ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013

2 Publikacja Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku prezentuje analizę ustalonych wskaźników rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźników administracyjnych. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MPiPS-01 o rynku pracy wraz z załącznikiem nr 6 Aktywne programy rynku pracy, MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy. Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

3 Spis treści Strona Wstęp 1 1. Informacje ogólne 4 2. Analiza wskaźników rynku pracy Stan bezrobocia Grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby, które nie podjęły zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności Niepełnosprawni bezrobotni Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Analiza wskaźników aktywizacji Podjęcia pracy przez bezrobotnych Aktywne programy rynku pracy rozpoczęcia udziału w programach osób bezrobotnych i poszukujących pracy, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa Stosunek liczby uczestników aktywnych form do liczby nowych rejestracji w roku Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne

4 Strona Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Podjęcia działalności gospodarczej Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia Rozpoczęcia udziału w programach i efektywność zatrudnieniowa bezrobotni i poszukujący pracy oraz poszczególne kategorie bezrobotnych Bezrobotne kobiety Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni do 30 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 104 dziecka Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko 124 do 18 roku życia Osoby, które nie podjęły zatrudnienia po odbyciu kary 128 pozbawienia wolności Niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni zamieszkali na wsi Analiza wskaźników administracyjnych Pracownicy kluczowi Pośrednicy pracy Doradcy zawodowi Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa realizowane w 2012 r. 148

5 Tabele Tabela 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 6 Tabela 2. Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 8 Tabela 3. Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 10 Tabela 4. Bezrobotni do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim 12 w 2012 roku Tabela 5. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko-pomorskim 14 w 2012 roku Tabela 6. Bezrobotni do 25 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim 16 w 2012 roku Tabela 7. Bezrobotni powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim 18 w 2012 roku Tabela 8. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 20 Tabela 9. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych w województwie kujawskopomorskim 22 w 2012 roku Tabela 10. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego w województwie kujawskopomorskim 24 w 2012 roku Tabela 11. Bezrobotni bez wykształcenia średniego w województwie kujawsko-pomorskim 26 w 2012 roku Tabela 12. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 28 w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 13. Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 30 Tabela 14. Niepełnosprawni bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim 32 w 2012 roku Tabela 15. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do PUP 34 w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 16. Subsydiowane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone 35 do PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 17. Podjęcia pracy przez bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim 37 w 2012 roku Tabela 18. Podjęcia pracy subsydiowanej przez bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim 38 w 2012 roku Tabela 19. Podjęcia różnych form zatrudnienia subsydiowanego przez bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku (w osobach) 40 Tabela 20. Struktura zatrudnienia subsydiowanego bezrobotnych w województwie 41 kujawsko-pomorskim w 2012 roku (w%) Tabela 21. Zaktywizowani bezrobotni i poszukujący pracy w województwie kujawskopomorskim 43 w 2012 roku Tabela 22. Wydatki (w tys. zł) poniesione na realizację aktywnych programów rynku pracy 44 w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 23. Wydatki (w tys. zł) poniesione na realizację aktywnych programów rynku pracy 46 w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 24. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) podstawowych form 47 aktywizacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 25. Nowe rejestracje bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 49 Tabela 26. Stosunek liczby uczestników form aktywnych do liczby nowych 50 rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 27. Szkolenia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 52 Tabela 28. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) szkoleń w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 54

6 Tabela 29. Staże w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 56 Tabela 30. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) staży 58 w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 31. Przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie kujawskopomorskim 60 w 2012 roku Tabela 32. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) przygotowania 62 zawodowego dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 33. Prace interwencyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 64 Tabela 34. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) prac 66 interwencyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 35. Roboty publiczne w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 68 Tabela 36. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) robót publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 37. Prace społecznie użyteczne w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 38. Efektywność zatrudnieniowa (w %) i kosztowa (w zł) prac społecznie użytecznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 39. Podjęcia działalności gospodarczej w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku Tabela 40. Efektywność kosztowa (w zł) podjęć działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 41. Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 42. Efektywność kosztowa (w zł) refundacji kosztów zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 43. Aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy razem w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 44. Struktura aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy razem w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 45. Aktywizacja bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 46. Struktura aktywizacji bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 47. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 48. Aktywizacja bezrobotnych kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 49. Struktura aktywizacji bezrobotnych kobiet w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 50. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 51. Aktywizacja bezrobotnych do 25 roku życia w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 52. Struktura aktywizacji bezrobotnych do 25 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 53. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych do 25 roku życia w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i

7 Tabela 54. Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku (w osobach) Tabela 55. Struktura aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku (w %) Tabela 56. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 57. Struktura aktywizacji długotrwale bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 58. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród długotrwale bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 59. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 60. Struktura aktywizacji bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 61. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 62. Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 63. Struktura aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 64. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 65. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 66. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 67. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 68. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 69. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 70. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 71. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych bez wykształcenia średniego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 72. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez wykształcenia średniego w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 73. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i

8 Tabela 74. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w województwie kujawskopomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 75. Struktura aktywizacji bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 76. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 77. Wybrane formy aktywizacji bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 78. Struktura aktywizacji bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 79. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 80. Wybrane formy aktywizacji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 81. Struktura aktywizacji niepełnosprawnych bezrobotnych w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 82. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 83. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w osobach) Tabela 84. Struktura aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 (w %) Tabela 85. Efektywność zatrudnieniowa wybranych aktywnych programów rynku pracy wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011 i 2012 Tabela 86. Pracownicy powiatowych urzędów pracy w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku Tabela 87. Pracownicy kluczowi w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 88. Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pracownika kluczowego powiatowego urzędu pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 89. Pośrednicy pracy w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 90. Doradcy zawodowi w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Tabela 91. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa realizowane w 2012 r. przez powiatowe urzędy pracy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, Działanie 6.3)

9 Wykresy Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 2. stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 3. Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 4. liczby bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 5. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 6. udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 7. Udział osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 8. udziału osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 9. Udział osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 10. udziału osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 11. Udział osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 12. udziału osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 13. Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 14. udziału osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 15. Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 16. udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 17. Udział osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 18. udziału osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 19. Udział osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów

10 Wykres 20. udziału osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 21. Udział osób bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 22. udziału osób bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 23. Udział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 24. udziału osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 25. Udział osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Wykres 26. udziału osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 27. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Wykres 28. udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów Wykres 29. (w %) liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według powiatów Wykres 30. Udział miejsc subsydiowanych w ogólnej liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według powiatów Wykres 31. liczby podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według powiatów Wykres 32. Udział podjęć pracy subsydiowanej w ogólnej liczbie podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według powiatów Wykres 33. Struktura zatrudnienia subsydiowanego bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 34. Struktura zaktywizowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w 2012 roku Wykres 35. Struktura wydatków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2012 roku Wykres 36. Efektywność zatrudnieniowa podstawowych forma aktywizacji w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 37. Średni koszt ponownego zatrudnienia osób zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 38. Stosunek liczby uczestników form aktywnych do liczby nowych rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 39. w stosunku liczby uczestników form aktywnych do liczby nowych rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawskopomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP

11 Wykres 40. (w %) liczby rozpoczęć szkoleń w województwie kujawskopomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 41. Udział szkoleń w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 42. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 43. Koszt ponownego zatrudnienia po szkoleniu w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 44. (w %) liczby rozpoczęć staży w województwie kujawskopomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 45. Udział staży w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 46. Efektywność zatrudnieniowa staży w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 47. Koszt ponownego zatrudnienia po stażu w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 48. (w %) liczby rozpoczęć przygotowania zawodowego dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 49. Udział przygotowania zawodowego dorosłych w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 50. Efektywność zatrudnieniowa przygotowania zawodowego dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 51. Koszt ponownego zatrudnienia po przygotowaniu zawodowym dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 52. (w %) liczby podjęć prac interwencyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 53. Udział prac interwencyjnych w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 54. Efektywność zatrudnieniowa prac interwencyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 55. Koszt ponownego zatrudnienia po pracach interwencyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 56. (w %) liczby podjęć robót publicznych w województwie kujawskopomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 57. Udział robót publicznych w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 58. Efektywność zatrudnieniowa robót publicznych w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 59. Koszt ponownego zatrudnienia po robotach publicznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 60. (w %) liczby rozpoczęć prac społecznie użytecznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 61. Udział prac społecznie użytecznych w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 62. Efektywność zatrudnieniowa prac społecznie użytecznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 63. Koszt ponownego zatrudnienia bezrobotnego po pracach społecznie użytecznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 64. (w %) liczby podjęć działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 65. Udział podjęć działalności gospodarczej w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP

12 Wykres 66. (w %) liczby podjęć pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 67. Udział podjęć pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia w ogólnej liczbie zaktywizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 68. Struktura aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy razem w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 69. Struktura aktywizacji bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 70. Struktura aktywizacji bezrobotnych kobiet w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 71. Struktura aktywizacji bezrobotnych do 25 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 72. Struktura aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 73. Struktura aktywizacji długotrwale bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 74. Struktura aktywizacji bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka w wybranych formach w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 75. Struktura aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 76. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 77. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 78. Struktura aktywizacji bezrobotnych bez wykształcenia średniego w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 79. Struktura aktywizacji bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 80. Struktura aktywizacji bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 81. Struktura aktywizacji niepełnosprawnych bezrobotnych w wybranych formach w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 82. Struktura aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 83. Udział pracowników kluczowych wśród pracowników PUP w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według PUP Wykres 84. Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pracownika kluczowego PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 85. Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pośrednika pracy w PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 86. (w osobach) liczby bezrobotnych przypadająca na jednego pośrednika pracy w PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP Wykres 87. Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego doradcę zawodowego w PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku według PUP Wykres 88. (w osobach) liczby bezrobotnych przypadająca na jednego doradcę zawodowego w PUP w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 w porównaniu do 2011 roku według PUP

13 Wstęp Opracowanie Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku można określić jednym z etapów w procesie benchmarkingu, który ma na celu wzrost roli publicznych służb zatrudnienia i jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków. Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy, wskaźniki aktywizacji oraz wskaźniki administracyjne. Opracowanie ma na celu porównanie wybranych wskaźników w poszczególnych powiatach województwa. Prezentowane dane nie powinny służyć ocenie pracy powiatowych urzędów pracy, ponieważ należy pamiętać, że każdy PUP działa w określonych, specyficznych warunkach, które w znacznej mierze determinują podejmowane działania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje zmian, które pozwolą w przyszłości udoskonalić zaproponowane narzędzie porównawcze. Dane dotyczące obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do prezentowanych tabel pochodziły z GUS (stopa bezrobocia), obligatoryjnej statystyki oraz z informacji dodatkowej: sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy liczba bezrobotnych i poszukujących pracy, struktura bezrobotnych, liczba podjęć pracy oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych, liczba podjęć działalności gospodarczej i podjęć pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia dla bezrobotnych w wybranych grupach; załącznika nr 6 do MPiPS-01 o aktywnych programach rynku pracy liczba rozpoczęć i ukończeń szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz podjęć pracy po tych formach; sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy liczba podjęć działalności gospodarczej i podjęć zatrudnienia w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy razem oraz wydatki na formy aktywne; sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy liczba pracowników i struktura zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy; 1

14 Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawskopomorskim w 2012 roku liczba bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz liczba rozpoczęć szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych w tej grupie. Dane dotyczące Polski pochodziły z GUS (stopa bezrobocia) oraz obligatoryjnej statystyki i opracowań MPiPS: Bezrobocie w Polsce w 2011 r. Raport tabelaryczny oraz Bezrobocie w Polsce w 2012 r. Raport tabelaryczny liczba bezrobotnych i poszukujących pracy, struktura bezrobotnych, liczba podjęć pracy oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych, liczba rozpoczęć i ukończeń szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz podjęć pracy po tych formach, liczba podjęć działalności gospodarczej i podjęć pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia dla bezrobotnych w wybranych grupach; Źródło: Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku oraz Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku liczba podjęć działalności gospodarczej i podjęć zatrudnienia w ramach refundacji kosztów zatrudnienia oraz wydatki na formy aktywne; sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wydatki na przygotowanie zawodowe dorosłych; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2011 roku oraz Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2012 roku liczba pracowników i struktura zatrudnienia w powiatowych urzędów pracy. Źródło: Źródło: Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, dane mogą nie sumować się do 100%. 2

15 Wybrane definicje: Liczba zaktywizowanych liczba bezrobotnych i poszukujących pracy łącznie, którzy w roku podjęli prace interwencyjne, roboty publiczne, pracę na stanowiskach utworzonych dzięki refundacji kosztów zatrudnienia lub rozpoczęli działalność gospodarczą, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej liczba zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc aktywizacji zawodowej (stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych). Efektywność zatrudnieniowa programu stosunek liczby osób, które w danym roku, w trakcie uczestnictwa w programie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w określonym aktywnym programie rynku pracy, podjęły pracę, do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danym programie. Przyjmuje się, że osoba podjęła zatrudnienie, jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie nie wróciła do rejestrów PUP lub też po powrocie z programu została wyłączona z ewidencji z powodu podjęcia pracy (subsydiowanej lub niesubsydiowanej), albo też rozpoczęła staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub prace społecznie użyteczne. Dla podjęć działalności gospodarczej i podjęć pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienie przyjmuje się, że efektywność zatrudnieniowa wynosi 100%. Efektywność kosztowa w złotych (koszt ponownego zatrudnienia) stosunek poniesionych wydatków na realizację programu w danym roku do liczby osób, które w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału lub w trakcie uczestnictwa w danym roku w określonym aktywnym programie rynku pracy podjęły pracę. Im niższa jest efektywność zatrudnieniowa tym wyższy jest koszt ponownego zatrudnienia bezrobotnego. Średni koszt uzyskania zatrudnienia po zakończeniu programu w złotych efektywność kosztowa wyliczona łącznie dla prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, podjęcia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia. Pracownicy kluczowi - pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, liderzy klubów pracy oraz doradcy i asystenci EURES. 3

16 1. Informacje ogólne W końcu 2012 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się bezrobotnych i 2257 osób poszukujących pracy. W 2012 roku zarejestrowały się jako bezrobotne osoby, a wyłączono z ewidencji z różnych powodów osób. W 2012 roku liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła (w Polsce było to osób). W porównaniu z 2011 rokiem nastąpił wzrost liczby zaktywizowanych o 53,4% (w Polsce wzrost był na poziomie 41,8%). Wzrosła również liczba osób zatrudnionych w trakcie i po ukończeniu programu (dla województwa kujawsko-pomorskiego o 12,6%, dla Polski o 8,3%). Najbardziej popularnymi formami aktywizacji, podobnie jak w roku ubiegłym, były staże i szkolenia. W stażach uczestniczyło osób (tj. 38,8% ogółu osób objętych podstawowymi formami aktywizacji, w Polsce - 41,2% ogółu). Ze szkoleń skorzystało 7814 osób (22,0% ogółu, w Polsce - 18,8%). Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji w 2012 roku wyniosła 58,4% (w Polsce 60,9%) i była wyższa w porównaniu z 2011 rokiem o 3,0 pkt. procentowego (w Polsce wzrost o 5,2 pkt. procentowego). Największą efektywnością zatrudnieniową (100,0%) charakteryzuje się aktywizacja w formie przyznania środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz na refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Kolejną formą o dużej efektywności zatrudnieniowej, podobnie jak w Polsce, są prace interwencyjne 84,8% (w Polsce 74,4%). Najniższą efektywność 1 odnotowano dla prac społecznie użytecznych (19,3%) i szkoleń (42,4%). W Polsce najniższy wskaźnik miały również prace społecznie użyteczne 33,0% i szkolenia 42,5%. Na podstawowe formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim z Funduszu Pracy przeznaczono kwotę ,6 tys. zł (7,5% kwoty dla Polski). Średni koszt uzyskania zatrudnienia po zakończeniu programu (efektywność kosztowa) wyniósł ,23 zł (dla Polski ,34 zł). 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim miało zerową efektywność zatrudnieniową, nikt nie podjął pracy po zakończeniu udziału w programie, jednakże liczba uczestników była bardzo mała. 4

17 Najniższy koszt uzyskania zatrudnienia po zakończeniu programu miały, podobnie jak w Polsce, szkolenia (województwo ,4 zł, ,0 zł) i prace społecznie użyteczne (województwo ,9 zł, ,4 zł). Natomiast najwyższy koszt uzyskania zatrudnienia po zakończeniu programu dotyczył tworzenia nowych miejsc pracy w formie dofinansowania refundacji wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy (województwo ,2 zł, ,6 zł) oraz podejmowania działalności gospodarczej (województwo ,7 zł, ,7 zł). W 2012 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawskopomorskiego realizowały również dodatkowe projekty z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (bez udziału środków Funduszu Pracy). W ramach tych projektów objęto wsparciem 1900 osób bezrobotnych. Szkoleniami zawodowymi, stażami oraz wsparciem w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy objętych zostało 1210 osób w ramach 26 projektów realizowanych przez poszczególne PUP w Poddziałaniu Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i Działaniu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich PO KL (wartość tych projektów to ponad 9 mln zł). Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego WUP w Toruniu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego realizowanego w partnerstwie ze wszystkimi PUP w ramach Działania 6.2 PO KL, w łącznej kwocie prawie 11 mln zł, otrzymało 541 osób. Wydatki w ramach wyżej wymienionych projektów oraz osoby objęte wsparciem na podjęcie działalności gospodarczej w ramach tych projektów nie są uwzględnione w poniższym opracowaniu (z uwagi na metodologię przygotowania sprawozdań MPiPS-01 i MPiPS-02). Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji w Polsce znajdują się w opracowaniu Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku. 5

18 2. Analiza wskaźników rynku pracy 2.1. Stan bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku 2011* ,5 13,4 0,9 17,0 17,9 0,9 powiaty: miasto 7,9 8,5 0,6 bydgoski 12,6 13,7 1,1 miasto 22,3 22,9 0,6 grudziądzki 27,6 28,2 0,6 miasto Toruń 8,1 9,5 1,4 toruński 17,0 19,1 2,1 miasto 19,8 20,6 0,8 włocławski 27,0 28,4 1,4 aleksandrowski 21,2 23,1 1,9 brodnicki 14,8 15,4 0,6 chełmiński 22,9 24,7 1,8 golubsko-dobrzyński 22,3 23,7 1,4 inowrocławski 22,2 23,6 1,4 lipnowski 28,4 28,4 0,0 mogileński 19,9 20,8 0,9 nakielski 22,8 23,6 0,8 radziejowski 23,9 24,2 0,3 rypiński 19,1 20,4 1,3 sępoleński 25,5 25,1-0,4 świecki 18,3 18,7 0,4 tucholski 19,6 21,1 1,5 wąbrzeski 21,3 22,4 1,1 żniński 22,4 22,6 0,2 * Stopa bezrobocia po korekcie GUS Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych GUS Stan w końcu roku w punktach procentowych 6

19 Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów 30,0 28,2 28,4 28,4 25,0 20,0 17,9 18,7 19,1 20,4 22,6 22,9 23,1 22,4 20,6 20,8 21,1 23,6 23,6 23,7 24,2 24,7 25,1 % 15,0 13,4 13,7 15,4 10,0 8,5 9,5 5,0 0,0 miasto miasto Toruń bydgoski brodnicki świecki toruński rypiński miasto mogileński tucholski wąbrzeski żniński miasto aleksandrowski inowrocławski nakielski golubsko-dobrzyński radziejowski chełmiński sępoleński grudziądzki włocławski lipnowski powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych GUS Wykres 2. stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów 2,5 sępoleński lipnowski żniński radziejowski świecki miasto grudziądzki brodnicki miasto nakielski miasto mogileński wąbrzeski bydgoski rypiński włocławski golubsko-dobrzyński miasto Toruń inowrocławski tucholski chełmiński aleksandrowski toruński 2,1 2,0 1,8 1,9 punkty procentowe 1,5 1,0 0,5 0,9 0,9 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0-0,5-0,4 powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych GUS 7

20 Tabela 2. Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Stan w końcu roku w liczbach w % , ,6 Powiatowy Urząd Pracy: ,5 powiat grodzki ,0 powiat ziemski , ,0 powiat grodzki ,0 powiat ziemski ,9 dla Miasta Torunia ,3 dla Powiatu Toruńskiego , ,8 powiat grodzki ,8 powiat ziemski ,0 Aleksandrów Kujawski , , , , , , , , , , , , , , ,0 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 8

21 Wykres 3. Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów Kujawsko Pomorskie liczba inowrocławski miasto miasto włocławski miasto Toruń miasto lipnowski toruński świecki nakielski żniński bydgoski aleksandrowski brodnicki chełmiński grudziądzki golubsko-dobrzyński radziejowski tucholski mogileński sępoleński rypiński wąbrzeski powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Wykres 4. liczby bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów miasto Toruń toruński aleksandrowski chełmiński bydgoski tucholski rypiński miasto inowrocławski golubsko-dobrzyński włocławski wąbrzeski mogileński miasto nakielski brodnicki miasto grudziądzki świecki radziejowski żniński lipnowski sępoleński 20,0 19,3 17,5 15,0 15,0 12,5 11,6 % 10,0 7,5 5,0 2,5 7,8 6,6 10,1 9,7 9,3 8,2 8,0 7,8 7,6 7,0 5,9 5,5 4,8 4,5 3,8 3,0 2,9 2,5 1,7 1,0 0,0-0,1-2,5 powiaty -2,4 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 9

22 Tabela 3. Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku w liczbach w % w punktach procentowych ,7 53,5 51,4-2, ,9 56,0 54,1-2,0 Powiatowy Urząd Pracy: Liczba bezrobotnych kobiet Stan w końcu roku Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych ,1 54,1 52,4-1,7 powiat grodzki ,2 53,3 51,9-1,4 powiat ziemski ,9 56,1 53,7-2, ,9 57,8 54,5-3,3 powiat grodzki ,0 57,0 53,2-3,9 powiat ziemski ,8 59,3 57,1-2,1 dla Miasta Torunia ,6 54,2 52,0-2,2 dla Powiatu Toruńskiego ,0 55,3 55,4 0, ,4 54,2 52,4-1,7 powiat grodzki ,0 54,4 52,9-1,5 powiat ziemski ,9 53,9 51,9-2,1 Aleksandrów Kujawski ,5 51,0 49,1-1, ,3 61,2 58,8-2, ,6 54,4 53,7-0, ,0 56,1 54,3-1, ,2 58,3 55,8-2, ,4 53,5 50,7-2, ,6 62,9 59,2-3, ,8 55,6 54,2-1, ,6 53,1 51,9-1, ,6 63,3 60,0-3, ,2 56,0 55,5-0, ,6 57,8 56,1-1, ,8 57,3 53,8-3, ,1 55,8 57,0 1, ,0 58,1 56,4-1,7 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 10

23 Wykres 5. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów 60,0 60,0 59,2 58,8 57,1 57,0 56,4 56,1 55,8 55,5 55,4 55,0 54,1 54,3 54,2 53,8 53,7 53,7 53,2 52,9 51,4 52,0 51,9 51,9 51,9 50,7 % 50,0 49,1 45,0 40,0 rypiński mogileński brodnicki grudziądzki wąbrzeski żniński świecki inowrocławski sępoleński toruński golubsko-dobrzyński nakielski tucholski chełmiński bydgoski miasto miasto miasto Toruń radziejowski miasto włocławski lipnowski aleksandrowski powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Wykres 6. udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko- -pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów 2,0 wąbrzeski toruński sępoleński chełmiński radziejowski miasto nakielski miasto świecki żniński aleksandrowski golubsko-dobrzyński włocławski grudziądzki miasto Toruń brodnicki bydgoski inowrocławski lipnowski rypiński tucholski mogileński miasto 1,1 1,0 0,0 0,0 punkty procentowe -1,0-2,0-3,0-2,0-2,0-0,4-0,7-1,2-1,4-1,4-1,5-1,7-1,7-1,9-1,9-2,1-2,1-2,2-2,4-2,4-2,5-2,8-4,0-3,2-3,4-3,7-3,9-5,0 powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 11

24 Tabela 4. Bezrobotni do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku w liczbach w % w punktach procentowych b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d ,0 35,3 36,4 1,1 Powiatowy Urząd Pracy: Liczba bezrobotnych do 30 roku życia Stan w końcu roku Udział osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych ,8 29,8 31,5 1,8 powiat grodzki ,4 28,0 29,3 1,4 powiat ziemski ,0 34,7 37,3 2, ,9 34,1 33,7-0,4 powiat grodzki ,0 31,8 31,2-0,6 powiat ziemski ,3 38,7 38,8 0,1 dla Miasta Torunia ,0 27,6 30,3 2,7 dla Powiatu Toruńskiego ,4 36,1 39,7 3, ,6 30,5 30,7 0,2 powiat grodzki ,0 26,7 26,8 0,0 powiat ziemski ,0 35,0 35,3 0,3 Aleksandrów Kujawski ,2 35,9 37,1 1, ,8 43,9 43,1-0, ,9 36,7 38,3 1, ,8 42,4 43,7 1, ,9 35,4 36,1 0, ,1 41,0 43,6 2, ,6 38,9 40,4 1, ,8 36,2 38,7 2, ,2 39,9 40,9 1, ,4 41,5 42,0 0, ,6 39,1 40,7 1, ,3 39,7 41,2 1, ,1 43,4 46,1 2, ,2 35,0 37,4 2, ,3 38,1 37,6-0,5 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie dodatkowej informacji o bezrobotnych do 30 roku życia 12

25 Wykres 7. Udział osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 roku według powiatów 50,0 40,0 36,4 46,1 43,7 43,6 43,1 42,0 41,2 40,9 40,7 40,4 39,7 38,8 38,7 38,3 37,6 37,4 37,3 37,1 36,1 35,3 30,0 31,2 30,3 29,3 26,8 % 20,0 10,0 0,0 tucholski golubsko-dobrzyński lipnowski brodnicki rypiński świecki radziejowski sępoleński mogileński toruński grudziądzki nakielski chełmiński żniński wąbrzeski bydgoski aleksandrowski inowrocławski włocławski miasto miasto Toruń miasto miasto powiaty Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie dodatkowej informacji o bezrobotnych do 30 roku życia Wykres 8. udziału osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2012 w porównaniu do końca 2011 roku według powiatów 4,0 toruński 3,6 tucholski miasto Toruń bydgoski nakielski lipnowski wąbrzeski sępoleński chełmiński mogileński świecki miasto golubsko-dobrzyński aleksandrowski radziejowski inowrocławski rypiński włocławski grudziądzki grudziądzki żniński miasto brodnicki 3,0 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 punkty procentowe 2,0 1,0 0,0 1,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0-1,0 powiaty -0,5-0,6-0,8 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie dodatkowej informacji o bezrobotnych do 30 roku życia 13

26 Tabela 5. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku w liczbach w % w punktach procentowych ,4 44,1 43,9-0, ,3 45,2 45,0-0,1 Powiatowy Urząd Pracy: Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi Stan w końcu roku Udział zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych ,2 19,5 19,7 0,1 powiat grodzki x 0,0 0,0 0,0 powiat ziemski ,2 72,1 71,8-0, ,7 27,6 27,8 0,2 powiat grodzki x 0,0 0,0 0,0 powiat ziemski ,7 84,6 85,2 0,6 dla Miasta Torunia x 0,0 0,0 0,0 dla Powiatu Toruńskiego ,2 79,1 77,9-1, ,3 35,5 36,3 0,8 powiat grodzki x 0,0 0,0 0,0 powiat ziemski ,3 77,2 78,1 1,0 Aleksandrów Kujawski ,1 55,0 56,2 1, ,2 56,9 58,7 1, ,6 63,0 63,3 0, ,7 59,4 57,8-1, ,3 35,1 35,3 0, ,0 71,2 70,5-0, ,5 60,8 62,0 1, ,0 56,6 56,9 0, ,1 74,5 74,8 0, ,9 61,4 61,8 0, ,2 60,2 59,1-1, ,1 69,3 69,7 0, ,9 71,3 72,3 1, ,4 59,6 59,3-0, ,6 59,4 59,7 0,3 Źródło: opracowanie własne WUP na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 14

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI

INFORMACJA O SYTUACJI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 I 2017 ROKU TORUŃ, KWIECIEŃ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2016 ROKU... 2 1.1. SYTUACJA GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec' 12,0% 12,7% 18,0% Lipiec' 11,9% 12,5% 17,5% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31maja roku Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień' Maj' 13,0% 13,7% 12,5% 13,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU Toruń, czerwiec 2011 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 kwietnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Marzec Kwiecień 14,3% 15,5% 14,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2012 I 2013

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2012 I 2013 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2012 I 2013 Toruń, kwiecień 2013 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2012 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU

1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU NA POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz TORUŃ, LUTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo