Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek"

Transkrypt

1 2

2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole

3 Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego na Opolszczyźnie w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, lub rejestrują KZNZ w systemie informatycznym pod adresem Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Krystyna Raczyńska Wydawca: Opolskie Centrum Onkologii Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów Opole, ul. Katowicka 66a tel Kierownik: Wiesława Kaczmarek tel Skład: Qbard ISSN: X Publikacja została sfinansowana przez Ministra Zdrowia w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn.: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. Opole,

4 Spis treści Wstęp - Wiesława Kaczmarek Dane geograficzno-administracyjne województwa opolskiego Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Wykaz tabel Zachorowania - Mężczyźni Tabela 1. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg ICD 10, w podziale na liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury, ryzyko skumulowane; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 2. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania w latach , liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 5. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 7. Liczba zarejestrowanych zachorowań w 2015 roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 8. Zachorowalność w latach w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie 30 Tabela 9. Zachorowalność w 2015 roku, liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, mężczyźni, Polska Zachorowania - Kobiety Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury, kobiety, województwo opolskie Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie. 36 Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania w latach , liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie Tabela 16. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie Tabela 17. Zarejestrowane zachorowania w latach w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie.. 43 Tabela 18. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2015; kobiety, Polska 43 Zgony -Mężczyźni Tabela 19. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 20. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg częstości zgonów, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

5 Tabela 21. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 22. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie 49 Tabela 23. Zarejestrowane zgony w latach , liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 24. Surowe współczynniki umieralności w latach ; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 25. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach ; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 26. Zarejestrowane zgony w latach w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie. 56 Tabela 27. Standaryzowane współczynniki umieralności; mężczyźni 2015, Polska. 56 Zgony Kobiety Tabela 28. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Tabela 29. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg częstości zgonów, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Tabela 30. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie Tabela 31. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie 62 Tabela 32. Zarejestrowane zgony w latach , liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela 33. Surowe współczynniki umieralności w latach ; kobiety, województwo opolskie Tabela 34. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach ; kobiety, województwo opolskie Tabela 35. Zarejestrowane zgony w latach w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela 36. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2015; kobiety, Polska 69 Tabela 37. Odsetek zachorowań na najczęstsze nowotwory w 2015 roku, potwierdzonych badaniem histopatologicznym, według płci i wieku; województwo opolskie i Polska 70 Tabela 38. Odsetek zachorowań na najczęstsze nowotwory w 2015 roku, potwierdzonych badaniem histopatologicznym; województwo opolskie i Polska 70 Tabela 39. Potwierdzenia histologiczne w roku 2015; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 40. Potwierdzenia histologiczne w roku 2015; kobiety, województwo opolskie Tabela 41. Zachorowania na nowotwory w województwie opolskim w 2015 roku; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek według płci, powiatu i zakresu kodów ICD Tabela 42. Zgony na nowotwory w województwie opolskim w 2015 roku; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek według płci, powiatu i zakresu kodów ICD Wykaz grafik Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w 2015 r.. 10 Populacja województwa opolskiego w 2015 roku według powiatów, płci oraz grupy wiekowej.. 10 Populacja województwa opolskiego w 2015 roku według płci w grupach wiekowych 11 Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku według płci i grup nowotworów; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek.. 12 Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2015 roku w województwie opolskim wg liczby, płci i grup nowotworów 12 Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku według płci i grup nowotworów; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek.. 13 Zgony na nowotwory złośliwe w 2015 roku w województwie opolskim wg liczby, płci i grup nowotworów 13 Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

6 Wiesława Kaczmarek Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2015 Wstęp Biuletyn Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku, poświęcony informacjom z bazy Krajowego Rejestru Nowotworów za 2015 rok, jest publikacją, która odzwierciedla statystyczne informacje o zarejestrowanych zachorowaniach oraz zgonach mieszkańców Opolszczyzny, w związku z rozpoznaniem u nich nowotworu złośliwego. Wcześniej wydane roczniki publikacji Nowotwory złośliwe w województwie opolskim oraz dane statystyczne w raportach z lat poprzednich umieszczone są na stronie internetowej Opolskiego Centrum Onkologii w zakładce Rejestr Nowotworów. Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego od 1 stycznia 2013 roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2012, poz. 1497), jest gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z terenu województwa, w którym Biuro realizuje swoje zadania. Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.; zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. Od 2013 roku obowiązuje nowy wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a). Jej wzór określa Dz. U poz. 1223: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień, co do sposobu ich wypełniania, oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych, stosowanych w badaniach statystycznych, ustalonych w programie badań statystyki publicznej na rok Rozporządzenie publikowane na stronie: Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: 1. - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, 2. - przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: a. diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu), b.- leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego rodzaju leczenia), c.- postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby). 3.- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze). X Rewizja z roku ICD10 - według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych, obowiązuje w Polsce od 1997 roku (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U z 2016, poz. 1362) w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów stanowi, że podmiotem prowadzącym rejestr, 7

7 utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2012, poz. 1497) jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Rejestr prowadzony jest za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych, przekazywanych przez podmioty określone w art. 19 ust. 8 ustawy, o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania, będących wyznaczonymi do tych zadań komórkami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii, którymi są w województwie:... 8) opolskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu Metody statystyczne W celu przedstawienia statystyki danych o zachorowalności i umieralności tak, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, korzysta się z metod, uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę. W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne, tj.: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz standaryzowane według wieku. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (rok 2015) zależy od wielkości populacji oraz jej struktury wiekowej. Występują następujące sformułowania: Zapadalność (zachorowalność) jest definiowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i w określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności, określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji ( mieszkańców). Umieralność jest definiowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest liczone, stanowi zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności, określający liczbę zgonów w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy porównuje się między sobą dwie lub więcej grup lub obserwuje jedną populację w dłuższym okresie. Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) -SR- oblicza się według następującego wzoru: gdzie: k i jest liczbą zachorowań (zgonów) w i-tej grupie wieku, p i jest liczebnością populacji w i-tej grupie wieku, i jest numerem grupy wieku (i=1,,n), N jest liczbą grup wieku (w przypadku 5-letnich grup wieku N=18), w i jest wagą przypisanej i-tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy zarówno od wielkości populacji, jak i jej struktury wiekowej. 8

8 Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od liczby przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze ludności. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności). Współczynniki standaryzowane określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama, jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Zostały przyjęte jako miara narażenia populacji. Wskaźnik struktury zgonów (lub zachorowań) na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zachorowań), przedstawionym w procentach. Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/ zgony (Z/Z), który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie. Wskaźnik zachorowania/zgony w 2015r. dla Polski ogółem wynosi 1,6, w tym 1,5 dla mężczyzn i 1,8 dla kobiet. W Polsce w 2015 roku zarejestrowano zachorowań (współczynnik surowy 425,05 oraz współczynnik standaryzowany 242,15) na nowotwory złośliwe, w tym u mężczyzn zachorowań (współczynnik surowy 438,8 oraz współczynnik standaryzowany 262,7) i u kobiet zachorowania (współczynnik surowy 411,3 oraz współczynnik standaryzowany 221,6). W 2015 roku zarejestrowano w Polsce zgonów osób, chorujących na nowotwory złośliwe (współczynnik surowy 262,7 oraz współczynnik standaryzowany 134,1), w tym zgony u mężczyzn (współczynnik surowy 299,1 oraz współczynnik standaryzowany 170,0) i zgonów u kobiet (współczynnik surowy 226,4 oraz współczynnik standaryzowany 98,2). Wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa opolskiego w 2015 roku wynosi 1,71, w tym 1,5 dla mężczyzn i 1,98 dla kobiet. W województwie opolskim w 2015r. zarejestrowano 4095 zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym 2033 zachorowań u mężczyzn (współczynnik surowy 420,1 oraz współczynnik standaryzowany 238,7) i 2062 zachorowania u kobiet (współczynnik surowy 399,5 oraz współczynnik standaryzowany 202,9). W województwie opolskim w 2015r. zarejestrowano 2390 zgonów osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, w tym 1350 zgonów u mężczyzn (współczynnik surowy 279,4 oraz współczynnik standaryzowany 152,1) i 1040 zgonów u kobiet (współczynnik surowy 201,7 oraz współczynnik standaryzowany 83,7). 9

9 Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w 2015 r. Powiat Liczba zachorowań Liczba zgonów Wskaźnik Zach/Zgony brzeski ,69 głubczycki ,82 kędzierzyńsko-kozielski ,58 kluczborski ,79 krapkowicki ,36 namysłowski ,85 nyski ,80 oleski ,95 opolski ,62 prudnicki ,38 strzelecki ,63 m. Opole , ,71 Populacja województwa opolskiego w 2015 roku według powiatu, płci oraz grupy wiekowej Powiat K M Suma brzeski głubczycki kędzierzyńsko-kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m. Opole opolskie

10 Populacja województwa opolskiego w 2015 roku według płci w grupach wiekowych Grupy wiekowe K M Suma Ogółem

11 Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku według płci i grup nowotworów; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowan, odsetek Płeć ICD - zakresy Liczba Wsp. surowy Wsp. stand. Odsetek Płeć ICD - zakresy Liczba Wsp. surowy Wsp. stand. Odsetek K C00 -C ,2 3,6 1,6 K C00 -D ,9 203,1 100,0 K C15 -C ,5 32,8 18,1 K C18 -C ,6 18,0 9,9 K C30 -C ,5 16,8 8,6 K C30 -C ,9 17,1 8,7 K C33 -C ,0 15,7 8,0 K C37 -C39 2 0,4 0,3 0,1 K C40 -C41 4 0,8 0,4 0,2 K C43 -C ,9 17,1 10,5 K C45 -C ,1 1,7 0,8 K C ,4 49,5 22,6 K C51 -C ,5 39,1 18,1 K C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K C64 -C ,0 9,1 5,0 K C69 -C ,3 5,6 2,6 K C73 -C ,6 9,1 3,4 K C76 -C ,5 4,1 2,4 K C81 -C ,8 8,0 3,4 K C82 -C85+C ,6 3,0 1,4 K C91 -C ,0 3,0 1,3 K D00 -D ,5 5,9 2,6 M C00 -C ,2 11,0 4,3 M C00 -D ,7 239,1 100,0 M C15 -C ,5 57,2 24,6 M C18 -C ,8 32,7 14,2 M C30 -C ,1 45,9 19,3 M C30 -C ,0 46,3 19,5 M C33 -C ,1 38,4 16,2 M C37 -C39 4 0,8 0,5 0,2 M C40 -C41 1 0,2 0,1 0,0 M C43 -C ,6 28,8 13,0 M C45 -C ,5 1,6 0,6 M C50 5 1,0 0,5 0,2 M C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M C60 -C ,0 42,2 17,1 M C64 -C ,3 25,2 10,8 M C69 -C ,6 7,5 2,8 M C73 -C ,9 1,9 0,7 M C76 -C ,5 5,3 2,3 M C81 -C ,5 9,7 3,4 M C82 -C85+C ,0 3,8 1,4 M C91 -C ,8 3,4 1,1 M D00 -D ,9 1,7 0,7 Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2015 roku w województwie opolskim wg liczby, płci i grup nowotworów 12

12 Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku według płci i grup nowotworów; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek Płeć ICD - zakresy Liczba Wsp. surowy Wsp. stand. Odsetek Płeć ICD - zakresy Liczba Wsp. surowy Wsp. stand. Odsetek K C00-C ,878 1,816 1,923 K C00-D ,677 83, K C15-C ,298 21,979 26,923 K C18-C ,658 9,189 11,731 K C30-C ,791 12,255 12,788 K C30-C ,985 12,359 12,885 K C33-C ,24 11,419 12,019 K C37-C39 1 0,194 0,105 0,096 K C40-C41 2 0,388 0,481 0,192 K C43-C ,932 4,046 7,404 K C45-C49 7 1,357 0,711 0,673 K C ,069 16,321 17,885 K C51-C ,487 15,388 17,596 K C60-C K C64-C ,502 3,126 4,712 K C69-C ,848 2,23 2,404 K C73-C75 6 1,164 0,261 0,577 K C76-C ,909 1,255 1,442 K C81-C ,86 3,708 5,385 K C82-C85+C ,878 1,243 1,923 K C91-C ,654 1,574 2,308 K D00-D M C00 -C ,9 8,626 5,333 M C00 -D , , M C15 -C ,884 46,394 30,741 M C18 -C ,769 21,11 14,593 M C30 -C ,399 41,72 27,704 M C30 -C ,02 42,009 27,926 M C33 -C ,293 36,561 24,444 M C37 -C39 3 0,621 0,289 0,222 M C40 -C41 6 1,242 0,708 0,444 M C43 -C ,728 8,475 5,63 M C45 -C ,104 1,587 1,111 M C M C51 -C M C60 -C ,869 12,75 9,259 M C64 -C ,973 15,837 10,37 M C69 -C ,657 5,075 2,741 M C73 -C75 1 0,207 0,106 0,074 M C76 -C ,69 1,46 0,963 M C81 -C ,9 8,915 5,333 M C82 -C85+C ,725 2,016 1,333 M C91 -C ,657 4,958 2,741 M D00 -D Zgony na nowotwory złośliwe w 2015 roku w województwie opolskim wg liczby, płci i grup nowotworów 13

13 Dane geograficzno administracyjne Województwo opolskie położone jest w południowo zachodniej części Polski. Jego powierzchnia wynosi km 2. Województwo podzielone jest na 12 powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu. Ludność województwa opolskiego Struktura ludności według płci i 5-letnich grup wiekowych, została przedstawiona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z których wynika, że w 2015 roku Opolszczyzna liczyła mieszkańców ( mężczyzn i kobiet). W porównaniu z rokiem 2014 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 3691 osób (ubyło 1760 mężczyzn i 1931 kobiet). 14

14 Kazimierz Drosik Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2015 Wstęp Co rok Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego opracowuje biuletyn, obrazujący sytuację epidemiologiczną w zakresie nowotworów złośliwych w województwie opolskim. Obecny biuletyn przedstawia dane o zachorowaniach i zgonach w roku Wzorem wcześniejszych biuletynów również w tym ujęto niektóre dane, pozwalające śledzić zmiany, jakie nastąpiły w strukturze zachorowań i zgonów w ciągu 12 lat, czyli od roku Podstawą opracowania są dane gromadzone przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów, funkcjonujące w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, oraz dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. W porównaniu z poprzednimi biuletynami wprowadzono dodatkowe tabele zachorowań i zgonów, ukazujących dane w układzie ICD-10 od C01 do D09 niezależnie od tego, czy zarejestrowano zachorowanie lub zgon w danej kategorii czy nie. W pozostałych tabelach ujęto tylko te nowotwory, które zostały rozpoznane w latach przynajmniej u jednego mieszkańca województwa opolskiego. W tych tabelach zachorowania i zgony uszeregowano od najczęstszych do najrzadszych wg danych z roku Dane geograficzno administracyjne Województwo opolskie położone jest w południowo zachodniej części Polski. Powierzchnia województwa wynosi km 2. Województwo podzielone jest na 12 powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu. Ludność województwa opolskiego Dane dotyczące ludności województwa opolskiego oparte są na informacjach, pochodzących z Krajowego Rejestru Nowotworów. Ludność Opolszczyzny w 2015 roku liczyła mieszkańców (w 2014 roku , w , w , w ), w tym mężczyzn (w roku , w , w ) i kobiet (w roku w , w ). Maleje liczba mieszkańców obu płci! 48% populacji jest w wieku 0-39 lat, 41% w wieku i 11% w wieku powyżej 70 lat. W grupie wiekowej 80 lat i więcej kobiet jest dwa razy więcej niż mężczyzn. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2015 Mężczyźni W 2015 roku zarejestrowano łącznie 2033 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn, mieszkających na terenie województwa opolskiego (w , w , w ). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 420,73 (zachorowań 15

15 na 100 tys.), współczynnik standaryzowany 239,08 (w roku 2014 odpowiednio 477,8 i 282,1). Bezwzględna liczba zachorowań zmniejszyła się o 12,3% a współczynnik standaryzowany aż o 15%. Nie jest to jednak wynikiem faktycznego spadku zachorowalności a tylko zawirowań związanych ze zmianą systemu rejestracji w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej ( zielona karta, czyli DILO). Świadczy o tym fakt, że zmniejszyła się liczba zarejestrowanych zachorowań, zgłaszanych przez inne niż onkologia jednostki organizacyjne. Liczba zarejestrowanych nowotworów płuca zmniejszyła się o 17%, pęcherza moczowego o 20%, innych niż czerniak nowotworów skóry o 12%. Oddzielnym zagadnieniem, trudnym do wyjaśnienia, jest znaczny spadek zachorowań na nowotwory hematologiczne w porównaniu z rokiem Wydaje się, że to w 2014 doszło do znacznej nadrejestrowalności tej grupy chorób. Współczynnik standaryzowany dla mężczyzn w województwie opolskim był niższy od współczynnika dla całego kraju, który w roku 2015 wyniósł 262,68 (w ,8, w ,47, w ,8). W skali kraju pod względem zachorowalności województwo opolskie uplasowało się na 14. miejscu (tabela 9). Najczęstszym nowotworem złośliwym w województwie opolskim u mężczyzn jest nadal nowotwór płuca. Zachorowalność na tę chorobę stanowi 16,18 % wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio 68,09 i 38,43 (w roku ,4 i 45,8, w ,6 i 49,1, w ,5 i 48,0 zachorowań na 100 tys.). Ten spadek jest raczej spowodowany błędami w zgłaszalności. Kolejne, pod względem wielkości standaryzowanego współczynnika, to nowotwory gruczołu krokowego (35,84 - stabilizacja), jelita grubego (32,49 stabilizacja), skóry (24,44), pęcherza moczowego (16,07 - spadek) oraz żołądka (11,49 - stabilizacja). Dokładne dane przedstawia tabela 1 i 2. W tabeli 3. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo prawie 63,8%, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzono u mężczyzn w wieku 60-79, ze szczytem w grupie wiekowej Pewne różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli 7. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w roku Największą liczbę zachorowań stwierdza się w powiecie nyskim, w mieście Opolu oraz powiatach opolskim i brzeskim. Zachorowania w tych powiatach stanowią połowę wszystkich zachorowań u mężczyzn w województwie. Bezwzględna liczba zachorowań nie oddaje faktycznej sytuacji, bo zależy w dużej mierze od wielkości populacji, zamieszkującej dany powiat. W tabeli 8. przedstawiono liczby bezwzględne zachorowań w powiatach w latach Oceniając zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie opolskim w latach można stwierdzić, że zachorowalność po okresie spadku w latach ponownie zaczęła wzrastać, jednak zaburzenia zgłaszalności w roku 2015 mogą tego nie potwierdzać. Kobiety W roku 2015 zarejestrowano 2062 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku , w , w ). Współczynnik surowy zachorowalności i współczynnik standaryzowany wyniosły odpowiednio 399,86 i 203,12 (w roku ,6 i 226,3, w ,5 i 213,2, w ,7 i 211,7). Wyraźnie zmniejszyła się zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności. Prawdopodobną przyczyną są nieporozumienia i problemy z rejestracją zachorowań, jakie wystąpiły po wprowadzeniu Zielonej Karty. Standaryzowany współczynnik zachorowalności plasuje województwo opolskie na 14. miejscu w Polsce (tabela 18). Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal rak piersi, który stanowi 22,6% wszystkich nowych zachorowań. Współczynnik surowy i standaryzowany wyniósł odpowiednio 90,37 i 49,52 (w roku ,9 i 45,4, w roku ,3 i 49,0, w ,2 i 48,7). 16

16 Kolejnymi nowotworami pod względem wielkości współczynnika standaryzowanego są nowotwory trzonu macicy - 17,86 (w roku ,5), jelita grubego (łącznie 17,66 - spadek), płuca (15,72 - teoretycznie spadek), skóry (14,19 - teoretycznie spadek), jajnika (10,94 - spadek), tarczycy (9,05 - wzrost) i szyjki macicy (8,7- spadek). Dokładne dane przedstawiono w tabelach 10 i 11. W tabeli 12. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo 73%, stwierdza się u kobiet w grupach wiekowych lat. Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego stwierdza się różnice w liczbie zachorowań. Dotyczy to liczb bezwzględnych, co jest niewątpliwie wynikiem różnic w wielkości populacji poszczególnych powiatów. Dane przedstawiono w tabeli 13. Najwyższa liczba zachorowań dotyczy miasta Opola (na prawach powiatu). Zmiany bezwzględnej liczby zachorowań oraz współczynników surowych i standaryzowanych zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w latach w województwie opolskim przedstawiono w tabelach 14, 15, 16, 17. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w roku 2015 Według danych Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów w Opolu z powodu nowotworów złośliwych w 2015 roku zmarło 2490 osób (w , w , w 2012 roku ). Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią nadal ok. 22% wszystkich zgonów. Mężczyźni W 2015 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu 1350 mężczyzn (w , w , w roku ). Standaryzowany i surowy współczynnik umieralności były nieco wyższe w porównaniu z rokiem 2014 i wyniosły odpowiednio 152,06 i 279,38 zgonów na 100 tys. populacji (w roku ,7 i 269,5, w roku ,1 i 282,4, a w roku ,0 i 280,3). Stawia to województwo opolskie na 15. miejscu w kraju, z niższym niż średnia dla Polski (169,96) standaryzowanym współczynnikiem umieralności (tabela 27). Jest to tak samo, jak w roku Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu były nowotwory płuca - 24,44%. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów jelita grubego (łącznie 14,37%), gruczołu krokowego (8,74%), pęcherza moczowego (5,93%) i żołądka (5,93%). Nadal zmniejsza się odsetek zgonów z powodu niedokładnie określonego nowotworu (C76) z 8,1% w roku 2007 do 0,73% w roku 2012, 0,65 % w roku 2013, 0,54% w roku 2014 i 0,3% w roku Dokładne dane przedstawione są w tabelach 19 i 20. Największą liczbę zgonów nowotworowych (72%) stwierdza się u mężczyzn w wieku lat (tabela 21). Podobnie jak w zachorowalności, pomiędzy poszczególnymi powiatami występują różnice w liczbie zgonów, spowodowane różnicami w wielkości populacji. Przedstawiono to w tabeli 22. Dane przedstawiające zmiany liczby zgonów oraz współczynników surowych i standaryzowanych w latach zawierają tabele 23, 24, 25, 26. Kobiety W 2015 roku w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych zmarło 1040 kobiet (w roku , w roku , w roku ). Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł 83,68, a współczynnik surowy 201,18 zgonów na 100tys. populacji (w roku 2014 odpowiednio 87,3 i 206,1,w roku ,1 i 203,4, a w 17

17 ,3 i 207,5). Pod względem standaryzowanego współczynnika umieralności województwo opolskie jest na 14. miejscu w kraju. Średni współczynnik umieralności (standaryzowany) dla Polski wyniósł w roku ,19, w ,8, w ,0, w ,8). Dane przedstawiono w tabeli 36. Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet były nowotwory piersi (17,88%) i płuca (12,02%). W roku 2014 kolejność była odwrotna. Nowotwory jelita grubego (nowotwory okrężnicy, odbytnicy i zagięcia esiczo-odbytniczego) znajdują się na trzeciej pozycji -11,54% (w roku ,75%, w roku ,9%, w roku ,91%). Kolejne miejsca, jako nowotworowe przyczyny zgonu, zajmują nowotwory szyjki macicy (5,19% - wzrost), jajnika (5,10% - spadek), trzustki (5,10% - spadek). Generalnie różnice są niewielkie. Odsetek zgonów z powodu nieokreślonej choroby nowotworowej, który wyniósł 10,7% w roku 2007, zmniejszył się do 0,55% w 2012, do 0,3% w 2013, do 0,66% w 2014 i do 0,29 w Szczegółowe dane przedstawione są w tabelach 28 i 29. Największą liczbę zgonów (78%) z powodu nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet w wieku lata (tabela 30). Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego występują różnice w liczbie zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych, na co niewątpliwie wpływa różna wielkość populacji. Dane przedstawiono w tabeli 31. W tabelach 32, 33, 34, 35 przedstawiono zmiany w umieralności kobiet w latach Zwracają uwagę wahania roczne, utrudniające interpretację wyniku. Potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym Podstawą rozpoznania nowotworu złośliwego jest badanie histopatologiczne. Zdarza się jednak, że ze względu na znaczne zaawansowanie choroby w momencie rozpoznania i wynikający z tego brak możliwości leczenia, odstępuje się od pobrania materiału do badania histopatologicznego, bo wynik tego badania i tak nie miałby żadnego wpływu na los chorego. Takie przypadki powinny być, o ile dane kliniczne rzeczywiście wskazują na chorobę nowotworową, rejestrowane w rejestrach nowotworów. Należy jednak dążyć do tego, aby takie sytuacje zdarzały się rzadko. W tabelach 37. i 38. przedstawiono odsetek zarejestrowanych nowotworów, potwierdzonych badaniem histopatologicznym. We wszystkich ocenianych grupach odsetek potwierdzeń histopatologicznych w województwie opolskim jest wyższy niż średnia dla całej Polski. Szczegółowe dane odnośnie do potwierdzeń nowotworów badaniem histopatologicznym przedstawiono w tabelach 39 i

18 Zachorowania Mężczyźni Tabela 1. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg ICD 10 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C00 Nowotwory złośliwe wargi 10 2,07 1,03 0,12 0,49 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 8 1,66 1,06 0,10 0,39 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 7 1,45 0,94 0,11 0,34 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 4 0,83 0,45 0,06 0,20 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 13 2,69 1,59 0,19 0,64 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 4 0,83 0,49 0,06 0,20 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 9 1,86 1,18 0,15 0,44 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 3 0,62 0,43 0,03 0,15 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 14 2,90 1,89 0,24 0,69 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 5 1,03 0,61 0,09 0,25 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 4 0,83 0,52 0,06 0,20 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 6 1,24 0,72 0,09 0,30 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 29 6,00 3,37 0,38 1,43 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 98 20,28 11,49 1,48 4,82 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 4 0,83 0,53 0,09 0,20 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,42 16,82 2,19 7,23 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 27 5,59 2,81 0,26 1,33 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,39 12,86 1,61 5,56 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2 0,41 0,24 0,03 0,10 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 14 2,90 1,60 0,20 0,69 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 4 0,83 0,40 0,04 0,20 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 9 1,86 0,99 0,11 0,44 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 52 10,76 6,02 0,69 2,56 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 2 0,41 0,20 0,02 0,10 C32 Nowotwór złośliwy krtani 61 12,62 7,22 0,95 3,00 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,09 38,43 5,25 16,18 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 1 0,21 0,12 0,02 0,05 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 3 0,62 0,35 0,03 0,15 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C43 Czerniak złośliwy skóry 38 7,86 4,37 0,49 1,87 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,77 24,44 2,86 11,12 C45 Międzybłoniak 3 0,62 0,39 0,07 0,15 C46 Mięsak Kaposi'ego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,21 0,11 0,01 0,05 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 8 1,66 1,09 0,14 0,39 C50 Nowotwór złośliwy sutka 5 1,03 0,52 0,06 0,25 C51 Nowotwór złośliwy sromu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19

19 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C60 Nowotwór złośliwy prącia 4 0,83 0,56 0,08 0,20 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,98 35,84 4,95 15,45 C62 Nowotwór złośliwy jądra 30 6,21 5,79 0,43 1,48 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 74 15,31 8,70 1,21 3,64 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 2 0,41 0,26 0,04 0,10 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 1 0,21 0,12 0,02 0,05 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,39 16,07 2,10 6,98 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C69 Nowotwór złośliwy oka 6 1,24 0,86 0,10 0,30 C70 Nowotwór złośliwy opon 5 1,03 0,51 0,05 0,25 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 45 9,31 6,11 0,71 2,21 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 13 2,69 1,73 0,20 0,64 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 1 0,21 0,14 0,04 0,05 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 15 3,10 1,72 0,25 0,74 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 12 2,48 1,34 0,15 0,59 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 5 1,03 0,61 0,09 0,25 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 14 2,90 1,62 0,19 0,69 C81 Choroba Hodgkina 6 1,24 1,06 0,08 0,30 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,21 0,17 0,01 0,05 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 22 4,55 2,83 0,33 1,08 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 2 0,41 0,31 0,05 0,10 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 3 0,62 0,41 0,06 0,15 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 12 2,48 1,41 0,17 0,59 C91 Białaczka limfatyczna 10 2,07 1,57 0,09 0,49 C92 Białaczka szpikowa 13 2,69 1,83 0,23 0,64 C93 Białaczka monocytowa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych1 0,21 0,11 0,00 0,05 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 3 0,62 0,40 0,08 0,15 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D03 Czerniak in situ 3 0,62 0,45 0,06 0,15 D04 Rak in situ skóry 8 1,66 0,87 0,11 0,39 D05 Rak in situ sutka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,37 100,00 20

20 Tabela 2. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,09 38,43 5,25 16,18 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,98 35,84 4,95 15,45 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,77 24,44 2,86 11,12 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,42 16,82 2,19 7,23 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,39 16,07 2,10 6,98 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,39 12,86 1,61 5,56 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 98 20,28 11,49 1,48 4,82 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 74 15,31 8,70 1,21 3,64 C32 Nowotwór złośliwy krtani 61 12,62 7,22 0,95 3,00 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 45 9,31 6,11 0,71 2,21 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 52 10,76 6,02 0,69 2,56 C62 Nowotwór złośliwy jądra 30 6,21 5,79 0,43 1,48 C43 Czerniak złośliwy skóry 38 7,86 4,37 0,49 1,87 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 29 6,00 3,37 0,38 1,43 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 22 4,55 2,83 0,33 1,08 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 27 5,59 2,81 0,26 1,33 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 14 2,90 1,89 0,24 0,69 C92 Białaczka szpikowa 13 2,69 1,83 0,23 0,64 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 13 2,69 1,73 0,20 0,64 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 15 3,10 1,72 0,25 0,74 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 14 2,90 1,62 0,19 0,69 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 14 2,90 1,60 0,20 0,69 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 13 2,69 1,59 0,19 0,64 C91 Białaczka limfatyczna 10 2,07 1,57 0,09 0,49 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 12 2,48 1,41 0,17 0,59 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 12 2,48 1,34 0,15 0,59 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 9 1,86 1,18 0,15 0,44 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 8 1,66 1,09 0,14 0,39 C81 Choroba Hodgkina 6 1,24 1,06 0,08 0,30 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 8 1,66 1,06 0,10 0,39 C00 Nowotwory złośliwe wargi 10 2,07 1,03 0,12 0,49 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 9 1,86 0,99 0,11 0,44 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 7 1,45 0,94 0,11 0,34 C69 Nowotwór złośliwy oka 6 1,24 0,86 0,10 0,30 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 6 1,24 0,72 0,09 0,30 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 5 1,03 0,61 0,09 0,25 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 5 1,03 0,61 0,09 0,25 C60 Nowotwór złośliwy prącia 4 0,83 0,56 0,08 0,20 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 4 0,83 0,53 0,09 0,20 C50 Nowotwór złośliwy sutka 5 1,03 0,52 0,06 0,25 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 4 0,83 0,52 0,06 0,20 C70 Nowotwór złośliwy opon 5 1,03 0,51 0,05 0,25 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 4 0,83 0,49 0,06 0,20 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 4 0,83 0,45 0,06 0,20 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 3 0,62 0,43 0,03 0,15 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 3 0,62 0,41 0,06 0,15 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 4 0,83 0,40 0,04 0,20 C45 Międzybłoniak 3 0,62 0,39 0,07 0,15 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 3 0,62 0,35 0,03 0,15 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 2 0,41 0,31 0,05 0,10 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 2 0,41 0,26 0,04 0,10 21

21 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2 0,41 0,24 0,03 0,10 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 2 0,41 0,20 0,02 0,10 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,21 0,17 0,01 0,05 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 1 0,21 0,14 0,04 0,05 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 1 0,21 0,13 0,02 0,05 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 1 0,21 0,12 0,02 0,05 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 1 0,21 0,12 0,02 0,05 C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 1 0,21 0,11 0,00 0,05 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,21 0,11 0,01 0,05 D04 Rak in situ skóry 8 1,66 0,87 0,11 0,39 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 3 0,62 0,40 0,08 0,15 D03 Czerniak in situ 3 0,62 0,45 0,06 0,15 Ogółem ,00 22

22 Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

23 ICD Razem C C C C C C C C C C D D D Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania w latach , liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C44 Inne nowotwory złośliwe skóry C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy C16 Nowotwór złośliwy żołądka C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C32 Nowotwór złośliwy krtani C25 Nowotwór złośliwy trzustki C71 Nowotwór złośliwy mózgu C43 Czerniak złośliwy skóry C62 Nowotwór złośliwy jądra C15 Nowotwór złośliwy przełyku C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C09 Nowotwory złośliwe migdałka C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C92 Białaczka szpikowa C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C00 Nowotwory złośliwe wargi C91 Białaczka limfatyczna C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C01 Nowotwór złośliwy nasady języka C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

24 ICD 10 Nazwa rozpoznania C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C69 Nowotwór złośliwy oka C81 Choroba Hodgkina C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C50 Nowotwór złośliwy sutka C70 Nowotwór złośliwy opon C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C03 Nowotwór złośliwy dziąsła C05 Nowotwór złośliwy podniebienia C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C60 Nowotwór złośliwy prącia C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C45 Międzybłoniak C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C37 Nowotwór złośliwy grasicy C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C66 Nowotwór złośliwy moczowodu C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C33 Nowotwór złośliwy tchawicy C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C46 Mięsak Kaposi'ego C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C93 Białaczka monocytowa C94 Inne białaczki określonego rodzaju C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D03 Czerniak in situ D04 Rak in situ skóry D05 Rak in situ sutka D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień Ogółem

25 Tabela 5. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 59,6 55,1 52,2 48,4 48,2 51,1 46,9 49,7 80,5 83,6 81,4 68,09 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 19,2 19,3 17, ,8 24, ,6 55,2 63,3 64,98 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 25,9 25,1 26,9 21,9 26,5 26,2 24,8 24,3 43,9 51,3 53,4 46,77 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 16, ,1 17,6 16,7 18,3 16,2 16,4 28,4 33,3 30,9 30,42 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 13,3 17,5 7,5 15,7 17,7 10,5 19,6 19,4 32,9 36,1 36,5 29,39 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 15, ,7 11,3 14,4 12, ,6 19,4 20,9 22,5 23,39 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 10,9 13,2 12,2 13,9 11,7 13,8 14,2 10,7 23,9 18,9 19,4 20,28 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 7,8 7,7 9,3 6 7,7 10,8 10,4 9,6 17,4 19,5 16,7 15,31 C32 Nowotwór złośliwy krtani 11 8,7 7,7 10,5 7,2 8,4 6,9 7,2 9 11,3 12,8 12,62 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 5,2 4,7 3,7 4,4 5,4 6,1 5,5 6,4 10,8 9,9 10,5 10,76 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 3,8 4,9 3,2 3,8 3,5 0,2 5,2 5,3 7,2 10,5 6,6 9,31 C43 Czerniak złośliwy skóry 3,8 3,1 3,1 5,4 3 4,3 5,2 4,7 7,2 9,9 7,2 7,86 C62 Nowotwór złośliwy jądra 3,2 3,9 3,7 4,1 5,6 3,7 5,6 4,3 6,3 6,2 5,8 6,21 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 4,5 5,7 4,7 5,9 2,7 4,2 3,3 4,4 6,3 6,8 5,4 6,00 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 1,3 1,3 1,8 2,4 2,3 2,6 1,9 2,1 3,1 4,5 5,4 5,59 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 2,2 2,8 3,2 2,7 3,4 3 1,7 2,8 5,3 4,3 2,3 4,55 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 0,5 0,8 1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,9 3,9 2,1 2,5 3,10 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 1,4 1,5 0,9 1,6 1,3 0,8 1,1 1,3 2,9 2,5 2,9 2,90 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 1,2 1,7 2,3 2,3 1,8 1,5 1,6 2,1 3,3 6,0 6,6 2,90 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 1,9 2 2,4 1,1 1,5 1,5 1,9 1,9 2,2 2,1 2,9 2,90 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 1,3 1,9 0,6 0,4 1,5 0,9 1,5 2,5 1,4 1,8 3,1 2,69 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 1,3 0,7 1,3 1,4 1,7 1,8 1,4 1,2 1,4 1,6 2,9 2,69 C92 Białaczka szpikowa 0,8 0,9 1,7 0,2 1,9 1,3 3,4 2,2 2,5 2,3 6,8 2,69 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 2 2,5 2,5 2 3,4 2,1 2,6 2,7 5,1 4,3 4,1 2,48 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 1,6 1,2 0,5 1,5 1,4 2,4 1,8 1,4 3,1 1,0 7,6 2,48 C00 Nowotwory złośliwe wargi 2,1 2,3 1,7 2,1 2,1 0,6 1,7 0,9 2,7 1,8 2,9 2,07 C91 Białaczka limfatyczna 3,8 3,1 1,8 1,5 2,6 4,1 4,6 2 5,9 4,3 9,7 2,07 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,6 1,86 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 0,7 0,3 0,3 1,1 0,9 1,6 0,9 0,7 1,2 1,8 1,4 1,86 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 1,4 1,0 0,8 1,66 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 1 1,3 1,7 1,2 2,6 0,9 2,2 3 3,5 2,1 2,1 1,66 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 1 1,4 0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,6 1,8 2,5 1,6 1,45 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,8 2,2 3,1 2,5 1,8 3,5 1,3 1,9 3,1 3,1 1,4 1,24 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,2 0,8 1,5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,9 1 0,6 0,8 1,24 C81 Choroba Hodgkina 1,4 2,6 1,2 1,0 0,6 1,6 1,6 1,4 3,7 1,2 2,5 1,24 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1,6 0,7 0,9 1,9 1,3 2,6 2,3 1,7 2,5 2,9 1,6 1,03 C50 Nowotwór złośliwy sutka 0,4 0,1 0,7 0,3 1,5 0 0,7 0,3 0,2 0,4 0,4 1,03 C70 Nowotwór złośliwy opon 0 0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 1,0 0,0 1,03 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 2,5 2,3 3,1 2,6 2,1 1,1 1 1,9 2,5 4,1 2,3 1,03 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0 0,4 0,3 0,1 0 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 1,2 0,83 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,5 0,1 0,2 0 0,7 0,2 0,5 0,5 1,2 1,6 0,6 0,83 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,1 0 0,3 0,8 0,9 0,6 0,2 1,2 0,4 0,8 2,1 0,83 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,5 0,3 0,3 0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 1,0 1,2 0,83 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 0,8 1 0,9 0,4 1 0,5 0,7 0,5 1,2 0,8 1,2 0,83 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5 0,7 1 0,3 0,4 1,4 2,3 0,83 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6 0,5 0 0,1 0,8 0,6 0,2 0,62 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,6 0,8 1,0 0,62 C45 Międzybłoniak 0,1 0 0,4 0,1 0,5 0,4 0,7 0,4 0,6 1,2 0,4 0,62 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 1,2 1,3 0,9 0,9 0,2 0,4 0,9 0,9 1,4 0,6 2,5 0,62 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6 0,41 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0 0,2 0,1 0,4 0,6 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,41 26

26 ICD 10 Nazwa rozpoznania C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 1,4 0,9 0,6 1 1,0 1,9 0,41 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,0 0,41 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego ,4 0,1 0,1 0,6 0,0 0,4 0,21 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 0,1 0 0,3 0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,21 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0, ,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0,0 0,21 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0 0,2 0,4 0,21 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego , ,0 0,0 0,21 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,4 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 1 0,4 0,8 0,21 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy ,1 1 0,9 0,1 0,9 0,4 0,4 0,0 0,21 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,0 0,4 0,21 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,0 0,5 0,6 0,0 0, ,2 0 0,4 0,0 0,21 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0, ,2 0,5 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,00 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0, ,2 0,0 0,2 0,00 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0 0 0,2 0,3 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,00 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0 0, ,2 0,2 0,00 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 0,2 0,3 0,6 0,2 0 0, ,6 0,2 0,2 0,00 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,2 0 0,2 0 0, ,0 0,0 0,00 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,3 0,5 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,2 0 0,4 0,2 0,00 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0,6 0 0,1 0 0,2 0, ,0 0,0 0,00 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,00 C72 Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego 0,4 0,3 0,1 0 0,1 3,5 0,2 0,5 0 0,6 0,0 0,00 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0 0 0,1 0 0,5 0, ,2 0,6 0,2 0,00 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1,3 1,1 2,4 2,3 2 1,8 0,8 1 0,6 0,4 0,4 0,00 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0, ,2 2,7 0,00 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0,2 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,0 0,2 0,0 0, ,1 0,6 0,2 3,5 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,4 0,00 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,0 0,0 0,0 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0, ,2 0,0 0,2 0,62 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0 0,1 0 0,0 0,0 0,2 0,00 D03 Czerniak in situ 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,6 0,0 0,4 0,62 D04 Rak in situ skóry 0,3 0,0 0,1 0,8 0,7 0,4 0,1 0,9 1,2 2,1 2,7 1,66 D05 Rak in situ sutka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,00 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0,00 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,6 0,0 0,00 Ogółem 321,5 331,3 317,1 336,3 373,4 372,6 393,3 399,6 433,7 452,6 477,8 420,73 27

27 Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 59,6 55,1 52,2 48,4 48,2 51,1 46,9 49,7 48,0 49,1 45,8 38,43 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 19,2 19,3 17,8 23,0 29,0 23,8 24,7 25,0 34,0 32,8 35,7 35,84 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 25,9 25,1 26,9 21,9 26,5 26,2 24,8 24,3 25,7 29,2 29,7 24,44 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 16,7 16,0 14,1 17,6 16,7 18,3 16,2 16,4 16,2 18,8 16,8 16,82 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 13,3 17,5 7,5 15,7 17,7 10,5 19,6 19,4 18,7 21,1 20,7 16,07 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 15,1 12,0 11,7 11,3 14,4 12,3 15,0 14,6 11,7 12,0 12,3 12,86 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 10,9 13,2 12,2 13,9 11,7 13,8 14,2 10,7 14,2 10,8 11,0 11,49 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 7,8 7,7 9,3 6,0 7,7 10,8 10,4 9,6 11,2 11,5 10,7 8,70 C32 Nowotwór złośliwy krtani 11,0 8,7 7,7 10,5 7,2 8,4 6,9 7,2 5,7 6,9 7,5 7,22 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 3,8 4,9 3,2 3,8 3,5 0,2 5,2 5,3 5,9 7,9 6,1 6,11 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 5,2 4,7 3,7 4,4 5,4 6,1 5,5 6,4 6,7 5,6 6,1 6,02 C62 Nowotwór złośliwy jądra 3,2 3,9 3,7 4,1 5,6 3,7 5,6 4,3 5,6 4,8 5,3 5,79 C43 Czerniak złośliwy skóry 3,8 3,1 3,1 5,4 3,0 4,3 5,2 4,7 4,7 5,9 4,5 4,37 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 4,5 5,7 4,7 5,9 2,7 4,2 3,3 4,4 4,2 4,1 3,3 3,37 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 2,2 2,8 3,2 2,7 3,4 3,0 1,7 2,8 3,7 2,5 1,8 2,83 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 1,3 1,3 1,8 2,4 2,3 2,6 1,9 2,1 1,6 2,7 3,1 2,81 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 1,4 1,5 0,9 1,6 1,3 0,8 1,1 1,3 1,7 1,5 1,7 1,89 C92 Białaczka szpikowa 0,8 0,9 1,7 0,2 1,9 1,3 3,4 2,2 1,7 1,4 5,1 1,83 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 1,3 0,7 1,3 1,4 1,7 1,8 1,4 1,2 1,0 1,2 2,1 1,73 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 0,5 0,8 1,0 0,3 0,4 0,5 0,8 1,9 2,6 1,4 1,3 1,72 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 1,9 2,0 2,4 1,1 1,5 1,5 1,9 1,9 1,4 1,0 1,7 1,62 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 1,2 1,7 2,3 2,3 1,8 1,5 1,6 2,1 2,0 3,8 3,6 1,60 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 1,3 1,9 0,6 0,4 1,5 0,9 1,5 2,5 0,9 1,2 1,9 1,59 C91 Białaczka limfatyczna 3,8 3,1 1,8 1,5 2,6 4,1 4,6 2,0 4,8 2,7 7,3 1,57 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 1,6 1,2 0,5 1,5 1,4 2,4 1,8 1,4 2,1 0,7 4,3 1,41 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 2,0 2,5 2,5 2,0 3,4 2,1 2,6 2,7 2,9 2,3 2,1 1,34 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 1,18 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 1,0 1,3 1,7 1,2 2,6 0,9 2,2 3,0 2,2 1,3 1,5 1,09 C81 Choroba Hodgkina 1,4 2,6 1,2 1,0 0,6 1,6 1,6 1,4 3,4 1,3 2,3 1,06 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 0,8 0,6 0,5 1,06 C00 Nowotwory złośliwe wargi 2,1 2,3 1,7 2,1 2,1 0,6 1,7 0,9 1,5 1,0 1,5 1,03 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 0,7 0,3 0,3 1,1 0,9 1,6 0,9 0,7 0,9 1,2 0,8 0,99 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 1,0 1,4 0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,6 1,2 1,6 1,0 0,94 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,2 0,8 1,5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,9 0,6 0,7 0,6 0,86 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,8 2,2 3,1 2,5 1,8 3,5 1,3 1,9 1,8 2,0 0,7 0,72 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1,6 0,7 0,9 1,9 1,3 2,6 2,3 1,7 1,6 1,8 0,9 0,61 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 2,5 2,3 3,1 2,6 2,1 1,1 1,0 1,9 1,5 2,6 1,5 0,61 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5 0,7 1,0 0,3 0,2 0,9 1,5 0,56 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,5 0,3 0,3 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,53 C50 Nowotwór złośliwy sutka 0,4 0,1 0,7 0,3 1,5 0,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,52 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,1 0,0 0,3 0,8 0,9 0,6 0,2 1,2 0,3 0,5 1,4 0,52 C70 Nowotwór złośliwy opon 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0 0,51 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,5 0,1 0,2 0,0 0,7 0,2 0,5 0,5 0,8 1,1 0,4 0,49 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,7 0,45 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6 0,5 0,0 0,1 0,5 0,4 0,1 0,43 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 1,2 1,3 0,9 0,9 0,2 0,4 0,9 0,9 0,7 0,5 1,8 0,41 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 0,8 1,0 0,9 0,4 1,0 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,40 C45 Międzybłoniak 0,1 0,0 0,4 0,1 0,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,2 0,39 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,5 0,4 1,0 0,35 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,31 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 1,4 0,9 0,6 0,6 0,4 1,1 0,26 28

28 ICD 10 Nazwa rozpoznania C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,24 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,0 0,2 0,1 0,4 0,6 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,20 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,0 0,3 0,17 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,9 0,1 0,9 0,3 0,2 0,0 0,14 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 0,13 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,13 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,13 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,12 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,4 0,0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,8 0,2 0,4 0,12 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,11 C47 Nowotwory nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,11 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,00 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,00 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,00 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,00 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu 0,2 0,3 0,6 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,00 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,3 0,5 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,2 0,0 0,3 0,1 0,00 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,00 C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 3,5 0,2 0,5 0,0 0,5 0,0 0,00 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,00 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1,3 1,1 2,4 2,3 2,0 1,8 0,8 1,0 0,4 0,3 0,3 0,00 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 1,2 0,00 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 2,4 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,00 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,40 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 D03 Czerniak in situ 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,0 0,3 0,45 D04 Rak in situ skóry 0,3 0,0 0,1 0,8 0,7 0,4 0,1 0,9 0,9 1,2 1,3 0,87 D05 Rak in situ sutka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,00 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,00 Ogółem 241,8 242,3 225,8 235,8 253,1 247,3 254,5 252,7 267,9 269,6 282,1 239,08 Tabela 7. Liczba zarejestrowanych zachorowań w 2015 roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Powiat Ogółem nyski 335 m.opole 267 opolski 260 brzeski 183 kluczborski 151 oleski 144 kędzierzyńsko-kozielski 136 strzelecki 127 prudnicki 112 namysłowski 111 krapkowicki 108 głubczycki 99 Całe województwo

29 Tabela 8. Zachorowalność w latach w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Powiat nyski m.opole opolski brzeski kluczborski oleski kędzierzyńsko-kozielski strzelecki prudnicki namysłowski krapkowicki głubczycki suma Tabela 9. Zachorowalność w 2015 roku, liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, mężczyźni, Polska Województwo Liczba Wsp. sur. Wsp. std. Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Świętokrzyskie Podkarpackie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Zachodniopomorskie Małopolskie Śląskie Opolskie Mazowieckie Podlaskie Polska

30 Zachorowania Kobiety Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg ICD 10 w podziale na liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C00 Nowotwory złośliwe wargi 3 0,58 0,32 0,06 0,15 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 3 0,58 0,35 0,04 0,15 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 2 0,39 0,25 0,03 0,10 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 4 0,78 0,39 0,06 0,19 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 4 0,78 0,43 0,06 0,19 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 4 0,78 0,43 0,04 0,19 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 6 1,16 0,64 0,07 0,29 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 3 0,58 0,50 0,04 0,15 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 2 0,39 0,14 0,01 0,10 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 10 1,94 1,02 0,12 0,48 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 69 13,38 5,54 0,70 3,35 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 4 0,78 0,24 0,03 0,19 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,21 11,17 1,27 6,30 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 14 2,71 1,21 0,15 0,68 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 57 11,05 5,28 0,65 2,76 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 3 0,58 0,31 0,04 0,15 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 16 3,10 1,90 0,21 0,78 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 14 2,71 1,37 0,20 0,68 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 11 2,13 0,95 0,12 0,53 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 43 8,34 3,49 0,44 2,09 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 3 0,58 0,37 0,05 0,15 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 3 0,58 0,12 0,00 0,15 C32 Nowotwór złośliwy krtani 10 1,94 1,00 0,16 0,48 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,00 15,72 2,08 8,00 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 2 0,39 0,28 0,04 0,10 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn - 3 0,58 0,33 0,03 0,15 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 1 0,19 0,10 0,01 0,05 C43 Czerniak złośliwy skóry 28 5,43 2,88 0,34 1,36 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,46 14,19 1,77 9,12 C45 Międzybłoniak 2 0,39 0,15 0,01 0,10 C46 Mięsak Kaposi'ego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,19 0,10 0,03 0,05 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,58 0,24 0,03 0,15 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 10 1,94 1,19 0,12 0,48 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,37 49,52 5,66 22,60 C51 Nowotwór złośliwy sromu 17 3,30 1,12 0,12 0,82 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 2 0,39 0,21 0,04 0,10 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 70 13,57 8,69 1,01 3,39 31

31 ICD 10 Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,68 17,86 2,25 8,92 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 1 0,19 0,03 0,00 0,05 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 98 19,00 10,94 1,27 4,75 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 1 0,19 0,10 0,02 0,05 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 1 0,19 0,15 0,01 0,05 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C62 Nowotwór złośliwy jądra 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 48 9,31 4,13 0,57 2,33 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 10 1,94 0,95 0,12 0,48 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 45 8,73 4,02 0,46 2,18 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C69 Nowotwór złośliwy oka 7 1,36 0,82 0,11 0,34 C70 Nowotwór złośliwy opon 8 1,55 0,79 0,11 0,39 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 37 7,18 3,78 0,35 1,79 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 1 0,19 0,18 0,01 0,05 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 69 13,38 9,05 0,89 3,35 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 1 0,19 0,05 0,00 0,05 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 5 0,97 0,36 0,03 0,24 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1 0,19 0,10 0,01 0,05 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 18 3,49 1,34 0,13 0,87 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 11 2,13 0,83 0,10 0,53 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 14 2,71 1,47 0,19 0,68 C81 Choroba hodgkina 7 1,36 1,11 0,09 0,34 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 6 1,16 0,56 0,06 0,29 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 17 3,30 1,63 0,18 0,82 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 5 0,97 0,74 0,07 0,24 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 1 0,19 0,10 0,02 0,05 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 8 1,55 0,78 0,10 0,39 C91 Białaczka limfatyczna 11 2,13 1,46 0,12 0,53 C92 Białaczka szpikowa 12 2,33 1,34 0,12 0,58 C93 Białaczka monocytowa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,39 0,09 0,00 0,10 C96 Inny i nieokreślony nowotwór tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 1 0,19 0,10 0,02 0,05 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D03 Czerniak in situ 4 0,78 0,42 0,04 0,19 D04 Rak in situ skóry 9 1,75 0,47 0,04 0,44 D05 Rak in situ sutka 26 5,04 2,94 0,38 1,26 D06 Rak in situ szyjki macicy 12 2,33 1,73 0,16 0,58 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 2 0,39 0,39 0,03 0,10 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,86 203,12 21,48 100,00 32

32 Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C50 Nowotwór złośliwy sutka ,37 49,52 5,66 22,60 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,68 17,86 2,25 8,92 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,00 15,72 2,08 8,00 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,46 14,19 1,77 9,12 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,21 11,17 1,27 6,30 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 98 19,00 10,94 1,27 4,75 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 69 13,38 9,05 0,89 3,35 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 70 13,57 8,69 1,01 3,39 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 69 13,38 5,54 0,70 3,35 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 57 11,05 5,28 0,65 2,76 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 48 9,31 4,13 0,57 2,33 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 45 8,73 4,02 0,46 2,18 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 37 7,18 3,78 0,35 1,79 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 43 8,34 3,49 0,44 2,09 C43 Czerniak złośliwy skóry 28 5,43 2,88 0,34 1,36 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 16 3,10 1,90 0,21 0,78 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 17 3,30 1,63 0,18 0,82 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 14 2,71 1,47 0,19 0,68 C91 Białaczka limfatyczna 11 2,13 1,46 0,12 0,53 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 14 2,71 1,37 0,20 0,68 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 18 3,49 1,34 0,13 0,87 C92 Białaczka szpikowa 12 2,33 1,34 0,12 0,58 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 14 2,71 1,21 0,15 0,68 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 10 1,94 1,19 0,12 0,48 C51 Nowotwór złośliwy sromu 17 3,30 1,12 0,12 0,82 C81 Choroba hodgkina 7 1,36 1,11 0,09 0,34 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 10 1,94 1,02 0,12 0,48 C32 Nowotwór złośliwy krtani 10 1,94 1,00 0,16 0,48 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 11 2,13 0,95 0,12 0,53 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 10 1,94 0,95 0,12 0,48 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 11 2,13 0,83 0,10 0,53 C69 Nowotwór złośliwy oka 7 1,36 0,82 0,11 0,34 C70 Nowotwór złośliwy opon 8 1,55 0,79 0,11 0,39 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 8 1,55 0,78 0,10 0,39 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 5 0,97 0,74 0,07 0,24 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 6 1,16 0,64 0,07 0,29 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 6 1,16 0,56 0,06 0,29 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 3 0,58 0,50 0,04 0,15 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 4 0,78 0,43 0,06 0,19 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 4 0,78 0,43 0,04 0,19 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 4 0,78 0,39 0,06 0,19 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 3 0,58 0,37 0,05 0,15 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 5 0,97 0,36 0,03 0,24 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 3 0,58 0,35 0,04 0,15 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn - 3 0,58 0,33 0,03 0,15 C00 Nowotwory złośliwe wargi 3 0,58 0,32 0,06 0,15 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 3 0,58 0,31 0,04 0,15 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 2 0,39 0,28 0,04 0,10 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 2 0,39 0,25 0,03 0,10 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 4 0,78 0,24 0,03 0,19 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 3 0,58 0,24 0,03 0,15 33

33 ICD 10 Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C52 Nowotwór złośliwy pochwy 2 0,39 0,21 0,04 0,10 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 1 0,19 0,18 0,01 0,05 C45 Międzybłoniak 2 0,39 0,15 0,01 0,10 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 1 0,19 0,15 0,01 0,05 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 2 0,39 0,14 0,01 0,10 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 3 0,58 0,12 0,00 0,15 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 1 0,19 0,11 0,01 0,05 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 1 0,19 0,10 0,01 0,05 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 1 0,19 0,10 0,03 0,05 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 1 0,19 0,10 0,02 0,05 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1 0,19 0,10 0,01 0,05 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 1 0,19 0,10 0,02 0,05 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,39 0,09 0,00 0,10 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 1 0,19 0,05 0,00 0,05 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 1 0,19 0,03 0,00 0,05 D05 Rak in situ sutka 26 5,04 2,94 0,38 1,26 D06 Rak in situ szyjki macicy 12 2,33 1,73 0,16 0,58 D04 Rak in situ skóry 9 1,75 0,47 0,04 0,44 D03 Czerniak in situ 4 0,78 0,42 0,04 0,19 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 2 0,39 0,39 0,03 0,10 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 1 0,19 0,10 0,02 0,05 Ogółem ,86 203,12 21,48 100,00 34

34 Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

35 ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D Ogółem Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania w roku 2015 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Powiat Ogółem m.opole 321 nyski 308 opolski 236 kędzierzyńsko-kozielski 191 brzeski 181 oleski 154 kluczborski 148 strzelecki 133 prudnicki 112 krapkowicki 105 głubczycki 90 namysłowski 83 Całe województwo

36 Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania w latach , liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka C44 Inne nowotwory złośliwe skóry C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy C56 Nowotwór złośliwy jajnika C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy C16 Nowotwór złośliwy żołądka C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C25 Nowotwór złośliwy trzustki C71 Nowotwór złośliwy mózgu C43 Czerniak złośliwy skóry C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C51 Nowotwór złośliwy sromu C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C92 Białaczka szpikowa C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C91 Białaczka limfatyczna C15 Nowotwór złośliwy przełyku C32 Nowotwór złośliwy krtani C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C70 Nowotwór złośliwy opon C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C69 Nowotwór złośliwy oka C81 Choroba Hodgkina C09 Nowotwory złośliwe migdałka C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C00 Nowotwory złośliwe wargi C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C03 Nowotwór złośliwy dziąsła

37 ICD 10 Nazwa rozpoznania C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C37 Nowotwór złośliwy grasicy C45 Międzybłoniak C52 Nowotwór złośliwy pochwy C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C58 Nowotwór złośliwy łożyska C72 Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C94 Inne białaczki określonego rodzaju C01 Nowotwór złośliwy nasady języka C05 Nowotwór złośliwy podniebienia C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C33 Nowotwór złośliwy tchawicy C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej C46 Mięsak Kaposi'ego C66 Nowotwór złośliwy moczowodu C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C93 Białaczka monocytowa C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych D05 Rak in situ sutka D06 Rak in situ szyjki macicy D04 Rak in situ skóry D03 Czerniak in situ D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych Ogółem

38 Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka 60,8 60, ,5 73,1 77,0 71,4 85,6 83,2 86,3 45,4 90,37 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 40,4 33,3 42,2 43,4 40,1 37,0 37,8 47,1 45,1 48,3 21,9 36,46 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 23,2 25,9 22,8 27,2 27,2 31,6 23,2 26,5 37,5 38,3 16,5 35,68 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 19,2 21,1 21,5 19,4 22,7 25,4 23,9 32,2 28,3 30,2 19,6 32,00 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 16,2 19,2 22,5 21,4 20,8 22,9 20,1 21,5 24,1 27,9 12,0 25,21 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 18,4 16,8 16,3 17,5 16,7 16,3 21,3 20,2 17,2 15,8 11,3 19,00 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 15,3 13,3 17,3 18,8 17,4 16,3 13,3 16,0 15,1 14,0 11,8 13,57 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 10,7 13,1 8,9 8,8 7,1 10,0 8,0 10,5 14,9 13,3 5,3 13,38 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 6,1 4,1 6,1 6 4,7 4,9 4,2 6,5 5,7 6,0 7,4 13,38 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 13,1 10,9 12,3 8,6 10,5 11,1 13,3 13,9 12,4 14,6 6,4 11,05 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 9,8 7,2 8,5 8,4 9 8,1 9,1 12,8 11,9 11,2 6,5 9,31 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 2,6 4,6 4,8 5,8 6,7 6,0 5,1 7,4 7,5 8,5 4,8 8,73 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 5,2 7 6,5 6,9 4,5 5,6 7,4 6,1 10,3 10,0 3,8 8,34 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 5,7 3,3 5 4,3 3,7 5,6 6,8 4,2 5,7 5,8 3,8 7,18 C43 Czerniak złośliwy skóry 6,3 5,7 4,8 6,2 7,3 8,1 8,2 7,2 8,0 9,8 4,0 5,43 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 3,3 3 2,6 4,1 2,6 4,3 3,0 4,0 3,8 2,9 0,6 3,49 C51 Nowotwór złośliwy sromu 2,2 3,7 2 0,9 1,5 2,3 2,9 1,7 2,1 1,9 1,3 3,30 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 2,9 3 3,3 3,7 4,9 4,3 5,1 5,5 4,0 4,2 2,2 3,30 C22 Nowotwór wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 2,6 0,6 1,1 1,3 2,6 3,0 1,7 2,5 3,3 3,8 1,4 3,10 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 1,7 1,1 2,2 2,1 2,8 3,6 3,8 3,4 2,7 4,2 2,4 2,71 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 5,7 3,1 2,2 4,7 4,5 4,3 3,2 2,1 2,9 5,4 1,4 2,71 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 2,6 2 3,3 1,7 1,5 1,1 2,3 2,1 2,5 1,0 0,7 2,71 C92 Białaczka szpikowa 1,1 3 1,5 0,9 1,1 1,5 2,9 2,1 4,4 2,3 2,2 2,33 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 1,3 0,6 1,7 0,9 0,7 1,9 1,7 2,7 2,3 1,7 0,5 2,13 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 2,4 2,6 2,2 2,6 2,4 1,5 1,5 1,1 1,5 1,2 0,5 2,13 C91 Białaczka limfatyczna 2,9 1,5 1,3 0,7 1,7 1,3 4,6 3,4 3,8 1,9 3,9 2,13 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 0,7 1,7 0,9 1,1 1,5 1,3 1,3 0,6 1,7 1,7 1,0 1,94 C32 Nowotwór złośliwy krtani 1, ,7 0,6 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,94 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 1,8 1,1 1,9 1,3 1,7 1,5 2,3 3,4 1,7 1,7 1,1 1,94 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,7 0 0,6 0,6 0,8 0,6 1,1 0,4 0,0 0,2 1,94 C70 Nowotwór złośliwy opon 0, ,2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 1,2 1,1 1,55 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 0,6 1,8 1,1 1,9 2,2 0,9 3,4 2,5 3,4 2,7 3,2 1,55 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,7 0,4 0,4 0,7 0,2 0,6 0,6 0,4 1,1 1,2 1,0 1,36 C81 Choroba Hodgkina 1,3 1,8 0,7 2,2 1,3 1,7 1,1 1,5 1,7 0,6 1,5 1,36 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,0 0,6 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,4 0,2 1,16 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,9 0,2 0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 1,16 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 2,2 3 1,5 0,7 0,4 2,4 3,6 3,2 2,3 4,0 1,0 0,97 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 2,0 0,9 1,7 1,3 0,6 1,5 1,0 1,5 0,4 1,0 1,6 0,97 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,8 0,4 0,4 1,1 1,0 0,5 0,78 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,4 0,2 0 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,8 0,4 0,3 0,78 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,4 0,6 0,4 0,4 0,9 0,6 0,2 0,4 0,4 1,2 0,6 0,78 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,6 0,9 0,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,8 1,0 0,4 0,5 0,78 C00 Nowotwory złośliwe wargi 1,8 0,6 1,1 0,9 0,4 1,3 0,8 1,0 1,3 1,3 0,2 0,58 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 0,9 0,6 0,7 0,4 0,6 1,1 0,8 0,6 0,4 1,3 0,7 0,58 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,0 0,7 0,4 0,2 0,4 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0,7 0,58 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 1,1 0,8 0,2 1,0 0,6 0,5 0,58 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 0, ,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,1 0,58 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,2 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,58 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,9 0,58 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,4 0,4 0,7 0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,8 1,2 0,4 0,58 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,2 0, ,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,39 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,39 39

39 ICD 10 Nazwa rozpoznania C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,4 0 0,4 0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,39 C45 Międzybłoniak 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,8 0,2 0,0 0,1 0,39 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0,9 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2 1,0 0,3 0,39 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,0 0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,39 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,2 0,2 0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,4 0,1 0,19 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu 0,0 0,4 0,6 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 1,0 0,4 0,0 0,19 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,19 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 0,2 0,2 0,2 0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,19 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 0,6 0,9 0 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 1,1 0,4 0,3 0,19 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,19 C72 Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego 0, ,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,19 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych ,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,4 0,0 0,19 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 1,5 0,9 0,7 0,9 1,1 0,8 0,6 0,8 0,2 0,6 0,1 0,19 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,9 0,6 0,4 0 0,0 0,4 0,4 0,4 1,7 0,6 0,4 0,19 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0, ,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 0,4 0,19 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0, ,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,0 0,6 0,19 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0, ,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,00 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,4 0,4 0 0,2 0,4 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,00 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,2 0,7 0,4 0,4 0,7 0,9 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,00 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0, ,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,0 0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 0,00 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0, ,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,2 0,2 0 0,4 0,2 0,0 0,4 0,4 0,2 0,6 0,1 0,00 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C46 Mięsak Kaposi'ego 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0, ,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,00 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,2 0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,2 0,4 0 0,4 0,2 0,4 0,6 0,4 0,0 0,6 0,1 0,00 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,00 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0, ,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 D05 Rak in situ sutka 2,2 2,8 3,2 4,5 4,7 3,4 2,9 3,6 3,1 4,4 2,4 5,04 D06 Rak in situ szyjki macicy 2,6 3,1 2,4 5,4 6,2 3,2 3,2 4,0 3,1 1,7 1,3 2,33 D04 Rak in situ skóry 0,4 0,6 0,9 1,9 0,9 1,1 1,5 1,7 2,1 3,1 0,6 1,75 D03 Czerniak in situ 0,4 0,2 0,6 0,4 1,3 1,3 1,0 0,6 0,8 1,3 0,4 0,78 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,2 0,3 0,39 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,19 Ogółem 312,0 302,8 313,1 334,9 331,6 352,2 341,5 385,8 401,7 411,5 443,6 399,86 40

40 Tabela 16. Zarejestrowane zachorowania w latach , współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka 38,8 39,5 42,1 46,5 45,6 47,6 42,0 50,2 48,7 49,0 45,4 49,5 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 14,9 16,2 13,4 16,9 15,6 18,2 13,0 14,7 20,0 21,2 16,5 17,9 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 11,6 12,4 12,9 10,9 12,7 13,6 13,6 17,7 14,4 15,5 19,6 15,7 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 21,9 17,6 21,6 22,1 20,2 17,7 17,5 21,8 19,8 20,1 21,9 14,2 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 8,9 10,7 11,5 11,6 10,4 11,2 9,5 10,1 11,3 12,7 12,0 11,2 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 12,1 11,7 10,4 11,9 10,7 10,8 13,5 12,1 10,8 10,3 11,3 10,9 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 4,5 3 5,1 4,1 3,9 3,3 3,5 4,8 4,0 3,7 7,4 9,1 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 10,3 9,5 12,3 12,8 11,8 10,6 8,5 10,5 8,7 8,8 11,8 8,7 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 5,8 6,8 5,1 4,8 3,4 4,8 3,7 4,5 6,4 5,3 5,3 5,5 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 7,4 5,9 7 4,8 5,2 5,6 6,7 6,8 5,9 7,0 6,4 5,3 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 7,3 4,5 5,5 5,3 5,1 4,3 4,6 7,2 5,7 6,2 6,5 4,1 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 1,7 2,2 2,3 3,4 3,1 3,2 2,6 3,3 3,2 4,0 4,8 4,0 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 4,2 2,1 3,1 2,7 2,5 3,6 4,6 2,3 3,6 4,2 3,8 3,8 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 3,0 3,7 3,4 3,5 2,2 3,1 3,9 2,8 4,6 4,3 3,8 3,5 C43 Czerniak złośliwy skóry 4,7 3,7 3 3,9 4 4,6 4,4 3,9 4,9 5,9 4,0 2,9 C22 Nowotwór wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 1,4 0,3 0,5 0,5 1,4 1,5 0,9 1,2 1,6 1,6 1,4 1,9 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 1,6 2 1,8 2,4 3 2,3 2,7 2,9 2,1 2,2 2,2 1,6 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 1,2 0,8 1,4 0,6 0,7 0,4 0,8 0,8 1,0 0,3 0,7 1,5 C91 Białaczka limfatyczna 1,9 2,2 1,9 0,7 1,8 2,1 2,9 2,1 2,5 1,3 3,9 1,5 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 2,7 1,5 1,2 2,5 1,6 2,0 1,7 0,8 1,4 1,9 1,4 1,4 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 1,8 1,5 1,6 1,9 1,1 1,9 1,5 1,7 1,5 1,4 0,6 1,3 C92 Białaczka szpikowa 0,6 2,4 1,1 0,5 1,1 0,9 1,8 1,3 1,8 1,1 2,2 1,3 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,7 1,6 1,6 1,3 1,6 2,4 1,2 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 1,1 1,1 1,5 0,9 1,7 1,0 1,5 2,3 1,1 1,0 1,1 1,2 C51 Nowotwór złośliwy sromu 1, ,3 0,8 0,9 1,3 0,6 0,7 0,7 1,3 1,1 C81 Choroba Hodgkina 1,1 1,7 0,7 1,7 1 1,5 1,1 1,6 1,6 0,5 1,5 1,1 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 0,4 1,2 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 0,3 0,9 1,2 1,0 1,0 C32 Nowotwór złośliwy krtani 1,0 1,4 1,1 1 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,5 1,0 C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych 0,6 0,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,6 1,2 0,8 0,8 0,5 1,0 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,5 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,2 0,0 0,2 1,0 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 1,3 1,5 1,5 1,3 1,1 0,7 0,6 0,5 0,7 0,3 0,5 0,8 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3 0,3 0,6 0,6 1,0 0,8 C70 Nowotwór złośliwy opon 0, ,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,9 0,4 1,1 0,8 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 0,4 1,1 0,8 1,1 1,2 0,4 1,6 1,1 1,4 1,4 3,2 0,8 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 1,2 0,4 1 0,9 0,2 0,8 0,4 0,5 0,2 0,7 1,6 0,7 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,0 0,4 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,7 0,1 0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,0 0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,5 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,1 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,0 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 0,5 0,4 C26 Nowotwór innych i niedokładnie określonych narz. trawiennych 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 1,3 1,5 0,8 0,4 0,2 1,1 1,2 1,3 0,9 1,7 1,0 0,4 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,7 0,7 0,4 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,9 0,3 C00 Nowotwory złośliwe wargi 1,0 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 0,2 0,3 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,6 0,4 0,0 0,6 0,3 0,5 0,3 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,3 0 0,2 0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0, ,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,3 0,7 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,2 0,7 0,5 0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,6 0,5 0,4 0,2 41

41 ICD 10 Nazwa rozpoznania C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 C72 Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego 0, ,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 C45 Międzybłoniak 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,1 0,1 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,6 0,3 0,2 0 0,0 0,3 0,2 0,2 1,2 0,2 0,4 0,1 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0, ,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 0,1 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 0,0 0,3 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0,3 0,0 0,1 C46 Mięsak Kaposi'ego 0, ,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 0,3 0,7 0 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych ,1 0,1 0,2 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 0,1 0,1 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0, ,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1 0,0 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,3 0,3 0 0,2 0,3 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,0 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0, ,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,0 0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0, ,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,1 0,1 0 0,2 0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0, ,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,1 0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,1 0,8 0 0,8 0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,3 0,1 0,0 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0, ,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 D05 Rak in situ sutka 1,5 1,9 2,2 3,0 3,2 2,2 1,9 2,1 1,8 2,6 2,4 2,9 D06 Rak in situ szyjki macicy 2,1 2,6 2,0 4,5 4,9 2,5 2,8 3,1 2,2 1,3 1,3 1,7 D04 Rak in situ skóry 0,2 0,2 0,4 0,8 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 D03 Czerniak in situ 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 0,8 0,6 0,3 0,5 0,8 0,4 0,4 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,4 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Ogółem 191, ,1 187,8 209,8 211,7 213,2 226,3 203,1 42

42 Tabela 17. Zarejestrowane zachorowania w latach , liczby bezwzględne w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Powiat m.opole nyski opolski kędzierzyńsko-kozielski brzeski oleski kluczborski strzelecki prudnicki krapkowicki głubczycki namysłowski Ogółem Tabela 18. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2015; kobiety, Polska Województwo Wsp. standaryzowany Pomorskie 258,8 Wielkopolskie 253,2 Kujawsko-Pomorskie 247,3 Warmińsko-Mazurskie 240,8 Dolnośląskie 230,1 Zachodniopomorskie 228,2 Łódzkie 224,8 Świętokrzyskie 224,2 Podkarpackie 219,0 Małopolskie 214,5 Lubuskie 210,6 Lubelskie 209,7 Śląskie 209,6 Opolskie 203,1 Podlaskie 195,1 Mazowieckie 194,9 Polska 221,6 43

43 Zgony Mężczyźni Tabela 19. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg ICD 10 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C00 Nowotwory złośliwe wargi 7 1,45 0,69 0,04 0,52 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 9 1,86 1,07 0,16 0,67 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 6 1,24 0,71 0,09 0,44 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 2 0,41 0,28 0,05 0,15 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 9 1,86 1,03 0,08 0,67 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 2 0,41 0,23 0,03 0,15 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 4 0,83 0,51 0,09 0,30 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 2 0,41 0,18 0,02 0,15 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 11 2,28 1,44 0,20 0,81 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 5 1,03 0,66 0,07 0,37 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 3 0,62 0,39 0,03 0,22 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,21 0,14 0,01 0,07 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 8 1,66 0,93 0,12 0,59 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 3 0,62 0,36 0,05 0,22 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 38 7,86 4,32 0,48 2,81 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 80 16,56 9,35 1,24 5,93 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 2 0,41 0,26 0,05 0,15 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,42 12,80 1,48 8,74 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 13 2,69 1,54 0,22 0,96 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 63 13,04 6,42 0,67 4,67 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 3 0,62 0,36 0,05 0,22 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 25 5,17 2,95 0,30 1,85 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 7 1,45 0,63 0,04 0,52 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 5 1,03 0,63 0,05 0,37 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 60 12,42 7,06 0,97 4,44 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 1 0,21 0,08 0,00 0,07 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 1 0,21 0,12 0,02 0,07 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 2 0,41 0,24 0,03 0,15 C32 Nowotwór złośliwy krtani 41 8,48 4,80 0,64 3,04 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,29 36,56 4,53 24,44 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 2 0,41 0,23 0,03 0,15 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 1 0,21 0,06 0,00 0,07 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn 3 0,62 0,27 0,02 0,22 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 3 0,62 0,43 0,04 0,22 C43 Czerniak złośliwy skóry 22 4,55 2,82 0,33 1,63 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 54 11,18 5,66 0,44 4,00 C45 Międzybłoniak 3 0,62 0,38 0,07 0,22 C46 Mięsak Kaposi'ego 3 0,62 0,34 0,05 0,22 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,41 0,22 0,01 0,15 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 7 1,45 0,65 0,01 0,52 C50 Nowotwór złośliwy sutka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C51 Nowotwór złośliwy sromu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 44

44 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C60 Nowotwór złośliwy prącia 5 1,03 0,52 0,04 0,37 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,42 11,98 1,34 8,74 C62 Nowotwór złośliwy jądra 1 0,21 0,13 0,02 0,07 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 1 0,21 0,11 0,00 0,07 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 56 11,59 6,74 0,91 4,15 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 4 0,83 0,44 0,06 0,30 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 80 16,56 8,66 1,08 5,93 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C69 Nowotwór złośliwy oka 2 0,41 0,26 0,05 0,15 C70 Nowotwór złośliwy opon 2 0,41 0,18 0,02 0,15 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 29 6,00 4,24 0,47 2,15 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 4 0,83 0,39 0,04 0,30 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 1 0,21 0,11 0,01 0,07 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 4 0,83 0,58 0,09 0,30 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 9 1,86 0,88 0,08 0,67 C81 Choroba hodgkina 1 0,21 0,21 0,01 0,07 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 2 0,41 0,25 0,03 0,15 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 5 1,03 0,48 0,05 0,37 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 1 0,21 0,15 0,01 0,07 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 7 1,45 0,93 0,12 0,52 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 2 0,41 0,21 0,02 0,15 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 14 2,90 1,53 0,21 1,04 C91 Białaczka limfatyczna 18 3,73 2,26 0,20 1,33 C92 Białaczka szpikowa 18 3,73 2,57 0,21 1,33 C93 Białaczka monocytowa 1 0,21 0,13 0,02 0,07 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C96 Inny i nieokreślony nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 3 0,62 0,20 0,00 0,22 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 1 0,21 0,12 0,02 0,07 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D03 Czerniak in situ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D04 Rak in situ skóry 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D05 Rak in situ sutka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,38 152,06 16,55 100,00 45

45 Tabela 20. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg częstości zgonów, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,29 36,56 4,53 24,44 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,42 12,80 1,48 8,74 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,42 11,98 1,34 8,74 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 80 16,56 9,35 1,24 5,93 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 80 16,56 8,66 1,08 5,93 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 60 12,42 7,06 0,97 4,44 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 56 11,59 6,74 0,91 4,15 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 63 13,04 6,42 0,67 4,67 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 54 11,18 5,66 0,44 4,00 C32 Nowotwór złośliwy krtani 41 8,48 4,80 0,64 3,04 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 38 7,86 4,32 0,48 2,81 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 29 6,00 4,24 0,47 2,15 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 25 5,17 2,95 0,30 1,85 C43 Czerniak złośliwy skóry 22 4,55 2,82 0,33 1,63 C92 Białaczka szpikowa 18 3,73 2,57 0,21 1,33 C91 Białaczka limfatyczna 18 3,73 2,26 0,20 1,33 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 13 2,69 1,54 0,22 0,96 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 14 2,90 1,53 0,21 1,04 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 11 2,28 1,44 0,20 0,81 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 9 1,86 1,07 0,16 0,67 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 9 1,86 1,03 0,08 0,67 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 8 1,66 0,93 0,12 0,59 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 7 1,45 0,93 0,12 0,52 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 9 1,86 0,88 0,08 0,67 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 6 1,24 0,71 0,09 0,44 C00 Nowotwory złośliwe wargi 7 1,45 0,69 0,04 0,52 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 5 1,03 0,66 0,07 0,37 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 7 1,45 0,65 0,01 0,52 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 7 1,45 0,63 0,04 0,52 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 5 1,03 0,63 0,05 0,37 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 4 0,83 0,58 0,09 0,30 C60 Nowotwór złośliwy prącia 5 1,03 0,52 0,04 0,37 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 4 0,83 0,51 0,09 0,30 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 5 1,03 0,48 0,05 0,37 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 4 0,83 0,44 0,06 0,30 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 3 0,62 0,43 0,04 0,22 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 3 0,62 0,39 0,03 0,22 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 4 0,83 0,39 0,04 0,30 C45 Międzybłoniak 3 0,62 0,38 0,07 0,22 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 3 0,62 0,36 0,05 0,22 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 3 0,62 0,36 0,05 0,22 C46 Mięsak Kaposi'ego 3 0,62 0,34 0,05 0,22 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 2 0,41 0,28 0,05 0,15 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn - 3 0,62 0,27 0,02 0,22 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 2 0,41 0,26 0,05 0,15 C69 Nowotwór złośliwy oka 2 0,41 0,26 0,05 0,15 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 2 0,41 0,25 0,03 0,15 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 2 0,41 0,24 0,03 0,15 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 2 0,41 0,23 0,03 0,15 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 2 0,41 0,23 0,03 0,15 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,41 0,22 0,01 0,15 46

46 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C81 Choroba hodgkina 1 0,21 0,21 0,01 0,07 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 2 0,41 0,21 0,02 0,15 C96 Inny i nieokreślony nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 3 0,62 0,20 0,00 0,22 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 2 0,41 0,18 0,02 0,15 C70 Nowotwór złośliwy opon 2 0,41 0,18 0,02 0,15 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 1 0,21 0,15 0,01 0,07 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,21 0,14 0,01 0,07 C62 Nowotwór złośliwy jądra 1 0,21 0,13 0,02 0,07 C93 Białaczka monocytowa 1 0,21 0,13 0,02 0,07 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 1 0,21 0,12 0,02 0,07 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 1 0,21 0,12 0,02 0,07 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 1 0,21 0,11 0,00 0,07 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 1 0,21 0,11 0,01 0,07 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 1 0,21 0,08 0,00 0,07 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 1 0,21 0,06 0,00 0,07 Ogółem ,38 152,06 16,55 100,00 47

47 Tabela 21. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

48 ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C Ogółem Tabela 22. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Powiat Liczba zgonów nyski 197 opolski 167 m.opole 155 kędzierzyńsko-kozielski 129 brzeski 111 krapkowicki 99 kluczborski 95 prudnicki 95 strzelecki 93 oleski 85 głubczycki 64 namysłowski 60 Całe województwo

49 Tabela 23. Zarejestrowane zgony w latach , liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C16 Nowotwór złośliwy żołądka C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy C25 Nowotwór złośliwy trzustki C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C44 Inne nowotwory złośliwe skóry C32 Nowotwór złośliwy krtani C15 Nowotwór złośliwy przełyku C71 Nowotwór złośliwy mózgu C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C43 Czerniak złośliwy skóry C91 Białaczka limfatyczna C92 Białaczka szpikowa C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C09 Nowotwory złośliwe migdałka C01 Nowotwór złośliwy nasady języka C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C00 Nowotwory złośliwe wargi C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C60 Nowotwór złośliwy prącia C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C45 Międzybłoniak C46 Mięsak Kaposi'ego C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C03 Nowotwór złośliwy dziąsła C05 Nowotwór złośliwy podniebienia C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

50 ICD 10 Nazwa rozpoznania C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C69 Nowotwór złośliwy oka C70 Nowotwór złośliwy opon C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narz. klatki piersiowej C62 Nowotwór złośliwy jądra C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C81 Choroba Hodgkina C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C93 Białaczka monocytowa C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C33 Nowotwór złośliwy tchawicy C37 Nowotwór złośliwy grasicy C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C50 Nowotwór złośliwy sutka C66 Nowotwór złośliwy moczowodu C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C94 Inne białaczki określonego rodzaju C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Ogółem

51 Tabela 24. Surowe współczynniki umieralności w latach ; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 85,4 84,5 83,0 79,7 87,9 85,1 77,4 75,2 80,7 85,8 73,6 68,29 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 16,1 15,7 18,2 21,3 18,4 22,1 23,8 23,8 23,5 25,3 24,5 24,42 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 16,3 16,1 14,5 18,3 15,4 22,3 22,3 20,4 20,0 24,6 23,9 24,42 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 17,0 18,7 18,2 19,3 19,2 21,3 18,9 18,1 21,5 18,5 13,2 16,56 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 12,0 7,5 10,9 12,2 10,6 11,8 18,9 14,5 15,1 17,7 14,4 16,56 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 8,2 11,0 13,3 8,6 11,0 10,4 10,6 15,7 14,3 11,7 13,0 13,04 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 9,6 10,8 8,5 11,4 11,6 12,0 12,2 12,6 15,3 14,0 11,3 12,42 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 7,1 6,7 11,5 11,6 9,6 6,8 7,5 10,6 9,8 7,8 9,9 11,59 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 2,0 1,0 0,8 0,2 0,8 0,6 0,8 1,0 3,7 0,4 1,0 11,18 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 9,00 C32 Nowotwór złośliwy krtani 9,0 10,0 11,1 8,8 8,4 6,8 8,1 7,7 6,3 6,8 9,3 8,48 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 5,9 8,3 7,5 7,4 6,6 5,6 6,9 8,4 9,2 7,2 8,2 7,86 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 4,3 6,5 5,5 7,4 7,0 6,4 8,5 6,9 7,4 9,9 10,5 6,00 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 5,7 4,7 5,9 6,0 5,0 5,8 5,1 5,5 4,1 6,2 6,4 5,17 C43 Czerniak złośliwy skóry 3,1 2,0 2,6 3,4 2,6 3,4 2,6 3,3 2,9 3,3 4,3 4,55 C91 Białaczka limfatyczna 2,0 3,9 4,2 4,0 3,8 4,0 3,5 3,5 4,1 4,3 4,1 3,73 C92 Białaczka szpikowa 3,3 2,6 2,6 3,0 2,2 3,0 2,2 3,3 4,1 2,3 3,9 3,73 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 2,7 1,6 1,4 3,2 2,2 2,2 1,8 2,6 2,5 1,8 2,9 2,90 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 0,2 0,8 0,6 1,4 2,2 1,4 0,4 1,2 1,0 2,7 2,9 2,69 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,6 0,2 0,2 0,2 1,0 0,8 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 2,28 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 1,4 0,4 1,86 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 1,0 1,0 1,4 0,6 0,6 1,2 3,5 3,5 3,7 3,3 3,5 1,86 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 19,0 26,2 32,7 22,3 15,8 13,7 4,1 3,3 0,8 1,8 1,4 1,86 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,0 1,2 0,6 2,0 2,0 2,0 1,6 1,2 1,0 2,9 2,5 1,66 C00 Nowotwory złośliwe wargi 0,0 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,4 0,0 1,45 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 1,4 1,2 1,6 0,4 0,6 1,45 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 1,0 0,6 0,0 0,8 0,8 1,0 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 1,45 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 2,5 0,8 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 1,2 1,6 2,3 1,6 1,45 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 1,6 1,4 1,4 1,0 1,6 1,2 1,6 1,8 1,6 0,8 0,6 1,24 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,6 2,0 1,6 1,4 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,6 0,8 1,03 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 1,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,4 1,8 1,2 1,8 0,4 1,6 1,03 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0,2 0,6 0,2 1,2 0,4 0,2 0,8 1,2 0,2 0,0 0,6 1,03 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 1,2 1,6 1,0 2,0 1,2 0,8 0,8 1,0 0,8 1,2 0,8 1,03 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,6 0,4 1,0 0,4 0,4 0,0 0,6 1,0 0,2 0,0 0,0 0,83 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,83 C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,83 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 2,0 2,4 0,6 0,4 1,4 1,2 0,4 0,0 2,0 0,4 0,8 0,83 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,8 0,4 0,8 0,62 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 2,9 1,6 1,6 2,8 2,8 2,2 2,2 1,6 1,4 0,8 0,6 0,62 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,62 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 0,62 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu 0,8 0,6 0,0 1,0 0,6 0,8 0,8 1,4 0,6 0,2 0,4 0,62 C45 Międzybłoniak 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 1,0 1,2 0,62 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,62 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,2 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,62 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,4 0,41 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,6 0,6 0,8 0,4 0,41 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,41 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,4 0,4 0,4 0,0 0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 1,0 0,41 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,41 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 1,2 0,4 0,8 0,8 0,4 1,2 0,8 0,4 0,4 0,8 0,6 0,41 52

52 ICD 10 Nazwa rozpoznania C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,4 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,41 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,2 0,0 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,41 C70 Nowotwór złośliwy opon 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,41 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,2 0,0 1,0 0,6 0,2 0,41 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,41 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,21 C26 Nowotwór innych i niedokładnie określ. narządów trawiennych 0,6 0,6 0,4 0,2 0,8 1,2 1,0 1,4 1,2 0,4 0,6 0,21 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,21 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 0,21 C62 Nowotwór złośliwy jądra 0,6 0,8 0,6 0,6 0,2 0,6 0,4 0,6 0,8 0,0 0,4 0,21 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4 0,21 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 0,4 1,0 0,6 0,2 0,0 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6 0,21 C81 Choroba Hodgkina 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8 0,2 0,8 0,6 0,4 1,0 0,0 0,21 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,6 0,21 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,21 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0,0 0,8 0,0 0,2 1,8 4,6 3,0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,21 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,00 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,00 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,00 C50 Nowotwór złośliwy sutka 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,00 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,00 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,00 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,4 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,00 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,00 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,00 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,4 0,8 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 0,00 Ogółem 259,2 266,5 273,7 275,9 268,0 275,3 269,4 270,1 280,3 282,4 269,5 279,38 53

53 Tabela 25. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach ; mężczyźni, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 63,0 61,1 58,2 53,6 58,0 54,3 47,8 44,8 47,5 50,3 41,1 36,6 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 12,5 10,7 12,6 13,2 11,2 13,4 15,1 14,1 13,7 13,9 12,6 12,8 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 12,1 11,5 9,8 12,0 10,0 13,7 12,3 11,7 10,7 13,9 12,0 12,0 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 11,7 13,5 12,2 13,2 12,5 13,5 12,0 11,3 12,6 11,0 7,3 9,4 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 8,6 5,4 7,6 7,9 6,8 7,5 11,9 8,0 8,3 9,7 7,7 8,7 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 7,3 8,2 6,0 7,9 7,5 7,5 8,0 7,5 9,4 8,1 6,5 7,1 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 5,3 4,6 8,4 8,2 6,4 4,1 4,5 6,7 5,9 4,4 5,5 6,7 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 6,0 7,8 9,3 5,5 7,5 6,5 6,0 9,5 7,7 6,9 6,9 6,4 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 1,6 0,9 0,7 0,1 0,6 0,4 0,6 0,5 2,0 0,3 0,5 5,7 C32 Nowotwór złośliwy krtani 7,0 7,2 7,9 6,3 5,9 4,5 5,1 4,7 3,8 3,9 5,5 4,8 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 4,3 6,0 5,4 5,6 4,4 3,8 4,4 5,4 5,8 4,5 4,9 4,3 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 3,4 4,8 4,3 5,0 4,9 4,4 5,9 4,1 4,8 7,1 7,2 4,2 C22 Nowotwór wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 3,9 3,2 4,3 4,6 3,2 3,8 3,1 3,4 2,2 3,5 3,5 3,0 C43 Czerniak złośliwy skóry 2,6 1,5 2,1 2,3 1,8 2,2 1,6 1,9 1,8 1,9 2,8 2,8 C92 Białaczka szpikowa 3,3 1,7 1,4 2,2 1,4 2,0 1,5 2,1 2,2 1,3 2,3 2,6 C91 Białaczka limfatyczna 1,4 3,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,4 2,1 2,8 2,2 2,4 2,3 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 0,1 0,6 0,3 1,0 1,4 0,7 0,2 0,6 0,5 1,5 1,7 1,5 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 2,0 1,1 0,9 2,2 1,6 1,4 1,3 1,5 1,6 1,1 1,5 1,5 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 1,4 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1,0 0,9 0,3 1,1 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 0,7 0,7 1,0 0,4 0,4 0,8 2,4 2,2 2,4 2,0 2,1 1,0 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,0 0,8 0,5 1,4 1,5 1,4 1,2 0,8 0,6 1,7 1,4 0,9 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 2,0 0,5 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,8 0,9 1,1 1,0 0,9 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 14,5 18,6 23,0 15,4 10,2 8,7 2,5 2,1 0,4 1,0 0,9 0,9 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 1,2 1,0 0,9 0,7 1,2 0,8 1,2 1,1 0,9 0,5 0,4 0,7 C00 Nowotwory złośliwe wargi 0,0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0 0,7 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,4 1,4 1,0 0,9 0,6 0,6 1,2 0,6 0,7 1,1 0,5 0,7 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 0,7 0,5 0,0 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 1,0 0,5 0,7 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 0,8 0,8 0,1 0,3 0,6 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 1,1 0,6 0,7 0,4 0,9 0,9 1,2 0,8 1,1 0,3 0,9 0,6 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 1,4 1,9 0,5 0,2 0,9 0,9 0,2 0,0 1,2 0,2 0,4 0,6 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2 0,2 0,4 0,8 0,1 0,0 0,3 0,5 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4 0,0 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 1,2 1,3 0,6 1,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu 0,6 0,4 0,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 0,5 0,1 0,3 0,4 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 C45 Międzybłoniak 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,8 0,4 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 2,5 1,1 1,1 2,0 1,9 1,5 1,4 1,0 0,9 0,5 0,4 0,4 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 1,7 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,3 0,3 0,3 0,0 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,2 0,0 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,5 0,2 0,0 0,7 0,3 0,1 0,3 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,9 0,3 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 54

54 ICD 10 Nazwa rozpoznania C81 Choroba Hodgkina 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,1 0,5 0,4 0,2 0,7 0,0 0,2 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,1 0,2 0,0 0,7 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 C70 Nowotwór złośliwy opon 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 C62 Nowotwór złośliwy jądra 0,5 0,6 0,5 0,6 0,2 0,5 0,3 0,5 0,7 0,0 0,4 0,1 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0,0 0,5 0,0 0,1 1,3 2,9 1,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 0,3 0,9 0,5 0,1 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 C26 Nowotwór innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 0,5 0,4 0,2 0,1 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,3 0,3 0,1 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,0 0,2 0,0 0,7 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C47 Nowotwory nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C50 Nowotwór złośliwy sutka 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,0 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,3 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 Ogółem ,6 192,8 187,8 177,5 175,0 168,3 163,3 165,0 165,1 150,7 152,06 55

55 Tabela 26. Zarejestrowane zgony w latach w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Powiat nyski opolski m.opole kędzierzyńsko-kozielski brzeski krapkowicki kluczborski prudnicki strzelecki oleski głubczycki namysłowski Suma Tabela 27. Standaryzowane współczynniki umieralności; mężczyźni 2015, Polska Województwo Liczba Wsp. std. Warmińsko-Mazurskie ,64 Łódzkie ,13 Zachodniopomorskie ,51 Pomorskie ,82 Kujawsko-Pomorskie ,13 Świętokrzyskie ,61 Dolnośląskie ,2 Wielkopolskie ,75 Śląskie ,14 Lubuskie ,04 Mazowieckie ,51 Lubelskie ,02 Podlaskie ,61 Małopolskie ,93 Opolskie ,06 Podkarpackie ,53 Polska ,96 56

56 Zgony Kobiety Tabela 28. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg ICD 10 w podziale na liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C00 Nowotwory złośliwe wargi 3 0,58 0,10 0,00 0,29 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 3 0,58 0,29 0,03 0,29 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 3 0,58 0,29 0,03 0,29 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 2 0,39 0,28 0,03 0,19 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 1 0,19 0,16 0,01 0,10 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 3 0,58 0,26 0,04 0,29 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1 0,19 0,10 0,01 0,10 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 2 0,39 0,13 0,01 0,19 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,19 0,10 0,03 0,10 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 1 0,19 0,10 0,01 0,10 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 5 0,97 0,54 0,04 0,48 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 51 9,89 4,03 0,51 4,90 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego 74 14,35 5,43 0,56 7,12 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 9 1,75 0,58 0,05 0,87 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 37 7,18 2,97 0,39 3,56 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2 0,39 0,21 0,03 0,19 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 23 4,46 1,93 0,23 2,21 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 12 2,33 0,85 0,14 1,15 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 8 1,55 0,72 0,13 0,77 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 53 10,28 4,28 0,55 5,10 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 5 0,97 0,40 0,06 0,48 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 1 0,19 0,11 0,01 0,10 C32 Nowotwór złośliwy krtani 7 1,36 0,73 0,11 0,67 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,24 11,42 1,49 12,02 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 1 0,19 0,10 0,02 0,10 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn 1 0,19 0,44 0,02 0,10 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C43 Czerniak złośliwy skóry 13 2,52 1,23 0,17 1,25 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 64 12,41 2,81 0,09 6,15 C45 Międzybłoniak 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C46 Mięsak Kaposi'ego 1 0,19 0,04 0,00 0,10 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,39 0,15 0,01 0,19 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 4 0,78 0,52 0,07 0,38 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,07 16,32 1,91 17,88 C51 Nowotwór złośliwy sromu 8 1,55 0,78 0,09 0,77 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 54 10,47 5,21 0,67 5,19 57

57 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 55 10,67 3,76 0,44 5,29 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 10 1,94 0,67 0,04 0,96 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 53 10,28 4,67 0,59 5,10 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 3 0,58 0,31 0,04 0,29 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C60 Nowotwór złośliwy prącia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C62 Nowotwór złośliwy jądra 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 28 5,43 1,74 0,17 2,69 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 1 0,19 0,03 0,00 0,10 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 20 3,88 1,36 0,14 1,92 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C69 Nowotwór złośliwy oka 1 0,19 0,03 0,00 0,10 C70 Nowotwór złośliwy opon 1 0,19 0,03 0,00 0,10 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 22 4,27 2,12 0,25 2,12 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 5 0,97 0,22 0,00 0,48 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 3 0,58 0,31 0,04 0,29 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 12 2,33 0,94 0,10 1,15 C81 Choroba hodgkina 2 0,39 0,13 0,03 0,19 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,19 0,10 0,03 0,10 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 10 1,94 0,52 0,03 0,96 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 3 0,58 0,26 0,04 0,29 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 4 0,78 0,28 0,04 0,38 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 10 1,94 0,76 0,09 0,96 C91 Białaczka limfatyczna 11 2,13 0,62 0,06 1,06 C92 Białaczka szpikowa 11 2,13 0,75 0,09 1,06 C93 Białaczka monocytowa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0 0,00 0,00 0,00 0,00 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,39 0,20 0,04 0,19 C96 Inny i nieokreślony nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 2 0,39 0,09 0,00 0,19 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D03 Czerniak in situ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D04 Rak in situ skóry 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D05 Rak in situ sutka 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem ,68 83,68 9,38 100,00 58

58 Tabela 29. Zarejestrowane zgony w roku 2015 wg częstości zgonów, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, ryzyko skumulowane, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C50 Nowotwór złośliwy sutka ,07 16,32 1,91 17,88 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,24 11,42 1,49 12,02 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego 74 14,35 5,43 0,56 7,12 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 54 10,47 5,21 0,67 5,19 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 53 10,28 4,67 0,59 5,10 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 53 10,28 4,28 0,55 5,10 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 51 9,89 4,03 0,51 4,90 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 55 10,67 3,76 0,44 5,29 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 37 7,18 2,97 0,39 3,56 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 64 12,41 2,81 0,09 6,15 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 22 4,27 2,12 0,25 2,12 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 23 4,46 1,93 0,23 2,21 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 28 5,43 1,74 0,17 2,69 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 20 3,88 1,36 0,14 1,92 C43 Czerniak złośliwy skóry 13 2,52 1,23 0,17 1,25 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 12 2,33 0,94 0,10 1,15 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 12 2,33 0,85 0,14 1,15 C51 Nowotwór złośliwy sromu 8 1,55 0,78 0,09 0,77 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 10 1,94 0,76 0,09 0,96 C92 Białaczka szpikowa 11 2,13 0,75 0,09 1,06 C32 Nowotwór złośliwy krtani 7 1,36 0,73 0,11 0,67 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 8 1,55 0,72 0,13 0,77 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 10 1,94 0,67 0,04 0,96 C91 Białaczka limfatyczna 11 2,13 0,62 0,06 1,06 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 9 1,75 0,58 0,05 0,87 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 5 0,97 0,54 0,04 0,48 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 4 0,78 0,52 0,07 0,38 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 10 1,94 0,52 0,03 0,96 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn 1 0,19 0,44 0,02 0,10 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 5 0,97 0,40 0,06 0,48 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 3 0,58 0,31 0,04 0,29 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 3 0,58 0,31 0,04 0,29 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 3 0,58 0,29 0,03 0,29 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 3 0,58 0,29 0,03 0,29 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 2 0,39 0,28 0,03 0,19 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 4 0,78 0,28 0,04 0,38 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 3 0,58 0,26 0,04 0,29 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 3 0,58 0,26 0,04 0,29 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 5 0,97 0,22 0,00 0,48 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2 0,39 0,21 0,03 0,19 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 2 0,39 0,20 0,04 0,19 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 1 0,19 0,16 0,01 0,10 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 2 0,39 0,15 0,01 0,19 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 2 0,39 0,13 0,01 0,19 C81 Choroba hodgkina 2 0,39 0,13 0,03 0,19 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 1 0,19 0,11 0,01 0,10 C00 Nowotwory złośliwe wargi 3 0,58 0,10 0,00 0,29 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 1 0,19 0,10 0,01 0,10 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 1 0,19 0,10 0,03 0,10 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 1 0,19 0,10 0,01 0,10 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 1 0,19 0,10 0,02 0,10 59

59 ICD Nowotwór liczba wsp. surowy wsp. stand. ryzyko skumulowane % C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 1 0,19 0,10 0,03 0,10 C96 Inny i nieokreślony nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 2 0,39 0,09 0,00 0,19 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C72 Nowotwór rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części central. systemu nerwowego 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 1 0,19 0,05 0,00 0,10 C46 Mięsak kaposi'ego 1 0,19 0,04 0,00 0,10 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 1 0,19 0,03 0,00 0,10 C69 Nowotwór złośliwy oka 1 0,19 0,03 0,00 0,10 C70 Nowotwór złośliwy opon 1 0,19 0,03 0,00 0,10 Ogółem ,68 83,68 9,38 100,00 60

60 Tabela 30. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie ICD Razem C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

61 ICD Razem C C C C C C C C C C Ogółem Tabela 31. Zarejestrowane zgony w roku 2015 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Powiat Liczba zgonów nyski 160 m.opole 141 opolski 140 brzeski 104 kędzierzyńsko-kozielski 78 kluczborski 72 oleski 68 prudnicki 67 strzelecki 67 krapkowicki 58 namysłowski 45 głubczycki 40 Całe województwo

62 Tabela 32. Zarejestrowane zgony w latach , liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy C44 Inne nowotwory złośliwe skóry C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy C25 Nowotwór złośliwy trzustki C56 Nowotwór złośliwy jajnika C16 Nowotwór złośliwy żołądka C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C71 Nowotwór złośliwy mózgu C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C43 Czerniak złośliwy skóry C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C91 Białaczka limfatyczna C92 Białaczka szpikowa C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C51 Nowotwór złośliwy sromu C32 Nowotwór złośliwy krtani C15 Nowotwór złośliwy przełyku C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C00 Nowotwory złośliwe wargi C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C09 Nowotwory złośliwe migdałka C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C81 Choroba Hodgkina C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych

63 ICD 10 Nazwa rozpoznania C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C46 Mięsak Kaposi'ego C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C69 Nowotwór złośliwy oka C70 Nowotwór złośliwy opon C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C01 Nowotwór złośliwy nasady języka C03 Nowotwór złośliwy dziąsła C05 Nowotwór złośliwy podniebienia C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C33 Nowotwór złośliwy tchawicy C37 Nowotwór złośliwy grasicy C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narz. klatki piersiowej C45 Międzybłoniak C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C52 Nowotwór złośliwy pochwy C58 Nowotwór złośliwy łożyska C66 Nowotwór złośliwy moczowodu C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C93 Białaczka monocytowa C94 Inne białaczki określonego rodzaju C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego Ogółem

64 Tabela 33. Surowe współczynniki umieralności w latach ; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka 21,9 21,8 20,2 22,2 25,5 24,2 23,8 27,3 32,3 29,6 30,5 36,1 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 20,3 22,2 20,8 24,4 25,8 26,3 25,5 29,0 27,5 27,7 34,4 24,2 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 15,3 16,6 17,5 16,2 18,5 16,2 18,8 16,0 18,7 18,3 17,6 14,4 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 0,4 1,1 1,3 2,2 0,6 0,8 0,8 1,0 1,7 1,9 0,8 12,4 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 4,2 2,2 4,3 4,1 4,9 5,4 3,8 4,4 6,7 7,1 10,4 10,7 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 8,8 7,8 6,9 9,3 11,2 8,1 10,1 8,2 10,3 10,8 8,3 10,5 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 7,6 12,4 10,0 11,4 11,2 8,1 10,3 8,6 12,6 12,3 11,8 10,3 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 13,5 13,3 13,7 12,3 9,0 11,6 14,6 12,2 12,4 11,5 12,2 10,3 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 9,6 12,4 11,0 11,0 12,0 9,6 8,9 9,5 11,7 12,1 10,4 9,9 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 7,0 9,2 7,2 6,9 6,7 5,4 9,5 8,6 9,2 7,1 7,1 7,2 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 3,5 6,7 6,5 5,0 4,5 6,0 5,7 7,8 5,9 7,7 5,2 5,4 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 5,7 4,3 4,3 4,7 5,1 6,2 4,4 4,2 5,2 3,5 3,7 4,5 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 5,2 4,6 6,1 6,3 9,4 7,1 7,4 7,8 6,5 6,3 7,5 4,3 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 1,7 3,7 4,5 3,4 3,4 0,0 2,5 3,6 2,7 4,0 3,9 3,9 C43 Czerniak złośliwy skóry 2,6 2,2 1,1 2,8 1,9 3,0 2,3 3,1 3,3 2,1 2,9 2,5 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 6,3 4,4 2,8 3,9 7,1 4,3 4,6 3,8 4,0 5,8 3,3 2,3 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 15,7 22,2 26,6 20,9 11,2 13,3 4,4 5,3 1,0 1,7 1,4 2,3 C91 Białaczka limfatyczna 1,7 2,2 2,8 2,4 3,6 2,8 4,0 3,6 2,9 2,3 2,7 2,1 C92 Białaczka szpikowa 2,8 3,3 3,5 3,0 2,4 2,4 1,7 3,1 3,6 1,7 3,1 2,1 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 3,5 5,0 3,5 2,8 1,7 3,2 1,7 1,3 0,6 1,7 1,4 1,9 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 0,6 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,7 1,3 2,1 1,7 1,7 1,9 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 2,4 1,7 2,2 1,7 2,8 4,5 2,7 1,7 3,4 2,7 2,1 1,9 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 0,2 0,9 0,9 0,2 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 1,5 1,8 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 1,5 1,3 0,6 1,5 0,4 2,6 1,3 2,5 1,7 2,7 1,5 1,6 C51 Nowotwór złośliwy sromu 0,9 0,2 1,5 1,7 0,9 0,8 1,7 1,1 1,3 1,7 1,5 1,6 C32 Nowotwór złośliwy krtani 0,6 1,7 1,3 0,4 0,9 0,9 1,1 0,8 0,4 1,0 0,4 1,4 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 0,7 1,7 1,1 1,5 1,7 0,9 1,5 0,8 1,1 1,0 2,1 1,0 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 2,9 0,6 1,1 0,2 1,1 0,6 1,9 1,0 0,8 1,3 1,5 1,0 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 1,1 1,1 0,9 0,9 0,2 0,4 1,0 0,2 1,1 1,0 0,4 1,0 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 0,6 0,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,2 1,3 0,8 0,6 0,8 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 2,0 0,6 0,2 1,1 0,9 0,4 0,0 0,8 1,3 1,3 0,4 0,8 C00 Nowotwory złośliwe wargi 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,6 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 0,2 0,6 0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 0,2 0,4 0,0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 2,0 1,5 0,9 0,9 1,9 0,8 0,8 1,1 0,8 1,7 1,5 0,6 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 2,4 2,0 0,0 0,4 1,5 0,6 0,2 0,2 1,1 0,6 0,4 0,6 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,6 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 2,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 C81 Choroba Hodgkina 0,2 0,4 0,7 0,4 0,2 0,8 0,6 0,2 0,8 0,2 0,6 0,4 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,9 0,9 0,0 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,2 0,4 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0,4 0,2 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,4 0,4 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,6 1,0 0,0 1,0 0,2 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,2 65

65 ICD 10 Nazwa rozpoznania C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 1,1 0,6 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,9 0,2 0,2 0,7 0,0 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 0,4 0,4 0,0 0,2 C70 Nowotwór złośliwy opon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2 0,2 C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego 0,0 0,7 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,0 0,9 0,7 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4 0,0 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narz. klatki piersiowej 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 1,2 0,0 0,0 C45 Międzybłoniak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0,9 0,7 0,9 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0,0 0,7 0,0 0,0 1,3 7,0 3,8 0,2 0,6 0,4 0,4 0,0 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Ogółem 186,3 202,2 195,7 195,1 199,9 197,8 191,2 189,5 207,5 203,4 206,1 201,7 66

66 Tabela 34. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach ; kobiety, województwo opolskie ICD 10 Nazwa rozpoznania C50 Nowotwór złośliwy sutka 12,5 11,7 10,9 12,2 13,8 12,0 12,1 13,7 15,5 13,6 14,8 16,3 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 11,6 12,5 11,6 13,1 13,7 13,4 13,7 14,8 13,5 13,5 16,6 11,4 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy 7,4 8,7 8,3 7,6 8,1 7,0 7,5 6,4 7,4 7,4 6,7 5,4 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 5,8 4,6 4,3 5,3 7,0 4,7 5,7 4,4 5,4 5,9 4,2 5,2 C56 Nowotwór złośliwy jajnika 8,5 8,2 8,0 7,0 4,7 6,3 8,1 6,4 6,8 5,6 6,0 4,7 C25 Nowotwór złośliwy trzustki 4,1 6,0 4,7 5,3 5,1 3,6 4,2 3,7 5,3 4,7 4,8 4,3 C16 Nowotwór złośliwy żołądka 4,5 6,0 5,3 5,3 5,3 4,7 3,7 4,0 4,3 4,1 3,8 4,0 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 2,2 1,3 2,1 2,3 2,8 2,6 1,9 1,8 3,2 3,2 3,8 3,8 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 3,4 4,8 3,4 3,4 3,2 2,3 3,9 3,5 3,8 2,6 2,6 3,0 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 0,1 0,4 0,6 1,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,2 2,8 C71 Nowotwór złośliwy mózgu 3,4 2,9 3,7 2,9 5,1 3,8 3,9 3,7 3,4 3,2 3,6 2,1 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 2,9 2,4 1,9 2,2 2,7 2,7 2,0 1,6 1,8 1,4 1,4 1,9 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 1,8 3,5 3,2 2,5 2,1 2,8 2,3 3,1 2,0 2,7 1,8 1,7 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 0,8 1,5 1,8 1,6 1,3 0,0 0,9 1,3 1,1 1,7 1,0 1,4 C43 Czerniak złośliwy skóry 1,5 1,0 0,6 1,7 1,0 1,7 0,9 1,4 1,6 0,8 1,1 1,2 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 8,2 11,0 14,0 9,7 5,0 6,5 1,6 2,3 0,3 0,7 0,6 0,9 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 3,4 2,1 1,4 1,6 3,0 1,6 2,3 1,7 1,5 2,3 1,2 0,9 C51 Nowotwór złośliwy sromu 0,4 0,2 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4 0,8 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 1,2 0,9 0,9 0,8 1,4 2,1 1,5 1,0 1,3 0,9 0,8 0,8 C92 Białaczka szpikowa 1,4 1,9 2,2 1,7 1,3 1,4 0,9 1,9 1,8 1,1 1,2 0,8 C32 Nowotwór złośliwy krtani 0,3 1,2 0,7 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,7 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 0,6 0,4 0,2 0,7 0,2 0,8 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 0,7 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 1,7 2,4 1,9 1,3 1,0 1,3 0,7 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 C91 Białaczka limfatyczna 0,7 1,5 1,4 1,2 2,4 1,7 2,1 1,4 1,0 1,2 0,8 0,6 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 0,1 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 0,6 C15 Nowotwór złośliwy przełyku 0,4 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,3 0,4 0,4 0,9 0,5 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,0 1,1 0,5 0,3 0,5 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 1,2 0,7 0,6 0,5 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 0,5 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,4 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 1,4 0,2 0,6 0,1 0,5 0,2 0,8 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 1,1 0,7 0,6 0,3 0,8 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 0,3 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 1,1 1,4 0,0 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 1,1 0,4 0,1 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,5 0,8 0,1 0,3 C09 Nowotwory złośliwe migdałka 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 0,2 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 1,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 C81 Choroba Hodgkina 0,2 0,3 0,6 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 0,5 0,1 0,4 0,1 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 C00 Nowotwory złośliwe wargi 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 C14 Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 67

67 ICD 10 Nazwa rozpoznania C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 0,0 0,4 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,4 0,1 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 C72 Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 C46 Mięsak Kaposi'ego 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 C69 Nowotwór złośliwy oka 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 C70 Nowotwór złośliwy opon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C37 Nowotwór złośliwy grasicy 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C39 Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narz. klatki piersiowej 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,0 0,0 C45 Międzybłoniak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C52 Nowotwór złośliwy pochwy 0,3 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 C58 Nowotwór złośliwy łożyska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 C93 Białaczka monocytowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 C94 Inne białaczki określonego rodzaju 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 2,8 1,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Ogółem 101,0 107,2 102,9 98,4 100,3 95,7 90,9 88,2 94,3 89,1 87,3 83,7 68

68 Tabela 35. Zarejestrowane zgony w latach w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Powiat nyski m.opole opolski brzeski kędzierzyńsko-kozielski kluczborski oleski prudnicki strzelecki krapkowicki namysłowski głubczycki Suma Tabela 36. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2015; kobiety, Polska Województwo Wsp. standaryzowany Kujawsko-Pomorskie 106,05 Śląskie 105,24 Pomorskie 104,8 Dolnośląskie 104,73 Zachodniopomorskie 103,75 Łódzkie 103,04 Warmińsko-Mazurskie 102,81 Lubuskie 101,69 Wielkopolskie 99,59 Mazowieckie 99,08 Małopolskie 95,37 Podlaskie 88,47 Świętokrzyskie 86,96 Opolskie 83,68 Lubelskie 80,85 Podkarpackie 78,62 Polska 98,19 69

69 Tabela 37. Odsetek zachorowań na najczęstsze nowotwory w 2015 roku, potwierdzonych badaniem histopatologicznym, według płci i wieku; województwo opolskie i Polska Województwo Mężczyźni Kobiety Opolskie 92% 96% 96% 96% 99% 98% 94% 96% Polska 90% 91% 88% 89% 94% 93% 88% 90% Tabela 38. Odsetek zachorowań na najczęstsze nowotwory w 2015 roku, potwierdzonych badaniem histopatologicznym; województwo opolskie i Polska Mężczyźni Płuco Gruczoł krokowy Pęcherz moczowy Okrężnica Żołądek Odbytnica Nerka Krtań Opolskie 94% 100% 98% 99% 99% 100% 100% 98% Polska 87% 95% 86% 93% 92% 95% 85% 95% Kobiety Pierś Płuco Trzon macicy Okrężnica Jajnik Szyjka macicy Odbytnica Żołądek Opolskie 99% 88% 100% 98% 96% 100% 98% 97% Polska 95% 87% 96% 92% 89% 95% 93% 92% 70

70 Tabela 39. Potwierdzenia histologiczne w 2015 roku wg ICD; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nowotwór brak hist-pat % potwierdzeń liczba chorych C00 Nowotwory złośliwe wargi ,0% 10 C01 Nowotwór złośliwy nasady języka ,0% 8 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka ,0% 7 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła ,0% 4 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej ,0% 13 C05 Nowotwór złośliwy podniebienia ,0% 4 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej ,0% 9 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej ,0% 3 C09 Nowotwory złośliwe migdałka ,0% 14 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) ,0% 5 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) ,0% 4 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego ,0% 1 C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) ,0% 6 C15 Nowotwór złośliwy przełyku ,6% 29 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,0% 98 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego ,0% 4 C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy ,3% 147 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego ,0% 27 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,0% 113 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu ,0% 2 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych ,6% 14 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego ,0% 4 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych ,9% 9 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,8% 52 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych ,0% 1 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych ,0% 2 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,4% 61 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,6% 329 C37 Nowotwór złośliwy grasicy ,0% 1 C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej ,7% 3 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn ,0% 1 C43 Czerniak złośliwy skóry ,0% 38 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,0% 226 C45 Międzybłoniak ,0% 3 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego ,0% 1 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich ,0% 8 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,0% 5 C60 Nowotwór złośliwy prącia ,0% 4 C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego ,7% 314 C62 Nowotwór złośliwy jądra ,3% 30 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,0% 74 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej ,0% 2 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu ,0% 1 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,9% 142 C69 Nowotwór złośliwy oka ,3% 6 C70 Nowotwór złośliwy opon ,0% 5 C71 Nowotwór złośliwy mózgu ,6% 45 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy ,0% 13 C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy ,0% 1 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych ,0% 15 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego ,7% 12 71

71 ICD Nowotwór brak hist-pat % potwierdzeń liczba chorych C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień ,0% 5 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,0% 14 C81 Choroba Hodgkina ,0% 6 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) ,0% 1 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane ,0% 22 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ,0% 2 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych ,0% 3 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych ,0% 12 C91 Białaczka limfatyczna ,0% 10 C92 Białaczka szpikowa ,0% 13 C96 Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych ,0% 1 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych ,0% 3 D03 Czerniak in situ ,0% 3 D04 Rak in situ skóry ,0% 8 Ogółem ,10%

72 Tabela 40. Potwierdzenia histologiczne w 2015 roku wg ICD; kobiety, województwo opolskie ICD Nowotwór brak hist-pat % potwierdzeń liczba chorych C00 Nowotwory złośliwe wargi ,0% 3 C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka ,0% 3 C03 Nowotwór złośliwy dziąsła ,0% 2 C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej ,0% 4 C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej ,0% 4 C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej ,0% 4 C09 Nowotwory złośliwe migdałka ,0% 6 C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) ,0% 1 C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) ,0% 3 C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego ,0% 2 C15 Nowotwór złośliwy przełyku ,0% 10 C16 Nowotwór złośliwy żołądka ,1% 69 C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego ,0% 4 C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego ,5% 130 C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego ,0% 14 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy ,2% 57 C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu ,0% 3 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych ,0% 16 C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego ,9% 14 C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych ,8% 11 C25 Nowotwór złośliwy trzustki ,7% 43 C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych ,7% 3 C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych ,0% 3 C32 Nowotwór złośliwy krtani ,0% 10 C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca ,5% 165 C37 Nowotwór złośliwy grasicy ,0% 2 C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn ,0% 3 C41 Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu ,0% 1 C43 Czerniak złośliwy skóry ,0% 28 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry ,0% 188 C45 Międzybłoniak ,0% 2 C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego ,0% 1 C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej ,0% 3 C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich ,0% 10 C50 Nowotwór złośliwy sutka ,1% 466 C51 Nowotwór złośliwy sromu ,0% 17 C52 Nowotwór złośliwy pochwy ,0% 2 C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy ,0% 70 C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy ,0% 184 C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy ,0% 1 C56 Nowotwór złośliwy jajnika ,9% 98 C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych ,0% 1 C58 Nowotwór złośliwy łożyska ,0% 1 C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,9% 48 C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej ,0% 10 C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego ,0% 45 C69 Nowotwór złośliwy oka ,0% 7 C70 Nowotwór złośliwy opon ,5% 8 C71 Nowotwór złośliwy mózgu ,5% 37 C72 Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego ,0% 1 C73 Nowotwór złośliwy tarczycy ,0% 69 73

73 ICD Nowotwór brak hist-pat % potwierdzeń liczba chorych 69 C75 Nowotwór innych gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych 1 0 0,0% 1 C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych ,0% 5 C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych ,0% 1 C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego ,3% 18 C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień ,4% 11 C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia ,7% 14 C81 Choroba hodgkina ,0% 7 C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) ,0% 6 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane ,0% 17 C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t ,0% 1 C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych ,0% 5 C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne ,0% 1 C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych ,0% 8 C91 Białaczka limfatyczna ,0% 11 C92 Białaczka szpikowa ,0% 12 C94 Inne białaczki określonego rodzaju ,0% 1 C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju ,0% 2 D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych ,0% 1 D03 Czerniak in situ ,0% 4 D04 Rak in situ skóry ,0% 9 D05 Rak in situ sutka ,0% 26 D06 Rak in situ szyjki macicy ,0% 12 D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych ,0% 2 Ogółem ,78%

74 Tabela 41. Zachorowania na nowotwory w 2015 roku w województwie opolskim. Liczba, współczynnik surowy, standaryzowany, odsetek według płci, powiatu i zakresu kodów ICD Płeć Powiat ICD - zakres Liczba Wsp.surowy Wsp.stand Odsetek K brzeski C00 -C14 3 6,4 4,4 1,7 K brzeski C00 -D ,5 221,2 100,0 K brzeski C15 -C ,4 26,6 13,8 K brzeski C18 -C ,2 9,2 5,0 K brzeski C30 -C ,6 22,6 10,5 K brzeski C30 -C ,6 22,6 10,5 K brzeski C33 -C ,6 22,6 10,5 K brzeski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C40 -C41 1 2,1 1,1 0,6 K brzeski C43 -C ,4 11,8 5,5 K brzeski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C ,0 65,6 28,7 K brzeski C51 -C ,4 51,3 22,1 K brzeski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C64 -C ,2 8,9 5,0 K brzeski C69 -C72 1 2,1 2,0 0,6 K brzeski C73 -C75 4 8,5 6,4 2,2 K brzeski C76 -C ,8 5,8 3,3 K brzeski C81 -C ,9 9,2 3,9 K brzeski C82 -C85+C96 2 4,3 1,7 1,1 K brzeski C91 -C95 3 6,4 3,9 1,7 K brzeski D00-D09 4 8,5 5,5 2,2 K głubczycki C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C00 -D ,9 186,0 100,0 K głubczycki C15 -C ,5 35,5 17,8 K głubczycki C18 -C ,8 8,7 5,6 K głubczycki C30 -C ,2 12,6 8,9 K głubczycki C30 -C ,2 12,6 8,9 K głubczycki C33 -C ,2 12,6 8,9 K głubczycki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C43 -C ,6 5,5 4,4 K głubczycki C45 -C49 1 4,2 1,0 1,1 K głubczycki C ,4 48,0 24,4 K głubczycki C51 -C ,4 46,7 24,4 K głubczycki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C64 -C68 2 8,3 4,1 2,2 K głubczycki C69 -C72 2 8,3 6,0 2,2 K głubczycki C73 -C ,6 11,4 4,4 K głubczycki C76 -C80 2 8,3 4,2 2,2 K głubczycki C81 -C ,6 6,0 4,4 K głubczycki C82 -C85+C96 2 8,3 4,4 2,2 K głubczycki C91 -C95 1 4,2 1,0 1,1 K głubczycki D00-D ,5 5,1 3,3 K kędzierzyńsko -kozielski C00 -C14 2 4,0 2,1 1,0 K kędzierzyńsko -kozielski C00 -D ,0 194,8 100,0 K kędzierzyńsko -kozielski C15 -C ,1 21,8 11,0 K kędzierzyńsko -kozielski C18 -C ,1 16,3 7,9 K kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,1 20,5 9,9 K kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,1 20,5 9,9 K kędzierzyńsko -kozielski C33 -C ,1 19,6 9,4 75

75 K kędzierzyńsko -kozielski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C43 -C ,2 23,9 16,2 K kędzierzyńsko -kozielski C45 -C49 3 6,0 5,6 1,6 K kędzierzyńsko -kozielski C ,2 41,2 21,5 K kędzierzyńsko -kozielski C51 -C ,2 32,6 16,8 K kędzierzyńsko -kozielski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C64 -C68 3 6,0 1,9 1,6 K kędzierzyńsko -kozielski C69 -C ,0 4,8 2,6 K kędzierzyńsko -kozielski C73 -C ,1 17,2 6,8 K kędzierzyńsko -kozielski C76 -C ,0 6,2 3,7 K kędzierzyńsko -kozielski C81 -C ,0 10,3 4,2 K kędzierzyńsko -kozielski C82 -C85+C96 1 2,0 1,7 0,5 K kędzierzyńsko -kozielski C91 -C ,0 6,9 3,1 K kędzierzyńsko -kozielski D00-D ,0 6,7 3,1 K kluczborski C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C00 -D ,2 218,2 100,0 K kluczborski C15 -C ,2 46,5 23,6 K kluczborski C18 -C ,6 25,3 12,2 K kluczborski C30 -C ,0 17,0 8,8 K kluczborski C30 -C ,0 17,0 8,8 K kluczborski C33 -C ,0 17,0 8,8 K kluczborski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C40 -C41 1 2,9 2,4 0,7 K kluczborski C43 -C ,0 15,0 8,1 K kluczborski C45 -C49 1 2,9 1,5 0,7 K kluczborski C ,5 47,8 20,9 K kluczborski C51 -C ,8 45,0 18,9 K kluczborski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C64 -C ,5 10,5 4,1 K kluczborski C69 -C72 3 8,8 4,9 2,0 K kluczborski C73 -C75 3 8,8 7,6 2,0 K kluczborski C76 -C ,4 9,6 5,4 K kluczborski C81 -C96 3 8,8 3,2 2,0 K kluczborski C82 -C85+C96 2 5,8 2,5 1,4 K kluczborski C91 -C95 1 2,9 0,7 0,7 K kluczborski D00-D ,7 7,4 2,7 K krapkowicki C00 -C14 3 9,0 5,4 2,9 K krapkowicki C00 -D ,5 152,3 100,0 K krapkowicki C15 -C ,9 26,3 19,0 K krapkowicki C18 -C ,9 17,3 11,4 K krapkowicki C30 -C ,0 11,2 6,7 K krapkowicki C30 -C ,0 11,2 6,7 K krapkowicki C33 -C ,0 9,6 5,7 K krapkowicki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C43 -C ,9 14,7 13,3 K krapkowicki C45 -C49 2 6,0 2,7 1,9 K krapkowicki C ,9 37,2 21,9 K krapkowicki C51 -C ,9 18,3 11,4 K krapkowicki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C64 -C ,0 11,4 7,6 K krapkowicki C69 -C ,0 4,4 3,8 K krapkowicki C73 -C75 3 9,0 5,9 2,9 K krapkowicki C76 -C80 1 3,0 1,6 1,0 K krapkowicki C81 -C ,0 5,2 3,8 76

76 K krapkowicki C82 -C85+C96 2 6,0 2,3 1,9 K krapkowicki C91 -C95 2 6,0 3,0 1,9 K krapkowicki D00-D ,0 8,0 3,8 K namysłowski C00 -C14 2 9,2 5,8 2,4 K namysłowski C00 -D ,4 201,3 100,0 K namysłowski C15 -C ,2 22,1 16,9 K namysłowski C18 -C ,7 11,9 9,6 K namysłowski C30 -C ,7 15,4 9,6 K namysłowski C30 -C ,7 15,4 9,6 K namysłowski C33 -C ,1 14,2 8,4 K namysłowski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C43 -C ,0 30,6 14,5 K namysłowski C45 -C49 1 4,6 2,5 1,2 K namysłowski C ,9 48,3 20,5 K namysłowski C51 -C ,4 29,5 13,3 K namysłowski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C64 -C ,8 25,4 12,0 K namysłowski C69 -C72 2 9,2 5,0 2,4 K namysłowski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C7 6-C80 1 4,6 3,3 1,2 K namysłowski C81 -C96 1 4,6 1,3 1,2 K namysłowski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C91 -C95 1 4,6 1,3 1,2 K namysłowski D00-D ,3 12,0 4,8 K nyski C00 -C ,2 5,6 2,6 K nyski C00 -D ,7 206,8 100,0 K nyski C15 -C ,1 40,7 23,1 K nyski C18 -C ,4 21,2 12,7 K nyski C30 -C ,8 20,8 11,4 K nyski C30 -C ,8 20,8 11,4 K nyski C33 -C ,2 17,6 10,1 K nyski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C43 -C ,5 14,0 7,8 K nyski C45 -C49 3 4,2 1,8 1,0 K nyski C ,9 48,0 20,5 K nyski C51 -C ,6 34,1 15,3 K nyski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C64 -C ,5 8,9 4,5 K nyski C69 -C72 7 9,8 4,3 2,3 K nyski C73 -C ,3 10,0 3,6 K nyski C76 -C80 7 9,8 5,3 2,3 K nyski C81 -C ,1 8,9 4,2 K nyski C82 -C85+C96 4 5,6 2,3 1,3 K nyski C91 -C95 4 5,6 2,3 1,3 K nyski D00-D09 5 7,0 4,5 1,6 K oleski C00 -C14 1 3,0 1,6 0,6 K oleski C00 -D ,9 242,9 100,0 K oleski C15 -C ,7 36,9 15,6 K oleski C18 -C ,8 23,0 9,7 K oleski C30 -C ,8 18,1 7,1 K oleski C30 -C ,8 20,7 7,8 K oleski C33 -C ,9 17,6 6,5 K oleski C37 -C39 1 3,0 2,6 0,6 77

77 K oleski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C43 -C ,7 23,1 13,0 K oleski C45 -C49 3 9,0 4,0 1,9 K oleski C ,6 42,0 16,9 K oleski C51 -C ,5 58,6 23,4 K oleski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C64 -C ,9 8,2 3,9 K oleski C69 -C72 1 3,0 2,6 0,6 K oleski C73 -C ,9 18,0 5,2 K oleski C76 -C ,9 4,4 2,6 K oleski C81 -C ,9 15,7 5,2 K oleski C82 -C85+C96 2 6,0 3,4 1,3 K oleski C91 -C95 3 9,0 6,0 1,9 K oleski D00-D ,9 7,1 3,2 K opolski C00 -C14 6 8,7 6,1 2,5 K opolski C00 -D ,8 183,9 100,0 K opolski C15 -C ,3 28,5 16,9 K opolski C18 -C ,5 15,2 9,7 K opolski C30 -C ,9 9,8 5,5 K opolski C30 -C ,4 10,6 5,9 K opolski C33 -C ,6 8,4 4,2 K opolski C37 -C39 1 1,5 0,8 0,4 K opolski C40 -C41 1 1,5 0,3 0,4 K opolski C43 -C ,9 17,9 11,0 K opolski C45 -C ,0 0,0 0,0 K opolski C ,0 44,5 24,2 K opolski C51 -C ,6 36,6 18,2 K opolski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C64 -C ,2 11,4 7,6 K opolski C69 -C ,2 7,1 3,0 K opolski C73 -C ,2 7,2 3,0 K opolski C76 -C80 5 7,3 2,1 2,1 K opolski C81 -C96 6 8,7 6,6 2,5 K opolski C82 -C85+C96 3 4,4 0,9 1,3 K opolski C91 -C95 3 4,4 5,6 1,3 K opolski D00-D09 6 8,7 5,3 2,5 K prudnicki C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C00 -D ,6 195,8 100,0 K prudnicki C15 -C ,8 36,6 23,2 K prudnicki C18 -C ,1 23,3 15,2 K prudnicki C30 -C ,6 20,0 9,8 K prudnicki C30 -C ,6 20,0 9,8 K prudnicki C33 -C ,6 20,0 9,8 K prudnicki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C43 -C ,1 6,0 4,5 K prudnicki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C ,9 62,5 27,7 K prudnicki C51 -C ,0 43,9 21,4 K prudnicki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C64 -C ,7 6,0 3,6 K prudnicki C69 -C72 2 6,8 6,3 1,8 K prudnicki C73 -C ,2 4,4 2,7 K prudnicki C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C81 -C ,1 7,1 4,5 K prudnicki C82 -C85+C ,2 4,5 2,7 78

78 K prudnicki C91 - C95 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki D00- D09 1 3,4 3,2 0,9 K strzelecki C00 - C14 1 2,6 1,6 0,8 K strzelecki C00 - D ,3 187,8 100,0 K strzelecki C15 - C ,6 38,8 21,8 K strzelecki C18 - C ,5 20,0 9,8 K strzelecki C30 - C ,9 8,5 3,8 K strzelecki C30 - C ,9 8,5 3,8 K strzelecki C33 - C ,9 8,5 3,8 K strzelecki C37 - C39 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C40 - C41 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C43 - C ,9 19,8 14,3 K strzelecki C45 - C49 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C ,4 46,8 24,1 K strzelecki C51 - C ,0 30,8 15,8 K strzelecki C60 - C63 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C64 - C68 3 7,7 3,5 2,3 K strzelecki C69 - C ,4 7,2 4,5 K strzelecki C73 - C ,4 10,7 4,5 K strzelecki C76 - C80 3 7,7 4,2 2,3 K strzelecki C81 - C ,9 12,3 3,8 K strzelecki C82 - C85+C96 3 7,7 9,5 2,3 K strzelecki C91 - C95 1 2,6 1,4 0,8 K strzelecki D00- D09 3 7,7 3,6 2,3 K m. Opole C00 - C14 6 9,4 4,8 1,9 K m. Opole C00 - D ,4 233,5 100,0 K m. Opole C15 - C ,4 36,7 16,5 K m. Opole C18 - C ,2 23,7 9,3 K m. Opole C30 - C ,7 19,5 9,0 K m. Opole C30 - C ,7 19,5 9,0 K m. Opole C33 - C ,5 17,9 8,4 K m. Opole C37 - C39 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C40 - C41 1 1,6 1,3 0,3 K m. Opole C43 - C ,4 20,7 12,2 K m. Opole C45 - C49 2 3,1 1,4 0,6 K m. Opole C ,8 61,5 22,1 K m. Opole C51 - C ,3 43,7 18,1 K m. Opole C60 - C63 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C64 - C ,5 12,8 6,2 K m. Opole C69 - C ,5 9,7 4,1 K m. Opole C73 - C ,6 6,6 2,5 K m. Opole C76 - C80 5 7,9 2,0 1,6 K m. Opole C81 - C ,0 6,8 2,2 K m. Opole C82 - C85+C96 5 7,9 4,6 1,6 K m. Opole C91 - C95 1 1,6 0,4 0,3 K m. Opole D00- D ,2 6,1 2,8 M brzeski C00 -C ,0 16,0 6,6 M brzeski C00 -D ,4 253,9 100,0 M brzeski C15 -C ,2 53,7 20,2 M brzeski C18 -C ,5 26,2 9,8 M brzeski C30 -C ,7 58,7 23,5 M brzeski C30 -C ,7 58,7 23,5 M brzeski C33 -C ,2 44,6 18,0 M brzeski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 79

79 M brzeski C43 -C ,7 34,8 14,8 M brzeski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C50 2 4,5 3,0 1,1 M brzeski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C60 -C ,9 47,6 17,5 M brzeski C64 -C ,5 23,9 9,8 M brzeski C69 -C72 3 6,7 3,7 1,6 M brzeski C73 -C75 1 2,2 1,1 0,5 M brzeski C76 -C80 4 9,0 5,2 2,2 M brzeski C81 -C96 3 6,7 4,2 1,6 M brzeski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C91 -C95 3 6,7 4,2 1,6 M brzeski D00-D09 1 2,2 1,9 0,5 M głubczycki C00 -C ,5 17,3 7,1 M głubczycki C00 -D ,1 237,2 100,0 M głubczycki C15 -C ,3 69,5 29,3 M głubczycki C18 -C ,4 44,5 18,2 M głubczycki C30 -C ,4 38,8 18,2 M głubczycki C30 -C ,7 41,8 19,2 M głubczycki C33 -C ,3 25,5 12,1 M głubczycki C37 -C39 1 4,4 2,9 1,0 M głubczycki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C43 -C ,3 31,8 12,1 M głubczycki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C50 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C60 -C ,0 33,0 14,1 M głubczycki C64 -C ,5 16,2 7,1 M głubczycki C69 -C ,1 8,0 3,0 M głubczycki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C76 -C ,1 7,6 3,0 M głubczycki C81 -C ,8 12,1 5,1 M głubczycki C82 -C85+C96 1 4,4 3,7 1,0 M głubczycki C91 -C ,1 6,3 3,0 M głubczycki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C00 -C14 3 6,4 4,1 2,2 M kędzierzyńsko -kozielski C00 -D ,2 151,9 100,0 M kędzierzyńsko -kozielski C15 -C ,4 27,6 16,9 M kędzierzyńsko -kozielski C18 -C ,5 12,7 7,4 M kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,0 31,6 19,9 M kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,0 31,6 19,9 M kędzierzyńsko -kozielski C33 -C ,0 23,4 14,7 M kędzierzyńsko -kozielski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C43 -C ,9 29,5 24,3 M kędzierzyńsko -kozielski C45 -C49 2 4,3 2,4 1,5 M kędzierzyńsko -kozielski C50 1 2,1 0,6 0,7 M kędzierzyńsko -kozielski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C60 -C ,7 20,2 13,2 M kędzierzyńsko -kozielski C64 -C ,2 8,0 5,9 M kędzierzyńsko -kozielski C69 -C ,7 6,8 3,7 M kędzierzyńsko -kozielski C73 -C ,9 9,0 4,4 M kędzierzyńsko -kozielski C76 -C80 4 8,6 4,9 2,9 M kędzierzyńsko -kozielski C81 -C96 4 8,6 5,2 2,9 M kędzierzyńsko -kozielski C82 -C85+C96 3 6,4 3,9 2,2 M kędzierzyńsko -kozielski C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 80

80 M kędzierzyńsko -kozielski D00-D09 2 4,3 1,9 1,5 M kluczborski C00 -C ,5 14,5 5,3 M kluczborski C00 -D ,7 274,5 100,0 M kluczborski C15 -C ,8 77,1 29,1 M kluczborski C18 -C ,8 51,2 18,5 M kluczborski C30 -C ,5 43,9 15,9 M kluczborski C30 -C ,5 43,9 15,9 M kluczborski C33 -C ,4 37,9 13,9 M kluczborski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C43 -C ,6 19,8 6,6 M kluczborski C45 -C49 1 3,1 2,1 0,7 M kluczborski C50 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C60 -C ,9 53,8 19,2 M kluczborski C64 -C ,4 39,0 14,6 M kluczborski C69 -C72 3 9,2 5,9 2,0 M kluczborski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C76 -C ,3 7,8 3,3 M kluczborski C81 -C ,3 10,7 3,3 M kluczborski C82 -C85+C96 1 3,1 2,6 0,7 M kluczborski C91 -C95 3 9,2 6,0 2,0 M kluczborski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C00 -C ,0 10,8 4,6 M krapkowicki C00 -D ,7 209,6 100,0 M krapkowicki C15 -C ,6 53,4 26,9 M krapkowicki C18 -C ,3 32,3 15,7 M krapkowicki C30 -C ,4 35,1 16,7 M krapkowicki C30 -C ,6 37,5 17,6 M krapkowicki C33 -C ,1 31,2 14,8 M krapkowicki C37 -C39 1 3,2 2,4 0,9 M krapkowicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C43 -C ,9 23,9 13,9 M krapkowicki C45 -C49 1 3,2 2,0 0,9 M krapkowicki C50 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C60 -C ,4 35,8 16,7 M krapkowicki C64 -C ,3 22,4 11,1 M krapkowicki C69 -C72 3 9,6 7,5 2,8 M krapkowicki C73 -C75 1 3,2 1,7 0,9 M krapkowicki C76 -C80 1 3,2 2,4 0,9 M krapkowicki C81 -C96 2 6,4 9,3 1,9 M krapkowicki C82 -C85+C96 1 3,2 2,4 0,9 M krapkowicki C91 -C95 1 3,2 7,0 0,9 M krapkowicki D00-D09 2 6,4 3,0 1,9 M namysłowski C00 -C ,1 11,8 3,6 M namysłowski C00 -D ,9 326,1 100,0 M namysłowski C15 -C ,1 75,1 24,3 M namysłowski C18 -C ,2 34,4 11,7 M namysłowski C30 -C ,3 77,7 23,4 M namysłowski C30 -C ,3 77,7 23,4 M namysłowski C33 -C ,6 74,9 22,5 M namysłowski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C43 -C ,8 29,5 9,0 81

81 M namysłowski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C50 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C60 -C ,8 73,7 21,6 M namysłowski C64 -C ,8 28,2 9,0 M namysłowski C69 -C ,3 8,3 2,7 M namysłowski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C76 -C80 1 4,8 3,9 0,9 M namysłowski C81 -C ,9 15,7 4,5 M namysłowski C82 -C85+C96 2 9,6 4,3 1,8 M namysłowski C91 -C95 1 4,8 4,3 0,9 M namysłowski D00-D09 1 4,8 2,4 0,9 M nyski C00 -C ,7 10,4 3,6 M nyski C00 -D ,9 276,2 100,0 M nyski C15 -C ,4 66,5 24,8 M nyski C18 -C ,8 34,8 13,7 M nyski C30 -C ,3 68,3 25,4 M nyski C30 -C ,3 68,3 25,4 M nyski C33 -C ,6 60,8 22,4 M nyski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C40 -C41 1 1,5 0,8 0,3 M nyski C43 -C ,8 23,0 8,7 M nyski C45 -C49 3 4,4 2,9 0,9 M nyski C50 1 1,5 0,7 0,3 M nyski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C60 -C ,2 45,2 14,6 M nyski C64 -C ,2 24,8 9,6 M nyski C69 -C ,7 8,6 3,0 M nyski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C76 -C ,7 9,6 3,6 M nyski C81 -C ,6 13,4 4,8 M nyski C82 -C85+C96 6 8,8 5,5 1,8 M nyski C91 -C95 6 8,8 4,5 1,8 M nyski D00-D09 2 2,9 1,9 0,6 M oleski C00 -C ,5 6,7 2,8 M oleski C00 -D ,1 255,4 100,0 M oleski C15 -C ,4 68,3 28,5 M oleski C18 -C ,0 49,1 20,8 M oleski C30 -C ,2 43,8 16,7 M oleski C30 -C ,2 43,8 16,7 M oleski C33 -C ,7 23,2 9,0 M oleski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C43 -C ,3 27,7 11,8 M oleski C45 -C49 2 6,3 4,4 1,4 M oleski C50 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C60 -C ,6 44,1 18,8 M oleski C64 -C ,4 31,8 12,5 M oleski C69 -C72 1 3,1 1,9 0,7 M oleski C73 -C75 1 3,1 2,1 0,7 M oleski C76 -C ,5 7,3 2,8 M oleski C81 -C ,7 17,3 3,5 M oleski C82 -C85+C96 3 9,4 5,4 2,1 M oleski C91 -C95 1 3,1 6,8 0,7 M oleski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 82

82 M opolski C00 -C ,9 8,9 3,5 M opolski C00 -D ,9 238,4 100,0 M opolski C15 -C ,8 60,1 27,3 M opolski C18 -C ,9 34,9 16,2 M opolski C30 -C ,7 33,2 13,8 M opolski C30 -C ,7 33,2 13,8 M opolski C33 -C ,6 31,2 13,1 M opolski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C43 -C ,7 31,7 13,8 M opolski C45 -C49 1 1,5 1,2 0,4 M opolski C50 1 1,5 1,0 0,4 M opolski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C60 -C ,3 46,1 19,2 M opolski C64 -C ,6 31,3 13,1 M opolski C69 -C72 6 9,3 7,5 2,3 M opolski C73 -C75 1 1,5 1,0 0,4 M opolski C76 -C80 2 3,1 1,3 0,8 M opolski C81 -C ,6 14,1 4,6 M opolski C82 -C85+C96 5 7,7 7,0 1,9 M opolski C91 -C95 4 6,2 4,4 1,5 M opolski D00-D09 1 1,5 1,1 0,4 M prudnicki C00 -C ,7 10,2 3,6 M prudnicki C00 -D ,8 234,5 100,0 M prudnicki C15 -C ,8 47,2 20,5 M prudnicki C18 -C ,6 27,7 12,5 M prudnicki C30 -C ,0 71,5 31,3 M prudnicki C30 -C ,7 72,5 32,1 M prudnicki C33 -C ,3 62,7 27,7 M prudnicki C37 -C39 1 3,7 1,0 0,9 M prudnicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C43 -C ,4 9,5 4,5 M prudnicki C45 -C49 1 3,7 2,8 0,9 M prudnicki C50 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C60 -C ,0 33,1 14,3 M prudnicki C64 -C ,9 29,3 11,6 M prudnicki C69 -C ,4 12,1 4,5 M prudnicki C73 -C75 1 3,7 2,4 0,9 M prudnicki C76 -C ,7 7,5 3,6 M prudnicki C81 -C ,7 7,9 3,6 M prudnicki C82 -C85+C96 2 7,4 4,4 1,8 M prudnicki C91 -C95 1 3,7 2,5 0,9 M prudnicki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C00 -C ,0 12,0 5,5 M strzelecki C00 -D ,9 208,0 100,0 M strzelecki C15 -C ,3 53,3 26,8 M strzelecki C18 -C ,6 30,5 15,0 M strzelecki C30 -C ,0 35,6 16,5 M strzelecki C30 -C ,7 37,4 17,3 M strzelecki C33 -C ,9 31,0 14,2 M strzelecki C37 -C39 1 2,7 1,8 0,8 M strzelecki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C43 -C ,7 25,3 11,8 M strzelecki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 83

83 M strzelecki C50 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C60 -C ,9 40,6 19,7 M strzelecki C64 -C ,4 13,8 7,1 M strzelecki C69 -C ,3 9,7 4,7 M strzelecki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C76 -C ,9 7,1 3,2 M strzelecki C81 -C96 3 8,1 5,3 2,4 M strzelecki C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki D00-D09 2 5,4 3,5 1,6 M m. Opole C00 -C ,2 14,4 4,9 M m. Opole C00 -D ,2 245,2 100,0 M m. Opole C15 -C ,5 54,8 22,1 M m. Opole C18 -C ,8 30,8 12,7 M m. Opole C30 -C ,6 32,2 13,1 M m. Opole C30 -C ,6 32,2 13,1 M m. Opole C33 -C ,4 28,7 11,6 M m. Opole C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C43 -C ,3 43,4 20,6 M m. Opole C45 -C49 1 1,8 0,7 0,4 M m. Opole C50 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C60 -C ,2 44,1 17,2 M m. Opole C64 -C ,3 32,4 13,5 M m. Opole C69 -C ,3 9,0 3,0 M m. Opole C73 -C75 3 5,4 3,3 1,1 M m. Opole C76 -C80 2 3,6 2,5 0,7 M m. Opole C81 -C ,7 5,5 2,2 M m. Opole C82 -C85+C96 5 8,9 4,6 1,9 M m. Opole C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole D00-D09 3 5,4 2,8 1,1 84

84 Tabela 42. Zgony na nowotwory w 2015 roku w województwie opolskim. Liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek według płci, powiatu i zakresu kodów ICD Płeć Powiat ICD - zakres Liczba Wsp.surowy Wsp.stand Odsetek K brzeski C00 -C14 2 4,3 1,6 1,9 K brzeski C00 -D ,1 97,5 100,0 K brzeski C15 -C ,4 23,3 24,0 K brzeski C18 -C ,6 10,8 11,5 K brzeski C30 -C ,5 11,2 10,6 K brzeski C30 -C ,5 11,2 10,6 K brzeski C33 -C ,5 11,2 10,6 K brzeski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C43 -C ,5 7,0 10,6 K brzeski C45 -C49 1 2,1 1,7 1,0 K brzeski C ,9 12,2 13,5 K brzeski C51 -C ,0 17,4 14,4 K brzeski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C64 -C ,2 9,2 8,7 K brzeski C69 -C72 2 4,3 3,1 1,9 K brzeski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K brzeski C76 -C ,7 4,4 4,8 K brzeski C81 -C ,2 6,4 8,7 K brzeski C82 -C85+C96 3 6,4 1,4 2,9 K brzeski C91 -C95 3 6,4 2,6 2,9 K brzeski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C00 -D ,2 61,2 100,0 K głubczycki C15 -C ,7 13,3 27,5 K głubczycki C18 -C ,6 6,2 10,0 K głubczycki C30 -C ,6 5,2 10,0 K głubczycki C30 -C ,6 5,2 10,0 K głubczycki C33 -C ,5 4,6 7,5 K głubczycki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C43 -C ,5 3,6 7,5 K głubczycki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C ,5 20,5 25,0 K głubczycki C51 -C ,9 11,0 15,0 K głubczycki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C64 -C68 2 8,3 2,0 5,0 K głubczycki C69 -C72 1 4,2 1,0 2,5 K głubczycki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki C81 -C ,5 4,6 7,5 K głubczycki C82 -C85+C96 2 8,3 2,6 5,0 K głubczycki C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 K głubczycki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C00 -C14 1 2,0 1,2 1,3 K kędzierzyńsko -kozielski C00 -D ,4 72,1 100,0 K kędzierzyńsko -kozielski C15 -C ,1 22,8 33,3 K kędzierzyńsko -kozielski C18 -C ,1 11,2 17,9 K kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,1 10,1 12,8 K kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,1 10,1 12,8 K kędzierzyńsko -kozielski C33 -C ,1 10,1 12,8 85

85 K kędzierzyńsko -kozielski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C40 -C41 1 2,0 4,7 1,3 K kędzierzyńsko -kozielski C43 -C44 3 6,0 1,3 3,8 K kędzierzyńsko -kozielski C45 -C49 1 2,0 1,2 1,3 K kędzierzyńsko -kozielski C ,1 11,1 14,1 K kędzierzyńsko -kozielski C51 -C ,1 13,3 19,2 K kędzierzyńsko -kozielski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C64 -C68 3 6,0 2,3 3,8 K kędzierzyńsko -kozielski C69 -C72 4 8,0 3,0 5,1 K kędzierzyńsko -kozielski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C81 -C96 3 6,0 1,1 3,8 K kędzierzyńsko -kozielski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 K kędzierzyńsko -kozielski C91 -C95 3 6,0 1,1 3,8 K kędzierzyńsko -kozielski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C00 -C14 2 5,8 2,6 2,8 K kluczborski C00 -D ,3 94,1 100,0 K kluczborski C15 -C ,5 24,2 26,4 K kluczborski C18 -C ,3 12,1 12,5 K kluczborski C30 -C ,2 16,3 13,9 K kluczborski C30 -C ,2 16,3 13,9 K kluczborski C33 -C ,2 16,3 13,9 K kluczborski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C43 -C ,4 4,7 11,1 K kluczborski C45 -C49 1 2,9 0,6 1,4 K kluczborski C ,3 14,1 12,5 K kluczborski C51 -C ,9 16,3 19,4 K kluczborski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C64 -C68 2 5,8 2,3 2,8 K kluczborski C69 -C72 2 5,8 4,2 2,8 K kluczborski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C76 -C80 2 5,8 5,1 2,8 K kluczborski C81 -C96 3 8,8 3,8 4,2 K kluczborski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 K kluczborski C91 -C95 3 8,8 3,8 4,2 K kluczborski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C00 -D ,7 75,1 100,0 K krapkowicki C15 -C ,9 16,1 24,1 K krapkowicki C18 -C21 3 9,0 2,6 5,2 K krapkowicki C30 -C ,0 10,3 10,3 K krapkowicki C30 -C ,0 10,3 10,3 K krapkowicki C33 -C ,0 10,3 10,3 K krapkowicki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C43 -C ,0 6,9 10,3 K krapkowicki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C ,9 16,9 20,7 K krapkowicki C51 -C ,9 14,6 19,0 K krapkowicki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C64 -C68 3 9,0 3,0 5,2 K krapkowicki C69 -C72 2 6,0 1,2 3,4 K krapkowicki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C76 -C80 2 6,0 3,0 3,4 K krapkowicki C81 -C96 2 6,0 3,2 3,4 86

86 K krapkowicki C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 K krapkowicki C91 -C95 2 6,0 3,2 3,4 K krapkowicki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C00 -C14 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C00 -D ,2 88,3 100,0 K namysłowski C15 -C ,9 33,9 37,8 K namysłowski C18 -C ,7 14,8 17,8 K namysłowski C30 -C ,7 15,8 17,8 K namysłowski C30 -C ,7 15,8 17,8 K namysłowski C33 -C ,7 15,8 17,8 K namysłowski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C43 -C44 2 9,2 1,8 4,4 K namysłowski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C ,3 9,8 8,9 K namysłowski C51 -C ,7 17,7 17,8 K namysłowski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C64 -C ,7 4,6 6,7 K namysłowski C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C76 -C80 1 4,6 1,3 2,2 K namysłowski C81 -C96 2 9,2 3,3 4,4 K namysłowski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 K namysłowski C91 -C95 2 9,2 3,3 4,4 K namysłowski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C00 -C14 2 2,8 1,4 1,3 K nyski C00 -D ,2 89,8 100,0 K nyski C15 -C ,6 17,2 20,0 K nyski C18 -C ,7 7,8 10,6 K nyski C30 -C ,1 16,3 17,5 K nyski C30 -C ,5 17,0 18,1 K nyski C33 -C ,9 13,6 15,6 K nyski C37 -C39 1 1,4 0,7 0,6 K nyski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C43 -C ,3 7,1 10,0 K nyski C45 -C49 2 2,8 2,1 1,3 K nyski C ,4 18,7 21,3 K nyski C51 -C ,5 17,9 18,1 K nyski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C64 -C68 6 8,4 2,1 3,8 K nyski C69 -C72 3 4,2 2,5 1,9 K nyski C73 -C75 1 1,4 0,3 0,6 K nyski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 K nyski C81 -C96 6 8,4 3,6 3,8 K nyski C82 -C85+C96 4 5,6 2,1 2,5 K nyski C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 K nyski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C00 -C14 1 3,0 1,6 1,5 K oleski C00 -D ,1 91,2 100,0 K oleski C15 -C ,7 24,7 33,8 K oleski C18 -C ,8 13,4 19,1 K oleski C30 -C ,9 10,7 8,8 K oleski C30 -C ,9 10,7 8,8 K oleski C33 -C ,9 10,7 8,8 K oleski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 87

87 K oleski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C43 -C44 3 9,0 3,7 4,4 K oleski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C ,8 25,9 20,6 K oleski C51 -C ,8 15,3 17,6 K oleski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C64 -C68 3 9,0 2,6 4,4 K oleski C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 K oleski C76 -C80 1 3,0 0,5 1,5 K oleski C81 -C ,9 6,2 7,4 K oleski C82 -C85+C96 3 9,0 3,0 4,4 K oleski C91 -C95 1 3,0 1,6 1,5 K oleski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C00 -C14 2 2,9 0,6 1,4 K opolski C00 -D ,0 84,7 100,0 K opolski C15 -C ,8 23,4 27,9 K opolski C18 -C ,8 8,4 12,1 K opolski C30 -C ,6 7,7 7,1 K opolski C30 -C ,6 7,7 7,1 K opolski C33 -C ,6 7,7 7,1 K opolski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C43 -C ,7 2,6 5,7 K opolski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C ,8 18,0 20,0 K opolski C51 -C ,8 19,0 20,0 K opolski C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K opolski C64 -C ,1 5,6 6,4 K opolski C69 -C72 4 5,8 3,0 2,9 K opolski C73 -C75 2 2,9 0,6 1,4 K opolski C76 -C80 1 1,5 0,3 0,7 K opolski C81 -C ,1 4,0 6,4 K opolski C82 -C85+C96 4 5,8 1,8 2,9 K opolski C91 -C95 3 4,4 1,6 2,1 K opolski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C00 -C14 1 3,4 0,7 1,5 K prudnicki C00 -D ,9 85,3 100,0 K prudnicki C15 -C ,0 30,2 35,8 K prudnicki C18 -C ,7 11,8 13,4 K prudnicki C30 -C ,5 10,2 9,0 K prudnicki C30 -C ,5 10,2 9,0 K prudnicki C33 -C ,5 10,2 9,0 K prudnicki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C43 -C ,5 4,7 9,0 K prudnicki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C ,2 14,8 14,9 K prudnicki C51 -C ,0 17,9 17,9 K prudnicki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C64 -C68 2 6,8 1,4 3,0 K prudnicki C69 -C72 1 3,4 0,7 1,5 K prudnicki C73 -C75 1 3,4 0,7 1,5 K prudnicki C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 K prudnicki C81 - C ,7 3,8 6,0 K prudnicki C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 88

88 K prudnicki C91 -C95 2 6,8 1,1 3,0 K prudnicki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C00 -C ,3 4,0 6,0 K strzelecki C00 -D ,4 72,2 100,0 K strzelecki C15 -C ,8 20,8 25,4 K strzelecki C18 -C ,6 11,3 11,9 K strzelecki C30 -C ,0 11,5 10,4 K strzelecki C30 -C ,0 11,5 10,4 K strzelecki C33 -C ,9 8,1 7,5 K strzelecki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C40 -C41 1 2,6 0,5 1,5 K strzelecki C43 -C44 2 5,1 1,1 3,0 K strzelecki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C ,6 15,9 22,4 K strzelecki C51 -C ,7 10,7 14,9 K strzelecki C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C64 -C ,3 2,2 6,0 K strzelecki C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 K strzelecki C73 -C75 1 2,6 0,5 1,5 K strzelecki C76 -C80 1 2,6 0,5 1,5 K strzelecki C81 -C ,9 4,3 7,5 K strzelecki C82 -C85+C96 1 2,6 1,4 1,5 K strzelecki C91 -C ,3 2,9 6,0 K strzelecki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C00 -C14 5 7,9 5,5 3,5 K m. Opole C00 -D ,0 83,7 100,0 K m. Opole C15 -C ,0 20,2 23,4 K m. Opole C18 -C ,6 5,5 5,7 K m. Opole C30 -C ,5 17,1 19,1 K m. Opole C30 -C ,5 17,1 19,1 K m. Opole C33 -C ,4 15,6 17,7 K m. Opole C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C43 -C ,2 3,2 6,4 K m. Opole C45 -C49 2 3,1 1,1 1,4 K m. Opole C ,4 14,9 17,7 K m. Opole C51 -C ,2 12,6 16,3 K m. Opole C60 -C63 0 0,0 0,0 0,0 K m. Opole C64 -C68 3 4,7 0,9 2,1 K m. Opole C69 -C72 6 9,4 4,6 4,3 K m. Opole C73 -C75 1 1,6 0,4 0,7 K m. Opole C76 -C80 2 3,1 1,1 1,4 K m. Opole C81 -C96 5 7,9 2,1 3,5 K m. Opole C82 -C85+C96 3 4,7 1,4 2,1 K m. Opole C91 -C95 1 1,6 0,3 0,7 K m. Opole D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C00 -C ,5 7,7 5,4 M brzeski C00 -D ,6 141,6 100,0 M brzeski C15 -C ,7 40,9 27,9 M brzeski C18 -C ,7 24,0 17,1 M brzeski C30 -C ,7 45,1 31,5 M brzeski C30 -C ,7 45,1 31,5 M brzeski C33 -C ,9 40,6 28,8 M brzeski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 89

89 M brzeski C43 -C ,5 8,4 5,4 M brzeski C45 -C49 1 2,2 1,1 0,9 M brzeski C50 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M brzeski C60 -C ,5 15,7 12,6 M brzeski C64 -C ,0 9,8 7,2 M brzeski C69 -C72 2 4,5 3,0 1,8 M brzeski C73 -C75 1 2,2 1,1 0,9 M brzeski C76 -C80 1 2,2 1,3 0,9 M brzeski C81 -C ,5 7,5 5,4 M brzeski C82 -C85+C96 2 4,5 1,9 1,8 M brzeski C91 -C95 2 4,5 2,1 1,8 M brzeski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C00 -C ,5 16,9 10,9 M głubczycki C00 -D ,7 150,0 100,0 M głubczycki C15 -C ,5 58,3 37,5 M głubczycki C18 -C ,3 28,0 18,8 M głubczycki C30 -C ,0 32,3 21,9 M głubczycki C30 -C ,0 32,3 21,9 M głubczycki C33 -C ,6 30,2 20,3 M głubczycki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C43 -C44 2 8,7 5,7 3,1 M głubczycki C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C50 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C60 -C ,1 6,7 4,7 M głubczycki C64 -C ,8 18,4 12,5 M głubczycki C69 -C72 1 4,4 2,3 1,6 M głubczycki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M głubczycki C76 -C ,1 5,8 4,7 M głubczycki C81 -C96 2 8,7 3,4 3,1 M głubczycki C82 -C85+C96 1 4,4 1,4 1,6 M głubczycki C91 -C95 1 4,4 2,0 1,6 M głubczycki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C00 -C ,2 10,6 6,2 M kędzierzyńsko -kozielski C00 -D ,1 152,1 100,0 M kędzierzyńsko -kozielski C15 -C ,6 35,4 24,0 M kędzierzyńsko -kozielski C18 -C ,7 20,1 14,0 M kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,7 50,2 34,9 M kędzierzyńsko -kozielski C30 -C ,8 51,5 35,7 M kędzierzyńsko -kozielski C33 -C ,5 41,1 28,7 M kędzierzyńsko -kozielski C37 -C39 1 2,1 1,4 0,8 M kędzierzyńsko -kozielski C40 -C41 2 4,3 2,0 1,6 M kędzierzyńsko -kozielski C43 -C ,6 13,8 8,5 M kędzierzyńsko -kozielski C45 -C49 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C50 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C60 -C ,9 12,2 10,1 M kędzierzyńsko -kozielski C64 -C ,3 11,6 7,0 M kędzierzyńsko -kozielski C69 -C ,7 8,1 3,9 M kędzierzyńsko -kozielski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 M kędzierzyńsko -kozielski C81 -C96 4 8,6 6,9 3,1 M kędzierzyńsko -kozielski C82 -C85+C96 1 2,1 1,4 0,8 M kędzierzyńsko -kozielski C91 -C95 2 4,3 4,2 1,6 90

90 M kędzierzyńsko -kozielski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C00 -C ,3 9,8 5,3 M kluczborski C00 -D ,1 166,4 100,0 M kluczborski C15 -C ,4 63,9 38,9 M kluczborski C18 -C ,9 23,6 14,7 M kluczborski C30 -C ,7 44,3 27,4 M kluczborski C30 -C ,7 45,3 28,4 M kluczborski C33 -C ,5 38,5 24,2 M kluczborski C37 -C39 1 3,1 1,0 1,1 M kluczborski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C43 -C44 3 9,2 6,1 3,2 M kluczborski C45 -C49 1 3,1 1,6 1,1 M kluczborski C50 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C60 -C ,3 4,9 4,2 M kluczborski C64 -C ,6 18,4 10,5 M kluczborski C69 -C72 3 9,2 4,9 3,2 M kluczborski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C76 -C80 1 3,1 1,0 1,1 M kluczborski C81 -C ,3 10,5 4,2 M kluczborski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 M kluczborski C91 -C ,3 10,5 4,2 M kluczborski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C00 -C14 2 6,4 4,0 2,0 M krapkowicki C00 -D ,0 165,9 100,0 M krapkowicki C15 -C ,9 51,9 31,3 M krapkowicki C18 -C ,3 27,5 17,2 M krapkowicki C30 -C ,6 50,6 29,3 M krapkowicki C30 -C ,6 50,6 29,3 M krapkowicki C33 -C ,0 44,6 26,3 M krapkowicki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C43 -C ,8 7,2 4,0 M krapkowicki C45 -C49 1 3,2 1,0 1,0 M krapkowicki C50 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C60 -C ,3 18,0 12,1 M krapkowicki C64 -C ,9 25,6 15,2 M krapkowicki C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki C76 -C80 1 3,2 2,5 1,0 M krapkowicki C81 -C ,8 5,3 4,0 M krapkowicki C82 -C85+C96 2 6,4 3,3 2,0 M krapkowicki C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 M krapkowicki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C00 -C14 2 9,6 4,6 3,3 M namysłowski C00 -D ,0 171,1 100,0 M namysłowski C15 -C ,0 40,9 23,3 M namysłowski C18 -C ,7 18,8 10,0 M namysłowski C30 -C ,7 59,2 33,3 M namysłowski C30 -C ,7 59,2 33,3 M namysłowski C33 -C ,5 47,9 26,7 M namysłowski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C43 -C ,3 8,1 5,0 91

91 M namysłowski C45 -C49 1 4,8 1,9 1,7 M namysłowski C50 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C60 -C ,9 15,0 8,3 M namysłowski C64 -C ,8 26,8 16,7 M namysłowski C69 -C72 2 9,6 5,1 3,3 M namysłowski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski C81 -C ,3 9,4 5,0 M namysłowski C82 -C85+C96 1 4,8 3,9 1,7 M namysłowski C91 -C95 0 0,0 0,0 0,0 M namysłowski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C00 -C ,7 10,1 6,1 M nyski C00 -D ,5 160,8 100,0 M nyski C15 -C ,2 41,2 25,9 M nyski C18 -C ,0 16,3 10,7 M nyski C30 -C ,1 42,5 26,9 M nyski C30 -C ,1 42,5 26,9 M nyski C33 -C ,9 33,3 21,3 M nyski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C43 -C ,2 8,4 5,6 M nyski C45 -C49 3 4,4 2,0 1,5 M nyski C50 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C60 -C ,9 18,9 11,7 M nyski C64 -C ,5 15,4 10,2 M nyski C69 -C ,2 14,2 6,6 M nyski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 M nyski C81 -C ,2 8,1 5,6 M nyski C82 -C85+C96 4 5,9 2,7 2,0 M nyski C91 -C95 5 7,4 3,8 2,5 M nyski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C00 -C14 3 9,4 5,7 3,5 M oleski C00 -D ,3 141,9 100,0 M oleski C15 -C ,9 61,2 43,5 M oleski C18 -C ,5 32,0 22,4 M oleski C30 -C ,7 21,1 15,3 M oleski C30 -C ,7 21,1 15,3 M oleski C33 -C ,5 16,8 12,9 M oleski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C43 -C ,8 9,4 7,1 M oleski C45 -C49 1 3,1 1,6 1,2 M oleski C50 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C60 -C ,5 17,4 12,9 M oleski C64 -C ,8 10,8 7,1 M oleski C69 -C72 1 3,1 1,9 1,2 M oleski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C76 -C80 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C81 -C ,9 12,7 8,2 M oleski C82 -C85+C96 0 0,0 0,0 0,0 M oleski C91 -C ,7 8,4 5,9 M oleski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 92

92 M opolski C00 -C ,8 5,7 4,2 M opolski C00 -D ,2 142,6 100,0 M opolski C15 -C ,0 46,9 32,9 M opolski C18 -C ,8 21,7 17,4 M opolski C30 -C ,8 34,7 24,0 M opolski C30 -C ,8 34,7 24,0 M opolski C33 -C ,7 33,2 22,8 M opolski C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C40 -C41 2 3,1 2,1 1,2 M opolski C43 -C ,1 11,8 7,8 M opolski C45 -C49 1 1,5 1,6 0,6 M opolski C50 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C60 -C ,1 9,4 7,8 M opolski C64 -C ,9 16,5 12,0 M opolski C69 -C72 4 6,2 3,7 2,4 M opolski C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M opolski C76 -C80 2 3,1 2,1 1,2 M opolski C81 -C ,5 8,0 6,0 M opolski C82 -C85+C96 2 3,1 2,1 1,2 M opolski C91 -C95 5 7,7 3,7 3,0 M opolski D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C00 -C ,7 9,4 4,2 M prudnicki C00 -D ,1 195,6 100,0 M prudnicki C15 -C ,3 68,3 35,8 M prudnicki C18 -C ,3 27,7 15,8 M prudnicki C30 -C ,1 48,6 26,3 M prudnicki C30 -C ,8 50,5 27,4 M prudnicki C33 -C ,5 46,7 25,3 M prudnicki C37 -C39 1 3,7 1,9 1,1 M prudnicki C40 -C41 1 3,7 2,2 1,1 M prudnicki C43 -C ,7 8,4 4,2 M prudnicki C45 -C49 2 7,4 4,0 2,1 M prudnicki C50 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C60 -C ,8 12,5 7,4 M prudnicki C64 -C ,9 21,8 10,5 M prudnicki C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M prudnicki C76 -C80 2 7,4 3,2 2,1 M prudnicki C81 -C ,4 15,4 5,3 M prudnicki C82 -C85+C96 1 3,7 2,8 1,1 M prudnicki C91 -C ,1 11,6 3,2 M prudnicki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C00 -C ,0 12,9 7,5 M strzelecki C00 -D ,6 146,8 100,0 M strzelecki C15 -C ,3 39,6 29,0 M strzelecki C18 -C ,7 12,3 8,6 M strzelecki C30 -C ,8 45,8 31,2 M strzelecki C30 -C ,8 45,8 31,2 M strzelecki C33 -C ,3 42,6 29,0 M strzelecki C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C40 -C41 1 2,7 0,8 1,1 M strzelecki C43 -C ,9 5,0 4,3 M strzelecki C45 -C49 3 8,1 4,7 3,2 93

93 M strzelecki C50 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C60 -C ,3 8,9 6,5 M strzelecki C64 -C ,7 12,7 8,6 M strzelecki C69 -C72 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M strzelecki C76 -C80 1 2,7 1,8 1,1 M strzelecki C81 -C ,0 14,6 7,5 M strzelecki C82 -C85+C96 1 2,7 1,8 1,1 M strzelecki C91 -C ,9 10,1 4,3 M strzelecki D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C00 -C ,1 7,7 5,8 M m. Opole C00 -D ,1 131,9 100,0 M m. Opole C15 -C ,9 36,9 27,7 M m. Opole C18 -C ,0 14,6 12,3 M m. Opole C30 -C ,4 37,8 29,0 M m. Opole C30 -C ,4 37,8 29,0 M m. Opole C33 -C ,3 34,7 26,5 M m. Opole C37 -C39 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C40 -C41 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C43 -C ,1 7,0 5,8 M m. Opole C45 -C49 1 1,8 0,9 0,6 M m. Opole C50 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C51 -C58 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C60 -C ,0 11,0 9,0 M m. Opole C64 -C ,6 13,0 10,3 M m. Opole C69 -C ,7 6,2 3,9 M m. Opole C73 -C75 0 0,0 0,0 0,0 M m. Opole C76 -C80 2 3,6 2,0 1,3 M m. Opole C81 -C ,1 8,4 5,8 M m. Opole C82 -C85+C96 3 5,4 3,7 1,9 M m. Opole C91 -C ,7 4,8 3,9 M m. Opole D00-D09 0 0,0 0,0 0,0 94

94 95

95 96

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia MetLife START55 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Diagnoza Nowotworu (F) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu (F) Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu (F) Informacje w zakresie Postanowienie

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 2 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM Lp. 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego W roku 2015 woj. dolnośląskie liczyło 2.904.207 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne pojęcie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku

Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2015 roku w województwie podlaskim w 2015 roku Białystok 2017 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie podlaskim w roku 2015 Strona 2 z 36 Autorzy: Lek. med. Kamil Safiejko Małgorzata Oliferuk-Zaborska Elżbieta Purwin-Porowska

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r.

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r. Rekomendacje w chemioterapii niestandardowej Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, 21.10.2014 r. PLAN Proces decyzyjny wniosek vs ch. niestandardowa Onkologia

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2006 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2006 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z dnia r.

PROJEKT z dnia r. PROJEKT z dnia.01.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 KOD ICD-10

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 KOD ICD-10 Załącznik nr 4 Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 1 2 3

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo