Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego"

Transkrypt

1 Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole

2 Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego na Opolszczyźnie w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego. Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Krystyna Raczyńska Wydawca: Opolskie Centrum Onkologii Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów - Opole, ul. Katowicka a tel. 8 Kierownik: Wiesława Kaczmarek tel. Skład i druk: Przedsiębiorstwo Graficzne "Drukmasz" - Namysłów, ul. Maja tel. ISSN: 8-X Publikacja wydana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadanie pn.: Poprawa systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

3 Spis treści Wstęp - Wiesława Kaczmarek Dane geograficzno-administracyjne województwa opolskiego Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku - Kazimierz Drosik Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe Mężczyźni Kobiety Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych Mężczyźni Kobiety Potwierdzenie rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w roku Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory złośliwe w roku Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory złośliwe w roku Wykaz tabel Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 8. Współczynniki standaryzowane zachorowalności w roku ; mężczyźni, Polska Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach w roku w podziale na kody oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Tabela. Współczynniki standaryzowane zachorowalności w roku ;kobiety, Polska Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie Tabela 8. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach -, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Surowe współczynniki umieralności w latach ; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach ;mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w latach - wg powiatów, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku ; mężczyźni, Polska Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie Tabela 8. Zarejestrowane zgony w latach -, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela. Surowe współczynniki umieralności w latach -; kobiety, województwo opolskie Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach -; kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w latach - wg powiatów, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku ;kobiety, Polska Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg kodów rozpoznań w roku ; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg kodów rozpoznań w roku ; kobiety, województwo opolskie Karta zgłoszenia zgonu z powodu nowotworu Rozporządzenie ministra zdrowia ws. utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów

4 Wykaz wykresów Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg)na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w roku Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych w roku w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe Liczba zachorowań i zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych w roku w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe Liczba zachorowań i zgonów kobiet w r. w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych w podziale na powiaty Liczba kobiet i mężczyzn Opolszczyzny w roku w podziale na grupy wiekowe Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory w roku ; Opolszczyzna, Polska Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory w roku ; Opolszczyzna, Polska Liczba zachorowań dla mężczyzn w roku w województwie opolskim w podziale na powiaty Liczba mężczyzn Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe w roku Liczba zachorowań u mężczyzn w r. w województwie polskim w podziale na grupy wiekowe Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku w województwie opolskim Trendy w liczbie zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku w województwie opolskim Współczynniki standaryzowane dla zachorowań mężczyzn w podziale na województwa w roku Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet w roku w województwie opolskim Liczba kobiet Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe w roku Liczba zachorowań kobiet w r. w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet w roku w województwie opolskim Współczynniki standaryzowane dla zachorowań kobiet w podziale na województwa w roku Różnice w liczbie zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku w województwie opolskim Trendy w liczbie zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku w województwie opolskim Liczba zgonów dla mężczyzn w r. w podziale na powiaty w województwie opolskim Liczba zgonów mężczyzn w r. w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe Współczynniki surowe dla zgonów w podziale na najczęstszych rozpoznań w grupach wiekowych dla mężczyzn w roku, województwo opolskie Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w roku w województwie opolskim Współczynniki surowe dla zgonów w podziale na najczęstszych rozpoznań w grupach wiekowych dla kobiet w roku, województwo opolskie Liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych dla mężczyzn w r. w podziale na powiaty w województwie opolskim Liczba zachorowań i zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych w r. w województwie opolskim w podziale na powiaty

5 Wiesława Kaczmarek Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku Biuletyn Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku, poświęcony informacjom z bazy Krajowego Rejestru Nowotworów za rok, jest publikacją, która odzwierciedla statystyczne informacje o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach mieszkańców Opolszczyzny, w związku z rozpoznaniem u nich nowotworu złośliwego. Wcześniej wydane roczniki publikacji Nowotwory złośliwe w województwie opolskim oraz dane statystyczne w raportach z lat poprzednich umieszczone są na stronie internetowej Opolskiego Centrum Onkologii w zakładce Rejestr Nowotworów. Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego od stycznia roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia grudnia r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U., poz. ), jest gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizuje swoje zadania. Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia czerwca roku oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: programy badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, aktualnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia września r. poz. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych, stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany, mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu), leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia), postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby), - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C-C, D-D oraz D-D8 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze). Obowiązek sprawozdawczy kart MZ/N-a w r. reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia sierpnia r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (Dz. U. poz. ). Od roku obowiązuje w Polsce X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z roku (Dz. Urz. MZiOS, nr, poz.) - ICD, według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych. W roku, zgodnie z ustawą o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr, poz. i Nr, poz. ) powołano Krajowy Rejestr Nowotworów z centralną, elektroniczną bazą danych, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie. Dane wojewódzkie opracowywane są w centralnej bazie Krajowego Rejestru Nowotworów przez powołane wojewódzkie biura rejestracji nowotworów. Metody statystyczne W celu przedstawienia statystyki danych o zachorowalności i umieralności, tak aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, korzysta się z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę. W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne, tj.: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz standaryzowane według wieku. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (rok ) zależy od wielkości populacji oraz jej struktury wiekowej. Występują następujące sformułowania: Zapadalność (zachorowalność) jest definiowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i w określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik

6 zapadalności, określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji ( mieszkańców). Umieralność jest definiowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest liczone, stanowi zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności, określający liczbę zgonów w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy porównuje się między sobą dwie lub więcej grup lub obserwuje jedną populację w dłuższym okresie. Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) - SR - oblicza się według następującego wzoru: SR = N k i i= w p i i N i= w i gdzie: k i - jest liczba zachorowań (zgonów) w i-tej grupie wieku p - jest liczebnością populacji w i-tej grupie wieku, i i - jest numerem grupy wieku (i=,,n), N - jest liczba grup wieku (w przypadku -letnich grup wieku N=8), i W - jest wagą przypisanej i-tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata. i Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy zarówno od wielkości populacji, jak i jej struktury wiekowej. Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od liczby przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze ludności. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności). Współczynniki standaryzowane określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Zostały przyjęte jako miara narażenia populacji. Wskaźnik struktury zgonów (lub zachorowań) na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zachorowań) przedstawionym w procentach. Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony (Z/Z), który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie. W w Z/Z = Z zachorowania Z zgony Wskaźnik zachorowania/zgony w roku dla Polski ogółem wynosi,, w tym, dla mężczyzn i,8 dla kobiet. W Polsce w roku zarejestrowano 8 zachorowań na nowotwory złośliwe (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany 8,), w tym zachorowania u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,8) i zachorowania u kobiet (współczynnik surowy 8, oraz współczynnik standaryzowany,).

7 W Polsce w roku zarejestrowano zgonów osób, chorujących na nowotwory złośliwe (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,8), w tym zgonów u mężczyzn (współczynnik surowy 8, oraz współczynnik standaryzowany,) i zgonów u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany 8,8). Wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa opolskiego w roku wynosi,, w tym, dla mężczyzn i,8 dla kobiet. W województwie opolskim w roku zarejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym zachorowania u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,) i zachorowania u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,). W województwie opolskim w roku zarejestrowano zgonów osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, w tym zgonów u mężczyzn (współczynnik surowy 8, oraz współczynnik standaryzowany ) i 8 zgonów u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,). Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w roku Powiat Liczba Liczba Wskaźnik zachorowań zgonów Zachorowania/ Zgony brzeski,8 głubczycki, kędzierzyńsko- kozielski, kluczborski,8 krapkowicki,8 namysłowski, nyski,8 oleski, opolski 8 8, prudnicki, strzelecki,8 m.opole,, Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych w podziale na grupy wiekowe w r. w województwie opolskim zachorowania zgony

8 Liczba zachorowań i zgonów kobiet w r. w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych w podziale na grupy wiekowe zachorowania zgony Liczba zachorowań i zgonów kobiet w r. w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych w podziale na powiaty m. Opole strzelecki prudnicki opolski oleski nyski namysłowski krapkowicki kluczborski kędzierzyńskko-kozielski głubczycki brzeski zachorowania Kobiety zgony Kobiety *** Przedstawione w obecnym, jedenastym numerze biuletynu dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach osób u których stwierdzono nowotwór złośliwy, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, opracowane zostały w oparciu o dane gromadzone przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w Opolu oraz o dane zagregowane w bazie Krajowego Rejestru Nowotworów. 8

9 Dane geograficzno administracyjne Województwo opolskie położone jest w południowo - zachodniej części Polski. Jego powierzchnia wynosi km. Województwo podzielone jest na powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu. Ludność województwa opolskiego Struktura ludności według płci i -letnich grup wiekowych, została przedstawiona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w roku Opolszczyzna liczyła mieszkańców (8 mężczyzn i 8 kobiet). W porównaniu z rokiem liczba mieszkańców zmniejszyła się o 8 osób (ubyło mężczyzn i kobiet). Liczba kobiet i mężczyzn Opolszczyzny w roku w podziale na grupy wiekowe opolskie (Kobiety) opolskie (Mężczyźni)

10 Kazimierz Drosik Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku Wstęp Kolejny już biuletyn Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego przedstawia dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z tego powodu w roku w województwie opolskim. W obecnym opracowaniu ujęto również niektóre dane, pozwalające ocenić zmiany jakie następowały w strukturze zachorowań i zgonów od roku. Podstawą opracowania są dane gromadzone przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów dla województwa opolskiego, funkcjonujące w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu oraz dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. We wszystkich tabelach ujęto tylko te nowotwory, które zostały rozpoznane w latach - przynajmniej u jednego chorego. We wszystkich tabelach zachorowania i zgony uszeregowano od najczęstszych do najrzadszych wg danych z roku. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku Mężczyźni W roku zarejestrowano łącznie nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn, mieszkających na terenie województwa opolskiego (w roku - ). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł, zachorowań (na tys.), współczynnik standaryzowany, (w roku odpowiednio, i,). Wzrosła bezwzględna liczba zachorowań oraz oba współczynniki - surowy i standaryzowany. Te wszystkie wskaźniki sytuacji epidemiologicznej w roku były najwyższe w całym analizowanym okresie (lata - ). Współczynnik standaryzowany dla mężczyzn w województwie opolskim był nieco wyższy od współczynnika dla całego kraju, który w roku wyniósł,8 (w roku -,). W skali kraju pod względem zachorowalności województwo opolskie uplasowało się ponownie na. miejscu (tabela 8). Porównując zachorowalność w poszczególnych województwach należy uwzględnić ryzyko niedorejestrowania zachorowań. Najwyższy wskaźnik standaryzowany stwierdzono ponownie w województwie pomorskim (,), natomiast relatywnie niski współczynnik dotyczył województwa śląskiego (,), a najniższy okazał się w województwach mazowieckim (,), podlaskim (,8) i zachodniopomorskim (,). Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest nadal nowotwór płuca. Zachorowalność na tą chorobę stanowi 8, % wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio 8, i 8, (zachorowań na tys.; w roku odpowiednio,% oraz 8, i,). Kolejne, pod względem częstości zachorowań, to nowotwory gruczołu krokowego (,% - wzrost), jelita grubego (łącznie, - niewielki spadek w porównaniu z rokiem ), skóry (, - wzrost), pęcherza moczowego (,8% - stabilizacja) oraz żołądka (,% - wzrost). Dokładne dane przedstawia tabela. W tabeli. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo prawie 8%, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzono u mężczyzn w wieku - lat. Pewne różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w roku. Największą liczbę zachorowań stwierdza się w powiecie nyskim, w mieście Opolu oraz powiatach opolskim i kędzierzyńsko-kozielskim. Oceniając zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie opolskim w latach - można stwierdzić, że zachorowalność po okresie spadku w latach - ponownie zaczyna rosnąć. W okresie - stwierdzono.8 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn zamieszkujących na Opolszczyźnie. Największy wzrost zachorowań dotyczy raka gruczołu krokowego. W

11 porównaniu z rokiem doszło do podwojenia liczby nowych zachorowań. Tabele,, przedstawiają zmiany zachorowalności, mierzone bezwzględną liczbą zachorowań oraz surowymi i standaryzowanymi współczynnikami zachorowalności. Wahaniom rocznym ulegają zachorowania w poszczególnych powiatach, co przedstawiono w tabeli. Ponieważ są to jednak tylko liczby bezwzględne, trudno na tej podstawie wyciągnąć daleko idące wnioski. Kobiety W roku zarejestrowano nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku - ). Współczynnik surowy zachorowalności i współczynnik standaryzowany wyniosły odpowiednio, i, (w roku odpowiednio - 8,8 i,8). Wyraźnie zwiększyła się zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności, i w roku były najwyższe w ciągu ostatnich jedenastu lat. Standaryzowany współczynnik zachorowalności plasuje województwo opolskie na dziesiątym miejscu w Polsce; w roku było to miejsce 8. (tabela ). Chociaż współczynniki zachorowalności, standaryzowany i surowy, są nadal niższe niż u mężczyzn, to jednak bezwzględna liczba zachorowań u kobiet jest prawie taka sama, jak u mężczyzn. Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal rak piersi, który stanowi,% wszystkich nowych zachorowań. Współczynnik surowy i standaryzowany wyniósł odpowiednio 8, i 8, (w roku odpowiednio 8, i,). Kolejnymi nowotworami pod względem częstości są nowotwory skóry,% (w roku -,%), jelita grubego (łącznie,%), trzonu macicy (,%), płuca (,%), jajnika (,%) i szyjki macicy (,%). Dokładne dane przedstawiono w tabeli. W porównaniu z rokiem spadła zachorowalność na raka jajnika, płuca i szyjki macicy. Łącznie w latach - na nowotwory złośliwe zachorowały 8 kobiety. W tabeli przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo niemal %, stwierdza się u kobiet w grupach wiekowych - lat. Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego stwierdza się różnice w liczbie zachorowań. Dotyczy to liczb bezwzględnych, co jest niewątpliwie wynikiem różnic w wielkości populacji poszczególnych powiatów. Dane przedstawiono w tabeli, ale problem opisano również przy zachorowalności dla mężczyzn. Zmiany bezwzględnej liczby zachorowań oraz współczynników surowych i standaryzowanych zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w latach - w województwa opolskim przedstawiono w tabelach,, i. Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych w roku Według danych Regionalnego Rejestru Nowotworów w Opolu z powodu nowotworów złośliwych zmarło osób (w roku - ). Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią nadal ok. % wszystkich zgonów. Mężczyźni W roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu mężczyzn (w roku - ). Zmieniły się jednak współczynniki umieralności. Standaryzowany i surowy współczynnik umieralności wyniósł odpowiednio, i 8, zgonów na tys. populacji (w roku odpowiednio, i,). Stawia to województwo opolskie na. miejscu w kraju, z niższym niż średnia dla Polski (,) standaryzowanym współczynnikiem umieralności (tabela ). Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu były nowotwory płuca - 8,%, czyli nadal niemal co trzeci zgon nowotworowy jest wynikiem tej choroby. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów jelita grubego (łącznie,8%), nowotworów żołądka (,%), gruczołu krokowego (,%). Pocieszające jest to, że nadal zmniejsza się odsetek zgonów z powodu niedokładnie określonego nowotworu z 8,% w roku do,% w roku (,% w roku 8,,% w roku,,% w roku i,% w roku ). Dokładne dane przedstawione są w tabeli. Największą liczbę zgonów nowotworowych (8%) stwierdza się u mężczyzn w wieku - 8 lata (tabela 8).

12 Podobnie jak w zachorowalności, pomiędzy poszczególnymi powiatami występują różnice w liczbie zgonów, spowodowane różnicami w wielkości populacji. Przedstawiono to w tabeli. Dane przedstawiające zmiany liczby zgonów oraz współczynników surowych i standaryzowanych zawierają tabele,,,. Kobiety W roku w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych zmarło 8 kobiet (w roku - ). Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł,, a współczynnik surowy, zgonów na tys. populacji (w roku odpowiednio 88, i 8,). Pod względem standaryzowanego współczynnika umieralności województwo opolskie znalazło się na. miejscu w kraju. Średni współczynnik umieralności (standaryzowany) dla Polski wyniósł w roku - 8,8 (w roku -,). Dane przedstawiono w tabeli. Ponownie najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet były nowotwory piersi -,8% (w roku - %). Spadła nieco liczba zgonów z powodu nowotworów płuca -,% (w roku -,%), co spowodowało przesunięcie zgonów z powodu nowotworów jelita grubego (nowotwory okrężnicy, odbytnicy i zagięcia esiczo-odbytniczego) na drugą pozycję -,% (w roku -,%). Kolejne miejsca, jako nowotworowe przyczyny zgonu, zajmują nowotwory jajnika (,% - spadek), szyjki macicy (,8% - nieznaczny wzrost), trzustki (,8% - wzrost), żołądka (,% - wzrost). Zmiany procentowe przekładają się również na liczby bezwzględne. Odsetek zgonów z powodu nieokreślonej choroby nowotworowej, który zmniejszył się z,% w roku do,% w rok (,% w roku 8,, w roku,,% w roku i,8% w roku ). Szczegółowe dane przedstawione są w tabeli. Największą liczbę zgonów z powodu nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet w wieku - 8 lata (tabela ). Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego występują różnice w liczbie zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych na co niewątpliwie wpływa różna wielkość populacji. Dane przedstawiono w tabeli. W tabelach 8,, i przedstawiono zmiany w umieralności kobiet w latach -. Zwracają uwagę wahania roczne, utrudniające interpretację wyniku. Niewątpliwie można jednak stwierdzić, że wzrasta umieralność z powodu nowotworów płuca. Potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym Każde rozpoznanie choroby nowotworowej powinno być potwierdzone badaniem histopatologicznym, bo to ono jest podstawą rozpoznania nowotworu. Zdarza się jednak, że ze względu na znaczne zaawansowanie choroby w momencie rozpoznania i wynikający z tego brak możliwości leczenia, odstępuje się od pobrania materiału do badania histopatologicznego, bo wynik tego badania i tak nie miałby żadnego wpływu na los chorego. Takie przypadki powinny być, o ile dane kliniczne rzeczywiście wskazują na chorobę nowotworową, rejestrowane w rejestrach nowotworów. Należy jednak dążyć do tego aby takie sytuacje zdarzały się rzadko. W tabelach i przedstawiono odsetek zarejestrowanych nowotworów, potwierdzonych badaniem histopatologicznym. Dla mężczyzn, przy średniej dla Polski 8% (podobnie jak w latach i ), odsetek potwierdzeń w województwa opolskim okazuje się jednym z najwyższych i wynosi ponownie 8%. U kobiet ten odsetek jest nieco wyższy i dla Polski wyniósł 8% (tak samo jak w roku ), ale ponownie jeden z najwyższych (tabela ) jest w województwie opolskim i wynosi % (w roku - %). Dane o potwierdzeniach histologicznych poszczególnych nowotworów województwa opolskim przedstawiono w tabelach i. Świadczą one o wysokiej jakości zarejestrowanych i przedstawionych w niniejszym opracowaniu danych, pochodzących z Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów dla województwa opolskiego.

13 Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w roku* Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Skalę problemu pokazuje ponad tys. zarejestrowanych nowych zachorowań w roku (ze względu na niedorejestrowanie zachorowań szacuje się, iż rzeczywista ich liczba wyniosła ponad tys.), ponad tys. zgonów oraz ponad tys. Polaków, żyjących z chorobą nowotworową. Zachorowania W roku Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i 8 dla kobiet; łącznie 88 zgłoszeń nowotworów. Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory w roku Mężczyźni Opolszczyzna Mężczyźni Polska 8 C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Inne nowotwory złośliwe skóry C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy krtani Cxx pozostałe nowotwory C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Inne nowotwory złośliwe skóry C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy trzustki Cxx pozostałe nowotwory Kobiety Opolszczyzna Kobiety Polska Nowotwór złośliwy sutka Inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwór złośliwy trzonu macicy Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy okrężnicy Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej pozostałe nowotwory 8 8 Nowotwór złośliwy sutka Inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy trzonu macicy Nowotwór złośliwy okrężnicy Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy żołądka pozostałe nowotwory *wykorzystano dane zawarte w raportach Krajowego Rejestru Nowotworów

14 Zgony W roku wystawiono w Polsce świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym u mężczyzn i u kobiet. Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory w roku Mężczyźni Opolszczyzna Mężczyźni Polska 8 8 C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy przełyku C Nowotwór złośliwy mózgu 88 8 C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C Nowotwór złośliwy trzustki C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy mózgu Kobiety Opolszczyzna 8 Kobiety Polska 8 8 C Nowotwór złośliwy sutka C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy jajnika C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy trzonu macicy C Nowotwór złośliwy mózgu Cxx pozostałe nowotwory 88 8 C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy sutka C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy jajnika C Nowotwór złośliwy trzustki C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy szyjki macicy C Nowotwór złośliwy mózgu C Nowotwór złośliwy odbytnicy Cxx pozostałe nowotwory

15 Zachorowania Mężczyźni Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku, liczbę w podziale na kody rozpoznań, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik surowy; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania Liczba Wsp sur Wsp std % C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 8, 8 8, C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,, C Inne nowotwory złośliwe skóry,,, C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, 8,,8 C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy 8,,, C Nowotwór złośliwy żołądka,,, C Nowotwór złośliwy odbytnicy,,, C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 8,, C Nowotwór złośliwy trzustki,8,, C Nowotwór złośliwy mózgu,,, C Nowotwór złośliwy krtani,, C Nowotwór złośliwy jądra,,, C Białaczka limfatyczna,,8, C Czerniak złośliwy skóry,,, C Nowotwór złośliwy przełyku,,, C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,,, C8 Choroba Hodgkina 8,,,8 C8 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego,,,8 C Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych,,,8 C Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich,,,8 C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,,, C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych,, C Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx),,8, C Nowotwory złośliwe migdałka,,, C Białaczka szpikowa,,, C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx),,, C Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego,,, C Nowotwory złośliwe wargi,,, C Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień,,, C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia,,, C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka,8,, C Nowotwór złośliwy tarczycy,, C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej,,, C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych,,,8 C Nowotwór złośliwy nasady języka,,8, C Nowotwór złośliwy podniebienia,,8,8 C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego,,8,8 C Nowotwór złośliwy moczowodu,8, C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,,, C Nowotwór złośliwy jelita cienkiego,8,, C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej,, C Nowotwór złośliwy oka,, C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),8,, C Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej,8,, C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej,,, C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego,,, C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu,,, C Międzybłoniak,,, C Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,,, C Inne białaczki określonego rodzaju,,, C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych,,, C Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx),,, C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,,, C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych,,, C Nowotwór złośliwy opon,,, C Nowotwór złośliwy nadnerczy,,, C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,,, C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,,, C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej,,, C Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła,,, C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych,,, C Nowotwór złośliwy prącia,,, C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych,,,

16 C Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych,,, C Białaczka monocytowa,,, C Nowotwór złośliwy dziąsła,,, C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego,,, C Nowotwór złośliwy sutka,,, D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych,,, D Czerniak in situ,,, D Rak in situ skóry,,,8 D Rak in situ sutka,,, Ogółem,,, Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn w roku w województwie opolskim Liczba mężczyzn dla Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe w roku

17 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD Razem C C C 8 C C8 8 C 8 8 C C 8 C 8 C 8 C C C C C C8 C8 C C8 8 C C C C C C C C C C C8 C C C C C8 C C C D C C C C C C8 C C8 C C C C8 C C D C C8 C C C C C C D

18 ICD Razem C C C C C C8 C C D Ogółem Liczba zachorowań u mężczyzn w r. w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe

19 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania C Nowotwór zlosliwy oskrzela i pluca C Nowotwór zlosliwy gruczolu krokowego C Inne nowotwory zlosliwe skóry C Nowotwór zlosliwy pecherza moczowego C8 Nowotwór zlosliwy okreznicy C Nowotwór zlosliwy zoladka C Nowotwór zlosliwy odbytnicy C Nowotwór zlosliwy nerki za wyjatkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór zlosliwy trzustki C Nowotwór zlosliwy krtani C Czerniak zlosliwy skóry C Nowotwór zlosliwy mózgu C Nowotwór zlosliwy przelyku C Nowotwór zlosliwy jadra C Bialaczka limfatyczna C8 Chloniaki nieziarnicze rozlane C8 Wtórne nowotwory zlosliwe ukladu oddechowego i trawiennego C Nowotwór zlosliwy umiejscowien innych i niedokladnie okreslonych C8 Choroba Hodgkina C Nowotwory zlosliwe tkanki lacznej i innych tkanek miekkich C Nowotwór zlosliwy watroby i przewodów zólciowych wewnątrzwątrobowych C Nowotwór zlosliwy czesci krtaniowej gardla (hypopharynx) C Nowotwór zlosliwy zgiecia esiczo-odbytniczego C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C Nowotwory zlosliwe migdalka C Nowotwory zlosliwe wargi C Nowotwór zlosliwy czesci ustnej gardla (oropharynx) C Wtórny nowotwór zlosliwy innych umiejscowien C Bialaczka szpikowa C8 Nowotwór zlosliwy bez okreslenia jego umiejscowienia C Nowotwór zlosliwy innych i nieokreslonych czesci jezyka C Nowotwór zlosliwy nasady jezyka C Nowotwór zlosliwy dna jamy ustnej C Nowotwór zlosliwy tarczycy C8 Inne i nieokreslone postacie chloniaków nieziarniczych C Nowotwór zlosliwy podniebienia C Nowotwór zlosliwy pecherzyka zólciowego C Nowotwór zlosliwy innych i nie okreslonych czesci dróg zólciowych C Nowotwór zlosliwy miedniczki nerkowej C Nowotwór zlosliwy moczowodu C Nowotwór zlosliwy oka C Nowotwór zlosliwy slinianki przyusznej C Nowotwór zlosliwy jelita cienkiego C8 Chloniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C Nowotwór zlosliwy zachylka gruszkowatego C8 Nowotwór zlosliwy serca, sródpiersia i oplucnej C Nowotwór zlosliwy kosci i chrzastki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu C Miedzybloniak C Wtórne i nieokreslone nowotwory wezlów chlonnych C8 Obwodowy i skórny chloniak z komórek T C Inne bialaczki okreslonego rodzaju C Bialaczka z komórek nieokreslonego rodzaju C Nowotwór zlosliwy innych i nieokreslonych czesci jamy ustnej C8 Nowotwór zlosliwy innych i nieokreslonych duzych gruczolów ślinowych C Nowotwór zlosliwy czesci nosowej gardla (nasopharynx) C Nowotwór zlosliwy odbytu i kanalu odbytu C Nowotwór zlosliwy zatok przynosowych C Nowotwór zlosliwy pracia C Nowotwór zlosliwy opon C Nowotwór zlosliwy nadnerczy C Nowotwór zlosliwy dziasla C Nowotwór zlosliwy o innym i blizej nieokresl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór zlosliwy innych i niedokladnie okreslonych narzadów trawiennych C Nowotwór zlosliwy jamy nosowej i ucha srodkowego C Nowotwór zlosliwy sutka C8 Nowotwór zlosliwy innych i nieokreslonych narzadów moczowych C Nowotwór zlosliwy innych gruczolów wydzielania wewnetrznego i struktur pokrewnych C Bialaczka monocytowa C Nowotwór zlosliwy tchawicy C Nowotwór zlosliwy grasicy C Nowotwór zlosliwy kosci i chrastki stawowej konczyn

20 C Miesak Kaposi'ego C Nowotwory zlosliwe nerwów obwodowych i autonomicznego ukladu nerwowego C8 Nowotwór zlosliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C Nowotwór zlosliwy innych i nieokreslonych meskich narzadów płciowych C Nowotwór zlosliwy rdz. kręg., nerwów czaszk. i in. części centr. syst. nerw. C88 Zlosliwe choroby immunoproliferacyjne C Inny i nieokreslony nowotwór zlosliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych D Rak in situ skóry D Czerniak in situ D Rak in situ sutka D Rak in situ jamy ustnej, przelyku i zoladka D Raki in situ innych i nieokreslonych czesci narzadów trawiennych D Rak in situ ucha srodkowego i ukladu oddechowego D Rak in situ innych i nieokreslonych narzadów plciowych D Rak in situ innych i nieokreslonych umiejscowien C-D Ogólem Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku w województwie opolskim C C C C C C8 C C C Trendy w liczbie zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku w województwie opolskim 8 C C C C C C C C C

21 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania 8 C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca,,,, 8, 8,,,, 8, C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,8 8,8,,,8,8,, C Inne nowotwory złośliwe skóry,,,,,,,,8,, C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 8,,,,,,,,,,, C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy,,,,,, 8,,, 8, C Nowotwór złośliwy żołądka,,,,,,,,8,,, C Nowotwór złośliwy odbytnicy,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej,8,,8,,,,8,,, C Nowotwór złośliwy trzustki,,,,,,,,,,,8 C Nowotwór złośliwy krtani,, 8,,,, 8,,, C Czerniak złośliwy skóry,,,8,,,,,,, C Nowotwór złośliwy mózgu,,,8,,,8,,,,, C Nowotwór złośliwy przełyku,,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy jądra,,8,,,,,,,,, C Białaczka limfatyczna,,,8,,8,,,,, C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,,,,8,,,,,8, C8 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych,,,,8,,,,8,, C8 Choroba Hodgkina,,,,,,,,,,, C Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych,,,,,,8,,,, C Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx),,8,8,,,,8,,,, C Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego,8,,,,8,,,,,, C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,,8,,,,,,,8,, C Nowotwory złośliwe migdałka,,,,,,,,8,,, C Nowotwory złośliwe wargi,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx),,,,,,,,,,, C Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień,,,,,,,,,, C Białaczka szpikowa,,,8,,,,,,,, C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia,,8,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka,,,,,,,,,,8 C Nowotwór złośliwy nasady języka,,,,,,,8,, C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej,8,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy tarczycy,,,,,,,8,,, C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy podniebienia,8,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego,8,8,,,,,, C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych,,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy moczowodu,,,,,,, C Nowotwór złośliwy oka,,,8,,,,,, C Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej,,,,,,,,,,8 C Nowotwór złośliwy jelita cienkiego,,,,,,,,,8 C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),,,,,,,,,,,8 C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego,,,,, C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej,,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejsc.,,,,,,,, C Międzybłoniak,,8,,,,,,,, C Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,,,,,,,8,8, C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,,,,,,,,,,, C Inne białaczki określonego rodzaju,,,,,,,,, C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej,,,,,,,,, C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych,,,,,,, C Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx),,,,,8,,,,, C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy prącia,,,8,,8,8,,,, C Nowotwór złośliwy opon,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy nadnerczy,,,,,,,

22 C C C C C C8 C C C C C Nowotwór złośliwy dziąsła,,,,,,,,, Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła,,,,,,,, Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych,,,,,,, Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego,,,,,,, Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych Białaczka monocytowa Nowotwór złośliwy tchawicy Nowotwór złośliwy grasicy Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C Mięsak Kaposi'ego,,, C Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego, C8 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej,,,,,,,,,, C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych,,,,, C Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego,,,,,,,,, C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne,,,,,,,,, C Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych,,,,,,,, D Rak in situ skóry,,,,,,8,,,,, D Czerniak in situ,,,,,,,,,,, D Rak in situ sutka,,,,,,,,,,, D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych,,,,,,,,, D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka,,,,,,,,, D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego,,,,,,,,, D Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych,,,,,,,,,, D Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień,,,,,,,,, C-DOgółem,,,,,,,,,,,,, Współczynniki standaryzowane dla zachorowań mężczyzn w podziale na województwa w r. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Polska

23 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Inne nowotwory złośliwe skóry C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C8 Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy mózgu C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy jądra C Białaczka limfatyczna C Czerniak złośliwy skóry C Nowotwór złośliwy przełyku C8 Chłoniaki nieziarnicze rozlane C8 Choroba Hodgkina C8 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C Nowotwory złośliwe migdałka C Białaczka szpikowa C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C Nowotwory złośliwe wargi C Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C8 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy tarczycy C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C Nowotwór złośliwy nasady języka C Nowotwór złośliwy podniebienia C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C Nowotwór złośliwy moczowodu C8 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy oka C8 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C8 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejsc. C Międzybłoniak C Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C Inne białaczki określonego rodzaju C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreśl. dużych gruczołów ślinowych C Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C Nowotwór złośliwy opon C Nowotwór złośliwy nadnerczy C8 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określ. narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy prącia C8 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C Białaczka monocytowa C Nowotwór złośliwy dziąsła C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C Nowotwór złośliwy sutka C Nowotwór złośliwy tchawicy C Nowotwór złośliwy grasicy C Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn 8,,,,, 8, 8,,,, 8,,8 8,8,,,8,,,8,,,,,,,,,,,,8,, 8,,,,,,,,,, 8,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,8,,8,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,8,,,,,,,, 8,,,, 8,,,,,,8,,,,,,,,,,,,8,,8,,,,,,8,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,8,,,,,,,,,8,,,,,,8,8,,,,8,,,,8,,,,,,,,8,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,8,8,,,,,,,,,,8,8,,8,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,8,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,8,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek 2 Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2015 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole 2017 3 Podziękowania Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2010 GORZÓW WLKP. 2013 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok 5 ISSN 897-65 Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku 5 Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia MetLife START55 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Diagnoza Nowotworu (F) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu (F) Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu (F) Informacje w zakresie Postanowienie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2003 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 2 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2006 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2006 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego W roku 2015 woj. dolnośląskie liczyło 2.904.207 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2012 Wojciech Redelbach C6H6 + KK = CA? Benzen

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2009 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2009 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Serdecznie dziêkujemy za szczególne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r.

Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, r. Rekomendacje w chemioterapii niestandardowej Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Onkologia 2014 Warszawa, 21.10.2014 r. PLAN Proces decyzyjny wniosek vs ch. niestandardowa Onkologia

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 CISPLATINUM C00.2

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2010 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2010 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziêkowania Serdeczne podziêkowania

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.20. DOXORUBICINUM Lp. 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo