia. A więc znacznie częściej występują wśród osób starszych niŝ w wśród osób młodszych. W populacjach, w których jest więcej ludzi starszych, w krajach wysoko cywilizowanych czy w regionach, gdzie występuje migracja młodych ludzi, nowotwory będą występowały częściej na osób. Nie oznacza to, Ŝe w tych populacjach jest większe zagroŝenie zachorowania na nowotwory złośliwe, tylko Ŝe jest więcej osób starszych. Aby móc porównywać między sobą populację wprowadzono standaryzację według wieku. Współczynnik standaryzowany zachorowalności (umieralności) według wieku uwzględnia strukturę danej populacji według wieku. Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) według zgonów określa ile zachorowań (zgonów) wystąpiło by w danej populacji, gdyby struktura tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Jako standard najczęściej przyjmowana jest standardowa populacja świata, ale moŝna takŝe przyjąć standardową populację europy. Jednym słowem Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) według wieku moŝna określić jako narzędzie do porównań badanych populacji. Strona 17

18 5 Omówienie Województwo Pomorskie w ostatnich latach naleŝało do województw o najwyŝszej zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Przez kilka ostatnich lat obserwowany był trend rosnący tych parametrów. Porównując standaryzowane współczynniki zachorowalności według wieku dla poszczególnych lat Województwo Pomorskie zarówno przed zmianą podziału administracyjnego w Polsce (Województwo Gdańskie) w 1999 oraz po podziale było jednym z najbardziej zagroŝonym województw w Polsce (patrz Tabela 5-1 i Tabela 5-2). W analizie tej trudno ocenić lata , kiedy w Polsce w ramach długotrwałego strajku lekarzy nie były wypełniane karty zgonu oraz karty zgłoszenia nowotworu i dane dotyczące tego okresu są znacznie uszczuplone. W większości prac dotyczących epidemiologii nowotworów w Polsce te lata są wykluczone z analizy. Od roku 2003 porównując standaryzowane współczynniki zachorowalności według wieku moŝna zauwaŝyć tendencje do obniŝenia tych współczynników na tle innych województw. Ale jest to za krótki okres obserwacji by moŝna formułować jednoznaczne wnioski. Rok MęŜczyźni Kobiety Tabela 5-1: Lista kolejności występowania Województwa Pomorskiego w Polsce wg standaryzowanego współczynnika zachorowalności w latach Strona 18

19 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r RównieŜ analizując standaryzowane współczynniki umieralności według wieku notuje się tendencje do zmniejszenia powyŝszego parametru w porównaniu do pozostałych województw w Polsce. Rok MęŜczyźni Kobiety Tabela 5-2: Lista kolejności występowania Województwa Pomorskiego w Polsce wg standaryzowanego współczynnika umieralności w latach Obowiązkiem kaŝdego rejestru jest oszacowanie kompletności rejestracji dla danego roku. Kompletność rejestracji dla kaŝdego rejestru co roku jest publikowany przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Pozwala to na oceną jakości pracy poszczególnych rejestrów i jej poprawę. Obecnie notuje się poprawę rejestracji nowotworów. W 2003 roku kompletność rejestracji wynosiła 91 % w porównaniu do roku 1990, w którym kompletność rejestracji wynosiła 80%. Niestety w latach ze względu na protest lekarzy jakość rejestracji znacznie się obniŝyła. Miarą kompletności rejestracji jest wskaźnik zachorowania/zgony. Wskaźnik zachorowania/zgony jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych zachorowań ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w określonym przedziale czasu np rok. Za standard kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce przyjęto wskaźniki zachorowań/zgonów w pięciu rejestrach (Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Lubelski Rejestr Nowotworów, Podkarpacki Rejestr Strona 19

20 Nowotworów, Pomorski Rejestr Nowotworów i Świętokrzyski Rejestr Nowotworów) w latach W Pomorskim Rejestrze Nowotworów Złośliwych kompletność Rejestracji w 2003 roku wynosiła 1.36 w 2004 roku przy wskaźniku zachorowania/zgony dla Polski 1.4. W 2004 roku wskaźnik zachorowania/zgony dla Województwa Pomorskiego wynosił 1.31 przy obliczonym wskaźniku zachorowania/zgony dla całej Polski Z powyŝszych rozwaŝań wynika, Ŝe ocena zagroŝenia chorobami nowotworowymi mieszkańców Województwa Pomorskiego w ostatnich latach oraz trendów zachorowalności i umieralności wymaga dalszych, wieloletnich badań oraz poprawy jakości rejestracji nowych zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe. Strona 20

21 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r 6 Tabele i wykresy Tabela 6-1: Porównanie populacji Województwa Pomorskiego do Standardowej populacji świata. 5-letnie grupy wiekowe Populacja Woj. Pomorskiego Std. populacja świata (+) Tabela 6-2: Ilość osób w Województwie Pomorskim w podziale na grupy wiekowe oraz płeć w 2004 roku. 5-letnie grupy wiekowe MęŜczyźni Kobiety Ogólnie (+) Strona 21

22 Tabela 6-3: Liczba zachorowań męŝczyzn w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe w roku 2004 w Województwie Pomorskim. ICD Sum C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Strona 22

23 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D Ogółem Strona 23

24 Tabela 6-4: Liczba zachorowań kobiet w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe w roku 2004 w Województwie Pomorskim ICD Sum C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Strona 24

25 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D Ogółem Strona 25

26 Tabela 6-5: Współczynniki surowe dla zachorowań męŝczyzn w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe w 2004 roku w Województwie Pomorskim. ICD Razem C ,7 6,7 10, ,5 C ,7 5,2 7,7 5,4 3, ,1 C ,2 6,1 3,5 0 2, ,8 C ,4 3, ,3 C ,5 8,5 5,2 7,7 8,1 3, ,9 C ,2 0 2,6 2, ,3 C ,2 1, , ,3 C , ,7 0 2,7 6, ,6 C C ,3 4,6 4,9 6,9 12,8 5,4 6,7 10,9 11,2 0 2,3 C ,3 3,7 1,7 7,7 0 3, ,9 C ,2 3,7 1,7 2,6 2, ,8 C ,2 1,7 0 2, ,3 C ,5 7,3 5,2 7,7 5,4 3,3 0 11,2 0 1,8 C ,7 2,6 2,7 3, ,4 C ,9 15,9 22,5 33,3 43,3 33,4 27,3 33,5 24 7,5 C ,3 8,1 15,9 32,9 58, ,2 120,2 245,7 240,3 17,3 C ,2 0 2, , ,5 C , , ,2 69, ,6 185,8 256,8 96,1 20,6 C ,6 0 6,7 10,9 11,2 0 0,6 C ,3 1,4 2,7 6,9 12,2 22,5 33,3 54,2 96,8 87,4 145,2 96,1 12 C ,3 2,4 1,7 2,6 0 3,3 10,9 11, C ,9 1,3 4,6 8,5 8,7 17,9 13,5 43,4 27,3 11,2 48,1 4,9 C ,4 1,7 2,6 13,5 13,4 10,9 33,5 0 1,7 C ,3 1,2 2, ,7 3,3 5,5 33, C ,3 8,1 8,5 27,7 43,5 40,6 43,4 60, ,8 C ,2 1,2 1, ,3 16,4 44,7 0 1 C ,4 0 1, ,2 C , , ,3 C ,4 4 6,9 19,5 31,1 48,6 35,2 43,4 38,2 22,3 72,1 9,5 C , , ,2 C ,1 0 5,8 8 65, ,9 465,9 634,5 699,4 714,7 648,7 97,5 C , , , ,3 C , ,6 0 3,3 5,5 11,2 0 0,5 C , ,1 C , , , ,5 C ,2 0 1,7 2, ,3 C , ,6 2,9 2,7 1,2 6,1 6,9 12,8 10,8 30,1 16,4 11,2 48,1 3,9 C ,9 2,7 12,7 12,2 22,5 48,6 86,7 146,9 191,2 145,2 288,3 18,1 C ,7 5,2 5,1 2,7 13,4 10, ,5 C C , , ,2 C , , ,3 C , , ,6 2, ,2 24 0,6 C ,4 1,7 5, ,2 0 0,6 C C C C C C C C C , ,4 0 10,9 11,2 0 0,6 C ,5 8,5 41,5 51, ,3 672,8 26,1 C ,4 5,2 14,5 10,2 5,8 2,7 4,6 2,4 3, , ,3 Strona 26

27 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r C C ,8 18,3 31,1 33,3 48,8 43,4 49, ,1 10,2 C C , ,5 11,2 0 0,3 C , ,2 15,9 34,6 30,7 92, ,8 223,3 360,4 20,6 C C , , ,2 C ,1 C71 3,4 0 1,3 2,2 0 2,2 2,6 2,9 4 6,9 13,4 17,3 25,6 37,9 26,7 38,2 22,3 24 7,8 C , , , ,2 0 0,4 C ,3 4,3 1,3 1,2 1,2 0 2,6 2,7 6, C , , ,2 C C ,6 2,7 6,7 0 11,2 24 0,6 C , ,1 C ,6 5,4 3, ,4 C ,1 C , ,4 2,7 5,8 31,7 50,2 66,6 92,1 136,9 207,6 256,8 360,4 22,6 C ,1 4,5 1,3 4,3 1,3 2,3 1,2 3,5 2, ,5 11,2 0 2,2 C ,7 0 5,5 11,2 0 0,3 C ,1 1,1 1,3 2,9 2,7 0 1,2 0 5,1 5,4 6,7 5,5 22,3 0 1,7 C C , , ,1 1,7 2,6 5,4 13,4 10,9 22,3 0 1,8 C C ,2 1,2 8,7 5,1 10,8 33,4 10,9 22,3 0 2,5 C91 0 1, ,2 2, ,2 1,2 3,5 5,1 5,4 23,4 21,9 44,7 72,1 3,1 C ,1 1 2,2 0 1,4 4 3,5 2,4 5,2 10, ,9 11,2 48,1 3,5 C C ,6 2, ,2 C ,7 0 2,7 0 5,5 11,2 0 0,4 C , , ,3 C D D , , ,2 D D D D , ,1 D D D Ogółem 3,4 1,5 2,5 13,2 18,9 31, ,8 66,6 212,2 423,6 669,7 1077,9 1530,4 2130,4 2480,7 2903,4 3435,8 335,3 Strona 27

28 Tabela 6-6: Współczynniki surowe dla zachorowań kobiet w podziale na rozpoznania oraz grupy wiekowe w 2004 roku w Województwie Pomorskim. ICD Razem C , ,1 C ,1 0 1, ,2 C ,1 1,6 2,2 4, ,8 0 0,6 C , , ,2 C ,1 1,1 1,6 2,2 0 2, ,5 C , ,1 C ,8 0 0,1 C , ,1 0 2,2 2,1 2,4 3 4,8 0 0,6 C , , ,2 C , , ,3 C , ,1 C ,3 1, ,4 C C , ,1 C ,6 2, ,8 0 0,3 C ,2 1,1 7,9 0 6,3 4,7 14,9 14,3 8,2 2 C ,7 4,4 8 11,1 17, ,4 71,7 90,5 106,3 10,6 C ,3 1, ,2 2,1 4, ,6 C ,1 1,3 3 2, ,3 26,9 41,8 44,2 82,8 98,6 204,9 155,4 19,4 C , , ,3 C ,3 0 1,3 3,3 16,1 22,2 17,6 35,7 42,6 26,9 57,2 32,7 9 C ,3 3,2 2,2 2, ,5 8,2 1 C ,1 0 1, ,6 16,8 7,1 14,9 38,1 81,8 3,5 C ,3 1,1 2,3 6, ,2 29,9 42,9 65,4 5 C ,3 1,6 6,6 4,2 7,1 11,9 14,3 24,5 1,9 C ,7 2,2 14,9 9,5 19,8 16, ,8 38,1 106,3 9 C ,1 1,1 1,6 0 2,1 2,4 11,9 9,5 0 1 C , ,3 C ,4 0,2 C ,7 3,3 1,1 6,3 4,4 4,2 2,4 3 4,8 0 1,5 C C ,8 60,8 64,9 101,1 109,3 132,4 164,3 152,5 163,5 33,8 C ,5 0 1, ,2 2, ,4 C ,2 1, , ,4 C C , ,1 C , , ,8 0 0,4 C ,1 1,1 0 3,9 4,5 4 4,4 8 7,9 8,8 6,3 11,8 11,9 23,8 24,5 4,5 C ,9 5,4 7,8 18,3 17,4 26,4 42,1 73,3 113, ,8 15,3 C ,1 1, ,1 2, ,4 C C ,1 2, ,2 C , , , ,3 C ,3 0 1,1 3,2 2,2 8,4 2,4 0 4,8 0 1 C ,1 1, ,7 49,5 82,3 97,5 123,5 167,1 147, ,4 119,1 163,5 52,8 C ,5 1,3 0 2,3 3,2 2,2 2,1 14,2 14,9 14,3 16,4 2,1 C ,3 0 1,1 1,6 0 2,1 7,1 3 4,8 8,2 0,9 C ,4 7,8 13,4 41,5 35,6 44,7 45,9 35,2 35,7 21,3 47,8 28,6 16,4 19,2 C , ,8 44,3 85,7 92,5 66,2 74, ,7 20,2 C ,1 2,4 0 4,8 0 0,3 C ,1 1,1 5,2 4, ,9 50,4 34,8 39,6 52,6 54,4 47,8 57,2 65,4 19 C , ,3 16,4 0,5 C C C C C Strona 28

29 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r C ,3 0 1,3 2,2 6,9 15,8 13,2 10,5 18,9 44,8 47,7 57,2 6,3 C C , ,2 0,3 C ,7 1,1 2,3 6,3 8,8 12,6 11,8 38,8 14,3 40,9 4 C C , ,1 1, ,4 C ,1 4, ,4 0,5 C71 3,6 1, ,2 1,3 0 6,7 11,1 5,7 11,1 19,8 16,8 23,6 26,9 42,9 0 7 C , ,2 2,4 0 4,8 0 0,4 C ,1 0 3,9 7,4 2,7 3,3 10,3 7,9 2,2 6,3 7, ,2 3,5 C , ,1 C , ,1 C , ,2 2,4 0 4,8 40,9 0,9 C C , ,4 0,4 C , ,1 C , ,5 4 7,8 12,6 15,8 26,4 46,3 66,2 116,5 166,8 220,8 17,5 C81 0 1, ,3 2, ,1 0 2,2 4,2 2, ,4 C ,1 4, ,3 C ,1 1, ,3 1,1 6,3 6,6 6,3 4,7 6 9,5 8,2 2 C , ,2 0 2,4 0 4,8 0 0,4 C , ,7 11,9 4,8 16,4 0,9 C C ,6 8,8 6,3 11,8 20,9 19,1 16,4 2,3 C ,1 0 1, ,4 3,2 4,4 6,3 9,5 9 19,1 16,4 2,2 C , ,7 4,4 5,7 3,2 4,4 6,3 9,5 9 14,3 0 2,8 C C , , ,2 C , ,5 0 0,4 C , ,2 0,2 C D D D D D , , ,2 D ,2 2, ,5 D ,3 1,5 0 1,1 3,4 1, ,6 D D Ogółem 3,6 3,2 0 3,4 16,1 19,1 48,4 83,1 176,6 276,8 441,4 531,9 718,9 824,2 995,5 1296,4 1458,3 1717,1 296,2 Strona 29

30 Tabela 6-7: Zarejestrowane zachorowania na nowotwory męŝczyzn wg umiejscowienia w 2004 roku w Województwie Pomorskim. ICD 10 Nazwa rozpoznania Liczba Wsp sur Wsp std % Miejsce C00 Nowotwory złośliwe wargi 5 0,5 0,3 0,14 31 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 12 1,1 0,9 0,34 25 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 9 0,8 0,6 0,25 28 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 3 0,3 0,2 0,08 33 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 20 1,9 1,5 0,56 21 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 3 0,3 0,2 0,08 33 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 3 0,3 0,2 0,08 33 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 6 0,6 0,5 0,17 30 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych duŝych gruczołów ślinowych C09 Nowotwory złośliwe migdałka 25 2,3 1,8 0,7 19 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 10 0,9 0,8 0,28 27 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 8 0,8 0,6 0,22 29 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 3 0,3 0,2 0,08 33 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 19 1,8 1,4 0,53 22 C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliŝej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła 4 0,4 0,3 0,11 32 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 80 7,5 6 2,24 12 C16 Nowotwór złośliwy Ŝołądka ,3 13,6 5,16 6 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 5 0,5 0,4 0,14 31 C18 Nowotwór złośliwy okręŝnicy ,6 15,9 6,14 4 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 6 0,6 0,4 0,17 30 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,2 3,59 7 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu ,8 0,31 26 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów Ŝółciowych wewnątrzwątrobowych 52 4,9 3,9 1,46 13 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka Ŝółciowego 18 1,7 1,2 0,5 23 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg Ŝółciowych ,8 0,31 26 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 94 8,8 7 2,63 10 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych ,7 0,31 26 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 2 0,2 0,2 0,06 34 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 3 0,3 0,2 0,08 33 C32 Nowotwór złośliwy krtani 101 9,5 7,7 2,83 9 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 2 0,2 0,1 0,06 34 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,5 76,2 29,0 9 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 3 0,3 0,2 0,08 33 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 5 0,5 0,4 0,14 31 C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 1 0,1 0,1 0,03 35 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 5 0,5 0,4 0,14 31 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 3 0,3 0,2 0,08 33 C43 Czerniak złośliwy skóry 41 3,9 3,1 1,15 15 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,1 14,2 5,41 5 C45 Międzybłoniak 16 1,5 1,2 0,45 24 C46 Mięsak Kaposi'ego C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 2 0,2 0,2 0,06 34 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,3 0,3 0,08 33 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 6 0,6 0,5 0,17 30 C50 Nowotwór złośliwy sutka 6 0,6 0,4 0,17 30 C51 Nowotwór złośliwy sromu Strona 30

31 ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r C52 Nowotwór złośliwy pochwy C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C56 Nowotwór złośliwy jajnika C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych Ŝeńskich narządów płciowych C58 Nowotwór złośliwy łoŝyska C60 Nowotwór złośliwy prącia 6 0,6 0,4 0,17 30 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,1 20,6 7,79 2 C62 Nowotwór złośliwy jądra 46 4,3 3,7 1,29 14 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,2 8 3,05 8 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 3 0,3 0,2 0,08 33 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,6 15,8 6,14 4 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C69 Nowotwór złośliwy oka 2 0,2 0,1 0,06 34 C70 Nowotwór złośliwy opon 1 0,1 0,1 0,03 35 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 83 7,8 6,6 2,33 11 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 4 0,4 0,3 0,11 32 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy ,9 0,31 26 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 2 0,2 0,1 0,06 34 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 6 0,6 0,5 0,17 30 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1 0,1 0,1 0,03 35 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 4 0,4 0,3 0,11 32 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 1 0,1 0,1 0,03 35 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,6 17,6 6,75 3 C81 Choroba Hodgkina 23 2,2 1,8 0,64 20 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 3 0,3 0,2 0,08 33 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 18 1,7 1,4 0,5 23 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 19 1,8 1,3 0,53 22 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 27 2,5 1,9 0,76 18 C91 Białaczka limfatyczna 33 3,1 2,6 0,92 17 C92 Białaczka szpikowa 37 3,5 2,9 1,04 16 C93 Białaczka monocytowa C94 Inne białaczki określonego rodzaju 2 0,2 0,2 0,06 34 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 4 0,4 0,3 0,11 32 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 3 0,3 0,2 0,08 33 C97 Nowotwory złośliwe niezaleŝnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 2 0,2 0,1 0,06 34 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D03 Czerniak in situ D04 Rak in situ skóry D05 Rak in situ sutka 1 0,1 0,1 0,03 35 D06 Rak in situ szyjki macicy D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień Ogółem ,3 263,4 Strona 31

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek 2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole 2017 3 Podziękowania Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia MetLife START55 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Diagnoza Nowotworu (F) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu (F) Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu (F) Informacje w zakresie Postanowienie

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r.

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r. Rekomendacje w chemioterapii niestandardowej Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, 21.10.2014 r. PLAN Proces decyzyjny wniosek vs ch. niestandardowa Onkologia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW PRZY WOJEWÓDZKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 2 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM Lp. 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo